Тематичне оцінювання 5Скачати 91.22 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір91.22 Kb.
#28257
ТипУрок

В.Г.Бевз, Г.П.Бевз. Уроки математики в 6 класі Розділ 4. Раціональні числа

Урок 80

Тема: ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 5

Мета. Перевірити знання і вміння, набуті учнями під час вивчення тем: «Додатні й від'ємні числа», «Координатна пряма», «Цілі і дробові числа», «Модуль чисел», «Порівняння раціональних чисел». Оцінити досягнення кожного учня в опануванні перерахованих тем. Результати до­вести до відома учнів і їхніх батьків.

Вимоги до підготовки учнів.

У результаті вивчення теми учні мають навчитися: наводити приклади додатних і від'ємних чисел; називати модуль заданого числа і число, протилежне даному; розпізнавати і зображати координатну пряму; описувати поняття модуль числа, раціональне число, координатна пряма; розв'язувати вправи, що передбачають знахо­дження модуля числа; порівняння раціональ­них чисел; знаходження координати точки на координатній прямій та побудову точки за її ко­ординатою.Методичні зауваження та поради

Для організації і проведення комплексного тематичного оцінювання наводимо чотири варіанти завдань у тестовій формі, чотири варіанти контрольної роботи і відповіді до них.

Форми і час проведення тематичного оцінювання вчитель обирає за власним бажанням. За наявності умов можна провести комп'ютерне тестування.
ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ 5

Варіант 1

1. Яка з точок А(3), В(-2,1), С(-4), D(2,2) найближча до точки О(0)?

а) А(3); б) В(-2,1); в) D(2,2); г) C(-4).

2. Укажіть пару протилежних чисел.

а) 5 і ; б) 15 і 51; в) 5 і 0,5; г) 5 і -5.

3. Яке з чисел 3,2; -7,77; ; ціле?

а) ; б) 3,2; в) ; г) -7,77.

4. Обчисліть |17| + |-13|.

а) -30; б) -4; в) 30; г)4.

5. Яке з чисел -0,7; 0,7; 0,2; -2 найменше?

а) 0,7; б) -2; в) -0,7; г) -0,2.

6. Між якими сусідніми цілими числами знаходиться число -1,7?

а) 0 і -1; б) 0 і 1; в) 1 і 2; г) -1 і -2.

7. Запишіть замість зірочки цифру, щоб була правильною нерівність -146>-14*.

а) 6; б) 0; в) 5; г) 7.

8. Знайдіть х, якщо -(-х) = -11.

а) 0; б) ; в) -11; г) 11.

9. Розв'яжіть рівняння |х| = -9.

а) 3; б) розв'язків немає; в) -3; г) 0.

10. Скільки існує цілих чисел, які задовольняють нерівність |х| < 4?

а) 7; б) 6; в) 8; г) 9.
ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ 5

Варіант 2

1. Яка з точок А(-3), В(-5,1), С(4), D(2,2) найближча до точки О(0)?

а)А(-3); б) Б(-5,1); в) D(2,2); г) С(4).

2. Укажіть пару протилежних чисел.

а) 4 і 0,4; б) 24 і 42; в) 4 і ; г) 4 і -4.

3. Яке з чисел 5,5; -3,25; ; ціле?

а) ; б) 5,5; в) ; г) - 3,25.

4. Обчисліть |17| - |-13|.

а) -30; б) -4; в) 30; г) 4.

5. Яке з чисел -6,6; 6; -0,1; -1 найменше?

а) 6; б) -6,6; в) -1; г) -0,1.

6. Між якими сусідніми цілими числами знаходиться число -3,3?

а) -2 і -3; б) 2 і 3; в) 3 і 4; г) -3 і -4.

7. Запишіть замість зірочки цифру, щоб була правильною нерівність -555<-55*.

а) 9; б) 0; в) 5; г) 7.

8. Знайдіть х, якщо -х = -(-19).

а) 0; б) ; в) 19; г) -19.

9. Розв'яжіть рівняння -|х| = -6.

а) 6, -6; б) розв'язків немає; в) -6; г) 6.

10. Скільки існує цілих чисел, які задовольняють нерів­ність |х| < 3?

а) 7; б) 6; в) 5; г) 4.
ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ 5

Варіант 3

1. Яка з точок А(-7), В(-1,1), С(0,5), D(3,3) найближча до точки О(0)?

а) А(-7); б) Б(-1,1); в) С(0,5); г) D(3,3).

2. Укажіть пару протилежних чисел.

а) 7 і 0,7; б) 37 і 73; в) 7 і -7; г) 7 і .

3. Яке з чисел 7,1; -6,5; ; ціле?

а) ; б) -6,5; в) ; г)7,1.

4. Обчисліть |17| + |-17|.

а) 0; б) -34; в) 17; г) 34.

5. Яке з чисел -3,3; 3; -0,3; -3 найменше?

а) -3,3; б) -0,3; в) -3; г) 3.

6. Між якими сусідніми цілими числами знаходиться число -1,8?

а) -1 і -2; б) 1 і 2; в) -2 і -3; г) 0 і -1.

7. Напишіть замість зірочки цифру, щоб була правильною нерівність -237<-23*.

а) 9; б) 6; в) 8; г) 7.

8. Знайдіть х, якщо -(-х) = -23.

а) 0; б) ; в) 23; г) -23.

9. Розв'яжіть рівняння |х| = -10.

а) 10; б) розв'язків немає; в) -10; г) 0.

10. Скільки існує цілих чисел, які задовольняють нерівність |х| < 6?

а) 7; б) 10; в) 11; г) 12.
ЗАВДАННЯ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ 5

Варіант 4

1. Яка з точок А(-10), В(-1), С(-0,6), D(0,5) найближча до точки О(0)?

а) А(-10); б) В(-1); в) С(-0,6); г) D(0,5).

2. Укажіть пару протилежних чисел.

а) 2 і -2; б) 21 і 12; в) 2 і 0,2; г) 2 і .

3. Яке з чисел 8,0; -5,5; ; ціле?

а) ; б) -5,5; в) ; г) 8,0.

4. Обчисліть |17| - |-17|.

а) 0; б) -34; в) 17; г) 34.

5. Яке з чисел -1,1; 1; -0,1; -1 найменше?

а) -1,1; б) -0,1; в) -1; г) 1.

6. Між якими сусідніми цілими числами знаходиться число -2,3?

а) -2 і -3; б) 2 і 3; в) -1 і -2; г) 0 і -1.

7. Запишіть замість зірочки цифру, щоб була правильною нерівність -37 < -3*.

а) 9; б) 6; в) 8; г) 7.

8. Знайдіть х, якщо -(-х) = -15.

а) 0; б) ; в) -15; г) 15.

9. Розв'яжіть рівняння -|х| = -3.

а) -3; б) розв'язків немає; в) -3 і 3; г) 3.

10. Скільки існує цілих чисел, які задовольняють нерівність |х| <2?

а) 5; б) 2; в) 4; г) 3.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5

Варіант 1

1°. Які з чисел -3, 12, , 5, 1,2, , , 0,56 додатні, а які - від'ємні?

2°. Накресліть координатну пряму та позначте на ній точки А(-2), В(3), С(0,5), D(-1,5).

3°. Запишіть число, протилежне до: а) -12; б) .

4°. Порівняйте числа: а) -5,6 і 6,5; б) -1,17 і -1,71.

5*. Обчисліть значення виразу 45 - 1,2|х|, якщо: а) х = 10; б) х = -0,5.

6*. Довжина одиничного відрізка координатної прямої дорів­нює 0,5 см. Знайдіть відстань між точками А(-2,2) і В(0,8).

7*. Розв'яжіть рівняння: а) |х| = 2,5; б) |х| = -0,7; в) |х| - 3 = 1,5 : 0,5.

8*. Випишіть усі цілі значення а такі, що -4,8 < а < 5,8.

9**. Дано точки А(3) і В(-1). Побудуйте на координатній прямій точку С, симетричну точці А відносно В. Знайдіть координату точ­ки С і відношення довжин відрізків АС і СВ.

10**. Знайдіть усі корені рівняння 3|х – 1| + 9 = 30.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5

Варіант 2

1°. Які з чисел 45, 2, , -0,25, , -6, 1,2, -3,6 додатні, а які - від'ємні?

2°. Накресліть координатну пряму та позначте на ній точки А(1,5), В(-3,5), С(0,25), D(2).

3°. Запишіть число, протилежне до: а) ; б)2,3.

4°. Порівняйте числа: а) 7,8 і -8,7; б) -5,68 і -5,86.

5*. Обчисліть значення виразу 28 - 1,6|х|, якщо: а) х = -5; б) х = -0,2.

6*. Довжина одиничного відрізка координатної прямої дорів­нює 0,5 см. Знайдіть відстань між точками А(-1,3) і В(3,1).

7*. Розв'яжіть рівняння: а) |х| = 4,2; б) |х| = -6,3; в) |х| +2 = 1,2 : 0,6.

8*. Випишіть усі цілі значення а такі, що -5,4 < а < 5,4.

9**. Дано точки А(1) і В(-3). Побудуйте на координатній прямій точку С, симетричну точці А відносно В. Знайдіть координату точ­ки С і відношення довжин відрізків АВ і СА.

10**. Знайдіть усі корені рівняння 6|х - 2| - 11 =13.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5

Варіант 3

1°. Які з чисел 9, 11, -33, -0,3, , -9,56, , 0 додатні, а які - від'ємні?

2°. Накресліть координатну пряму і позначте на ній точки А(-1,5), В(-3), С(1,75), D(0,5).

3°. Запишіть число, протилежне до: а) 75; б) .

4°. Порівняйте числа: а) 5,7 і -7,5; б) -3,45 і -3,54.

5*. Обчисліть значення виразу 14 + 1,5|х|, якщо: а) х = 2; б) х = -0,6.

6*. Довжина одиничного відрізка координатної прямої дорів­нює 1,5 см. Знайдіть відстань між точками А(-1,2) і В(1,8).

7*. Розв'яжіть рівняння: а) 2|х| = 2,6; б) 3|х| = -2,7; в) |х| + 5 = 2,1 : 0,3.

8*. Випишіть усі цілі значення а такі, що -3,1 < а < 5,9.

9**. Дано точки А(-2) і В(3). Побудуйте на координатній прямій точку С, симетричну точці А відносно В. Знайдіть координату точ­ки С і відношення довжин відрізків АС і ВС.

10**. Знайдіть усі корені рівняння 4 + 3|х + 1| =40.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 5

Варіант 4

1°. Які з чисел 1, , 5, 78, 0,12, -14, -0,45, додатні, а які - від'ємні?

2°. Накресліть координатну пряму і позначте на ній точки А(-1,75), В(1,5), С(-0,25), D(3).

3°. Напишіть число, протилежне до: а) 1,5; б) .

4°. Порівняйте числа: а) 6,9 і -9,6; б) -4,32 і -4,23.

5*. Обчисліть значення виразу 17 - 1,8 |х|, якщо: а) х = -5; б) х = -0,4.

6*. Довжина одиничного відрізка координатної прямої дорів­нює 0,5см. Знайдіть відстань між точками А(-2,5) і В(1,5).

7*. Розв'яжіть рівняння: а) 3|х| = 3,3; б) 4|х| = -1,6; в) 10 - |х| = 2,5 : 0,5.

8*. Випишіть усі цілі значення а такі, що -5,9 < а < 4,8.

9**. Дано точки А(2) і В(-1). Побудуйте на координатній прямій точку С, симетричну точці А відносно В. Знайдіть координату точ­ки С і відношення довжин відрізків ВС і СА.10**. Знайдіть усі корені рівняння 2 |х + 2| + 5 = 31.
Відповіді до завдань у тестовій формі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В1

б

г

в

в

б

г

г

в

б

а

В2

в

г

а

г

б

г

б

г

а

в

ВЗ

в

в

в

г

а

а

б

г

б

в

В4

г

а

г

а

а

а

б

в

в

г


Відповіді до контрольної роботи 5

3

4

5

6

7

8

9

10

В1

а) 12;

б)а) -5,6 < 6,5;

б) -1,17 >-1,71а) 33;

б) 44,4


1,5 см

а) 2,5 і -2,5; б) 0;

в) 6 і -6-4,..., 5

С(-5);

2


8; -6

В2

а) ;

б) -2,3


а) 7,8 > -8,7;

б) -5,68 > -5,86а) 20;

б) 27,68


2,2 см

а) 4,2 і -4,2;

б) 0;


в) 0

-5,..., 5

С(-7); 0,5

6; -2

В3

а) -75;

б)а) 5,7 >-7,5;

б) -3,45 > -3,54а) 17;

б)14,9


4,5 см

а) 1,3 і -1,3; б) 0;

в) 2 і -2-3 5

С(8); 2

11; -13

В4

а) -1,5;

б)а) 6,9 > -9,6;

б) -4,32 < -4,23а) 8;

б) 16,28


2 см

а) 1,1 і -1,1; б) 0;

в) 5 і -5-5,..., 4

С(-4); 0,5

11; -15Книга для вчителя Урок 80Каталог: Naukova robota -> data -> Konkursu -> 2009 2010 -> boychyk 2009 2010 -> matematuka -> 6 klas -> bevz mat 6
6 klas -> Урок №51 Тема. Відношення. Пропорції Мета: підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи
6 klas -> Урок №49 Тема. Розв'язування текстових задач на відсотки
bevz mat 6 -> Додатні и від'ємні числа
6 klas -> Урок №81 Тема. Раціональні числа; порівняння, додавання та віднімання. Розв'язування вправ
matematuka -> Урок 56 Тема уроку: Логарифмічна функція, її графік І властивості. Мета уроку
matematuka -> Урок №57 Тема. Перетворення цілих виразів
6 klas -> Урок №93 Тема. Ділення раціональних чисел
6 klas -> Урок №97 Тема. Ділення раціональних чисел Мета: підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи

Скачати 91.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка