Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка7/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Тематичний план практичних занять

п/п


Теми практичних занять

К-ть год.

1

Розділ 1. Вікова психологія.

Предмет, завдання та основні проблеми вікової психології.2

2

Основні підходи та критерії періодизації.

4

3.

Пренатальний період. Новонародженість. Особливості розвитку дитини в немовлячий період.

4

4.

Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості розвитку в ранньому дитинстві. Криза трьох років.

4

5.

Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості розвитку в дошкільному дитинстві. Психологія гри.

Контрольне заняття


4

6.

Психологічні аспекти готовності дитини до шкільного навчання.

4

7.

Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості розвитку в молодшому шкільному віці.

4

8.

Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості розвитку особистості в підлітковому віці.

4

9.

Проблеми становлення особистості в юнацькому віці.

Контрольне заняття


4

10.

Професійне та соціальне становлення особистості в ранній дорослості.

4

11.

Психологічні характеристики розвитку особистості в період середньої дорослості

4

12.

Характеристика змін особистості в похилому віці. Проблема евтаназії.

Контрольне заняття


4

13.

Розділ 2. Педагогічна психологія.

Предмет, завдання та основні завдання педагогічної психології2

14.

Проблема виховання в педагогічній психології.

2

15.

Особливості виховних впливів на різних вікових етапах розвитку особистості.

2

16.

Психологічні особливості та структура процесу навчання.

2

17.

Психологічні особливості самостійної пізнавальної діяльності учнів.

2

18.

Психологічні аспекти педагогічної діяльності.

2

19.

Діяльність лікаря, як педагогічний вплив на хворого.

Контрольне заняття


2
Всього:

60

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів

п/п


Теми

К-ть год.

1

Теорії психічного розвитку

4

2

Особистість на життєвому шляху. Кризовий стан – норма і відхилення.

4

3

Психологія перинатального періоду. Криза народження: умови перебігу.

4

4.

Діагностика розвитку раннього періоду дитинства.

2

5.

Психологічна готовність дитини до школи. Критерії готовності.

2

6.

Психологічні причини хворобливості молодшого школяра.

2

7.

Криза підліткового періоду. Підліткові поведінкові реакції.

4

8.

Причини та фактори, що впливають на вибір професії в юнацькому віці

2

9.

Психосексуальний розвиток особистості

4

10

Жінка як джерело нового життя. Психологічна допомога жінці та дитині на різних етапах пологів.

4

11.

Термінальний період в житті людини.

4

12.

Захворювання: початок життєвої кризи, чи її результат

4
Всього:

40

Питання для контролю вихідного (початкового) рівня знань студентів.

 1. Поняття про віковий розвиток та вікові відмінності.

 2. Предмет вікової психології.

 3. Проблеми психології вікового розвитку

 4. Методи дослідження у віковій психології.

 5. Теорії розвитку людини.

 6. Вікова періодизація, критерії періодизацій.

 7. Анатомо-фізіологічні властивості вікових періодів.

 8. Поняття про вікові кризи. Особливості перебігу криз у різному віці.

 9. Поняття сенситивного періоду.

 10. Вплив середовища на біологічний розвиток організму. Рушійні сили, умови і фактори розвитку. Провідна діяльність.

 11. Загальна характеристика періоду немовляти.

 12. Раннє дитинство: загальна характеристика періоду.

 13. Дошкільне дитинство, загальна характеристика вікового періоду.

 14. Молодший шкільний вік, загальна характеристика періоду.

 15. Підлітковий вік .

 16. Юнацький вік .

 17. Перспективне планування майбутнього, пошуки сенсу життя в молодшому юнацькому віці. Інтенсивний пошук свого „Я”, усвідомлення свого професійного покликання.

 18. Загальна характеристика періоду дорослості.

 19. Похилий вік та його особливості.

 20. Основні завдання психології виховання.

 21. Теоретичні аспекти психології навчання та учіння.

 22. Особливості педагогічної діяльності.

Питання до іспиту з курсу «Вікова та педагогічна психологія».

 1. Предмет та завдання вікової психології.

 2. Методи вікової психології.

 3. Основні стратегії в побудові психологічного дослідження у віковій психології.

 4. Можливості використання методу спостереження у віковій психології. Основні вимоги.

 5. Особливості використання методу експерименту в віковій психології. Види експерименту.

 6. Можливості використання опитувальних методів (анкета, бесіда) у вікові психології.

 7. Метод вивчення продуктів діяльності у вікові психології.

 8. Тестові методи та їх використання у віковій психології.

 9. Загальне поняття про психічний розвиток. Ріст і розвиток.

 10. Основні закономірності процесу розвитку.

 11. Біогенетичний та соціогенетичний підходи до розвитку особистості. Фактори розвитку.

 12. Механізми психічного розвитку особистості.

 13. Динамічна концепція сексуального розвитку З.Фрейда.

 14. Епігенетична теорія розвитку особистості Е.Еріксона.

 15. Когнітивний підхід (теорія Ж.Піаже) до проблеми розвитку.

 16. Концепція діалектичного характеру розвитку Г.С.Костюка.

 17. Теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С.Виготського.

 18. Періодизація вікового розвитку Д.Б. Ельконіна.

 19. Характеристика кризових періодів розвитку (за Л.С.Виготським).

 20. Криза новонародженості: основні характеристики.

 21. Зміна соціальної ситуації розвитку від народження до 7 років.

 22. Зміна і характеристика провідної діяльності в періодах дошкільного дитинства (від 0 до 7 років).

 23. Становлення основних новоутворень в періодах дошкільного дитинства.

 24. Характеристика і основні показники кризи 1 року.

 25. Основні симптоми кризи 3-х років (за Л.С.Виготським).

 26. Криза 7 років та її аналіз.

 27. Розвиток «Я-концепції» в періодах дошкільного дитинства (від 0 до 7 років).

 28. Когнітивний та афективний розвиток дитини в ранні періоди дитинства.

 29. Значення ранніх періодів дитинства для розвитку особистості (Л.І.Божович, А.В.Запорожец).

 30. Місце та роль гри в психічному розвитку дитини. Структура сюжетно-рольової гри в дошкільному дитинстві (Д.Б.Ельконін).

 31. Зображувальна діяльність дошкільника. Розвиток дитячого малюнку в дошкільному дитинстві, його функції.

 32. Сприймання казки в дошкільному дитинстві. Можливість використання казки в терапевтичних цілях.

 33. Причини і шляхи подолання дитячих страхів у дошкільному віці.

 34. Загальна характеристика особливостей дітей «групи ризику»: агресивні діти, гіперактивні діти, замкнуті діти, соматично ослаблені діти.

 35. Поняття психологічної готовності до навчання.

 36. Морфогенетична та психологічна готовність: порівняльна характеристика.

 37. Характеристика основних складових готовності дитини до шкільного навчання.

 38. Загальний аналіз методик вивчення психологічної готовності до школи.

 39. Проблеми адаптації дитини до шкільного навчання.

 40. Психологічні особливості дітей деяких категорій дезадаптованості.

 41. Особливість соціальної ситуації розвитку в молодшому шкільному віці. Система взаємин «вчитель-учень», «учень-учень», «учень-батьки».

 42. Проблема розвитку самосвідомості та самооцінки молодшого школяра.

 43. Учбова діяльність як специфічна форма індивідуальної активності: її сфера та способи формування в молодшому шкільному віці.

 44. Особливості пізнавальної та емоційно-вольової сфер молодшого школяра.

 45. Криза підліткового періоду, основні характеристики.

 46. Фізичний розвиток та його вплив на психічні процеси особистості і властивості підлітка.

 47. Основний психологічний механізм формування особистості в підлітковому віці. Що таке «почуття дорослості»?

 48. Шляхи самоствердження в підлітковому віці. Можливості конструктивного діалогу з підлітком.

 49. Значення для підлітка спілкування з однолітками.

 50. Розвиток самосвідомості в підлітковому віці.

 51. Пізнавальна сфера підлітка. «Вакуум мотивів» та причини шкільної дезадаптації у підлітковому віці.

 52. Емоційно-вольова сфера підлітка. Причини вияву підліткової агресії.

 53. Характеристика відхилень у поведінці підлітків різних типів акцентуацій характеру.

 54. Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці.

 55. Основні характеристики провідної діяльності в юнацькому віці. Можливості профорієнтаційної роботи.

 56. Особливості розвитку особистості в юнацькому віці.

 57. Проблема сенсу життя в ранньому юнацькому віці.

 58. Розвиток мотиваційної сфери в юнацькому віці.

 59. Мотиви юнацької сексуальності.

 60. Мотиви асоціальної поведінки.

 61. Розвиток емоцій в юнацькому віці. Емоційні особливості юнацької дружби та кохання.

 62. Самооцінка та самовиховання в юнацькому віці.

 63. Загальна характеристика соціальної ситуації розвитку. Професійна продуктивність в період дорослості.

 64. Психологічні особливості сімейних стосунків. Взаємовідносини з дітьми в період дорослості.

 65. Розвиток Я-концепції: близькість та самотність в період дорослості

 66. Стрес в житті людини в період дорослості (за А.А.Реан).

 67. Кризи періоду дорослості (за О.В.Скрипченко, Т.Титаренко).

 68. Розвиток когнітивної сфери. Проблеми зниження інтелектуальних функцій. Мудрість в похилому віці.

 69. Старіння і специфічні зміни емоційної сфери: типи пристосування до старості та психічні порушення.

 70. Почуття задоволеності життям і мотиваційне здоров’я в похилого віці.

 71. Адаптивний та не адаптивний процеси старіння.

 72. Фактори, що зумовлюють поведінку людини в старості.

 73. Смерть і вмирання. Етапи вмирання (класифікація Кюблер-Росс). Евтаназія.

 74. Предмет та завдання педагогічної психології.

 75. Психологічні закономірності формування особистості.

 76. Психологічні особливості і основи виховного впливу. Формування потребово-мотиваційної сфери особистості.

 77. Смисловий бар’єр і умови його подолання.

 78. Психологічні особливості процесу навчання.

 79. Динаміка взаємовпливу суб’єкта і об’єкта в навчанні?

 80. Співвідношення навчання і розвитку. Поняття «зона актуального розвитку», «зона найближчого розвитку» (за Л.С.Виготським).

 81. Дидактичні і психологічні принципи розвиваючого навчання.

 82. Суть і значення індивідуального та диференційованого підходу до учнів як резервів підвищення ефективності навчання.

 83. Основні психологічні проблеми оптимізації навчання, вимоги до оптимізації навчання, її показники.

 84. Ефективність виховних методів.

 85. Проблеми сімейного виховання.

 86. Загальна характеристика процесу учіння.

 87. Види учіння та структура учбової діяльності учнів.

 88. Процес засвоєння знань як зміст учбової діяльності учнів.

 89. Особливості оволодіння учнями вміннями та навичками.

 90. Неуспішність, її причини та запобігання.

 91. Поняття педагогічної діяльності. Структура педагогічної діяльності.

 92. Вимоги до особистості педагога. Педагогічні здібності.

 93. Особливості педагогічного спілкування.

Список рекомендованої літератури:

 1. Асеев В.Г. Возрастная психология. Учебное пособие. – Иркутск, 1989.

 2. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. – М., 1991

 3. Баттерворд Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. – М., 2000

 4. Бернс Р.В. Развитие Я-концепции и воспитания. М.. 1986.

 5. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: норма и отклонение - М., 1990.

 6. Возрастная и педагогическая психология. / Под ред.М.В.Гамезо и др. – М., 1984.

 7. Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.- К: Просвіта, 2001.

 8. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991.

 9. Гарбузов В.И. Нервніе дети. Советі врача. – Л,: Медицина. 1990.

 10. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: ЧеРо, 1998.

 11. Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. – М., 1988.

 12. Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.. 1999.Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис – Изд. МГУ, 1981

 13. Захаров А.И. Как помочь вашему ребенку избавиться от страхов. М., 2002.

 14. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи детей дошкольного возраста.

 15. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста.

 16. Под ред. Л.М.Щипицыной. С-Пб: Речь, 2003 – 204 с.

 17. Кон И.С. Психология ранней юности. М., 1989.

 18. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000.

 19. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.И. Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- М,: ТЦ Сфера, 2004.

 20. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л., 1983.

 21. Леви В.Л. Нестандартный ребенок. – 2-е изд.доп.и перераб. – М.: Знание, 1988.

 22. Мишель Клее. Психология подростка. Психосексуальное развитие. –М., 1991

 23. Моргун В.Ф., Ткачева П.Ю. проблема периодизации развития личности. М., 1981.

 24. Немов Р.С. Психология. – В 3 кн. Кн.2 – Психология образования. М., 1995.

 25. Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. – М., 1981.

 26. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы.- М,: Тривола, 1995.

 27. Отстающие в учении школьники. Проблемы психического развития. – М., 1986.

 28. Педагогічна психологія: Навч. Посібник / Л.М.Проколієнко, М.Й.Боршевський та ін..; За ред.. Л.М.Проколієнко, Д.Ф.Ніколенка. – К., 1991.

 29. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития. Под ред. А.А.Реана. – СПб,: «прайм ЕВРОЗНАК», 2005.

 30. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб, 1999.

 31. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. – М., 1989.

 32. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. – Ростов на Дону, 1998.

 33. Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1983

 34. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. – М., 1987.

 35. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М, 1987.

 36. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. – И., 1982.

 37. Зинченко В.П. Педагогическая психология. – Самара, 1988.

 38. Калиновский П.П. Переход: последняя болезнь, смерть и после. – М., 1991.

 39. Кондратьев М.Ю. Подросток в замкнутом круге общения. М., 1997

 40. Психология смерти и умирания: Хрестоматия. – Минск, 1998

 41. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. М., 1994

 42. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – СПб, 1990.

 43. Рязанцев С. Танатология. – СПб, 1994.

 44. Стоунс Э. Психопедагогика. – М., 1984.

 45. Толстых А.В. Взрослые и дети: парадоксы общения. – М., 1988.

 46. Франкл В. Доктор и душа. – СПб, 1997.

 47. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

 48. Фройд З. Вступ до психоаналізу. – К., 1998.

 49. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996.

 50. Юнг К.Г. Конфликты детской души. М., 1994.

3 курс:

ГЕНЕТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія»

Тематичний план практичних занять з дисципліни № п/п

Теми

К-ть

годин


1

Основні поняття, завдання генетичної психології

2

2

Генетичний принцип в організації психологічного дослідження 

2

3

Психологічний розвиток і навчання

2

4.

Асоціативно-рефлекторна теорія навчання. Теорія специфічних рушійних сил розвитку

2

5.

Теорія поетапного формування розумових дій.

2

6

Теорія управління процесом засвоєння знань. Теорія навчальної діяльності.

2

7

Кібернетична теорія навчання. Методологічні принципи аналізу розвитку і формування психічних новотворів

2

8

Класифікація методів. Ґенеза об’єктивного методу у психології.

2

9

Принципи пізнання психічних явищ.

2

10

Теоретичні, емпіричні та експериментальні методи

2

 

 Всього

20

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи студентів

з дисципліни п/п


Теми

К-ть год.

1

Культурно-історична теорія розвитку.

Принцип розвитку як методологічний фундамент радянської психології початку ХХ ст. Наукові праці Л.С.Виготського, П.П.Блонського, М.Я.Басова. Сутність «феномену Виготського». Інструментальний метод дослідження психіки. Основні етапи аналізу теорії Піаже Виготським. Вчення П.Я.Гальперіна про поетапне формування розумових дій. Наукові праці В.В.Давидова, Д.Б.Ельконіна.2

2

Уявлення про розвиток у педагогічній психології.

«Навчання», «виховання» і «формування особистості» - основні поняття радянської і пострадянської педагогічної психології. Функціональні і генетико-історичні методи дослідження в педагогічній психології. Теорія специфічних рушійних сил Г.С.Костюка. формуючий експеримент – основний метод наукового психолого-педагогічного дослідження.2

3

Психоаналітичні теорії розвитку в зарубіжній психології.

Психічний розвиток особистості з позиції глибинних шкіл психології. Об’єктні стадії взаємин. Періодизація психічного розвитку у класичному психоаналізі. Процес розвитку особистості згідно з засадами аналітичної психології.

Постмодерністські рефлексії проблеми.

Текст як форма прояву власної індивідуальності. Екзистенційна єдність автора і тексту.2

4

Комп’ютерне конструювання психічних новотворів.

Психолого-педагогічні теорії навчання, пов’язані із комп’ютеризацією процесу навчання. Особливості навчальної діяльності, опосередкованої комп’ютеризацією. Формування у школярів «програмістського» мислення. Основні психолого-педагогічні підходи дослідження розвитку психіки у процесі комп’ютеризації. Оптимальні способи застосування комп’ютерів у процесі навчання.2

5

Сучасний стан генетичних досліджень у психології.

Генетична психологія як окремий напрямок психології (С.Д.Максименко). Основні задачі психолого-педагогічного дослідження у генетичній психології.2
Всього:

10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка