Тема: Основні тенденції розвитку драматургії кінця XIX початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. ІбсенаСторінка27/28
Дата конвертації29.04.2016
Розмір6.17 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28 1. Виразне читання віршів Г. Гейне, Дж. Н. Г. Байрона,

А. Міцкевича (за вибором), висловлення своїх уподобань

 1. Характеристика «байронічного героя», романтичного героя, характерного для доби романтизму, з наведенням прикладів

(Самотній, нескорений, вільнолюбний бунтар зі страдницькою душею; це ліричні герої поезії Гейне, Байрона, Міцкевича, Лєрмонто­ва; Мазепа з однойменної поеми Байрона; романтичні герої Печорін із роману Лєрмонтова «Герой нашого часу», частково Онєгін із ро­ману Пушкіна «Євгеній Онєгін», частково герої творів Гоголя.)

 1. Коментар-підсумок учителя
 1. Домашнє завдання

Давати характеристику доби, провідних літературних напря­мів і течій ХУІІ-ХУІІІ ст., наводити приклади.

Індивідуальне завдання: підготувати розповідь про літера­турний твір, що справив найсильніше враження. Виразно читати уривки із прозових творів, віршів.
 1. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення.

 • Найбільш яскраве враження справив на мене твір цього пе­ріоду..., тому що...


11 клас

ТЕМА: Найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст. (доби реалізму та раннього

модернізму)
МЕТА: допомогти учням пригадати, систематизувати й уза­гальнити знання про найвидатніші здобутки світової літератури XIX ст.; розвивати навички аналізу, си­стематизації та узагальнення ознак художніх творів, літературних напрямів і стилів, удосконалювати вміння висловлювати свої думки та аргументувати їх; виховувати повагу до духовних надбань людства, ху­дожньої літератури, до загальнолюдських цінностей.
ОБЛАДНАННЯ: « портретна галерея » письменників XIX ст., виставка їхніх творів, ілюстративні матеріали.
ТИП УРОКУ: систематизація та узагальнення знань.
ХІД УРОКУ

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель.

Реалізм, паростки якого проросли ще в далекі часи античності, Просвітництва, елементи якого були присутні майже в усіх наступних літературних напрямах і стилях, у XIX ст. досяг свого найвищого розквіту, і це підтверджується творчістю таких знакових письменників, як Ф. Достоєвський, Л. Толстой, Стен- даль, В. Гюго, Ч. Діккенс та ін., хоча в деяких із них, наприклад, у Стендаля, В. Гюго ще наявні сильні романтичні ознаки, тради­ції. Про багате на філософські відкриття, літературні події XIX ст. і йтиметься сьогодні на уроці.


 1. Оголошення теми й мети уроку

 2. Актуалізація опорних знань

 1. Змалювання «віртуального портрета» літератури ХУІІ-ХУІП ст.

 2. Розповіді учнів про літературний твір, що справив найглибше, найсильніше враження

 1. Систематизація й узагальнення вивченого про світовий літературний процес XIX ст.

 1. Слово вчителя

 • Реалізм прагнув відтворити й дослідити реальний світ і ре­альну людину. Але, як говорив Ф. Достоєвський, «фотографічний знімок і відображення в дзеркалі — далеко не художній твір». Тому справжній митець не може обмежуватися лише віддзерка­ленням навколишнього життя з «фотографічною правильністю» та «механічною точністю»: він позначає своє творіння відбитком власної особистості, обирає найтиповіше, наділяючи його разом із тим індивідуальними рисами. Письменник-реаліст досліджує не стільки соціальні, біологічні закони, скільки моральні, щоб показати, чого не повинно бути в людських взаєминах, приму­сити читачів повірити в гуманістичні ідеали, у «любов до ближ­нього».
 1. Визначення приналежності творів авторам

 • Поєднайте письменників та їхні твори.


1) Ф. Стендаль

а) «Анна Кареніна»

2) 0. де Бальзак

б) «Скрипка Ротшильда»

3) Ч. Діккенс

в) «Пампушка»

4) Ф. Достоєвський

г) «Червоне і чорне»

5) Л. М. Толстой

д) «Гобсек»

6) А. Чехов

е) «Злочин і кара»

7) Гі де Мопассан

ж) «Пригоди Олівера Твіста»


Для довідок: 1 — г; 2 — д; 3 — ж; 4 — е; 5 — а; 6 — б; 7 — в.

 1. Клоуз-тести (або: «Дайте швидку відповідь»)

 1. Кумир молоді XIX ст. (Наполеон).

 2. «Золота доба» європейського роману (XIX ст.).

 3. Назва твору — символічні кольори («Червоне і чорне» Стен- даля).

 4. Антитеза як назва твору — («Злочин і кара» Ф. Достоєвського).

 5. Живоглот — це... (Гобсек, герой однойменного твору Бальзака).

 6. «Усі щасливі сім’ї схожі між собою, кожна сім’я нещасна по- своєму» — це початок роману... («Анна Кареніна» Л. Толстого).

 7. Вірш М. Некрасова, у заголовку якого — число. («Трійка»)

 8. Зображення «діалектики душі» героїв характерне для творів... (Л. Толстпого).

 9. Хто із героїв роману піднявся в житті з найглибших «низів» до найвищих у моральному сенсі верхів? (Олівер Твіст із твору Ч.Діккенса)

 10. Людина, яка всього боялася, девізом якої було «Как бьі чего не вьішло!». (Бєліков із оповідання Чехова «Людина у футлярі»)

 11. Російський поет, який відчуває себе «духовним побратимом» Т. Шевченка. (М. Некрасов)

 12. Герой, для якого муки совісті, розчарування у своїй ідеї стали важчими за покарання від суспільства, і він сам на себе заявив у поліції. (Раскольніков із роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»)

 1. Розв’язання проблемних питань

 • У чому помилки:

 • Жульєна Сореля;

 • Родіона Раскольнікова;

 • Гобсека;

 • Анни Кареніної?

 • Хто винен в їх трагічній долі? Який із цих образів уважають «вічним образом» у світовій літературі?
 1. Виразне читання віршів В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо (за вибором), висловлення читацьких симпатій

Учитель. У другій половині XIX ст. починається нова, ранньомодерністська доба в літературі.


 1. Визначення приналежності творів авторам

 • Поєднайте назви творів, збірок з їх авторами.


1) В. Вітмен

а) «П’яний корабель», «Голосівки»

2) Ш. Бодлер

б) «Поетичне мистецтво»

3) П. Верлен

в) «Квіти зла», «Альбатрос»

4) А. Рембо

г) «Листя трави», «Пісня про себе»Для довідок: 1 — г; 2 — в; 3 — б; 4 — а.

 1. Ознаки натуралізму в романі Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Висловлення учнями симпатій щодо героїв твору

 2. О. Уайльд і його роман «Портрет Доріана Грея». Висловлення учнями міркувань про причини незвичайності твору, його моральні уроки

 3. Підсумки й узагальнення вчителя

 1. Домашнє завдання

Характеризувати літературний процесе XIX ст., його особли­вості та вершинні досягнення. Визначити свої читацькі симпатії

 1. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Займи позицію» (з обґрунтуванням)

 • Чи справді XIX ст. можна назвати «золотої добою» літератури?Так

Ні
Частково

11 клас

ТЕМА: Найвидатніші здобутки світової літератури кінця ХХ — початку XXI ст.
МЕТА: допомогти учням пригадати, систематизувати й уза­гальнити знання про найвидатніші здобутки у світо­вому літературному процесі ХХ-ХХІ ст.; удоскона­лювати навички аналізу, систематизації та узагаль­нення знань; уміння оцінювати художній твір з ідейно- естетичних позицій висловлювати про нього думку, аргументувати її; виховувати повагу до духовних надбань людства, прагнення до самоосвіти та само­вдосконалення .
ОБЛАДНАННЯ: «портретна галерея» письменників цього періоду, виставка творів, ілюстративні матеріали, аудіо-, відеозаписи.
ТИП УРОКУ: систематизація та узагальнення знань.
ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчальної діяльності учнівУчитель.

Зі світовою літературою XX—XXI ст. ми ознайоми­лися протягом цього навчального року, і у вас, напевно, ще свіжі враження від творів Г. Ібсена, Ф. Кафки, М. Булгакова, російських поетів «срібної доби», Е. Хемінгуея та багатьох інших, чиї книги стали знаковими, вершинними не лише в національній, а й у світо­вій літературі. Так, ці твори не прості, змушують замислюватися, намагатися «осягнути неосяжне», «пізнати непізнаване». Але ви тепер уже, сподіваюсь, досвідчені читачі, і в змозі самостійно ви­значати ідейно-художню вартість справжнього твору мистецтва й низькопробного «чтива». Сьогодні ми згадаємо найвидатніші здобутки сучасної літератури.

 1. Оголошення теми й мети уроку

 2. Актуалізація опорних знань

Екскурс сторінками улюблених книг письменників XIX ст.


 1. Систематизація та узагальнення вивченого про здобутки світового літературного процесу кінця XX — початку XXI ст.

 1. Виконання завдань

Тести

Віднайдіть відповідність письменника назві його твору, назви твору — герою, образа — символу. У відповідній клітинці поставте «+» або інший знак.Письменники

Твори

1) Г. Ібсен

А «Життя Галілея»

2) Ф. Кафка

Б «Джакомо Джойс»

3) Дж. Джойс

В «Перевтілення»

4) Б. Брехт

Г «Ляльковий дім»
Д «Чума»

А Б

В г д
II

Герої

Твори

1) Ріє

А «Перевтілення»

2) Нора

Б «Життя Галілея»

3) Грегор

В «Чума»

4) Буендіа

Г «Ляльковий дім»
Д «Сто років самотності»

А Б

В г дIII

Образи

Символи

 1. Чума

 2. Море

 3. Ляльковий дім

 4. Комаха

А «Маленька людина»

Б Ілюзія сімейного щастя

В Життя

Г Фашизм

Д ДитинствоВірші

Автори

 1. «Орфей, Еврідіка, Гермес»

 2. «Міст Мірабо»

 3. «Незнайома»

 4. «Зимова ніч»

А Б. Пастернак

Б 0. Блок

В Ф. Ґарсія Лорка

Г Р. М. Рільке

Д Ґ. Аполлінер • Що об’єднує цих письменників?(Засновники («батьки») європейської модерністської прози)

 • Установіть відповідність між жанром і твором.


1) Психологічне есе

а) «Старий і море»

2) Оповідання

б) «Зарізана голубка й водограй»

3) Роман

в) «Реквієм»

4) Поема

г) «Джакомо Джойс»

5) Драма

д) «Перевтілення»

6) Вірш

е) «Майстер і Маргарита»

7) Повість-притча

ж) «Життя Галілея»Для довідок: 1 — г; 2 — д; 3 — е; 4 — в; 5 — ж; 6 — б; 7 — а.


 • Перекажіть найяскравіші для вас епізоди із твору М. Булга­кова «Майстер і Маргарита» (з «московських» та «єршалаїмських» розділів), поясніть, чому його називають романом у ро­мані, романом-міфом.

 1. Виразне читання поезій Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки, О. Блока, А. Ахматової, Б. Пастернака та ін., прослуховування аудіозаписів пісень на їхні слова

 2. Складання сенкану про російську поезію «срібної доби»

Приклад сенкану

«Срібна доба»;

новаторська, витончена;

хвилює, захоплює, вабить;

Хто встоїть проти її чарівності?

Поезія.


 1. Установлення відповідностей проблем і творів, у яких вони порушені


1) Проблема моральної відповідаль­ності вчених за наслідки науко­вих досліджень

а) «Тисяча журавлів» Кавабати Ясунарі

2) Проблема вибору людини в межо­вій ситуації та особистої відпові­дальності за цей вибір

б) «Сто років самотності» Ґ. Ґарсія Маркеса

3) Проблема гармонії людини і при­роди, відображення національної етики та естетики

в) «Життя Галілея» Б. Брехта

4) Проблема роз’єднаності людей та їхньої солідарності, відповідаль­ності за майбутнє своїх нащадків

г) «Чума» А. Камю
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка