Тема: Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. ІбсенаСторінка5/28
Дата конвертації29.04.2016
Розмір6.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Початковий і середній рівні

(Кожна правильна відповідь1 бал)

 1. Нора, героїня п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім», порушила за­кон, бо хотіла...

а) жити в розкошах;

б) урятувати чоловіка;в) урятувати репутацію батька;

г) допомогти подрузі, фру Лінне.


 1. Хто з героїв п’єси «Ляльковий дім» Г. Ібсена й кому говорить: «А щодо наших стосунків, та й про людей — усе мусить бути, як і було, але, звичайно, це тільки про людське око»?

а) Нора — Хельмеру;

б) Крогстад — Норі;

в) ХельмерНорі;г) фру Лінне — Норі.


 1. Визначте, у чому простежується автобіографічність психоло­гічного есе Дж. Джойса «Джакомо Джойс»:

а) у професії, імені, сімейному стані, захопленні героя;

б) у стосунках у сім’ї, долях дітей героя.в) у мандрівках героя, його поглядах;

г) у кар’єрному зростанні героя, його духовному розвитку.


 1. Продовжте речення.

Модернізм — це...
Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь2 бали) 1. Охарактеризуйте образ Грегора Замзи, героя новели Ф. Кафки « Перевтілення ».

 2. Визначте риси індивідуального стилю Джеймса Джойса.


Високий рівень

(Максимально4 бали)Виконайте одне із завдань.

 1. Напишіть продовження історії життя Нори, героїні п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім», ураховуючи логіку її характеру й умови тогочасного суспільства.
 1. Складіть діалог-дискусію з уявним опонентом про поетику мо­дерністських творів: «потік свідомості» та ін. (на матеріалі ви­вчених творів). 1. Домашнє завдання

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про зв’язок М. Булгакова з Україною, із Києвом.


 1. Підсумки уроку


11 клас

ТЕМА: Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова.

Булгаков і Київ. Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості

письменника
МЕТА: допомогти учням визначити основні віхи життєвого й творчого шляху письменника, джерела його твор­чості, витоки моральної стійкості, твердих прин­ципів і переконань; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виділення головного; виховувати гуманістичні ідеали.
ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, матеріали до біографії, київські краєвиди.
ХІД УРОКУ

І. Аналіз контрольної роботи
 1. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель.

«...Цей роман у романі, психологічний — усередині фантастичного, це розкішна проза... Цей роман, як на мене, є най­кращим твором Булгакова, а якщо говорити про історію Христа й Пілата, то це взагалі одна з найкращих сторінок російської лі­тератури XX століття»,— писав відомий російський письменник К. Симонов. Цю думку про роман М. Булгакова «Майстер і Марга­рита» підтверджує літературознавець В. Лакшин: «Тінь загадки, небезпечна гра з нечистою силою на межі віри й безвір’я, роман­тичне кохання, гумор, що показує язика догматиці й «здоровому глузду», влучні слова, які готові розсипатися по життю афоризма­ми,— усе це звабливі спокуси для молодого, та й будь-якого, не по­збавленого безпосередності читача».

Отже, на уроці йтиме розмова про один із найвідоміших рома­нів XX ст. і його творця.


 1. Оголошення теми й мети уроку
 1. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

 1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди

 • Чи чули ви вислів «рукописи не горять» ? Що він означає і кому належить?

 • Чи бачили ви фільм режисера В. Бортка «Собаче серце»? За яким твором він поставлений? Яке враження фільм справив на вас?

 • Чи бачив хто виставу «Дні Турбіних» (або кінофільм «Біла гвар­дія»)? Поділіться враженнями.

 • Народився Михайло Булгаков 1891 року в Києві. Батько май­бутнього письменника був магістром Київської духовної семінарії (за іншими відомостями — академії), доцентом кафедри давньої громадянської історії. У родині було семеро дітей. Сім’я захоплю­валася музикою, літературою, особливо поезією; ставилися домаш­ні вистави.

Навчався Михайло в Першій київській гімназії одночасно з Костянтином Паустовським, також майбутнім письменником. Паустовський згадував, як інспектор Бодинський, хитро посміха­ючись, суворо вичитував Булгакову за «отруйне око і язик» — дуже вже прискіпливим був той.

З 1907 року, після смерті батька, Михайло став главою сім’ї. Навчаючись у Київському університеті, у 22 роки одружився з Те­тяною Миколаївною фон Лаппа, дочкою управителя Саратовської державної палати. Під час Першої світової війни молодий лікар Булгаков працював у польових госпіталях, пізніше був завідувачем земської лікарні на Смоленщині. Часто йому доводилося прийма­ти до 50 хворих за день. Цей період він описав у «Нотатках юно­го лікаря». Потім були Київ, Кавказ. Двічі Булгаков хотів виїхати з Росії, але йому не дозволили. З 1921 року жив у Москві, працював на різних посадах — конферансьє, редактором хроніки в приватній газеті, інженером у науково-технічному комітеті, журналістом у га­зеті «Гудок», навколо якої згуртувалися талановиті письменники.

П’єса «Дні Турбіних» принесла Булгакову славу видатного дра­матурга. У 1925-28 рр. побачили світ збірки оповідань «Рокові яйця», «Дияволіада», «Оповідання»; у Ризі й Парижі вийшов дру­ком роман «Біла гвардія». З 1928 року письменник працював над твором, який згодом викристалізувався в роман «Майстер і Марга­рита». Робота над цим рукописом тривала до останніх днів митця. 1930 року постійні цькування критиків і перепони цензури змуси­ли Булгакова звернутися з відчайдушним листом до Сталіна, у яко­му письменник вимагав надати йому можливість друкуватись або дозволити виїхати за кордон. Булгакова було призначено на посаду режисера МХАТу.

Шлюб із першою дружиною розпався, із другою не склався та­кож. Лише з третьою дружиною, Оленою Сергіївною, яка стала його музою, прототипом Маргарити, він почувався щасливим.

1940 року Булгакова не стало. О. Булгакова згадувала: «Поми­раючи, він говорив: “Напевно, це правильно... Що я міг би написа­ти після Майстра?”»


 1. Повідомлення учня про зв’язок М. Булгакова з Україною, із Києвом (заочна екскурсія по Києву булгаковськими місцями)
 1. Складання схеми психологічного портрета письменника

за розповіддю вчителя та повідомленням учня


 1. Продовження міні-лекції вчителя

 • Літературними авторитетами для М. Булгакова були М. Гоголь, Ф. Достоєвський, М. Салтиков-Щедрін. Упродовж творчого життя письменник заявив про себе як реаліст, сатирик і автор фантас­тичних творів. Різні грані літературного таланту митця та різні напрями його ху­дожніх інтересів синтезувалися у творі «Майстер і Маргарита», якому судилося стати одним із найяскравіших взірців модерністського роману XX ст. і верши­ною його творчості.

Основними джерелами роману Бул­гакова «Майстер і Маргарита» були:

 • реальні факти життя письменника та історії СРСР 1920- 1930-х рр.;

 • творчість письменників М. Гоголя, Ф. Достоєвського, філософа В. Соловйова, Г. Сенкевича («Камо грядеши» («Куди йдемо»)), Й. Ґете («Фауст»), Данте Аліґ’єрі («Божественна комедія»), Е. Т. А. Гофмана («Малюк Цахес»);

 • міфологічні твори (євангельські легенди про Ісуса Христа, Понтія Пилата, Іуду та ін., біблійні міфи про диявола, євро­пейські, слов’янські міфи, апокрифи).

В епоху культивації атеїзму й тотальної боротьби із церквою звернення Булгакова до біблійного сюжету було надзвичайно смі­ливим.

Перший варіант роману письменник спалив (усього було шість варіантів), що свідчить про прагнення автора до доскона­лості.

Прийом, який використав письменник для створення вражен­ня, що перешкоди і в часі, і в просторі є відносними, називається «роман у романі» — роман Майстра про Єшуа. Звідси випливають і особливості твору, відповідно до яких «біблійні, єршалаїмські» розділи твору чергуються з «московськими» для того, аби в остан­ній главі «зустрітися» і ніби злитися в місячну стежку, якою йти­муть Пилат і Єшуа Ґа-Ноцрі.

У романі «Майстер і Маргарита» глави, присвячені Понтію Пилату та Єшуа, вирізняються не лише сюжетно, але й стилістич­но. Емоційний, гострий стиль перших глав роману несподівано змінює чітка, стримана, точна прозова мова.


 1. Закріплення знань, умінь і навичок

Зробіть висновок!

 • Прокоментуйте спогади К. Паустовського про родину Булгакових: «Булгакови жили на узвозі до Подолу навпроти Андріїв­ської церкви — у дуже мальовничому київському куточку.

За вікнами їхньої квартири постійно було чути звуки роялю й навіть пронизливої валторни, голоси молоді, біганина і сміх, суперечки і спів. Такі родини з великими культурними і трудо­вими традиціями були окрасою провінційного життя, своєрід­ними осередками передової думки».


 1. Домашнє завдання

Знати зміст роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита».

 1. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

 • Булгаков мені уявляється людиною...

 • Мене зацікавило...


11 клас

ТЕМА: Проблематика і система образів твору Михайла Бул­гакова «Майстер і

Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми
МЕТА: допомогти учням усвідомити широту філософсько - етичної проблематики роману, значення системи об­разів для розкриття ідейного задуму твору; розвивати навички виділення головного, коментування його, усного мовлення, логічного та образного мислення; виховувати свідоме ставлення до питань морально­сті, прагнення до гуманістичних ідеалів.
ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстративні матеріали до нього, схема будови роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита».
ХІД УРОКУ

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель.

Питання про добро і зло, моральний вибір, справед­ливість і відповідальність, взаємини особистості з владою, покли­кання мистецтва завжди хвилювали людство, були в центрі уваги багатьох митців.

Поет Ю. Левітанський писав:

Каждый выбирает для себя

Женщину, религию, дорогу;

Дьяволу служить или пророку —

Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе

Слово для любви и для молитвы;

Шпагу для дуэли, меч для битвы

Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе

Щит и латы, посох и заплаты;

Меру окончательной расплатыКаждый выбирает по себе.
Про те, як ці проблеми набули художнього втілення в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита», поміркуємо на уроці.


 1. Оголошення теми й мети уроку

 2. Актуалізація опорних знань

Літературний диктант

 1. Про що сперечалися Берліоз і Бездомний із незнайомцем біля Патріарших ставів?

 2. Які художні деталі 1-го розділу вказують на радянську дій­сність 1930-х років? (Згадка про Соловки, «шпигуноманія», атеізм)

 3. Чому Єшуа називав усіх «добрі люди»? (Бо вважав, що немає злих людей.)

 4. Що вказувало на те, що Понтію Пилату були притаманні риси людини, а не лише героя міфу? прокуратора була мігреньболіла голова.)

 5. Як збувається перше «пророцтво» іноземного професора? (Берліоз потрапляє під трамвай.)

 6. Як у будинку літераторів реагують на трагічну звістку? (Спо­чатку літератори були вражені, та через кілька хвилин про­довжили розважатись.)

 7. Які «фокуси» показали Воланд і його почет московській публі­ці? (Улаштували «грошовий дощ», модний магазин та ін.)

 8. Де опинився поет Іван Бездомний після пригод у Грибоєдові? (У психіатричній лікарні)

 9. «...Вискочило перед нами, як з-під землі вискакує вбивця у про­вулку, й уразило нас одразу обох!» Про що говорив гість Івана Бездомного в його лікарняній палаті? (Про кохання)

 10. Як сприйняв майстер критику його роману й відмову друкува­ти? (Де довело його до відчаю, до хвороби.)

 11. Що відбувалося в природі під час страти Єшуа? (Гроза)

 12. На що зважилася Маргарита, щоб дізнатися про майстра? (Ста­ла відьмою: натерлася дивним кремом і пішла на бал за запро­шенням незнайомця.)
 1. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

 1. Спостереження над текстом художнього твору

 1. Читання епіграфа до твору та його пояснення

...тож хто ти, нарешті?

Ячастина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно творить благо.

Й. Ґете

(Слова взяті з твору Й. Ґете «Фауст» і натякають на те, що йтиметься про «вічні» проблеми людського буттядобро та зло, які часто переплітаються.)


 1. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

 • Визначити основні проблеми роману «Майстер і Маргарита».

Проблеми:

 • морального вибору;

 • взаємин особистості з владою;

 • віри та безвір’я;

 • кохання;

 • честі й справедливості;

 • бездуховності, міщанства;

 • співвідношення добра і зла;

 • істини;

 • ролі мистецтва та ін.

 1. Складання схеми будови роману
Філософсько-художнє осмислення«Московська» частина

Тема кохання, мистецтва

Сатирична тема

Фантастична тема

Майстер і Маргарита

Москва 30-х рр. XX ст.

Воланд і його почет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка