Тема: Створення структури бази данихСкачати 345.13 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір345.13 Kb.
Практична робота № 1

Тема: Створення структури бази даних.

Хід роботи

 1. Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити СУБД Access. Створити порожню базу даних, зберегти її у власній папці з ім’ям Клас.

 2. У режимі конструктора створити таблицю Учні з вище вказаними назвами, типами і властивостями полів. У полі. КодУчня створити первинний ключ. Зберегти структуру таблиці з іменем Учні. Закрити таблицю.

 3. У режимі Конструктора створити таблицю Предмети з вище вказаними назвами, типами і властивостями полів. У полі КодПред створити первинний ключ. Зберегти структуру таблиці з іменем Предмети. Закрити таблицю.

 4. У режимі Конструктор створити таблицю Успішність з вище вказаними назвами, типами і властивостями полів. У полі КодОцінки створити первинний ключ. Зберегти структуру таблиці з іменем Успішність. Закрити таблицю.

 5. Ввести по 3 записи з довільним реальним змістом у кожну таблицю. Підібрати ширину полів згідно введених даних. Зберегти заповнену базу даних, закрити програму Access і всі вікна.

 6. Завантажити СУБД Access. Із власної папки завантажити базу даних Клас. Доповнити таблиці Учні та Успішність до 10, таблицю Предмети до 5 записів реального змісту. Зберегти відредаговану базу даних, закрити програму Access і всі вікна.Контрольні питання.

 1. Як створити «порожню» базу даних?

 2. Яким чином зберегти у власній папці нову базу даних?

 3. Які елементи має таблиця бази даних?

 4. Що містить запис таблиці? Що таке поле таблиці БД?

 5. Що таке «первинний ключ» таблиці? Для чого він служить?

 6. Які типи даних використовуються в базі даних?

 7. Коли і для чого використовується тип даних «Лічильник»?

 8. Як створити структуру бази даних у режимі Конструктор?

 9. Як встановити тип даних поля таблиці?

 10. Як встановити потрібний вид введення даних «Дата/время»?

 11. Як створити у потрібному полі первинний ключ?

 12. Які дії потрібно виконати для збереження структури бази даних?

Практична робота №2

Тема

Access. Створення бази даних у вигляді реляційних таблиць.Мета

Уміти створювати структуру таблиці, модифікувати її, вводити дані в таблицю.План

 1. Створити структуру таблиці Оцінки.

 2. Ввести дані в таблицю Оцінки.

 3. Виконати дії над записами: вилучення, доповнення, сортування.

 4. Модифікувати структуру таблиці і ввести нові дані.

 5. Створити таблицю Телефони.

 6. Створити таблицю Адреси.

 7. Проаналізувати зв’язки між таблицями.

Задача «Успішність»

Створити базу даних з трьох таблиць: Оцінки, Телефони і Адреси з даними для восьми-десяти осіб (учнів чи студентів).


Хід роботи

 1. Запустіть програму для опрацювання бази даних Access.

 2. Створіть нову базу даних з іменем файлу – вашим прізвищем: Прізвище 1.

Діалогове вікно Access > Нова база даних > ОК > Виберіть свою папку і дайте файлові назву > Створити.

 1. Розгляньте головне вікно БД. Які закладки є у ньому? Активізуйте закладку Таблиці і виконайте команду Створити.

 2. Виберіть режим конструктора таблиці.

У вікну Нова таблиця виберіть режим Конструктор > ОК – відкриється вікно конструктора з назвою Таблиця 1.

5. Утворіть структуру бази даних.

Введіть назви полів і задайте їхні типи: Номер (лічильник або числовий), Прізвище (текстовий). Ім’я (текстовий), Мат (числовий), Фіз., Літ, Мова (числовий). Назви типів вводити не потрібно, клацніть у полі типу і користуйтеся списком типів, а також вертикальним прокручуванням робочого поля вікна конструктора, щоб переглянути всю структуру. Для поля Мат задайте властивості: умову на зазначення та повідомлення у разі помилки. Текст повідомлення придумайте самі.


 1. Закрийте вікно конструктора таблиці (але не переплутайте з вікном Access) і збережіть структуру таблиці на лиску з деякою назвою, наприклад, Оцінки.

Файл > Закрити > Так > Замість назви Таблиця 1 введіть назву Оцінки > ОК. Відмовтеся поки що від ключового поля (натисніть на кнопку Ні).

 1. Відкрийте створену таблицю для введення даних.

У головному вікні БД виберіть таблицю Оцінки і натисніть на кнопку Відкрити.

8. Уведіть у таблицю дані (10 хвилин).

Якщо потрібно, зменшіть ширину стовпців. Спробуйте у поле Мат ввести неправильне значення оцінки. Закрийте вікно з повідомленням про помилку і введіть правильне значення оцінки.

9. Заховайте перший стовпець.10. Поновіть перший стовпець на екрані.

11. Вилучіть другий запис з таблиці.

12. Доповніть таблицю ще двома записами. Записи додаються в кінці таблиці.

13. Увімкніть панель інструментів Таблиця, якщо вона вимкнена. Вигляд > Панелі інструментів > Таблиця.

14. Упорядкуйте введені записи за зростанням значень деякого поля.

Виокремте поле, клацнувши на назві, наприклад Прізвище, і натисніть на стандартній панелі на кнопку Впорядкування (Сортування) за зростанням. Зауважимо, що в деяких російськомовних версіях програми впорядкування текстових даних відбувається неправильно. 1. Упорядкуйте записи за спаданням значень поля Мат, а пізніше – за зростанням значень поля Номер.

 2. Модифікуйте структуру таблиці. Перейдіть у режим конструктора структури. Для цього натисніть на кнопку Вигляд або виконайте команду Вигляд > Конструктор. Змініть назву першого поля – напишіть її великими буквами: НОМЕР. Зауважимо, що в dBase-системах зміна назви поля веде до втрати даних, а цій програмі – ні.

 3. Закрийте свою таблицю, зберігаючи дані на диску.

 4. У тій же базі даних створіть другу таблицю з назвою Телефони, яка міститиме номери телефонів тих же студентів. Повторіть дії, описані в пунктах 3-8. Структура таблиці має складатися з таких полів: числового поля Номер і текстових полів Прізвище, Ім’я, Місто, Телефон, Типтел (зі значеннями: домашній, мобільний, батьків).

У конструкторі для типу поля Типтел увімкніть майстра підстановки і задайте режим Буде введено фіксований набір значень, натискайте на кнопку Далі і введіть один стовпець з трьох значень: домашній, мобільний, батьків.

Перейдіть у режим таблиці і заповніть таблицю даними. Під час введення даних вручну стежте за відповідністю між номерами і прізвищами студентів у двох таблицях. Щоб не вводити одні і ті життєдіяльності дані двічі, значення перших трьох полів таблиці Оцінки скопіюйте в буфер обміну і вставте їх у таблицю Телефони.

Дані у таблицю введіть так, щоб записів, що стосуються одного студента, була різна кількість: 1, 2 або 3, - залежно від кількості контактних телефонів. Для цього вставте додаткові записи для студентів, які мають декілька контактних телефонів. Поле Тип тел заповнюйте, користуючись створеним списком. Впорядкуйте таблицю за зростанням значень у полі НОМЕР або Прізвище. Закрийте таблицю зі збереженням на диску.


 1. Створіть третю таблицю з назвою Адреси, яка міститиме адреси тих же осіб.

Структура таблиці має складатися з трьох полів: числового НОМЕР і текстових Місто і Вулиця. Заповніть таблицю даними.

 1. Закрийте базу даних зі збереженням на диску, а також на дискеті. Закінчіть роботу. Здайте звіти.Контрольні запитання

 1. Що таке база даних?

 2. Яке призначення програми Access?

 3. З яких об’єктів складається файл бази даних?

 4. Що таке запис?

 5. Наведіть приклади баз даних.

 6. Які є способи створення таблиці в базі даних?

 7. Що таке структура таблиці бази даних?

 8. Які є властивості полів?

 9. З яких структурних елементів складається таблиця бази даних?

 10. Які об’єкти може містити файл бази даних?

 11. Що таке база даних в Access?

 12. Яке призначення баз даних?

 13. Що таке поле?

 14. Наведіть приклад запису.

 15. Які є типи полів?

 16. Як створити структуру бази даних?

 17. Що означає модифікувати структуру бази даних?

 18. Як ввести дані у базу даних?

 19. Які закладки має головне вікно БД?

 20. Як сховати чи показати стовпці в таблиці?

 21. Що таке умова на значення поля?

 22. Як вставити нове поле в структуру?

 23. Для чого призначене повідомлення про помилку введення?

 24. Як упорядкувати записи в таблиці?

 25. Яке призначення конструктора таблиці?

 26. Як вилучити поле зі структури таблиці?

 27. Як ввести в таблицю новий запис?

 28. Які види сортування вам відомі?

 29. Як змінити назву поля в таблиці?

 30. Як збільшити шрифт під час введення даних у БД?

 31. Наведіть приклади значень числового і грошового полів.

 32. Яким способом задають тип поля? Які є типи полів?

 33. Яка різниця між назвою файлів БД і назвою таблиці цієї БД?

 34. Що таке майстер підстановки?

 35. Яка різниця між записом і полем?


Практична робота № 3

Тема: Зв’язування таблиць.

Хід роботи

1) Підготовити комп’ютер до роботи. Завантажити СУБД Access. Із власної папки завантажити базу даних Клас.

2) Встановити зв’язки між таблицями бази даних за допомогою ключових полів. Зберегти створену схему даних.

3) Виконати підстановку для таблиці Успішність, щоб у ній замість числових кодів була текстова інформація про прізвища учнів і назви предметів. Зберегти зміни в таблиці.

4) Замінити на інші кілька прізвищ учнів і вчителів, деталізувати назву предметів (наприклад, «Українська мова» замість «Укр. мова»).Зберегти базу даних, закрити програму Access і всі вікна.

5) З власної папки завантажити базу даних Клас. В таблиці Учні поле Адреса замінити на Місце проживання. В кінці таблиці додати поле Примітки, у яке внести дані типу «Спортсмен», «Гарно співає», «Любить малювати». Зберегти зміни в таблиці.6) В таблиці Предмети поле Учитель перейменувати на ПрізУчит, поряд додати два поля Імя і Побатькові, внести дані в нові поля. Закрити всі вікна. Завершити роботу з програмою Access.

Контрольні питання

 1. Яким чином виконується зв’язування таблиць бази даних?

 2. Як виконується додавання таблиці у вікно «Схема даннях»?

 3. Яку кнопку і де натиснути для появи вікна «Добавление таблицы»?

 4. Після яких дій з’являється вікно «Изменение связзей»?

 5. Які дії потрібно виконати для створення зв’язків між таблицями?

 6. Які прапорці необхідно встановити у вікні «Изменение связей»?

 7. Що дає режим «Каскадное обновление связанных полей»?

 8. Як будується зв’язок «один –до-багатьох»?

 9. Коли і для чого виконуються підстановки?

 10. Які дії потрібно виконати для створення підстановок?

 11. Якого виду набудуть таблиці після виконання підстановок?

 12. Які два види редагування проводяться над таблицями?

 13. Яким чином редагувати зміст таблиці?

Практична робота № 5

Тема: Впорядкування таблиць

Хід роботи

 1. Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити СУБД Access. Із власної папки завантажити базу даних Клас.

 2. Відкрити таблицю Учні, додати нові записи до 20 учнів. Серед інших ввести кілька однакових прізвищ з різними іменами. Наприклад: Вергун Євген, Вергун Марія, Вергун Ольга.

 3. Впорядкувати таблицю за алфавітом поля Прізвище. Впорядкувати таблицю за алфавітом за даними одночасно двох полів Прізвище та Ім’я. Відмінити впорядкування.

 4. Провести пошук і заміну прізвищ Вергун за вимогами: з іменем Євген – залишити без змін, з іменем Марія – замінити на Панчук, з іменем Ольга – замінити на Тимощук.

 5. Відредагувати таблицю Учні, щоб у ній були 2-3 записи з прізвищами, що починаються з букви «Комп'ютер», а також букви «ія» в кінці імені (Марія, Надія, Лілія).

 6. Провести фільтрацію записів таблиці за допомогою простого фільтра за умовою: прізвище починається з букви «Комп'ютер», ім’я закінчується буквами «ія». Завершити роботу з програмою Access.Контрольні питання

 1. У чому полягає операція впорядкування даних?

 2. Яким чином проводиться впорядкування даних?

 3. У чому полягає операція пошуку даних за зразком?

 4. Яке застосування в масці мають символи «*», «?», «#»?

 5. У якій послідовності проводиться пошук і заміна даних?

 6. Як провести пошук і заміну даних за вибором?

 7. Для чого використовується фільтрація даних?

 8. Які види фільтрів застосовуються?

 9. Які кнопки має панель інструментів для роботи з фільтрами?

 10. Як знищити фільтр, що зберігається з таблицею?

 11. Як виконується відбір даних за виділеним зразком?

 12. Як відмінити дію фільтра? Як повернути його дію?

 13. Які дії потрібно виконати для створення простого фільтра?

 14. Яке призначення має вкладка «Или» при використані фільтра?


Практична робота № 7

«Група»

1). Завантажити СУБД Access. Створити порожню базу даних, зберегти її у власній папці з ім’ям Група. В режимі Конструктора створити структури для трьох таблиць: Студенти, Предмети та Успішність з вказаною назвою і властивостями полів.Для таблиці Студенти:

КодСтудента

Счетчик

По умолчанию

Прізвище

Текстовый

Размер – 20; Обязательное поле

Імя

Текстовый

Размер – 10; Обязательное поле

Побатькові

Текстовый

Размер – 14; Обязательное поле

Адреса

Текстовый

Размер – 40; Обязательное поле

Телефон

Текстовый

Размер – 15; Обязательное поле

РікНар

Дата/Время

Краткий формат даты; Необязательное поле


Для таблицы Предмети:

КодПред

Счетчик

По умолчанию

НазваПред

Текстовый

Размер – 20; Обязательное поле

Викладач

Текстовый

Размер – 15; Обязательное поле


Для таблиці Успішність:

КодОцінки

Счетчик

По умолчанию

КодСтудента

Числовой

Обязательное поле

КодПред

Числовой

Обязательное поле

Дата

Дата/Время

Краткий формат даты; Обязательное поле

Оцінка

Числовой

Обязательное поле

2). Створити зв’язки між таблицями за допомогою відповідних ключових полів. (зв’язати поля КодПред в таблицях Предмети та Успішність і поля Код студента в таблицях Студенти та Успішність). Зберегти схему даних.

3). Ввести 10 записів в таблицю Предмети, 10 записів в таблицю Студенти та 20 записів в таблицю Успішність.

4). Виконати підстановку для таблиці Успішність, щоб у ній замість числових кодів Код студента і КодПред була текстова інформація про прізвища студентів і назву предметів із таблиць Студенти і Предмети.Практична робота № 8

Тема: «Група».

Хід роботи

 1. Завантажити СУБД Access. Створити порожню базу даних, зберегти її у власній папці з ім’ям Група. В режимі Конструктора створити структури для трьох таблиць: Студенти, Предмети і Успішність. З вказаною назвою і властивостями полів.

 2. Створити зв’язки між таблицями за допомогою відповідних ключових полів. Зберегти схему даних.

 3. Ввести по 5 записів з довільним реальним змістом у таблиці Студенти, Предмети і Успішність.

 4. Виконати підстановку для таблиці Успішність, щоб у ній замість числових кодів Код Студента і КодПред була текстова інформація про прізвища і назву предметів із таблиць .Студенти і Предмети. Після успішного виконання цієї операції таблиця Успішність повинна виглядати подібно до наведеного взірця.

 5. Доповнити таблицю Успішність до 120 записів із прізвищами і предметами, вибираючи їх із списків. Створити запит у режимі Конструктора про оцінки, одержані студентами. Після успішного виконання цієї операції запит повинен виглядати подібно до наведеного взірця. Виконати і зберегти запит з ім’ям Запит.

 6. Створити форму «в один столбец» у режимі майстра для таблиці Студенти за наведеним взірцем. За допомогою створеної форми доповнити таблицю Студенти власним прізвищем. Створити звіт «табличный» у режимі майстра для таблиці Студенти. Для заголовка звіту встановити шрифт Arial, розмір 24 nm, червоний колір. Для всіх інших полів встановити шрифт Arial, розмір 12 nm, звичайний, чорний колір. Зберегти звіт з іменем Студенти. Закрити програму Access і всі вікна.

Практична робота № 9

Тема: Створення запитів

Хід роботи

 1. Підготувати комп’ютер до роботи. Відкрити власну папку, завантажити базу даних з ім’ям Клас. В таблицю Успішність після КодПред додати нове поле Дата (тип даних – «Дата/время», формат поля – «Краткий формат даты», обов’язкове, індексоване- «допускаются совпадения»).

 2. Заповнити таблицю до 20 прізвищ за наведеним взірцем (прізвища, предмети, дати та оцінки довільні).

 3. Відкрити вкладку «Запросы». Створити простий запит у режимі Учні, Предмети, Успішність. Заповнити у бланк запиту поля Прізвище, Ім’я, НазваПред, Оцінка. Виконати запит, зберегти його з назвою Журнал.

 4. Створити параметричний запит для довільного прізвища, виконати запит, відмінити запит з параметром. Створити запит про кількість оцінок, одержаних кожним учнем. Зберегти запит з ім’ям Кількість. Виконати запит.

 5. Відкрити запит Кількість, додати нове поле Оцінка, створити запит для обчислення середнього бала. Виконати запит. Зберегти запит з новим ім’ям Середнє.

 6. Відкрити запит Журнал, створити запит для відбору оцінок >9. Зберегти запит з новим ім’ям Відмінники. Виконати запит. Закрити программу Access і всі вікна.


Контрольні питання

 1. Для чого використовуються запити?

 2. Чим запити відрізняються від фільтрів?

 3. На які види поділяються запити за призначенням?

 4. Що необхідно зробити перед створенням запиту?

 5. Як створити простий запит?

 6. Які команди служать для виконання створенного запиту?

 7. Як зберегти запит з потрібним іменем?

 8. За допомогою яких дій створити запит з параметрами?

 9. Як працювати із запитом з параметрами?

 10. Як можна створити запит про успішність учнів?

 11. Яке призначення має функція Count?

 12. Як для поля ввести більш придатне ім’я?

 13. Як провести обчислення середнього бала?

Практичні роботи № 10, 11

Тема

Access. Робота з фільтрами і запитами.

Мета

Уміти конструювати фільтри і запитати для відшукання інформації у базі даних. Знати різницю між запитами: на вибірку, параметричними, на внесення змін у БД, на доповнення, вилучення, копіювання, створення, обчислення.


План роботи № 10

1. Команда Знайти

2. Робота з фільтрами.

3. Запит на вибірку з простою числовою умовою.

4. Запит на вибірку з умовою по текстовому полю.

5. Запит з параметром.


План роботи № 11

 1. Запит на створення нової таблиці з копіюванням у неї даних.

 2. Запит на доповнення таблиці.

 3. Запити на створення таблиць з обчислювальним полем.

 4. Запити на відшукання повторень і вилучення записів.

 5. Запит на копіювання частини таблиці.

 6. Створення таблиці «Адреси».


Завдання

Для таблиці Оцінки, створеної раніше, чи таблиці заданої викладачем, сконструювати різні фільтри і запити згідно з планом роботи. Після виконання кожного фільтра чи запиту занотувати у звіт номери записів, які задовольняють критерій пошуку.Умови записують відповідно до правил мови SQL.
Хід роботи № 10

 1. Запустіть програму Access і відкрийте БД, що містить таблицю Оцінки чи створіть подібну таблицю.

 2. Розгляньте таблицю і зробіть в ній зміни. Якщо в таблиці немає відмінників, змініть дані так, щоб вони були, а також, щоб були учні/студенти, які вчаться лише на «4» і «5», а також, щоб були такі, що мають «2» з математики. У таблиці повинно бути не менше десяти записів.

 3. Проекспериментуйте з командою Знайти, щоб відшукати записи, де прізвища студентів починаються на букву М. Клацніть у полі Прізвище і виконайте команду Редагувати – Знайти – У поле Зразок введіть М* і увімкніть перемикач. Шукати тільки в поточному полі – Знайти – Знайти далі.

 4. Знайдіть записи студентів, які мають «5» з математики.

 5. Усі студенти виправили «2» з математики на «3». Внесіть зміни в БД, використовуючи команду Редагувати – Поміняти.

 6. Виведіть на екран (відфільтруйте) записи про студентів, які мають з математики оцінку «5». Виберіть потрібне поле (клацніть мишею у будь-якій клітинці з оцінкою «5» з математики будь-якого студента) і натисніть на кнопку Фільтр за вибраним -. Перепишіть номери записів у звіт. Відновіть вигляд таблиці кнопкою Вилучити фільтр.

 7. Відфільтруйте записи про студентів, що мають «3» з математики. Виберіть поле з оцінкою «3» з математики і виконайте команду з меню Записи – Фільтр – Заперечити вибране. Вилучіть фільтр.

 8. Відфільтруйте записи з оцінкою «4» в полях математики і фізики. Тут умова складніша, тому виконайте команду Записи – Фільтр – Змінити фільтр. Задайте оцінки (4 і 4) в полях умов для математики і фізики. Застосовуйте фільтр: Записи – Застосувати фільтр. Перепишіть номери записів у звіт. Вилучіть фільтр.

 9. Застосовуйте розширений фільтр, щоб вивести записи про студентів, які вчаться на «4» або «5» з математики або інформатики. Записи – Фільтр – Розширений фільтр – У поля фільтрування Мат і Інф введіть умову 4 оr 5 або введіть 4 та 5 у двох рядках – Застосовувати фільтр – Перепишіть номери шуканих записів – Вилучити фільтр.

 10. Виведіть записи про відмінників.

 11. Створіть і виконайте Запит 1 на вибірку записів про студентів, які мають «5» з інформатики. Вікно БД – Запити –Створити – Конструктор – ОК – Додайте таблицю Оцінки – Закрийте вікно Додати таблицю. Заповніть бланк запиту, виконайте його і перепишіть номери знайдених записів. Закрийте вікно запиту зі збереженням структури запиту з назвою Запит 1.

 12. Модифікуйте Запит 1, щоб вибрати записи про студентів, які вчаться на «4» або «5» з математики і мови. Вікно бази даних – Запити – Виберіть Запит 1 – Конструктор. Оцінки «4» і «5» введіть одну під одною (у двох рядках) в умовах для полів математики і мови. Запустіть запит. Перепишіть номери записів. Закрийте запит без збереження.

 13. Створіть і виконайте новий Запит 2 на вибірку лише номерів і прізвищ студентів, у яких сьогодні день іменин. Запит 1 за основу не брати. Створіть новий запит. Виберіть якесь ім’я і введіть його у поле Ім’я бланку запиту як умову пошуку (наприклад, Юрій, якщо сьогодні 6 травня, чи інше). Вимкніть режим виведення на екран оцінки, якщо їхні поля занесені в бланк запиту. Виконайте і збережіть Запит 2.

 14. Створіть Запит 3 з параметрами для шукання записів про студентів, які мають деяку, задану параметром, оцінку з математики. Значення параметра користувач буде вводити в окрему діалоговому вікні після запуску запиту. Виконайте цей пункт методом модифікації Запиту 1. У полі Мат задайте у квадратних дужках такий текст: (Введіть оцінку). Ліквідуйте числову умову в іншому полі (Інф).

 15. Запустіть Запит 3 двічі, щоб визначити, хто має з математики «5», а хто – «2». Прізвища й оцінки занотуйте у звіт.

 16. Модифікуйте Запит 3 на випадок двох параметрів, наприклад для полів Мат та Інф, та поекспериментуйте з ним.

 17. Закрийте Запит 3, зберігаючи його.

 18. Доповніть структуру таблиці Оцінки полем Дата і введіть дати народження студентів, наприклад 25. 1.83 тощо.

 19. Сконструюйте запит для вияснення, хто зі студентів може бути скерований на стажування за рубежом, якщо умова стажування така: оцінки «4» і «5» з усіх предметів і дата народження між 1.1.83 і 31.12.84 включно.

 20. Закінчіть роботу. Здайте звіти.


Хід роботи №11

 1. Запустіть програму Access і відкрийте БД з оцінками.

 2. Сконструюйте і виконайте Запит 4 на створення нової таблиці Відмінники, куди треба з таблиці Оцінки скопіювати записи про усіх відмінників за алфавітом. Відкрийте конструктор звичайних запитів (можна на основі Запиту1) і задайте умову вибірки відмінників. Змініть тип запиту на запит Створення таблиці. Введіть назву нової таблиці Відмінники і запустіть запит. Закрийте конструктор запиту, зберігаючи його, і переконайтесь, що на закладці Таблиці є нова таблиця. Відкрийте цю таблицю і переконайтесь, що в ній є записи про відмінників.

 3. Доповніть таблицю Відмінників записами про студентів, що вчаться на «4» або «5» з усіх предметів. Відкрийте конструктор Запиту4, змініть умови вибірки, змініть тип запиту – Доповнення і запустіть його на виконання. Перегляньте таблицю Відмінники. Скільки в ній є записів? Чи є записи, що повторюються? Закрийте запит без збереження.

 4. Створіть на базі таблиці Оцінки нову таблицю з назвою Рейтинг і з обчислювальним полем Сума – сумою оцінок студентів з усіх предметів. Відкрийте Запит1 у режимі конструктора або створіть новий запит .Зліквідуйте старі умови. У рядку Поля після поля Мова чи Дата у порожню клітинку введіть вираз Сума: (Мат)+(Інф)+(Фіз.)+(Літ)+(Мова).

 5. Виконайте запит.

 6. Упорядкуйте список студентів за рейтингом. Поверніть в конструктор запитів. Увімкніть режим упорядкування за спаданням для поля Сума. Виконайте запит. Перепишіть номери студентів за спаданням рейтингу у звіт.

 7. Збережіть отримані результати в таблиці Рейтинг. Конструктор запиту – Змініть тип запиту на тип Створення таблиці – Дайте таблиці назву «Рейтинг» - ОК – Запуск запиту – Закрийте запит зі збереженням як Запит5.

 8. Відкрийте і перегляньте таблицю Рейтинг.

 9. Виконайте запит на відшукання в таблиці Відмінники записів, що повторюються. Вікно бази даних – Закладка Запити (але нічого не вибирати) – Створити – Виберіть режим Записи, що повторюються – ОК – Виберіть таблицю Відмінників – Далі – Задайте поля, де можна виявити небажані повторення, наприклад, Номер, перевівши цю назву у поле пошуку повторень – Готово. Перепишіть номери записів, що повторюються, враховуючи кратність повторень, у звіт. Закрийте запит як Запит6.

 10. Вилучіть з таблиці Відмінники записи, що повторюються, за допомогою запиту на вилучення. Відкрийте Запит1 у режимі конструктора. Доповніть запит таблицею Відмінники. Вилучіть з конструктора таблицю Оцінки, клацнувши у ній і застосувавши команду Вилучити. В умові пошуку по полю Номер зазначте один під одним номери записів, які треба вилучити, враховуючи кратність (число повторень). Запустіть на виконання запит на вилучення.

 11. Збережіть таблицю Відмінники як новостворену без записів, що повторюються.

 12. Створіть нову таблицю Оцінки2, відобразивши в ній три перші поля з таблиці Оцінки тих студентів, які мають хоча би одну двійку (чи трійку, якщо двійок немає) з будь-якого предмета. Створіть новий Запит7, у якому відмініть режим виведення на екран усіх полів крім перших трьох, а умову (=2) зазначте в різних рядках у полях оцінок. Змініть тип запиту на Створення нової таблиці. Таблицю назвіть Оцінки2. Запустіть запит.

 13. Відкрийте таблицю Оцінки2 і перегляньте її.

 14. Сконструюйте Запит8 для виявлення записів у таблиці Оцінки, які не мають підпорядкованих записів у таблиці Оцінки 2, тобто, виясніть, хто зі студентів не має заборгованостей. На Закладці Запити натисніть на кнопку Створити і виберіть останній тип запиту «Записи без підпорядкованих) – ОК. Виконайте вказівки майстра. Виберіть таблицю Оцінки як основну – Далі, а Оцінки2 як підпорядковану – Далі. У наступному вікні встановіть зв’язок (<=>) між полями Номер в обох таблицях. Між таблицями буде встановлено зв’язок у даному випадку один до одного – Далі. Занесіть усі поля таблиці Оцінки для відображення в запиті – Далі. Змініть назву запиту на Запит8 – Готово.

 15. Сформулюйте і реалізуйте три будь-які запити до бази даних «Склад».

 16. Закрийте базу даних. Закінчіть роботу. Здайте звіти.


Контрольні запитання

 1. Яке призначення баз даних?

 2. Як у базі даних відшукати потрібні записи?

 3. Яке призначення фільтрів

 4. Для чого призначена команда Застосовувати фільтр?

 5. Які є типи запитів?

 6. Як створити запит?

 7. Як виконати пошук по текстовому полю?

 8. Чи можна з відфільтрованих записів створити нову таблицю?

 9. Що таке запит?

 10. Яка різниці між використанням фільтра і запиту?

 11. Яке призначення команди Відмінити фільтр?

 12. Що таке простий запит на вибірку?

 13. Яке призначення конструктора запитів?

 14. Як створити нову таблицю за допомогою запитів?

 15. Як побудувати умову зі сполучником «або» у запиті?

 16. Що таке запит на доповнення?

 17. Які є способи створення запитів?

 18. Як додати таблицю у вікно конструктора запитів?

 19. Як перемістити поля з таблиці у бланк запиту?

 20. Як упорядкувати записи, використовуючи запит?

 21. Як змінити тип запиту?

 22. Як побудувати умову зі сполучником «і» у запиті?

 23. Що таке запит з параметром?

 24. Як модифікувати запит?

 25. Як скопіювати частину структури таблиці у нову таблицю?

 26. Як створити таблицю з обчислювальним полем?

 27. Як відшукати і вилучити з таблиці записи, що повторюються?

 28. Опишіть умову для відшукання записів про студентів, які народилися між 1 квітня і 30 травня.

 29. Опишіть умову відшукання записів про студентів, номери телефонів яких починаються на 69.

 30. Опишіть умову вибірки записів про студентів, які живуть на вулиці Науковій.

 31. Опишіть умову вибірки записів про студентів, прізвища яких починаються на букву «С».

 32. Опишіть умову вибірки записів про студентів, які живуть на вулиці Науковій або Садовій.

 33. Опишіть умову вибірки записів про студентів, які мають з усіх предметів «4» або «5».

 34. Як обчислити середню оцінку з математики всієї групи?

35. Як обчислити середні оцінки з усіх предметів усієї групи?

Практична робота № 12

Тема: Створення форми

Хід роботи

 1. Підготувати комп’ютер до роботи. Відкрити власну папку, завантажити базу даних Класс.

 2. Перейти на вкладку «Формы». Створити форму у режимі майстра для таблиці Учні в один стовпчик, зберегти створену форму з іменем Учні-Ф.

 3. У формі Учні-Ф за допомогою Конструктора видалити поле КодУчня, збільшити розміри форми, одночасно виділити всі поля і перемістити вниз.

 4. На місці, що звільнилося, внести довільний заголовок (наприклад, «Учні 11-В класу»).

 5. Для заголовка форми встановити шрифт Arial, розмір 16 nm, курсив, червоний колір.

 6. У ліву частину форми внести довільний малюнок, наприклад, попередньо виконаний программою Paint. За допомогою діалогового вікна «Свойства» підігнати малюнок до потрібних параметрів, щоб розмістити на вільному місці форми. Завершити роботу з програмою Access.Контрольні питання

 1. Для чого використовуються форми?

 2. Якими засобами можна створити форму?

 3. Як створити форми за допомогою майстра?

 4. У якому вигляді може створюватись форма?

 5. Яким чином можна змінювати форми?

 6. За допомогою якого засобу можна редагувати форму?

 7. Як викликати режим Конструктора для редагування форми?

 8. Як перемістити поле в інше місце форми?

 9. Яким чином перемістити всі поля форми разом?

 10. Як змінити параметри шрифту потрібного поля?

 11. Які виконати дії для створення заголовка форми?

 12. Як викликати панель елементів для оздоблення форми?

 13. Яким чином форму оздобити потрібним малюнком?

Практична робота №13

Тема

Access. Робота з формами.Мета

Уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми.План.

 1. Створювати базу даних «Адресна книжка» у вигляді форми, використовуючи майстра стандартних баз даних.

 2. Створити форму, що відповідає таблиці Оцінки.

 3. Вставити у форму текст заголовка і картинку.

 4. Вставити у форму нове поле Сума, де буде обчислюватися сума балів студента з усіх предметів.

 5. Розмістити елементи керування: кнопки Вперед, Назад, Створити новий запис, Закрити форму.

 6. Вставити підпорядковану форму в основну.


Хід роботи.

 1. Запустіть програму опрацювання бази даних.

 2. Використайте майстра для створення стандартної БД «Адресна книжка».

У вікні Microsoft Access увімкніть другу радіо кнопку, яка викликає майстра стандартних баз даних або виконайте команди Файл – Створити нову БД – Перейдіть на закладку Бази даних. Виберіть значок Адресна книжка, mdr – OK – Дайте назву файлові, наприклад, Прізвище 2 – Створити. Як ви назвали файл?

3. Спостерігайте за робото. Майстра, який все зробить сам. Натисніть на кнопку Далі. У наступному вікні ознайомтеся з назвами полів, які будуть у таблиці. Увімкніть додаткове поле Імена дітей, клацнувши на його перемикачі. Увімкніть перемикач «Так, додати зразки даних». Натисніть на кнопку Далі. Задаючи вигляд оформлення екрана, виберіть Стиль Сутінки (але перегляньте й інші картинки-заставки). Які заставки ви переглянули і яка вам найбільш сподобалася?

Виберіть будь-який вигляд оформлення звіту. Коли майстер запитає про заголовок бази даних, уведіть: Адресна книжка і своє прізвище.

Натисніть на кнопку Готово і відкрийте створену БД, якщо вона не відкривається автоматично.  1. Розгляньте головну кнопкову форму і натисніть на кнопку введення даних.

 1. Розгляньте створену БД, яка має вигляд форми на двох сторінках, погортайте записи і введіть в одну форму свої дані.

Користуйтеся кнопками гортання, які є внизу форми. Індекси дати і номери телефонів вводьте за даними зразками.

 1. Закрийте форму «Адреси» і на головній кнопковій формі натисніть на кнопку Перегляд звітів. Які звіти є у цій БД? Перегляньте перший звіт. Закрийте його. Перегляньте ще один звіт. Закрийте його. Закрийте БД. Для цього у головній кнопковій формі натисніть на останню кнопку Вихід.

 2. Відкрийте БД, у якій є ваша таблиця Оцінки.

 3. Створіть форму для таблиці Оцінки.

У головному вікні БД виберіть закладку Форми і виконайте команду Створити (натисніть на кнопку Створити).

9. Активізуйте майстра форм і виконайте всі його вказівки (кроки).

У вікні Нова форма виберіть майстра форм і обов’язково задайте у полі списку джерело даних – таблицю Оцінки – ОК.

10. Виберіть поля, які повинні бути у вашій формі (крок 2).Виберіть усі поля серед доступних кнопкою – і натисніть Далі.

 1. Виберіть зовнішній вигляд форми (крок 3).

Задайте вигляд в один стовпець – Далі. Які є способи розташування полів у формі?

 1. Виберіть стиль форми (фон, заставку): камінь або глобус (крок 4).

Які є стилі форми? Який стиль вам найбільше до вподоби?

 1. Надайте формі ім’я (крок5). Уведіть ім’я: Оцінки – Увімкніть режим авто відкривання форми (перший вимикач) – Готово.

 2. Перегляньте усі записи. Користуйтесь кнопками гортання у нижній частині форми.

 3. Вставте новий запис. Для цього скористайтесь кнопкою – серед кнопок гортання.

 4. Перейдіть у режим конструктора для вставляння нових елементів у форму. Вигляд – Конструктор. Це можна зробити двома способами: за допомогою меню або (це швидше) крайньої зліва кнопки .Вигляд на панелі інструментів. Переконайтеся, що на екрані є панель елементів керування. Якщо її немає, то виконайте команди Вигляд - Панель елементів.

 5. Збільшіть розміри вікна конструктора і його частин методом перетягування границь.

 6. Форма може містити заголовок і примітки. Підготуйте форму для введення заголовка і приміток. Вигляд – Заголовки/ Примітки. Наведіть вказівник миші на розмежувальні лінії частин форми і перетягніть їх, щоб підготувати місце для вставлення об’єктів.

 7. Уведіть заголовок форми і розмалюйте його. Уведіть великими буквами заголовок: ОЦІНКИ СТУДЕНТІВ. Для цього натисніть на кнопку Аа на панелі елементів і клацніть у полі заголовка, введіть текст заголовка, натисніть на клавішу вводу. Клацніть над текстом, щоб перетворити заголовок в об’єкт. Від форматуйте заголовок: змініть його розміри і розташування;змініть розмір шрифту і його стиль, кольори букв, фону, меж тощо.

 8. У правому нижньому куті форми вставте текст з назвою класу чи групи (великим шрифтом).

 9. У полі приміток форми вставте текст: Виконав (-нала) прізвище. Якщо немає вільного місця у частинах форми, то треба перетягнути об’єкти у формі на інші місця, щоб звільнити місце. Однак ліпше задати розміри усіх частин форми, викликавши їхні контекстні меню і виконавши такі команді: Властивості – Макет – Висота – Ввести потрібне значення.

 10. У поле заголовка вставте картину з CtipArt Gallarу або фотографію групи як рисунок з файлу. Клацніть мишею у полі заголовка. Виконайте команди з меню Вставити – Об’єкт – Microsoft ClipArt – Виберіть і вставте картинку. Змініть розміри рамки і правильно впишіть картинку у вибрану рамку командами Вигляд – Властивості – Макет – Задання розмірів – Зі списку значень цього параметра виберіть За розмірами рамки.

 11. Перегляньте результати роботи на екрані, задавши режим форми, і поверніться в режим конструктора. Вигляд – Режим форм. Вигляд – Конструктор.

 12. Вставте у форму обчислювальний елемент керування. Вставте поле з назвою сума, значення якого є сумою балів одного студента з усіх предметів. Для цього на панелі елементів натисніть на кнопку аб/. Клацніть на формі там, де має бути значення поля Суми. Перемістіть об’єкти, якщо треба, на вільні місця. Введіть ліворуч назву (підпис) поля Сума, а в рамку праворуч – формулу для обчислювання суми оцінок –(Мат) + (Інф) + (Фіа) + (Літ) + (Мова).

 13. Розташуйте на формі кнопку для огляду наступного запису і назвіть її Вперед. Натисніть на кнопку Кнопка на панелі елементів і клацніть на формі, де треба розмістити кнопку. Кнопка Запуск майстра також має бути натиснутою. Відкриється вікно майстра створення кнопок. У категорії переходи по записах виберіть дію Наступний запис – Далі. Введіть текст підпису кнопки: Вперед, і виберіть рисунок кнопки з меню зразків. Робочу назву кнопці можете не давати – Готово.

 14. Розташуйте на формі кнопки з назвами Назад, Створити новий запис, а також кнопку Закрити форму з категорії Робота з формою.

 15. Перейдіть у режим форм і погортайте записи, користуючись своїми кнопками.

 16. Уведіть один новий запис у режимі форм.

 17. Вставте в основну форму Оцінки підпорядковану форму, що міститиме номери телефонів даного студента. Перейдіть у режим конструктора. Клацніть на кнопці Підпорядкована форма/звіт на панелі елементів керування і в основній формі обведіть контур для підпорядкованої форми. Виконуючи вказівки майстра, зв’яжіться з таблицею Телефони і відберіть для підпорядкованої форми лише поля Прізвище, Телефон і Тип тел, задайте зв’язок між даними з двох таблиць по полю Прізвище (перетягніть це поле з першої таблиці на відповідне поле в другій), натисніть на кнопку Готово. Поверніться в режим форм і погортайте форми. Стежте за змінами в підпорядкованій формі.

 18. Перейдіть у режим конструктора і методом перетягування і вирівнювання розташуйте всі об’єкти на формі якнайкраще. Перейдіть у режим форми і продемонструйте результат викладачеві.

 19. Закрийте базу даних, зберігаючи форму. Здайте звіти.


Контрольні питання

 1. Що таке форма?

 2. Яке призначення форм?

 3. Які є способи відображення даних з БД для візуального огляду?

 4. З чого складається форма?

 5. Що таке обчислювальний елемент керування?

 6. Які є способи створення форми?

 7. Форма – це файл з даними чи спосіб відображення даних?

 8. Яке призначення конструктора форм?

 9. Що таке елемент керування? Які є елементи керування?

 10. Які дані наводять у вигляді форми?

 11. Які переваги таблиць над формами?

 12. Які дані можна розмістити у формі?

 13. Які переваги використання майстра форм над конструктором?

 14. Як вставити заголовок у форму?

 15. Як виконати обчислення в формах?

 16. Як нарисувати у формі прямокутник?

 17. Як ввести у форму деякий текст?

 18. Які є стилі форм?

 19. Що таке комбінований спосіб створення форми?

 20. Які переваги форм над таблицями?

 21. Як переміщати об’єкти по полю даних конструктора форми?

 22. Як вставити кнопку у форму?

 23. Як створити підпорядковану форму?

 24. Як змінити розміри складових форми?

 25. Як можна гортати форми?

 26. Для чого у форму вставляють елемент керування?

 27. Як ввести будь-який текст у форму?

 28. Як вилучити запис у формі? Чи буде він вилучений з бази даних?

 29. Як приписати створюваній кнопці конкретну дію.?

 30. Як створити форму з закладками?

 31. Як у форму вставити свою фотографію?

 32. Що спільного між таблицями і формами?

 33. Як видрукувати форму? Як вставити новий запис у форму?

 34. Як вставити у форму картинку?

 35. Як редагувати дані у формі?

Практична робота № 15

Тема: Створення звіту

Хід роботи

 1. Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити СУБД Access.Відкрити власну папку, завантажити базу даних з ім’ям Клас, перейти на вкладку «Отчеты».

 2. Створити звіт у режимі майстра для таблиці Учні у вигляді таблиці, зберегти створений звіт з іменем Учні-3.

 3. Розмістити поле «Учні» по центру, доповнити заголовок (наприклад, «Учні 11-В классу»).

 4. Для заголовка звіту встановити шрифт Arial, розмір 24 nm, напівжирний, синій колір. Для всіх інших полів встановити шрифт Arial, розмір 14 nm, звичайний, чорний колір.

 5. Зберегти відредагований звіт, опублікувати його в текстовому процесорі Word, відредагувати документ на власний розсуд, зберегти як текстовий документ у власній папці з іменем Учні-Д, провести попередній перегляд, якщо можливо – надрукувати звіт.

 6. Закрити программу Access і всі вікна. Відкрити власну папку. Зберегти файл Вправа 9-7 на дискету. Вилучити файл Вправа 9-7. Відновити його з дискети. Закрити всі вікна.


Контрольні питання

 1. Для чого використовуються форми?

 2. Якими засобами можна створити форми?

 3. Як створити форми за допомогою майстра?

 4. У якому вигляді може створюватись форма?

 5. Для чого створюють звіти?

 6. Якими засобами можна створити звіт?

 7. Як створити звіт за допомогою майстра?

 8. Які стилі оформлення для звітів пропонує майстер?

 9. Як редагувати звіт у режимі Конструктора?

 10. Як розташувати заголовок звіту по центру?

Практична робота №17

Тема

Access. Реляційні таблиці, запити, форми. Оформлення звітів.

Мета

Уміти створювати реляційні запити, оформляти звіти, налагоджувати реляційні зв’язки між таблицями.


План

 1. Реляційний запит.

 2. Авто звіт.

 3. Майстер звітів.

 4. Конструктор звітів.


Хід роботи

 1. Запустіть програму Access і відкрийте БД, що містить таблиці Рейтинг та Адреси.

 2. Відкрийте по черзі конструктори цих таблиць і зробіть поле Номер у них ключовим. Виберіть поле і клацніть на кнопці з зображенням ключа.

 3. Створіть реляційний запит. У бланках конструктора вставте ці дві таблиці. Між ними автоматично встановиться зв’язок один до одного по полю Номер. У запиті повинні бути такі поля з двох таблиць: Номер, Група, Прізвище, Ім’я, Вулиця в таблиці Адреси і поле Сума в таблиці Рейтинг. Задайте режим впорядкування за спаданням рейтинга (поле Сума).

 4. Запустіть запит на виконання і перегляньте результати.

 5. Змініть тип запиту на утворення нової таблиці, утворіть її з назвою Облік.

 6. Упорядкуйте таблицю Облік за спаданням значень поля Сума і додайте поле з назвою Місце (тип лічильника).

 7. Перегляньте таблицю. У кого зі студентів 5-й рейтинг?

 8. Утворіть рядковий авто звіт на базі таблиці Облік. Вікно БД – Закладка Звіти – Створити – Авто звіт: рядковий – Виберіть таблицю Облік – ОК.

 9. Розгляньте звіт. Виконайте команду Попередній огляд.

 10. Розгляньте структуру звіту. Перейдіть у режим конструктора.

 11. Закрийте конструктор і збережіть звіт з назвою Звіт1.

 12. Почніть створювати Звіт2 за допомогою майстра звітів. Вікно БД – Закладка Звіти - Створити – Майстер звітів – Облік – ОК. Виконайте всі вимоги майстра (див. пункти 13-18).

 13. Сформуйте структуру звіту з таких полів і в такому порядку: Група, Прізвище, Ім’я, Сума, Місце. Вибирайте по черзі поля у вікні Доступні поля і натискайте на кнопку з позначкою – Далі.

 14. Задайте групування записів у звіті по полю Група і натисніть на кнопку Далі. Задайте групову операцію – обчислення середнього значення по полю Сума для кожної групи.

 15. Упорядкування можете не задавати (Далі).

 16. Задайте вигляд макета звіту. Макет задайте ступінчастий (табличний), орієнтацію книжкову, увімкніть режим налаштовування ширини полів для розміщення звіту на одній сторінці ( за замовчуванням усе це вже повинно бути задано) – Далі.

 17. Виберіть стиль, який вам більше до вподоби (Далі). Який стиль ви вибрали?

 18. Звіту дайте ім’я Звіт2, перемкніть звіт у режим перегляду і натисніть на кнопку Готово.

 19. Розгляньте звіт і його структуру.

 20. Змініть структуру звіту у режимі конструктора так, щоб покращити вигляд звіту: 1) клацніть один раз у вікні заголовка групи (виберіть назву групи Група) і зменшіть заголовок методом зменшення об’єкта; 2) зменшіть і вигідніше розташуйте (перетягніть) інші об’єкти на свій розсуд;

3) перемістіть через буфер обміну об’єкт Група з верхнього колонтитулу в заголовок групи;

4) розмалюйте різними кольорами різні структурні частини звіту;

5) задайте прізвища товстим шрифтом 16 пунктів;

6) зробіть інші зміни на свій розсуд.

Рекомендація. Перемикайте режими Конструктор на Взірець і навпаки, щоб оглянути результати кожного кроку.


 1. Перепишіть у зошит останній рядок звіту.

 2. Розгляньте базу даних «Склад» і задайте зв’язок між таблицями Клієнти і Замовлення по полю Код клієнта. Зробіть поле Код клієнта ключовим і створіть зв’язок. Переконайтеся, що тип зв’язку буде один до багатьох.

 3. Придумайте структуру звіту для БД «Склад» і створіть його.

 4. Покажіть викладачеві і збережіть звіт.

 5. Закінчіть роботу. Здайте звіти.


Контрольні запитання

 1. Що таке реляційні таблиці?

 2. Як налаштовувати реляційні зв’язки?

 3. Яке призначення ключового поля?

 4. Як додати дві таблиці в конструктор запиту?

 5. Як зв’язати два поля у двох таблицях?

 6. Яке призначення звітів?

 7. Які є способи утворення звітів?

 8. З яких частин складається звіт?

 9. Що таке реляційний запит?

 10. Якою командою залають реляційні зв’язки?

 11. Як зліквідувати зв’язок таблиць?

 12. Який спосіб утворення звітів є оптимальним для початківців?

Практична робота № 18, 19

Задача «Склад»

Створити базу даних з трьома таблицями: Склад – для обліку товарів на складі з полями Номер (числовий), Товар (текстовий), Ціна (числовий), Кількість (числовий), Імпорт (логічний); Клієнти – для обліку клієнтів з полями Код клієнта (числовий), Назва (текстовий), Телефон (текстовий); Замовлення – для обліку замовлень клієнта з полями Код клієнта (числовий), Товар, Куплено шт. (числовий), Дата (дата), Створити форму Склад. Створити форму Клієнти з підпорядкованою формою про їхні замовлення. Найменування товарів, назви клієнтів та інші дані задайте на свій розсуд. Кількість записів у таблицях не менше п’яти. Описати можливі зв’язки між таблицями.Практична робота № 20, 21

База даних «БІБЛІОТЕКА»

Розробити базу даних «Бібліотека», яка містить:

1). Інформацію про автора книги – таблиця «Автори» (5-10 записів):


Имя поля

Тип данных

Дополнительные свойства

Код автора

Счётчик

З мовчазної згоди

Прізвище

Текстовый

Розмір – 20; обов’язкове поле

Ім’я

Текстовый

Розмір – 12; обов’язкове поле

Країна

Текстовый

Розмір – 10; обов’язкове поле

Примітки

Текстовый

Розмір – 40; необов’язкове поле

2). Інформацію про книги бібліотеки – таблиця «Книги» (10 записів):
Имя поля

Тип данных

Дополнительные свойства

Код книги

Счётчик

З мовчазної згоди

Код автора

Числовой

Обов’язкове поле

Назва книги

Текстовый

Розмір – 30; обов’язкове поле

Тип твору (проза, вірші…)

Текстовый

Розмір – 12; обов’язкове поле

Рік видання

Дата/время

Обов’язкове поле

Видавництво

Текстовый

Розмір – 15; обов’язкове поле

Ціна покупки

Денежный

Обов’язкове поле

Тип обкладинки (тверда, м’яка)

Текстовый

Розмір – 10; обов’язкове поле

Дата покупки

Дата/время

Обов’язкове поле

Число сторінок

Числовой

Розмір – 4; обов’язкове поле

Номер полки

Числовой

Розмір – 4; необов’язкове поле

Примітки

Текстовый

Необов’язкове поле

3). На основі таблиць «Книги» та «Автори» створити форми, в які помістити поле назви форми та кнопки для здійснення навігації (попередній, наступний, перший та останній запис).

4). На основі таблиць «Книги» та «Автори» створити звіти.

5). До створеної бази даних розробити запити:А) вивести інформацію, яка включає назву книги, прізвище, ім’я автора книг, ціна яких більша 30 грн., але не перевищує 50 грн.

Б) вивести середню ціну книг в твердій обкладинці і порівняти її з середньою ціною книг в м’якій обкладинці.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка