Тема Управління фінансово-економічною системою Програмний модульСкачати 421.94 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір421.94 Kb.
#15626
  1   2   3   4   5


Тема 6. Управління фінансово-економічною

системою
Програмний модуль

Управління фінансово-економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами і прибутком. Фінансові основи формування майна, управління обіговими активами, власними та позиковими фінансовими ресурсами. Фінансовий план. Баланс доходів і витрат (бюджет). Оцінка фінансових результатів. Аналіз потоку платежів.Рекомендована література

 • Бардаков В.А., Княжеченко В. В., Костюк В.О., Юр’єва Т. П., Юр’єва С.Ю. Економіка міського господарства: Навч. посібник. / За ред. Т.П. Юр’євої. — Харків.: ХДАМГ, 2002. — 672 с.

 • Бардаков В. А. Економіка водопостачання та водовідведення: Навчальний посібник — Харків.: ХНАМГ, 2006. — 390 с.

 • Бойчик Ш.М., Харів П.С., Хопчан М.Ш., Піча .В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Каравелла; Львів: "Новий світ-2000", 2001.– 298с.

 • Филиппова С.В., Захарченко В.И., Балан А.С. Экономика предприятия: практикум. – Харьков: Одиссей, 2004. – 288с.

Питання для теоретичної підготовки

  1. управління витратами

  2. управління оборотними активами

  3. Обгрунтування рівня тарифів

  4. фінансовий план. Прибуток

6.5 аналіз фінансового стану

6.6 аналіз потоку платежівКлючові терміни і поняття

* класифікація витрат: матеріальні витрати, оплата праці, соціальні заходи, амортизація, вичерпані, невичерпані, релевантні, дійсні, маржинальні, контрольовані, прямі.

* калькулювання витрат.

* операційна собівартість.

* директ-костинг.

* оборотні активи.

* дебіторська, кредиторська заборгованість

* норми запасу.

* види тарифів: єдиний, диференційований,

середній, базовий, розрахунковий, ринковий, рівноважний, критичний, цільовий, мінімальний, економічно обґрунтований


* фінансовий план, баланс.

* актив і пасив балансу.

* дохід: валовий, чистий.

* прибуток: балансовий, операційний, чистий.

* рентабельність.

* прибутковість.

* ліквідність.

* платоспроможність.

* фінансова стійкість.

* грошовий потік.

* майбутня, теперішня вартість грошей.

* складні відсотки.

* приведена вартість.

* номінальна, ефективна норма відсотків.ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТИМИ

6.1 управління витратами
Під витратами розуміють спожиті ресурси або гроші, які необхідно заплатити за товари, роботи, послуги. Для управління витратами потрібна інформація про об'єкт витрат: продукцію, роботи, послуги або види діяльності підприємства, які потребують оцінки витрат, що з ними пов'язані.

Таблиця 6.1 - Класифікація витрат

Ознаки класифікації

Види витрат

За місцем виникнення витрат

 • допоміжного виробництва;

 • обслуговуючого господарства

За видами витрат

 • економічні елементи витрат;

 • статті калькуляції

За видами робіт, послуг

 • витрати на окремі роботи (послуги)

За способом віднесення на виробничу собівартість

 • прямі витрати;

 • непрямі (загально виробничі) витрати

За ступенем впливу обсягів робіт (послуг) на рівень витрат

 • змінні витрати;
 • постійні


За складом витрат

 • одноелементні (однорідні);

 • комплексні

За календарним періодом

 • поточні;

 • одноразові

За участю у виробничому процесі

Що до технологічного процесу

 • основні;

 • накладні

За звітними періодами


 • поточні витрати;

 • витрати минулих періодів;

 • витрати майбутніх періодів

За доцільністю витрат

 • продуктивні;

 • непродуктивні;

 • надзвичайні

Економічні елементи витрат операційної діяльності (п.21П(С)БО16):


- матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизація основних фондів та нематеріальних активів;- інші втрати.

Матеріальні витрати включають витрати на придбання сировини і матеріалів, палива, енергії, запасних частин, устаткування, будинків, споруд; використання природної сировини, плата за воду, платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище, розміщення відходів; обслуговування виробничого процесу, поточного ремонту, технічного огляду та обслуговування основних виробничих фондів, забезпечення правил техніки безпеки праці, пожежної і сторожової охорони, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод, інші поточні витрати.

Витрати на оплату праці складають будь-які види грошових та матеріальних виплат і доплат, інші заохочення і виплати, виходячи з тарифних ставок, премій у грошовій і натуральній формі, що встановлено Положенням про оплату праці, колективним договором або за домовленістю сторін.

Відрахування на соціальні заходи — збір на державне (обов'язкове) соціальне страхування, включаючи збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття; нещасливого випадку на виробництві тощо.

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів складають витрати на повне відновлення основних фондів у вигляді амортизаційних відрахувань від балансової вартості основних виробничих фондів, нарахованих відповідно до норм законодавства та облікової політики підприємства.

Нематеріальні активи – це вартість об’єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інших аналогічних прав, визнаних об’єктом права власності (винаходи, знаки товарів і послуг, торгові марки, об’єкти авторських прав, програмне забезпечення, гудвіл, “ноу-хау” тощо).

Інші операційні витрати — витрати, що включаються в собівартість наданих послуг (робіт): оплата послуг сторонніх організацій; виготовлення інструкцій, розрахункових книжок, службової документації; реклама, податки до Державного інноваційного фонду, ремонт і утримання автодоріг, оплата відсотків за кредитами; послуги банків за розрахункове обслуговування та ін.

Угруповання витрат за статтями калькуляції використовують для обчислення собівартості та встановлення цін на продукцію (послуги).

Калькулювання собівартості полягає у визначенні розміру витрат у грошовій формі за окремими видами діяльності, виробничими процесами, структурними підрозділами, в цілому по підприємству на виробництво (збут) одиниці продукції (робіт, послуг).Скачати 421.94 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка