Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка2/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Наукова парадигма та історія науки.

 2. Методологія та методи історії психології.

 3. Історіографія психології.

 4. Уявлення про природу психічного в античній психології.

 5. Характеристика поглядів Аристотеля на природу психічного.

 6. Вчення Платона про душу.

 7. Внесок античних мислителів у розвиток уявлень про природу психічного.

 8. Розвиток психологічних ідей в арабомовній науці.

 9. Психологічні ідеї у середньовічній Європі.

 10. Психологія в епоху Відродження.

 11. Перехід від гуманістичної психології епохи Відродження до емпіричної психології.

 12. Філософсько-психологічна система Р.Декарта.

 13. Зародження асоціативної психології (Т.Гоббс, Д.Локк).

 14. Становлення асоціативної психології у ХУІІІ - ХІХ ст.

 15. Зародження експериментальної психології у другій половині ХІХ ст.

 16. Теорія елементів свідомості В.Вундта та Е.Тітченера.

 17. Теорія актів свідомості Ф.Брентано.

 18. Теорія потоку свідомості В.Джемса.

 19. Основні положення психоаналізу З.Фрейда.

 20. Основні етапи розвитку психоаналізу.

 21. Топографічна та структурна моделі свідомості З.Фрейда.

 22. Клінічна ситуація в психоаналізі.

 23. Загальна характеристика аналітичної психології К.Г.Юнга.

 24. Свідомість та її функції в аналітичній психології К.Г. Юнга.

 25. Поняття колективного несвідомого.

 26. Психологічні типи за К. Г.Юнгом.

 27. Основні ідеї індивідуальної психології А.Адлера.

 28. Методи індивідуальної психології А.Адлера.

 29. Характеристика невротичної особистості за К.Хорні.

 30. Базальна тривога за К.Хорні.

 31. "Втеча від свободи" за Е.Фроммом.

 32. Екзистенційні потреби за Е.Фроммом.

 33. Соціальні типи характеру за Е.Фроммом.

 34. Ситуація в науці, що сприяла зародженню біхевіоризму.

 35. Основні ідеї радикального біхевіоризму Д.Уотсона.

 36. Загальна характеристика необіхевіоризму.

 37. Розвиток ідей біхевіоризму у другій половині ХХ століття (А.Бандура, Дж. Роттер).

 38. Основні положення гештальт-психології.

 39. Теорія продуктивного мислення М.Вертгеймера.

 40. Теорія "поля" К.Левіна.

 41. Основні положення когнітивної психології. Когнітивний дисонанс.

 42. Когнітивні стилі особистості.

 43. Основні положення гуманістичної психології.

 44. Теорія самоактуалізації А.Маслоу.

 45. Теорія особистості К.Роджерса.

 46. Культурно-історична теорія Л.С.Виготського.

 47. Теорія діяльності О.М. Леонтьєва.

 48. Теорія психічного С.Л.Рубінштейна.

 49. Погляди Г.С.Костюка на психічне та його розвиток.

 50. Генетична психологія С.Д.Максименка.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:


 1. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. М., 2001.

 2. Марцинковская Т.Д. История психологии: Учебник для студентов высших учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2007.

 3. Роменець В.А. Історія психології. - К.: Вища школа, 1978.

 4. Чепелєва Н.В., Литвинова Л.В. Історія психології: навчально-методичний посібник. – К.: НМУ ім. О.О. Богомольця, 2003.

 5. Якунин В.А. История психологии. - СПб, 1998.

 6. Ярошевский М.Г. История психологии. - М.: Мысль, 1985.

Додаткова :

 1. История зарубежной психологии. Тексты. - М.: МГУ, 1986.

 2. Исторический путь психологии: Прошлое, настоящее, будущее, - М., 1992.

 3. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004.

 4. Лихи Т. История современной психологии. – СПб: Питер, 2003.

 5. Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків. - К.: Вища школа, 1983.

 6. Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження. - К.: Вища школа,1988.

 7. Роменець В.А. Історія психології ХУІІ століття. К.: Вища школа, 1990.

 8. Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва. К.: Вища школа,1993.

 9. Роменець В.А. Історія психології ХІХ - початку ХХ століття. - К.: Вища школа, 1995.

 10. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття. - К.: Либідь, 1998.

 11. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. - М.: Смысл, 1995.

 12. Хрестоматия по истории психологии. - М.: МГУ, 1980.

 13. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. - СПб, 1998.

Тематичний план лекцій ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ.ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Спеціальність: Лікувальна справа. Стоматологія - 1 курс№ п.п.

Тема


К-ть годин

1.

Психологія як наука, її предмет, завдання та методи.

2

2.

Поняття про особистість. Особистість та діяльність.

2

3.

Характеристика основних властивостей уваги, відчуттів та сприймання.

2


4.

Поняття і характеристика пам‘яті, мислення та уяви.

2

5.

Характеристика емоційно-вольової сфери особистості.

2

6.

Індивідуально-типологічні властивості особистості.

2

7.

Загальна характеристика основних категорій педагогіки.

2
ВСЬОГО:

14
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка