Тема заняття та його планСкачати 162.63 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір162.63 Kb.
Історія української літератури 1910–1930-х рр.
Теми семінарських занять


№ теми

Тема заняття та його план

Кількість годин

Тема № 1

Поетика збірки Павла Тичини «Сонячні кларнети».

 1. «Не Зевс, не Пан…» як світоглядно-естетичний маніфест.

 2. Образ української революції («Одчиняйте двері…», «По хліб шла дитина…», «Скорбна мати», «Війна», «Дума про трьох вітрів», «Золотий гомін»).

 3. Філософізм та психологічна глибина пейзажно-інтимної лірики («Арфами, арфами…», «Десь надходила весна…», «Цвіт в моєму серці…», «З кохання плакав я…», «О, панно Інно…», «Квітчастий луг», «Ой не крийся, природо…», «Іще пташки…», «Світає…»).

 4. Імпресіоністична образність у циклах «Енгармонійне», «Пастелі».

2

Тема № 2

Художній світ поезії Миколи Зерова.

 1. Естетичні засади творчості неокласиків. Осмислення сутності творчості в поезії М.Зерова («Класики», «Pro domo», «Самоозначення», «Читаючи поета», «Творча тиша», «Суниці»).

 2. Міфологічні мотиви лірики (поезії «Гільгамеш», «Хірон», «Тесей», «Саломея», «Навсікая»).

 3. Образи діячів світової та української культури («Куліш», «Турчиновський», «Чернишевський», «Брама Заборовського», «Вергілій», «Данте»).

 4. Авторська інтерпретація історії України («Крим», «Київ», «Дніпро», «Херсон», «Степові дороги», «Обри»).

 5. Космічні та філософські мотиви (цикл «Зодіак», поезії «Superstitio», «Kosmos»). Особливості сонета М.Зерова

2

Тема № 3

Художній світ поезії Богдана Ігоря Антонича.

 1. Переосмислення народнопоетичних мотивів та образів у поезії Б.-І.Антонича («Село» , «Яворова повість» та ін.).

 2. Своєрідність інтерпретації біблійних мотивів («Різдво», «Скарга терену», «Терен співає», «Балада про пророка Йону» та ін.).

 3. «Біологізм» як поетична концепція («До істот з зеленої зор»”, «Сад», «Пісня про незнищенність матерії», «Вишні» та ін.).

 4. Сюрреалістичні тенденції в поезії Б.-І.Антонича («Сурми останнього дня», «Страшний суд»).

2

Тема № 4

«Сентиментальна історія» Миколи Хвильового: проблематика та художня своєрідність.

 1. Особливості сюжету повісті; роль інтертекстуальності у творі.

 2. Основні мотиви повісті («даль», «невинність», пошуки кохання, християнський, долі, крові).

 3. Просторова організація тексту.

 4. Роль гротеску у творі.

2

Тема № 5

Роман Валер’яна Підмогильного «Місто»: проблематика, поетика, образи.

 1. Екзистенціалізм: філософсько-естетичні засади. Елементи екзистенціалізму в українській прозі першої половини ХХ ст. (загальний огляд).

 2. Проблематика та структурна організація роману.

 3. Система образів роману і засоби характеротворення.

2

Тема № 6

Художня своєрідність роману Віктора Петрова (Домонтовича) «Дівчина з ведмедиком».

 1. Інтелектуалізм як ознака прози В.Петрова (Домонтовича).

 2. Композиційні особливості роману.

 3. Система образів роману і засоби характеротворення.

2


Тема № 7

Експериментаторський характер роману Майка Йогансена «Подорож ученого доктор Леонардо з його майбутньою коханкою прекрасною Альчестою у Слобожанську Швейцарію».

 1. Історія написання твору.

 2. Особливості композиції.

 3. Типи комічного в «Подорожі…» (сміх над іноземцем; сміх дзеркальних героїв; сміх применшення; раблезіанський сміх; сміх над провінційністю та просвітянством; сміх над науковцями; сміх перевтілення; есхатологічний сміх).

 4. Особливості художнього стилю твору (фрагментаризація письма; мандрівні герої; прийом економії письма).

 5. Впливи світового письменства (Стерн, Сервантес, Гоголь).

 6. Особливості жанру твору (жанр подорожі; фантастика; пародія на лицарський роман – родовід, подвиг, дама серця).

2

Тема № 8

Драма Миколи Куліша «Патетична соната» як твір-сповідь.

 1. Історія створення драми.

 2. Специфіка жанру.

 3. Особливості композиції. Вертепна побудова драми.

 4. Система образів.

 5. Роль Великоднього циклу, музики та християнської символіки.

2

Разом

16Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Тема № 1

Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва в період міжвоєнного двадцятиліття.

2

Тема № 2

Поетика творчості В.Еллана-Блакитного, В.Чумака, Г.Михайличенка.

2

Тема № 3

Загальна характеристика поезії П. Тичини. Поетика збірок 20-х років. Своєрідність індивідуального стилю. Зміни естетичних орієнтирів у 30-х роках.

2


Тема № 4

Жіночий текст української поезії (Л. Могилянська, Р. Троянкер, В. Черняхівська та ін.).

4

Тема № 5

Творчість Володимира Сосюри: жанри, образи, стиль.

2

Тема № 6

Громадянська, культурна, наукова діяльність М.Бажана. Особливості індивідуального стилю митця.

2

Тема № 7

Особливості творчого стилю М.Рильського. Традиції неокласицизму та новаторство в його поезії 10-30-х рр. Художня довершеність пейзажно-психологічної та інтимної лірики М.Рильського.

2


Тема № 8

Футуризм як течія українського поетичного авангарду 20-х рр. Основні етапи розвитку футуризму. Роль Михайла Семенка в розвитку футуристичного руху в Україні. Авангардні риси його поезії. Урбанізм як художня домінанта творчості М.Семенка.

2


Тема № 9

Художня своєрідність поезії О.Влизька. Творча еволюція поета. Новаторство художнього стилю.

2

Тема № 10

Розвиток поезії в Західній Україні (творчість Б.-І. Антонича, Б. Кравціва, С. Гординського). Основні мотиви творчості, художні особливості.

4


Тема № 11

Художній світ української імпресіоністичної прози 20-х рр. ХХ ст.: творчість Г.Косинки, А.Головка, М.Івченка, М. Хвильового.

2


Тема № 12

Перша світова війна як моральна катастрофа людства у прозі українських авторів (О. Турянський «Поза межами болю», К. Гриневичева «Непоборні» та ін.).

4


Тема № 13

Розвиток історичної прози в національному письменстві 20-30-х рр. (твори З. Тулуб, Ю. Опільського, К. Гриневичевої, О. Соколовського, Н. Королевої, Ф. Дудка, О. Назарука та ін.).

4


Тема № 14

Мистецтво психологічного дослідження історії людської душі у творах В. Підмогильного (новелістика, романи «Місто», «Невеличка драма», «Повість без назви»).

2


Тема № 15

Художній світ творчості Б. Антоненка-Давидовича. Проблематика повісті «Смерть». Цикл новел Б. Антоненка-Давидовича «Сибірські новели» - художній документ епохи. Антитоталітарний пафос новел «Чистка», «Іван Євграфович не належить більше собі», «Протеже дяді Васі», «Хто такий Ісус Христос» та ін. Проблема маргінальної особистості і мистецтво психологічного аналізу в циклі.

2


Тема № 16
Особливості поетики прози А.Любченка («Via dolorosa», «Кров», «Образа», «Вертеп»)

2

Тема № 17

Інтелектуалізм і психологізм як основні складові поетики прози В. Петрова-Домонтовича («Аліна і Костомаров», «Романи Куліша», «Дівчина з ведмедиком», «Доктор Серафікус», «Апостоли», «Приборканий гайдамака»).

2


Тема № 18

Жанрово-тематичне багатство прози І. Сенченка («Діоген», «Із записок»).

2

Тема № 19

Розвиток експериментальної прози (Г. Шкурупій «Жанна-батальйонерка», Л. Скрипник «Інтелігент», Ю. Шпол «Золоті лисенята» та ін.).

2

Тема № 20

Тематично-жанрові різновиди драматургії М. Куліша. Особливості «сільської» трилогії («97», «Комуна в степах», «Прощай, село!». Художня своєрідність жанру сатири («Отак загинув Гуска», «Хулій Хурина»). Проблематика мелодрам («Зона», «Закут»). Новаторство творів «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Патетична соната», «Вічний бунт», «Маклена Граса».

2


Тема № 21

Жанрово-тематичне багатство творчості І. Дніпровського. Особливості прози письменника. Драми «Любов і дим», «Яблуневий полон», «Останній главковерх»: тематика, образи, художня своєрідність.

2


Тема № 22

Особливості драматургії Я. Мамонтова. Філософізм творчості письменника («Дівчина з арфою», «Веселий Хам»).

2

Тема № 23

Історична драма К.Буревія «Павло Полуботок»: особливості композиції, образи, художня своєрідність.

2

Тема № 24

Своєрідність генези і типологія соціалістичного реалізму в українській літературі. Жанр виробничого роману в українській прозі 1930-х років.

2

Тема № 25

Формування детективного і пригодницького жанру в українській літературі міжвоєнного двадцятиліття (Ю. Смолич «Господарство доктора Гальванеску», М. Йогансен «Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших», Семен Ордівський «Срібний череп».

2

Разом

60


Питання до екзамену


 1. Історичні й політичні обставини розвитку української літератури 10– 30-х рр. ХХ ст.

 2. Культурна ситуація в українському суспільстві 10–30-х рр. ХХ ст.

 3. Літературні групи та спілки міжвоєнного двадцятиліття у світлі естетичних програм.

 4. Політичні репресії 1920–1930 рр. проти українських письменників, їх згубні наслідки. «Розстріляне Відродження».

 5. Літературна дискусія 1925–1928 рр. про шляхи розвитку національного письменства. Роль Миколи Хвильового у перебігу дискусії.

 6. Основні естетичні, філософські засади «азіатського ренесансу» та художні особливості «романтики вітаїзму».

 7. Стильові течії, новаторство тематики і жанрових форм української поезії 1910–1930-х рр.

 8. Імпресіоністичні тенденції в поезії 1920-х рр. Поетична творчість «перших хоробрих» (Василь Чумак, Василь Еллан-Блакитний).

 9. Символізм та особливості його функціонування в українському письменстві міжвоєнного двадцятиліття.

 10. Філософізм та психологічна глибина пейзажно-інтимної лірики П.Тичини («Арфами, арфами…», «Десь надходила весна…», «Цвіт в моєму серці…», «З кохання плакав я…», «О, панно Інно…», «Квітчастий луг», «Ой не крийся, природо…», «Іще пташки…», «Світає…» та ін.). Імпресіоністична образність у циклах «Енгармонійні», «Пастелі».

 11. Образ української революції в ранній ліриці П.Тичини («Одчиняйте двері», «Золотий гомін», «Пам'яті тридцяти», «Скорбна мати» тощо).

 12. Збірка П.Тичини «Замість сонетів і октав» – «книга про страшний і кривавий час» (С.Тельнюк). Оригінальність віршової форми поезій. Гуманістичне спрямування збірки.

 13. Футуризм як течія українського поетичного авангарду 20-х рр. Основні етапи розвитку футуризму. Роль Михайла Семенка в розвитку футуристичного руху в Україні. Авангардні риси його поезії. Урбанізм як художня домінанта творчості М.Семенка.

 14. Художня своєрідність поезії О.Влизька. Творча еволюція поета. Новаторство художнього стилю.

 15. Естетичні засади творчості київської групи поетів-неокласиків. Микола Зеров – фундатор українського неокласицизму 20-х рр. Провідні мотиви лірики Миколи Зерова (осмислення сутності поезії, міфологічний струмінь; образи діячів світової та української культури; засудження світу насильства і дисгармонії тощо).

 16. Особливості творчого стилю М.Рильського. Традиції неокласицизму та новаторство в його поезії 10-30-х рр. Художня довершеність пейзажно-психологічної та інтимної лірики М.Рильського. Філософська глибина ліричних медитацій М.Рильського. Розмаїття культурологічних мотивів. Утвердження неперехідного значення рідної мови у духовному житті народу.

 17. Національна самобутність неокласицизму М.Драй-Хмари. Синтез неокласики і фольклорної символіки як стильова домінанта поезії.

 18. П.Филипович як майстер інтимної лірики, художня своєрідність його поезії.

 19. Місце В.Сосюри в розвитку української поезії перших десятиліть XX ст. Художній світ інтимної лірики поета: романтика революції і кохання; філософські роздуми про сутність кохання; загострена емоційно-лірична тональність. Патріотична лірика В.Сосюри: ідейна спрямованість та художнє багатство («Любіть Україну», «О, мово моя», «Юнакові», «Солов'їні далі», «Як не любити рідну мову», «Україна» тощо).

 20. Пошуки В.Сосюри в ліро-епічних жанрах. Художня версія образу гетьмана Мазепи в однойменній поемі. Роль вступу у розкритті патріотичних мотивів твору.

 21. Новаторський характер поезії М.Бажана. Необароковість як основна риса стилю автора.

 22. Творчість «січових стрільців»: мотиви, образи, художні особливості.

 23. Художній світ лірики Є.Плужника. Жанрово-проблемний діапазон поезії. Особливості стильової манери автора. Екзистенційні аспекти образу смерті (на матеріалі збірок «Дні», «Рання осінь», «Рівновага»). Філософські роздуми над сенсом творчості в поезії Є. Плужника.

 24. Мотиви поезії В. Свідзінського. Своєрідність творчого стилю митця.

 25. Жіночий текст української поезії (Л. Могилянська, Р. Троянкер, В. Черняхівська та ін.).

 26. Празька школа як мистецьке явище в еміграційному письменстві 1920–1930-х рр. Естетичні засади творчості «пражан». Основні мотиви творчості представників Празької школи.

 27. Місце Є.Маланюка в розвитку української еміграційної поезії першої половини XX ст. Україна – «дволикий Янус» в творчості Є.Маланюка. Роль символів Візантії, Степової Еллади, Земної Мадонни, Чорної Еллади, Антимарії тощо в змалюванні образу України. «Залізний Рим» як ідеал майбутньої держави в поезії Є.Маланюка.

 28. Ідея українського державотворення в житті і творчості О.Ольжича. Художній світ його поезії і культ сильної особистості, образ воїна – захисника рідної землі; історичні мотиви.

 29. «Життя – це боротьба, а боротьба – це справжнє життя»: відданість чину в активній життєвій позиції О.Теліги. Особливості неоромантичного стилю поетеси.

 30. Художня своєрідність прози представників Празької школи (Юрій Липа, Леонід Мосендз та ін.).

 31. Художній світ поезії Б.-І.Антонича. Основні мотиви творчості поета.

 32. Жанрово-тематичний діапазон прози 1910–1930-х рр.

 33. Особливості стильового вираження прози 1910–1930-х рр.

 34. Функціонування прозових жанрів у літературі Західної України та еміграції 1910–1930-х рр.

 35. Розвиток експериментальної прози (Г. Шкурупій «Жанна-батальйонерка», Л. Скрипник «Інтелігент», Ю. Шпол «Золоті лисенята» та ін.).

 36. М. Хвильовий – «основоположник справжньої нової української прози» (О.Білецький). Особливості творчого стилю митця.

 37. Художня своєрідність героїко-романтичної новели М.Хвильового («Кіт у чоботях», «Солонський яр», «Легенда»). Проблема роздвоєння особистості у новелістиці М.Хвильового («Мати», «Я ( Романтика)»). Трагедія революційної романтики.

 38. Проблема «зайвих людей» у прозі М.Хвильового («Заулок», «Синій листопад», «Редактор Карк», «Санаторійна зона», «Сентиментальна історія»).

 39. Руйнування романтичної мрії у романі «Вальдшнепи» М.Хвильового. Полеміка як основний композиційний прийом твору. Жанр сатири у прозі М.Хвильового. Майстерність сатиричного розвінчання пристосуванців та переродженців у повісті «Іван Іванович».

 40. Проблема марґінальної особистості у новелах В.Підмогильного «Історія пані Ївги», «В епідемічному бараці», «Старець», «Гайдамака». Проблема гострого конфлікту особистості з абсурдним світом та екзистенційного вибору у новелах В.Підмогильного про голод («Син», «Собака», «Проблема хліба»). Майстерність засобів психологічного зображення героїв.

 41. Мистецтво психологічного дослідження історії людської душі (за романом В.Підмогильного «Місто»). Проблема одвічного конфлікту раціоналізму та почуття у любовному романі В.Підмогильного «Невеличка драма». Символізація героїв твору.

 42. Місце Г. Косинки в літературному процесі 1920–1930-х рр. Особливості лірико-імпресіоністичної новелістики раннього Г. Косинки. Проблематика та мотиви творчості (проблема землі; протистояння «своїх» і «чужих»; мотив шукання правди; трагізм братовбивчої громадянської війни. Стильова еволюція у творчості Г.Косинки другої половини 20-х рр. Майстерність розкриття селянської психології у новелах «Політика», «Змовини».

 43. Жанрова своєрідність повісті Б. Антоненка-Давидовича «Смерть», її проблематика. Проблема антигероя в повісті Б.Антоненка-Давидовича «Смерть» конфлікт минулого і теперішнього; ставлення антигероя до більшовизму; вбивство як «перейдений Рубікон»; причини духовної хвороби антигероя. Глибина психологічного самоаналізу Костя Горобенка. Цикл новел Б. Антоненка-Давидовича «Сибірські новели» – художній документ епохи. Пристрасний протест проти тоталітаризму у новелах «Чистка», «Іван Євграфович не належить більше собі», «Протеже дяді Васі», «Хто такий Ісус Христос» та ін.

 44. Особливості поетики прози А.Любченка («Via dolorosa», «Кров», «Образа», «Вертеп»).

 45. Інтелектуалізм і психологізм як основні складові поетики прози В.Петрова (Домонтовича) («Аліна і Костомаров», «Романи Куліша», «Дівчина з ведмедиком», «Доктор Серафікус», «Апостоли», «Приборканий гайдамака»).

 46. Загальний огляд малої прози Віктора Петрова-Домонтовича.

 47. Особливості поетичного доробку Майка Йогансена.

 48. Експериментаторський характер прози М.Йогансена. Жанрові та стильові особливості повісті «Подорож ученого доктора Леонардо та його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію»

 49. Новаторство Олеся Досвітнього у розвитку революційно-пригодницької прози. Художня майстерність сюжетобудови і психологічного аналізу у розвінчанні антигероя-революціонера (повість «Алай»).

 50. Жанрово-тематичне багатство прози І. Сенченка («Діоген», «Із записок»).

 51. Імпресіонізм художньої прози 20-х рр.: творчість Г.Косинки, А.Головка, М.Івченка.

 52. Перша світова війна як моральна катастрофа людства у прозі українських авторів (О.Турянський «Поза межами болю», К.Гриневичева «Непоборні» та ін.).

 53. Розвиток історичної прози в національному письменстві 20-30-х рр. (твори З.Тулуб, Ю.Опільського, К.Гриневичевої, О.Соколовського, Н.Королевої, Ф.Дудка, О.Назарука та ін.).

 54. Розвиток українського театру у 20-ті роки. Роль Леся Курбаса у створенні національного театру європейського рівня. Експресіоністична естетика Леся Курбаса. Творча співдружність М. Куліша з театром «Березіль».

 55. Тематично-жанровий діапазон драматургії.

 56. Трилогія М.Куліша («97», «Комуна в степах», «Прощай, село») як художнє відображення драматичних сторінок життя українського села. Майстерність драматичних конфліктів та творення типових народних характерів у п'єсах.

 57. Жанрова специфіка драми «Мина Мазайло» М.Куліша. Актуальність національної проблематики, її вирішенні в образній системі твору. Ідейно-художнє навантаження засобів комічного зображення (гротеску, іронії, шаржу, пародії, сатири тощо) в драмі М.Куліша «Мина Мазайло». Мистецтво засобів сатири у характеротворенні.

 58. «Патетична соната» М.Куліша: трагедія гуманізму в добу революційних потрясінь. Вертепна побудова драми. Роль Великоднього циклу, музики та християнської символіки. Трагедія ідейного фанатизму за драмою М. Куліша «Патетична соната».

 59. Новаторський характер драм М.Куліша «Народний Малахій» і «Маклена Граса».

 60. Жанрово-тематичне багатство творчості І. Дніпровського. Особливості прози письменника. Драми «Любов і дим», «Яблуневий полон», «Останній главковерх»: тематика, образи, художня своєрідність.

 61. Особливості драматургії Я. Мамонтова. Філософізм творчості письменника («Дівчина з арфою», «Веселий Хам»).

 62. Історична драма К.Буревія «Павло Полуботок»: особливості композиції, образи, художня своєрідність.

 63. Література 1930-х рр. ХХ ст.: у вимірах соціалістичного реалізму. Генеза поняття «соціалістичний реалізм». Джерела соціалістичного реалізму. Основні ознаки соціалістичного реалізму.

 64. Література 1930-х років як втілення принципів соціалістичного реалізму. Жанр виробничого роману в українській прозі 1930-х років.

 65. Дитяча література як складова частина літературного процесу 1930-х рр. Зміна морально-етичних орієнтирів у дитячій літературі 30-х років. Традиції класичної літератури у творчості письменників 30-х років. Творчість Оксани Іваненко: традиції та новаторство.

10. Методи контролю

Контроль набутих знань і вмінь за навчальною дисципліною «Історія української літератури 1910–1930-х рр.» здійснюється на практичних заняттях та при перевірці виконаної студентом самостійної роботи шляхом усного опитування студента.


11. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

ЗМ № 1

ЗМ № 2

ЗМ № 3

ЗМ № 4

ЗМ № 5

ЗМ № 6

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

100


15

25

20

15

15

10

Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка