Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка13/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
#464
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

Теми для самостійної позааудиторної роботи студентів

п/п


Теми

К-ть год.

1.

Клініко-психологічні методи дослідження: клінічне інтерв’ю психологічна бесіда, збір психологічного анамнезу, аналіз біографії (автобіографії), природний експеримент.

4

2.

Експериментально-психологічні методи дослідження стану відчуттів, сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, інтелекту, емоцій та почуттів, волі (діяльності, психомоторики) та типології особистості хворого.

6

3.

Медико-психологічні аспекти в клініці психіатрії. Психологічні феномени і психопатологічні симптоми в клініці психічних захворювань. Особливості роботи медичного психолога в психіатричному стаціонарі. У психоневрологічному диспансері, в умовах сім”ї. Медико-психологічна допомога психічно хворим та членам їх сімей.

2

4.

Психологія хворих на шизофренію (в залежності від клінічної картини, віку, стадії перебігу шизофренічного процесу. Психологічні особливості хворих в умовах стаціонару та при амбулаторному лікуванні. Догляд і нагляд за хворими на шизофренію. Медико-психологічна допомога хворим та членам їх сімей.

2

5.

Психологія хворих на епілепсію. Характерологічні зміни особистості. Розлади психіки при епілепсії. Психологічні особливості догляду, нагляду та лікування хворих.медико-психологічна допомога хворим на епілепсію та членам їх сімей.

2

6.

Психологічні особливості хворих на захворювання серцево-судинної системи (пороки серця, стенокардія та інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба). Медико-психологічна допомога.

2

7.

Психологічні особливості хворих на захворювання легень (бронхіальна астма, пневмонії, бронхіт). Медико-психологічні аспекти допомоги.

2

8.

Психологічні особливості хворих на захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразкова хвороба шлунку та 12-ти палої кишки, синдром подразненого кишечнику). Медико-психологічні аспекти допомоги.

2

9.

Психологічні особливості хворих на ендокринні захворювання (цукровий діабет, тиреотоксикоз, синдром Іщенко-Кушінга та інші, психічні розлади при лікуванні стероїдними гормонами).

Медико-психологічна допомога.2

10.

Психологічні особливості хворих на захворювання крові. Медико-психологічні аспекти допомоги гематологічним хворим.

2

11.

Психологія хворих на злоякісні пухлини. Медико-психологічна допомога онкологічним хворим.

2

12.

Психологічні особливості хворих на інфекційні захворювання (черевний тиф, дизентерія, інфекційний гепатит, дифтерія та ін). Медико-психологічна допомога.

2

13.

Психологія хворих на туберкульоз. Медико-психологічна допомога.

2

14.

Психологічні особливості хворих на шкірні хвороби (нейродерматити, екзема, піодерміти та інші) та венеричні хвороби (сифіліс, гонорея). Медико-психологічна допомога.

2

15.

Психологічні особливості хворих, що перенесли інсульт (розлади мови, парези, паралічі). Медико-психологічні аспекти допомоги.

2

16.

Психологічні особливості хворих з природженими та набутими дефектами тіла, опорно-рухового апарату та з пошкодженням (вадами) обличчя. Медико-психологічна допомога.

2

17.

Психологічні особливості хворих з дефектами органів чуття (сліпих, глухих, глухонімих). Медико-психологічна допомога.

2

18.

Психологічні особливості хворих з цементними станами (хвороба Альцгеймера, хвороба Піка, судинна деменція та інші). Медико-психологічна допомога хворим та членам їх сімей.

2

19.

Медико-психологічна допомога особам, що страждають розумовою відсталістю та членам їх сімей.

2

20.

Психологічні особливості хворих з урологічною патологією. Медико-психологічна допомога.

2

21.

Психологічні особливості осіб з розладами статевої ідентифікації, сексуальної переваги. Методи медико-психологічної допомоги.

2

22.

Психологічні і поведінкові розлади, пов’язані з сексуальним розвитком і орієнтацією. Медико-психологічна допомога.

2

23.

Порушення психологічного розвитку дітей (розлади мови, шкільних навичок, рухових функцій). Медико-психологічна допомога.

2

24.

Поведінкові та емоційні розлади, які починаються в дитячому та підлітковому віці (гіперкінетичні розлади, розлади поведінки). Медико-психологічна допомога.

2

25.

Хворий і медичне середовище, як лікувальний фактор. Лікувальний режим. Психологічна атмосфера в медичному колективі. Взаємостосунки між медичним персоналом і хворим. Взаємини між хворими. Госпіталізм. Медична деонтологія.

2

26.

Психологічні особливості одиноких осіб, інвалідів та людей похилого віку, що знаходяться в будинках – інтернатах.

2

27.

Психологічні основи реабілітації хворих з психічними розладами в залежності від типології особистості та компенсаторних можливостей.

2
Всього:

60

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ

(до іспиту, заліку) , 1. Предмет, завдання, методи медичної психології.

 2. Місце медичної психології в системі психологічних, медичних та інших

 3. дисциплін.

 4. Організація і перспективи розвитку медико-психологічної служби в Україні

 5. Теоретичні і методологічні основи медичної психології.

 6. Особистість як центральна проблема медичної психології і медицини.

 7. Структура особистості. Біологічний фундамент особистості. Темперамент, характер.

 8. Типологія особистості. Методи дослідження особистості.

 9. Акцентуації характеру особистості. Медик - психологічні аспекти роботи.

 10. Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих (психопатичні особистості). Медико- психологічні аспекти роботи.

 11. Особистість і хвороба. Особливості індивідуальних реакцій на хворобу

 12. Аутопластична картина хвороби.

 13. Особистість і психогенні захворювання.

 14. Механізми психологічного захисту особистості.

 15. Особистість і психосоматичні захворювання.

 16. Психосоматичні функціональні синдроми, психологічні аспекти їх діагностики.

 17. Психологічні особливості хворих з онкологічною патологією.

 18. Психологічні особливості хворих з хірургічною патологією до і після оперативного втручання.

 19. Психологічні особливості жінок під час вагітності, пологів і у післяпологовий період.

 20. Психологічні особливості жінок з гінекологічною патологією.

 21. Психологічні особливості хворих із серцево-судинними захворюваннями.

 22. Психологічні особливості хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

 23. Психологічні особливості хворих з дефектами тіла, опорно-рухового апарату та ушкодженнями (вадами) обличчя.

 24. Психологічні особливості хворих з дефектами органів чуття (сліпих, глухих, глухонімих).

 25. Психологічні особливості хворих із захворюваннями нервової системи.

 26. Психологічні особливості хворих на психічні непсихотичні розлади.

 27. Психологічні особливості хворих на психічні психотичні розлади (шизофренія, епілепсія, афективні розлади, психічні розлади в інволюційному періоді).

 28. Медико-психологічні особливості хворих дітей і підлітків.

 29. Психологія взаємин мама - дитина - лікар,

 30. Психологічні особливості осіб з девіантною поведінкою.

 31. Психологічні особливості особистості з суїцидальною поведінкою.

 32. Психологічні особливості і психосоматичні розлади у осіб літнього, похилого і старечого віку.

 33. Психологія умирання і смерті.

 34. Психологія діагностичного і лікувального процесів.

 35. Типи ставлення хворого до хвороби.

 36. Хворий і медичне середовище. Принципи психологічного супроводження лікувального процесу.

 37. Психологія екстремальних і кризових станів: природних, техногенних.

 38. Реакція на важкий стрес. Психологія посттравматичного стресу.

 39. Психологічні аспекти медикаментозної і немедикаментозної терапії.

 40. Психологічні особливості хворих з розладами прийому їжі.

 41. Психологічні особливості хворих з розладами сну.

 42. Психологічні критерії сексуальних розладів.

 43. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим із захворюваннями центральної і периферичної нервової системи.

 44. Психологічні аспекти лікарської деонтології.

 45. Професійні злочини, нещасні випадки, лікарські помилки.

 46. Ятрогенні захворювання та їх профілактика.

 47. Психологічні особливості хворих на захворювання легень.

 48. Психологічні особливості хворих на ендокринні захворювання.

 49. Психологічні особливості хворих на захворювання крові.

 50. Психологія хворих на інфекційні захворювання.

 51. Психологічні особливості хворих на туберкульоз.

 52. Психологічні особливості хворих на шкірні та венеричні хвороби.

 53. Психологічні особливості хворих, що перенесли інсульт.

 54. Психологічні особливості урологічних хворих.

 55. Психологічні особливості осіб з розладами статевої ідентифікації, сексуально переваги.

 56. Психологічні і поведінкові розлади, пов'язані із сексуальним розвитком орієнтацією.

 57. Порушення психологічного розвитку дітей (розлади мовлення, шкільних навичок, рухових функцій).

 58. Поведінкові та емоційні розлади, які починаються в дитячому та підлітковому віці (гіперкінетичні розлади, розлади поведінки).

 59. Психологічні основи реабілітації хворих.

 60. Медико-психологічна експертиза (медико-соціальна, військова, психолого-педагогічна, судово-психологічна).

 61. Поняття агравації, симуляції, дисимуляції.

 62. Етичні і правові аспекти психологічної експертизи.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРА ТУРИ

Основна:


 1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – М.: Медицина, 1993. – 400 с.

 2. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и применение. – М.: Институт Общегуманитарных исследований, 2001. – 336 с.

 3. Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Психосоматические расстройства у детей. – М., 2000. – 320 с.

 4. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика.- К., 1986.

 5. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

 6. Гиндикин В.Я. Соматогенные и соматоформные психические расстройства: клиника, лечение, диагностика. – М.: Триада-Х, 2000. – 256 с.

 7. Загальна та медична психологія (практикум)/Під заг.ред. І.Д.Спіріної, І.С.Вітенка. - Дніпропетровськ, APT ПРЕС,2002.

 8. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологи /Под ред. Б.Д.Карвасарсокго. -Санкт-Петербург, 2006.

 9. Лакосина Н.Д. Клиническая психология: учебник для студентов медицинских вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 416 с.

 10. Медична психологія (підручник). Під заг. ред. І.Д.Спіріної, І.С. Вітенка. – Дніпропетровськ, 2008.

 11. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию: В 2-х томах.- М., 2000.

 12. Сидоров П.И., Парняков А.В. Клиническая психология: Учебник. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 864 с.

Додаткова:

 1. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине.- М.: Кафедра- М., 1998.

 2. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. -М., 1993, 400 с.

 3. Балабанова Л.М. Судебная патопсихология.- М., 1998, 432 с.

 4. Белов В.И. Психология здоровья.– М.: КСП; СПб.: Респекс, 1994.– 271 с.

 5. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология.- Ташкент, 1976.

 6. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литван М.Е. Общая психопатология.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

 7. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Изд-во МГУ, 1986.

 8. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста.- СПб, 1996, 454 с.

 9. Кабанов М.М., Смирнов В.М., Личко А.Е. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике.- Л., 1997, 496 с.

 10. Квасенко А.В., Зубарев Ю.Г. Психология больного.- Л., 1980.

 11. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. - СПб.: Питер, 2002.

 12. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. - Прага: Авиценум, Мед. изд.-во, 1983.

 13. Леонгард К. Акцентуированные личности. - Киев, 1981, 392 с.

 14. Личко А.Е. Подростковая психиатрия.- М., 1985, 416 с.

 15. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: Медицина, 1983. – 255 с.

 16. Лоуен А. Депрессия и тело. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – 384с.

 17. Лурия А.Р. Внутренняя картина болезни и ятрогенные заболевания. – М.: Медицина. 1977. – 112 с.

 18. Любан-Плоцца Б., Запорожан В.Н., Аряев Н.А. Терапевтический союз врача и пациента. -К.: Изд-во АЦЕФ-Украина, 2001.– С. 290.

 19. Максименко С.Д. Генетическая психология. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – 319 с.

 20. Максименко С.Д. Загальна психологія. – К.: Форум, 2000.

 21. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. – К.: Наукова думка, 1999.

 22. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике / Под ред. Ю.Л.Нуллера, С.Ю.Циркина. – К: Сфера, 2005. – 306 с.

 23. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: Медпресс, 1999. – 592 с.

 24. Михайлов Б. В., Сердюк А. И., Федосеев В. А. Психотерапия в общесоматической медицине. – Харьков, 1999.

 25. Михайлов Б.В., Табачников С.И., Витенко И.С, Чутунов В.В. Психотерапия. – Харьков: ОКО, 2002

 26. Мягков И.Ф. и др. Медицинская психология: пропедевтический курс. – М.: Логос, 2003. – 320 с.

 27. Мягков И.Ф., Боков С.Н. Медицинская психология: основы патопсихологии и психопатологии: Учебник для вузов.- М.: Издательская корпорация "Логос", 1999.

 28. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. – М.: Медицина, 1987. – 168 с.

 29. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. – М.: Медицина, 1996. – 464 с.

 30. Психические состояния / Под ред. Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

 31. Психіатрія. (Клініко-діагносстичний алгоритм). Посібник лоя лікарів-інтернів. За ред. Л.М. Юр`євої. – Дніпропетровськ, 2001.

 32. Психіатрія: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації/Під ред. О.К.Напрєєнка. - Київ:3доров'я, 2001.

 33. Психология смерти и умирания. Сост. К.С. Сельченок. – Минск, 1998.

 34. Рудестам К. Групповая психотерапия, психокоррекционные группы: теория и практика. – М.: Прогресс, 1993.

 35. Свядощ А.М. Неврозы. - М.: Медицина, 1982. - 368 с.

 36. Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 1979. – 124 с.

 37. Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса.- Л., 1984.

 38. Тодд Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной психологии. – СПб, 2001.

 39. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства. – М.: Медицина, 1986. – 384 с.

 40. Харди Г. Врач, сестра, больной. – София, 1983.

 41. Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учебник для вузов.- М.: Изд-во МГУ, 1987. Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных.- М.: Изд-во МГУ, 1987.

 42. Шевченко Ю.С. Психокоррекция: теория и практика.- М.,1995, 224 с. Ярмоленко А.В. Очерк психологии слепоглухонемых.-Л., 1961.

 43. Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии: Методы исследования личности. – СПб.: Питер, 2004. – 331 с.

НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія»

Тематичний план лекцій з дисципліни НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ

Спеціальність: «Медична психологія» - 4 курсп/п


Теми лекцій

К-ть год.

1

Предмет, задачі, методи нейропсихології. Історія нейропсихології як науки. Основні принципи будови мозку. Проблема мозкової організації (локалізації) вищих психічних функцій.

2

2

Зорові агнозії. Тактильні агнозії. Нейропсихологія зорового сприймання. Сенсорні і гностичні порушення роботи зорової та шкірно-кінестетичної систем.

2


3

Слухові агнозії. Нейропсихологія слухового аналізатора. Сенсорні і гностичні порушення роботи слухової системи. Нейропсихологія мови та мовлення. Порушення мови при локальних ураженнях мозку. Проблема афазій.

2

4

Нейропсихологія рухової активності. Порушення довільних рухів і дій. Проблема апраксій. Нейропсихологія пам’яті. Порушення пам'яті при локальних ураженнях мозку. Проблема амнезій.

2

5

Нейропсихологія мислення. Нейропсихологія емоцій. Нейропсихологія уваги. Порушення уваги, мислення, емоційно-особистісної сфери при локальних ураженнях мозку.

2
Всього:

10

Тематичний план практичних занять

п/п


Теми практичних занять

К-ть год.

1

Предмет, задачі, методи нейропсихології. Основні принципи будови мозку. Проблема мозкової організації (локалізації) вищих психічних функцій.

2

2

Нейропсихологія зорового сприймання. Сенсорні і гностичні порушення роботи зорової системи. Зорові агнозії.

2


3

Сенсорні і гностичні порушення роботи шкірно-кінестетичної системи. Тактильні агнозії.

2

4

Нейропсихологія слухового аналізатора. Сенсорні і гностичні порушення роботи слухової системи. Слухові агнозії.

2

5

Нейропсихологія рухової активності. Порушення довільних рухів і дій. Проблема апраксій.

2

6

Нейропсихологія пам’яті. Порушення пам'яті при локальних ураженнях мозку. Проблема амнезій.

2

7

Нейропсихологія мови та мовлення. Порушення мови при локальних ураженнях мозку. Проблема афазій.

2

8

Нейропсихологія мислення. Порушення мислення при локальних ураженнях мозку.

2

9

Нейропсихологія уваги. Порушення уваги при локальних ураженнях мозку.

2

10

Нейропсихологія емоцій. Порушення емоційно-особистісної сфери при локальних ураженнях мозку.

2
Всього:

20

Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів

п/п


Теми

К-ть год.

1

Проблема міжпівкулевої асиметрії мозку і міжпівкувевої взаємодії.

1

2

Порушення довільної регуляції вищих психічних функцій і поведінки в цілому.

1

3

Будівля лобових часток мозку. Агранулярна і гранулярна лобова кора; конвексітальні, базальні і медіальні відділи кори лобових часток мозку.

1

4

Нейропсихологічний синдром; визначення. Топічний принцип.

1

5

Нейропсихологічні синдроми ураження коркових відділів великих півкуль.

1

6

Нейропсихологія онтогенезу: нейропсихологія дитячого віку.

1

7

Нейропсихологія онтогенезу: нейропсихологія старіння.

1

8

Нейропсихологічні синдроми ураження відділів кори великих півкуль.

1

9

Проблема розвитку і розпаду вищих психічних функцій.


1

10

Особливості нейропсихологічних синдромів при локальних ураженнях головного мозку в дітей.

1

11

Нейропсихологічні закономірності нормального розвитку.

1

12

Застосування методів нейропсихологічної діагностики для експертної оцінки інтелектуально - мнестичних порушень.

1

13

Синдром "розщепленого мозку". Диференційований характер межпівкулевої взаємодії.

1

14

Нозологічні форми при патологічному старінні. Варіанти нейропсихологічних синдромів при патологічному старінні.

1

15

Специфіка нейропсихологічних синдромів у лівшів. Методи дослідження межпівкулевої асиметрії невербальних і вербальних функцій.


115

Перелік питань для кінцевого контролю знань з дисципліни (залік).

1. Предмет, задачі і методи нейропсихології.

2. А.Р. Лурія - основоположник вітчизняної нейропсихології.

3. Напрямку сучасної нейропсихології.

4. Визначення симптому, синдрому, фактора.

5. Значення нейропсихології для медичної практики.

6. Історія вивчення локалізації вищих психічних функцій.

7. Теорія системної динамічної локалізації функцій.

8. Поняття вищих психічних функцій, його специфічні ознаки.

9. Горизонтальна і вертикальна організація мозку.

10. Концепція А.Р. Лурії про три основні структурно-функціональні блоки.

11. Специфіка внеску структурно-функціональних блоків у здійснення вищих психічних функцій.

12. Функціональні особливості первинних, вторинних і третинних коркових полів задніх і передніх відділів мозку.

13. Функціональна асиметрія мозку.

14. Міжпівкулева взаємодія. Міжпівкулеві зв'язки. Синдром "розщепленого мозку".

15. Латеральні особливості порушень гностичних процесів, довільних рухів і дій.

16. Основні принципи будівлі зорового аналізатора.

17. Сенсорні порушення роботи зорового аналізатора.

18. Порушення зорового гнозису при ураженнях вторинних коркових полів.

19. Види зорових агнозій.

20. Особливості порушення зорового сприйняття при поразці лівої і правої півкуль мозку (у правшів).

21. Основні принципи будівлі шкірно-кінестетичного аналізатора.

22. Види загальної чутливості, їхні рецепторні апарати, що проводять шляхи.

23. Сенсорні порушення роботи шкірно-кінестетичної системи.

24. Порушення тактильного гнозису при поразці вторинних полів кори.

25. Види тактильної агнозії.

26. Основні принципи будівлі слухового аналізатора.

27. Сенсорні порушення роботи слуховой системи.

28. Гностичні слухові порушення при поразці вторинних коркових полів.

29. Порушення мовного фонематичного слуху.

30. Аферентні та еферентні механізми довільного рухового акта.

31. Концепція Н.А. Бернштейна про рівневу організації мозкових механізмів рухової системи.

32. Пірамідна система. Основні принципи будівлі.

33. Порушення рухових актів при поразці різних рівнів пірамідної системи.

34. Екстрапірамідна система. Основні принципи будівлі.

35. Порушення рухів при поразці різних рівнів екстрапірамідної системи.

36. Апраксії. Класифікація апраксій за А.Р. Лурією.

37. Третій структурно - функціональний блок мозку. Гранулярна та гранулярна кора.

38. Прояв порушень довільної регуляції різних форм психічної діяльності і поводження в цілому.

39. Психологічна структура течі. Експресивна і мпресивна мова.

40. Види мовної діяльності. Мовні функції.

41. Периферичні і центральні механізми мови.

42. Афазія. Визначення. Афазія як системний дефект.

43. Класифікація афазій (по А.Р. Лурія).

44. Порушення аферентних ланок мовної функціональної системи (еферентні афазії).

45. Порушення парадигматичної і синтагматичної організації мови при поразці задніх і передніх відділів кори лівої півкулі.

46. Роль правої півкулі в організації мовної діяльності.

47. Психологічна організація процесів пам'яті. Види, форми пам'яті.

48. Порушення пам'яті. Теорії забування. Ретроактивне і проактивне гальмування.

49. Модально-неспецифічні порушення пам'яті.

50. Модально-специфічні порушення пам'яті.

51. Порушення пам'яті як мнестичної діяльності.

52. Психологічна структура уваги. Форми уваги.

53. Модально-неспецифічні порушення уваги.

54. Модально-специфічні порушення уваги. Симптоми "ігнорування" подразників.

55. Психологічна структура мислення. Види мислення.

56. Порушення мислення при поразці лобових часток мозку.

57. Порушення мислення при поразці задніх відділів мозку.

58. Порушення мислення при поразці скроневих і премоторних відділів мозку.

59. Порушення емоційно-особистісної сфери при локальних ураженнях мозку.

Обов’язковий мінімальний перелік теоретичних та практичних питань.


 1. Предмет, задачі, методи нейропсихології.

 2. Основні принципи будови мозку.

 3. Проблема мозкової організації (локалізації) вищих психічних функцій

 4. Нейропсихологія зорового сприймання.

 5. Сенсорні і гностичні порушення роботи зорової системи.

 6. Нейропсихологічна діагностика зорових агнозій.

 7. Сенсорні і гностичні порушення роботи шкірно-кінестетичної системи.

 8. Нейропсихологічна діагностика тактильних агнозій.

 9. Нейропсихологія слухового аналізатора.

 10. Сенсорні і гностичні порушення роботи слухової системи.

 11. Нейропсихологічна діагностика слухових агнозій.

 12. Нейропсихологія рухової активності.

 13. Нейропсихологічна діагностика порушень довільних рухів і дій.

 14. Проблема апраксій.

 15. Нейропсихологія пам’яті.

 16. Нейропсихологічна діагностика порушень пам'яті при локальних ураженнях мозку.

 17. Проблема амнезій.

 18. Нейропсихологія мови та мовлення.

 19. Нейропсихологічна діагностика порушень мови при локальних ураженнях мозку.

 20. Проблема афазій.

 21. Нейропсихологія мислення.

 22. Нейропсихологічна діагностика порушень мислення при локальних ураженнях мозку.

 23. Порушення уваги при локальних ураженнях мозку.

 24. Нейропсихологія емоцій.

 25. Нейропсихологічна діагностика порушень емоційно-особистісної сфери при локальних ураженнях мозку.

 26. Проблема міжпівкулевої асиметрії мозку і міжпівкувевої взаємодії.

 27. Нейропсихологічна діагностика порушень довільної регуляції вищих психічних функцій і поведінки в цілому.

 28. Нейропсихологічний синдром; визначення. Топічний принцип. Нейропсихологічні синдроми поразки задніх відділів кори великих півкуль

 29. Нейропсихологічні синдроми ураження коркових відділів великих півкуль.

 30. Нейропсихологія онтогенезу: нейропсихологія дитячого віку.

 31. Нейропсихологія онтогенезу: нейропсихологія старіння.

Список рекомендованої літератури:

Основна:


 1. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. Методы нейропсихологической диагностики. – С.-Петербург, 1997.

 2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: МГУ, 1973.

 3. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушение при локальных поражениях мозга. – М., Московский Университет, 1969.-504 с.

 4. Хомская Е.Д. Нейропсихология. – М.: МГУ, 1987.

 5. Хрестоматия по нейропсихологии / Под рук. Е.Д. Хомской - М.: Российское психологическое общество, 1999, 526 с.

Додаткова:

 1. Киященко Н.К. Нарушение памяти при локальных поражениях мозга. – М.: МГУ, 1973.

 2. Киященко Н.К., Московичуте Л.И., Симерницкая Э.Г., Фаллер То, Филипычева Н.А. Мозг и память. – М.: МГУ, 1975.

 3. Лурия А.Р. Этапы пройденного пути. Научная биография под рук. Е.Д. Хомской. – М.: МГУ, 1982.

 4. Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. – М.: МГУ, 1985.

 5. Лурия А.Р. Нейропсихология памяти. – М.: МГУ, 1976.

 6. Хомская Е.Д. Мозг и активация. – М.: 1972.

 7. Хомская Е.Д. Мозг и эмоции. – М.: 1992.

 8. Корсакова Н.К., Московичуте Л.И. Клиническая нейропсихология. – М.: 1992.

 9. Симерницкая Э.Г. Мозг и психические процессы в онтогенезе. – М.: МГУ, 1984.

 10. Нейропсихология. Тексты / Под рук. Е.Д. Хомской. – М.: МГУ, 1984.

ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ

Спеціальність: «Медична психологія»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ

Спеціальність: «Медична психологія» - 4 курс


пп


Тема лекції

Кількість год.

1

Психологічне консультування як особлива форма психологічної допомоги. Загальні проблеми психологічного консультування.

2

2

Особистість консультанта. Консультативний контакт як особливий тип взаємодії. Первинне інтерв’ю.

2

3

Огляд основних напрямків та шкіл консультативної допомоги.

2

4

Процес психологічного консультування. Процедури та техніка.

2

5

Особливості складання психокорекційних програм, вибір тактики та планування консультативного процесу з урахуванням специфіки проблеми пацієнта.

2

6

Психогігієна, самодопомога, супервізорство. Професійні деформації та їх профілактика.

2

7

Проблеми психологічного консультування сім’ї, з урахуванням представників різних вікових груп.

2

8

Проблеми психологічного консультування хворих із соматичними та психосоматичними розладами.

2

9

Проблеми психологічного консультування хворих із психічними захворюваннями.

2

10

Спеціальні проблеми кризового психологічного консультування.

2

ВСЬОГО:

20

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ№ п/п

Теми практичних занять

Кількість год.Психологічне консультування як особлива форма психологічної допомоги.

2Особистісна модель ефективного консультанта.

2Терапевтичний клімат.

2Консультативний контакт як особливий тип взаємодії.

2Структура консультативного процесу.

2Первинне психологічне інтерв’ю.

2Діагностика в первинному інтерв’ю.

2Психодинамічний напрямок в психологічному консультуванні.

2Клієнтцентрований напрямок в психологічному консультуванні.

2Екзистенційний напрямок в психологічному консультуванні.

2Гештальт-напрямок в психологічному консультуванні.

2Психологічне консультування в рамках поведінкової школи.

2Раціонально-емотивне поведінкове консультування.

2Проблема еклектики в психологічному консультуванні та психокорекційній роботі.

2Процедури та техніки психологічного консультування і психокорекції.

2Особливості складання психокорекційних програм.

2Визначення ефективності психокорекції.

2Процес професійного становлення психолога-консультанта.

2Поняття супервізорство.

2Модульний контроль

2Особливості консультування представників різних вікових груп.

4Сім’я в умовах психологічного консультування.

2Особливості консультування клієнтів з різними типами характеру.

4Психологічне консультування з проблем вибору професії та адаптації до професійної діяльності.

2Психологічне консультування по проблемам міжособистісної взаємодії.

2Специфіка психологічного консультування персоналу медичних закладів.

2Консультування клієнтів з соматичними та психосоматичними розладами.

4Психологічне консультування та акушерсько-гінекологічна практика.

2Консультування клієнтів з сексуальними проблемами.

2Особливості консультування пацієнтів з вадами розвитку та косметичними вадами.

2Психологічне консультування клієнтів з тривожними та фобічними розладами.

2Психологічне консультування клієнтів з депресією.

2Консультування клієнтів, які мають різні види залежностей.

4Особливості психологічного консультування психічно хворих.

4Психологічне консультування та психокорекційна робота з родичами пацієнтів.

2Особливості кризового консультування.

4Кризове консультування під час стихійних лих.

2Психологічне консультування пацієнтів, що пережили втрату.

2Специфіка телефонного консультування.

2Екстремальне телефонне консультування.

2Консультування пацієнтів, що агресивно налаштовані.

2Психологічне консультування людей з особливими потребами.

2Психологічне консультування важко хворих та помираючих пацієнтів.

2Модульний контроль

2
Всього:

100Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка