Тема. Повторюваність явищ. Міні-проект «Опале листя: користь чи шкода?»


Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми «Земля як планета»Сторінка5/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.98 Mb.
#9957
ТипУрок
1   2   3   4   5
Тема. Узагальнення та систематизація знань з теми «Земля як планета»

Мета: повторити, узагальнити знання, отриманні під час вивчення теми; вдосконалювати практичні уміння та навички, використовувати набуті знання; перевірити рівень засвоєння знань, умінь та навичок з вивченої теми; виховувати цікавість до навколишнього світу, розвивати логічне мислення.

Обладнання і матеріали: атласи, варіанти завдань.

Тип уроку: закріплення й систематизація та контроль знань, умінь та навичок.

Основні поняття і терміни: екватор, полюс, меридіан, півкуля.
Хід уроку
І. Організаційний момент

ІІ. Приклади завдань для контролю
І рівень

Назвіть, хто здійснив найдавніші плавання і географічні відкриття?

а) українці, б) іспанці, в) фінікійці.
Назвіть, хто склав першу географічну карту?

а) Арістостель, б) Птоломей, в) Геродот.


Вкажіть, яке твердження є правильним:

а) Європа – материк;

б) Європа – континент;

в) Європа – частина світу.


ІІ рівень

Опишіть, у якій послідовності було відкрито материки?

Наведіть відомі вам докази кулястості Землі.

Доведіть, чому треба вивчати та знати внутрішню будову Землі?


ІІІ рівень

Наведіть приклади, як змінювались уявлення людей про Землю протягом її дослідження?

Поясність, які рухи виконує Земля?

Поясність, чому змінюються пори року?


ІV рівень

Які ви знаєте способи зображення Землі?

Поясніть, що таке масштаб і для чого його використовують?

Поясність, чому ми бачимо тільки один бік Місяця?


ІІІ. Домашнє завдання

Підготувати кілька питань (до 10) по географічних об’єктах розташованих на різних частинах світу.Урок №41
Тема. Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту

Мета: сформувати поняття «ґрунт»; ознайомити із видами ґрунтів, їх властивостями та значенням ґрунту в природі та житті людини; продовжити формувати навички дослідницької роботи; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Обладнання і матеріали: таблиця «Ґрунт», роздавальний матеріал: по два шматочки ґрунту у сірникових коробках, одна склянка з водою й одна паличка на кожну парту; демонстраційний матеріал: спиртівка, металева коробочка з сухим ґрунтом (чорноземом із залишками рослин), сірники, скло, металева коробочка з вологим ґрунтом.

Базові поняття і терміни: ґрунт, родючість, ґрунтоутворювачі.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Хід уроку

І. Бюро погоди

— Яка зараз пора року? Який місяць, день, число? • Яким сьогодні є стан неба?

 • Чи є вітер, його напрям? Якою є температура повітря?

 • Чи спостерігали ви опади?

 • Як змінилась висота Сонця?

 • Як зміна висоти вплинула на тривалість дня і температуру повітря?


ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда за таблицею

 • Чи однорідні нари землі на таблиці?

 • Перелічіть шари землі, які ви бачите.

 • Чим відрізняється верхній шар землі від інших?

 • Як він називається?

 • Якого він кольору?


ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку

ІV. Мотивація навчальної діяльності

Створення проблемної ситуації

 • Ви знаєте, що вогнище можна погасити, засипаючи його землею.

Демонстрація досліду: у залізній коробочці нагріває на спиртівці сухий шматочок ґрунту із залишками рослин, а діти спостерігають, що земля димить, пахне горілим.

Проблемне запитання

— Чому димить і пахне горілим шматочок землі в досліді, хоча вогнище гасять саме землею, ґрунтом? Що входить до складу ґрунту?


V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

1. Практична робота пошукового характеру з метою розв'язання проблеми (фронтальні досліди)

Дослід 1

Киньте шматочок ґрунту у склянку з водою. Що ви спостерігаєте? Зробіть висновок, що знаходиться в ґрунті.Дослід 2

Тепер розмішайте цей ґрунт у склянці паличкою. Що ви спостерігаєте? Які складові частини ґрунту осіли на дно, а які — плавають? Що можна розпізнати серед частинок ґрунту, які плавають?

Саме ці шматочки корінців, стебел, листків горіли у першому досліді і саме вони утворюють у ґрунті перегній.

Дослід 3

Випарювання над вогнем шматочка вологого ґрунту у залізній коробочці, над якою вчитель тримає скло.

Демонстрація досліду супроводжується бесідою з учнями.

— Як ви гадаєте, що ще входить до складу ґрунту, крім повітря, глини, піску, перегною?

— Подумайте, що ми будемо спостерігати, якщо нагрівати ґрунт над вогнем, а над ним тримати скло?

— Зробіть висновок, яку складову частину ґрунту ми спостерігаємо в цьому досліді на склі.Дослід 4

Учитель продовжує нагрівати скло з краплинами води на вогні, відставивши коробочку з ґрунтом. Учні разом з учителем з'ясовують, що вода на склі поступово випаровується, і на склі залишаються білі плями. Це — мінеральні солі — ще одна складова ґрунту. Вони були розчинені у воді, а коли вода випарилася, мінеральні солі стали помітні.

Пошукова робота повинна закінчитися підведенням підсумків щодо складових ґрунту, учні самостійно роблять ці висновки, повертаючись до проблемного запитання.

2. Розповідь учителя

Ґрунт можна порівнювати із тоненькою плівкою, що вкрила сушу нашої величезної планети. А без цієї плівки не було б ні суші, ні рослин, ні тварин, ні людини. Чому? Уявіть собі, що ґрунту раптом не стало. Зникнуть рослини і тварини. А отже, не зможуть жити на Землі і люди. Ось чому говорять, що ґрунт дорожчий за золото. Без золота люди змогли б прожити, а без ґрунту — ні. Ґрунт — верхній, пухкий, родючий шар землі, на якому ростуть рослини Ґрунти — це земельні ресурси України, складова частина її продуктивних сил, основне джерело національного багатства. Ґрунт є особливим природним витвором, він виник у результаті взаємодії неживої та живої природи.

Головна властивість ґрунту — родючість, тобто здатність забезпечувати рослини необхідними мінеральними солями і вологою. Визначає родючість ґрунту органічна речовина — перегній, що утворюється в результаті неповного розкладу бактеріями та грибами відмерлих рослинних решток.

Ґрунти України є дуже різноманітними. їх існує близько 1000 видів, тому що вони утворились у різних природних умовах.

Ви спостерігали в природі, що ґрунт має неоднаковий колір. Колір ґрунту залежить від кількості в ньому піску і глини. Чим більше в ґрунті піску, тим колір його світліший. Якщо вміст в ґрунті піску перевищує 90 %, то такий ґрунт називають піщаним, а той, що містить понад 40 % глини, — глинистим.

У піщаному ґрунті мало повітря. Він швидко пропускає воду, але погано її зберігає. Коли багато вологи, то глинистий ґрунт стає в'язким, а після висихання — твердим і щільним.

Ґрунт чорного кольору — чорнозем. У ньому багато перегною. Чорнозем пропускає воду і повітря, зберігає вологу.

Верхній родючій шар ґрунту, що дає життя рослинам, сам зростає дуже повільно. Учені підрахували, що для того, щоб утворився шар ґрунту завтовшки 5 см, потрібно не менше, ніж 2000 років. А для нормального росту рослин потрібний шар ґрунту завтовшки хоча б 50 см. Порахуйте, скільки ж потрібно років, щоб утворився ґрунт такої товщини. Якщо невміло або недбало господарювати, то родючий ґрунт може загинути швидко і безповоротно.

Створюють і збагачують родючість ґрунту різні тварини, для яких ґрунт є домізкою. Це дрібні комахи — ногохвістки, інші комахи та їх личинки, черви, молюски, мікроби, а також різні гризуни: миші, полівки, ховрахи, хом'яки.

Велике значення для утворення перегною мають дощові черви, які живляться мертвим листям, а виділяють його перероблені залишки.

Щоб родив багатий ґрунт, його необхідно добре обробляти. У пухкий ґрунт добре проникають повітря та вода. Малородючі ґрунти удобрюють торфом, перегноєм, мінеральними добривами. Удобрення потребує і чорнозем, бо рослини для росту і розвитку забирають із нього безліч поживних речовин.
VI. Закріплення та осмислення знань

1.Бесіда


 • Що таке ґрунт?

 • Який склад ґрунту?

 • Як утворюється ґрунт?

 • Який ґрунт найродючіший? Чому?

 • Чому дощових червів називають головними ґрунтоутворювачами?

2.Робота з підручником
VII. Узагальнення та систематизація знань

 1. Робота в зошитах

 2. Робота з кросвордомПо вертикалі:

 1. Одна із складових частин ґрунту. (Пісок)

 2. Верхній шар землі, на якому зростають рослини. (Ґрунт)

 3. Ґрунт повільно пропускає воду, якщо в ньому є... (Глина)

 1. Що ви виявите у ґрунті, коли кинете його грудочку в складку з водою? (Повітря)

По горизонталі:
1. Рослинні і тваринні рештки, що перегнили. (Перегній)

 1. Рідина, що входить до складу ґрунту. (Вода)

 2. Головна ознака ґрунту. (Родючість)


VIII. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.Урок № 42Тема. Повітря — суміш газів. Значення повітря

Мета: сформувати поняття «повітря», уявлення про склад повітря; продовжити формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, розвивати логічне мислення; формувати дослідницькі навички; виховувати бережливе ставлення до природи, бажання оберігати повітря від забруднення.

Обладнання і матеріали: порожня склянка, порожня пляшечка, посудина з водою, шматочки ґрунту в сірникових коробочках і маленькі скляночки з водою на кожну парту, гумова груша.

Базові поняття і терміни: повітря, кисень, вуглекислий газ, азот, озон, атмосфера.

Тип уроку: комбінований.
Хід уроку

І. Бюро погоди

— Яка зараз пора року? Який місяць, день, число? • Яким сьогодні є стан неба?

 • Чи є вітер, його напрям? Якою є температура повітря?

 • Чи спостерігали ви опади?

 • Як змінилась висота Сонця?

 • Як зміна висоти вплинула на тривалість дня і температуру повітря?

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне опитування

 • Що таке ґрунт?

 • Які складові ґрунту ви знаєте?

 • Як утворюється ґрунт?

 • Як треба охороняти ґрунт?

2. Індивідуальне опитування

Завдання 1. Намалюй на дошці схему або таблицю «Склад ґрунту».

Завдання 2. Доведи за допомогою досліду, що в ґрунті є повітря.

Завдання 3. Доведи за допомогою досліду, що в ґрунті є пісок, глина, перегній.

Завдання 4. Розкажи, якими дослідами можна довести, що в ґрунті є вода і мінеральні солі.

Завдання 5. Поясни, яке значення має ґрунт на Землі для тварин, рослин, людей. Розкажи як утворюється ґрунт.

Завдання 6. Розкажи, як руйнуються ґрунти і як треба охороняти їх від руйнування.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності


 1. Самоспостереження за процесом дихання

 • Спробуйте затримати дихання, спостерігайте, чи довго вдалося вам перебувати в такому стані.

 1. Бесіда

 • Чому важко довго не дихати не тільки вам, дітям, а й тренованим спортсменам-підводникам?

 • Чому без їжі людина може прожити кілька тижнів, без води — п’ять днів, а не дихаючи — лише кілька хвилин?

 • Що важливіше для живих організмів: їжа, вода чи повітря?

 • Що ми будемо вивчати сьогодні на уроці? Яка тема нашого уроку?


ІV. Повідомлення теми і завдань уроку

V. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда

 • До якої природи належить повітря?

 • Які ознаки має жива природа?

 • Чим дихає усе живе на Землі?

 • Де знаходиться повітря?

VІ. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

 1. Розповідь учителя з елементами бесіди

Повітря — необхідна умова життя на Землі, ним дихають усі живі організми. Без повітря немислиме збереження життєвих функцій організму. Повітряне середовище дозволяє людині орієнтуватися в просторі, через неї органами чуття сприймаються зорові, слухові сигнали, що дозволяють судити про стан навколишнього середовища.

Через повітряне середовище відбуваються процеси теплообміну, відбувається віддача тепла конвекцією і потовипарюванням, завдяки чому забезпечується тепловий комфорт людини. Зміна властивостей ґрунту, одягу, житла тісно пов'язана зі станом повітряного середовища. У процесі розвитку людського організму між ним і повітряним середовищем створюються тісні взаємодії, порушення яких може призвести до несприятливих змін в організмі. Повітря — газоподібне тіло, як і будь-яке інше тіло, займає певне місце. Повітря знаходиться навколо нас, заповнює всі порожнини, є і в ґрунті, й у воді. Повітря товстим шаром оточує земну кулю, цей шар — атмосфера Землі. • Чому цей шар і безхмарне небо — блакитні?

Повітря, складова земної атмосфери, являє собою суміш газів. Сухе атмосферне повітря містить 20,95% кисню, 78,09% азоту, 0,03% вуглекислого газу. Крім того, в атмосферному повітрі наявні багато інертних газів (аргон, гелій, неон, криптон, водень, ксенон, радон). В атмосферному повітрі наявні невеликі кількості озону, закису азоту, йоду, метану, водяної пари.

Крім постійних складових частин, в атмосфері утримуються деякі домішки природного походження, а також різноманітні забруднення, що надходять у результаті виробничої діяльності людини.Кисень. Постійний вміст кисню підтримується безперервними процесами його обміну в природі. Кисень споживається при подиху людини й тварин, він необхідний для горіння й окиснювання. Кисень надходить в атмосферу в результаті фотосинтезу рослин. Наземні рослини і фітопланктон щорічно постачають в атмосферу кисень, що повністю відновлює його природний збиток.

На поверхні землі через інтенсивне перемішування повітряних мас концентрації кисню залишаються практично постійними. Не відчувається істотної різниці у вмісті кисню в повітрі промислових міст і сільських місцевостей. Концентрації кисню коливаються лише в межах десятих часток відсотка, що не має істотного гігієнічного значення. При зниженні парціального тиску кисню, що спостерігається при піднятті на висоту, можливі явища кисневого голодування. Поряд з киснем нормальною складовою частиною повітря є озон. Озон поглинає короткохвильову ультрафіолетову радіацію, що згубно впливає на все живе. Одночасно озон поглинає довгохвильову інфрачервону радіацію, що випромінюється Землею, і таким чином запобігає надмірному охолодженню її поверхні. Концентрація озону нерівномірно розподіляється по висоті. Найбільша його кількість відзначається на рівні 20-30 км від поверхні землі. З наближенням до поверхні землі концентрація озону зменшується.Азот. Поряд з киснем і озоном до складу атмосферного повітря входить азот, що за кількісним вмістом є найбільш істотною складовою частиною атмосферного повітря.

Азот належить до інертних газів, він не підтримує дихання і горіння. В атмосфері азоту життя неможливе. У природі відбувається його кругообіг.Вуглекислий газ. Вуглекислий газ у природі перебуває у вільному й зв'язаному станах. До 70 % вуглекислого газу розчинено у воді морів й океанів, до складу деяких мінеральних сполук (вапняків і доломітів) входить близько 22 % загальної кількості. Інша його частина припадає на тваринний і рослинний світ (кам'яне вугілля, нафта і гумус).

Крім основних складових частин, - кисню, азоту, вуглекислого газу, – в атмосферному повітрі утримуються водень, метан, закис азоту, аміак, сірководень. Ці гази є результатом природних процесів, що відбуваються на поверхні землі і в атмосфері. Також в атмосферному повітрі постійно наявні водяні пари.2. Фронтальна практична робота учнів

а) Помахайте зошитами біля обличчя. Що ви відчуваєте? Про що це свідчить?

б) Вкиньте у склянку з водою грудочку ґрунту, спостерігайте, що з'являється у склянці. Що це за бульбашки? Про що вони свідчать?

3. Демонстрація дослідів учителем за допомогою чотирьох учнів-дослідників

Дослід 1

Опусти порожню склянку догори дном у посудину з водою. Чи заповнює вода склянку? Про що це говорить?Дослід 2

Візьми порожню пляшечку і занурюй її в посудину з водою. Що ви спостерігаєте? Що це за бульбашки? Про що говорить дослід?Дослід 3

Налий у склянку води. Що ви спостерігаєте? Чому на стінках склянки з'являються бульбашки? Про що говорить цей дослід?Дослід 4

Стисни гумову грушу, підстав долоню. Що ти відчуваєш? Про що говорить цей дослід?

Зробіть загальні висновки з усіх дослідів.
VIІ. Закріплення та осмислення знань

1. Бесіда


 • З яких газоподібних речовин складається повітря?

 • Яке значення в природі має кисень, хто його утворює?

 • Як у повітря потрапляє вуглекислий газ?

 • Як у повітря потрапляє водяна пара?

 • Які речовини забруднюють повітря?

 • Чи можна розкладати багаття в містах, городах, садах? Чому?

 • Чому небезпечно курити самому? Чому небезпечно знаходитися поруч з курцями?

 • Чому під час кожної перерви слід добре провітрювати класну кімнату?

— Чому рослини є незамінними помічниками людини в очищенні повітря?

 1. Робота з підручником


VIIІ. Узагальнення та систематизація знань

 1. Робота в зошитах

 2. Заповнення схеми «Склад повітря» на дошці

Азот


Кисень

Вуглекислий газ

Інші гази

Шкідливі речовини

Водяна пара

Склад повітря

Х. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.Урок 43
Тема. Властивості повітря

Мета: продовжити формувати поняття «повітря»; сформувати уявлення про властивості повітря та його охорону; продовжувати формувати дослідницькі навички, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в природі; розвивати логічне мислення; виховувати бережливе ставлення до природи, бажання оберігати повітря від забруднення.

Обладнання і матеріали: склянка з холодною та дві склянки з гарячою водою; колба, волога тканина, водяний термометр.

Базові поняття і терміни: властивості повітря, шкідливі речовини.

Тип уроку: комбінований.
Хід уроку

І. Бюро погоди

- Яка зараз пора року? Який місяць, день, число?

- Яким сьогодні є стан неба?

- Чи є вітер, його напрям? Якою є температура повітря?

- Чи спостерігали ви опади?

- Як змінилась висота Сонця?

- Як зміна висоти вплинула на тривалість дня і температуру повітря?
ІІ. Перевірка домашнього завдання

1. Фронтальне опитування

- До якої природи належить повітря?

- До яких тіл належить повітря?

- З яких речовин складається повітря?2. Індивідуальне опитування

Завдання 1. Розкажіть про одну зі складових повітря (кисень, вуглекислий газ, водяна пара) за таким планом: 1. Назва речовини.

 2. Яке значення має на Землі?

 3. Звідки потрапляє в повітря?

Завдання 2.Заповни на дошці схему «Склад повітря».

Завдання 3.Доведи за допомогою досліду, що повітря є у ґрунті.

Завдання 4.Доведи за допомогою досліду, що повітря є у воді.

Завдання 5.Доведи за допомогою досліду, що повітря займає певне місце.


ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 • Подумайте, де легше і приємніше дихати: у великому місті чи в сільській місцевості, на річці, на морі, в листяному чи хвойному лісі? Чому?

 • Із чого складається повітря?


ІV. Повідомлення теми і завдань уроку

V. Мотивація навчальної діяльності

 • Чому ми не бачимо повітря, хоча знаємо, що воно усюди навколо нас, заповнює всі порожнини? (Повітря не видно.)

 • Як можна назвати цю властивість (ознаку) повітря? (Повітря прозоре, безбарвне.)

 • Пригадайте, чому безхмарне небо — блакитне, хоча ми встановили, що повітря безбарвне, прозоре?

 • Чи відчуваєте ви запах чистого повітря?

 • Як назвати цю властивість повітря? (Повітря не має запаху.)

Тепер продовжимо вивчати властивості повітря за допомогою дослідів.
VІ. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

1. Демонстрація дослідів

Після кожного досліду учні під керівництвом учителя визначають певну властивість повітря.Дослід 1

При нагріванні повітря розширюється.

У склянку з водою опустимо догори дном колбу так, щоб у неї не зайшла вода. Будемо нагрівати колбу руками. З неї виходять бульбашки повітря. Чому?

Дослід 2

При охолодженні повітря стискається.

Не виймаючи колби з води, покладемо на неї холодну вологу тканину. В колбу почне набиратися вода. Чому?

Дослід 3

Повітря погано проводить тепло.

Візьмемо дві склянки з гарячою водою. Виміряємо температуру води в них. Одну склянку залишимо відкритою. Другу — накриємо більшою склянкою. Через деякий час знову виміряємо температуру води в обох склянках. Чому температура різна?

А тепер спробуємо з'ясувати таємниці цих дослідів.2. Розповідь учителя з елементами бесіди

 • Яким тілом є повітря?

 • Як розташовані (на якій відстані одна від одної) молекули речовини в газоподібному тілі?

Правильно, відстані між молекулами речовини в газоподібному тілі найбільші, порівняно з відстанями між молекулами у твердих і рідких тілах. До того ж молекули будь-якої речовини весь час рухаються. При нагріванні молекули повітря починають рухатися швидше і відстані між ними збільшуються. Саме тому повітря розширюється і виходить із колби, як ви і бачили в першому досліді.

— Подумайте, як змінюються рух молекул і відстані між ними при охолодженні?

Отже, при охолодженні молекули повітря починають рухатися повільніше і відстані між ними зменшуються, тому повітря стискається і його місце в колбі займає вода, як ви і бачили в другому досліді.

Тепер повернемося до третього досліду.

— Яка була температура води в обох склянках на початку досліду?

— Якою стала температура води в закритій і у відкритій склянках через деякий час?

— У якій склянці вода охолонула швидше, а в якій залишилася майже гарячою? Чому?

Цю властивість повітря — погано проводити тепло — можна часто спостерігати в природі.

Нас оточує повітря. Ним дихають усі живі організми. Але для дихання потрібне чисте повітря Забруднене повітря викликає різні захворювання. Воно може спричиняти загибель живих організмів.

Звідки в повітрі беруться шкідливі речовини? Вони потрапляють до нього з димом фабрик, заводів, шахт, доменних печей, котелень. Отруюють повітря відпрацьовані гази автомобілів, літаків, тракторів, мотоциклів. Багато небезпечних речовин потрапляє в повітря під час аварій на хімічних заводах, атомних станціях. Лихом не лише для України, а й для багатьох інших країн світу стала аварія на Чорнобильській атомній станції.

Наша держава дбає про чистоту повітря. В Україні прийнято Закон про охорону повітря. Він вимагає, щоб на всіх підприємствах встановлювалися спеціальні фільтри, пиловловлювачі. Вони затримують отруйні й радіоактивні речовини, пил, сажу, гази.

Щоб зберегти повітря чистим, люди переобладнують автомобілі. Замість бензину в них використовується газове пальне. Паровози, які працювали на вугіллі, замінено на електровози.

Незамінними помічниками людини в очищенні повітря є рослини. Рослини поглинають з повітря вуглекислий газ і збагачують його киснем. Своїм листям вони затримують пил, сажу, інші шкідливі речовини.

VIІ. Закріплення та осмислення знань

1.Робота з підручником

2.Робота в групах

Завдання 1-й групі. Підібрати ознаки вітру

Завдання 2-й групі. Попрацювати з тлумачним словником і пояснити значення вітрів різної сили (буря, буревій, віхола, вихор та ін.)

Завдання 3-й групі. Підготувати влучні вислови про вітер.


VIIІ. Узагальнення та систематизація знань

1. Робота на дошці

Заповнення схеми «Властивості повітря»


прозоре

безбарвне

не має запаху

стискається при охолодженні

розширюється при нагріванні

Склад повітря


 1. Робота в зошитах


Х. Домашнє завдання

Вивчити відповідний параграф підручника.
Каталог: download -> version
version -> Екологічне право україни: сучасний етап вступ
version -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка