Тема. Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами. МетаСкачати 60.71 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір60.71 Kb.

Тема. Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про десяткові дроби; розвивати логічне мислення, уважність, спостережливість; виховувати взаємодопомогу і толерантність.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Гра „Ромашка”

Мета гри: узагальнення та систематизація знань учнів.

На дошці за допомогою магніту закріпити ромашку, де на кожній пелюстці записане запитання. Відриваючи пелюстку, учень відповідає на запитання.

Запитання для гри „Ромашка”:

1. Які розряди бувають у десяткових дробах?

2. Як можна записати число півтора?

3. Коли звичайний дріб можна записати у вигляді десяткового?

Наведіть приклад.

4. З яких частин складається десятковий дріб?

5. Назвіть розрядні, які записані після коми в десятковому дробі.

6. Як помножити десятковий дріб на розрядну одиницю 10, 100, 1000…?

7. Скільки хвилин тривають півтори години?

8. Які закони множення справедливі для десяткових дробів?

9. Що легше 0,3 кг заліза чи 300 г пір’я?

10. Як помножити два десяткових дроби?
ІІ. Історичні повідомлення

Учні, опрацювавши запропоновану вчителем літературу, виступають з історичним повідомленням про десятковий дріб.

Перший учень.

Десяткові дроби, як складова позиційної десяткової системи числення – досягнення арабської науки періоду Арабського Халіфату і пізніших середньовічних оазисів цієї культури. Теорію десяткових дробів уперше розробив арабський математик ХV ст. ал-Каші. У Європі широкого поширення десяткові дроби набули тільки у ХVІ ст., значною мірою завдяки книзі нідерландського математика Симона Стевіна (1548 – 1620). В 1585 році він опублікував книжку „Десятина”, в якій обґрунтував десяткові дроби. Позначення Стевіна не відрізнялось досконалістю, так як і позначення десяткових дробів його колег і послідовників.


Другий учень.

Ось як би вони записали число 3, 1415:
3 0 1 1 4 2 1 3 5 4 С. Стевін
0 І ІІ ІІІ ІV Й. Х. Бейер

3 1 4 1 5


3 1415 А. Жирар
Тільки у першій четверті 18 ст. дробові числа почали записувати за допомогою десяткової точки. В деяких країнах, зокрема в Україні, замість точки використовують кому. Її ввів німецький математик Георг Бьоклер в 1661 р.
2. Усні вправи

а) Прочитайте дроби:

22,7; 11,02; 59,143; 0,019; 2,72; 16, 0031; 171,1.

Назвіть найбільший і найменший десятковий дріб.


б) Округліть:

до цілих: 3,109; 121,7; 13,42.

до десятих: 1,347; 9,75; 39,054
в) Обчисліть:

1) 4,2 + 2,7;

2) (7 + 0,5) ∙ 100;

3) 18,5 – 2,3

4) 4,2 ∙ 2 : 10

5) 66,6 : 6


г) Розв’язати анаграму

Необхідно переставити в словах літери так, щоб отримати слово – математичний термін

1) Б І Д Р (ДРІБ)

2) Я С А Д Т Е Н А (ДЕСЯТИНА)


д) Продовжить ряд:

1) 5,1; 5,1; 10,2; 30,6; 122, 4; …

2) 1,1; 3,3; 9,9; 29,7; 89,1;…

3) 3,9; 4,9; 9,8; 10,8; 21,6;…
ІІІ. Відпрацювання вмінь та навичок.

1) Ланцюжок обчислень

Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень:

1
5,6

а

b

c
) х2,5 х0,4 - 0,7

Відповідь: а = 14; в = 5,6; с = 4,9


2
1,26

х

z

y
)
+ 5,49 +10,098 + 19,4

Відповідь: х = 6,75; у = 16, 848; z = 36, 248

2) Естафета

Клас поділяється на два варіанти , і учні кожного варіанту розв’язують завдання зі своєї картки.

Виконання починає учень, який сидить за останньою партою. Він виконує першу дію на аркуші паперу і передає його тому, хто сидить попереду. Той виконує другу дію і передає аркуш наступному учню. І так до першої парти. Від правильності виконання дій залежить успіх учнів одного варіанту. Значення виразу дорівнює 1.

ВАРІАНТ 1 ВАРІАНТ 2

1) 24,5 : 10 = а; 1) 1,38 ∙10 = а;

2) а : 0,5 = б; 2) а : 0,2 = б;

3) б ∙ 10 = в; 3) б : 10 = в;

4) в : 0,7 = г; 4) в – 3,5 = г;

5) г ∙ 0,01 = д; 5) г ∙ 0,1 = д;

6) д + 1,86 = е; 6) д : 0,2 = е;

7) є : 1,6 = ж; 7) є + 6,1 = ж;

8) ж – 1,2 = є; 8) ж : 0,06 = є;

9) є + 5,6 = ж; 9) є ∙ 0,01 = ж;

10) з : 6 = 1; 10) з : 1,3 = 1;


3). Магічні квадрати
Заповни клітинки квадрата числами так. щоб суми кожного рядка, стовпця і діагоналі були рівними

1,6
3,2

4,42,4

2,92,6

2
2,3Відповідь.1,6

3,6

3,2

4,4

2,8

1,2

2,4

2

4

Сума – 8,4

2,15

2,9

2,75

3,2

2,6

2

2,45

2,3

3,05

Сума – 7,84. Цікава задача

1. Як зміниться різниця, якщо зменшуване і від’ємник зменшити на 0, 5 ?

(не зміниться)

2. Поділіть число 10 на такі дві частини, щоб різниця між ними становила 5.

(7,5 і 2,5)
ІV. Робота з комп’ютером.

Тестові завдання

1. Скільки існує натуральних чисел, більших за 5,8 і менших за 10,04?

а) 2; б) 3; в) 4; г) 5
2. З чотирьох наступних чисел вибери найменше:

а) 5, 1111; б) 5, 0111; в) 5,0011; г) 5, 0001


3. Добуток 12, 142 ∙ 1000 дорівнює:

а) 12142; б) 121,42 в) 1214,2; г) 1,2142.


4. Частка 18,25 : 10 дорівнює:

а) 182, 5; б) 1825; в) 1, 825; г) 0, 1825.


5. Скільки цифр після коми матиме добуток 5, 432 ∙ 0,15?

а) дві; б) три; в) чотири; г) п’ять .


6. Чому дорівнює квадрат числа 0,8?

а) 1,6; б) 0,16; в) 6,4; г) 0,64.


7. Чому дорівнює значення виразу (0,6 + 0,4) ∙ 0,7 ?

а) 0,7; б) 0,07; в) 1,7; г) 0,17.


8. Округли до десятих число 48,154

а) 48,1; б) 48,2; в) 48,15; г) 48,16


9. Розв’яжи рівняння: х + 0,001 = 9

а) 8,9; б) 8,11; в) 8,99; г) 8,09.


10. З чотирьох наступних величин вибери найбільшу:

а) 48 см; б) 4,8 дм; в) 4,88 дм; г) 4,8 м.


11. Як називається дріб, записаний з допомогою коми?

а) звичайний; б) натуральний; в) десятковий; г) неправильний.


12. Знайдіть половину добутку чисел 1,8 і 0,3

а) 0,27; б) 2,7; в) 27; г) 0,027.


13. Який із записів є десятковим дробом?

а) 1; б) 41; в) ; г) 4,07.


14. Яке з чисел дорівнює кількості одиниць у розряді сотих дробу 10, 2467?

а) 4; б) 2; в) 6; г) 7.


15. 16 кг 42 г дорівнює

а) 16,42 г; б) 16,420г; в)16,042 г; г) 1,642 г.


16. Яке з наведених чисел є розв’язком нерівності 0,45 < х < 0,46

а)0,450; б) 0,456; в) 0, 460; г) 0,64.


17. На яке число треба помножити 0,547, щоб отримати 547?

а) на 10; б) на 100; в) на 1000; г) на 1000.


18. Яке число у 10 разів менше за 7,4?

а) 0,74; б) 0,074; в) 74; г) 740.


19. 5, 874 ≈ 5,87. До якого розряду округлили число?

а) до одиниць; б) до сотих; в) до десятих; г) до тисячних.


V. Підсумок уроку.

Аналізується робота учнів на уроці, виставляються оцінки.


ІV. Домашнє завдання

Виконати № 958 (1,2), 960ЛІТЕРАТУРА
1. Коваленко В. Г. Дидактические игри на уроках математики – М.: Просвещение, 1990.
2. Стадник Л. Г. Заліковий зошит, 5 клас. – Х.: Ранок, 2008.
3. Бевз Г. П., Бевз В. Г. Математика: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Зодіак –ЕКО, 2005.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка