Тема. Спрощення в групах приголосних. МетаСкачати 57.18 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір57.18 Kb.
Тема. Спрощення в групах приголосних.

Мета: систематизувати знання і закріпити навички вимови й написання слів із спрощенням у групах приголосних, з’ясу­вати основні норми літературної вимови при спрощенні в гру­пах приголосних; формувати вміння орієнтуватися в звуко­вих законах рідної мови, дотримуватись цих законів у своє­му усному і писемному мовленні; розвивати вимовну і слухову культуру; виховувати повагу до моральних цінностей, до батьків.

Тип уроку: осмислення і засвоєння нових знань.

Обладнання: підручники, таблиця «Спрощення в групах приголосних», таблиці із завданнями.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань


    1. Мовна розминка.

 1. Який склад називається відкритим?

 2. Поділіть слова для переносу: яруга, яєчня, караван, кремезний.

    1. Зробіть фонетичний запис слів, поясніть різницю у вимові й написанні слів, зробіть висновок про уподіб­нення приголосних.

Боротьба, косьба, легко, нігті, вокзал, дігтяр, зчис­тити, усміхаєшся.
II. Оголошення теми і мети уроку, визначення мети уроку кожним учнем

ІІІ. Опрацювання нового матеріалу
1. Вступне завдання. Мовознавче дослідження.

Прочитайте слова правої і лівої колонок, зробіть висновок про вимову їх. Які слова ви мовляти легше і чому?

Крапка Пункт

розбійник гангстер

чесний студентський

Слово вчителя.

Звуки в мовному потоці поєднуються не будь-як, а за певними властивими даній мові правилами, законами. Звуки в словах української мови утворюються так, щоб було легко вимовляти і розрізняти на слух. Цій ви­возі далеко не завжди відповідають запозичені слова. У Цьому ви переконались, читаючи слова другої колонки.

Досягненню милозвучності мови сприяє спрощення в групах приголосних та рівномірне чергування голосних і приголосних звуків.

честь — чесний підняв угору

користь — корисний степ і ліс

2. Вимовте вголос звукосполучення і слова ми. Зробіть висновки, які сполучення букв і слова вимовляються легше? Чому?

[стн] — [сн] радість — радісний

[стл] — [сл] щастя — щасливий

[ждн] — [жн] тиждень — тижневий

[здн] — [зн] проїзд — проїзний

Слово вчителя.

Іноді при творенні або змінюванні слів виникає важкий для вимови збіг трьох приголосних. Тоді, як правило, середній приголосний випадає.3. Розгляньте таблицю спрощення приголосних, складіть основні правила спрощення на письмі й вимові.


Спрощення в групах приголосних


[стн] — [сн]

[стл] — [сл]якість – якісний

щастя – щасливийВинятки:

1. Кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, хворостняк, зап’ясний, шістнадцятьСпрощення лише у вимові

2. У прикметниках від іншомовних слів баластний, контрастний, компостний, форпостний, студентський, волейболістці, агентство

[скн] — [сн]

[зкн] — [зн]

[шчк] — [шк]

[ждн] — [жн]

[здн] — зн[]


Тиск – тиснути

Брязк – брязнути

Горщок – горшка

Тиждень – тижневий

Проїзд – проїзний


Винятки:

Випускний, рискнути, вискнути, тоскно, скнара, скнітиБаластний – непотрібний, зайвий.

Контрастний – різко протилежний.

Компостний – складений із органічних добрив.

Форпостний – передовий пост, передня варта.


4. Проаналізуйте слова. У яких із них відбулося спрощення в групах приголосних? Перепишіть, позначаючи орфограми. Зробіть фонетичний розбір слова щасливий.

Щасливий, корисний, виїзний, зловісний, якісний, кількісний, заздрісний, безжалісний, безкорисливий, доблесний.5. Самодиктант. Робота в групах (2 групм).

1-ша група. Запишіть слова, в яких не відбувається спрощення в групах приголосних. З деякими словами складіть речення.

2-га група. Запишіть якомога більше слів, у яких відбувається спрощення в групах приголосних. З деякими словами складіть речення.

6. Утворіть від іменників прикметники, підкре­сліть буквосполучення із спрощенням.

Пристрасть, совість, власність, злість, капость, виїзд, студент, компост.7. Пояснювальний диктант. Визначте граматичні основи в реченнях.

Радісна праця — ознака творчості (Ю. Яновський). Притихлі явори стоять безшелесно (Л.Костенко). Мати увечері своїм пестливим голосом нашепче дитині про любов до всього живого (Мирний). Подався геть собі туман, і знов заслали квіти лан (Л. Філянський). Ллє небо жовтня запізнілі сльози (М. Дубович).8. Запишіть, вставте, де потрібно, пропущені букви,

Рання пташка росу п’є, піс...ня — сльози ллє. І на Со...ці плями є. Сер...цю не підкажеш. Хвас...ливого зразу видно. Щас...ливому і в сні щас...тя сниться.9. Творча робота в групах.

1-ша група. Замініть виділені слова одним словом, запишіть лише ті, в яких відбувається спрощення.

2-га група. Замініть виділені слова одним словом, запишіть лише ті, в яких не відбувається спрощення.

Графік, що складений на тиждень.

Перемога, що принесла радість.

Робота, яка дає користь.

Нарада, що пов’язана з виїздом.

Зустріч, що принесла щастя.

Обличчя, що світилось радістю.

Людина, яка любить хвастатись.

Змагання, які відбулися в області.

Випадок, що трапляється рідко.10. Диктант-переклад.

1-ша група. Счастливый, буревестник, областной, устный, шестнадцать, радостный, поздний, честный, костлявый, наместник, участник, скоростной, злостный, доблестный, солнце, сердце, безвыездно, перекрестный, проездной.

2-га група. Совершать хорошее дело никому и никогда не поздно. Для честных людей обещание — это обязательство. Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей.

11. Уявіть себе в ролі вчителя. Прочитайте і скажіть, чи всі слова записані правильно.

Безкористливий, полезахистний, безвартістний, не­нависний, гігантський, швидкісний, перехрестний, кореспонденський, виїздний, хвастливий, доблестний, вістник.12. Завдання з розвитку мовлення. За опорними словами складіть усну невелику розповідь на тему «Як я допомагаю батькам».

Щодня, щотижня, чесно, корисний, радісний, святковий, кожний, тижневий, прекрасний, власний.


IV. Підсумок уроку
1. Бесіда на закріплення вивченого матеріалу.

 • Розкажіть, з якою метою відбувається спрощен­ня в групах приголосних.

 • Розгляньте стовпчики. Скажіть, у якому з них спрощення в групах приголосних відображено правильно.

[здн] — [зн] [здн] — [зн] [здн] — [зд]

[ждн] — [жн] [ждн] — [жн] [ждн] — [жн]

[стн] — [сн] [стн] — [сн] [стн] — [ст]

[стл] — [сл] [стл] — [ст] [стл] — [сл] • Наведіть приклади слів, у яких відбувається спро­щення в групах приголосних.

 • Назвіть слова-винятки, у яких на письмі спро­щення не відбувається.

2. Завдання з ключем.

Вставте, де треба, пропу­щені букви т, д, к. Слова запишіть у дві колонки: 1) слова без змін; 2) слова, у яких були пропущені букви.

Швидкіс…ний, якіс…ний, улес…ливий, осві…читися, хвас...ливий, контрас...ний, щас...ливий, блис...нути, аген…ство, волейболіс…ці, заїз...ний, їж...жу, учас...ник, заздріс...ний, ус...ний, випус...ний, стис...нути, щотиж…ня, студен...ський, студен…ство, очис...ний, скатер...ка, буревіс...ник, п’я…десят.Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв складеться кінцівка вислову В. Сухомлинського «Дорожить людина тим, у що вона...» (...вклала часточку свого життя).
V. Домашнє завдання

Напишіть твір-мініатюру «Твори добро», вживаючи слова із спрощенням в групах приголосних (або вправа за підручником).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка