Тема. Введення й редагування тексту. Мета: НавчальнаСкачати 123.94 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір123.94 Kb.
Тема. Введення й редагування тексту.

Мета:

Навчальна: засвоєння учнями знань про правильне введення та основні прийоми редагування тексту; формування вмінь перевiряти правопис текстових документiв та виправляти помилки в автоматизованому режимi.

Розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, вміння застосовувати свої знання на практиці, розвивати інтерес до комп’ютерної техніки, увагу, пам’ять.

Виховна: виховувати інтерес до навчання, любов до предмета інформатики, цілеспрямованість, бережливе ставлення до шкільного майна.

Базовi поняття й термiни: перевiрка правопису.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному класі.

Тип уроку: формування знань і вдосконалення вмінь та навичок.

Структура уроку

 1. Органiзацiйний етап. (1 хв.)

 2. Перевірка домашнього завдання. (5 хв.)

 3. Актуалiзацiя опорних знань (3 хв.)

 4. Мотивація навчальної діяльності. (3 хв.)

 5. Повідомлення теми та мети уроку. (1 хв.)

 6. Вивчення нового матерiалу (10 хв.)

 1. Введення та редагування тексту.

 2. Перевiрка правопису.

 1. Практична робота (15 хв.).

 2. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу (4 хв.)

 3. Домашнє завдання (1 хв.)

 4. Пiдбиття пiдсумкiв уроку(2 хв.)

Хiд уроку

 1. Органiзацiйний етап.

 • привітання з учнями;

 • перевірка присутності учнів на уроці;

 • призначення чергових.

II. Перевірка домашнього завдання.

Бліцопитування.

 1. Як можна завантажити текстовий редактор MS Word?

 2. Що називається системами опрацювання текстів? Наведіть приклади.

 3. Що таке стрічка? Назвіть її основні елементи.

 4. Чим відрізняється процес виконання команди Зберегти та Зберегти як?

Опишіть процес зберігання документа за допомогою команди Зберегти як.

2) Які основні елементи вікна має текстовий редактор MS Word?

3) Як поділяються системи комп'ютерного опрацювання текстових документів?

4) 3 яким розширенням зберігається текстовий документ MS Word? Стисло охарактеризуйте їх.

5) назвіть основні елементи вікна текстового редактора Word 2007 та їх призначення.

Зачивання підготовлених повідомлень.

ІІІ. Актуалiзацiя опорних знань.

Гра «Плутанина»

Встановити правильний алгоритм виконання дій: • для створення документа;

 • для збереження документа;

 • для відкриття документа;

 • для використання довідки текстового документа.

Картки з командами: Формат, Файл, Вставити, Зберегти, Відкрити, Створити, Символ, Ctrl+O, Ctrl+S, Enter, Сервіс, Правопис, Довідка, Довідка MS Word, Правка, Знайти.

IV. Мотивація навчальної діяльності.

Можливо декого з вас зацікавить питання, для чого це вам потрібно?

Кожен день в нашому повсякденному житті ми стикаємося з друкованими текстами. Але можливо ви не замислювалися над тим, що ці тексти друкують люди. Тому для чого потрібне редагування тексту? Для друкування вірних, без помилок, газет в типографії. Також редагування тексту необхідно для випуску безпомилкових книг, бо дуже неприємно читати книгу з помилками. Ще редагування доцільно використовувати для підвищення грамотності учнів при комп’ютерному наборі та обробці матеріалу який занесений до комп’ютера за допомогою сканера.

V. Повідомлення теми та мети уроку.

Тема нашого сьогоднішнього уроку: «Введення й редагування тексту».

Тобто сьогодні на уроці ми повинні сформувати вміння введення тексту з клавіатури, зрозуміти правила редагування тексту та видiляти суцiльнi та несуцiльнi текстовi фрагменти; перевiряти правопис текстових документiв.

VI. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція).


 1. Введення та редагування тексту.

Ми вже говорили, що iснують певнi операцiї створення та опрацювання тексту: вiд його введення до друку. Розглянемо, яким чином можна виконати перший етап створення документа — введення тексту в оперативну пам’ять комп’ютера. Традицiйним є набiр тексту за допомогою клавiатури.

У цьому випадку текст вводиться буква за буквою, слово за словом, сторiнка за сторiнкою. Цей процес є досить копiтким i трудомiстким. Якщо ж потрiбний текст уже є в друкованому виглядi, то ввести його можна за допомогою спецiальних програм сканування зображень i розпiзнавання їх у текстовому форматі (наприклад, Microsoft Office Document Scanning або ABBYY FineReader). Якiсть розпiзнавання залежить вiд програми розпiзнавання та чiткостi зображення в оригiналi документа.Пiсля введення тексту користувачевi, як правило, доводиться редагувати текст, виправляючи в ньому помилки, допущенi пiд час введення.

Правила введення тексту: (під запис)

 • робити один пропуск мiж словами;

 • роздiловий знак не вiдривати вiд слова, за яким вiн стоїть;

 • пiсля роздiлового знака ставити пропуск;

 • пiсля вiдкритих дужок або лапок відразу писати текст;

 • закривати дужки або лапки відразу за текстом;

 • до i пiсля дефiсу не ставити пропуск;

 • до i пiсля тире ставити пропуск;

 • примусово не переходити на новий рядок;

 • слова на склади не розбивати, переноси не робити — це робиться

 • автоматично;

 • не ставити символ пропуск мiж лiтерами, щоб зробити заголовок

 • розтягнутим, для цього є спецiальнi засоби;

 • не робити пропусками вiдступiв вiд лiвого краю;

 • не робити порожнiх рядкiв мiж абзацами, для цього є засоби

 • мiжабзацних iнтервалiв;

 • не нумерувати списки — це зробить текстовий редактор;

 • не нумерувати сторiнки — це зробить текстовий редактор;

 • для створення нового абзацу натискати клавiшу Enter.

Пiд час введення та редагування тексту можна включати режим вiдображення недрукованих знакiв, вибравши кнопку Недрукованi знаки на Стандартнiй панелi iнструментiв. До недрукованих знакiв вiдносять знаки, якi вводяться користувачем пiд час набору тексту, але не виводяться на паперi пiд час друкування i, зазвичай, не вiдображаються на екранi. Але якщо включити режим вiдображення недрукованих знакiв, то у вiдповiдних мiсцях тексту з’являться спецiальнi позначки.

Недрукован-ий знак

Клавіші введення

Позначення

Недрукований знак

Клавіші введення

Пропуск

ПропускНерозривний пропуск

Ctrl + Shift + пропуск

Кінець абзацу

EnterНерозривний дефіс

Ctrl + Shift + дефіс

Табуляція

Tab

>

Розрив рядка

Shift + Enter

М'який перенос

Ctrl + дефіс

¬

Розрив сторінки

Ctrl + Enter

Включення режиму вiдображення недрукованих знакiв дозволяє бачити на екранi всi символи тексту й краще розумiти його структуру.

Вставка символiв, якi вiдсутнi на клавiатурi.

Текстовий процесор Word 2007 дозволяє використовувати в текстi символи, якi вiдсутнi на клавiатурi — лiтери iнших алфавiтiв, математичнi знаки, умовнi позначки та спецiальнi символи.

Для введення таких символiв потрiбно виконати послiдовнiсть дiй ВставкаСимвол i вiдкрити потрiбну вкладку. Пiсля цього слiд переглянути перелiк символiв, вибрати потрiбний i натиснути кнопку Вставить. Якщо деякi символи часто зустрiчаються в текстi, то зручно призначити їм деяке сполучення клавiш. Для цього необхiдно вибрати потрiбний символ у списку, потiм вибрати кнопку Сочетание клавиш та ввести у вiдповiдне поле бажане сполучення. Потiм вибрати кнопку Назначить.


 1. Перевiрка правопису.

Текстовий процесор Word 2007 під час уведення тексту здійснює автоматичну перевірку орфографії та граматики. Ці режими встановлені в програмі за замовчуванням.

Пошук орфографічних помилок у тексті проводиться за словником, який встановлено в Microsoft Office, і слова з помилками підкреслюються червоною хвилястою лінією (це службове позначення, при друкуванні на принтері ця лінія не виводиться).

Є кілька причин, за яких Word 2007 позначає слово як помилкове:


 • Дане слово було написане з помилкою. Наприклад, у слові пропущено літеру або введено зайву. Можна спробувати виправити це слово за словником: відкрити контекстне меню цього слова і вибрати правильний варіант його написання. Якщо в контекстному меню правильного варіанта немає, потрібно виправити помилку вручну відомими вам способами.

 • Слово було написане без помилки, але відсутнє в словнику. Наприклад, у документі підкреслюються ваше прізвище назва вашого міста або науковий термін. У цьому разі можна або не зве? тати уваги на підкреслення, або вибрати команду Додати до словника контекстному меню цього слова. Також слово можна виключити з перевірки, вибравши команду Пропустити або Пропустити все.

 • Слово було написане без помилок, але введене іншою мовою. Щоб виправити таку ситуацію, потрібно в контекстному меню слова вибрати пункт меню Мова і в списку, що відкриється, вибрати потрібну мову.

VII. Практична робота.

Тема. Інструктаж з правил технiки Безпеки. Робота з текстовими фрагментами.

Тепер переходимо до виконання практичної частини нашого уроку. Давайте пригадаєм і будемо дотримуватись правил безпеки і санітарно-гігієнічні вимоги. Для цього кожен з вас займає своє місце, і виконає завдання.Учням роздаються завдання.Завдання

 1. Набрати текст:

Та автори не задовольняються зовнiшнiми ознаками в змалюваннi портрета, як це властиво їх сучасниковi І. Нечую-Левицькому. Вони знаходять i такi риси, що розкривають соцiальний стан персонажа ("Не багатого роду! - казала проста свита"), передають якостi його характеру ("Таких парубкiв часто й густо можна зустрiти по наших хуторах та селах. Одно тiльки в нього неабияке - дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним свiтилася якась незвичайна смiливiсть i духова мiць, разом з якоюсь хижою тугою...").

 1. Виконать перевірку правопису в усьому тексті.

 2. Введіть текст:

…☻♫

(c) © ♥——>

(r) ® <——

(tm) ™ <==

:) <==> :| ==> .


 1. Закрийте вікно текстового процесора та перевірне наявність створених файлів у власній папці.

VIII. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу

1. Назвiть елементарнi операцiї редагування тексту.

2. Якi клавiшi клавiатури використовуються для видалення зтексту символiв?

3. Якими способами можна перемiщувати курсор в текстi документа?

4. Як здiйснюється переключення режимiв введення тексту, вставка та замiна?

5. Яких правил слiд дотримуватися пiд час введення тексту?

6. Для уроку математики ви оформляєте реферат, у текстi якого зустрiчаються грецькi лiтери δ, β, γ. Як ви їх вставите в текст?

IX. Домашнє завдання


 1. Параграф 6.2 с. 215-221.

 2. Підготувати повідомлення за темою «Режими перегляду документа MS Word.

 3. Заповнити таблицю.

Клавіша

Дія
Переводить курсор на новий рядок
Вилучає символ ліворуч від курсору
Вилучає символ праворуч від курсору
Переключає режими малих / великих літер

X. Пiдбиття пiдсумкiв уроку.

Оголошення оцiнок.Список використаних джерел:

 1. Інформатика : 9 кл. підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. Ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с.

 2. Морзе Н.В. : методика навчання інформатики: Навч. посібник.: У 3 ч. / За ред. М.І. Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2004. –

 3. Ч.ІІ: Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с.

 4. http://uk.wikipedia.org/wiki.

 5. http://www.teacherjournal.com.ua/attachments/8736_Конспект%20уроку.%20Ворд%209%20клас.docx


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка