Тематика короткотермінових семінарів з питань навчання депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голівСкачати 348.52 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір348.52 Kb.
#18030


ТЕМАТИКА КОРОТКОТЕРМІНОВИХ СЕМІНАРІВ з питань навчання депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.
1. Семінар: ПРАВО І ЗАКОНОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС (20 ГОДИН)

Мета:

Семінар спрямовується на вивчення Основного Закону України - Конституції України, а також ознайомлення із законодавством України, що регулює питання економіки, власності, земельних відношень, соціального захисту населення та інші. Розглядається здійснення державної влади в Україні за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.В результаті проходження семінару слухач повинен розуміти: сутність, поняття та основні засади Конституції України; конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні; конституційний статус і повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного суду України, судової влади і прокуратури; основні положення законодавства України, що регулює питання економіки, власності, земельних відносин, соціального захисту населення та інші, а також орієнтуватися в законодавчій базі України; правильно застосовувати законодавство України в практичній роботі.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п

Т е м а

Форма

заняття

Кількість

годин

1.

Конституція України - Основний Закон України

лекція

2

2.

Здійснення державної влади за принципом поділу її на законодавчу, виконавчу і судову. Правові основи діяльності районних державних адміністрацій

Тематична зустріч

2

3.

Законодавчі основи здійснення місцевого самоврядування в Україні. Закони України «Про місцеве самоврядування» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Тематична зустріч

4

4.

Правові основи підприємницької діяльності

лекція

2

5.

Законодавство України про власність та приватизацію державного та комунального майна

лекція

2

6.

Земельне та екологічне законодавство України

лекція

2

7.

Бюджетне та податкове законодавство

Тематична зустріч

2

8.

Законодавство України про боротьбу з корупцією та деякі проблеми його реалізації

лекція

2

9.

Реалізація місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування законодавства про адміністративні правопорушення

лекція

2

Усього:
20


ПРОГРАМА СемінаруТема 1. Конституція України - Основний Закон України

Сутність і основні засади Конституції України. Структура Конституції України. Поняття конституційного ладу України. Народовладдя. Суверенність. Територіальна цілісність країни.

Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні. Поняття і система конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. Громадянство України. Конституційно-правовий статус національних меншин і корінних народів. Гарантії здійснення конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Законодавча влада в Україні. Президент України. Виконавча влада в Україні. Судова влада і прокуратура в Україні. Конституційний суд України. Конституційні основи територіального устрою України. Місцеве самоврядування.

Тема 2. Здійснення державної влади в Україні за принципом поділу її на законодавчу, виконавчу і судову. Правові основи діяльності районних державних адміністрацій

Конституційні повноваження Верховної Ради України, їх класифікація. Повноваження Президента України. Конституційні повноваження Кабінету Міністрів України. Відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом України, підконтрольність та підзвітність його перед Верховною Радою України. Правові основи діяльності районних державних адміністрацій. Судова влада і прокуратура, їх повноваження.Тема 3. Законодавчі основи здійснення місцевого самоврядування в Україні. Закони України «Про місцеве самоврядування» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Особливості місцевого самоврядування в районах та областях. Органи і посадові особи місцевого самоврядування, особливості правового врегулювання їх повноважень і організація роботи. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності. Практика застосування Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Посадова особа місцевого самоврядування. Прийом і звільнення. Соціальні гарантії. Стаж роботи в органах місцевого самоврядування.

Порядок оформлення документів для призначення пенсій відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Порядок нарахування стажу служби. Порядок оформлення довідок про заробітну плату для нарахування пенсії відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Основні нормативно-правові акти України, що регулюють відношення у сфері служби в органах місцевого самоврядування. Приклад розрахунку пенсії за віком, у зв’язку з втратою годувальника .Тема 4. Правові основи підприємницької діяльності

Поняття та зміст підприємницької діяльності. Суб'єкти підприємницької діяльності. Форми підприємницької діяльності. Правовий статус суб'єктів ринкової інфраструктури. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правові форми державного регулювання підприємництва.Тема 5. Законодавство України про власність і приватизацію державного та комунального майна

Право власності. Володіння, користування і розпорядження майном. Суб'єкти права власності. Приватна власність. Суб'єкти та об'єкти права приватної власності. Колективна власність. Суб'єкти та об'єкти права колективної власності. Державна власність. Комунальна власність. Об’єкти спільної власності територіальних громад. Приватизація майна. Правові, економічні й організаційні основи приватизації. Захист права власності.Тема 6. Земельне й екологічне законодавство України

Земельний кодекс України. Форми власності на землю. Плата за землю. Встановлення ставок земельного податку. Стягування плати за землю. Порядок надання під забудову і для інших потреб земель, що знаходяться у власності територіальних громад.

Реєстрація суб'єктів права власності на землю, реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі.

Земельний кадастр. Правова охорона навколишнього середовища. Право природокористування. Право власності на природні ресурси. Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища.

Екологічні права й обов'язки громадян.

Тема 7. Бюджетне та податкове законодавство України

Історичні аспекти розвитку державного бюджету. Загальна характеристика державного бюджету. Державні надходження та система оподаткування. Принципи формування податкової системи та її основні елементи. Загальна характеристика державних видатків. Основні напрями державних видатків в перехідних економіках. Сучасна практика бюджетного процесу в Україні.


Тема 8. Законодавство України про боротьбу з корупцією та деякі проблеми його реалізації

Загальна характеристика законодавства про боротьбу з корупцією. Проблеми правового регулювання боротьби з корупцією. Поняття і форми реалізації законодавства про боротьбу з корупцією. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією. Кримінальна відповідальність за вчинення корупційних діянь.Тема 9. Реалізація місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування законодавства про адміністративні правопорушення

Завдання та загальна характеристика законодавства України про адміністративні правопорушення.

Компетенція місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі законодавства про адміністративні правопорушення.

Види та особливості правових актів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, за порушення яких встановлено адміністративну відповідальність. Порядок їх підготовки і прийняття. Вимоги законності до цих актів.

Повноваження місцевих органів виконавчої влади по розгляду справ про адміністративні правопорушення і застосуванню адміністративних стягнень.

Загальні правила і строки накладення та виконання адміністративних стягнень.

Оскарження постанов про застосування заходів адміністративної відповідальності.


2. СЕМІНАР: ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ (18 ГОДИН)


Мета:

Проаналізувати ключові питання розвитку економіки і фінансів України, Автономної Республіки Крим, а також відповідного регіону; охарактеризувати об'єктивні передумови та причини фінансово-економічної кризи, можливі шляхи її подолання; засвоїти головні сучасні теорії в області економіки і фінансів; поглибити знання в сфері економіки народного господарства України; ознайомити з основами бюджетного процесу та управління державними фінансами, інноваційно-інвестиційної діяльності і маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

Тема

Форма заняття

Кількість годин
Розділ 1. Сучасна економічна теорія

1.

Предмет і метод економічної теорії

лекція

1

2.

Основні проблеми організації економіки

лекція

1

3.

Ринкова організація виробництва. Сутність ринку та відношень власності в розвитку ринкової економіки. Проблеми структурної перебудови та роздержавлення в Україні

лекція

практичне заняття2

24.

Теорія попиту та пропозиції

тематична зустріч

1

5.

Ринковий механізм регулювання економічних відношень

лекція

2

6.

Ринки і державне регулювання в сучасних умовах

лекція

1
Розділ 2. Бюджетний процес та управління державними фінансами

1.

Позики в системі місцевих фінансів

лекція

2

2.

Бюджетні надходження та система оподатковування

тематична зустріч

2

3.

Загальна характеристика державних витрат

семінар

2

4.

Структура і правове регулювання фінансових ресурсів органів місцевої влади і самоврядування

семінар

2

Усього:
18

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ


Розділ 1. Сучасна економічна теорія

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Значення вивчення економічної теорії. Зв'язок економічної теорії з політологією, соціологією, психологією, історією, статистикою та ін. Принципи, закони, моделі і схеми економічної теорії. Два рівні аналізу: макро- та мікроекономіка. Економічна теорія і політична економія. Основні економічні цілі та особливості їх реалізації в умовах сучасної України. Особливості вивчення економічної теорії. Економічні дослідження і політика.Тема 2. Основні проблеми організації економіки

Матеріальні ресурси: земля і капітал. Людські ресурси: праця і підприємницькі здібності. Різні підходи до класифікації ресурсів. Ресурси й основні види прибутків від них. Поняття ефективності економіки. Повна зайнятість. Повний обсяг виробництва. Перебудова технології виробництва. Проблеми виробництва в умовах обмеженості ресурсів. Основні моделі економічної системи: чистий ринок, командна економіка, змішана та традиційна економіка.

Проблеми створення економічної моделі України.

Тема 3. Ринкова організація виробництва. Сутність ринку і відношень власності в розвитку ринкової економіки. Проблеми структурної перебудови та роздержавлення в Україні

Основні принципи чисто ринкової економіки.

Максимальна свобода виробника. Вільний вибір сфери діяльності. Самостійність у формуванні виробничої програми. Формування цін в залежності від співвідношення між попитом і пропозицією. Рівноправність форм власності і видів господарювання. Особливості прояву основних принципів ринку в умовах сучасної України.

Тема 4. Теорія попиту та пропозиції

Закон попиту. Ефект прибутку. Ефект заміщення. Індивідуальний і ринковий попит. Поняття рівноваги попиту та пропозиції. Причини зростання та зниження цін. Рівноважна ціна. Надлишок та дефіцит продукції. Зміна попиту та пропозиції, їх вплив на ціну і кількість продукту. Одночасні зміни попиту та пропозиції.Тема 5. Ринковий механізм регулювання економічних відношень

Економічні витрати. Спроможність до підприємництва та нормальний прибуток. Економічний прибуток, вплив споживчого попиту на економічний прибуток і виробництво. Особливості впливу попиту на ресурси. Вплив ринку на розподіл ресурсів і продуктів. Вплив ринкової ціни на удосконалення виробництва і зменшення витрат. Роль ціни в регулюванні економічних процесів. Теорія чинників виробництва. Роль ринку в стимулюванні виробництва, розподілі товарів, послуг та ресурсів. Наслідки недосконалої конкуренції: складнощі в передачі досвіду, соціальна нерівність. Безробіття та інфляція.Тема 6. Ринки і державне регулювання в сучасних умовах

Економічні функції держави. Рівноважний об'єм продукції. Податок, що збільшує витрати фірми та оптимальний обсяг продукції. Програми підвищення купівельної спроможності споживачів. Стимулювання ринкової пропозиції за допомогою субсидування виробників. Товари суспільного та індивідуального споживання. Стабілізація економіки, місце державних витрат у стабілізації економіки. Особливості економічних функцій сучасної Української держави.


Розділ 2. Бюджетний процес і управління державними фінансами

Тема 1. Позики в системі місцевих фінансів

Позичковий капітал в системі фінансового ринку. Облігація як цінний папір.

Види облігацій. Законодавство України про цінні папери. Облігації місцевих позик як інструмент покриття дефіциту місцевих бюджетів та джерело фінансування програм соціально-економічного розвитку регіону. Досвід місцевих позик в Україні. Процедура та схеми емісії місцевих облігацій.

Тема 2. Бюджетні надходження та система оподатковування

Законодавство України про надходження в Державний бюджет. Суть податків. Елементи податкової системи та класифікація податків. Принципи і методи оподатковування. Ставка податку. Об'єкти оподатковування. База для нарахування податків. Податки як найважливіший спосіб перерозподілу національного доходу, макроекономічного регулювання, регулювання економічної активності. Податкові надходження і збори. Надходження від господарської діяльності та використання державної і комунальної власності. Надходження від зовнішньоекономічної діяльності, приватизації підприємств. Інші надходження.


Тема 3. Загальна характеристика державних витрат

Державні витрати в умовах структурних змін і стабілізації. Державні витрати та розподіл ресурсів. Державні інвестиції. Поточні та експлуатаційні витрати. Проблеми зайнятості та заробітної плати в державному секторі. Трансферти, дотації, субвенції та субсидії. Витрати на освіту та охорону здоров'я, соціальне забезпечення та інші.Тема 4. Структура і правове регулювання фінансових ресурсів органів місцевої влади і самоврядування

Структура прибутків місцевих бюджетів. Поняття закріплених та регульованих прибутків. Податкові надходження і збори. Фінансування витрат, зв'язаних із виконанням делегованих повноважень. Обласні і районні бюджети. Система державних дотацій, субсидій, субвенцій.

Структура та принципи формування. Фінансово-кредитна діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. СЕМІНАР: МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (20 годин)

Мета:

Навчання повинно: поглибити знання слухачів з питань теорії і практики організації місцевого самоврядування в Україні, роботи його органів та посадових осіб; сформувати у слухачів знання Конституції України, інших законодавчих актів стосовно місцевого самоврядування, сутності принципів і основ місцевого самоврядування. проблем адміністративно-територіального устрою. Ознайомити з матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування, правовими основами комунальної власності; порядком формування місцевих бюджетів; принципами організації і проведення місцевих виборів, референдумів; правовим статусом і повноваженнями депутатів місцевих рад;НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п


Тема

Форма заняття

Кількість годин

1.

Поняття та концептуальні основи місцевого самоврядування

лекція

2

2.

Всесвітня декларація і Європейська Хартія про місцеве самоврядування. Муніципальний рух в Україні.

лекція

2

3.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», його структура та зміст, практика застосування

тематична зустріч

4

4.

Конституційно-правові засади територіального устрою України

тематична зустріч

2

5.

Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. Проблеми правового регулювання комунальної власності

лекція

2

6.

Система муніципальних фінансів

тематична зустріч

2

7.

Місцеві вибори і референдуми

тематична зустріч

2

8.

Правовий статус депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування, виконавчих органів рад. Проходження служби в органах місцевого самоврядування.

тематична зустріч

4
Усього:
20

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ


Тема 1. Поняття та концептуальні основи місцевого самоврядування

Поняття місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування як основний принцип здійснення публічної влади на місцях. Місцеве самоврядування як право та реальна спроможність територіальних громад самостійно вирішувати місцеві питання. Місцеве самоврядування як форма самоорганізації населення. Визначення місцевого самоврядування в Конституції України. Основні принципи місцевого самоврядування. Основні концепції місцевого самоврядування. Світові типи місцевого самоврядування.Тема 2. Всесвітня декларація і Європейська Хартія про місцеве самоврядування Основні суб'єкти місцевого самоврядування. Муніципальний рух в Україні.

Територіальна, правова і фінансова основи місцевого самоврядування. Основні функції місцевого самоврядування, їх конституційне регулювання. Правовий захист місцевого самоврядування. Відповідність концепції місцевого самоврядування, закладеної в Конституції України та Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» Європейській Хартії і Всесвітній декларації про місцеве самоврядування.

Система міжнародних муніципальних організацій. Конгрес місцевих і регіональних рад Європи, його основні функції і структура. Система вітчизняних муніципальних організацій, особливості їх функцій, повноважень та форм діяльності. Асоціації органів місцевого самоврядування.

Тема 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», його структура та зміст, практика застосування

Поняття, основні принципи, функції і система місцевого самоврядування, її особливості в Україні. Територіальна громада - первинний суб'єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій та повноважень. Особливості місцевого самоврядування в районах та областях. Органи і посадові особи місцевого самоврядування, особливості правового врегулювання їх повноважень і організація роботи. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності. Практика застосування Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».Тема 4. Конституційно-правові засади територіального устрою України

Конституція України про територіальний та адміністративно-територіальний устрій. Адміністративно-територіальна одиниця як основа для організації і діяльності місцевих органів виконавчої влади та самоврядування: поняття, види і складові елементи. Адміністративно-територіальний устрій України. Порядок рішення питань адміністративно-територіального устрою.Тема 5. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. Проблеми правового регулювання комунальної власності

Комунальна власність - матеріальна основа місцевого самоврядування. Основні об’єкти комунальної власності. Суб’єкти комунальної власності. Право власності. Право господарського ведення. Право оперативного управління. Соціально-економічна природа комунальної власності та її правовий режим. Компетенція районної ради у сфері управління спільною власністю територіальних громад. Проблеми підвищення матеріально-фінансової автономії місцевого самоврядування. Порядок передачі об’єктів комунальної власності.Тема 6. Система муніципальних фінансів

Система муніципальних фінансів. Районні бюджети, особливості їх формування. Прибутки та видатки районних бюджетів. Позабюджетні кошти. Місцеві податки та збори.Тема 7. Місцеві вибори і референдуми

Основні принципи і порядок проведення виборів органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Особливості виборів депутатів районних і обласних рад. Місцевий референдум. Поняття, предмет, порядок проведення та юридичної чинності рішень. Порядок проведення консультативних опитувань. Загальні збори громадян.

Тема 8. Правовий статус депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування, виконавчих органів рад. Проходження служби в органах місцевого самоврядування.

Депутат - повноважний представник територіальної громади, виборців свого округу. Повноваження депутата у виборчому окрузі, індивідуальні та колективні форми їх реалізації. Повноваження депутата в раді та її органах. Депутатський запит. Депутатське звернення. Депутатське розслідування. Гарантії депутатської діяльності.

Посадова особа місцевого самоврядування. Прийом і звільнення. Соціальні гарантії. Стаж роботи в органах місцевого самоврядування.
4. СЕМІНАР: ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ районної ради

( 20 годин)

Мета:

Метою навчання є підвищення рівня теоретичних і практичних знань слухачів з питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, ознайомлення з новими формами і методами управління в умовах різних форм господарювання, розгляд конкретних питань роботи місцевих рад, їх взаємодії з місцевими державними адміністраціями, використання отриманих знань у практичній роботі.

В результаті слухач повинен з н а т и: основні форми безпосереднього здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування; форми організації роботи представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування, їх повноваження; повноваження районних і обласних рад; повноваження голови та заступника голови районної та обласної ради; форми контролю за виконанням районними адміністраціями делегованих їм повноважень; діловодство місцевих рад; гарантії місцевого самоврядування, відповідальність органів і посадових осіб; в м і- т и: організовувати практичну роботу районної ради, її президії (колегії), постійних комісій ради; підготувати проект рішення ради; розпорядження голови ради; організувати їх виконання та контроль за виконанням; здійснювати керівництво виконавчим апаратом ради; здійснювати особистий прийом громадян та забезпечувати роботу по розгляду звернень громадян; організувати роботу органів самоорганізації населення.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п


Тема

Форма

заняття


Кількість годин


1.

Територіальна громада - головний суб'єкт місцевого самоврядування. Статут територіальної громади

лекція

2

2.

Районні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад

лекція

4

3.

Практика організації роботи представницького органу місцевого самоврядування. Сесії ради, постійні і тимчасові контрольні комісії

тематична бесіда

2


4.

Голова, заступник голови районної (обласної) ради, їх повноваження, організація роботи

тематична бесіда,

2

5.

Практика складання, затвердження та виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району. Розвиток підприємницької діяльності в регіоні

тематична бесіда

2


6.

Компетенція районної ради у сфері управління об’єктами спільної власності територіальних громад, а також в галузі бюджету, фінансів і цін

тематична бесіда

2

7.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Діловодство місцевих рад

тематична бесіда

4

8.

Гарантії місцевого самоврядування, відповідальність органів і посадових осіб

лекція

2
Усього:
20


ПРОГРАМА СЕМІНАРУ
Тема 1. Територіальна громада - головний суб'єкт місцевого самоврядування. Статут територіальної громади

Поняття територіальної громади. Система територіальних громад. Порядок об'єднання і роз'єднання територіальних громад сусідніх сільських населених пунктів. Принцип верховенства територіальної громади в системі місцевого самоврядування. Повноваження, які можуть здійснюватися винятково територіальною громадою. Основні форми безпосереднього волевиявлення територіальної громади. Особливості функцій і повноважень територіальних громад районів у містах. Статути територіальних громад.

Сільські, селищні, міські ради - органи місцевого самоврядування, які представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та у їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Здійснення районними та обласними радами взаємодії з територіальними громадами, місцевими органами влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.


Тема 2. Районні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст

Повноваження районних рад. Питання, що вирішуються районними радами винятково на їх пленарних засіданнях. Повноваження районних рад, які вони делегують відповідним місцевим державним адміністраціям. Повноваження районних рад по контролю за діяльністю районних і обласних державних адміністрацій та їх голів. Президія (колегія) районної, обласної ради. Виконавчий апарат ради, його функції, організація роботи.


Тема 3. Практика організації роботи представницького органа місцевого самоврядування. Сесії ради, постійні і тимчасові контрольні комісії

Ради - представницькі органи місцевого самоврядування. Загальна і виняткова компетенція сільських, селищних, міських рад. Постійні комісії ради: система, основні функції, повноваження, форми роботи. Тимчасові контрольні комісії ради. Порядок підготовки, розгляду та прийняття рішень ради, здійснення контролю за їх виконанням. Сесія - основна форма роботи представницького органу місцевого самоврядування. Особливості скликання і проведення першої сесії новообраної ради.Пленарні засідання ради, порядок їх підготовки і проведення. Особливості скликання і проведення пленарного засідання ради у випадку немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію (з практики роботи ради).

Постійні комісії ради, їх основні функції, повноваження. Висновки і рекомендації постійних комісій, їх юридична чинність. Тимчасові контрольні комісії. Особливості їх формування та організація роботи.Тема 4. Голова, заступник голови районної ради, їх повноваження, організація роботи

Голова районної ради, його повноваження, організація роботи. Заступник голови районної ради, його повноваження, організація роботи. Дострокове припинення повноважень голови, заступника голови районної ради. Робота з листами, зверненнями та заявами громадян. Прийом з особистих питань.Тема 5. Практика складання, затвердження та виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району. Розвиток підприємницької діяльності в регіоні

Розробка програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм районними державними адміністраціями. Роль постійних комісій ради при підготовці програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм. Затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм на сесіях ради, організація контролю за їх виконанням, заслуховування інформації про хід виконання (з практики роботи місцевих рад). Розвиток підприємницької діяльності в регіоні.Тема 6. Компетенція районної ради у сфері управління об’єктами спільної власності територіальних громад, а також в галузі бюджету, фінансів і цін

Управління об'єктами загальної власності територіальних громад сіл, селищ і міст. Порядок складання, затвердження та виконання районного бюджету.Тема 7. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Діловодство місцевих рад

Рішення ради, порядок його підготовки і прийняття. Рішення виконкому, акти інших виконавчих органів ради, порядок їх підготовки і прийняття. Розпорядження голови районної ради. Регламент роботи ради, його структура. Організація діловодства в місцевій раді. Порядок підготовки і передачі документів в архів. Порядок визнання незаконними, скасування актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.Тема 8. Гарантії місцевого самоврядування, відповідальність органів і посадових осіб

Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб. Обов'язковість актів і законних вимог органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Право місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб на звернення в суд для захисту своїх прав і інтересів. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування: перед територіальною громадою; перед державою; перед юридичними і фізичними особами. Дострокове припинення повноважень ради.5. Семінар: Ділове мовлення (22 години)

Мета: Семінар спрямований на отримання теоретичних знань та практичних навичок посадовими особами місцевого самоврядування стосовно комплексу способів і прийомів роботи з документами; формування навичок у складанні текстів різних за призначенням груп ділових документів з дотриманням стильових, стилістичних, орфографічних і пунктуаційних норм сучасної української літературної мови.

В результаті проходження семінару слухач повинен отримати 1) знання: про особливості ділового мовлення, загальні вимоги до ділового мовлення, мовлений етикет; сучасні вимоги щодо складання і оформлення ділових документів; ділове спілкування при виконанні службових обов’язків; 2) уміння: спілкуватися українською мовою при виконанні службових обов’язків; оформляти документи українською мовою; складати тексти різних за призначенням груп ділових паперів з дотриманням стильових, стилістичних, орфографічних і пунктуаційних норм сучасної української літературної мови; 3) навички: правильно складати і оформляти ділові папери.


Навчально - тематичний планп/п
Назва модуля, теми

Форма

занять

Кіль-кість

годин

1

2

3

4

1.

Вступ. Мова і ділове мовлення, культура мовлення та її суспільне значення.

Тематична зустріч

2

2.

Модуль 1. Мова ділових документів.2.1.

Вимоги щодо складання, ведення та зберігання службової документації.

Лекція

2

2.2.

Документи особового складу.

Практичне

заняття


2

2.3.

Інформаційні документи і документи колегіальних органів.

Практичне

заняття


2

2.4.

Розпорядчі документи.

Практичне

заняття


2

2.5.

Організаційні документи.

Практичне

заняття


2

2.6.

Документи по господарсько - договірній діяльності.

Лекція

2

2.7.

Обліково - фінансові документи.

Лекція

2

3.

Модуль 2. Усна форма української ділової мови.3.1.

Лексика і професійна термінологія, характерна для ділового стилю посадових осіб місцевого самоврядування..

Лекція

2

3.2.

Мовний етикет.

Лекція

2

3.3.

Ділове спілкування посадових осіб місцевого самоврядування.

Ділова гра

2
Всього годин:
22ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Тема 1. Вступ. Мова і ділове мовлення, культура мовлення та її суспільне значення.

Мова і мовлення, їх природа. Українська мова як символ національної державності.

Норми літературної мови та її різновидності. Фукціональні стилі мовлення.

Офіційно - діловий стиль. Найважливіші риси, які визначають офіційно - діловий стиль. Основні вимоги до мовлення посадової особи місцевого самоврядування (правильність, логічність, точність, чистота, виразність, доречність).


Модуль 1. Мова ділових документів.
Тема 2.1. Вимоги щодо складання, ведення та зберігання службової документації.

Загальні вимоги щодо мови офіційних ділових документів (об’єктивність, логічна послідовність, переконливість, стислість та інше). Складання офіційних ділових документів. Складні випадки керування в службових документах: вживання стійких словосполучень, близьких за значенням слів. Порядок зберігання службової документації України.


Тема 2.2. Документи особового складу.

Документи як матеріальні носії фіксованої інформації, їх зміст. Найголовніші класифікаційні групи документів за призначенням.

Назви (перелік) документів особового складу. Заява про прийняття на роботу. Облікова картка П2-ДС. Присяга. Довідка про ознайомлення із Загальними правилами поведінки. Декларація. Накази особового складу. Характеристика. Договір. Контракти по найманню працівників.

Заява. Заява про прийняття на роботу як документ особового складу. Реквізити, їх послідовність. Текст як один із реквізитів заяви, вимоги до складання тексту. Написання та редагування заяви. Мовні засоби і прийоми текстів заяв. Орфограми.

Накази. Призначення наказів. Реквізити. Специфіка (особливості) текстів наказів особового складу. Написання та редагування наказів. Мовні засоби і прийоми складання тексту наказу. Автобіографія. Реквізити. Особливості тексту автобіографії. Складання та редагування автобіографії. Мовні засоби і прийоми складання тексту автобіографії.

Характеристика. Реквізити. Особливості тексту характеристики. Складання та редагування характеристики.

Договір. Реквізити. Текст договору, його зміст, основні положення. Складання та редагування договору. Мовні засоби і прийоми складання текстів договорів. Контракт. Контракт як документ по контрактній системі наймання працівників підприємств. Структура контракту. Реквізити. Текст контракту. Складання та редагування тексту контракту особового складу. Мовні засоби і прийоми складання текстів контракту.

Тема 2.3. Інформаційні документи і документи колегіальних органів.

Класифікація групи документів за призначенням.

Документи, що визначають діяльність колегіальних органів. Протоколи. Стенограми. Довідки.

Документи, що належать до інформаційних документів. Доповідні. Звіти. Доповідні записки. Довідки. Огляди. Пояснювальні записки. Службові листи та супровідні листи. Телеграми. Телефонограми.Службовий лист як один із засобів обміну інформацією і управління діяльністю організацій та установ.

Структура службових листів. Реквізити службових листів. Посилання на номер і дату вхідного документа і стислий зміст листа як обов’язковий реквізит листів - відповідей. Листи, що вимагають відповіді: листи - запити, листи - відповіді, листи - звернення, листи - пропозиції, листи - підтвердження, листи - розпорядження, супровідні листи. Складання та редагування зразків службових листів.Гарантійний лист як документ, що підтверджує певні обов’язки чи умови перед організацією або установою, підприємством. Складання та редагування зразків гарантійних листів. Мовні засоби і прийоми текстів гарантійних листів. Орфограми.

Службова телеграма як інформаційний документ. Умови використання службових телеграм. Структура і реквізити службових телеграм. Основні вимоги, що ставляться до тексту службових телеграм. Стислість, виразність, однозначність змісту.

Телефонограма як термінове повідомлення, що передається адресатові по телефону. Структура і реквізити телефонограм. Особливості тексту телефонограм: стислість; чіткість; однозначність висловлювання; уникання важких щодо вимовляння слів і словосполучень; відсутність скорочень. Складання та редагування зразків телефонограм з використанням спеціальних бланків і без них.

Довідка як документ - опис установлених фактів чи подій. Довідки службового характеру. Їх структура, реквізити. Оформлення довідок службового характеру (на бланку). Довідки внутрішнього характеру. Реквізити. Оформлення довідок внутрішнього характеру. Текст довідки, його особливості. Складання та редагування зразків довідок службового характеру і внутрішнього характеру. Мовні засоби і прийоми складання текстів довідок.

Доповідна, пояснювальна і службова записки. Доповідна, пояснювальна і службова записки як документи, що інформують керівника установи, організації, підприємства про ситуацію, факти, події, що сталися з різних причин. Зовнішні доповідні записки. Їх структура, реквізити. Внутрішні доповідні записки. Їх структура. Реквізити. Складання та редагування доповідних записок зовнішнього і внутрішнього скерування. Мовні засоби і прийоми складання текстів доповідних записок.

Пояснювальна записка як інформаційний документ, адресований укладачем керівникові його установи, організації, підприємства, підрозділу, складений на вимогу керівника чи з ініціативи укладача. Структура пояснювальних записок. Реквізити. Оформлення пояснювальних записок. Складання та редагування пояснювальних записок. Мовні засоби і прийоми складання текстів службових записок.

Службова записка як інформаційний документ, адресований укладачем керівникові установи, організації, підрозділу, складений з ініціативи укладача.

Структура службових записок. Реквізити. Оформлення службових записок. Складання та редагування службових записок. Мовні засоби і прийоми складання текстів службових записок.Протокол як документ, у якому зазначається місце, час і мета проведення конференції, зборів, засідань, нарад. Три групи протоколів, що визначаються за їх обсягом: стислі; повні; стенографічні. Структура протоколів. Реквізити. Складання і редагування протоколів. Мовні засоби і прийоми складання текстів протоколів.

Тема 2.4. Розпорядчі документи.

Наказ як розпорядчий документ, виданий керівником у межах своєї компетенції на правах єдиноначальності. Їх види.

Ініціативний наказ, його призначення - для оперативного впливу на процеси в організації, підприємстві тощо. Структура тексту ініціативного наказу. Реквізити.

Накази, що видаються на виконання розпоряджень, ухвал вищих органів, їх призначення. Структура текстів цих наказів. Реквізити.

Складання і редагування текстів наказів. Мовні засоби і прийоми.Ухвала як правовий акт. Нормативні й індивідуальні ухвали. Структура ухвал: констатуюча (вступна) частина і постановча частина. Реквізити ухвал. Складання та редагування текстів нормативних та індивідуальних ухвал. Мовні засоби і прийоми.

Тема 2.5. Організаційні документи.

Положення як правовий акт, який визначає найголовніші правила організації та діяльності державних органів, їх структурних підрозділів, організацій, підприємств, установ, що їм підлягають. Типові та індивідуальні положення. Структура положень. Реквізити. Мовні засоби і прийоми складання текстів положень. Статут як юридичний акт, яким оформляється утворення підприємства та організації, а також визначається їхня структура, окреслюються їх функції, обумовлюється їхнє правове становище. Реквізити. Складання і редагування текстів статутів. Мовні засоби і прийоми.

Інструкція як документ, в якому викладено правила, що регулюють спеціальні сторони діяльності установ, а також службових осіб. Структура тексту інструкції. Реквізити. Складання та редагування текстів інструкції. Мовні засоби і прийоми.

Посадова інструкція як документ, що визначає організаційно- правове становище працівників у структурному підрозділі і забезпечує умови для його продуктивної праці. Структура тексту посадової інструкції. Реквізити. Складання та редагування тексту посадової інструкції. Мовні засоби і прийоми.

Тема 2.6. Документи по господарсько - договірній діяльності.

Договір поставки як угода двох і більше сторін (громадянина і організації, між організаціями), скерованих на встановлення, зміну та припинення цивільних прав і обов’язків. Структура договору - поставки. Реквізити. Складання та редагування договору - поставки як документа. Мовні засоби і прийоми.

Договір підряду. Сторони, що укладають договір підряду. Структура договору підряду. Реквізити. Складання та редагування тексту договору підряду. Мовні засоби і прийоми.

Договір про майнову відповідальність матеріально відповідальних осіб. Суть договору. Структура договору. Реквізити. Оформлення і зберігання. Складання і редагування тексту договору..
Тема 2.7. Обліково - фінансові документи.

Документи на відкриття рахунків у банку. Умови, необхідність і мета відкриття рахунку підприємством, організацією та ін. у Державному банку чи акціонерному комерційному банку. Розрахункові, поточні та інші розрахунки, їх призначення, функції.

Права і обов’язки власників рахунків (підприємств, організацій та ін.); права і обов’язки установ банків.

Безготівкові розрахунки, їх можливості й переваги.

Готівкові розрахунки банку і підприємства, організації та інше, умови готівкового розрахунку; види платежів, що забезпечуються готівкою.

Документація, за допомогою якої здійснюються операції з розрахункового рахунку установами банку: платіжне доручення, платіжна вимога, рахунок - фактура, об’ява на внесок готівкою, грошові чеки, розрахункові чеки, витяги з розрахункових (поточних) рахунків, заява про відмову від акцепту, заява на акредитив, заява на видання позики та ін.

Документи, що подаються на оформлення відкриття розрахункових, поточних і бюджетних рахунків: заява про відкриття рахунку; копія документа про створення підприємства; копія затвердженого статуту (положення); картка із зразками підписів і відбитком печатки.

Структура заяви - зобов’язання. Реквізити. Структура додатка до заяви про відкриття рахунку - карти із зразками підписів і відбитку печатки. Реквізити.

Мовні засоби і прийоми складання тексту заяви - на відкриття рахунку і додатку.Заява - зобов’язання як різновид термінового зобов’язання, як документ, на основі якого можливе кредитування за спеціальними позиковими розрахунками підприємств, організацій та ін.

Структура заяви - зобов’язання. Реквізити.Акт як документ, складений однією або кількома особами, які підтверджують певні факти, події. Умови і обставини укладання актів.

Структура акту. Реквізити. Складання і редагування актів. Мовні засоби і прийоми.Трудова угода як документ, укладений між організацією і фахівцем, який не входить до складу цієї органу і залучений для виконання певних видів робіт.

Структура трудової угоди. Реквізити. Складання і редагування тексту трудової угоди.Доручення як письмове повноваження, що видається установою (організацією, підприємством) чи однією особою іншій для подання третій особі (установі, організації) для здійснення певних юридичних дій, отриманні коштів чи матеріальних цінностей.

Умови укладання доручень.Особисті доручення.Структура доручень. Реквізити. Складання і редагування тексту доручень.
Модуль 2. Усна форма української ділової мови.

Тема 3.1. Лексика і професійна термінологія, характерна для ділового стилю спілкування.

Професійна лексика. Термінологія. Професіоналізми. Слова із професійної сфери. Усне ділове мовлення. Функції ділового спілкування. Форми спілкування: безпосереднє і опосередковане. Етика спілкування. Техніка ділового спілкування: уміння говорити, слухати, формулювати питання; сприйняття партнера та ін.Тема 3.2. Мовний етикет.

Мовний етикет як сукупність словесних форм ввічливості. Типові форми звертання, вітання, запрошення, прощання та ін.

Телефонна розмова як різновид усного ділового спілкування. Мовні засоби для ведення телефонних розмов. Структура телефонної розмови.

Ділові засідання. Колективні ухвали, рішення. Наради, їх види. Добір мовних засобів для підготовки і проведення ділових засідань, нарад та підготовки рішень. Публічний виступ. Структура і композиція виступу. Метод викладу матеріалу. Жанри публічних виступів: доповідь, промова, лекція, бесіда. Основні вимоги до їх змісту. Структур та мовні засоби.Тема 3.3. Ділове спілкування

Комунікативність як одна із сторін спілкування. Дотримання етики ділових стосунків. Виконання практичних завдань окремими групами. Складання діалогів (в групах із двох слухачів) з метою розвитку мовлення та перевірки дотримання основних норм ділового спілкування. Редагування текстів документів (наказу, заяви, службового листа, характеристики). Розбір ситуацій, які виникають при виконанні службових обов’язків.

Скачати 348.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка