Тема: Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. ІбсенаСторінка28/28
Дата конвертації29.04.2016
Розмір6.17 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28Для довідок: 1 — в; 2 — г; 3 — а; 4 — б.

 1. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

 • Назвіть основні ознаки постмодернізму.

Очікувані відповіді

 • Принцип гри з читачем;

 • « віртуальний історизм »;

 • образи-метафори;

 • поєднання жанрів;

 • колаж, конструювання тексту з інших, чужих текстів, циту­вання явне та приховане (інтертекстуальність);

 • зміщення часу та простору;

 • поєднання реальності з фантастикою;

 • іронія та самоіронія, гротеск;

 • розпад цілісності, неясність, багатозначність.

 1. Складання анкети улюбленого героя творів XX ст.

 2. Висловлювання вражень від постмодерністського твору П. Зюскінда «Запахи. Історія одного вбивці». Чому роман такий популярний серед читачів?

 3. Огляд сучасної літератури XXI ст.

 4. Літературна гра: «Хто останнім назве сучасного письменника або твір?»
 1. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи за темами «П. Зюскінд “Запахи...”», «Сучасний літературний процес (огляд)», «Повторен­ня та систематизація вивченого матеріалу».


 1. Підсумки уроку

«Займи позицію»

 • Чи можна вважати, що в художній літературі усе вже сказа­но і постмодернізм — це лише «іронія, метамовна гра, переказ у квадраті», за висловом У. Еко?


Так
Частково
Ні11 клас

ТЕМА: Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд “Запа­хи...”», «Сучасний літературний процес

(огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу»
МЕТА: допомогти учням осягнути глибину й багатство худож­ньої літератури, її значення в житті людини; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою конт­ролю й корекції; удосконалювати навички аналізу літературного твору, висловлення думок та їх аргу­ментації; розвивати вміння систематизувати й уза­гальнювати вивчений матеріал; виховувати повагу до духовної культури, загальнолюдських цінностей, прагнення до самоосвіти та самовдосконалення.
ОБЛАДНАННЯ: тестові завдання.
ТИП УРОКУ: контроль і корекція знань, умінь і навичок.
ХІД УРОКУ

 1. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів II. Контроль і корекція знань, умінь та навичок

 1. Інструктаж до виконання тестових завдань

 2. Виконання контрольної роботи (виконуються всі завдання)


ТЕСТИ

Варіант 1

Початковий і середній рівні

(За кожну правильну відповідь1 бал)

 1. «Віртуальний історизм» роману П. Зюскінда «Запахи...» поля­гає в:

а) «імітацїі» світогляду Франції доби Просвітництва;

б) зображенні реальних історичних подій;

в) виведенні історичних осіб поза часом та простором;

г) наведенні численних історичних документів, подібності до літопису.
 1. Жан Батіст Поклен виступав у літературі під псевдонімом... (Мольєр).
 1. Установіть відповідність між письменниками та їх творами.

(1 бал лише за умови безпомилкової відповіді.)


Письменики

Твори

 1. А. Камю

 2. Е. Хемінгуей

 3. М. Павич

 4. Ґ. Ґарсія Маркес

А «Сто років самотності» Б «Дамаскин»

В «Тисяча журавлів»

Г «Старий і море»

Д «Чума»

А Б В Г ДДля довідок: 1 — д; 2 — г; 3 — б; 4 — а.


 1. Допишіть речення.

«Найпоширеніші художні й прийоми засоби в літературі по­стмодернізму — ...»
Достатній рівень

(За кожну правильну відповідь2 бали)

 1. Складіть тези на 4-5 пунктів про найвидатніші здобутки світо­вої літератури доби античності, Середньовіччя, Відродження, Просвітництва.

 2. Стисло напишіть про життя й творчість сучасного письменни­ка, який справив на вас найбільше враження.

Високий рівень

(Максимально4 бали)

Виконайте одне із завдань. 1. Висловіть міркування з приводу питання:

«Чи витіснить комп’ютер книжку?». Обґрунтуйте думку.

 1. Напишіть листа улюбленому письменникові.


Варіант 2

Початковий і середній рівні

(За кожну правильну відповідь1 бал)

 1. Чому вбивця Гренуй із роману П. Зюскінда «Запахи...» не був страчений за вироком суду?

а) Над ним вчинили самосуд батьки загиблих;

б) його звільнили із в’язниці розбійники;в) він зачарував натовп запахом;

г) йому вдалося втекти з-під варти.
 1. Анрі Бейль виступав у літературі під псевдонімом ... (Стендаль).
 1. Установіть відповідність між іменами героїв та творами.

(1 бал лише за умови безпомилкової відповіді.)


Герої

Твори

1) Урсула

А «Тисяча журавлів»

2) Сантьяго

Б «Дамаскин»

3) Атилія

В «Сто років самотності»

4) Кікудзі

Г «Життя Галілея»
Д «Старий і море»


1 — в; 2 — д; 3 — г; 4 — а.


 1. Допишіть речення.

«Засоби комічного, які найчастіше використовуються в літера­турі постмодернізму — ...»
Достатній рівень

(За кожну правильну відповідь2 бали)

 1. Складіть тези на 4-5 пунктів про найвидатніші здобутки світо­вої літератури ХІХ-ХХ ст.

 2. Стисло напишіть про тему та ідею твору сучасної літератури, який справив на вас найбільше враження.


Високий рівень

(Максимально4 бали)

Виконайте одне із завдань. 1. Висловіть свої міркування про роль художньої літератури в житті людини, обґрунтуйте їх.

 1. Напишіть короткий твір-передбачення «Література кінця ХХ століття, яка вона?»


Підсумки уроку


11 клас

ТЕМА: Я — літературно освічена людина
МЕТА: підсумувати вивчене протягом навчання в школі, оцінити зусилля учнів, дати настанови на майбутнє; розвивати інтерес до самостійного читання художньої літератури, грамотних її інтерпретації та аналізу; виховувати повагу до книги, естетичний смак, праг­нення до самоосвіти та самовдосконалення.
ОБЛАДНАННЯ: улюблені книги учнів, ілюстрації до творів, аудіозаписи пісень, художнього читання, текст анкети.
ТИП УРОКУ: урок-підсумок.
ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнівУчитель.

Ось і добігає кінця ваше навчання в школі. Дуже б хотілося, щоб літературна освіта на цьому не закінчилася, щоб ви обрали собі хорошу книгу за товаришку, супутницю, порадницю й розрадницю. Це ж бо сконцентрований досвід минулих поколінь, цілих народів, що пройшов випробування часом. Це дотик до кра­си, до вічного, це відповідь на багато питань, що хвилюють люд­ство, і найголовніше серед них — для чого жити і як жити. Не за­буваймо про це!
 1. Оголошення теми й мети уроку

 2. Аналіз контрольних робіт

 3. Підсумки роботи за рік

 1. Слово вчителя

 • Шведська академія дитячої літератури наводить 18 аргумен­тів на користь читання книг. Ось вони.

 1. Книга розвиває нашу мову й збільшує запас слів. Вона вчить висловлювати думки й розуміти, про що говорять і пишуть інші.

 2. Книга розвиває наше мислення. Книги розширюють горизонти нашого світосприйняття.

 3. Книга стимулює фантазію й учить нас мислити образами.

 4. Із книг ми дізнаємося про інші країни, про життя в них.

 5. Книга розвиває нашу здатність співчувати. Ми вчимося вжива­тись у становище інших.

 6. Книги додають нам сили й натхнення. Вони захоплюють і роз­вивають. Вони спонукають нас сміятися й плакати.

 7. Книги ставлять перед нами запитання, над якими варто заду­матися.

 8. Книга вчить нас етики. Вона спонукає нас замислюватися над поняттями добра і зла.

 9. Книга пояснює життя.

 10. Із книг ми розуміємо, що не на всі запитання є однозначні від­повіді. Книги переконують, що конфлікти не обов’язково вирі­шувати насильницьким шляхом.

 11. Книги допомагають нам знайти самих себе.

 12. Книги допомагають нам зрозуміти інших.

 13. Книги позбавляють самотності. Книгу можна взяти із собою куди завгодно.

 14. Книга — це частина нашого культурного спадку.

 15. Книга об’єднує покоління.

 16. За допомогою книги ми проживаємо 1000 життів, залишаючись самими собою.

 17. Дитяча книжка відкриває нам шлях у велику літературу.

 18. Дитяча книжка збагачує культуру країни. Це також важлива стаття культурного експорту, яка приносить країні прибутки і підвищує її престиж за кордоном.

(За матеріалами журналу «Шкільна бібліотека».2002.№ 3)

Прошу це пам’ятати й повідомити своїм дітям, коли ви самі ста­нете батьками.
 1. Творча робота: написання листа вчителю (або за бажанням — заповнення анкети)

Орієнтовні запитання для анкети

 1. Які твори світової літератури здалися вам найбільш цікавими, повчальними?

 2. Які форми, методи, види роботи на уроці ви вважаєте найефек­тивнішими?

 3. Яким способом, на вашу думку, можна запобігти тому, що учні мало читають художню літературу?

 4. За що вдячні вчителеві світової літератури і що хотіли б удоско­налити?

 5. Побажання майбутнім учням.
 1. Виразне читання віршів

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Люди! Бедные, бедные люди!

Как вам скучно жить без стихов,

Без иллюзий и без прелюдий,

В мире счетных машин и станков!

Без зеленой травы колыханья,

Без сверканья тысяч цветов,

Без блаженного благоуханья

Их открмтых младенческих ртов!

О, раскройте глаза свои шире,

Нараспашку вниманье и слух, —

Это ж самое дивное в мире,

Чем вас жизнь одаряет вокруг!

Это — первая ласка рассвета

На росой убеленной траве, —

Вечный спор Ромео с Джульеттой

О жаворонке и соловье.

(Н.Асеев)

* * *

Друзья мои! С высоких книжных полок

Приходите ко мне вы по ночам,

И разговор наш — краток или долог —

Всегда бывает нужен мне и вам.

Как много вас! Здесь все века и страны,

Раздумий ваших и тревог цветы,

Скитальцы в бесконечном, капитаны,

Поэты и алхимики мечты.

Через века ко мне дошел ваш голос,

Рассеявшийся некогда, как дым,

И то, что в вас страдало и боролось,

Вдруг стало чудодейственно моим.

Что мне теперь надменные пределы

Бремен, границ, чужого языка, —

Я вижу мир нерасторжимо целый

И утвержденный мыслью на века.

Все лучшее, чем может он гордиться

И чем мечта всегда была жива,

Вложили вы в заветные страницы

И ставшие бессмертными слова.

О, если б мог вот так же передать я

И свой, пусть малый, опыт бытия

Вам, дальние, неведомые братья,

Грядущие, безвестные друзья!

(Вс. Рождественский)
 1. Підсумки уроку

«Коло друзів»

Висловіть побажання своїм однокласникам, собі й вчителеві. (Можна поставити учнів у коло. В такому випадку побажання го­ворять сусідові, який стоїть праворуч або ліворуч «ланцюжком».)

1


2


3


4


5 ТЕФИ — рос. «телевизионньїй зфир».
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка