Тема: Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. ІбсенаСторінка3/28
Дата конвертації29.04.2016
Розмір6.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Тема. Зображення у новелі Ф.Кафки « Перевтілення» трагедії відчуження особистості, внутрішніх суперечностей головного героя твору, особистостей композиції, сенсу центральної метафори, викриття абсурдності світового буття.

Мета: Використовуючи метод дослідження, розкрити своєрідність світобачення Ф.Кафки, з’ясувати суперечливість характеру головного героя; розвивати творчі здібності учнів, вміння аналізувати художній текст, формувати вміння встановлювати логічні зв’язки; виховувати доброзичливість, чуйність, повагу один до одного.
Тип уроку: урок – дослідження

У ставленні до ближнього є щось від молитви,

у ставленні до себе – від пошуку, молитва дає сили для пошуку.

Ф.Кафка
ХІД УРОКУ


 1. Вступне слово вчителя. Бесіда.

До середини ХІХ століття література вже мала зразки літературного типу «маленької людини». Після пушкінського Самсона Виріна від Гоголя прийшов Акакій Акакійович Башмачкін – безпомічна, слабенька людина – невдаха, яка не викликає читацької симпатії.

- До якого висновку веде нас письменник, виводячи на своїх сторінках тип «маленької людини»? (Спонукає замислитись над своїм людським «я», письменника хвилює проблема беззахисності людини).

- Твір Кафки має назву «Перевтілення». Чи маємо ми підставу говорити про метафоричність? ( Так, адже метафора – образне явище. Коли властивості одного предмета переносяться на інший. У цьому разі метафора прозора: комаха – людина).

Спробуймо зрозуміти «кафканський світ», проаналізувавши новелу «Перевтілення».

- Що ви знаєте про жанрову своєрідність новели?

- Який прийом використовує Кафка у своєму творі? (Автор веде внутрішню розмову персонажу, невимовного у бесіді, не оформлену словом. Широке використання художньої деталі відіграє в цій новелі важливу роль).

- Які події, що відбуваються в новелі, називаємо абсурдними? (Перевтілення людини в комаху; відвернення сім’ї від близької людини; сім’я радіє з того, що помирає член їхньої родини: «Воно здохло!»).

- Початок новели приводить у маєток, де живе родина Грегора Замзи. Грегор відчув що він став комахою. Які почуття і думки хвилюють його в цей момент? (Страх, що він не вийде на роботу, що залишить сім’ю без грошей, що викличе гнів начальства).

- Знайдіть у тексті визначальні риси батька, матері, сестри. (Зачитують учні).

- Що єднає звичайну міщанську родину? (Безнадія і сором: їх спіткало горе, про яке їхні родичі та знайомі і гадки не мали. «Закони родини вимагають проковтнути огиду і терпіти, терпіти»).

- Як почуває себе Грегор у новій личині? Чи хвилюють його проблеми сім’ї?

- В якому душевному стані перебували члени сім’ї Замзи?

- Який момент розвитку подій у тексті можна вважати зав’язкою? (І – частина перетворення Григора.) Кульмінація (ІІ частина) – вигнання Грегора батьком з кімнати, жорстокість). Розв’язка(ІІІ – частина) – смерть Грегора.

Висновки. Тема «маленької людини» дістає у Кафки гіперболічного узагальнення. ХХ століття – створення нових видів зброї, нових заходів знищення людства, фашистських ідей щодо оволодіння світом – де тут місце для звичайної людини? Вона тільки засіб для досягнення мети сильної особистості, її можна знищити, розтерти з пилом землі… І нічого у світі не зміниться, бо знищена тільки маленька комашка у Всесвіті – людина. То чи це тільки особиста проблема письменника?

2.Дослідження у групах «Хто винен у смерті комівояжера Грегора Замзи?»

Учні у групах готуються до представлення свого завдання на одну із тем.

1) «Я- Грегор Замза».

(Учень «у подобі Грегора» (костюмі) задає провокаційні питання однокласникам, відповіді на які вони аргументують).

Теза: «…я був поганим сином, тому і перетворився на комаху».

Теза: «Я живу в своїй родині, серед прекрасних і люблячих людей більш чужий ніж чужак».

Теза: «У мене немає родинних почуттів».

Висновок. Кафка нікого не звинувачує, він бачить причину відчуження у собі, відчуває її на якомусь генетичному рівні. В цій трагедії немає винуватців, є тільки приречені.

2) Діалог з батьком.

Учень – батько відповідає на запитання, використовуючи матеріал тексту.

- Можливо можна було б пошукати роботу, або хоч якось допомогти синові утримувати сім’ю?

- Одне з яблук, якими ви кинули у власного сина, зачепилось на його колючках і, гниючи, завдало йому болю. Розкажіть про цей випадок.

- Часом ви дивитесь у дзеркало, що ви там бачите? (Описує власний портрет).

- Чи зробили ви хоч маленьку спробу допомогти синові у його хворобі?

Висновок. В цій людині не збереглося нічого такого, що мало б відношення до ласки і ніжності. Він жорстокий і безжальний. Його бездушність і незацікавленість долею сина були набагато сильнішими за будь - які удари вбивці.

3) Монолог матері.Висновок. Мати має до Грегора не материнські почуття. Їй неприємна істота, що знаходиться в сусідній кімнаті.

4) Діалог з Гретою.

- Чи розуміли ви один одного до перевтілення?

- Як змінилося ваше відношення до брата після перевтілення?

- Чи усвідомили ви, що прирікаєте на самотність не тільки брата, а й себе саму?

Загальні висновки.

В смерті Грегора Замзи винні всі. Сім’я: бо залишили його на самоті з власними проблемами. Службовці – колеги: дивно, що у нього і на службі не було ні друзів, ні приятелів. Кожен живе своїм особистим життям. Сам Грегор: бо не намагається боротись зі своєю потворністю.Людина, якою б вона не була, потребує співчуття тих, хто її оточує .2.Риси модернізму у творі.

* Реалістично дана минула біографія Грегора, життя Замз.

* Фантастичне, гротескне – сам факт перетворення, все, що відбулося з сім’єю з моменту перетворення Грегора і до його смерті, опис комахи її поведінки.

* Фантастичність розповіді надає порушення хронологічного розповідного часу, прийом, що застосовувався після Кафки усіма модерністами.

* Розповідь ведеться від третьої особи і сприймається як постійний внутрішній монолог героя, який пропускає через призму свого «Я» оточуючий світ.

* Ім’я є тільки у Грегора і Грети.Підсумки уроку

Домашнє завдання. Якби вам трапилася нагода перевтілитися, ким би ви хотіли бути? Напишіть твір - мініатюру.
11 клас

ТЕМА: Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні Франца

Кафки «Перевтілення». Грегор Замза і його родина. Особливості стилю

письменника
МЕТА: допомогти учням усвідомити зміст, ідейно-художні особливості оповідання Ф. Кафки та його стилю; роз­вивати навички роботи з текстом, удосконалювати вміння учнів формулювати та обґрунтовувати своє ставлення до прочитаного; сприяти вихованню най­кращих моральних якостей.
ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, його власні малюнки, таблиця «Грегор Замза», видання твору. (Ф. Кафка категорично заборонив робити ілюстрації до твору.)
ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнів • Відомий французький драматург XX ст. Ежен Йонеско пи­сав: «Я відкрив Кафку доволі пізно. Перше, що я прочитав (це було “Перевтілення”), вразило мене... Я тільки відчував за всім цим щось жахливе, що може статися з кожним із нас, хоч це й представлено в цілком ірреальній формі... я зрозумів, що кожен із нас може ста­ти чудовиськом, що в кожному з нас причаїлася така можливість. Чудовисько здатне вилізти назовні в будь-який момент. І тоді з нами відбудеться перевтілення. Інакше кажучи, чудовисько, що причаїлося всередині нас, здатне перемогти. Адже людська юрба, цілі нації періодично втрачають людську подобу: війни, повстан­ня, погроми, різанина, колективні злочини, диктатура, репресії. І це частина тих форм, у яких виявляється наша потворність...» Про ці проблеми ми й поговоримо на уроці.
 1. Оголошення теми й мети уроку
 1. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

 • Розкажіть про кафкіанський світ, життя, переконання і твор­чість письменника.

 • Поясніть зізнання Кафки: «...Я живу у своїй родині більш чу­жий, аніж найчужіший».
 1. Формування вмінь і навичок

 1. Евристична бесіда за змістом твору

 • Грегор Замза — головний герой твору. Що з ним трапилося?

 • Що вражає в його перевтіленні? (У душі залишився людиною, яка мислить, страждає.)

 • Як ми дізнаємося про події у творі? (Через передачу думок само­го героя, фіксацію потоку свідомості)

 • Ким був Грегор до перетворення?

 • Який це тип людини, на ваш погляд? («Маленької» людини, сірої, непримітної)

 • Як ставився Грегор до своєї родини, що він для неї робив?

 • А як поставилися до Грегора його рідні? Як змінювалися їхні стосунки з часом? (Грегор усе більше турбувався, переживав за сім’ю, а його рідні все більше його ненавиділи, бо він їх об­тяжував.)

 • Що спонукає Грегора піти з життя?

 • Що, на ваш погляд, найстрашніше у творі? (Ніхто з близьких не співчуває нещасному.)

 • Чи мав герой шанси на спасіння? (У казцітак, у творі Кафкині, бо героя оточують байдужі, жорстокі люди.)

 • У чому суть іронії письменника? Чи зменшує вона трагічну силу страждань Грегора? («Комаха» бореться за суто люд­ські привілеї: духовне життя, соціальний статус, власну гідність. Це надає комічної тональності боротьбі. Але іронія поєднана з глибоким трагізмом у зображенні людського існу­вання.)
 1. Спостереження над текстом новели

Бесіда

 • Яка головна метафора твору? (Перетворення людини на кома­ху, чудовисько)

 • Чому автор зберігає розміри людського тіла героя після перевті­лення? (Величина тілавеличина душі. Пригніченість, зневіра, відчай, зацькованістьце від комахи; розуміння близьких, лю­бов до них, спогади дитинства, юностіце від людини. Залиша­ючи Грегорові розмір тіла людини, Кафка ніби дає шанс йому на повернення до колишнього стану, яке могло б, напевне, статися завдяки любові й терпінню ближніх, але не сталося. У жорстоко­му світі самотня людина-комаха приречена на загибель.)

 • Які художні деталі використовуються у творі? Поясніть їхню роль. (Позолочена рамка на малюнку дамифальш світу, що про нього мріє герой; висока конторка, на якій сидить шеф,символ влади та відстані між начальником та підлеглим; гігантська багатоніжка із кволими лапкаминімий відчай зрадженого життя та ін.)

 • У чому полягає притчевість новели? (Ця новелазасторога від жорстокості, бездушності, нетерпимості та байдужості.)
 1. Визначення ролі деталей в оповіданні (у групах)

Завдання для 1-ї групи. Дібрати цитати про інтер’єр, який ото­чує Грегора, зробити висновки.

Завдання для 2-ї групи. Визначити, які кольори зустрічаються у творі, які переважають; пояснити їхнє символічне значення.

Завдання для 3-ї групи. Визначити роль музики у творі.


 1. Колективна характеристика головного героя Грегора Замзи
Грегор Замза

Події

Риси характеру

 • Комівояжер Грегор Замза з невідомих причин перетворився на комаху. Він сприйняв своє перевтілення покірно, мислить і відчуває, як людина й прагне це довести родичам.

 • Покірний Грегор-комаха збунтувався, коли з його кімнати почали виносити меблі. Він намагався захистити власне право на людське існування й гідність, але зазнав поразки.

 • Почувши гру сестри на скрипці, Грегор поки­нув своє сховище, щоб показати, що він зберіг здатність відчувати музику, прекрасне. Але родина сприймає його дії вороже

Працьовитий, сум­лінний, відповідаль­ний, турбується про родину, має гідність, покірний, чутливий до прекрасного

Висновки. Грегор Замза — «маленька людина», безсила перед жорстокістю світу і його абсурдністю, але до кінця зберігає шля­хетність, гідність та інші найкращі людські якості.


 1. Закріплення знань, умінь і навичок

Моделювання ситуації (у групах)

 • Створіть модель долі сучасної людини, яка опинилась у ситу­ації, що нагадує символічну картину перевтілення в новелі Ф. Кафки. (Хворий на СНІД чи іншу невиліковну заразну хво­робу; людина з алкогольною, наркотичною чи ігровою залежні­стю тощо)
 1. Домашнє завдання

Знати зміст оповідання Кафки «Перевтілення». Уміти його ана­лізувати.

Визначити й записати риси індивідуального стилю письмен­ника.


 1. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

 • Найбільше мене вразило...

 • Я вважаю ситуацію з «перевтіленням»...


11 клас

ТЕМА: Розвиток писемного зв’язного мовлення. Творча ро­бота за оповіданням Франца

Кафки «Перевтілення»
МЕТА: допомогти учням глибше усвідомити ідеї та проблеми, художні особливості твору Ф. Кафки; розвивати навич­ки зв’язного писемного мовлення учнів; удосконалю­вати навички аналізу художнього твору, художніх образів, художніх особливостей, уміння висловлювати власні думки й аргументувати їх, проводити аналогії із власними спостереженнями, сучасним життям; ви­ховувати почуття гуманізму, доброти, справедливості.
ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання твору, ілюстрації авто­ра до нього.
ТИП УРОКУ: розвиток зв’язного мовлення.
ХІД УРОКУ

 1. Оголошення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

 2. Актуалізація опорних знань

Визначення рис індивідуального стилю Ф. Кафки

(Для стилю Ф. Кафки характерним є поєднання реальності та міфотворчості; підкреслення буденного, подання беземоційного опису фантастичних подій; гротескове відтворення трагізму буття «маленької людини».)


 1. Розвиток зв’язного мовлення

 1. Коментар учителя до написання письмових робіт

Пропоновані теми

 • «Трагедія «маленької людини» в сучасному світі»;

 • « Мій світ і світ Кафки »;

 • « Грегор Замза — людина чи комаха? »;

 • «Що знаєш ти про мій біль і що я знаю про твій» (Ф. Кафка)',

 • «Щасливий я був би тільки тоді, коли б зміг привести світ до чистоти, правди, сталості» (Ф. Кафка). 1. Написання учнями творчої роботи у формі твору-роздуму, есе чи діалогу з письменником


Трагедія «маленької людини» в сучасному світі

Орієнтовний план

І. Незахищеність людини в сучасному світі.

 1. Хто відчує біль іншого?

 1. Історія абсурдного перетворення Грегора Замзи — героя опо­відання Ф. Кафки «Перевтілення» .

 2. Характер героя, його ставлення до сім’ї.

 3. Ставлення рідних до Грегора.

 4. Мовчазна самопожертва.

 1. Бездуховність, ослаблення родинних зв’язків, утрата здатності до співпереживання — причина трагедійної самотності людини в сучасному суспільстві.ЗРАЗОК ТВОРУ «ГРЕГОР ЗАМЗА — ЛЮДИНА ЧИ КОМАХА?»
Що знаєш ти про мій біль і що я знаю про твій?

Ф. Кафка

Ранок. Грегор Замза, герой оповідання Ф. Кафки «Перевті­лення», прокидається й не знаходить... себе. Він думає як завжди: «Треба не спізнитися на роботу». Але в ліжку вже не людина, а ве­лика дивна комаха, що безпорадно смикає тоненькими ніжками, намагаючись підвестися. Що це? Нічний жах? Психічне захворю­вання? Ні, це жорстока для героя і його рідних реальність. Особ­лива реальність Ф. Кафки.

Давні люди не могли пояснити багатьох природних явищ, по­воротів людської долі. їхня фантазія створила міфи й казки про богів та надприродні істоти, що правлять світом, керують долями й діями людей. За вади характеру, погані вчинки героїв інколи пе­ретворювали на тварин, дерева, птахів. І це для них було поперед­женням, пересторогою, покаранням.

Письменник творить свій міф, поєднуючи реальність та фанта­стику, щоб показати образну картину сучасного авторові світу, безжа­лісного й абсурдного, де нічого не піддається логічному тлумаченню, де людина приречена на самотність, почувається дрібного комахою.

За що доля карає Грегора Замзу? Він — звичайна молода лю­дина. Турботливий син і брат, працює над силу, відчуваючи відпо­відальність за долю рідних. Мріє про те, що сім’я стане заможною, сестра зможе навчатися в консерваторії. Відчуває якісь дивні зміни в собі, але ще не розуміє, у чому справа. Йому важко повернутися на правий бік, на якому він звик спати. Подробиці, якими автор насичує розповідь, тільки посилюють враження вірогідності всьо­го, що відбувається. Нарешті герой переконався, що перетворився на комаху, що це не сон, не марення, як здалося йому спочатку.

І, переконавшись, жахнувся. Але не самого факту перевтілення. Жахнувся, що запізнився на поїзд і тепер немає надії бути на робо­ті вчасно. Жахнувся, що в новому вигляді йому важко буде працю­вати з клієнтами і сім’я залишиться без коштів. Жахнувся, коли почув лагідний голос матері й свій комашиний писк у відповідь. Йому стало соромно перед рідними за перевтілення.

Цікаво, що Грегор нікого з близьких не кличе на допомогу, хоча це було б нормальною реакцією. Він майже відразу, без внутрішньої боротьби, сприймає своє перевтілення. І всі свої зусилля зосеред­жує на пристосуванні до нового тіла, до нових умов життя. Навіть знаходить дещо приємне у своєму новому становищі. Наприклад, він з’ясував, що може лазити по стелі, і навіть полюбив подовгу там висіти. Його мучать сором і безвихідь, гидливе ставлення до ньо­го дорогих йому людей, але навіть не ставить собі запитання, чому з ним це сталося, за що його покарано перевтіленням. Можливо, тому що раніше, ще в людській подобі, Грегор внутрішньо відчував себе комахою, яка нічого не може змінити в житті? Можливо, тому що у своїй родині він був самотній і його любили доти, поки в ньому була потреба? На ці запитання автор не дає відповіді. Але ми бачи­мо виразно, що Грегор-комаха набагато людяніший, співчутливі­ший, більш готовий до самопожертви заради спокою близьких, ніж його рідні люди.


Підсумки уроку

11 клас


ТЕМА: Життєвий і творчий шлях ірландського письменника-модерніста Джеймса

Джойса. Характерні ознаки його поетики: «потік свідомості», пародійність,

іроніч­ність, інтертекстуальність
МЕТА: допомогти учням уявити художній, психологічний портрет письменника, усвідомити модерністські принципи його творчості; розвивати навички сприй­няття різних способів художнього мислення, уміння передавати свої враження від них; виховувати інтерес до літератури, допитливість, культуру мовлення.
ОБЛАДНАННЯ: портрет письменника, видання його творів, ілюстрації.
ХІД УРОКУ

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. «Новий світ — бліде мерехтіння чи буйний квіт?» — ставив собі та всім запитання один із найоригінальніших письменників-модерністів першої половини XX ст. Джеймс Джойс, і на­магався сам знайти відповідь. Зазирнувши в душу людини, її ду­ховний світ, письменник побачив безодню. «Чому всі носяться з таємницями підсвідомого... Людська свідомість приховує в собі значно важливіші секрети, ніж підсвідоме», — писав він. Най­яскравіша новація Джойса — «потік свідомості». Про це та дещо інше йтиме мова на уроці.

 1. Оголошення теми й мети уроку

 2. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка