Тема Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських та практичних заняттях: Публічне управлінняСкачати 126.23 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір126.23 Kb.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»

Тема 1.1. Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських та практичних заняттях:

 1. Публічне управління.

 2. Державне і громадське управління як види публічного управління.

 3. Публічне адміністрування.

 4. Соціальне призначення адміністративного права.

 5. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.

 6. Співвідношення адміністративного права та публічного управління.

 7. Джерела адміністративного права.

Тема 1.2. Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських та практичних заняттях:

 1. Структура адміністративно-правової норми.

 2. Класифікація адміністративно-правових норм за формою припису.

 3. Вертикальні і горизонтальні адміністративно-правові відносини.

Тема 1.3. Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських та практичних заняттях:

 1. Соціальні та юридичні ознаки суб’єкта адміністративного права.

 2. Адміністративна деліктоздатність.

 3. Проблеми деліктоздатності юридичних осіб.

 4. Конституційне закріплення правового статусу Президента України.

 5. Співвідношення Президента України з гілками влади.

Тема 1.4. Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських та практичних заняттях:

 1. Класифікація органів виконавчої влади за масштабом діяльності.

 2. Класифікація органів виконавчої влади за порядком утворення.

 3. Класифікація органів виконавчої влади за обсягом компетенції.

 4. Самоврядні та делеговані повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Тема 1.5. Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських та практичних заняттях:

 1. Права державних службовців у сфері публічного управління.

 2. Адміністративно-правові обов’язки державних службовців.

 3. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою.

 4. Особливості адміністративно-правового статусу службовців місцевого самоврядування.

Тема 1.6. Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських та практичних заняттях:

 1. Види об’єднань громадян.

 2. Обмеження на створення і діяльність об’єднань громадян.

 3. Припинення діяльності об’єднань громадян.

 4. Обставини що характеризують дієздатність громадян.

 5. Адміністративно-правові обов’язки громадян.

 6. Адміністративно-правовий статус юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Тема 2.1. Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських та практичних заняттях:

 1. Встановлення норм права (видання нормативних актів управління, адміністративна правотворчість).

 2. Застосування норм права (видання ненормативних актів публічного адміністрування, видання індивідуальних актів публічного адміністрування, видання актів застосування норм права, адміністративне розпорядництво).

 3. Акти Президента України.

 4. Акти Кабінету Міністрів України.

 5. Акти центральних органів виконавчої влади.

 6. Акти місцевих органів виконавчої влади.

 7. Адміністративні (позаекономічні, безпосереднього впливу) та економічні (опосередкованого впливу) методи.

 8. Нормативне закріплення заходів адміністративного попередження.

 9. Нормативне закріплення заходів адміністративного припинення.

 10. Нормативне закріплення заходів відповідальності.

Тема 2.2. Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських та практичних заняттях:

 1. Проблеми реформування діяльності Кабінету Міністрів України.

 2. Стратегічна мета і концептуальна основа реформування уряду.

 3. Проведення організаційних змін в Кабінеті Міністрів України та його апараті.

 4. Реформа центральних органів виконавчої влади.

 5. Розвиток методу адміністративного права.

 6. Форми і тенденції систематизації адміністративного законодавства.

 7. Правове забезпечення загальних процедур управлінської діяльності (адміністративних процедур).

 8. Правове забезпечення надання органами виконавчої влади управлінських послуг громадянам.

 9. Запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового контролю за виконавчою владою.

 10. Правове забезпечення адміністративного оскарження (позасудового захисту прав і свобод громадян).

 11. Реформування інституту адміністративної відповідальності.

Тема 2.3. Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських та практичних заняттях:

 1. Конституційні основи забезпечення законності і дисципліни у публічному адмініструванні.

 2. Парламентський контроль.

 3. Президентський контроль.

 4. Урядовий контроль.

 5. Судовий контроль.

 6. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади.

 7. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади.

 8. Контрольно-наглядові повноваження державних інспекцій.

 9. Контроль з боку органів місцевого самоврядування.

 10. Громадський контроль.

 11. Нагляд прокуратури як спосіб забезпечення законності в публічному адмініструванні.

 12. Адміністративний нагляд міліції як спосіб забезпечення законності в публічному адмініструванні.

 13. Загальний нагляд міліції.

 14. Спеціальний нагляд міліції.

Тема 2.4. Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських заняттях:

 1. Структура сфери економіки.

 2. Державний і недержавний сектори економіки.

 3. Роздержавлення власності (приватизація).

 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері публічного адміністрування економікою.

 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері публічного адміністрування економікою.

Тема 2.5. Вивчити самостійно зазначені питання для обговорення їх на семінарських та практичних заняттях:

 1. Повноваження Президента України в адміністративно-політичній сфері.

 2. Повноваження Кабінету Міністрів України в адміністративно-політичній сфері.

 3. Повноваження центральних органів виконавчої влади в адміністративно-політичній сфері.

 4. Повноваження місцевих органів виконавчої влади в адміністративно-політичній сфері.

Тема 2.6. Опрацювати наступні питання.

1. Поняття, зміст, особливості та правове забезпечення публічного адміністрування культурою.

2. Система органів виконавчої влади в сфері культури.

3. Система органів публічного адміністрування освітою.

4. Система органів публічного адміністрування наукою.

5. Навчальні заклади в системі МВС України.

6. Система органів публічного адміністрування в сфері охорони здоров’я.
ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Тема 1.1. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі України.

Курсанти повинні вміти: відмежовувати адміністративне право від інших галузей права, визначати дефініцію адміністративного права, предмет адміністративного права.

Курсанти повинні розуміти: відносини публічного управління, або публічно-управлінські відносини. Відносини відповідальності публічної адміністрації, або судового і адміністративного оскарження її дій. Відносини, що виникають при наданні адміністративних послуг. Відносини відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил, установлених публічною адміністрацією.

Курсанти повинні законспектувати: поняття методу правового регулювання суспільних відносин, методу субординації, методу координації, методу реординації.Тема 1.2. Адміністративно-правові норми і відносини

Курсанти повинні дати письмові відповіді на питання:

-до якого виду норм відносяться норми, що встановлюють контроль за додержанням антимонопольного законодавства у сфері приватизації та здійснюються Антимонопольним комітетом України ?

-назвати вимоги щодо застосування адміністративно-правових норм.

-основні призначення адміністративно-правових норм.

- визначте співвіднесеність понять: «суб’єкт адміністративного права» та «суб’єкт адміністративно-правових відносин».

-назвіть юридичні факти з настанням яких закон пов’язує виникнення адміністративно-правових відносин.

- в який спосіб можна захистити адміністративно-правові відносини?Тема 1.3. Президент України та Кабінет Міністрів України як суб’єкти адміністративного права.

Курсанти повинні схематично зобразити у зошиті: Конституційне закріплення правового статусу Президента України. Співвідношення Президента України з гілками влади. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади за Конституцією України. Повноваження Президента України щодо організаційного формування системи органів виконавчої влади. Повноваження Президента України щодо визначення змісту функціонування системи органів виконавчої влади. Повноваження Президента України щодо забезпечення законності у сфері виконавчої влади. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що створюються Президентом України для здійснення своїх повноважень.

Курсанти повинні схематично зобразити у зошиті: Публічна адміністрація. Місце органів виконавчої влади у системі публічної адміністрації. Класифікація органів виконавчої влади за масштабом діяльності. Вищі, центральні, місцеві органи виконавчої влади, характеристика їх адміністративно-правового статусу. Класифікація органів виконавчої влади за порядком утворення. Класифікація органів виконавчої влади за обсягом компетенції. Класифікація органів виконавчої влади за порядком вирішення підвідомчих питань. Класифікація органів виконавчої влади за положенням в управлінській системі. Кабінет Міністрів України. Урядові комітети.

Тема 1.4. Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

Курсанти повинні ознайомитися з основними положеннями Закону України «Про міліцію» та законспектувати їх у зошит.

Курсанти повинні письмово дати відповіді на такі питання:

1. Скласти перелік функцій, які виконує міліція.

2. Який порядок і підстави створення спеціальних підрозділів міліції?

3. Які повноваження Міністра внутрішніх справ відповідно до цієї статті Закону України «Про міліцію»?

4. Як регламентовані відносини міліції з органами місцевого самоврядування?

Курсанти повинні ознайомитися з основними положеннями Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні».Скласти перелік всіх місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також їх голів та вказати порядок їх призначення (обрання) у конкретній адміністративно-територіальній одиниці.- необхідно скласти перелік всіх місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також їх голів та вказати порядок їх призначення (обрання) у м. Луцьк Волинської області.

- необхідно скласти перелік всіх місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також їх голів та вказати порядок їх призначення (обрання) у м.Ужгород Закарпатської області

- необхідно скласти перелік всіх місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також їх голів та вказати порядок їх призначення (обрання) у м.Суми Сумської області

- необхідно скласти перелік всіх місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також їх голів та вказати порядок їх призначення (обрання) у м.Київ.

Тема 1.5. Публічна служба. Посадові та службові особи публічної служби.

Курсанти повинні законспектувати у зошит принципи державної служби.

Курсанти повинні схематично зобразити в зошиті класифікацію посад державної служби відносно їх підгруп.

Курсанти повинні виписати у зошит обов'язки державного службовця.

Курсанти повинні виписати у зошит класифікацію посад державних службовців, ранги державних службовців.

Тема 1.6. Об’єднання громадян та громадяни як суб’єкти адміністративного права

Курсанти повинні ознайомитися з основними положеннями Закону України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 № 4572-VI та виписати основні положення у конспект.

Курсанти повинні законспектувати у зошит поняття громадського об'єднання.

Курсанти повинні законспектувати у зошит перелік документів необхідних для реєстрації громадського об'єднання.

Курсанти повинні законспектувати у зошит порядок припинення громадського об'єднання.

Курсанти повинні ознайомитися з основними положеннями Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI та виписати основні положення у конспект.Тема 2.1. Форми та методи публічного адміністрування.

Курсанти повинні скласти порівняльну таблицю: «Методи переконання, заохочення, примусу». Співвідношення переконання, заохочення і примусу в публічному адмініструванні.

Курсанти повинні скласти порівняльну таблицю: «Нормативні акти та їх ознаки».

Курсанти повинні скласти порівняльну таблицю: «Види адміністративних стягнень».

Курсанти повинні скласти порівняльну таблицю: «Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх».

Тема 2.2. Адміністративна реформа в Україні.

Курсанти повинні зобразити схематично: «Напрямки адміністративної реформи».

Курсанти повинні скласти порівняльну таблицю: «Етапи адміністративної реформи».

Курсанти повинні письмово у зошиті надати пропозиції за напрямками:  • Проблеми реформування діяльності Кабінету Міністрів України.

  • Стратегічна мета і концептуальна основа реформування уряду.

  • Проведення організаційних змін в Кабінеті Міністрів та його апараті. Реформа центральних органів виконавчої влади.

  • Реформування державної служби.

  • Оптимізація структури управління державною службою.

  • Реформування територіального устрою та системи місцевого самоврядування.

  • Механізм організаційного та правового забезпечення адміністративної реформи.

Тема 2.3. Забезпечення законності і дисципліни в публічному адмініструванні.

Курсанти повинні скласти порівняльну таблицю: «Поняття режиму законності і дисципліни в публічному адмініструванні».

Курсанти повинні письмово у зошиті докладно розписати принципи забезпечення законності в публічному адмініструванні.

Курсанти повинні скласти порівняльну таблицю: «Контроль і нагляд як засіб забезпечення законності в публічному адмініструванні».

Курсанти повинні скласти порівняльну таблицю: «Види контролю».

Тема 2.4. Публічне адміністрування у сфері економіки.

Курсанти повинні зобразити схематично: «Державний і недержавний сектори економіки».

Курсанти повинні скласти термінологічний словник економічно-правових термінівза напрямками: публічне адміністрування промисловістю і агропромисловим комплексом, державні підприємства, демонополізація економіки, антимонопольний контроль, промислово-фінансова група, інвестування, роздержавлення власності (приватизація), дерегуляція.

Курсанти повинні зобразити схематично: «Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері публічного адміністрування економікою».

Курсанти повинні зобразити схематично: «Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері публічного адміністрування економікою». Курсанти повинні зобразити схематично: «Повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері публічного адміністрування економікою».

Тема 2.5. Публічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері.

Курсанти повинні зобразити схематично: « Структура адміністративно-політичної сфери».

Курсанти повинні зобразити схематично: «Система суб’єктів публічного адміністрування адміністративно-політичною сферою».

Курсанти повинні зобразити схематично: «Повноваження Президента України в адміністративно-політичній сфері».

Курсанти повинні зобразити схематично: «Повноваження Кабінету Міністрів України в адміністративно-політичній сфері».

Курсанти повинні зобразити схематично: «Повноваження центральних органів виконавчої влади в адміністративно-політичній сфері».

Курсанти повинні зобразити схематично: «Повноваження місцевих органів виконавчої влади в адміністративно-політичній сфері».

Курсанти повинні зобразити схематично: «Повноваження органів місцевого самоврядування в адміністративно-політичній сфері».Тема 2.6. Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері.

Курсанти повинні зобразити схематично: «Система суб’єктів публічного адміністрування соціально-культурною сферою».

Курсанти повинні зобразити схематично: «Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері соціально-культурного будівництва».

Курсанти повинні зобразити схематично: « Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері публічного адміністрування».

Курсанти повинні зобразити схематично: «Повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері соціально-культурного будівництва».

Курсанти повинні зобразити схематично: «Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері публічного адміністрування».Курсанти повинні скласти порівняльну таблицю: «Публічне адміністрування освітою та наукою. Публічне адміністрування в сфері культури. Публічне адміністрування в сфері охорони здоров’я».


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка