Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курс


Дати визначення поняття особистістьСторінка6/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
#464
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

3. Дати визначення поняття особистість.


4. Перерахувати основні положення про природу людини.

5.Дати визначення поняттю свобода-детермінізм, раціональність-ірраціональність.

6.Охарактеризувати поняття холізм-елементалізм, конституціоналізм-інвайроменталізм.

7. Описати положення змінності-незмінності, суб’єктивності-об’єктивності, проактивності-реактивності.

8. Що таке гомеостаз-гетеростаз, пізнання-непізнання.

9. Перерахуйте методи дослідження в психології особистості.

10. Що таке спостереження і які види спостереження ви знаєте.

11. Навести види експерименту і описати їх.

12. Описати переваги й недоліки методу анамнезу.

13. Відповісти для чого застосовується метод кореляційного аналізу.

14. Які ви знаєте проективні методики, охарактеризуйте.

15. Чи згодні ви з Фрейдом у тім, що половий потяг і агресія — два основних мотиви, що лежать в основі людського поводження?

16. Опишіть природу і функції ід, его і суперего — трьох основних особистісних структур. Яким чином взаємодія між цими структурами створює внутрішній конфлікт у людини?

17. Як ви думаєте, які з захисних механізмів, частіше діють у вас? Як вони допомагають вам почувати себе краще?

18. Як ви могли б пояснити поводження надмірно пунктуальної й охайної людини, використовуючи фрейдовскую модель психосексуального розвитку?

19. Як пояснює Фрейд засвоєння статевих ролей хлопчиками і дівчинками на фалічній стадії? Чи згодні ви з його поясненням?

20. Чи згодні ви з Фрейдом у тім, що неможливо жити нормальним, здоровим життям без прямого задоволення сексуального інстинкту?

21. Чи знаходить емпіричне підтвердження психоаналітичне твердження про те, що несвідомі конфлікти є причиною патологічного поводження? Є чи якісь підтвердження положення про те, що люди витісняють неприємні або загрозливі переживання?

22. Яка позиція Фрейда по питанню «вільна воля або детермінізм»?

23. Які проблеми виникають при перевірці валідности фрейдівських концепцій, заснованих на клінічному методі?

24. Уявіть, що ви лежите на кушетці і розмовляєте з психоаналітиком. Які сфери вашого життя ви більше всього хотіли б обговорити? Розмова про які сфери викликав би у вас опір? Чи думаєте ви, що змогли б краще себе зрозуміти в результаті цього процесу? Що б ви хотіли одержати? Як, по-вашому, ви досягли б цього усвідомлення?

25 Еріксон стверджує, що досягнення его-ідентичності — це боротьба на протязі усього життя. Ви згодні з цим? Якщо так, то з якими проблемами ідентичності зіштовхуватися людина в ранній зрілості й у старості?

26. Дайте пояснення чотирьом статусам его-ідентичності?

27. Чи згодні ви з думкою Фромма про те, що більшість людей сьогодні насолоджєуються значною волею й автономією, але платять за це самітністю, відсутністю почуття безпеки і відчуженістю?

28. Чи вважаєте ви, що «ринкова» орієнтація характеру по Фромму представляєте домінуючий тип особистості в нашому суспільстві? Якщо ні, то яка або які орієнтації характеру, по-вашому, найбільш поширені сьогодні? Поясніть вашу позицію.

29. Як пояснює Горні розходження між нормальною і невротичною особистістю з позиції невротичних потреб або тенденцій?

30. Який тип батьківських установок у теорії Горні загрожує або підриває потребу дитини в безпеці? Чи вважаєте ви, що більшість сучасних батьків чуйно відносяться до потреби своїх дітей у безпеці?

31. Чи згодні ви з Айзенком у тім, що за основні особливості людського поводження відповідальні головним чином три головні риси (типи) індивідуума? Чи згодні ви з Айзенком, що індивідуальні варіації в кожнім діапазоні рис відбивають нейрофізіологіне розходження?

32. Які можна виділити головні розходження в поводженні між інтровертами і екстравертами, на основі приведених тут результатів досліджень? Як у такому дослідженні виміряється ступінь інтроверсії — екстраверсії?

33. У чому погляд Скіннера на людську природу відрізняється від поглядів інших теоретиків, згаданих у цій книзі раніше?

34. Які основні джерела самоефективності в теорії Бандури? Чи пояснює Бандура індивідуальні розходження усвідомленої самоефективності в термінах своєї концепції научіння через спостереження? Якщо так, то поясните яким образом.

35. Опишіть чотири головних концепції теорії соціального научіння Роттера. Приведіть кілька прикладів того, як можна об'єднати ці концепції для пророкування поводження близького знайомого.

36. Опишіть філософію конструктивного альтернативіму Келлі. Яке значення має ця філософія для вашого.

37. Як би ви оцінили ієрархічну теорію мотивації Маслоу? Чи має зміст його точка зору на мотивацію людини в ключі розуміння вашого власного поводження і поводження інших? Приведіть приклад.

38. Чим відрізняється точка зору Маслоу на природу людини від точки зору Фрейда? Підтвердите вашу відповідь ілюстрацією їхньої позиції по основних положеннях.

39. Як би ви оцінили концепцію тенденції актуалізації Роджерса? Більш

точно, чи вважаєте ви, що всі мотиви людини можна включити в один мотив досягнення досконалості? Обґрунтуйте свою позицію, за або проти.

40. Дати визначення індивіду та охарактеризувати його.

41. Охарактеризуйте визначення особистості.

42. Пояснити, що таке індивідуальність.

43. Які ви знаєте підходи до тлумачення поняття особистості. Наведіть приклади?

44. Охарактеризуйте соціальний статус особистості.

45. Виведіть поняття соціальних ролей, рангу особистості.

46. Які ви знаєте основні аналітичні напрями щодо формування цілісної психологічної структури особистості?

47. Описати психологічну структуру особистості, на прикладі її базових вимірів.

48. Які ви знаєте характеристики особистості?

49. Що є предметом диференціальної психології?

50. У чому полягає область перетинання диференціальної психології із соціальною, порівняльною, віковою, етнічною психологією?

51. Які передумови виникнення психології індивідуальних розходжень як наукової дисципліни?

52. У чому полягає стимулююча і гальмуюча роль експерименту стосовно до розвитку диференціальної психології?

53. Охарактеризуйте донауковий, природничонауковий і гуманітарний етапи розвитку загальної психології.

54.Обрисуйте галузь практичного застосування дослідження диференціальної психології.

Список рекомендованої літератури:


 1. С.Д.Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча. Психологія особистості. – К., 2007.

 2. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб, 2000

 3. Блюм Дж. Психоаналитические теории личности М. 1999

 4. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. М., 1998.

 5. Стиль человека: психологический анализ / под ред. А.В. Либина. М., 1998.

 6. . Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций. М., 1999.

 7. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л. , 1968.

 8. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977.

 9. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990.

 10. Берис Р. Развитие Я-концепции и воспитания. М., 1986.

 11. Василюк Ф.Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций. М., 1984.

 12. Дружинин В.В. Психология общих способностей / СПб., 1999.

 13. Егорова М.С. психология индивидуальных различий. М., 1997.

 14. Леонгард К. Акцентуирование личности. К., 1981.

 15. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М., 1993.

 16. Мир индивидуальности. Смоленск, 1995.

 17. Психология личности: М., 1980.

 18. Стреляу Я. Роль темперамента в психологическом развитии. М., 1986.

 19. Штерн В. Дифференциальная психология и ее методические основы. М., 1998.

 20. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995.

 21. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.

 22. Фрейд З. Введение в психоанализ: лекции. М., 1991.

 23. Хорни К. Ваши внутренние конфликты. СПб. 1997.

 24. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. М., 1991.

 25. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: введение в психологию субъективности. М., 1995.

 26. Фройд З. Вступ до психоаналізу К., 1998.

 27. Фромм Э. Душа человека. М., 1992.

 28. Цукерман Г.А., Масшеров Б.М. Психология саморазвития. М., 1995.

 29. Юнг К.Г. Психологические типы. М., 1995.

 30. Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика. К. 1995.

ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія»

Тематичний план лекцій ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія» - 2 курсп/п


Теми лекцій

К-ть год.

1

Розділ 1. Вікова психологія.

Психологія вікового розвитку. Комплексне вивчення життєвого шляху особистості.2

2.

Початок людського життя. Немовлячий період та раннє дитинство.
3.

Дошкільне дитинство.

2

4.

Молодший шкільний вік.

2

5.

Підлітковий вік.

2

6.

Юнацький вік.

2

7.

Особливості розвитку дорослої людини: рання та середня дорослість.

2

8.

Похилий вік та геронтопсихологія.

2

9.

Розділ 2. Педагогічна психологія.

Психологія виховання. Вікові аспекти виховання.2

10.

Психологічні основи навчання, учіння та педагогічної діяльності.

2
Всього:

20Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка