Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із зарубіжної літератури за методикою особистісно зорієнтованого навчанняСторінка3/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5

Знайти три роди літератури:

а) балада, сонет, драма ;


б) епос, лірика, драма ;

в) трагедія, комедія, драма .


 1. Мольєр є автором твору :

а) «Міщанин-шляхтич» ;

б) « Малюк Цахес…» ;

в) « Фауст» .
 1. Й. В. Ґете народився у :

а) Берліні ;

б) Кенігсберзі ;

в) Франкфурті-на-Майні .


 1. Парі між Господом і Мефістофелем відбулося :

а) на небі ;

б) у кабінеті Фауста ;

в) за міською брамою .


 1. З ким Мефістофель укладає угоду :

а) з Маргаритою ;

б) з Фаустом ;

в) з Господом ?


18


6. Кому належать такі слова : « Лиш той життя і волі гідний, хто б’ється день у день за них”:

а) Фаусту ; б) Богу ; в) Гретхен ?Рівень: ІV. Клас: 9— . Прізвище, ім’я:


 1. Французький класицизм ХVІІ ст. мав опорою і зразком для наслі- дування переважно:

а) класичне мистецтво Давньої Греції ;

б) давньоримське мистецтво «золотої доби» ;

в) мистецтво Середньовіччя .


 1. Комедія – це драматичний твір:


а) високого змісту ;

б) зі щасливою розв’язкою конфлікту ;

в) де серйозний зміст передано засобами творення комічного .


3. «Фауст» – це:

а) побутова драма ; б) філософська трагедія .


4. Людина живе, «як тварина із тварин». Це думка:

а) Фауста ; б) Господа ; в) Мефістофеля .


5. Причина поразки Мефістофеля в тому, що :

а) Фаусту допомагає Господь ;

б) Фауст каже: «Тоді гукнув би...» . За умови. Але ще не гукнув .


 1. З яких двох давньогрецьких слів складається ім’я Мефістофеля:


а) «Мефіз», «Тофель» ; б) «Мефі», «Зтофель» ; в) «Мефізто», «Фель» ?
 1. «Лиш той життя і волі гідний, хто б’ється день у день за них».

Ці слова належать:


а) Фаусту ; б) Валентину ; в) Вагнеру .
 1. Розкрийте місце і роль літератури доби Просвітництва, її вплив на розвиток всесвітнього літературного процесу.

9. Схарактеризуйте поведінку Фауста. Як він виявив себе у пошуках сенсу життя ?19

30

1
30
0 клас


М е т о д и ч н а з а у в а г а.

За кожну вірну відповідь І рівня учневі нараховується 0,5 бала. У сумі має вийти 3 бали. За кожне завдання ІІ рівня — 1 бал; ІІІ рівня — 1,5 бала; за ІV рівень — 3 бали, що у сумі складає 12 балів.


Тематичне оцінювання з теми

Творчість Ф. Стендаля та О. де Бальзака.” ТО № 1


Варіант І.
Рівень І


 1. Рік створення роману Стендаля “Червоне і чорне”:

а) 1826; б) 1832; в) 1830.


 1. Життя Сореля можна поділити на:

а) 4 етапи; б) 5 етапів; в) 3 етапи.


 1. Основною рисою характеру Ж. Сореля, яка визначила його долю, була:

а) честолюбство; б) хитрість; в) сміливість.


 1. Автор художнього твору “Помилки Оноре де Бальзака”:

а) А. Моруа; б) С. Цвейг; в) І. Франко.


 1. Перший твір, який приніс успіх Бальзаку:

а) “Кромвель”; б) “Шуани”; в) “Гобсек”.


 1. “Людська комедія” О. де Бальзака складається з:

а) 144 творів; б) 96 творів; в) 150 творів.
Рівень ІІ.


 1. Які порівняння використовує автор, змальовуючи портрет Гобсека?

 2. Як називали Гобсека?

 3. Гобсек відкидає думку про благодійність, тому що…


Рівень ІІІ.


 1. Поясніть багатозначну символіку назви “Червоне і чорне”.

 2. Як у повісті “Гобсек” поєднались риси романтизму і реалізму?


Рівень ІV.


 1. Чи може людина протистояти згубній силі грошей ?Варіант ІІ.
Р
20
івень І
.


 1. Прообразом героя роману “Червоне і чорне” Ж. Сореля став:

а) А. Берте; б) Ф. Донго; в) Д. Сансеверін.


 1. Жульєн Сорель хоче стати священиком тому, що:

а) дуже вірить у Бога; б) хоче зробити кар’єру;

в) мріє втекти з дому?
 1. Ж. Сорелю винесли смертний вирок, бо він:

а) вчинив злочин у церкві; б) визнав провину і наполягав на покаранні;

в) виступив проти суспільної думки?
 1. О. де Бальзак народився:

а) 1799 р.; б) 1802 р.; в) 1811 р.


 1. Перебування Бальзака на Україні пов’язано з:

а) службовими справами; б) творчістю; в) особистими планами.


 1. Творчість О. де Бальзака — “енциклопедія життя французького суспільства”:

а) ХVІІІ ст.; б) І половини ХІХ ст.; в) кінця ХІХ ст.
Рівень ІІ.


 1. Коли Гобсек злякався своїх великодушних намірів?

 2. Який принцип керує поведінкою Гобсека?

 3. Чи є позитивні риси у Гобсека?


Рівень ІІІ.


 1. Чому Жульєн Сорель не став щасливим?

 2. Гобсек вважав, що все продається і купується за гроші. Чи слушна його думка?


Рівень ІV.


 1. Навіщо людині гроші? Поясніть фінал повісті.


11 клас

Тематичне оцінювання з теми

"Проза й драматургія 30-х років ХХ століття"
І варіант.
І рівень ( 6 запитань по 0,5 бала ).


 1. У
  28

  21
  новелі "Маріо і чарівник" автор висвітлює події, згадка про які викликає у нього:

а) гнітюче почуття; б) емоційне напруження; в) протест проти насильства.
 1. Які думки викликав у присутніх постріл Маріо?
 1. Коли до Бертольта Брехта прийшло визнання?
 1. "Романтичним автором" у романі М. Булгакова "Майстер і Маргари-та" Майстра назвав:

а) Бездомний; б) Маргарита; в) Воланд .


 1. Що таке "ефект очуження" ?
 1. Яка тема стала для Б. Брехта найактуальнішою?
 1. Як звали дітей Анни Фірлінг?
 1. Хто з письменників застосовував у своїх творах метод "магічного реалізму"?


ІІ рівень ( по 1,5 бала за кожну вірну відповідь ).


 1. Розкрити особливості композиції новели Т. Манна "Маріо і чарів-ник".
 1. Чи мав Бертольт Брехт підстави казати: " В міру того як я зростав мені неприємними ставали люди мого класу"?
 1. Які проблеми автор порушує в романі "Майстер і Маргарита"? Скільки їх? Назвіть.
 1. Яку роль відіграють в романі М. Булгакова "біблійні мотиви".


ІІІ рівень ( 3 бали за одну із вибраних тем ).


 1. Роздуми Б. Брехта про долю світу і долю людини.
 1. Чи можна диявола Воланда вважати носієм добра?
 1. Як втілює Маргарита сформульований Воландом закон: "Той, хто кохає, повинен розділити долю того, кого він кохає"?

ІІ варіант.
І рівень ( 6 запитань по 0,5 бала ).


 1. Фінал новели "Маріо і чарівник" оповідач назвав:

а) несподіваним; б) жахливим, фатальним; в) абсурдним.


 1. Назвати конфлікт, що поєднав обидва світи (світ дорослих і світ дітей ) в новелі "Маріо і чарівник".
 1. Коли і в якій сім'ї народився Бертольт Брехт?


22

27 1. Що було у центрі уваги Брехта-письменника?
 1. Що характерно для театру Б. Брехта?
 1. Персонажем якого твору є Анна Фірлінг? Яке прізвисько вона мала?

 2. Найбільше Воланд карає людей у Москві за їхню:

а) жадібність; б) боягузство; в) здатність до зради.


 1. Головні герої роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" — це…


ІІ рівень ( по 1,5 бала за кожну вірну відповідь ).


 1. У чому полягає своєрідність двох світів (світу дорослих і світу ді-тей) в новелі Т. Манна "Маріо і і чарівник"?
 1. Що було написано Б. Брехтом у 1931 році? Яке місце займає ця подія у творчій біографії письменника?
 1. У чому суть теорії "епічного театру" Брехта та його епічної драма-тургії?
 1. Як співвідноситься з образом Ієшуа образ Майстра?


ІІІ рівень ( 3 бали за одну із вибраних тем ).


 1. В чому суть протистояння Анни Фірлінг та її німої дочки Катрін?

 2. У чому схожість та відмінність Ісуса Христа з Біблії та Ієшуа з роману "Майстер і Маргарита".
 1. Непівська Москва в романі М. Булгакова. Чому Воланд починає зло карати злом?

Водночас учителю під час створення різнорівневих тестових завдань не варто на ІV рівні планувати творчу роботу розгорнутої форми: твір-роздум, лист до… . Адже така форма письмової роботи може ви-користовуватись як окремий, самостійний вид підсумкового контролю. Це має бути творче завдання у вигляді розгорнутої відповіді на запи-тання, задану ситуацію.

Для письмового контролю знань найчастіше використовуються такі види творчих робіт:


 • перекази ( докладні, стислі, вибіркові );

 • твори (різні за типом мовлення: описи, оповіді, роздуми; жан-ром, адресатом: листи письменнику, літературному герою, від імені літературного героя; наукові звіти, відгуки, рецензії, перед-

мови до творів тощо; обсягом: твори-мініатюри і твори зви-чайного обсягу).


2623Перекази

Твори


5 клас


 1. Стислий переказ міфу (на вибір учня). 1. Написання казки.

 2. Твір-характеристика “Мій улюблений казковий (міфологічний) герой”.

 3. Твір “Таємниця, яку довірили мені квіти”.


6 клас


 1. Вибірковий переказ “Мор-ські пригоди Діка Сенда”. 1. Твір-роздум “Що я знаю про Біблію”.

 2. Письмова відповідь на запитання: “Якими нас хоче бачити байка?”.

 3. Лист до Ч. Діккенса.

 4. Твір-роздум “Чи може Ебенезер Скрудж стати улюбленим літературним героєм”.

 5. Твір-характеристика “Порівняльна характери- стика Марусі і Соні (за повістю В. Королен-ка “Діти підземелля”)” або “Том і Гек — справжні друзі” (за твором М. Твена

“Пригоди Тома Сойєра”).


7 клас


 1. Стислий переказ роману В. Скотта “Айвенго”.

 2. Переказ із введе-нням опису пере-живань героя і ав-торської характе-ристики (на осно-ві одного з ви-вчених творів). 1. Відгук про прочитану літературну баладу

 2. Твір “Сила справжнього кохання в повісті-казці О. Гріна “Пурпурові вітрила”.

 3. Написання гумористичного оповідання (з життя класу).


8 клас

24
 1. Твір “Трагічне кохання Ромео і Джульєтти”.

 2. Повна відповідь на запитання “За допомо-гою яких художніх засобів Д. Лондон пере-дає виразність характерів і моральну силу літературних персонажів?”.

 1. Есе “Сенс мого життя”.

9 клас4. Твір-роздум “Людська доля. Чи відіграє вона

вирішальну роль в житті людини?”.


 1. Твір “Біблія — скарбниця головних цінно-стей християнської моралі”. (“Еней — леген-дарний засновник Риму”).

 2. Твір-роздум “Людина народжена для щастя” (Данте).

 3. Твір “Невпинний пошук сенсу буття (за тра-гедією Гете “Фауст”)”.

 4. Твір-узагальнення “Образ “зайвої людини” в російській літературі”.


10 клас

 1. Твір-роздум “Чи кохав Жульєн Луїзу де Ре-наль по-справжньому?”. (“Чи можна назвати Гобсека особистістю?”).

 2. Твір “Р. Раскольников і сьогодення”.

 3. Твір-характеристика “Наташа Ростова — жі-ночий ідеал Л. Толстого”.

 4. Відгук про самостійно прочитані поезії.

 5. Твір-роздум “Роль конфлікту краси і моралі в долі Доріана Грея”.


11 клас 1. Твір “Проблема батьків і дітей у творі Фран-ца Кафки”.

 2. Есе “Мій Пастернак” (або інший поет).

 3. Твір публіцистичного характеру “Чому й сьо-годні письменники продовжують писати про війну?”.

 4. Твір-узагальнення “Сторінками улюблених тво-рів”.

 5. Твір-узагальнення “Герой нашого часу і про-блеми моральності (за літературою постмодер- нізму)”.

25

Із творчих завдань найчастіше пропоную такі:
 1. Складання розгорнутого висловлювання.

Ці завдання спрямовані на перевірку широкого спектру знань:

 • визначення структурних елементів твору;

 • розкриття їх ролі у тексті;

 • пояснення сутності літературознавчих термінів, обґрунтування жанрової приналежності твору;

 • висвітлення особливостей історико-літературної доби;

 • літературних напрямів течій.

 1. Складання різних видів плану.

 2. Виразне читання твору з елементами його аналізу.

 3. Заповнення таблиць, складання схем, яке націлює насамперед на узагальнення й систематизацію вивченого матеріалу.

Слід зазначити, що перекази твори, реферати, доповіді, творчі завдання призначалися для перевірки і контролю знань, умінь і навичок учнів, одержаних в процесі вивчення даної теми ще задовго до введення 12-бальної шкали оцінювання. Тестові завдання також використовувались для систематизації знань учнів та перевірки вивченого.

12-бальна система оцінювання збільшує самостійність учня, підвищує його відповідальність. Що впливає на рівень оволодіння учнем темою? Зрозуміло, що організація всіх етапів його діяльності. У структурі на-вчально-виховної діяльності учнів виділяються такі компоненти1: • усвідомлення й прийняття школярем навчально-пізнавального завдання;

 • побудова плану його розв'язання;

 • практичне розв'язання завдання;

 • контроль над процесом розв'язання завдання;

 • оцінка результатів роботи;

 • визначення завдань щодо подальшого вдосконалення набутих знань, умінь та навичок.

С. Джонсон підкреслив, що “мистецтво пам'яті залежить від ми-стецтва уважності”. Загальновідомо, що найбільше ми запам'ятовуємо вранці, проте вивчене увечері набагато довше тримається в пам'яті. Надзви-чайно важливо правильно обрати метод навчання. Деякі принципи навчання мають всеосяжне, універсальне значення. Так, ще Ян Амос Коменський наголошував, і це підтвердилося досвідом, що при вивченні будь-чого треба йти від простого до складного. Опрацювавши певне питання, треба його відразу повторити спочатку в загальних рисах, а потім — детально2.100
80
60
40
20
0


1 2 3 4 5 6 30


Час у дняхПерше повторення доцільно зробити як можна швидше, бо в цей період усе швидко забувається, наступне — можна й пізніше, бо на цей час кри-ва забування уже стабілізувалась. Описаний метод дозволяє економити чимало часу. До навчання необхідно ґрунтовно підготуватися і добре зна-ти, що і в якій послідовності треба робити.

Не треба хвилюватись через те, що не запам'ятали весь матеріал на 100%, тому що, на думку А. Шопенгауера, “вимагати, щоб хтось запам'ятав усе прочитане, все одно що вимагати носити в со-бі все колись з'їдине. З того він жив фізично, з того — духовно і став за допомогою нього тим, чим є”.Отже, рівень оволодіння учнем темою залежить від організації всіх етапів його діяльності. Тому слід подбати про атмосферу органінізації тема-тичного оцінювання. Адже саме з нею пов'язане зростання рівня тривожно-сті учнів (можна провести психологічний тест на визначення рівня тривож-ності учня). “Навчально-пізнавальну діяльність школяра стимулює не лише цікавий матеріал і методика навчання, а й атмосфера доброзичливості, довіри. Це також сприяє зосередженості; поваги, довіри, співпереживання

школяр легко сприймає навчально-пізнавальне завдання. В атмосфері, де цінуються особистісні достоїнства учня — його самостійна думка, схильність до творчого пошуку, наполегливість, він починає прагнути до розв'язання складніших завдань”3.

Зважаючи на те, що кожен учень має право на особистий, а не за-даний стандартом, шлях розвитку, запроваджую такі форми роботи, які дають змогу створити на уроці атмосферу душевного і інтелектуаль-ного піднесення, творчої співпраці та змагання. У роботі з учнями се-реднього шкільного віку найчастіше перевага надається таким формам ведення уроків, де • створюються групи учнів з використанням помічників учителя “консультантів” (групова форма навчання з диференційованими завданнями);

 • оптимально поєднуються колективні, групові та індивідуальні форми навчання;

— раціонально поєднуються різні форми колективної роботи учнів: взаємодопомога, взаємоперевірка, взаємооцінка, дискусія, бесіда;

 • максимально використовуються помічники вчителя: інформатори, консультанти, екскурсоводи, літературознавці тощо.

Саме для підліткового віку актуальним є забезпечення самореа-лізації на уроках зарубіжної літератури. Вчитель повинен добре проду- мати, як організувати активну навчальну діяльність школярів 5-8 кла-сів, яким чином прилучити до книги, як навчити не просто читати, а й отримувати насолоду від зустрічі з книгою.

Пробудження фантазії, розвиток емоційної сфери дитини 5-6 кла-сів відбувається на уроках-казках, в ігровій формі, що допомагає у ви-хованні уважного читача.

У 7-8 класах характер навчальної діяльності має збуджувати ро-зум, сприяти формуванню критичного мислення, збільшенню самостій-ної роботи учнів. Вони виступають асистентами, консультантами з пев-них питань.

Урок-вікторина дозволяє в ігровій формі повторити та узагаль-нити вивчений матеріал з будь-якої теми, оцінити навчальні досягне-ння учнів.

У зв'язку з тим, що домінуючою формою навчання і здійснення контролю є діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної діяль-ності, то доцільним є проведення уроків-діалогів.


Роль та позиція читача багатозначна: він має впізнати та зрозуміти, усвідомити, відчути, проникнути у світ, який він відкри-ває; вміти відтворити його та виробити власну позицію, отже, ство-рити свій світ, своє уявлення. Вчитель спрямовує бесіду на уроці, обмін думок вихованців, орієнтує та спрямовує творчий пошук уч-нів. Результат у вчителя та учня має бути майже однаковий: зро-стання учня як особистості, розширення його досвіду як культуро-логічного, так і навчально-пошукового. З точки зору особистісно зорієнтованого навчання та виховання урок-діалог важливий тим, що він дозволяє виходити за межі відомого, вивільнити підсвідо-ме, збагатити своє “Я”.

Це, в свою чергу, відкриває простір для пізнання світу, куль-тури, людей, для самопізнання, самовираження, самоствердження вихованців. Саме таким чином організована робота дасть змогу вчитися слухати одне одного, розмірковувати над висловленнями однокласників, розвивати власну думку.29

Однією з ефективних форм проведення підсумкових уроків та уроків тематичного оцінювання є творчий звіт учнів. Уроки-звіти да-ють можливість кожному учневі виявити творчу ініціативу і здібності, показати результати власної праці. Клас можна поділити на 3 - 4 гру-пи. Учні самі вирішують, хто виступить з рефератом, хто — з повідом-ленням, короткою інформацією чи художньою розповіддю, хто підготує вікторину, хто буде рецензентом. На уроці всі учні повинні працювати і отримати оцінку.


Хід роботи на уроці:

— Виступ учня з рефератом.

— Повідомлення, інформація (за темою реферату).

— Виступ рецензента.

— Вікторина для учнів ІІ і ІІІ (ІV) груп.

— Узагальнення виступів учителем.

— Потім виступ учнів інших груп.

— Підсумкове слово вчителя. Виставлення оцінок.

Під час тематичного оцінювання “враховується повнота, свідо-мість і міцність засвоєння найважливішої наукової інформації, яка пе-редбачена програмами й фактично вивчена на уроках чи інших видах занять; знання й розуміння зв'язків і взаємозалежностей між вивчени-ми явищами, законами, закономірностями і правилами, вміння кори-стуватися набутими знаннями для правильного пояснення конкретних фактів і явищ реальної дійсності, самостійності суджень”1. Учні вчаться висловлювати власні думки й оцінки.

Саме цим і пояснюється інтерес до уроку-семінару.

Підготовка починається з визначення теми. Вчитель заздалегідь (за 2 - 3 тижні до його проведення) пропонує учням план семінару й рекомендовану літературу. Повідомляються основні питання теорії, контрольні запитання, за якими буде проведено опитування; дається певний набір нестандартних вправ, які допоможуть учневі розкрити свої творчі здібності. Найкраще, коли над окремою проблемою (питанням) працює група учнів, а один з них доповідає про результати роботи. Семінарське заняття передбачає поряд із колективною формою роботи значну диференціацію та індивідуалізацію, тому що окремі учні отримують завдання підготувати повідомлення, доповідь, співдоповідь, реферат, рецензію на доповідь чи на реферат.

Учнів ознайомити з пам'яткою “Як готуватися до семінару”.

Вчитель повинен спрямувати учнів на поетапну роботу в підготовці до уроку, допомогти в написанні доповідей і рефератів. Від якості самостійної роботи учнів у значній мірі залежить, наскільки цікаво пройде семінарське заняття, а обговорення проблеми буде носити творчий, активний характер.

Урок-семінар можна провести методом малих груп, що забезпечує високий відсоток працюючих і опитаних у ході заняття.


 • Перша група — доповідачі за вибраними запитаннями.

 • Друга група — опоненти. Їх завдання — доповнити доповідачів,

щоб запитання було висвітлено в повному обсязі.

 • Третя група — рецензенти. Вони складають письмові рецензії на відповіді учнів. В залежності від часу одну — дві рецензії заслухо-вують, а решту здають на перевірку.

Після розгляду питання малі групи міняються ролями. Доповідачем стає група, що вибрала собі друге запитання за планом семінару. І так далі. Після семінарського заняття можна прийняти залік, а результати занести до залікової картки.

ТО № ______ Клас: __________

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка