Тема освітнього проектуСкачати 72.01 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір72.01 Kb.
Дошкільний навчальний заклад № 73

Тема освітнього проекту

ТВОРЧІ ІГРИ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІh:\дид. гра 2015\palush.jpg
Вихователь Галка О.В.

м. Вінниця

2015

«Людина стала людиною тільки тоді, коли побачила красу вечірньої зорі і хмарок, що пливуть у блакитному небі, почула спів солов'я і пережила захоплення красою простору. З тих пір думка і краса йдуть поруч, підносячи і звеличуючи людину, але це облагородження вимагає великих виховних можливостей ».
(В.О. Сухомлинский)

Актуальність проекту

Життя в епоху науково-технічного прогресу стає різноманітним і складним. Воно вимагає від людини не шаблонних, звичних дій, а рухливості, гнучкості мислення, швидкої орієнтації і адаптації до нових умов, творчого підходу до вирішення великих і малих проблем. Якщо врахувати той факт, що частка розумової праці майже у всіх професіях постійно росте, а все більша частина виконавської діяльності перекладається на машини, то стає очевидним, що творчі здібності людини слід визнати найістотнішою частиною його інтелекту і завдання їх розвитку - одним з найважливіших завдань сучасної дошкільної освіти.

Нова концепція дошкільної освіти орієнтувала педагогів на визнання самоцінності дошкільного дитинства як унікального періоду в житті людини. Виходячи з цього, завдання педагогів полягає не тільки в підготовці дитини до школи, а й у забезпеченні умов для повноцінного проживання цього унікального періоду, розвитку у неї на етапі дошкільного дитинства всіх наявних здібностей з метою успішної реалізації дитини в суспільстві. Наскільки просунеться вперед людське суспільство в майбутньому, буде визначатися творчим потенціалом підростаючого покоління.

Творчі здібності - це індивідуальні особливості якості людини, які визначають успішність виконання ним творчої діяльності різного роду. «Творчість» виступає як невід'ємне поняття, оскільки у дитини немає іншого шляху особистісного становлення, крім творчого, пов'язаного з розвитком уяви (Л. С. Виготський, В. В. Давидов, Д. В. Менджеріцкая, Д. Б. Ельконін). Розвиток творчості, креативності розглядається як основний напрямок розвитку особистості.

Творчість дитини - це найважливіша якість його особистості, це універсальна здатність, що лежить в основі формування всіх інших його здібностей. Творчість - це особливий світогляд малюка, особливе ставлення до навколишнього світу, як в плані його сприйняття, так і в плані його перетворення.

Сучасні психолого-педагогічні дослідження (Н.А.Коротковой, Л. Л. Венгер, Е.В. Зворигіна, А.А. Люблінської) виходять з необхідності вивчати особистісний розвиток дитини в його тісній взаємодії з дорослим. Особливе місце при вивченні цих відносин відводиться сюжетно-рольовій грі, оскільки ігрова творчість розуміється як обов'язкова складова особистісного розвитку. При цьому гра розглядається як інтегративна діяльність дитини, в якої дії в уявному плані нерозривно пов'язані із спілкуванням, спрямованим на їх організацію та здійснення. Необхідно враховувати той факт, що основним критерієм сюжетно-рольової гри є наявність уявної ситуації, де реалізується не тільки ігровий задум, формуються адекватні способи взаємодії, але виявляються здібності різного характеру і спрямування.

Успіх реальної соціалізації дошкільника, таким чином, залежить від того, наскільки дорослий усвідомлює власну необхідність для розвитку дитини в грі. Таку позицію дорослого описує характерний для сучасної педагогіки «особистісно - орієнтований» підхід, в рамках якого сюжетно-рольова гра дошкільнят розглядається не тільки як підготовка до «дорослого» життя, але і як реальне творче (так як для дитини навколишній світ завжди в чомусь новий) придбання соціального досвіду.

У вітчизняній педагогіці багаті традиції вивчення сюжетно-рольової гри, спираються на роботи Р. І. Жуковської, А. В. Запорожця, А. Н. Леонтьєва, Д. В. Менджеріцкой, А. П. Усовой, в яких вона розглядається як засіб розвитку сміливості, мужності, кмітливості, витримки, творчої вигадки, винахідливості, прагнення до перемоги. Саме в грі дитина робить перші кроки творчої діяльності.

Вплив ігор на творчий розвиток особистості дитини полягає в тому, що через неї він знайомиться з поведінкою і взаємовідносинами дорослих людей, які стають зразком для його власної поведінки, і в ній набуває основні навички спілкування, якості, необхідні для встановлення контакту з однолітками. Захоплюючи дитину і примушуючи її підкорятися правилам, відповідним взятій на себе ролі, гра сприяє розвитку почуттів і вольової регуляції поведінки.

Гра як провідний вид діяльності дитини дошкільного віку впливає на розвиток. Починає формуватися довільність психічних процесів. Насамперед, розвивається довільна сприйняття, увага і пам'ять. Потреба в спілкуванні з однолітком змушує дитину точно виконувати правила гри, а це вимагає спеціальних зусиль і цілеспрямованості. Розвиток мислення - здійснюється перехід від думки у дії до думки в плані уявлень. Діючи з предметом-заступником, дитина вчиться мислити про реальний предмет. Сюжетно-рольова гра має визначальне значення і для розвитку уяви, оскільки в ігровій діяльності дитина вчиться заміщати один предмет іншим і «приміряти» на себе різні ролі, образи і дії.

Крім цього в грі розвивається знакова функція мови (предмет - знак - його найменування). Сюжетно-рольова гра сприяє розвитку рефлексії як здатності співвідносити свої дії, мотиви, вчинки з загальнолюдськими цінностями. У грі ця можливість відкривається тому, що дитина перебуває в подвійній позиції - виконуючого роль і контролюючого якість (правильність) її виконання. У грі ж продовжують розвиватися продуктивні види діяльності, з'являються елементи навчальної та трудової діяльності. Таким чином, сюжетно-рольова гра - це самостійна, творча, вільна діяльність дитини.

Іншими словами, діти, які володіють навичками сюжетно-рольової гри мають більш стійку психіку, більш товариські і комунікабельні. Крім того, вони володіють необхідним запасом творчих здібностей, які допомагають їм реалізуватися в таких сферах людської діяльності як художня творчість, музика і т.д.

Дослідники підкреслюють необхідність педагогічного керівництва розглянутої нами ігрової діяльності з метою розвитку творчості дитини (Р. І. Жуковська, Є. В. Зворигіна, Д. В. Менджеріцкая, І. Я. Михайленко, Н. Н. Подьяков, Я. О. Пономарьов та інші). На практичну значимість цієї проблеми вказують багато авторів, констатуючи, що в умовах дошкільного закладу гра або пускається на самоплив, або неприпустимо регламентується (Т. А. Маркова, Н. Я. Михайленко та інші).

Цим визначається актуальність цього проекту в рамках теми використання сюжетно-рольової гри як засобу розвитку творчих здібностей дітей середнього дошкільного віку.Мета і завдання проекту

Мета проекту: розвиток творчих здібностей у дітей середнього дошкільного віку в процесі сюжетно-рольової гри.

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення комплексу завдань:


 • формувати навички рольової взаємодії, орієнтування її на задоволення пізнавальних інтересів, радості і творчості.

 • Активізувати природні творчі здібності дітей засобами сюжетно-рольової гри.

 • Сприяти освоєнню практичних ігрових умінь дошкільників, збагаченню ігрового досвіду дітей, становленню процесу метакомунікацій (постійний перехід з плану ігрових відносин в план реальних відносин, що забезпечують організацію і здійснення ігрових дій, проникнення в задум і наміри партнера, реалізацію задуму).

 • Забезпечити тісний взаємозв'язок сюжетно-рольової гри з іншими видами діяльності дошкільнят в єдиному освітньому процесі.

 • Розвивати прийоми розумових дій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, аналогія), надситуативно- перетворюючий характер творчих рішень, збільшуючи обсяг уваги та пам'яті, уяви, фантазії.


Очікувані результати

Досягнення поставленої мети і реалізація виділених завдань дозволить домогтися у дошкільнят соціально значущих результатів: • описувати ознаки предметів і явищ; порівнювати їх між собою; розмірковувати про протилежність ознак і явищ; будувати висновки;

 • Творчо перетворювати навколишню середовище, створюючи предмети, іграшки практичного і віртуального характеру;

 • вступати в ігрове взаємодія з однолітками, збагачуючи свої дії фантазуванням, вигадуванням, зміною умов гри;

 • використовувати продукти своєї гри в різних видах дитячої діяльності.

А також особистісного зростання у творчому розвитку дошкільників, формування у них таких якостей, як:

 • Активність (інтенсивність дій під час різних видів діяльності може бути фізичною та інтелектуальною);

 • самостійність (виконання дій, рішення будь - яких задач своїми силами, без залучення допомоги дорослих або однолітків);

 • ініціативність (внутрішнє спонукання до нових форм діяльності , керівна роль в будь-якій дії);

 • нестандартність, оригінальність (поведінка, ідеї, дії які відрізняються, виділяються на загальному тлі групи);

 • завзятість у досягненні результату (наполегливість в рішенні задач різного роду);

 • допитливість (активність, спрямована на пізнання навколишнього світу);

 • сенситивність до нових стимулів, висока вибірковість (вибір з навколишнього поля значущих предметів і явищ, їх властивостей; інтерес до певних об'єктів, предметів, явищ, суб'єктів);


Учасники проекту:

 • дошкільнята середньої групи «Метелики» (це діти 4-5 років);

 • батьки вихованців групи «Метелики»;

 • вихователі групи (Галка О.В., Рудь І В.)

 • музичний керівник (Воєводіна С.Я.);

Реалізація проекту «Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку» був реалізований в напрямках:

 • Активізація і розширення особистого досвіду дітей:

 • розвиток творчої діяльності в моделюванні сюжету гри, збагачення творчих задумів дітей, розширення і збагачення позитивного досвіду спільної творчої діяльності дітей;

 • навчання дітей спільного пошуку творчих рішень в складних ситуаціях;

 • формування у дітей уміння творчо розвивати сюжет гри;

 • навчання дітей моделюванню ігрових ситуацій, ігрових сюжетів.

 • Співпраця педагога з дітьми про процесі гри на основі особистісно-орієнтованого підходу до них.

Організація співробітництва педагога з дітьми в процесі гри, створення в групі емоційно позитивної обстановки, що дозволяє перейти до партнерських відносин і забезпечувати доступ дорослого до дитячої гри, не заважаючи свободі, самостійності та активності дитини.

 • Використання ефективних методів керівництва сюжетно-рольовою грою, забезпечюючих розвиток творчої активності дітей.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка