Тема проектуСкачати 187.47 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір187.47 Kb.
#31000

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Тема проекту:

«Впровадження здоров ̓язберігаючих технологій

на уроках основ здоров̓ я. Виховання дбайливого

ставлення до свого життя і здоров’я та оточуючих.»

Автор проекту:

Підготувала проект в рамках Всеукраїнського

конкурсу «ПАРК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»

(номінація «Галерея інноваційного пошуку»)

Богіня Тетяна Василівна, вчителя основ здоров’я

Петрівської спеціалізованої школи № 2

Станично-Луганського району Луганської області

2013 р.

Тема проекту: «Впровадження здоров ̓язберігаючих технологій на уроках основ здоров̓ я. Виховання дбайливого ставлення до свого життя і здоров’я та оточуючих».

Термін реалізації: вересень - жовтень 2013 р.

Мета:


 • Формування в учнів мотивації щодо дбайливого ставлення до свого життя і здоров’я та оточуючих;

 • застосування на уроках здоров’язберігаючих технологій;

 • валеологічне виховання.

Завдання:

 • вивчення та аналіз рівня сформованості здоров’язбережуючої культури школярів;

 • розробка моделі здоров’язберігаючої субкультури учнів;

 • створення методичного комплексу щодо її реалізації;

 • формувати навички вільного орієнтування у природному, техногенному, побутовому, соціальному середовищі;

 • формувати емоційно-вольову компетентність учнів;

 • залучати до співпраці батьків і громадськість;

 • впроваджувати інноваційні педтехнології на уроках основ здоров’я ;

 • узагальнити результати роботи над проектом .

Суб’єкти діяльності в рамках реалізації проекту:

 • Учні 5-9 класів;

 • Вчитель основ здоров’я ;

 • Навчально-виховний процес школи.

Об’єкт діяльності: спільна діяльність вчителя основ здоров’я та учнів.

Актуальність: За останні роки в Україні відбулося погіршення здоров’я школярів. Проблема збереження та формування здоров’я дітей та молоді у сучасних умовах розвитку нашої держави є виключно актуальною. За даними досліджень до першого класу вступають 15-16 % хворих дітей. За роки навчання їх кількість зростає до 54%. Всього 10% випускників шкіл можуть вважатися здоровими, 40% мають різноманітну хронічну патологію. У кожного другого школяра виявлено сполучення кількох хронічних захворювань.

Здоров’я школярів залежить від умов навчання, харчування, рухової активності, правильного чергування навантаження та відпочинку, умов сімейного виховання. Школярі отримують недостатньо знань про своє здоров’я, про те, як його зберегти, не мають практичних навичок піклування про своє здоров’я . В навчально-виховній діяльності слід дотримуватись здоров’язберігаючих форм та методів роботи, бо основне завдання– забезпечити випускнику школи високий рівень здоров’я, сформувати культуру здоров’я.Очікувані результати:

 • Реалізація проекту повинна забезпечити формування високого рівня свідомості учнів щодо збереження свого життя і здоров’я;

 • Виховання позитивного ставлення до здорового способу життя;

 • Особисте усвідомлення необхідності дотримування культури здоров’язбережування .

Етапи реалізації проекту:

 • Підготовчий етап (вересень 2013р.):

 • розробка змісту, форми та методів діяльності щодо створення проекту;

 • вивчення досвіду роботи вчителів у відповідності до теми проекту;

 • аналіз програм з основ здоров’я у 5-9 класах;

 • робота з методичною літературою.

 • Практичний етап (жовтень 2013 р.).

 • вивчення, узгодження норм оцінювання та вимог до учнів;

 • накопичення банку даних щодо реалізації виховного потенціалу уроків та позакласних заходів з основ здоров’я;

 • створення пам’яток, рекомендацій, порад для учнів, їх батьків, вчителів;

 • анкетування учнів, батьків;

 • впровадження здоров’язберігаючої педтехнології.

 • Заключний етап (жовтень 2013 р.)

 • узагальнення результатів роботи (опис системи); створення презентації.

Впровадження здоров ̓язберігаючих технологій

на уроках основ здоров̓ я. Виховання дбайливого

ставлення до свого життя і здоров’я та оточуючих

(опис досвіду роботи)І. Теоретичне обґрунтування теми.

Шкільне життя насичене різноманітними стресовим факторами. Успіх освіти ґрунтується не лише на міцних знаннях, а і на міцному здоров’ї. Збереження морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців є одним із пріоритетних завдань загальноосвітньої школи, на чому наголошує Концепція загальної середньої освіти. Сучасний навчальний заклад має створити оптимальні умови для зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Вирішення саме цих завдань покладено на новий інтегрований курс «Основи здоров’я» , який за своїм змістом об’єднує питання здоров’я та безпеки життєдіяльності на основі діяльнісного підходу. Проведення уроків – невід’ємна частина загальної роботи школи щодо формування здоров’язберігаючої компетентності. Проведення Днів здоров’я, тижня основ безпеки життєдіяльності, включення учнів у спортивні гуртки, організація позакласних заходів щодо пропаганди здорового способу життя, забезпечення раціонального харчування у дитячій їдальні, проведення медичних оглядів, контроль виконання режиму дня школярів, організація шкільного літнього оздоровчого майданчика «Веселка», проведення ранкової гімнастики, спортивної години у ГПД, фізкультхвилинок - це неповний перелік всіх заходів, що проводяться в Петрівській спеціалізованій

школі № 2.

Центром впровадження здоров’язберігаючої технології є урок з основ здоров’я, де розглядаються основні аспекти її застосування, наводяться приклади життєвих ситуацій, використовуються різні форми і методи.

ІІ. Форми і методи роботи на уроках основ здоров’я.

Найбільш ефективними методами навчання на уроках з основ здоров’я вважаю:


 • «мозковий штурм»;

 • обговорення великою групою;

 • робота в та виконання вправ у малих навчальних групах;

 • рольова гра;

 • дебати, дискусії;

 • розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій;

 • виконання проектів;

 • перегляд і обговорення тематичних відеофільмів;

 • КВК та конкурси.

Використання таких методів забезпечує творчу співпрацю між учнями та вчителем.

При використанні ігрових методів звертаю увагу на цікавий та інформаційно насичений зміст гри. Якщо учні не зовсім активні, то форма гри може бути з «дитячим змістом», спрощена. Коли учні готові бути партнерами з вчителем, чекають «дорослого помічника», то зростає їх самостійність поступово.

Дуже важливо вірно організувати самостійну роботу учнів, бо формування її механізму – один із основних ресурсів дитини не тільки під час навчання у школі, але й у подальшому житті.

ІІІ. Виховний потенціал уроку основи здоров'я.

Три основні напрямки реалізації виховного потенціалу уроку:- відбір змісту матеріалу ;

- вдосконалення структури уроку шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках основ здоров’я ;

- організація спілкування (пропаганда здорового способу життя , виховання вольової сфери особистості).

Важливо, щоб урок проходив в атмосфері інтелектуальних, моральних, естетичних переживань, зіткнення різних поглядів та думок, пошуку істини та можливих шляхів вирішення задачі або проблеми, творчості вчителя та учнів.Знання Ставлення Система цінностей (ідей, поглядів)

Поведінки

На уроках основ здоров'я у 5-9 класах можна формулювати таку виховну мету:


 • формувати знання і навички до практичних дій, спрямованих на збереження здоров'я;

 • забезпечувати необхідною інформацією для формувань стратегій і технологій, що дозволяють зберігати і зміцнювати здоров'я;формувати уявлення про

відповідальність за власне здоров'я та здоров'я оточуючих;

 • виховання свідомого ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих, як головної життєвої цінності;

 • виховання вольової сфери особистості: рішучості, самостійності, цілеспрямованості, сміливості, витримки, самоконтролю, дисципліни, внутрішнього плану дій;

 • виховання емоційної сфери особистості:

- сили волі, наполегливості, гідності, моралі;

- пізнавальні мотиви:

- широкий соціальний мотив (почуття обов’язку та відповідальності, виховання особистісної значимості успішного навчання, обов’язковість виконання навчальної праці);

- мотив самоосвіти (самовдосконалення, орієнтація на придбання нових додаткових знань, побудову соціальної програми самовдосконалення, отримання розвитку в результаті виховання);

- мотиви соціальної співпраці (орієнтація на різні способи взаємодії в навчанні з іншими людьми);

- виховання позитивного відношення до навчання;

- розвиток пізнавального інтересу;

- необхідність у отриманні знань, умінь та навичок. • Інтелектуальне виховання:

- розвиток інтелектуальної культури особистості;

- виховання самостійності і критичного мислення;

- пізнавальних мотивів;

- основних прийомів розумової діяльності : спостереження, порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення, інтегрування, систематизації, індуктивних та дедуктивних міркувань;

- уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки ;

- виявлення скритих залежностей;

- організація інформації;

- уміння оцінювати як сам процес, так і результат. • Виховання культури навчальної праці:

- планування навчальної праці, чітку його організацію;

- дотримання правил навчальної гігієни;

- раціональні прийоми роботи з книгою та іншими джерелами інформації – виділення головного у тексті, виділення незрозумілих місць у тексті, становлення питань до тексту і відповіді на них, виділення головної думки по окремих частинах тексту, складання плану, планування, тезування, конспектування;

- самоконтроль засвоєння навчального матеріалу;

- самоаналіз результатів розумової праці (перевірка обчислень зворотною дією, порівняння з відповіддю, аналіз розв’язку у загальному вигляді).


 • Моральне виховання:

- гуманізм;

- колективізм, соціальна активність;

- свідоме відношення до праці (навчальної та інше), свідома дисципліна.


 • Екологічне виховання:

- виховання здорового способу життя.

- охорона природи, навколишнього середовища; • Трудове виховання:

- працелюбність;

- свідоме творче та відповідальне відношення до праці;

- виховання навичок культури розумової праці.


 • Естетичне виховання :

- прагнення, готовність та уміння вносити елементи прекрасного у своє життя;

- виховання уміння посильно проявити себе у мистецтві. • Розвиток творчих здібностей :

- відчуття до протиріччя, становлення та вирішення проблем;

- здатність до перегрупування ідей та зв’язків ;

- багата уява, відчуття красоти процесу та результату.

IV. Організація здоров ′язберігаючого процесу:

1. Санітарно-гігєнічні умови:


 • вологе прибирання кабінету;

 • провітрювання класної кімнати;

 • освітлювання кабінету;

 • відповідність меблів віковим особливостям учнів;

 • озеленення кабінету.

2. Психологічний напрям, клімат:

 • створення ситуацій успіху;

 • співпраця учнів і учителя;

 • доброзичлива атмосфера;

 • емпатія;

 • сміхотерапія.

3. Валеологічний напрям:

 • фізкультурні хвилинки, руханки;

 • релаксаційні паузи;

 • дихальні вправи;

 • масаж, гімнастика для очей пальців;

 • танцювальні вправи.

4. Позитивна мотивація до здорового способу життя.

5. Інтеграція знань про здоров я в предмети основ наук.

V. Досвід роботи за проблемою.

1. Особливості проведення уроків з онов здоров’я.

Один із методів здоров’язберігаючої технології, який я використовую у своїй практиці – це ароматерапія. Це допомагає відчути в продовж дня дітям гармонію тіла і духа. Люди завжди запам’ятовують особливий аромат приміщення (якщо він є). Заняття принесе подвійний ефект, якщо обраний нами аромат відповідає вимогам учбової діяльності, тобто стимулює мозкову активність, цікавість до навчання, концентрацію уваги.

Впродовж уроків учні 5 –х класів часто бувають розгублені. В такому випадку використовують стимулюючі та тонізуючі ефірні масла, які покращать пам’ять та увагу. Наприклад: грейпфрут, розмарин, лимон.

Заняття на свіжому повітрі проводжую регулярно, особливо у 5-7 класах. Сучасні діти все менше перебувають на свіжому повітрі. Вони віддають перевагу телебаченню, комп’ютерним розвагам або слуханню музики. А людині просто необхідно бувати на свіжому повітрі не менш 2-3 годин на добу. Це зміцнює організм, нормалізує нервову систему, укріплює пам’ять та уяву. Тому досить корисним для зміцнення здоров’я буде проведення деяких уроків на свіжому повітрі. Цей прийом дуже часто використовують вчителі американських шкіл. Для цього підходять теми, які входять у розділи «Здоров̓ я і навколишнє середовище», «Життя і здоров’я людини»: • «Небезпечне довкілля», « Фізичні чинники здоров’я. Принципи і методи загартування. Рухова активність» у 5-х класах;

 • «Природа і здоров’я. Вплив природного середовища на здоров’я », «Звички і здоров’я» у 6 класі;

 • «Способи життя і здоров’я. Формування здорового способу життя. Значення навичок і звичок для здоров’я » у 7 класі.

Діти зазвичай просиджують перерви, замість того, щоб походити, розім’яти м’язи. Я вважаю, що перерву треба проводити цікаво. Для цього використовую музичний супровід, різні ігри і руханки.

В музиці, як відомо, знаходиться величезний здоров’я зміцнюючий потенціал. Вона допомагає знімати стреси, стимулювати роботу мозку, підвищити засвоєння, сприяє естетичному вихованню. Наш емоційний стан, процеси сприйняття, запам’ятовування, розуміння залежить від того, що ми слухаємо. Звук – це енергія. Правильно підібрані мелодії здатні активізувати резерви в учнів.

На своїх уроках я використовую такий метод здоров’язберігаючої технології, як «Музична аптека».

Велику увагу звертаю на проведення різноманітних за формою хвилинок відпочинку: гімнастика для очей, пальчикова гімнастика, точковий масаж, активні рухові фізкультхвилинки, які супроводжуються музикою (танцювальні рухи) та віршем.

Значне місце у викладанні предмета належить проведенню нестандартних уроків. Наприклад, у 5-х класах:

- урок-гра «Азбука дорожнього руху» (Безпека на дорозі. Безпека на зупинках громадського транспорту);

- урок з елементами театралізації, інсценування казки «Золота рибка на новий лад» (Безпека на дорозі).

Учням 6 класу подобаються такі нетрадиційні форми уроків:

- Подорож у Мультляндію, відеофільм «Спасик та його друзі» (Пожежна безпека у будинку. Людина в автономному середовищі);

- Захист міні-проекту (Стосунки у сім′ї, класі. Особиста гігієна).

Семикласники із захопленням працюють над темою: «Реклама і антиреклама вибору косметичних засобів», ускладнюють роботу над проектами. Вони також створюють індивідуальні плани здорового способу життя та презентують їх.

Учні 8-9 класів активно працюють на уроках- диспутах, конференціях, КВК за такими темами:

- «Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на статеве дозрівання»;

- «Оздоровчі системи»;

- «Репродуктивне здоров’я молоді: фактори впливу і ризики ».

Застосовую на уроках основ здоров’я мультимедійне обладнання: захист власних дитячих презентацій, перегляд відео фрагментів, телепередач, науково-популярних фільмів та їх обговорення. У школі працює шкільне телебачення «Кадр». Створені зйомки також використовуються на уроці: «Як ми проводимо перерву», «Оздоровча система П.Іванова у третьому тисячолітті», «Шкільні новини», «Досягнення спорту».

Враховуючи індивідуальні та вікові особливості учнів, проводжу хвилинки малювання, де передають діти свої враження, відчуття за певною темою.

На уроки запрошуємо шкільних спортсменів, медичних працівників Петрівської лікарні, працівників соціальної служби зі справ дітей, робітників газової служби, пожежних. З екскурсіями буваємо на різних підприємствах селища.2.Використання здоров’язберігаючої технології в позакласній роботі.

Школа безпеки життєдіяльності.

Я завжди вимагаю, щоб діти поводилися правильно, але для того, щоб така поведінка стала звичкою, замало одноразових бесід та постійних зауважень. В школі традиційно проводяться тижні знань з безпеки життєдіяльності:


 • виставка-конкурс газет «Зроби до здоров’я крок»; класні години «За здоровий спосіб життя», «Ми- пішоходи», «Хочу бути здоровим», «Що ми знаємо про раціональне харчування» та ін.;

 • кінолекторій, тренінги: «Небезпечні знахідки», «Не помри молодим», «Спасик та його друзі»;

 • конкурси «Зелена фортеця», «Найздоровіший клас», «Спортсмен року», «День здоров̓ я», «Фізкультхвилинок та рухівок».

У 2013-2014 н.р. спортсменом роком став учень 10 класу Нікішин Максим, який має певні досягнення як важкоатлет – сім золотих медалей. У конкурсі «Найздоровіший клас » переміг 5-а клас. Оцінювання проводилося за наступними критеріями:

 • участь класу у загальношкільних оздоровчих заходах;

 • залучення батьків до роботи з пропаганди здорового способу життя;

 • кількість пропущених уроків за хворобою;

 • спортивні досягнення учнів класу.

«Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». У позакласних заходах застосовуються різні засоби мультімедіа . Ми живемо в епоху комп’ютерних технологій і користуємося цим. Це застосування презентацій PowerPoint, розвиваючих предметних комп’ютерних ігор, відео роликів, діафільмів, слайд-шоу, музичний супровід. Наприклад: «Презентація системи природного оздоровлення Порфірія Іванова».

Учні школи , особливо хлопці, багато вільного часу проводять в спортивних секціях важкої та легкої атлетики, а також грають в футбол. Так, футбольна команда школи посіла 1 місце у зональних змаганнях та 3 - у районних. Важкоатлети Нікішин М., Комісаренко К., Мельник Р., Горбаньов В., Чепіга Д., Бурбан Р. посідають призові місця на змаганнях селищних, обласних. Легкоатлети: Матвієнко К., Ковальчук А., Ліннік Є. – призери Всеукраїнських спартакіад.

Гра – завжди була найулюбленішою формою роботи для дітей, особливо молодшого шкільного віку. Необов’язково бути психологом, для того щоб грати з дитиною. Існують багато ігор, які ми можемо назвати терапевтичними, але ними ми сміливо можемо користуватися і під час уроків, факультативів, свят, або ж у групі тривалого дня.

Мій педагогічний досвід показує, що найефективнішими виявилися такі види ігор: • Сюжетно-рольові ігри. ( Тема: «Техногенна безпека. Правила безпеки в будинку. Газова безпека», 7 клас);

 • Театралізована гра;

 • Комп’ютерні ігри. (Тема : «Безпека в будинках. Безпечні ситуації в будинках, комунальних мережах. Дії під час їх виникнення», 6 клас);

 • Рухливі ігри ;

 • Інтерактивні методи (Тема : «Безпека в будинках. Безпечні ситуації в будинках, комунальних мережах. Дії під час їх виникнення», 6 клас);

 • Психогімнастичні. (Тема: «Оздоровчі системи. Оздоровче харчування», 8 клас);

 • Розвиваючі ігри .

Разом з інтерактивними методами роботи та розвиваючими іграми, я практикую різноманітні методи релаксації:

 • психогімнастика;

 • казкотерапія;

 • арт техніка;

 • кольоротерапія.

Завданням "психогімнастики” є збереження психічного здоров’я,

запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення можливостей для самовираження особистості.

На слово «казкотерапія» люди реагують по різному. Часто її сприймають як дитячу терапію зовсім не корисну для дорослих, але це не так. Для кожного віку існують свої казки, а ця техніка має майже необмежені можливості.

Для казкотерапії казки підбираються різні: народні, авторські, сучасні, спеціальної розробки, психокорекційні, притчі, міфи, легенди, філософськи казки та багато інших. Можливий варіант – придумати казку самостійно, або колективно разом із дітьми.

В основі арт-техніки лежить творча діяльність, у першу чергу малювання. Творчий розвиток являється не тільки головним терапевтичним механізмом, саме він допомагає виховувати здорову особистість. За допомогою арт-техніки дитина має можливість виразити свої переживання, почуття, відношення. Крім того творча діяльність допомагає зняти напруження, сприяє підвищенню дитячої самооцінки, впевненості у власних силах, та взагалі розвиває творчі здібності.

З самого народження кожного з нас оточують кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему та психіку людини, налаштовуючи його в унісон з оточуючим світом. Колір значно впливає на нас: притягує нас і до нас, змушує робити покупки та викликає різноманітні емоції. Зумовлює раптові почуття і навіть фізіологічні реакції, від припливу крові до почуття холоду. Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки блакитного. А сил надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Недарма ми так намагаємось хоча б не на довго вирватись із міста - ближче до природи і її зеленого кольору.

В школі традиційно проводяться Дні здоров′я. Учні школи із задоволенням приймають участь у спортивних змаганнях, конкурсах, що відбуваються на свіжому повітрі у мальовничих куточках нашого селища:


 • перетягування канату;

 • змагання з футболу, волейболу;

 • легкоатлетичні естафети;

 • конкурс на кращий костюм з природного матеріалу;

 • конкурс на безпечну та смачну страву;

 • « Ми – артисти»;

 • проведи цікаву гру, яку створив сам.

У школі виконується санітарно-гігієнічний режим. Учні згідно графіку проходять медичні огляди. Школярі, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, відвідують активно заняття. Учнівське самоврядування проводить контроль за вологим прибиранням, доглядом за квітами у класних кімнатах. Результати рейду-перевірки оголошуються на загальношкільних лінійках, визначаються переможці та вказуються недоліки.

Шкільна їдальня розрахована на 90 місць, 103 учні харчуються безкоштовно. Решта учнів забезпечена гарячим харчуванням та буфетом. Є групи подовженого дня, де учні мають змогу приймати їжу двічі на день.

У школі велика увага приділяється контролю виконання режиму дня учнями, вчителі мають тісний зв'язок з батьками. У ГПД важливим моментом є

спортивні години: рухливі ігри, загально розвиваючі вправи, народні ігри, спортивні естафети, змагання, прогулянки на свіжому повітрі.

Діти школи мають змогу оздоровитись, відвідуючи літній майданчик «Веселка». Екскурсії по рідному селищу, в природі, поїздка до музеїв та театрів міста Луганська, цікаві позакласні заходи («Містер та місіс Літо», «Свято Івана Купала»), спортивні змагання роблять літнє дозвілля учнів веселим та незабутнім.

Учні під час літніх канікул відпочивали у Криму (табори «Артек» та «Южний»).

В школі проведені такі цікаві позакласні заходи:


 • «Веселі старти» у 3-4 класах (Мірошніченко Т.І., Гордієнко Н.І.);

 • «Живемо по – новому!» Оздоровча система Порфірія Іванова. (8-11класи);

 • «Майбутній олімпієць» у 9 класах (Чумак О.П., Пєрвих Р.О.);

 • Показові виступи важкоатлетів – спортивне свято (Гребельний В.Т., керівник секції «Спортивний Олімп» наукового товариства учнів «Інтелект»);

 • «Мої захоплення» у 8 класі (Каменюка Л.С.);

 • «Нумо, хлопці!» , змагання до Дня захисника Вітчизни;

 • День цивільної оборони;

 • Показові виступи учасників гри «Зірниця».

VI. Висновок.

Завдяки застосуванню здоров’язберігаючих технологій у школі зменшилась кількість учнів, що хворіють протягом навчального року. Зменшилась чисельність школярів, що віднесені до спеціальної медичної групи з фізичної культури. Зростає кількість спортсменів, формується внутрішня мотивація до збереження свого здоров’я та оточуючих. Учні більш зацікавлено сприймають інформацію щодо здорового способу життя, проявляють активність у шкільних позакласних заходах.

Звичайно, вирішення проблеми здоров’я дітей та підлітків потребує пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків та представників громадськості. Та розуміємо, що особливе місце, відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна і має всі можливості для того, щоб зробити навчально-виховний процес здоров′язбережувальним. Саме тому колектив Петрівської спеціалізованої школи №2 продовжує працювати над впровадженням здоров′язберігаючої технології..

Список використаної літератури:

1.Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 1999 році.// Стат. Біолог.-К., 2000.-39 с.

2.Зайцев В.П. Валеология: формирование и укрепление здоровья .-М., 1998.-88 с.

3. Анохина И. А. Приобщение школьников к здоровому образу жизни: методические рекомендации /И.А. Анохина.- Ульяновск: УИПК-ПРО, 2007.- 80 с.

4. Бойченко Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим/Т.Бойченко// Здоров’я та фізична культура. – 2005. - №2 – С.1 - 4.

5. Л.Г. Горяна Організація навчально-пізнавальної діяльності на екологічних стежках, як здоров̓ язбережувальна технологія.// Науково-методичний посібник. – К.: ФОСПД Куц В.М. – 2012 р.-120 с.

6. Подгорная О.Е. Проектирование здоровьесберегающего пространства общеообразовательной школы средствами личностно-ориентированного образования: дис. канд. пед. наук: 13.00.01/Подгорная Ольга Ефимовна. – Тирасполь, 2005. - 211 с.

7. С.П. Тимофеев, В.В. Луханин, А.Г. Колесников «Здоровый образ жизни в современных образовательных учреждениях».

8. И.В. Чупаха «Здоровьесберегающие технологии».

9. О.В. Жмутська «Здоров ′я зберігаюча субкультура школяра сучасної школи».

10. Ізмалкова О.О., Колесник К.А. «Формування здоров ̓язбережувальної поведінки в дитини».

Скачати 187.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка