Тематичний планСторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.6 Mb.
#10985
  1   2   3

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

УКООПСПІЛКА

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
Контрольні завдання

для студентів заочної форми навчання
Спеціальність: 5.05031001 Товарознавство та комерційна діяльність

м. Б-Дністровський 2012р.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теми

Назва розділів і тем

Кількість годин

1

Основи організації фінансів підприємств

8

2

Формування та розміщення капіталу підприємств

8

3

Кредитування підприємств

8

4

Система грошових розрахунків підприємств і грошові надходження

10

5

Взаємовідносини підприємств із фінансовими органами та страховими компаніями

10

6

Аналіз і планування фінансового стану підприємства

10

Разом

54


Форма підсумкового контролю – диференційований залік.

Варіанти контрольної роботи

Б

АОстання цифра номера особової справи студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра номера особової справи студента

0

1

47

49


2

46

50


3

45

51


4

44

52


5

43

53


6

42

54


7

41

55


8

40

56


9

39

57


10

38

58


1

11

37

59


12

36

60


13

35

61


14

34

62


15

33

63


16

32

64


17

31

65


18

30

66


19

29

67


20

28

68


2

21

27

69


22

26

70


23

25

71


1

24

72


25

23

73


26

22

74


21

27

75


20

28

76


19

29

77


18

30

78


3

17

31

49


16

32

50


15

33

51


14

34

52


13

35

53


12

36

54


11

37

55


10

38

56


9

39

57


8

40

58


4

7

41

59


6

42

60


5

43

61


4

44

62


3

45

63


2

46

64


1

47

65


2

48

66


1

47

67


2

46

68


5

3

17

69


4

18

70


5

19

71


6

20

72


7

21

73


8

22

74


9

23

75


10

24

76


11

25

77


12

26

78


6

13

27

49


14

28

50


15

29

51


16

30

52


17

31

53


18

32

54


19

33

55


20

34

56


21

35

57


22

36

58


7

23

37

59


24

38

60


25

39

61


26

40

62


27

41

63


28

42

64


29

43

65


30

44

66


31

45

67


32

46

68


8

33

47

69


34

48

70


35

49

71


36

37

72


37

38

73


38

39

74


39

40

75


40

41

76


41

42

77


42

43

78


9

43

44

49


44

45

50


45

46

51


46

47

52


47

12

53


1

13

54


2

14

55


3

15

56


4

16

57


5

17

58ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


 1. Завдання для виконання контрольних робіт складаються з питань, що охоплюють усі теми курсу.

 2. Варіант контрольної роботи визначається за таблицею залежно від останніх цифр номера особової справи студента (за реєстрацією заочного відділення). У таблиці по вертикалі передостанню цифру номера особової справи, а по горизонталі – останню. Перетин вертикального стовпчика та горизонтального рядка визначає клітинку з номерами питань контрольної роботи.


Порядок виконання роботи:


 1. Слід уважно прочитати пояснювальну записку, ознайомитися з тематичним планом, потім за таблицею варіантів визначити питання своєї контрольної роботи.

 2. Знайти сторінку з питаннями і уважно прочитати зміст теми програми, з якої визначено питання, ознайомитися з методичними рекомендаціями до цього питання.

 3. У списку літератури, вміщеному наприкінці методичних рекомендацій, знайти за кодом літературу, яку можна використовувати при розкритті питання (дозволяється використовувати іншу літературу за умови, що вона відповідає змісту питання і є сучасною).

 4. Ознайомитися з матеріалом питання, визначити, які положення слід відобразити в контрольній роботі.

 5. Пояснення завдань повинно бути аргументованим.

 6. Виконуючи контрольну роботу, студент повинен дотримуватися таких вимог:

1) контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого варіанта. Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом (хоча б одне питання), вона повертається студенту без перевірки та рецензування для повторного виконання;

2) контрольна має бути виконана українською мовою, особисто; сторінки слід пронумерувати, на кожній сторінці слід залишити поля шириною 4-5 см для зауважень викладача;

3) правильно заповнити титульну сторінку, де вказуються назва дисципліни, прізвище, ім’я та по батькові, група, курс, навчальний заклад, номер особової справи;

4) вказати номер варіанта;

5) номери і назви завдань вказуються безпосередньо перед їх виконанням;

6) назву кожного питання підкреслити;

7) відповідь на кожне наступне питання повинна починатися з нової сторінки;

8) відповіді слід писати акуратно, розбірливим почерком, одним кольором чорнил або кульковою ручкою, скорочення слід не допускається, крім загальноприйнятих;

9) наприкінці роботи наводиться перелік використаної літератури (відповідно до вимог щодо оформлення переліку використаної літератури), ставиться дата виконання роботи, підпис, а також залишається дві-три чисті сторінки для написання рецензії;

10) обсяг роботи повинен становити 22-25 сторінок (у зошиті) або 12 сторінок комп’ютерного набору у форматі А4 (Word 14);11) до роботи додається заповнений бланк, що висилається навчальним закладом, із зазначенням прізвища, імені та по батькові студента, шифру, назви дисципліни, номера контрольної роботи.

Перелік завдань для виконання контрольної роботи

 1. Суть, функції та роль фінансів в умовах ринкових відносин.

 2. Фінансова система та її ланки.

 3. Суть фінансової політики.

 4. Суть фінансового механізму.

 5. Механізм фінансової діяльності підприємств.

 6. Характеристика основних методів організації фінансової діяльності підприємств.

 7. Суть фінансових ресурсів підприємств.

 8. Фінансова робота на підприємстві.

 9. Фінансовий апарат підприємства та його функції.

 10. Кругообіг коштів підприємств і необхідність залучення кредитів.

 11. Суб’єкти та об'єкти кредитних відносин.

 12. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.

 13. Банківське кредитування підприємств.

 14. Умови та принципи кредитування підприємств і порядок отримання банківського кредиту.

 15. Порядок погашення банківського кредиту підприємством.

 16. Суть факторингових операцій та їх класифікація.

 17. Небанківське кредитування підприємств.

 18. Поняття власного капіталу підприємства і джерела його формування.

 19. Розміщення власного капіталу в активах підприємства.

 20. Суть і основи організації оборотних коштів.

 21. Необхідність і суть визначення потреби в оборотних коштах через їх нормування.

 22. Нормування оборотних коштів методом прямого розрахунку та економічним методом.

 23. Джерела формування оборотних коштів підприємств.

 24. Показники стану та ефективності використання оборотних коштів.

 25. Суть грошових розрахунків підприємств.

 26. Порядок ведення касових операцій підприємств.

 27. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття.

 28. Форми безготівкових розрахунків.

 29. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

 30. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.

 31. Формування та використання доходів і прибутку підприємств.

 32. Суть, призначення та принципи побудови системи оподаткування підприємств.

 33. Оподаткування прибутку підприємств.

 34. Платежі за ресурси.

 35. Непрямі податки, які сплачують підприємства.

 36. Збори та цільові відрахування, які сплачують підприємства.

 37. Суть місцевих податків і зборів.

 38. Економічна необхідність, суть і функції страхування.

 39. Організація страхування та характеристика страхових потоків.

 40. Класифікація страхування.

 41. Поняття про фінансовий ризик та його види.

 42. Суть фінансового стану підприємства та основні ознаки його стійкості.

 43. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.

 44. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

 45. Суть фінансового планування, його основні завдання та методи проведення.

 46. Зміст поточного фінансового плану і порядок його складання.

 47. Зміст і значення оперативного фінансового планування.


Задачі

 1. Заготівельна організація отримала кредит для розрахунків зі здавальниками сільськогосподарської продукції в сумі 50 тис. грн на 6 місяців зі сплатою за користування кредитом 36 % річних.

У кредитному договорі зазначено такі умови:

 • якщо кредит буде повернено протягом чотирьох місяців, то відсотки за користування кредитом становитимуть - 32 % річних;

 • якщо кредит буде повернено протягом двох місяців, то відсотки за користування кредитом становитимуть 30 % річних.

Сплата відсотків відбувається щомісячно.

Розрахуйте прості комерційні відсотки за користування кредитом і суму загального боргу банку. Визначте найефективніший із варіантів кредитування заготівельної організації.
 1. Визначте суму, яку поверне споживче товариство банку, та суму, що буде віднесена до валових витрат протягом строку кредитування.

Вихідні дані:

підприємство 10.03.04 отримало кредит на 2 роки на фінансування будівництва цеху в розмірі 230 тис. грн під 25 % річних і на облаштування приміщення магазину - 80 тис. грн під 23 % річних;

за умовами договору відсотки погашаються щомісячно, а сума основного боргу має бути погашена одноразовим платежем наприкінці строку кредитування 10.03.06;

у разі порушення умов кредитування та сплати відсотків за кредит кредитним договором передбачено нарахування пені в розмірі - 0,03 % за кожний день прострочення платежу;

підприємство допустило порушення умов договору, прострочивши черговий платіж за період з 10.01.06 по 10.02.06 на 5 днів.


 1. Визначте строк окупності кредиту, наданого споживчому товариству.

Вихідні дані:

відсоткова ставка за користування кредитом - 22 % річних;

підприємство щорічно отримує виручку від реалізації продукції в розмірі 576 тис. грн;

залишок продукції на складі на початок року за собівартістю становить 45 тис. грн, а на кінець року він зменшився на 5 тис. грн;

собівартість виготовленої за рік продукції підприємства (із врахуванням відсотків за користування кредитом) становить 265 тис. грн;

адміністративні витрати за рік становлять 10 тис. грн; підприємство є платником ПДВ і пільг із податку на прибуток не має.
 1. Розрахуйте норматив оборотних коштів для роздрібного торговельного підприємства на IV квартал.

Вихідні дані:

план товарообороту - 28 000 грн

торгова націнка - 28 %

витрати на доставку товарів - 3 %

Норма оборотних коштів:

із товарів - 70 днів

гроші в касі та в дорозі -1,5 дня

планові залишки тари, що підлягаються поверненню - 4 % від планових

запасів товарів

власні кошти за планом в інших активах - 1300 грн.
 1. Розрахуйте норматив оборотних коштів споживчого товариства на IV квартал згідно з такими даними:

план роздрібного товарообороту - 15 000 грн

середня торгова націнка - 40 %

витрати на доставку товарів -3,1 %

обсяг із реалізації хліба за виробничою собівартістю - 8800 грн

витрати борошна для випікання хліба - 5200 грн

витрати допоміжних матеріалів - 1300 грн

витрати палива для виробничих потреб - 300 грн

норма оборотних коштів:

із товарів - 60 днів

гроші в касі та в дорозі- 1,2 дня

сировина та основні матеріали в хлібопеченні - 0,5 дня

допоміжні матеріали - 30 днів

готові вироби - 0,5 дня

паливо для виробничих потреб- 30 днів

планові залишки тари, що підлягає поверненню - 3 % від планових залишків товарів

норматив власних оборотних коштів та інші активи - 800 грн
 1. Визначте норматив оборотних коштів за основними матеріалами на підприємстві за окремим видом продукції.

Вихідні дані:

надходження матеріальних ресурсів протягом червня поточного року відображено в такій таблиці:Показник

Надходження за числами місяця

Разом

05.06

13.06

18.06

22.06

29.06
Інтервал поставки, дні

6

8

5

4

7
Тканина, м2

236

256

226

210

206

11234

час доставки матеріалів від постачальника до споживача 3 дні;

тривалість документообігу - 1 день;

час, необхідний для одержання матеріалів та підготовки їх до виробництва, - 2 дні;

квартальна потреба в тканині на виготовлення готових виробів - 3400 м2;

ціна 1 м2 тканини - 37,5 грн.


 1. Визначте сукупну потребу в оборотних коштах для споживчого товариства на плановий період з урахуванням коефіцієнту завантаження та прискорення оборотності оборотних коштів.

Вихідні дані:

фактичний товарооборот за звітний період - 850 тис. грн;

середній залишок оборотних коштів за звітний період - 238 тис. грн;

план товарообороту - 900 тис. грн;

у плановому періоді передбачено прискорення товарооборотності на 4 %.


 1. Визначте суму залишку на поточному рахунку споживчого товариства станом на кінець операційного дня 11.02 поточного року.

Вихідні дані:

ліміт залишку готівки в касі - 100 грн;

термін здавання готівкових надходжень до каси банку - щоденно;

затишок коштів на початок операційного дня 11.02 - 1000,00 грн;

протягом операційного дня 11.02 поточного року підприємство отримало в касу готівкову виручку від реалізації готової продукції в сумі 1650,00 грн;

11.02 до каси підприємства внесено невикористану частину коштів, виданих на господарські потреби - 280 грн і компенсовано витрати на відрядження згідно з наявними звітними документами - 230 грн;

для виплати заробітної плати 11.02 підприємство відкликало депозитні кошти в сумі 35 000, 00 грн і відсотки, нараховані згідно з договором;

депозитний рахунок було відкрито 04.01 поточного року на невизначений строк;

відсоткова ставка за депозитним договором - 16 % річних;

на видачу заробітної плати підприємство отримало готівки за чеком на суму 12 350,00 грн.

Одночасно до банку надійшли платіжні доручення на перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб - 1015 грн (13 % від нарахованої заробітної плати), сум відрахувань від фонду оплати праці та утримань із заробітної плати працівників, що перераховуються до Пенсійного фонду (відповідно 32,3 % і 2 %), Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (2,9 % і 1 %), Фонду соціального страхування на випадок безробіття (1,6 % і 0,5 %).


 1. Оформте платіжне доручення № 135 від 10 вересня 2005 року.

Вихідні дані:

Милушівське споживче товариство (код ЄДРПОУ 13365819; розрахунковий рахунок № 26005301220350 у КБ “Приватбанк" МФО 331401) сплатило Луцькій нафтобазі (код ЄДРПОУ 13365455; розрахунковий рахунок № 36005564874402 в Райффайзен Банк Аваль м. Луцьк МФО 369020) за бензин згідно з договором № 129 від 01.02.05. Сума платежу - 2500 грн із ПДВ.
 1. Розрахуйте ліміт залишку готівки в касі споживчого товариства на основі показників діяльності за останні три місяці. Вихідні дані:

  № з\п

  Показник

  Місяці

  травень

  червень

  липень

  1

  1.1


  Виручка, грн.

  у т.ч. готівкова виручка, що надійшла в касу, грн  18 300
  12 500

  17 500
  10 300

  16 200
  9600

  2

  Виплачено готівкою, грн

  5800

  4500

  4200

  3

  Кількість робочих днів

  17

  21

  22

 2. Визначте чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності для споживчого товариства.

Вихідні дані:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -9600 Вирахування з доходу:

ПДВ-1600

акцизний збір - 480

інші вирахування- 370

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)- 3600

Інші операційні доходи - 2530


Варіанти контрольної роботи 3

Б 3


А 3

Остання цифра номера особової справи студента 3

0 3

1 3


2 3

3 3


4 3

5 3


6 3

7 3


8 3

9 3


Передостання цифра номера особової справи студента 3

0 3


1 3

47 3


49 3

2 3


46 3

50 3


3 3

45 3


51 3

4 3


44 3

52 3


5 3

43 3


53 3

6 3


42 3

54 3


7 3

41 3


55 3

8 3


40 3

56 3


9 3

39 3


57 3

10 3


38 3

58 3


1 3

11 3


37 3

59 3


12 3

36 3


60 3

13 3


35 3

61 3


14 3

34 3


62 3

15 3


33 3

63 3


16 3

32 3


64 3

17 3


31 3

65 3


18 3

30 3


66 3

19 3


29 3

67 3


20 3

28 3


68 3

2 3


21 3

27 3


69 3

22 3


26 3

70 3


23 3

25 3


71 3

1 3


24 3

72 3


25 3

23 3


73 3

26 3


22 3

74 3


21 3

27 3


75 3

20 3


28 3

76 3


19 3

29 3


77 3

18 3


30 3

78 3


3 3

17 3


31 3

49 3


16 3

32 3


50 3

15 3


33 3

51 3


14 3

34 3


52 3

13 3


35 3

53 3


12 3

36 3


54 3

11 3


37 3

55 3


10 3

38 3


56 3

9 3


39 3

57 3


8 3

40 3


58 3

4 3


7 3

41 3


59 3

6 3


42 3

60 3


5 3

43 3


61 3

4 3


44 3

62 3


3 3

45 3


63 3

2 3


46 3

64 3


1 3

47 3


65 3

2 3


48 3

66 3


1 3

47 3


67 3

2 3


46 3

68 3


5 3

3 3


17 3

69 3


4 3

18 3


70 3

5 3


19 3

71 3


6 3

20 3


72 3

7 3


21 3

73 3


8 3

22 3


74 3

9 3


23 3

75 3


10 3

24 3


76 3

11 3


25 3

77 3


12 3

26 3


78 3

6 3


13 3

27 3


49 3

14 3


28 3

50 3


15 3

29 3


51 3

16 3


30 3

52 3


17 3

31 3


53 3

18 3


32 3

54 3


19 3

33 3


55 3

20 3


34 3

56 3


21 3

35 3


57 3

22 3


36 3

58 3


7 3

23 3


37 3

59 3


24 3

38 3


60 3

25 3


39 3

61 3


26 3

40 3


62 3

27 3


41 3

63 3


28 3

42 3


64 3

29 3


43 3

65 3


30 3

44 3


66 3

31 3


45 3

67 3


32 3

46 3


68 3

8 3


33 3

47 3


69 3

34 3


48 3

70 3


35 3

49 3


71 3

36 3


37 3

72 3


37 3

38 3


73 3

38 3


39 3

74 3


39 3

40 3


75 3

40 3


41 3

76 3


41 3

42 3


77 3

42 3


43 3

78 3


9 3

43 3


44 3

49 3


44 3

45 3


50 3

45 3


46 3

51 3


46 3

47 3


52 3

47 3


12 3

53 3


1 3

13 3


54 3

2 3


14 3

55 3


3 3

15 3


56 3

4 3


16 3

57 3


5 3

17 3


58 3

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ 21

«Фінанси підприємств» для спеціальності 21

5.03050901 «Товарознавство та комерційна діяльність» 21

 1. Визначте суму чистого доходу від реалізації, валовий прибуток і фінансовий результат від операційної діяльності та суму податку на прибуток підприємства для споживчого товариства.
 1. Вихідні дані:

Варіанти контрольної роботи 3

Б 3


А 3

Остання цифра номера особової справи студента 3

0 3

1 3


2 3

3 3


4 3

5 3


6 3

7 3


8 3

9 3


Передостання цифра номера особової справи студента 3

0 3


1 3

47 3


49 3

2 3


46 3

50 3


3 3

45 3


51 3

4 3


44 3

52 3


5 3

43 3


53 3

6 3


42 3

54 3


7 3

41 3


55 3

8 3


40 3

56 3


9 3

39 3


57 3

10 3


38 3

58 3


1 3

11 3


37 3

59 3


12 3

36 3


60 3

13 3


35 3

61 3


14 3

34 3


62 3

15 3


33 3

63 3


16 3

32 3


64 3

17 3


31 3

65 3


18 3

30 3


66 3

19 3


29 3

67 3


20 3

28 3


68 3

2 3


21 3

27 3


69 3

22 3


26 3

70 3


23 3

25 3


71 3

1 3


24 3

72 3


25 3

23 3


73 3

26 3


22 3

74 3


21 3

27 3


75 3

20 3


28 3

76 3


19 3

29 3


77 3

18 3


30 3

78 3


3 3

17 3


31 3

49 3


16 3

32 3


50 3

15 3


33 3

51 3


14 3

34 3


52 3

13 3


35 3

53 3


12 3

36 3


54 3

11 3


37 3

55 3


10 3

38 3


56 3

9 3


39 3

57 3


8 3

40 3


58 3

4 3


7 3

41 3


59 3

6 3


42 3

60 3


5 3

43 3


61 3

4 3


44 3

62 3


3 3

45 3


63 3

2 3


46 3

64 3


1 3

47 3


65 3

2 3


48 3

66 3


1 3

47 3


67 3

2 3


46 3

68 3


5 3

3 3


17 3

69 3


4 3

18 3


70 3

5 3


19 3

71 3


6 3

20 3


72 3

7 3


21 3

73 3


8 3

22 3


74 3

9 3


23 3

75 3


10 3

24 3


76 3

11 3


25 3

77 3


12 3

26 3


78 3

6 3


13 3

27 3


49 3

14 3


28 3

50 3


15 3

29 3


51 3

16 3


30 3

52 3


17 3

31 3


53 3

18 3


32 3

54 3


19 3

33 3


55 3

20 3


34 3

56 3


21 3

35 3


57 3

22 3


36 3

58 3


7 3

23 3


37 3

59 3


24 3

38 3


60 3

25 3


39 3

61 3


26 3

40 3


62 3

27 3


41 3

63 3


28 3

42 3


64 3

29 3


43 3

65 3


30 3

44 3


66 3

31 3


45 3

67 3


32 3

46 3


68 3

8 3


33 3

47 3


69 3

34 3


48 3

70 3


35 3

49 3


71 3

36 3


37 3

72 3


37 3

38 3


73 3

38 3


39 3

74 3


39 3

40 3


75 3

40 3


41 3

76 3


41 3

42 3


77 3

42 3


43 3

78 3


9 3

43 3


44 3

49 3


44 3

45 3


50 3

45 3


46 3

51 3


46 3

47 3


52 3

47 3


12 3

53 3


1 3

13 3


54 3

2 3


14 3

55 3


3 3

15 3


56 3

4 3


16 3

57 3


5 3

17 3


58 3

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ 21

«Фінанси підприємств» для спеціальності 21

5.03050901 «Товарознавство та комерційна діяльність» 21

 1. Визначте фінансовий результат: прибуток і рівень рентабельності із продукції Маневицького консервного завод. Заповніть таблицю на основі розрахованих показників.

Вихідні дані:

Показник

Вид продукції

Огірки мариновані, 3 л

Гриби мариновані, 0,5 л

Сік березовий, 3 л

Разом

Усього собівартість, грн

25300

18400

35200
Виручка грн..

у т.ч. ПДВ, грн48400

8067


25600

4267


51040

8507

Виручка без ПДВ, грн.

Прибуток, грн.

Рентабельність, %
 1. Визначте фінансовий результат і розрахуйте суму прибутку за І квартал по магазину №5 «Продовольчі товари», якщо:

  № з\п

  Показник

  Одиниця виміру

  Сума

  1

  Плановий середньомісячний обсяг роздрібного товарообороту

  Тис. грн

  23

  2

  Середній розмір торгової націнки

  %

  30

  3

  У магазині працюють три працівники з місячним фондом оплати праці

  грн

  1200

  4

  Відрахування від фонду оплати праці

  грн

  ?

  5

  Орендна плата згідно з договором зі споживчим товариствовм

  грн

  500

  6

  Витрати на комунальні послуги

  грн

  300

  7

  Відсотки за користування кредитом банку

  грн

  192

 2. Плановий прибуток споживчого товариства - 32 тис. гри. Проведіть розрахунок чистого прибутку для споживчого товариства, розрахуйте суму податку на прибуток підприємства і проведіть розподіл чистого прибутку відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відсотки з розподілу прибутку визначте самостійно.
 1. Визначте планову виручку від реалізації продукції Маневицького консервного заводу методом прямого розрахунку.

Виріб

Залишок на початок року, шт

План випуску, шт

Залишок на кінець року, шт

Вартість одиниці продукції у відпускних цінах, грн

Гриби консервовані, 0,5 л

180

35300

120

34,20

Сік березовий, 3 л

110

45000

230

12,50

Огірки мариновані, 3 л

250

22150

300

56,00
 1. Визначте суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету ТОВ “Будівельник”, на основі господарських операцій, проведених за звітний період.


Каталог: Icons
Icons -> Предмет : Економіка підприємств різних типів. Викладач : Фомічова Яна Сергіївна Спеціальність: Виробництво харчової продукції Тематичний план
Icons -> Методичні вказівки щодо його виконання і вказано сторінки літератури, за якою вивчається це завдання, наводяться приклади виконання практичних завдань різних типів
Icons -> Методичні вказівки щодо вивчення питань контрольної роботи, указана необхідна література і ставляться запитання для самоперевірки
Icons -> Цифра номера особової справи студента
Icons -> Ресторанного господарства
Icons -> Дисципліна Фізколоїдна хімія Викладач
Icons -> Затверджую в о. заступника директора з навчальної роботи Монастирська Л.Є. р. Контрольні завдання з методичними рекомендаціями
Icons -> Мета і завдання дисципліни "Товарознавство"
Icons -> Тематичний план
Icons -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка