Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка14/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

№ пп
НАЗВА ТЕМИ
Год.

1

Психотерапія, визначення поняття, предмет. Огляд основних сучасних напрямків у психотерапії.

4

2

Особливості застосування методів музикотерапії, казкотерапії, лялькотерапії та фільмотерапії в практиці психологічного консультування та психокорекції.

4

3

Особливості застосування методу трансактного аналізу в практиці психологічного консультування та психокорекції.

4

4

Метод психодрами в практиці психологічного консультування та психокорекції.

4
Метод символдрами в практиці психологічного консультування та психокорекції.

4

5

Психокібернетика. Сучасні засоби комп’ютерного психологічного консультування та психокорекції.

4

6

Методи самонавіювання, аутотренінги. Йога. Сучасний погляд.

2

7

Некласичні напрями та християнська практика психологічної допомоги.

2

8

Основні теоретичні підходи та моделі групової психокорекційної роботи.

4

9

Особливості консультування, направленого на регуляцію ділових стосунків.

4

10

Психологічне консультування по проблемам саморегуляції та організації планування робочого часу.

4

11

Розгляд проблем та можливих стратегій підвищення психологічної освіченості серед пацієнтів та у структурі первинної медико-санітарної допомоги.

4

12

Особливості проведення психологічного консультування та психокорекції в дерматології.

4

13

Особливості проведення психологічного консультування та психокорекції у ендокринології.

4

14

Особливості проведення психологічного консультування та психокорекції у пацієнтів з ожирінням.

4

15

Особливості проведення психологічного консультування та психокорекції у курортології.

4

16

Особливості проведення психологічного консультування та психокорекції у геронтології.

4

ВСЬОГО:

60

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ 1. Психологічне консультування як особливий вид психологічної допомоги.

 2. Співвідношення понять "психологічне консультування", психотерапія","психокорекція".

 3. Історія виникнення та становлення психологічного консультування. Світські та релігійні прообрази консультативної допомоги.

 4. Мета і завдання психологічного консультування.

 5. Етичні принципи роботи психолога-консультанта.

 6. Цілі та задачі психологічного консультування.

 7. Види психологічного консультування.

 8. Основні принципи психологічного консультування.

 9. Роль і місце консультанта в психологічному консультуванні. Вимоги до особистості консультанта.

 10. Особистісна модель ефективного консультанта.

 11. Основні фізичні аспекти терапевтичного клімату (умови, простір, структурування часу, тощо).

 12. Емпатія, визначення, її роль та варіанти прояву в консультуванні.

 13. Чотири групи невербальних реакцій, основні види та їх можливе значення.

 14. Особливості постановки запитань в психологічному консультуванні. Види питань.

 15. Засоби визначення і оцінки актуальної проблематики клієнта, способи ефективної консультативної взаємодії. Ефективне слухання, віддзеркалення, прояснення, конфронтація, інтерпретація.

 16. Поняття консультативного контакту, терапевтичний клімат як передумова встановлення контакту.

 17. Перша зустріч з клієнтом як основа успішності консультування.

 18. Основні задачі первинної консультації.

 19. Дві сфери досвіду в первинному інтерв’ю. Джерела інформації в первинному інтерв’ю.

 20. Фактори, що можуть зашкодити ефективній психологічній бесіді.

 21. Цілі діагностики в первинному інтерв’ю.

 22. Характеристика структури особистості невротичного рівня. Консультативна тактика.

 23. Характеристика структури особистості межового рівня. Консультативна тактика.

 24. Характеристика структури особистості психотичного рівня. Консультативна тактика.

 25. Психоаналітичний напрямок в психологічному консультуванні: основні принципи, цілі та умови.

 26. Характеристики психолога-консультанта психоаналітичного напрямку.

 27. Базові техніки психоаналітичного напрямку. Види інтерпретацій.

 28. Поняття психологічного захисту. Функції. Види.

 29. Поняття опору в консультативній взаємодії, робота з опором клієнта.

 30. Проблема переносу і контрпереносу в психологічному консультуванні.

 31. Головні риси клієнтцентрованого напрямку консультування за К.Роджерсом та Р.Санфордом.

 32. Мета та цілі клієнтцентрованої терапії.

 33. Конгруентність, види інконгруентності.

 34. Поняття безумовного позитивного ставлення в клієнтцентрованому напрямку.

 35. Особливості діагностики в клієнтцентрованому напрямку консультування.

 36. Основні філософські передумови виникнення екзистенційного напрямку в консультуванні.

 37. Чотири головних екзистенційних фактора за І.Яломом, їх специфічні механізми захисту.

 38. Мета, методи та техніки екзистенціального напрямку консультування.

 39. Основні поняття, теоретична основа та види гештальт-напрямку в консультуванні. Основні техніки.

 40. Арт-методи в психологічному консультуванні, терапевтичні можливості, стадії творчого процесу.

 41. Основні умови створення арт-терапевтичного простору.

 42. Поняття символіки, що застосовуються у методі символдрами.

 43. Провідні характеристики та теоретична база методу символдрами.

 44. Базові поняття методу психодрами. Соціальний атом.

 45. Категорії рольових рівнів. Види рольових конфліктів.

 46. Основні терапевтичні фактори методу психодрами. Характеристики, фази та техніки психодраматичної дії.

 47. Соціально-когнітивна теорія в консультуванні.

 48. Характеристика, цілі та задачі когнітивної терапії. Поняття основної формули в когнітивному напрямку консультування.

 49. Етапи когнітивно-поведінкової терапії.

 50. Трансактний аналіз у консультуванні.

 51. Поведінкове консультування.

 52. Раціонально-емотивне поведінкове консультування.

 53. Проблема еклектики в психологічному консультуванні.

 54. Мультимодальне консультування.

 55. Консультування за життєвими вміннями.

 56. Некласичні напрями та християнська практика психологічної допомоги.

 57. Загальна структура і етапи консультативного процесу.

 58. Методи психодіагностики в консультуванні.

 59. Планування консультативного процесу, часовий і змістовий компоненти плану.

 60. Загальні правила протоколювання консультативного процесу та ведення документації.

 61. Правила заповнення карти індивідуального прийому: об'єм та зміст інформації.

 62. Проблеми професійної психогігієни та самодопомоги психолога - консультанта.

 63. Професійні ризики. Поняття про професійні деформації та їх профілактику.

 64. Мета та функції супервізорства, зміст взаємодії "консультант-супервізор".

 65. Сім'я в психологічному консультуванні.

 66. Специфіка психокорекційної роботи із залученням членів сім’ї.

 67. Консультування представників різних вікових груп (підлітки, люди похилого віку тощо).

 68. Особливості проведення психокорекційної роботи з підлітками.

 69. Особливості проведення психокорекційної роботи з людьми похилого віку.

 70. Консультування з проблем вибору професії та адаптації до професійної діяльності.

 71. Консультування клієнтів з соматичними і психосоматичними розладами.

 72. Моделі взаємодії "лікар - пацієнт (клієнт) - консультант".

 73. Консультування вагітних жінок, породіль, жінок після переривання вагітності.

 74. Консультування клієнтів з сексуальними проблемами.

 75. Особливості психокорекційної роботи з пацієнтами, які мають сексуальні проблеми.

 76. Консультування клієнтів з косметичними вадами.

 77. Особливості проведення психокорекційної роботи з пацієнтами, які мають вади розвитку чи косметичні дефекти.

 78. Консультування при алкоголізмі і наркоманії.

 79. Особливості проведення психокорекційної роботи з пацієнтами, які мають різні види залежностей.

 80. Консультування психічно хворих клієнтів (проблема доцільності проведення консультацій).

 81. Консультування клієнтів з тривогою та фобіями.

 82. Консультування ворожо налаштованих та агресивних клієнтів.

 83. Специфіка проведення психокорекційної роботи з ворожо налаштованими та агресивними пацієнтами.

 84. Особливості ведення консультації з клієнтом, який плаче, та клієнтом, який мовчить.

 85. Консультування при переживанні вини та синдромі втрати.

 86. Особливості проведення психокорекційної роботи з пацієнтами при синдромі втрати.

 87. Консультування клієнтів з депресією та суіцидальними намірами.

 88. Специфіка телефонного консультування, поняття «телефону довіри».

 89. Поняття кризи. Види. Особливості кризового консультування.

 90. Екстремальне телефонне консультування клієнтів з суіцидальними намірами: розпізнавання, тактика ведення розмови, можливість втручання в розпочатий суїцид.

 91. Консультування клієнтів, що пережили стихійні лиха, катастрофи тощо.

 92. Специфіка проведення психокорекційної роботи з пацієнтами, які пережили стихійні лиха, катастрофи, тощо.

 93. Консультування інвалідів, невиліковних хворих та вмираючих.

 94. Особливості ведення консультативної роботи в соматичній клініці.

 95. Консультування гостро і хронічно хворих.

 96. Консультування перед оперативним втручанням та після нього.

 97. Консультування родичів хворого.

 98. Консультування медперсоналу.

 99. Консультативна допомога адміністрації лікувального закладу.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:


 1. Алешина Ю.Е. Семейное и индивидуальное психологическое

 2. консультирование. - М, 1993.

 3. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - К., 1997.

 4. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. Вінниця, Видавництво «Нова книга», 2001.

 5. Демьянов Ю.Г. Основы психопрофилактики и психотерапии: Пособие-практикум – СПб: ИД «МиМ» - «Паритет», 1999.

 6. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. - М., 1999.

 7. Лідинська О.А. Практикум з індивідуально-психологічного консультування для початківців. - К., 1997.

 8. Менделевич В.Д. Клиническая медицинская психология. Практическое руководство. – М.: МЕДпресс. – 1999.

 9. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. — К., 1994.

 10. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М., 1994.

 11. Нельсон-Джоунз Р. Теория и практика консультирования. - СПб, 2000.

 12. Немов Р.С. Психологическое консультирование. — М., 2000.

 13. Обозов Н.Н. Психологическое консультирование: Метод, пособие. - СПб, 1993.

 14. Осипова А.А. Введение в практическую психокоррекцию, групповые методы работы. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2000.

 15. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие. – М.: Творческий центр «Сфера», 2000.

 16. Основи консультативної психології: Аналіз сучасних концепцій/ Укл.

О.Ф. Бондаренко. - К., 1992.

 1. Психологическое консультирование: Теория и практика. Учебное пособие. М.: Академия, 2000.

 2. Тодд Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной психологии. - М., 2001.

 3. Фримен Д. Техники семейной психотерапии и семейного консультирования: Пособие /Под общ. Ред. Копытин А.И. – СПб: Питер, 2001.

Додаткова: 1. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию. - Екатеринбург, 1995.

 2. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт.-М.,2000.

 3. Акимова М.К. Психологическая коррекция умственного развития школьников. Учебное пособие. – М.: Академия, 2000.

 4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - М.,1998.

 5. Большой толковый психологический словарь. Т. 1.: пер. с англ. 2-е изд./Сост. Ребер А. – М.: Вече; М.: АСТ, 2001.

 6. Бурлинская Г.В., Карабанова О.А., Лидере А.Г. Возрастно-психологическое консультирование: Проблемы психологического развития детей. - М., 1990.

 7. Гордон Д. Терапевтические метафоры. - СПб., 1995.

 8. Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической помощи. - М., 1988.

 9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. - СПб., 2000.

 10. Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама. - М., 1993.

 11. Кришталь В.В., Андрух Г.П. Сексуальная дисгармония супружеской пары. – Харьков, НПФ «Велес», 1996.

 12. Мей Р. Любовь и воля. - М., К., 1997.

 13. Ненси Мак-Вильямс. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе. М. «Класс», 2001.

 14. Осипова А.А. Введение в теорию психокоррекции. – М.: МПСИ; Воронеж, МОДЭК, 2000.

 15. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как психотерапевт. - М., 1993.

 16. Шостром Э.Л., Браммер Л.М. - Терапевтическая психология. М. «Эксмо». 2002.

 17. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. Руководство: 2-е изд. Расш. И дополн. – СПб: Питер, 2000.

 18. Энциклопедия психологической помощи. /Сост. Татищева А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

 19. Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. – Минск: Элайда, 2000.

5 курс:

ПАТОПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія»

ПАТОПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія» 5 курс

Тематичний план лекційп/п


Теми лекцій

К-ть год.

1.

Вступ до патопсихології. Основні поняття патопсихології

2

2.

Методи патопсихологічного дослідження

2

3.

Розлади свідомості та самосвідомості

2

4.

Порушення сприймання

2

5.

Розлади пам‘яті та уваги

2

6.

Розлади мислення

2

7.

Порушення інтелекту

2

8.

Патологія емоційної сфери

2

9.

Патологія вольової та довільної регуляції

2

10.

Прикладні аспекти патопсихології

2
Всього

20

Тематичний план практичних занять

п/п


Теми практичних занять

К-ть год.

1.

Предмет, завдання, зміст та об’єм патопсихології. Організація і сучасний стан патопсихологічної допомоги в Україні. Перспективи розвитку.

2

2.

Методи дослідження в патопсихології: спостереження, клінічне інтерв’ю, психологічна керована бесіда, збір психологічного анамнезу, психологічний аналіз біографії, природний експеримент, експериментально-психологічні методи дослідження.

2

3.

Хвороба і стан відчуттів, сприймань, уявлень. Психологічні і патологічні зміни. Методи дослідження. Їх значення для оцінки психічного стану пацієнта (хворого). Патопсихологічні аспекти допомоги хворим з розладами відчуттів, сприймань та уявлень.

2

4.

Хвороба та стан пам’яті та уваги. Психологічні і патологічні зміни функцій пам’яті та уваги. Методи дослідження. Їх значення для оцінки психічного стану хворого (пацієнта). Патопсихологічні аспекти допомоги хворим з розладами пам’яті та уваги.

2

5.

Хвороба та стан мислення. Параметри мислення. Розлади мислення у хворих. Порушення мислення при локальних ураженнях головного мозку. Діагностика розладів мислення. Їх значення для оцінки психічного стану хворого. Патопсихологічні аспекти допомоги хворим з розладами мислення.

2

6.

Хвороба та стан інтелекту. Недоумство природжене та набуте. Критерії діагностики розумової відсталості та деменцій. Патопсихологічні аспекти допомоги хворим з інтелектуальним дефектом. Психологічна допомога членам сім’ї.

2

7.

Хвороба та стан емоцій та почуттів. Психологічні феномени емоцій. Розлади емоцій та почуттів при соматичних і психічних захворюваннях. Порушення емоцій при локальних ураженнях головного мозку. Методи діагностики. Оцінка емоційного стану хворого. Патопсихологічні аспекти допомоги хворим з розладами емоцій та почуттів.

2

8.

Хвороба та стан волі, діяльності, психомоторики. Розлади ефекторної сфери. Розлади потягів. Методи діагностики. Психологічна і психопатологічна оцінка порушень ефекторних функцій. Патопсихологічні аспекти допомоги хворим з порушенням вольової діяльності.

2

9.

Хвороба та стан свідомості і самосвідомості. Критерії оцінки стану свідомості і самосвідомості у хворих. Розлади свідомості. Їх значення для оцінки психічного стану хворого. Патопсихологічні аспекти допомоги хворим з розладами свідомості.

2

10.

Особистість. Акцентуації характеру особистості. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих (психопатії). Патопсихологічні критерії діагностики. Патопсихологічні аспекти допомоги акцентуйованим та психопатичним особистостям.

2

11.

Особистість і хвороба. Гармонійні і дисгармонійні особистості. Особистість хворої людини. Переживання хворим хвороби. Особливості індивідуальних реакцій на хворобу. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби. Патопсихологічні зміни особистості внаслідок хвороби. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим в залежності від типологічних особливостей особистості.

2

12.

Патопсихологічні аспекти в клініці психіатрії. Психологічні феномени і психопатологічні симптоми в клініці психічних захворювань. Особливості роботи медичного психолога в психіатричному стаціонарі, у психоневрологічному диспансері, в умовах сім’ї. Медико-психологічна допомога психічно хворим та членам їх сімей.

2

13.

Патопсихологічні особливості хворих на шизофренію (в залежності від клінічної картини, віку, стадії перебігу шизофренічного процесу. Психологічні особливості хворих в умовах стаціонару та при амбулаторному лікуванні. Догляд і нагляд за хворими на шизофренію. Медико-психологічна допомога хворим та членам їх сімей.

2

14.

Патопсихологічні особливості хворих на епілепсію. Характерологічні зміни особистості. Розлади психіки при епілепсії. Психологічні особливості догляду, нагляду та лікування хворих. Медико-психологічна допомога хворим на епілепсію та членам їх сімей.

2

15.

Особистість і невротичні розлади. Психологічні особливості хворих на тривожні, тривожно-фобійні, обсесивно-компульсивні, дисоціативні (конверсійні) розлади. Особливості медико-психологічної допомоги хворим на невротичні розлади.

2

16.

Патопсихологічні особливості осіб в умовах надзвичайних ситуацій: природних (екологічних), техногенних (антропогенних), комбінованих. Гостра реакція на важкий стрес. Психологія пост травматичного стресу. Психологія осіб, які зазнали насильства. Мета, завдання, зміст медико-психологічної допомоги в умовах екстремальних ситуацій.

2

17.

Розлади поведінки, які пов’язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами. Патопсихологічні особливості хворих на розлади прийому їжі (нервова анорексія, нервова булімія, переїдання, блювання); на розлади сну неорганічної природи (безсоння, сноходіння, нічні страхи, кошмари). Методи діагностики. Медико-психологічна допомога.

2

18.

Патопсихологічні особливості критерії діагностики сексуальних розладів. Сексуальна відраза. Відсутність сексуального задоволення. Оргазмічна дисфункція. Передчасна еяколяція. Вагінізм. Диспарейнія неорганічної природи. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим зі статевими розладами.

2

19.

Патопсихологічні особливості аспекти аддикцій. Мотивації прийому психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних та інших токсичних речовин і лікарських засобів): атарактична, гедонічна, гіперактивація поведінки, субмісивна, псевдокультурна та інші. Механізми формування та домінування алкогольної, наркома нічної і токсикоманійної потреб та інших видів психологічної залежності: еволюційний, деструктивний, пов’язаний з аномалією розвитку особистості. Ігрові залежності. Медико-психологічна допомога особам з аддиктивною поведінкою.

2

20.

Патопсихологічна експертиза: мета, завдання, методи, організація. Участь медичного психолога в медико-соціально-трудовій, військовій, психолого-медико-педагогічній, судово-психолого-психіатричній експертизах. Поняття агравації, симуляції, дисимуляції. Етичні і правові аспекти патопсихологічної експертизи.

2
Всього:

40

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів

п/п


Теми

К-ть год.

1.

Історія розвитку патопсихології.

2

2.

Патопсихологічні дослідження при вирішенні завдань психіатричної експертизи

2

3.

Специфіка патопсихологічного дослідження немовляти

2

4.

Консультування батьків аномальної дитини

2

5.

Клiнiчнi закономiрностi дизонтогенiї. Психiчнi закономiрностi дизонтогенiї.

2

6.

Порушення розумової працездатності

2

7.

Проективні малюнкові методики у патопсихологічному дослідженні дитини

2

8.

Психологічні особливості хворих з вродженими та набутими дефектами тіла, опорно-рухового апарату та з пошкодженням (вадами) обличчя. Медико-психологічна допомога.

2

9.

Патопсихологічна діагностика осіб з дефектами органів чуття (сліпих, глухих, глухонімих). Медико-психологічна допомога.

2

10.

Психологічні особливості осіб з розладами статевої ідентифікації, сексуальної переваги. Методи медико-психологічної допомоги.

2

11.

Патопсихологічна діагностика психологічних і поведінкових розладів, пов’язаних з сексуальним розвитком і орієнтацією. Медико-психологічна допомога.

2

12.

Патопсихологічна діагностика порушень психологічного розвитку дітей (розлади мови, шкільних навичок, рухових функцій). Медико-психологічна допомога.

2

13.

Патопсихологічна діагностика поведінкових та емоційних розладів, які починаються в дитячому та підлітковому віці (гіперкінетичні розлади, розлади поведінки). Медико-психологічна допомога.

2

14

Патопсихологічні особливості одиноких осіб, інвалідів та людей похилого віку, що знаходяться в будинках – інтернатах.

2

15.

Патопсихологічна діагностика типології особистості та компенсаторних можливостей з метою реабілітації хворих з психічними розладами

2
Всього:

30

Перелік питань для кінцевого контролю знань з дисципліни (диф.залік)

 1. Поняття патологічної психології.

 2. Місце патопсихології серед суміжних дисциплін: психіатрії, дефектології, нейропсихології.

 3. Патопсихологія як самостійна галузь психології.

 4. Патопсихологія як медична і як психологічна наука.

 5. Основні завдання патопсихології.

 6. Відмінність між патологічною психологією та психологічною патологією.

 7. Їх завдання та роль у медичній психології.

 8. Патопсихологія в теорії загальної та медичної психології.

 9. Поняття “особистість” у психології, психіатрії, філософії та соціології: спільне та відмінності.

 10. Принципи побудови патопсихологічного дослідження.

 11. Принцип кількісного вимірювання вроджених здібностей.

 12. Психологічний профіль суб‘єкта.

 13. Методики, скеровані на виявлення особистості.

 14. Принципи експериментально-психологічного дослідження.

 15. Принцип якісного аналізу особливостей перебігу психічних процесів.

 16. Патопсихологічний симптом.

 17. Детермінація психічної діяльності.

 18. Психологічні дослідження вивчення зміни особистості.

 19. Аналіз порушень пізнавальних процесів.

 20. Методики, скеровані на виявлення мотиваційних особливостей, рівня домагань, самооцінки.

 21. Психологічний аналіз даних з історії хвороби.

 22. Дослідження аномальних дітей.

 23. Використання методів корекції патологічних явищ у патопсихологічній діагностиці.

 24. Поняття свідомості у психології, психіатрії та філософії.

 25. Головні ознаки синдромів порушення свідомості.

 26. Стани виключення свідомості.

 27. Стани потьмарення свідомості.

 28. Порушення самосвідомості.

 29. Проблема змінених станів свідомості.

 30. Порушене самосприймання та маячня. Теорії маячні.

 31. Порушення сну.

 32. Безсоння.

 33. Форми порушення сприймання.

 34. Ілюзії: фізичні, фізіологічні, психічні.

 35. Агнозії. Псевдоагнозії при деменції.

 36. Галюцинації дійсні.

 37. Псевдогалюцинації.

 38. Порушення сенсорного синтезу.

 39. Порушення мотиваційного компонента сприймання.

 40. Порушення особистісного компоненту сприймання.

 41. Механізми порушення пам‘яті.

 42. Закон зворотного ходу пам‘яті Рібо.

 43. Порушення пам‘яті та уваги.

 44. Безпосередня та опосередкована пам‘ять.

 45. Гіпермнезія.

 46. Гіпомнезія: загальна і часткова.

 47. Амнезія.

 48. Парамнезія.

 49. Методи дослідження пам‘яті.

 50. Шляхи корекції розладів пам‘яті.

 51. Порушення мислення.

 52. Теорії порушення мислення.

 53. Класифікація порушень мислення в патопсихології.

 54. Порушення операційного боку мислення.

 55. Порушення особистісного (мотиваційного) компоненту мислення.

 56. Порушення динаміки мисленневої діяльності.

 57. Клінічна класифікація порушень мислення.

 58. Патологія асоціативного процесу.

 59. Порушення темпу мислення.

 60. Порушення динамічності мислення.

 61. Порушення цілеспрямованості мислення.

 62. Патологія суджень та висновків.

 63. Маячня.

 64. Надцінні ідеї.

 65. Нав‘язливі ідеї.

 66. Домінуючі ідеї.

 67. Причини виникнення порушень мови.

 68. Порушення мови при локальних ураження мозку.

 69. Порушення та корекція мови при затримці її розвитку.

 70. Порушення фонаційного оформлення мови.

 71. Порушення структурно-семантичного (внутрішнього) оформлення мови.

 72. Порушення письмової мови.

 73. Акалькулія.

 74. Дефекти мовлення.

 75. Неологізми і стереотипії в мові.

 76. Індивідуально-психологічні особливості проявів емоцій та почуттів.

 77. Страх і тривога.

 78. Патологічний страх.

 79. Патологія емоційної сфери. Основні типи патологічного емоційного реагування.

 80. Гіпотимія.

 81. Гіпертимія.

 82. Паратимія.

 83. Дослідження емоцій і почуттів.

 84. Пригнічення мотивів діяльності і потягів.

 85. Посилення мотивів діяльності і потягів.

 86. Збочення потягів, спонукань та мотивів діяльності.

 87. Парабулії.

 88. Якісні порушення мотиваційного компоненту.

 89. Перверзії (парафілії).

 90. Форми якісних порушень мотиваційного компоненту вольового акту.

 91. Якісні порушення інтелектуального компоненту.

 92. Патологія на рівні реалізації вольового зусилля.

 93. Пригнічення рухових функцій.

 94. Посилення рухових функцій (гіперкінезії).

 95. Збочення рухової активності (паракінезії).

 96. Типи порушення уваги.

 97. Гіпопрозексії.

 98. Гіперпрозексії.

 99. Паракрозексії.

 100. Характеристика типових патопсихологічних синдромів у хворих з різними формами психічних захворювань.

 101. Методики дослідження сенсомоторних реакцій.

 102. Експериментально-психологічні дослідження при порушеннях пам‘яті та мислення.

 103. Дослідження при розумовій відсталості.

 104. Дослідження емоційних порушень.

 105. Дослідження особистісних порушень.

 106. Основні психологічні синдроми та їх дослідження при неврозах, психопатичних розладах, психопатія, епілепсії.

Теми курсових робіт

 1. Місце патопсихології серед суміжних дисциплін: психіатрії, дефектології, нейропсихології.

 2. Патопсихологія як самостійна галузь медичної і як психологічної науки.

 3. Основні завдання патопсихології.

 4. Відмінність між патологічною психологією та психологічною патологією та їх завдання та роль у медичній психології.

 5. Патопсихологія в теорії загальної та медичної психології.

 6. Поняття “особистість” у психології, психіатрії, філософії та соціології: спільне та відмінності.

 7. Основні принципи побудови патопсихологічного дослідження.

 8. Основні завдання та особливості патопсихологічного дослідження.

 9. Методики експериментальної патопсихології.

 10. Проведення патопсихологічного дослідження та підготовка висновку.

 11. Застосування функціональних проб і тестів у патопсихології.

 12. Деонтологічні аспекти діяльності патопсихолога.

 13. Патопсихологічні дослідження в дитячій і підлітковій психіатрії.

 14. Взаємозв‘язок відхилень у функціонуванні психічних процесів та особистісному розвитку.

 15. Дослідження аномальних дітей.

 16. Використання методів корекції патологічних явищ у патопсихологічній діагностиці.

 17. Поняття свідомості у психології, психіатрії та філософії: спільне та відмінності.

 18. Головні ознаки синдромів порушення свідомості.

 19. Стани виключення свідомості.

 20. Стани потьмарення свідомості.

 21. Порушення самосвідомості.

 22. Проблема змінених станів свідомості.

 23. Порушене самосприймання та маячня. Теорії маячні.

 24. Порушення сну.

 25. Безсоння.

 26. Ілюзії: фізичні, фізіологічні, психічні.

 27. Агнозії. Псевдоагнозії при деменції.

 28. Галюцинації дійсні та псевдогалюцинації.

 29. Механізми порушення пам‘яті.

 30. Порушення пам‘яті та уваги.

 31. Гіпермнезія.

 32. Гіпомнезія: загальна і часткова.

 33. Амнезія.

 34. Парамнезія.

 35. Шляхи корекції розладів пам‘яті.

 36. Порушення мислення.

 37. Патологія асоціативного процесу.

 38. Порушення темпу мислення.

 39. Порушення динамічності мислення.

 40. Порушення цілеспрямованості мислення.

 41. Патологія суджень та висновків.

 42. Маячня.

 43. Надцінні ідеї.

 44. Нав‘язливі ідеї.

 45. Домінуючі ідеї.

 46. Причини виникнення порушень мови.

 47. Порушення та корекція мови при затримці її розвитку.

 48. Порушення структурно-семантичного (внутрішнього) оформлення мови.

 49. Порушення письмової мови та акалькулія.

 50. Дефекти мовлення.

 51. Індивідуально-психологічні особливості проявів емоцій та почуттів.

 52. Страх і тривога.

 53. Патологічний страх.

 54. Патологія емоційної сфери. Основні типи патологічного емоційного реагування.

 55. Пригнічення, посилення та збочення мотивів діяльності і потягів.

 56. Перверзії (парафілії).

 57. Форми якісних порушень мотиваційного компоненту вольового акту.

 58. Якісні порушення інтелектуального компоненту.

 59. Порушення уваги.

 60. Характеристика типових патопсихологічних синдромів у хворих з різними формами психічних захворювань.

 61. Методики дослідження сенсомоторних реакцій.

 62. Експериментально-психологічні дослідження при порушеннях пам‘яті та мислення.

 63. Дослідження при розумовій відсталості.

 64. Дослідження емоційних порушень.

 65. Дослідження особистісних порушень.

 66. Основні психологічні синдроми та їх дослідження при неврозах, психопатичних розладах, психопатія, епілепсії.

 67. Соціально дезадаптована поведінка неповнолітніх.

 68. Адиктивна і кримінальна поведінка як крайні форми соціальної дезадаптації.

 69. Акцентуації характеру.


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка