Тема Основи оподаткування суб’єктів підприємництваСкачати 210.03 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір210.03 Kb.
ДИСЦИПЛІНА

«Оподаткування субєктів підприємництва»


Питання з дисципліни
Тема 1. Основи оподаткування суб’єктів підприємництва.


 1. Сутність і суспільне призначення податків. (Підручник – (П)).

 2. Принципи податкового законодавства. (Податковий Кодекс – (ПК) – стаття 4.1)

 3. Податкова система, її сутність і склад. (П), (ПК – 6.3)

 4. Становлення податкової системи в Україні. (П)

 5. Загальнодержавні податки і збори та їх характеристика. (ПК – 9.1)

 6. Місцеві податки і збори та їх характеристика. (ПК – 10.1, 10.2)

 7. Елементи, що визначаються при встановленні податків та їх характеристика. (ПК – 7.1)

 8. Регулююча функція податків, її сутність та особливості прояву. (П)

 9. Напрями впливу податків на діяльність суб’єктів підприємництва. (П)

 10. Недоліки в оподаткуванні суб’єктів підприємництва. (П)


Тема 2. Оподаткування прибутку підприємств.


 1. Необхідність і значення оподатковування прибутку підприємств. (П)

 2. Становлення та розвиток оподатковування прибутку підприємств в Україні.(П)

 3. Особливості оподаткування прибутку підприємств в Україні в 1995-1997 рр. (П)

 4. Зміни в оподатковуванні прибутку підприємств в Україні в 1997 р., їх сутність та значення. (П)

 5. Особливості оподаткування прибутку підприємств в Україні в 1997-2010 роках. (П)

 6. Порядок визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. (ПК – 134)

 7. Платники податку на прибуток підприємств. (ПК – 133.1, 133.2)

 8. Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (оподаткованого прибутку). (ПК – 135)

 9. Доходи від операційної діяльності при оподаткуванні прибутку підприємств. (ПК – 135.4, 135.4.2, 135.5)

 10. Інші доходи при оподаткуванні прибутку підприємств. (ПК – 135.5.1 – 135.5.14)

 11. Доходи, що не враховується для визначення оподаткованого прибутку. (ПК – 136.1.1 – 136.1.2)

 12. Порядок визнання доходів при оподаткуванні прибутку підприємств. (137.1., 137.4, 137.10)

 13. Склад витрат та порядок їх визнання при оподаткуванні прибутку підприємств. (ПК – 138.1, 138.2, 138.4, 138.6)

 14. Собівартість товарів, робіт, послуг, що враховується при обчисленні оподаткованого прибутку. (ПК – 138.8)

 15. Інші витрати, які враховуються при обчисленні оподаткованого прибутку. (ПК – 138.10 -138.12)

 16. Витрати, які не враховуються при обчисленні оподаткованого прибутку. (ПК – 139.1.1 – 139.1.15)

 17. Витрати подвійного призначення, які враховуються при оподаткуванні прибутку. (ПК – 140.1.1 -1401.8)

 18. Амортизаційні відрахування, їх обчислення і вплив на оподаткований прибуток.

 19. Витрати, які підлягають амортизації. (ПК – 144.1)

 20. Витрати, які не підлягають амортизації. (ПК – 144.2, 144.3)

 21. Групи основних засобів і нематеріальних активів, на які нараховується амортизація та мінімально допустимі строки їх корисного використання. (ПК 145.1)

 22. Методи нарахування амортизації на основні засоби та їх характеристика. (ПК – 141.5)

 23. Порядок визначення вартості об’єктів амортизації. (ПК – 146)

 24. Порядок визначення і врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування при оподаткуванні прибутку. (ПК – 150.1 -150.3)

 25. Ставки податку на прибуток. (ПК – 151)

 26. Порядок обчислення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету. (ПК – 152, 153.3.3)

 27. Оподаткування дивідендів при оподаткуванні прибутку. (ПК – 153.3)

 28. Пільги, що надаються при оподаткуванні прибутку та їх загальна характеристика.(П, ПК – 154)

 29. Пільги при оподаткуванні прибутку по Чорнобильській АЕС. (ПК -154.4.3 – 154.4.4)

 30. Пільги при оподаткуванні прибутку підприємств у 2011 – 2016 рр. із застосуванням ставки 0%. (ПК – 154.6)

 31. Пільги при оподаткуванні прибутку підприємств отриманого від виробництва товарів, що забезпечують впровадження енергоефективних технологій. (ПК – 158.1)


Тема 3.Платежі суб’єктів підприємництва за використання ресурсів.


 1. Призначення платежів за ресурси та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва. (Навчальний посібник (НП) – тема 3)

 2. Плата за землю сільськогосподарських угідь та механізм її впливу діяльність суб'єктів підприємництва. (НП – тема 3.1; ПК 272)

 3. Плата за земельні ділянки розташовані в межах населених пунктів та механізм її впливу діяльність суб'єктів підприємництва. (НП – тема 3.1; ПК – 274, 275)

 4. Сутність та призначення фіксованого сільськогосподарського податку. (НП тема 3.2)

 5. Умови переведення сільськогосподарських підприємств на сплату фіксованого сільськогосподарського податку. (ПК – 301)

 6. Визначення об’єкту оподаткування, розміру та порядок сплати фіксованого сільськогосподарського податку. (ПК – 302,303,304,306)

 7. Механізм впливу фіксованого сільськогосподарського податку на діяльність сільськогосподарських підприємств. (НП тема 3.2)

 8. Порядок справляння збору за першу реєстрацію транспортних засобів. (ПК розділ VII)

 9. Призначення, порядок обчислення та сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів. (ПК розділ XVII)

 10. Призначення, порядок обчислення та сплати збору за спеціальне використання води. (ПК розділ XVI)

 11. Призначення, порядок обчислення та сплати екологічного податку. Його вплив на діяльність суб’єктів підприємництва. (ПК розділ VIII, НП тема 3.6)Тема 4. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва.


 1. Сутність та види непрямих податків, що сплачують суб’єкти підприємництва. (П; Н. П. – тема 4.1).

 2. Вплив непрямих податків на формування цін. (П; Н. П. – тема 4.1).

 3. Іммобілізація грошових коштів суб’єктів підприємництва при сплаті непрямих податків. (П; Н. П. – тема 4.1)

 4. Податок мито та його призначення. Види податку мита. (П; Н.П. – тема 4.2).

 5. Вплив податку мито на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва. (Н.П. – тема 4.2).

 6. Акцизний податок, його призначення, фіскальна і регулююча функція податку. (П; Н.П. – тема 4.3).

 7. Платники акцизного податку в бюджет. Об’єкти оподаткування. База оподаткування. (П.К. – 212.213.213).

 8. Порядок і строки сплати акцизного податку в бюджет. (П.К. – 222).

 9. Вплив акцизного податку на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва. (П; Н.П. – тема 4.3).

 10. Податок на додану вартість: сутність, призначення та впровадження в Україні. (П Н.П. – тема 4.4.1).

 11. Особливості впливу ПДВ на діяльність суб’єктів підприємництва. (П Н.П. – тема 4.4.1).

 12. Платники ПДВ в бюджет та їх визначення. (П., П.К. – 180, 181).

 13. Об’єкти оподаткування ПДВ та їх визначення. (П., П.К. – 185).

 14. Порядок визначення бази оподаткування ПДВ. (П., П.К. – 188, 190).

 15. Виникнення податкових зобов’язань по сплаті ПДВ в бюджет. (П.К. – 187).

 16. Ставки ПДВ. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою ПДВ. (П.К. – 193, 194, 195).

 17. Операції суб’єктів підприємництва, що не є об’єктами оподаткування ПДВ. (П.К. – 196).

 18. Операції суб’єктів підприємництва, звільнені від оподаткування ПДВ. (П.К. – 197).

 19. Вхідний податок на додану вартість, умови його формування та джерела відшкодування у суб’єктів підприємницької діяльності. (П.).

 20. Податковий кредит, його сутність та умови виникнення у суб’єктів підприємництва. (П., П.К. – 198).

 21. Умови і джерела погашення податкового кредиту. (П., П.К. – 198).

 22. Визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету суб’єктами підприємництва та строки сплати. (П., П.К. – 200).


Тема 5. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та їх роль у формуванні податкового навантаження суб’єкта підприємництва.


 1. Механізм впливу нарахування та сплати єдиного соціального внеску суб’єктом підприємництва – роботодавцем на фінансові результати його діяльності та фінансову стійкість.

 2. Суб’єкти підприємництва – роботодавці, що є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 3. Порядок нарахування єдиного внеску суб'єктами підприємницької діяльності при страхуванні найманих працівників.

 4. Особливості визначення об’єкту для нарахування єдиного внеску для суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, які не використовують працю найманих працівників.

 5. Порядок врахування суб’єктом підприємництва виплат найманим працівникам при визначенні максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

 6. Законодавчі вимоги щодо строків нарахування та сплати єдиного соціального внеску суб’єктами підприємництва – роботодавцями.

 7. Особливості обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами – платниками єдиного чи фіксованого податку.

 8. Нарахування (утримання) єдиного внеску та розподіл його суми між Пенсійним фондом та іншими фондами державного соціального страхування.Тема 6. Місцеві податки і збори, що їх сплачують суб’єкти підприємництва.


 1. Склад та механізм впливу місцевих податків і зборів на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва. (ПК – 10.1, 10.2; П; НП тема 6.1)

 2. Права місцевих органів самоврядування щодо встановлення місцевих податків та зборів та регулювання механізму такого оподаткування.

 3. Призначення, порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно. (П; ПК – 265)

 4. Об’єкти оподаткування, ставки, пільги, строки сплати збору за місця для паркування транспортних засобів. (ПК – 266)

 5. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та його вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва. (ПК – 267)

 6. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту. (ПК – 267.2)

 7. Ставки та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. (ПК – 267.3 – 267.5)Тема 7. Оподаткування банків.


 1. Податки які сплачують банки та їх загальна характеристика. (ПК – 9.1, 10.1, 10.2)

 2. Особливості оподаткування прибутку банків. (НП – тема 7.1; ПК розділ ІІІ)

 3. Особливості формування доходів, які враховуються при оподаткуванні прибутку банку. (ПК – 135.4.2)

 4. Характеристика видів витрат, які впливають на оподаткування прибутку банку. (ПК – 138 1.1)

 5. Переваги і недоліки застосування консолідованої сплати податку на прибуток банком.

 6. Особливості сплати банками непрямих податків. (П; НП тема 7.2)

 7. Особливості формування страхових резервів та їх вплив на оподатковуваний прибуток банків.

 8. Порядок нарахування зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний).


Тема 8. Оподаткування страхових компаній.


 1. Податки які сплачують страхові компанії ( П. К. – 9.1; 10.1; 10.2)

 2. Оподаткування доходів страхових компаній від основної діяльності у 2003 – 2011рр. (Н. П. – тема 8.1; П. К. – Перехідні положення. Підрозділ 4, пункт 8.)

 3. Зміни в оподаткуванні прибутку страхових компаній відповідно до Податкового кодексу (П.К. – 156)

 4. Особливості сплати страховими компаніями непрямих податків (П).

Тема 10. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.


 1. Становлення та розвиток оподаткування малого підприємництва в Україні. (П)

 2. Сутність спрощеної системи оподаткування малого підприємництва, її значення. (П; НП тема 10)

 3. Переваги та недоліки переходу на спрощену систему оподаткування для суб’єктів малого підприємництва. (НП тема 10)

 4. Умови і порядок переходу на спрощену систему оподаткування для юридичних осіб.

 5. Порядок застосування спрощених систем оподаткування підприємцями – фізичними особами.

 6. Порядок визначення об’єкту оподаткування єдиним податком.


Варіанти індивідуальних завдань з дисципліни

«Оподаткування субєктів підприємництва»


Варіант 1. Вивчити і здійснити аналіз оподаткування прибутку суб᾽єкта підприємництва та визначити його вплив на результати фінансово-господарської діяльності, поточний фінансовий тан та інвестиційну діяльність.
Варіант 2. Вивчити і здійснити аналіз сплати суб᾽єктом підприємництва непрямих податків та визначити їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності, іммобілізацію грошових коштів та поточний фінансовий стан.
Варіант 3. Дослідити умови виникнення і погашення податкового кредиту із податку на додану вартість та їх вплив на діяльність суб’єкта підприємництва – платника ПДВ.
Варіант 4. Вивчити і здійснити аналіз сплати податків за ресурси та їх вплив на ефективність використання природних ресурсів і фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва.
Варіант 5. Вивчити і здійснити аналіз сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Визначити його вплив на фінансово-господарську діяльність та рівень податкового навантаження на суб’єкта підприємництва – роботодавця.
Варіант 6. Вивчити і здійснити аналіз впливу чинної системи оподаткування на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність комерційного банку.
Варіант 7. Вивчити і здійснити аналіз впливу чинної системи оподаткування на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність страхової компанії.
Варіант 8. Вивчити і здійснити аналіз сплати суб᾽єктом підприємництва місцевих податків і зборів та визначити їх вплив на фінансово-господарську діяльність.
Варіант 9. Вивчити і здійснити аналіз оподаткування фінансових посередників та визначити його вплив на їх фінансово-господарську діяльність.
Варіант 10. Вивчити і здійснити аналіз оподаткування суб᾽єкта малого підприємництва, що перейшов на сплату єдиного податку. Визначити доцільність переходу на спрощену систему оподаткування та її вплив на фінансово-господарську діяльність.
Варіант 11. Вивчити і здійснити аналіз оподаткування фінансових результатів спільної діяльності об'єднань кількох суб’єктів господарювання (зі створенням чи без створення юридичної особи). Дослідити механізм консолідованої сплати податку на прибуток на предмет зменшення рівня податкового навантаження та оптимізації ведення платниками податкового обліку.

Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальної роботи
Індивідуальне практичне завдання виконується самостійно кожним студентом з використанням даних, отриманих за місцем проходження практики.

Виконання індивідуального практичного завдання передбачає: • вибір теми, підбір і вивчення законодавчих і нормативних документів, спеціальних літературних джерел, фактичного статистичного матеріалу на базах практики або за місцем роботи;

 • отримання консультацій у викладача на ІКР (протягом перших двох тижнів, відведених на вивчення дисципліни у дні консультування викладача згідно затвердженого на кафедрі графіку проведення ІКР викладачами);

 • виконання студентом індивідуальної роботи і передача викладачу для оцінювання.

Індивідуальне завдання виконується під час проходження практики, а його результати можуть використовуватись при написанні дипломної магістерської роботи. Після вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни студенти аналізують і оцінюють практику оподаткування суб’єктів підприємництва на прикладі конкретного підприємства.

Результати виконання індивідуального практичного завдання оформлюються у вигляді письмової роботи, яка повинна містити: • титульний аркуш;

 • зміст (план);

 • текстову частину;

 • список використаної літератури;

 • додатки.

Текстова частина індивідуального практичного завдання повинна містити наступні розділи.

Вступ. Визначається мета та значення виконання індивідуального практичного завдання, дається загальна характеристика суб᾽єкта господарювання – платника податків, його форми власності та видів діяльності, вказуються структурні підрозділи суб᾽єкта господарювання (обсяг – від 2 до 3 сторінок).

Перший розділ. Дається стислий огляд податкового законодавства, нормами якого слід керуватись відносно тих податків, зборів, що аналізуються в обраному варіанті індивідуального практичного завдання (обсяг – від 4 до 6 сторінок). В розділі на основі аналізу використаних законодавчих та нормативних документів, а також спеціальної літератури, досліджуються наявні законодавчі протиріччя щодо правового регулювання відповідних податків, зборів з суб’єктів господарювання в Україні та вказуються напрями подолання таких протиріч.

Другий розділ. Аналізуються у динаміці усі податки і збори, які суб᾽єкт господарювання сплачував до бюджету за останні 2-3 роки. Визначається та аналізується в динаміці співвідношення суми сплачених (нарахованих) податків, зборів з основними показниками діяльності суб᾽єкта господарювання на які відповідні податкові платежі здійснюють безпосередній вплив (виручка від реалізації, собівартість, чистий прибуток). Досліджується рівень платіжної дисципліни платника податків на предмет застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства. На основі аналізу цифрових даних робляться висновки про рівень податкового навантаження на суб᾽єкта господарювання, залежність показників діяльності суб᾽єкта господарювання від податкового навантаження в динаміці (обсяг – від 5 до 8 сторінок).

Третій розділ. В динаміці за останні 2-3 роки аналізуються дані податкової звітності, представленої в додатках, відносно податків, зборів, щодо яких обрано варіант індивідуального практичного завдання. За результатами аналізу визначаються: механізм оподаткування суб’єкта підприємництва, об᾽єкт оподаткування, пільги, якими користується платник, ставки оподаткування, податковий період. Досліджуються об’єктивні і суб’єктивні фактори, що зумовлюють негативний вплив сплати відповідних податків на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність суб’єкта підприємництва (обсяг – від 5 до 8 сторінок).

Четвертий розділ. На основі вивчення системи оподаткування конкретного суб᾽єкта господарювання розробляються структурно-логічні схеми механізму оподаткування по окремим податкам (зборам, обов᾽язковим платежам). В разі використання вже розроблених іншими авторами структурно-логічних схем оподаткування, студент обов᾽язково повинен назвати її джерело. Враховуючи чинне податкове законодавство, умови діяльності відповідного суб᾽єкта господарювання, на основі показників роботи підприємства, статистичних даних і структурно-логічних схем розробляються можливі варіанти зниження податкового навантаження на платника. Можуть вноситись обгрунтовані на цифровому матеріалі або логічно доведені пропозиції щодо внесення змін до податкового законодавства України з метою поліпшення умов фінансово-господарської діяльності суб᾽єктів підприємництва (обсяг – від 5 до 8 сторінок).

Основним джерелом інформації для здійснення аналізу і вивчення системи оподаткування суб᾽єктів підприємництва є декларація про податок на прибуток, декларації про ПДВ та інші декларації і розрахунки щодо нарахування і сплати податків. Для здійснення аналізу впливу оподаткування суб᾽єктів підприємництва на їх фінансово-господарську діяльність необхідно використовувати форми річної (квартальної) фінансової звітності.

Результати розрахунків з відповідними поясненнями слід оформити в таблицях (графіках, діаграмах, рисунках). Декларації, розрахунки щодо нарахування і сплати податків і форми фінансової звітності та інші дані, які використовувались при виконанні індивідуального завдання обов᾽язково подаються як додатки до завдання.

Висновки і рекомендації студента зроблені в індивідуальній роботі повинні бути конкретними, чіткими щодо впливу системи нарахування, сплати податків і зборів на фінансово-господарську діяльність суб᾽єкта підприємництва. Пропозиції щодо зменшення податкового навантаження повинні бути логічно обгрунтовані і підтверджені цифровим матеріалом.

Слід уникати в підготовленому завданні книжкових висловів і фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень та протиріч між окремими положеннями індивідуального практичного завдання .

Літературу і законодавчі акти з теми індивідуального практичного завдання студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Для підготовки індивідуального практичного завдання студент повинен використовувати спеціальну літературу, що стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки. Перелік використаної літератури і законодавчих актів додається до індивідуального завдання.

Кожен студент очної форми навчання оформлює і захищає власне індивідуальне практичне завдання. Ідентичні роботи, виявлені в процесі перевірки викладачем індивідуальних практичних завдань є підставою для недопущення відповідних студентів до підсумкового модульного контролю.

Здача індивідуальної практичної роботи на кафедру для перевірки здійснюється в строк, що визначений кафедрою згідно регламенту.

Захист індивідуальної практичної роботи здійснюється до проведення підсумкового модульного контролю. Відповідно графік захисту робіт буде доведений до відома студентів кафедрою під час установчої сесії.

Здача індивідуальної практичної роботи після встановленого строку є підставою для недопущення студента до підсумкового модульного контролю.Вибіркові види робіт.

Максимальна кількість балів, які може отримати студент за вибіркові види самостійної роботи становить 10 балів. Кожний окремий вид вибіркової роботи оцінюється 10, 5 або 0 балів.Рекомендації для виконання різних варіантів вибіркового завдання:

- Написання аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій по одній з тем дисципліни. Обгрунтування власної точки зору студента з досліджених питань. Повинно бути опрацьвано не менше трьох статтей, опубліковних у періодичній чи спеціальній літературі. Обов’язковим є посилання на джерело інформації (копії публікацій додаються). Обсяг огляду 3-4 сторінки;

- Вивчення зарубіжного досвіду оподаткування суб’єктів підприємництва по одному з податків. Аналіз здійснюється на основі літературних джерел, в яких висвітлено зарубіжний досвід оподаткування. Обґрунтовується доцільність використання зарубіжного досвіду в Україні. Обов’язковим є посилання на джерела інформації. Обсяг дослідження 5-7 сторінок;

- Складання ділової гри з конкретним прикладним матеріалом із однієї теми дисципліни. Передбачається розробка та описання студентом у стислій формі проблемно-орієнтованої ситуації щодо формування та сплати податкових зобов’язань у суб’єкта підприємництва, визначення дискусійних питань та можливих шляхів їх вирішення з метою зниження негативного впливу системи оподаткування на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва. Обсяг прикладного матеріалу 5-6 сторінок;

- Написання тез доповіді для участі у науковій студентській конференції. Передбачити визначення впливу системи оподаткування на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва та пошук можливих шляхів його зменшення. Обсяг доповіді за вимогами участі у конференцій.

Задачі з дисципліни

Задача 1.

Визначити суму податку на прибуток, що була перерахована підприємством до бюджету за звітний квартал 2011 податкового року на основі наступних даних (в тис. грн.). 1. На банківський рахунок підприємства надійшли кошти за відвантажену в цьому ж періоді продукцію в сумі 3150.

 2. В звітному періоді підприємство відвантажило продукцію на суму 2900 з якої 40% було оплачено у попередньому періоді.

 3. Отримало попередню оплату за транспортні послуги – 52,8.

 4. Отримало безповоротну фінансову допомогу 200.

 5. Отримало відсотки за депозитним рахунком – 125,4.

 6. Отримало штрафи за рішенням суду 21,7;

 7. Собівартість виготовленої у звітному періоді продукції – 6450.

 8. Собівартість реалізованої у звітному періоді продукції – 4170.

 9. Отримало юридичні послуги від фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний податок – 16,6.

 10. Сплатило плату за землю в розмірі 6,5.

 11. Підприємство нарахувало – 215,0.

 12. У попередньому податковому році підприємство отримало від’ємне значення оподаткованого прибутку в розмірі 36,8.

 13. Суми поверненої фінансової допомоги, що залишилися неповерненими на кінець звітного періоду – 63,5

 14. Кошти, що надійшли у вигляді прямих інвестицій у корпоративні права – 75,6.

 15. Суми дотацій з бюджету – 86.5.

 16. Витрати на отримання фінансових ризиків – 77,6


Примітка. Підприємство та всі його контрагенти є платниками ПДВ та сплачують податок на прибуток (крім вищезазначеного) на загальних підставах.

Задача 2.

Визначити суму податку на прибуток, що буде перераховано підприємством до бюджету за звітний квартал 2011 податкового року на основі наступних даних діяльності підприємства(в тис. грн.). 1. На банківський рахунок підприємства надійшли кошти за відвантажену в цьому ж періоді продукцію в сумі 3500,0.

 2. В звітному періоді підприємство відвантажило продукцію на суму 2800 з якої 30% було оплачено у попередньому періоді.

 3. Отримало попередню оплату за транспортні послуги – 50,0.

 4. Отримало безповоротну фінансову допомогу -- 100,0.

 5. Отримало відсотки по депозитному рахунку – 76,0

 6. Отримало штрафи за рішенням суду 15,0;

 7. Собівартість виготовленої у звітному періоді продукції – 6200,0.

 8. Собівартість реалізованої у звітному періоді продукції – 4100,0.

 9. Отримало юридичні послуги від фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний податок – 20,0.

 10. Сплатило плату за землю в розмірі 15,0.

 11. Сплатило податок на дивіденди – 30.

 12. У попередньому податковому році підприємство отримало від’ємне значення оподаткованого прибутку в розмірі 40,0.

 13. Кошти. що надійшли від інвесторів – інститутів спільного інвестування 230,0.

 14. Майно, що надійшло у вигляді міжнародної фінансової допомоги – 170,0

 15. Витрати на винахідництво і раціоналізацію – 55,0.

 16. Доходи отримані від нерезидентів – 35,5.


Примітка. Підприємство та всі його контрагенти є платниками ПДВ та сплачують податок на прибуток (крім вищезазначеного) на загальних підставах.
Задача 3.

Визначити суму податку на прибуток, що буде перераховано підприємством до бюджету за звітний квартал 2012 податкового року на основі наступних даних діяльності підприємства (в тис. грн.). 1. На банківський рахунок підприємства надійшли кошти за відвантажену в цьому ж періоді продукцію в сумі 3150.

 2. В звітному періоді підприємство відвантажило продукцію на суму 2900 з якої 40% було оплачено у попередньому періоді.

 3. Отримало попередню оплату за транспортні послуги – 52,8.

 4. Отримало безповоротну фінансову допомогу 200.

 5. Отримало відсотки за депозитним рахунком – 125,4.

 6. Отримало штрафи за рішенням суду 21,7;

 7. Собівартість виготовленої у звітному періоді продукції – 6450.

 8. Собівартість реалізованої у звітному періоді продукції – 4170.

 9. Отримало юридичні послуги від фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний податок – 16,6.

 10. Сплатило плату за землю в розмірі 6,5.

 11. Сплатило податок на дивіденди – 45.

 12. У попередньому податковому році підприємство отримало від’ємне значення оподаткованого прибутку в розмірі 36,8.

 13. Витрати на гарантійний ремонт товарів проданих платником податку.

 14. Суми отриманого емісійного доходу – 47,5.

 15. Витрати на проведення реклами – 39,5

 16. Фінансові витрати – 28,0


Примітка. Підприємство та всі його контрагенти є платниками ПДВ та сплачують податок на прибуток (крім вищезазначеного) на загальних підставах.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка