Тема, над якою працює практичний психолог Тернопільської спеціалізованої школи №17 з поглибленим вивченням іноземних мов Глєбова Т. ВСкачати 139.54 Kb.
Дата конвертації06.04.2016
Розмір139.54 Kb.
Тема, над якою працює практичний психолог

Тернопільської спеціалізованої школи № 17

з поглибленим вивченням іноземних мов

Глєбова Т.В.
"Психологічний супровід впровадження духовно-гуманістичного підходу до вивчення та виховання школярів через формування моральних цінностей"

З плином часу цінності, які створює людство, не змінюються, і сьогодні постала потреба у вихованні духовно багатої особистості вже з раннього дитинства.

Тернопільська спеціалізована школа № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов першочерговим ставить перед собою важливе завдання – щоденне проникнення у складний духовний світ людини: вчителя, учня, батька. Цей неповторний і своєрідний світ психолого-педагогічного життя з його радощами і прикрощами, думками, турботами і тривогами з року в рік глибоко проникає у мою душу і серце.

Описуючи психолого-педагогічну діяльність у Тернопільській спеціалізованій школі № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов (останнє місце моєї праці упродовж 18 років), глибоко переконана, що школа ХХІ сторіччя повинна бути школою духовно-морального відродження і розвитку учнів.

Вважаю, що домінуючим завжди був і залишається у майбутньому зміст роботи. З цією метою навчальний процес у ТСШ № 17 організовано у розвивальному середовищі, яке підпорядковується інтересам дітей та спрямоване на їх всебічний розвиток і виховання, згідно якого ми вводимо дитину у світ практичної або духовної діяльності; розвиваємо потребу в реалізації власних творчих здібностей, вчимо отримувати задоволення від процесу та результатів своєї діяльності, шанувати батьків, родину, Батьківщину, рукотворні вироби тощо. Пріоритетне значення приділяємо морально духовному розвитку: пробудження гуманних почуттів особистості, формування морально-вольових якостей, норм і правил поведінки, морально-етичних цінностей.

У своїй повсякденній роботі психологічна служба враховує ті зміни, які щоденно відбуваються у людській природі, адже людина створює зовнішній світ відповідно до своїх внутрішніх уявлень і мрій. Саме тому свою психологічну діяльність спрямовую на формування духовно-морального світогляду дітей, педпрацівників, батьківської громадськості.

Розкриваю в описі основні штрихи своєї психолого-педагогічної діяльності поетапно.

З 2000-2003 р. педагогічний колектив школи розпочав працювати над втіленням ідей О.В. Сухомлинського.

27 вересня 2003 року педагогічному, учнівському та батьківському колективам випала велика честь взяти практичну участь у ЇХ Всеукраїнських педагогічних читаннях "Василь Сухомлинський і сучасність. Батьківська педагогіка". Тому сам час підказав мені спробу втілити в психологічну діяльність програму "Вивчення гуманізації навчання та виховання - ефективна умова розвитку учня як особистості", розробка і напрацювання над якою тривали не один рік.

Завдання психологічної служби на цьому етапі було – надання учням певних знань з основ спілкування, конфліктології, навчити вирішенню проблемних ситуацій, сприяти розвитку певних ділових якостей. Це той психологічний мінімум, який сприяв подальшому розвитку кожного учня і який необхідний в дорослому житті.

У школі не уникнути конфліктів, вони супроводжують нас на кожному кроці. Але суть не в конфліктах, а в умілому їх розв'язанні. Тому для вирішення цих питань розробляю, упорядковую тренінгові заняття для учнів різних вікових категорій з метою корекції, вивчення емоційних характеристик, мотиваційних спрямувань та якостей спілкування, розуміння себе і оточуючих, навчання учнів елементів саморегуляції та аутотренінгу з використанням різних терапевтичних прийомів. (Дод. № 1)

З 2006 р. педагогічний колектив школи продовжує впроваджувати ідеї, поради і настанови великого педагога-гуманіста В.О. Сухомлинського у навчально-виховний процес, працюючи над новою науково-методичною проблемою "Формування життєвої позиції та особистості учнів через громадянську освіту та громадянське виховання". Мені приємно, що в унісон роботи з педколективом, я ставлю перед собою чергове завдання, яке звучить: "Системний підхід у вивченні проблеми особистісного зросту учнів через систему психолого-педагогічного супроводу". При вирішенні цієї проблеми є


обов'язковим врахування вікових особливостей розвитку учнів через три важливих напрямки:

 • самопізнання;

 • саморегуляція;

 • саморозвиток.

В контексті роботи над проблемою особливу увагу було приділено певній категорії дітей, які найбільше потребували психологічної допомоги, а саме:

 робота з дітьми з "групи ризику" по всіх паралелях;

 профілактика правопорушень серед неповнолітніх (правова просвіта із застосуванням активних форм і методів навчання). В цьому напрямку було розроблено, упорядковано необхідні засоби роботи з дітьми з девіантною поведінкою. Проведено для психологів міста на базі нашої школи методоб"єднання. Тема, яка була запропонована психологам звучала так: "Девіантна поведінка". Кожен учасник психологічного семінару отримав блок документів, які змогли б бути використані на допомогу в цьому напрямку роботи (Додаток № 2, рубрика "Робота психолога з педколективом");

 орієнтація учнів на здоровий спосіб життя (Додаток № 4, додаток № 5, рубрика "Робота психолога з батьківською громадськістю);

 попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків. Був проведений психолого-педагогічний семінар для класних керівників, батьків з розглядом питань конфліктності, прояву агресивності, насильства, асоціальної поведінки учнів (Додаток № 6, рубрика "Робота пс. з педколективом);

 гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу (просвіта педагогів, батьків з питань гуманістичної психології), участь у розробці програм "Психологізація навчання та створення комфортного освітнього середовища в структурі "вчитель – учень", з метою підвищення психолого-педагогічної компетентності педагога шляхом ефективної взаємодії з учнями; • впровадження консультативного пункту "Сім'я".

Попередній досвід та подальше планування роботи психологічної служби школи спрямоване на особистісно-орієнтований підхід за принципами гармонізації, гуманізації життя дитини, через формування у школярів морально-етичних, національних пріоритетів.

Висвітлення обговорення даної теми відбулося на методоб"єднанні класних керівників і психологів міста (Додаток № 3, рубрика "Робота пс. з педколективом").

Впродовж з 2007 по 2009 роки, у контексті роботи над проблемою школи мною проведено комплекс психолого-діагностичних методик, анкетувань з метою виявлення характеру стосунків у системі: "Учень-вчитель", "Учень-батьки", "Вчитель-батьки", "Учень-учень". Завдяки проведеній діагностичній роботі у 2007 році мною обирається тема "Гуманістичний підхід у вивченні проблеми індивідуально-особистісного розвитку школярів", яка є продовженням попередньої роботи. Основний поштовх на продовження в цьому напрямку послужило глибоке переконання, що нові, непрості умови життя сучасної дитини спонукають її до апатії, депресивності, інфантилізму. Гуманізація освіти – актуальна проблема освіти. Починають, нарешті, говорити про права дитини. Йде серйозна стурбованість суспільства станом захисту прав дитини в державі.

В цьому напрямку проводиться практичний семінар для учнів підліткового віку на тему "Формування та розвиток правової свідомості школярів" (Додаток № 5, рубрика "Робота пс. з учнями").

Проводиться анонімне анкетування серед учнів з метою з'ясування знань соціально-правових норм захисту власних прав.

Результати анкетування є доказом того, що 80% опитуваних школярів 8-11 класів не володіють інформацією про правові норми захисту своєї особистості.

Анкетування, яке проводилось серед батьківської громадськості по цих класних паралелях, теж показало неосвіченість, не інформованість батьків щодо знань та дотримання правових норм. Серед 270 опитуваних батьків, 180 чоловік не знають якими правами володіє їх дитина.

Дійсно, гуманність починається там, де дотримуються (а не декларують!) права та обов'язки учнівського, педагогічного, батьківського співжиття.

Як наслідок проведеного діагностичного анкетування в цей навчальний період в школі створюється творча група вчителів. Психологічна служба не стоїть осторонь. Мене теж обирають членом цієї групи, робота якої спрямована на пошук форм і методів гуманної педагогіки та психології. Організовуються керівником творчої групи Войтович М.Й. педагогічні читання на тему "Гуманізм – домінанта навчально-виховної системи В.О. Сухомлинського", присвячені 88-річниці від дня народження великого педагога і добротворця; науково-теоретична конференція "Гуманізація освіти і сучасна школа".

Об'ємний пласт цієї роботи психологічною службою спрямований на подолання у дітей згубних наслідків у вихованні, а саме:


 • розробляється система занять для формування морально-етичного світогляду школярів (Додаток № 7, рубрика "Робота пс. з учнями");

 • проводиться аналіз індивідуально-особистісних і соціально-психологічних факторів духовного зростання за допомогою різних діагностично-корекційних методик;

 • проводиться серія бесід, консультацій, роз'яснень, виготовлення наочного матеріалу "Морально-гуманістичне виховання в сім'ї" ;

 • проведення психологічного семінару-практикуму для педколективу, батьківської громадськості на тему "Спільна робота сім'ї та школи у вихованні морально-духовного становлення і розвитку особистості" (Додаток № 8, рубрика "Робота пс. з педколективом");

 • окремо для батьків сплановано систему бесід та зустрічей, підібрано відповідну літературу (Додаток № 9, рубрика "Робота пс. з батьками"). Великий інтерес викликало у батьків питання дотримання педагогами школи професійних та морально-психологічних вимог поведінки у взаєминах із учасниками педагогічного процесу.

Під час проведення круглого столу із батьківською громадою вироблено пропозиції учасників педагогічних читань, науково-теоретичної конференції щодо шляхів реалізації науково-методичної проблеми, над якою працює школа та психологічна служба даного навчального закладу. Періодична преса міста, зокрема газета "Вільне життя", журнал "Освітянин" опублікували матеріали творчої групи, роздуми окремих вчителів та психолога, батьків з приводу гуманізації навчання і виховання учнів (Додаток № 10).

Починаючи з 2009 року продовжується робота над гуманізацією навчально-виховного процесу, але на вищому змістовному рівні – у плані формування духовності школярів. Дана робота реалізується через відповідний проект з питань духовного розвитку учнів "Світ потребує добра. Людина починається з любові". Дане питання пройшло через усі розділи річного плану роботи не тільки школи, але й психологічної служби.

На цьому етапі діяльності на реалізацію проекту "Світ потребує добра. Людина починається з любові" з метою виховання високодуховної особистості здійснюється через розробки тренінгових занять для учнів різної вікової категорії для розширення їхніх комунікативних можливостей, уявлень про себе, для зміцнення позитивних якостей учасників, розуміння себе, власних цінностей, толерантне відношення до інших людей. Тренінги складались не тільки у формі гри, але з елементів лекцій, семінарів, консультацій, практикумів, які були використані як самостійні форми (Додатки № 10, 11, 12, 13, рубрика "Робота пс. з учнями").

Основний акцент психологічна служба школи робить на проведення педагогізації батьківських колективів (Додаток № 14, рубрика "Робота пс. з батьками" ).

6 квітня 2009 року на загальношкільних батьківських зборах, як психолог школи, виступила з лекцією "Духовний світ людини нашого часу і методи його виховання". Цей матеріал подано до друку в журнал "Освітянин",

Як член творчої групи з питань гуманізації, духовно-морального виховання, переконана, що фундаментальні зміни в освіті повинні відбутися, бо лише на міцному фундаменті, а "не на піску", можна будувати школу
майбутнього. Глибока духовність батьків, учнів, вчителів повинна стати основою для морального, громадянського, патріотичного виховання та особистісної свідомості.

Такі мої висновки, були озвучені у спеціальних передачах обласного радіо. Редакції журналу "Освітянин" мною було запропоновано для друку

матеріали-роздуми психолога, стосовно виховання сучасного молодого покоління через призму моралі, гуманності стосунків, морально-духовного зростання молодої особистості. Останні дві статті будуть опубліковані в номері ж. "Освітянин" за січень-лютий 2011 року.

На початку 2010 року створено новий проект "Батьківська педагогіка", в рамках якого проходить роботи з батьківського всеобучу.

За минулий та новий навчальний рік психологічна служба та педколектив продовжує роботу над формуванням морально-духовного виховання не тільки школярів, але їх батьків. Важливий акцент ставиться на співпраці педагогічного, учнівського, батьківського колективу та громадськості мікрорайону, духовного театру "Воскресіння".

Функціонуванням психолого-педагогічної школи для батьків "Батьківська педагогіка" передбачена психологічна робота за такими відділами: дошкільний, де навчатимуться батьки майбутніх першокласників; відділ для батьків 1-4-х, 5-7-х, 8-9-х та 10-11-х класів (Додаток № 23).

Основне спрямування психологізації батьківських колективів, за словами В.О. Сухомлинського, полягає у навчанні батька і матері виховувати своїх дітей; наданні їм допомоги з боку педагогів, психолога, дирекції, адже без турбот про морально-етичну культуру батьків неможливо розв'язати жодного завдання, що стосується навчання і виховання.

Впродовж навчального року з'ясовано, що чималу роль у становленні морально-етичних цінностей людини відіграє психологічний клімат у колективі, де працюю.

Не дивно, що у праці В. Сухомлинського "Сто порад учителеві" про здоров'я і повноту духовного життя вчителя йдеться уже на перших сторінках книги. "Наша робота – це робота серця й нервів, буквально щоденна й щогодинна витрата величезних душевних сил", - зазначає він.

Тому, одним із напрямків психологічної діяльності, є співпраця з "вчительським" колективом.

Ставши на шлях духовно-морального спрямування через творчість та співпрацю з колегами – педагогами прагну до того, щоб через проведені тренінгові заняття, психологічні семінари, виступи на педагогічних радах, методоб"єднаннях у школі працювали люди, які вміють: любити дітей, доброзичливо ставитись до своїх колег, встановлювати довірчі стосунки не тільки з дітьми, але з батьками, володіти здатністю діяти рішуче, але не настирливо, не грубо, здатністю бути м'якими й делікатними, але без пасивності.

Розробки таких занять, бесід представлено в рубриці "Робота з педагогічним колективом" (Додаток № 15, № 16).

Не існує системи освіти, вільної від моральних цінностей. Вони присутні у всьому, що відбувається в школі, - в тому, як учителі ставляться до дітей, як директор ставиться до вчителів, як школа ставиться до батьків, як учні спілкуються між собою й дотримуються встановлених правил.

Якщо в класі ніколи не обговорюються проблеми справжнього й помилкового, це вже саме по собі є уроком певного ставлення до проблем моральності. Тому, щоб у цій сфері діяльності не було прогалин, я намагаюся досить велику кількість годин присвячувати не тільки індивідуальній роботі з учнями, класними керівниками (у вигляді консультацій, бесід, розмов-діалогів), але й розробляю серію спеціальних психологічних бесід для вчителів, школярів, батьків. Деякі розробки цих занять представлені під рубрикою "Психологічні бесіди" (Додаток № 17). Мета такої психологічної просвіти: навчити дітей піклуватися один про одного не тільки під час уроків; використовувати для цього яскраві приклади, створити в школі гарний моральний клімат. А для цього не останнє місце займає шкільна дисципліна, почуття спільності між учнями,

батьками, вчителями, співпраця всіх членів освітнього закладу.

В працюючому на сьогодні проекті "Психологічний супровід впровадження духовно-гуманістичного підходу до вивчення та виховання школярів через формування моральних цінностей" основними завданнями є:

1. сприяти формуванню в школярів потрібної мотивації в різних проявах поведінки;

2. виховувати в них позитивні навички поведінки й допомагати викорінювати негативні;

3. сприяти формуванню у школярів духовно-моральних якостей через власну діяльність особистості учня;

4. виховувати в школяра адекватну самооцінку своєї особистості й рівень домагань;

5. сформувати в учнів потребу в самовихованні;

6. через застосування різноманітних психологічних методів і форм роботи ознайомлювати учнів з практичними прийомами й методами духовно-морального росту й удосконалювання; сприяти формуванню вмінь правильно розвивати в собі загальнолюдські цінності;

7. як члену творчої групи вчителів, продовжити свою діяльність над реалізацією науково-методичної проблеми школи "Формування духовності школярів у співпраці педагогічного, учнівського, батьківського колективів та громадськості мікрорайону на основі гуманізації навчально-виховної роботи" через психологічний супровід;

8. послідовно і систематично працювати над питанням психологічної культури батьків щодо формування їх духовно-моральної поведінки. Продовжити роботу психолого-педагогічної школи "Батьківська педагогіка". На основі анкетувань враховувати побажання батьків щодо їх навчання на духовно-моральну тематику;

9. застосовувати прийоми, методи для створення комфортного психологічного освітнього середовища в навчальному закладі.

Всі ці завдання спрямовані на формування в учнів таких понять: "мудрість", "доброзичливість", "упевненість у собі", "справедливість", "самодисципліна".

Ці поняття, введені в життя, обговорюються з дітьми, їхніми батьками, педагогами (Додаток № 18, рубрика "Робота пс. з учнями"; додаток № 19, рубрика "Робота пс. з педколективом"; додаток № 20, 21, 22, рубрика "Робота психолога з батьками" ).

Така робота дозволяє розвинути в учнів такі почуття, як відповідальність, самостійність, розвиває рівень вольових зусиль як фундамент самовдосконалення.

Виходячи з вищесказаного, психологічна служба очікує, як підсумок роботи над проектом, такі освітньо-психологічні результати школярів, педпрацівників, батьківської громадськості:


 1. особистісна розвиненість;

 2. дотримання важливих людських цінностей, незважаючи на змінні умови життя;

 3. висока самоповага;

 4. оптимістичне світобачення;

 5. довіра у дітей до дорослого оточення;

 6. сформованість індивідуального обличчя, особистісного стрижня.

 7. усвідомлення своїх помилок і вміння їх виправляти;

 8. сформованість почуття вдячності, відповідальності, гідності і честі.(Додаток № 10)

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТУ ШКОЛЯРА

У СПІВДРУЖНОСТІ ШКОЛИ, СІМ'Ї ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

НА ОСНОВІ ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО
(З матеріалів педагогічних читань у ТСШ № 17)

Здобувши певний досвід у ро­боті, я зрозуміла, що без любові в моєму серці, без терпіння, жодна психологічна теорія не піде на ко­ристь дитині. Виховувати дітей не­легко, бо виховання - це пробу­дження й розвиток їх внутрішньо­го, духовного, інтелектуального світу. Найпростіший шлях - зміню­вати уявлення людини про себе, як про гідну людину. Зрозуміти учня, передати йому те, що відчуваємо самі, навчити його духовності, бо без неї людська душа - мертва, без неї ми не бачимо глибинної суті речей, дій, вчинків, а тому часто помиляємося, накликаючи біди на себе та інших.

Тому, якщо вчитель ставить перед собою мету – виховувати духовно-моральну особистість школяра, то необхідно самому бути такою людиною через усвідомлення своїх помилок і їх виправлення, працьовитість, самопожертву, поміркованість, правдивість. Головним виміром морального впливу є віра, втрата віри веде до стресів, депресій, оскільки особистість втрачає вертикальний рух, тим самим втрачаючи смисл життя та розвитку.

Важливими методами формування духовного світу молодої людини, як вважав В. Сухомлинський є: переконання людини, що вона живе серед людей і кожна її дія, бажання відбиваються на інших, розуміння особою необхідності віддавати добро оточуючим; виховувати почуття вдячності, відповідальності, гідності і честі; формування у сучасної молоді свідомого ставлення до праці; переконання учнів бути чутливими до людей, допомагати слабшим і беззахисним, не бути байдужими до несправедливості, брехні, улесливості.

Духовно-моральна основа - це стрижень, на який повинен нанизуватись будь-який прояв людської життєдіяльності.

Т. ГЛЄБОВА, психолог(Стаття ж. "Освітянин" 6 (102), 2009


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка