Тема. Яка роль моралі і права в демократичному суспільствіСкачати 125.74 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір125.74 Kb.
#23939
ТипУрок
УРОК 29 Яка роль моралі і права в демократичному суспільстві.

 

Тема. Яка роль моралі і права в демократичному суспільстві.Мета: визначити ключові поняття уроку; з’ясувати, як співвідносяться мораль і право; як закон регулює життя громадян у демократичному суспільстві; що означає рівність перед законом.

Обладнання: підручник,  робочий зошит, ілюстрації.

Епіграф: «Справжня рівність громадян полягає в тому, щоб всі вони однаково були підпорядковані законам» (Ж. Д’Аламбер).

Вислови: «Реформу звичаїв слід починати з реформи законів» (К. Гельвецій).

«Творці законів у республіках і королівствах повинні твердо стримувати корисливі стремління людей і позбавляти їх всякої надії на безкарність» (Н. Макіавеллі).

«Щоб чинити справедливо, потрібно знати дуже небагато, але щоб мати всі підстави чинити несправедливість, потрібно ґрунтовно вивчити право» (Г. Ліхтенберг). «Люди не можуть дати силу праву і дати силі право» (Б. Паскаль).

Ключові поняття: правові норми, закон; рівність людей перед законом; рівноправ’я.

Тип уроку:   інтегрований.

Структура уроку

I. Вступна частина.

1.   Вітання.

2.   Актуалізація опорних знань.

3.   Мотивація навчальної діяльності.

4.   Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

II. Основна частина.

1.   Як співвідносяться мораль і право.

2. Що таке закон і як він регулює життя громадян у демократичному суспільстві.

3.   Що означає рівність усіх перед законом.

4.   Конкурс адвокатів.

III. Заключна частина.

Висновки.

IV.  Домашнє завдання.

Хід уроку

I.    ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.   Вітання.

Здрастуйте, діти. На попередньому уроці ми вели розмову на тему «Як розуміють справедливість у сучасному демократичному суспільстві».

2.   Актуалізація опорних знань.

Гра «Перекладач».

До дошки викликають двох учнів. Учитель дає дітям картку з переліком термінів. Учні намагаються зобразити жестами те, що передає правило, а потім один із них називає визначення. Діти в класі відгадують відповідне поняття.

1.   Певні можливості, необхідні людині до 18 років для існування й досягнення зрілості. (Права дитини.)

2.   Суспільство, яке складається з неоднакових, не схожих одне на одного людей. (Соціальна різноманітність.)

3.   Такі відносини людей, дії, вчинки, які відповідають морально-етичним і правовим нормам демократичного суспільства. (Справедливі відносини.)

4.   Договір між державами з якогось спеціального питання. (Конвенція.)

5.   Пов’язаний із життям і відносинами людей у суспільстві, суспільний, такий, що існує в суспільстві. (Соціальний.)

6. 1989 рік.

7. 1948 рік.

8. 10 грудня.

9. 20 листопада.

10.    1 червня.

11.    Богиня правосуддя в Давній Греції. (Феміда.)

Перевірка письмового домашнього завдання з теми

«Як розуміють справедливість у сучасному демократичному

суспільстві».

1—2. Дай позитивну чи заперечну відповідь.

Чи справедливо розподіляти суспільні блага за кольором очей: блакитнооким — більше, карооким — менше? (Варіант Б. Ні.)

Чи змінювалося поняття «суспільна справедливість» упродовж історії людства? (Варіант А. Так.)

3—4. Впиши в клітинки поняття, про яке йдеться.

Ознака демократичного суспільства, що виявляється в забезпеченні права кожного бути іншим, не таким, як усі. (Соціальна різноманітність.)

5. Доповни твердження.

Прикладом розподілу суспільних благ порівну в сучасній Україні є. (виплати після народження дитини; користування підручниками.)

6. Який спосіб розподілу суспільних благ утверджує біблійний вислів «хто не працює, той не їсть»? (Б. Розподіл відповідно до заслуг.)

7—8. Заповни таблицю, вписавши по три свої приклади.У чому виявляється моя рівність з однокласниками

У чому виявляється моя нерівність з однокласниками

у віці

у зрості

праві на освіту

вазі

на відпочинок

кольорі очей

9—10. Поясни, як пов’язані справедливість та «золоте» правило моралі. (Кожен повинен уважати права інших людей такими ж цінними, як і власні, поважати ці права, не робити іншим того, чого не бажав би собі. Адже справедливість — це людські відносини, побудовані на моральних засадах.)

11—12. Прокоментуй притчу за поданими запитаннями.

Чому горобчики спочатку бачили листя по-різному? (Вони сиділи по-різному: один — на верхівці, інший — унизу.)

Чи означає соціальна рівність однаковість думок, переконань, поглядів, почуттів? (Варіант Б. Ні.)

Сформулюй за притчею настанову, яка допомагає втілювати рівність прав за життєвого розмаїття. (Усі ми різні, але маємо однакові права — права людини.)

3. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Чи замислювалися ви коли-небудь, звідки беруться і з чого народжуються закони суспільства та держави?

Уявіть собі, що навіть у сиву давнину в будь-якому первіснообщинному племені існували примітивні порядки (закони), які регулювали життя людей. Такі закони складалися зазвичай із простих понять — що можна, а що не можна — і завжди походили з уявлень вождя і його одноплемінників про справедливість.

І надалі впродовж історії людства закони суспільства й держави завжди народжувалися й виникали з уявлень про справедливість, добро і зло.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

Учитель. Тема уроку сьогодні звучить так: «Яка роль моралі і права в демократичному суспільстві». На уроці ми спробуємо визначити поняття «правові норми», «закон»; «рівність людей перед законом»; «рівноправ’я»; з’ясувати, як співвідносяться мораль і право; як закон регулює життя громадян у демократичному суспільстві; що означає рівність перед законом.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

1. Як співвідносяться мораль і право.

Учитель. Якщо закони суспільства регулюють життя й відносини всередині суспільства, то існують закони й у душі кожної людини. І хранителем цих законів є наша совість. Чим краще вона розвинена, тим вищим є наше прагнення жити чесно і справедливо, тим більше в нас доброзичливості.

Робота з підручником.

Прочитайте на сторінці 164 індійську казку «Як миші з’їли залізо». Дайте відповідь на питання в завданні 2.

• Що чекає людину, яка порушує моральні норми? (Осуд людей, які її оточують.)

• А якщо поганий учинок зроблено таємно? (Муки совісті.)

Учитель. Щоб погоджувати інтереси окремих людей і всього суспільства, організовувати спільне вирішення суспільних справ, були введені правові норми. У підручнику на сторінці 165 прочитайте й випишіть у словничок, що ми розуміємо під правовими нормами.

Правові норми — спільні загальнообов’язкові правила поведінки людей, що встановлюються й охороняються державою.

У завданні 3, що на сторінці 165, проаналізуємо ситуації. Яка з них є порушенням моральної норми, а яка — правової? Чому? (Павлик обдурив свого однокласника, сказавши, що в нього немає книги, яку той просив. Це — порушення моральної норми.

Дмитро Миколайович, виступаючи в суді свідком, сказав судді неправду. Це — порушення правової норми.)

Прочитайте текст підручника за завданням 3 і визначте, що спільного і відмінного між моральними і правовими нормами. (Спільне: вони регулюють життя людей. Порушення закону завжди є і порушенням моральних норм.

Відмінне: норми права завжди приймаються відповідними державними органами; існують у письмовій формі; вони завжди конкретні і визначають правила поведінки, однакові для всіх; норми права спираються на примусові заходи з боку держави, які здійснюються через суд.)

Робота з підручником.

Виконайте завдання 4 на сторінці 166, заповніть таблицю.Питання для порівняння

Мораль

Право

У якій формі існує

Усній (у свідомості людей)

Письмовій

Якими є вимоги

Нечіткі: не нашкодь людям, що тебе оточують

Чіткі, конкретні

Яка відповідальність за порушення

Суспільний осуд, суд совісті. Іноді штраф у суді

Штрафи, стягнення, позбавлення волі

Хто карає за порушення

Суспільство, власна совість. Іноді суд

Державні органи

Ким установлені

Суспільством

Державою

2.     Що таке закон і як він регулює життя громадян у демократичному суспільстві.

Учитель. Норми права записуються у вигляді законів. Закони створюють спеціальні законодавчі органи. В Україні таким органом є Верховна Рада України.

Робота з підручником.

На сторінці 167 прочитайте й випишіть у словничок, що таке закон.

Закон — офіційний письмовий документ, який містить правові норми і приймається законодавчим органом держави.

Інформація для вчителя.

Історія права в Україні починається з усних правових норм — звичаєвого права. Це санкціоновані державою й обов’язкові для населення давні звичаї. «Звичай — другий закон», — стверджує українське прислів’я.

У 1016 році збірник законів князя Ярослава Мудрого «Руська правда» закріпив норми звичаєвого права, обмежив феодальне свавілля, але водночас утвердив феодальну нерівність.

Магдебурзьке право виникло в німецькому місті Магдебург. Це феодальне міське право, за яким міста звільнялися від управління й суду феодалів. В Україні це Хуст, Львів, Житомир, Київ. Жителі міст ставали «вільними людьми».

«Литовські статути» — класичні кодекси того періоду, правові збірники феодального права, що відображають норми практично всіх галузей права.

Березневі статті Богдана Хмельницького — найважливіший правовий документ, що визначив автономне політичне і правове положення України у складі Росії.

Кульмінація розвитку українського права — створення навчальних закладів для вивчення законодавчих актів.

Конституційні традиції часів козацтва:

Статті Богдана Хмельницкого (27.03.1654 р.)

Привілея Війська Запорозького (27.03.1654 р.)

Привілей шляхті (27.03.1654 р.)

Гадяцький трактат (06.09.1958 р.)

Конституція Пилипа Орлика (05.04.1710 р.)

Учитель. Із законів ми дізнаємося про правові норми, які дають нам можливість регулювати свої відносини з іншими людьми, з представниками влади, захищати свої права в різних життєвих ситуаціях: на дорозі, в магазині, навіть у власній сім’ї. У демократичному суспільстві закони підтримують справедливість і гуманність. Громадяни повинні знати й поважати закони держави та неухильно дотримуватися їх.

Творчі завдання учням.

1) Уявіть, що в якійсь державі прийнятий закон «Про запобігання суперечкам між громадянами». Як ви думаєте, проти яких із названих нижче людських вад міг бути застосований цей закон? Поясніть свій вибір. Допомагати слабким;

радіти чужому болю;

приносити радість собі;

знущатися з людей;

заздрити;

принижувати інших;

бути жадібним;

співробітничати з людьми.

2) Скористайтеся витягами з епічних творів Давньої Індії і складіть маленьку розповідь про який-небудь вигаданий або реальний випадок, у якому б підтверджувалася (або спростовувалася) одна з вибраних вами східних мудростей:

«Хто не відповідає гнівом на гнів, рятує обох — і себе, й іншого». «Той великий, хто стає сліпим перед чужими дружинами, кульгавим у гонитві за чужим багатством, німим, чуючи хулу на ближніх». «Скільки достоїнств у людини, стільки і пороків. Ніхто не народиться без пороків. Але порочним стає той, хто їх терпить».

«Не роби іншому того, що було б неприємне тобі самому».

3) Складіть обвинувачувальну промову на адресу негативних казкових героїв, які порушували права інших:

Лисиці Алісі і котові Базіліо — за втягування неповнолітніх у сумнівні валютні операції.

Листоноші Пєчкіну — за отримання подарунків під час виконання службових обов’язків.

4) Визначіть, які риси особистості більше відповідають людям, що поважають права людини, а які тим, хто схильний їх порушувати. Поясніть свій вибір.

Риси особистості: справедливість, заздрість, чесність, правдивість, соромливість, доброта, неробство, боязкість, совість, егоїзм, дратівливість, жорстокість, скромність, щирість, жадібність, ревнощі, інтелігентність, хитрість, волелюбність, дисциплінованість.

5)    Чи мали Попелюшка та її сестри рівні права? Які права Попелюшки були порушені?

6)    Виконайте завдання 6 на сторінці 167 підручника. Працюючи в групах, придумайте невелику розповідь «Один день із життя в країні без законів».

3. Що означає рівність усіх перед законом.

Робота з підручником.

На сторінках 167—168 прочитайте текст «Що означає рівність усіх перед законом».

Прочитайте й випишіть поняття «рівність людей перед законом»; «рівноправ’я».

Рівність людей перед законом — рівноправне становище людей у суспільстві в дотриманні ними норм закону, їхніх закріплених у законах прав, обов’язків і відповідальності.

Рівноправ’я — користування однаково рівними з ким-небудь правами.

Робота в групах.

Учитель пропонує дітям виконати завдання 7, що на сторінці 168 підручника.

Кожній групі учитель дає одне положення закону. Командир групи повинен відповісти, чи рівні перед законом люди в цих ситуаціях.

Учитель. У сучасному демократичному суспільстві всі люди повинні бути рівними в суді. Але в усі часи й у всіх народів недовіра до закону і служителів закону виливалася в літературі. Це недовір’я народжувалося через недосконалий, несправедливий устрій влади. Може, з несправедливостей, які чинило «правосуддя», і виросла ідея правової держави.

4. Конкурс адвокатів.

Для цього пропонується проаналізувати дві справи й приготувати промови на захист обвинувачених.

Учитель. Ці дві справи слухалися в Московському суді близько 100 років тому. По кожній з них виступав видатний російський адвокат Федір Никифорович Плевако. Як правило, промова адвокатів тривала кілька годин. А в цих випадках — не більше хвилини.

Справа перша — про крадіжку. Старенька вкрала в сусідки дешевий чайник. За законом здійснено крадіжку, яка передбачає покарання, зокрема позбавлення волі. Прокурор на суді сам сказав, що крадіжка незначна, старенька жила в нестатках. Проте він зажадав покарання, оскільки власність недоторканна і «якщо дозволяти людям робити замах на неї, країна загине».

Отже, адвокати, починаємо захист старенької. Слухаємо ваші промови у справі першій. (Діти виголошують промови.)

Учитель читає уривок із промови Ф. Пливаки.

«Багато бід і випробувань довелося зазнати Росії за її більш ніж тисячолітнє існування. Печеніги терзали її, половці, татари, поляки. Все витерпіла, все подолала Росія, тільки міцніла і зростала від випробувань. Але тепер, тепер старенька вкрала чайник ціною в п’ятдесят копійок. Цього Росія вже звичайно не витримає, від цього вона загине безповоротно».

Учитель. Друга справа — злочинні дії священика. Священик скоїв ряд злочинів, але на попередньому слідстві визнав себе винним. Гучну й переконливу промову виголосив прокурор. Провина священика практично доведена. Нагадаємо, що будь-який злочинець може скористатися в суді правом на захист. Це право йому допомагає здійснити адвокат — фахівець, який обізнаний у законах, розбирається в судових справах. Він допомагає громадянам захищатися від звинувачень, відстоювати свої права, захищати ображену честь і гідність. Отже, слово адвокатам! (Діти виступають як адвокати.)

Учитель читає уривок із промови Ф. Пливаки.

«Панове присяжні! Справа ясна. Прокурор у всьому абсолютно має рацію. Усі ці злочини підсудний (священик) скоїв і сам у них зізнався. Про що тут сперечатися? Але я звертаю вашу увагу ось на що. Перед вами сидить людина, яка тридцять років відпускала на сповіді гріхи ваші. Тепер він чекає від вас: чи відпустите ви його гріхи».

Наприкінці конкурсу вчитель разом з учнями визначає найкращі промови з обох справ.

III.        ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.

Висновки.

Учит ель. Одна з форм патріотизму — це повага людини до законів суспільства, в якому вона живе. У кожній державі є люди, що живуть за законами суспільства, але, на жаль, є такі, які порушують ці закони.

Як відомо, закони держави покликані, перш за все, упорядкувати життя в суспільстві, а люди, які порушують встановлені закони, завдають шкоди цьому порядку, налагодженому життю, руйнуючи мир і спокій у суспільстві.

Чи кожен із нас розуміє, що опора держави — її закони, опора людини — закони її совісті?

IV.     ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Прочитати параграф підручника (с. 163—169).

Заповнити пропуски в статтях 21, 22, 23, 24 Конституції України (на с. 169 підручника).

Виконати письмове завдання в робочому зошиті з теми «Яка роль моралі і права в демократичному суспільстві».
Каталог: content -> files -> catalog1
catalog1 -> Тема. Перевірте, чого навчилися, опановуючи тему «Бережімо світ довкола і в собі»
catalog1 -> «Фрукти та овочі виліплені із пластиліну»
catalog1 -> Урок №50 Тема. Вступ. Риторика наука і мистецтво переконувати
catalog1 -> Урок 24 Принципи стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд змісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкривання архівованих файлів
catalog1 -> Урок 1 Навіщо вивчати етику. Тема. Навіщо вивчати етику. Мета
catalog1 -> Урок №5 Тема. Звуки мови
catalog1 -> Тема. Як розуміють справедливість у сучасному демократичному суспільстві
catalog1 -> Урок №15 Тема: Прийменник. Написання окремо прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні. Кома перед сполучниками а, але
catalog1 -> Урок №6 зв’язне мовлення
catalog1 -> Урок №49 Тематичне тестування. Контрольне читання мовчки

Скачати 125.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал