Тематичний план лекцій загальна психологія спеціальність: «Медична психологія» 1 курсСторінка12/19
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.62 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

Орієнтовний тематичний план практичних занять

№ п/п

Теми

Кільк.

годин


1

Основні поняття, завдання медичної психології

Предмет, завдання, зміст та об’єм медичної психології. Організація і сучасний стан медико-психологічної допомоги в Україні. Перспективи розвитку. Галузі застосування клініко-психологічних знань.2

2

Методи  дослідження в  медичній психології

Методи дослідження в медичній психології: спостереження, клінічне інтерв’ю, психологічна керована бесіда, збір психологічного анамнезу, психологічний аналіз біографії, природний експеримент, експериментально-психологічні методи дослідження. Психодіагностичні можливості деяких психотерапевтичних технік. Оцінка ефективності психокорекційного і психотерапевтичного впливу. Взаємодоповнення медико-психологічних та клінічних методів обстеження.4

3

Особистість як центральна проблема медичної психології

Психологія особистості. Поняття особистості у психології. Змістовні ознаки особистості. Теорії особистості. Онтогенез особистості. Розвиток особистості. Нужда – рушійна сила розвитку особистості. Прогнозування розвитку особистості. Життєвий шлях людини. Структура особистості. Внутрішній світ. Переживання. Джерела активності особистості. Характер. Психічні стани. Біопсихічна підструктура. Досвід. Пізнавальна сфера особистості. Спрямованість. Здібності. Існування.

Психологічне здоров’я особистості. Акцентуації характеру особистості.


4

4.

Поняття про психічну норму і патологію

Здоров‘я як системне поняття. Здоров'я і хвороба. Клінічні аспекти психологічної та медичної норми і патології. Категорія психічного здоров'я. Етіологія, нозологія, патогенез. Міжнародна класифікація хвороб. Критерії психічного здоров'я в поведінковому, когнітивному, екзістенціально-гуманістичному підходах. Психодіагностичний підхід і статистичні критерії норми. Психічне здоров'я як багаторівневе утворення. Взаємозв'язок психічного і фізичного здоров'я. Психічні та соматичні розлади як основні об’єкти дослідження медичної психології. Специфіка психологічного підходу до психічної норми, його відмінність від біомедичного підходу.4

5.

Психологія  здоров'я як предмет  практичної діяльності медичних психологів

Спрямованість медичної психології на охорону і зміцнення здоров'я населення. Психологія здоров'я, здорового способу життя як психологічна культура людини. Роль соціальних факторів у вирішенні питань охорони здоров'я. Індивідуальна відповідальність людини за своє здоров'я. Форми участі медичних психологів у роботі медико-психологічної служби охорони психічного здоров'я.2

6

Соціально-психологічні чинники захворювань

Вплив психічної травми на формування та особливості перебігу психопатологічних змін особистості. Поняття життєвої кризи. Вікові кризи. Стрес як причина захворювання. Поняття та види стресу. Пов’язані зі стресом та дисоціативні розлади. Гостра реакція на стрес. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Дисоціативні (конверсійні) розлади. Дисоціативна амнезія. Дисоціативна фуга. Дисоціативний ступор. Транси і стани одержимості. Дисоціативні розлади моторики. Дисоціативні судоми. Дисоціативна амнезія і втрата чуттєвого сприймання. Інші дисоціативні розлади: синдром Ґанзера, розлади множинної особистості. Особливості особистості у подоланні стресу. Основи психокорекції та психопрофілактики при кризових станах і розладах, пов’язаних зі стресом. Психотерапія хворих із ПТСР. Групи самодопомоги для хворих із ПТСР. Технології психологічної допомоги в кризових і посттравматичних ситуаціях 4

7

Психологічні особливості соматичних захворювань

Внутрішньоособистісний  конфлікт як причина виникнення соматичний захворювань. Психологічні особливості соматичних захворювань особистості. Вплив хвороби на психіку людини. Психічні порушення при соматичних захворюваннях. Непсихотичні розлади психіки у соматичних хворих. Основні принципи психологічного аналізу змін психіки у соматичних хворих. Формування невротичних реакцій у соматичних хворих. Нозогенії (психогенні реакції) при соматичних захворюваннях2

8

Внутрішня картина хвороби (ВКХ)

Поняття про  ВКХ як особливий психосоматичним  феномен. Особистість і хвороба. Гармонійні і дисгармонійні особистості. Особистість хворої людини. Переживання хворим хвороби. Особливості індивідуальних реакцій на хворобу. Внутрішня (аутопластична) картина хвороби. Психологічні зміни особистості внаслідок хвороби. Проблема психодіагностики і корекції особистісних феноменів у психосоматиці. Основні принципи психодіагностики хворих із психосоматичними розладами. Проблема психологічної корекції психосоматичних порушень. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим в залежності від типологічних особливостей особистості.2

9

Психологічні  аспекти психосоматичних розладів. Психосоматичний підхід у медичній психології

Поняття психосоматичного розладу. Співвідношення психічного та соматичного. Класифікація психосоматичних розладів. Схема психосоматичних співвідношень. Етіологія і патогенез психосоматичних розладів. Особистісні особливості психосоматичного пацієнта. Поняття соматизованих розладів та причини їх виникнення. Іпохондрія. Конверсійні розлади. Психологічний підхід до лікування соматизованих розладів. Вплив психіки на функціонування організму людини. Психологічний вплив на фізіологічні функції організму. Специфіка емоційних факторів при соматичних розладах. Нервові та гормональні механізми психосоматики. Вплив стану організму на психічну діяльність. Психосоматика та індивідуально-типологічні особливості людини2

10

Психосоматика як основа інтегральної медицини

Психосоматична  проблема в системі гуманітарного і  природничого знання. Актуальність дослідження психосоматичної проблеми в психології. Психосоматична  феноменологія: психосоматичні феномени в повсякденному житті (страх,тривога, агресія, алекситимія), психосоматичні розлади.

Структура і функції психосоматичних  явищ. Основні завдання психологічного вивчення психосоматичних явищ. Цілісний (холістичний) підхід: теорія і втілення в практику. Основні критерії виділення специфічного і неспецифічного підходу в психосоматиці.


2

11

Клінічна  психологія в клініці внутрішніх хвороб

Психологічні складові терапії. Психосоматичні розлади серцево-судинної. Судинна дистонія. Психогенна артеріальна гіпотензія. Психогенна артеріальна гіпертензія. Психогенна ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда. Психосоматичні розлади органів дихання. Психогенна задишка. Невротична бронхіальна астма. Психосоматичні розлади органів травлення. Виразка дванадцятипалої кишки та шлунку. Синдром подразнення товстої кишки. Розлади харчової поведінки: нервова анорексія, нервова булімія. Психологічні складові дерматології.4

12

Клінічна  психологія в хірургічній клініці

Психологічні складові хірургії. Психологічні особливості особистості пацієнтів хірургічного стаціонару.  Емоція страху у хірургічних хворих.. Післяопераційна тривога. Больовий синдром 4

13

Клінічна  психологія в клініці  акушерства  та гінекології

Психологічні складові акушерства і гінекології. Психологічні особливості вагітних жінок. Психологічні аспекти пологів та післяпологового періоду. Післяпологові психічні розлади. Психологічні особливості жінок, хворих на гінекологічні захворювання. Психогенна дисменорея і передменструальний синдром. Менархе і первинна аменорея. Психогенна аменорея. Клімакс. Хірургічні втручання у гінекології. Функціональні розлади овуляції. Аборт і передчасні пологи. Синдром хибної вагітності. Психогенні геніталгії та парестезії 4

14

Вікові  аспекти психологічних  та патопсихологічних  проявів 

Психологічні складові педіатрії. Психосоматичні розлади, психологічні та патопсихологічні прояви в педіатричній клініці. Захворювання органів травлення, шкірні прояви, розлади серцево-судинної системи, респіраторні порушення у дітей. Класифікація порушень поведінки. Класифікація порушень розвитку. Поведінкові та емоційні розлади: гіперкінетичний розлад, розлади поведінки, емоційні розлади з початком, специфічним для дитячого віку, елективний аутизм, тикозні розлади, інші емоційні розлади і розлади поведінки, що переважно починаються у дитячому і підлітковому віці, патологічні звичні дії.

Принципи профілактики та патогенетично обґрунтованої психотерапії у дітей та підлітків.   

Особливості літніх пацієнтів. Психосоматичні розлади у літніх пацієнтів Принципи профілактики та патогенетично обґрунтованої психотерапії у літніх пацієнтів Психологічні аспекти паліативної терапії.4

15

Медико-психологічні аспекти  психотичних психічних розладів та недоумства

Класифікація  і діагностика психічних розладів. Поняття психічних розладів у психології. Етіологія і патогенез психотичних психічних розладів та недоумства. Історія понять. Проблеми визначення психотичних психічних розладів та недоумства. Деякі сучасні уявлення про клініку психотичних психічних розладів та недоумства. Класифікація, клінічний патоморфоз і діагностика. Форми психотичних психічних розладів. Особистість при психотичних психічних розладах та недоумстві. Диференціальна діагностика психотичних розладів.


4

16

Медико-психологічні аспекти  непсихотичних психічних  розладів


Етіологія і патогенез невротичних  та соматоформних  розладів. Соматоформні розлади. Іпохондричний розлад. Соматоформна вегетативна дисфункція. Хронічний соматоформний больовий розлад Неврози. Історія поняття. Класифікація, клінічний патоморфоз і діагностика неврозів. Форми неврозів. Особистісний стиль і структура характеру при неврозах. Диференціальна діагностика невротичних, прикордонних і психотичних розладів.

4

 17

Тривожні розлади

Синдромний підхід до тривожних розладів у сучасній психіатрії і медичній патології. Систематика тривожних розладів. Загальна характеристика генералізованного тривожного і панічного розладів. Психодіагностика генералізованого тривожного і панічного розладу. Психодинамічні концепції генералізованого тривожного розладу. Концепція генералізованого тривожного і панічного розладів у рамках когнітивного підходу. Психотерапія генералізованого тривожного розладу. Психотерапія панічного розладу. Загальна характеристика і різновиди фобійних розладів. Агорафобія. Соціальна фобія. Ізольовані фобії. Психоаналітична модель фобійного розладу. Поведінкова модель фобійного розладу. Когнітивна модель фобійного розладу. Екзистенціальна модель фобійного розладу. Психотерапія фобійного розладу. Найбільш поширені різновиди компульсій і обсесій. Психологічний зміст компульсій і обсесій. Моделі обсесивно-компульсивного розладу в різних теоретичних напрямках медичної психології. Психотерапія обсесивно-компульсивного розладу. Концепція істерії в класичному психоаналізі. Поняття множинної особистості. Психогенна амнезія. Фуга. Психотерапія дисоціативних розладів. 4

 18

Афективні розлади настрою

Загальна характеристика синдрому депресії. Різновиди депресивних  синдромів. Соціальні фактори депресії. Особливості когнітивної сфери депресивних хворих. Ірраціональні переконання у випадку депресії. Емоційно-вольова сфера при депресії. Основні підходи до психотерапії хворих з депресією. Принципи і завдання патопсихологічного дослідження при депресії. Диференціальна діагностика у випадку депресивних порушень. Методи визначення суїцидального ризику. Працездатність і соціальна адаптація хворих з депресією. Патопсихологічна діагностика при маніакальних станах. Особливості динаміки психічних процесів, емоційно-вольової і когнітивної сфери при маніакальних станах. 4

 19

Патопсихологічна  характеристика розладів особистості

Визначення терміну “психопатія”. Класифікація психопатій (П.Б.Ганнушкін). Акцентуації характеру. Сучасна класифікація особистісних розладів (МКБ-10). Шизоїдний, демонстративний (істеричний), залежний, обсесивно-компульсивний, антисоціальний, параноїдний, тривожний розлади особистості. Патопсихологічне дослідження хворих з особистісними розладами. Зміни пізнавальних процесів при психопатіях. Порушення емоційно-вольової регуляції. Соціальна адаптація і працездатність хворих із психопатією. Психотерапія хворих з розладами особистості: групова й індивідуальна. 4

 20

Розлади зрілої особистості  і поведінки у дорослих

Статеві (сексуальні) дисфункції. Відсутність або втрата статевого потягу. Сексуальна відраза (сексуальна аверсія) і відсутність сексуального задоволення. Статеві дисфункції у жінок. Статеві дисфункції у чоловіків. Обстеження хворих з статевими дисфункціями. Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих. Розлади статевої ідентифікації. Парафілії. Розлади сексуальної переваги. Сексуальна аддукція. Інцест. Розлади звичок і потягів 4

21

Психологічна експертиза

Медико-психологічна експертиза: мета, завдання, методи, організація. Участь медичного психолога в медико-соціально-трудовій, військовій, психолого-медико-педагогічній, судово-психолого-психіатричній експертизах. Завдання судово-психологічної експертизи: експертиза потерпілого, свідків, фізіологічного афекту. Участь психолога в проведенні судово-психіатричної експертизи. Визначення стану фізіологічного афекту. Завдання і методи експертизи свідків. Визначення здатності потерпілого усвідомлювати і правильно інтерпретувати значення зроблених з ним дій. Визначення психічних станів, що заважають адекватному виконанню професійних обов'язків. Психологічна експертиза по справах про самогубства. Складання висновків за даними судово-психологічної експертизи. Поняття агравації, симуляції, дисимуляції. Етичні і правові аспекти психологічної експертизи.2

22

Психологічна  профілактика, психогігієна і реабілітація

Мета реабілітації: відновлення порушеної соціальної адаптації, збільшення активності хворих. Важливість оцінки вихідного стану хворого. Відмінність реабілітаційної діагностики від патопсихологічного дослідження. Реабілітація психічно хворих. Реабілітація після соматичного захворювання. Реабілітація хворих з ураженням мозку. Завдання психологічної реабілітації. Підвищення самостійності і відповідальності хворих як важливий принцип реабілітації. Демократизація відносин у клініці як основна умова реабілітації. Методи поведінкової терапії в реабілітації. Психологічні проблеми людей з обмеженими можливостями (інвалідів).4

23

Психокорекція та психотерапія в медичній психології

Базові теоретичні орієнтації і методи сучасної психотерапії у клінічній психології. Завдання психотерапії в діяльності медичного  психолога.

Роль і місце  теоретичних знань, «особистісного знання», досвіду, самосвідомості в  процесі навчання і професійного використання психотерапевтичних технік. Психотерапія як мистецтво спілкування. Специфіка психотерапевтичного контакту. Поняття «ефективності психотерапії». Загальні етичні принципи професійної діяльності. Класична і сучасна психоаналітична концепція психотерапії; когнітивно-біхевіоральна орієнтація в психотерапії; поведінкова терапія; гуманістична психотерапія; гештальт-терапія; транзактний аналіз; позитивна психотерапія; трансперсональна психотерапія; нейролінгвістичне програмування; психосинтез; сугестивна психотерапія; самонавіяння; аутогенне тренування і прогресуюча м'язова релаксація; раціональна психотерапія; библіотерапія; сімейна психотерапія; емоційно-стресова психотерапія; наркопсихотерапія; арт-терапія і терапія творчістю; музикотерапія; тілесно- орієнтована психотерапія; групова психотерапія; психотерапія в клініці соматичних і психосоматичних хвороб.


4

24

Етико-деонтологічна  аспекти в психології лікувальної взаємодії

Етико-моральні чинники професійного й особистісного становлення лікаря-психолога. Лікар як особистість. Професійна придатність до медичної діяльності. Професійна деформація лікаря. Синдром емоційного вигорання у лікарів та психологів. Особистість хворого як індивідуальності та ефективність психологічного контакту з ним. Психологічні аспекти лікувальної діяльності. Психологічні особливості поведінки лікаря при роботі з пацієнтами з різними захворюваннями та їхніми родичами. Етичні принципи і норми практичної діяльності клінічних психологів.2

 

 Всього

 80
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка