Тема: Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. ІбсенаСторінка6/28
Дата конвертації29.04.2016
Розмір6.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Відповідно до будови роману створено систему образів. Слід за­значити, що погляди, думки, шляхи й долі героїв постійно пере­плітаються.


 1. Робота з таблицею «Герої роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» • Заповніть таблицю груп персонажів.Герої «єршала- їмського світу»

Реальні герої Москви 30-х років XX ст., сатиричні герої

Фантастичні

герої

Герої, пов’язані з темою кохання, мистецтва

Єшуа, Пилат, Каїфа (перво­священик), Марк Щуробій, Левій Матвій

Берліоз, Бездомний, Латунський, Варену­ха, Римський та ін.

Воланд, Азазелло, Коров’єв, кіт Бегемот, Гелла

Майстер, Марга­рита


 1. Пошуково-аналітична робота з текстомЗнайдіть у розділі 2 «Понтій Пилат» слова, які розкривають багатогранне розуміння автором проблеми особистості й вла­ди. («Серед іншого я казав,— розповідав в’язень,— що будь-яка влада є насильством над людьми і що прийде час, коли не буде влади ані кесарів,

в царство істини і справедливості, де взагалі не буде потрібна влада».)


 • Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Обґрунтуйте своє твер­дження.

Очікувана відповідь

Влада створює закони, які мають виконувати люди. Закони створює диктатор (в умовах тиранії) чи парламентська більшість (за демократичного устрою), при цьому рідко враховуючи індиві­дуальні потреби особистості. Прокуратор Понтій Пилат мав по­милувати або Єшуа, або злочинця Вар-раввана. Боячись за своє життя, прокуратор дарує життя злочинцеві, а Єшуа наказує стра­тити.

Виконували волю влади письменники, літературні критики, голова МАСОЛІТу Берліоз.


 1. Закріплення знань, умінь і навичок

 1. Поміркуйте!

 • Хто в «єрашалаїмській» частині роману, на вашу думку, відпо­відає таким поняттям:


Ідеал Ч ►- Реальність(Єшуа) (Пилат)

 1. Визначте ключове слово в духовних пошуках Єшуа

Відповідь: істина.


 1. Домашнє завдання

Знати зміст роману.

Уміти характеризувати проблематику твору, систему його об­разів.

 1. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

 • Найбільше в романі мене вразив епізод... (вразила думка про...)

11 клас

ТЕМА: Твір Михайла Булгаков «Майстер і Маргарита» — роман-міф. Трансформація

міфічних мотивів; поєд­нання реальності та фантастики
МЕТА: допомогти учням осмислити ідейно-художні осо­бливості твору, новаторський підхід письменника до вирішення філософсько-етичних проблем; розвивати навички аналізу художнього твору, художніх образів, усне мовлення, уміння виділяти головне й деталі, ви­словлювати свої враження та думки, обґрунтовувати їх; виховувати прагнення до добра й гуманізму.
ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстративні матеріали до нього, таблиці до характеристики образів твору.
ХІД УРОКУ

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель.

«Таємниця життя незбагненна, але ми не можемо відмовитися від спокуси все ж таки пізнати її та зрозуміти», — пи­сав Й. В. Ґете. Таємниці життя та художньої творчості М. Булгако­ва ми й намагатимемося пізнати на сьогоднішньому уроці.


 1. Оголошення теми й мети уроку

 2. Формування вмінь і навичок

 1. Вирішення проблемного питання

 • Який жанр твору М. Булгакова «Майстер і Маргарита»?

Очікувана відповідь

У романі поєднано історію, філософію, сатиру, що зумовило його поліфонію. У ньому є риси детектива, психологічного, філо­софського, історичного, любовного, авантюрного роману.


 1. Слово вчителя

 • Роман «Майстер і Маргарита» настільки складний і неор­динарний, що літературознавці донині не можуть визначити точно ні його жанр, ні головного героя. Дають нази: роман-доля, роман-заповіт, роман-міф (Б. Гаспаров). Одні вважають головним героєм твору майстра (І. Виноградов), другі — Івана Бездомного (І. Палієвський), треті — Воланда (М. Дунаєвський).

Сюжет роману «Майстер і Маргарита» не новий. Але біблійні мотиви набувають у Булгакова нових рис: персонажі наділені зем­ними характерами та вирішують земні проблеми.

 • Наведіть приклади «заземлення» біблійних героїв. (Головний біль Понтія Пилата, спрага Єшуа та ін.)
 1. Евристична бесіда за змістом «єршалаїмської» частини роману

 • Чому заарештували Єшуа? (Виступав проти старої віри.)

 • Як змінюється ставлення Понтія Пилата до в’язня? (Від на­смішкидо шанобливого ставлення, від катуваньдо спро­би врятувати)

 • Чому прокуратор, який уже збирався відпустити Єшуа, усе ж таки не робить цього? (Не має права як прокуратор проба­чити філософу його висловлювання про владу, оскільки трима­ється за посаду й боїться за своє життя.)

 • Чому первосвященик Каїфа вважає Єшуа більш небезпечним злочинцем, ніж Вар-раввана? (Його проповіді загострили соці­альну обстановку, спрямовані проти старої віри, що може при­звести до повстання народу.)

 • Хто з близьких по духу людей знаходиться поруч із Єшуа під час його страти? (Левій Матвій)

 • Яка доля Юди? Чому з ним так учинили? (За наказом Понтія Пилата його вбитоспроба виправдатися перед Єшуа.)

 • Який моральний шлях проходить Понтій Пилат на сторінках роману? (Від боягузства і зради до каяття) 1. Характеристика образів роману

Коментар. Хоч Булгаковському Єшуа і притаманні деякі риси Месії, та він більше схожий на Сина Людського, а не Сина Божого. Людські його риси рельєфно проявляються, зокрема, у сцені допи­ту. Цей мандрівний філософ проповідує моральний закон Добра. Він ні на йоту не відступає від своїх переконань і нехтує брехнею, щоб урятуватись: не розуміє чи не бажає розуміти натяків проку­ратора. І навіть за мить до страти, коли йому, спраглому, піднесли до рота мокру губку, він сповідує цей закон: відмовляється від цієї милості на користь засудженого сусіда, який так само потерпав від спраги.

Головним антагоністом Єшуа є Понтій Пилат: носій абсолютно­го добра, вічних істин і зневірений у моральних цінностях охоро­нець державного порядку, влади. Головним свідченням духовної величі Єшуа є його безкомпромісність в обстоюванні вищої істини.

Пилат зазнає моральної поразки, капітулює перед страхом за своє життя. За хибний моральний вибір Пилат упродовж тисячоліть розплачується муками совісті. Прокуратор бажав іти поруч із Єшуа місячною доріжкою. І тільки після двох тисяч років каяття перед Пилатом проліг довгоочікуваний шлях — дорога до світла. Місяч­не сяйво в Булгакова є символом Істини, вічного духовного життя.

Іншою протилежністю Єшуа є Воланд. Якщо Мефістофель із «Фауста» Ґете є втіленням зла, усесильним, як Бог, то Воланд має на меті відновлення справедливості, хоче довести, що зло й добро тісно переплітаються, ось тільки зло неминуче карається.

Булгаковський Воланд не сіє зло, а викриває його. Жорстоки­ми, але водночас справедливими наказами та вчинками він віднов­лює рівновагу між добром і злом. Зло в романі — не витівки Сатани. Відповідальність за несправедливість автор покладає на людину. Каральна сила, яку втілюють Воланд та його почет, діє вибірково й осмислено. «Воланд — це перший диявол у світовій літературі, який карає за недотримання заповідей Христа», — пише В. Соко­лов у «Булгаківській енциклопедії».

До речі, у Старому Заповіті Біблії Сатана також не ворог Бога, як у Новому Заповіті, а земне божественне правосуддя. У житті часто Сатана криється в нас самих, і від нас залежить, який вибір зробити, яким шляхом піти.


 1. Складання порівняльної «анкети» Єшуа та Воланда
Критерій

Єшуа

Воланд

Ім’я

Єшуа, Ґа-Ноцрі з Гамали

«Воланд, Мефістофель, Сата­на, Асмодей, Вельзевул, Дия­вол — утім, як вам завгодно»

Портрет

«Під лівим оком <...> си­нець. У кутику рота — сад- но із закипілою кров’ю»

«Рот якись кривий... Праве око чорне, ліве чомусь зелене»

Вік

27 років

«На вигляд років сорок із га­ком». «А взагалі — я вічний»

Національ­

ність

«Мені казали, що мій батько був сирієць»

«Я? Мабуть, німець... Або ан­глієць? Поляк? Француз? »

Місце про­живання

«Я не маю постійної оселі»

«Я? Ніде»

Рідня

«Не маю нікого. Я один на світі»

«Один, один, я завжди один»
Якими мо­вами володіє

Арамейською, грецькою, латиною

«Я взагалі поліглот і знаю силу-силенну мов»

Заняття

«Я мандрую з міста до міста»

«Мені, як мандрівникові, усе дуже цікаво»

Думки про головне зло людської особистості

Сказав Пилатові: «Біда в тому, що ти надто за­мкнений й остаточно втра­тив віру в людей. Адже не можна, погодься, вмістити всю свою прихильність у собаку. Твоє життя збід­нене, ігемоне»

«Щось недобре таїться в чо­ловіках, що уникають ігор, вина, чарівних жінок, за­стільної бесіди. Такі люди або тяжко хворі, або потай не­навидять оточуючих»Висновки. У Єшуа та Воланд а багато спільного. Це свідчить про те, що добро і зло переплітаються. Диявол у романі Булгакова бо­реться із людськими вадами і стає завзятим адвокатом людей.

Письменник творить свій міф, трансформуючи, переосмислю­ючи біблійні легенди, літературні джерела і власне розуміння ві­чних істин.


 1. Визначення реального й фантастичного в романі «Майстер і Маргарита»Реальне

Фантастичне

Життя, побут москвичів 1930-х ро­ків; риси їхніх характерів, «квар­тирне питання» та ін.

Поява Воланда і його почту, їхні витівки в Москві; розмова Пилата й Єшуа на місячній доріжці та ін.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка