Тема лідерствоСторінка6/7
Дата конвертації31.03.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Афоризми


Виберіть афоризм, в якому найповніше розкрито сутність цієї теми.

"Мистецтво керувати полягає в тому, щоб не дозволити людям постаріти на своїй посаді*'.

Наполеон І

"Важче керувати, ніж підкорятися".

І. Шевельов

"Ви зможете отримати в житті все, чого забажаєте, якщо тільки допоможете достатній кількості людей одержати все, що вони хочуть".

3. ЗІглар

"Керувати — це не означає заважати хорошим людям працювати".

П.Капіца

"Робота виконується набагато успішніше в малих групах, яким виділено незначний бюджет, встановлено певні терміни і надана широка свобода дій".

Дж. Роллуоген

"Надмірні програми не дають очікуваних результатів, оскільки випливають із припущення, що дев'ять жінок можуть народити дитину за один місяць".

В. фон Браун

"Дива відбуваються іноді, але над цим доводиться дуже багато працювати".

X. Вейцман

"Перш ніж наказувати, навчися коритися".

Солон

"Ніхто ще не виграв шахматну партію, забираючи кожним ходом фігуру. Іноді потрібно відступати, щоб зробити крок уперед".А.Боуз

"Є одна фраза в характеристиці будь-якого, навіть більш здібного менеджера, яку я не переношу: "Він не може порозумітися з людьми!" Такий відгук я вважаю вбивчим".

Лі Якокка

"Найпоширеніший недолік службовця — нездатність зрозуміти, що він має справу з людським матеріалом".

Р. Емерсон

"Перший потяг людей дорогоцінний, завжди потрібно вміти ним скористатися".

Наполеон І

"Найважливішими словами в мові менеджера є:

— 5 найважливіших слів "Що ви про це думаєте7";

— 4 найважливіших слова: "Якщо ви не заперечуєте?";

— З найважливіші слова: "Я пишаюся вами!";

— 2 найважливіші слова: "Дякую вам!"

"Якщо менеджер витрачає понад 10 % свого часу на "людські стосунки", то чисельність його підлеглих надто велика".

Я. Друкер

"Можна любити тих, кому наказуєш, але не можна їм про це говорити".

А де Сент-Екзюпері

"Коли тебе всі люблять, то багатьом це не подобається".

А. Рас


"Якщо ти розгніваний — порахуй до чотирьох. Якщо дуже розгніваний — вилайся".

М. Твен


"Прощайте ваших ворогів. Можливо, вам ще доведеться разом працювати".

"1) Керівник завжди правий;

2) якщо керівник не правий, дивись правило № 1".

Правила Діксона

"Керівники часто забувають, що їхні підлеглі теж люди і теж не хочуть думати".

Л. Лісовський


Терміни і поняття


До кожного визначення доберіть відповідний термін або поняття:

а) це складний цілеспрямований, безперервний, соціально-економічний, організаційно-технічний процес впливу суб'єкта управління на конкретний об'єкт (підприємство, відділ, ділянка);

б) це комбінація переконань, примушення і прикладу, яка може примусити людей виконувати те, що від них потребують;

в) ситуація, за якої виконавець змушений діяти так, як бажає керівник;

г) це особа, котра керує людьми в їх сумісній діяльності для досягнення цілей;

д) це будь-яка поведінка однієї людини вплинути на іншу;

е) це людина, яка здатна впливати на окрему особу, соціальну групу, трудовий колектив і спрямовувати їх зусилля на досягнення цілей організації;

є) це сукупність принципів і методів управління, що найчастіше застосовуються, або це така манера поведінки керівника стосовно підлеглих, яка виявляється у тому, за допомогою яких способів керівник виконує свої функції, як він заохочує колектив до творчого й ініціативного виконання завдань, як контролює діяльність підлеглих;

ж) дві особи або більше, котрі взаємодіють одна з одною так, що кожна особа впливає на інших і одночасно перебуває під впливом інших осіб;

з) утворення в межах організації, що створюються за рішенням керівництва з метою виконання певних виробничих або управлінських функцій;

и) особливі види груп, яким надані повноваження для виконання певного завдання або комплексу завдань. їх створюють для вирішення конфліктних ситуацій, генерації ідей, рекомендації певного плану дій тощо;

і) тимчасова група, сформована для досягнення певної мети або виявлення певної проблеми;

ї) перманентно діюча група всередині організації, яка має конкретну мету;

й) інструмент соціального управління, що здійснює цілеспрямований вплив на людську поведінку, призводить до виникнення змін або припинення людських стосунків та взаємозв'язків між складовими соціоекономічної системи.

1. Управління виробництвом.

2. Керівництво.

3. Залежність.

4. Керівник.

5. Вплив, в. Лідер.

7. Стиль керівництва.

8. Група.

9. Формальні групи.

10. Комітети.

11. Спеціальний комітет.

12. Постійний Комітет.

13. Влада.Тести


Виберіть правильний варіант відповіді.

1. У чому полягає сутність поняття "керівництво":

1) складний цілеспрямований, безперервний, соціально-економічний, організаційно-технічний процес впливу суб'єкта управління на конкретний об'єкт;

2) будь-яка поведінка однієї людини чи групи осіб, що активно діє на поведінку, відчуття, стосунки інших людей;

3) комбінація переконань, примушення і прикладу, що може змусити людей виконувати те, що від них потребують;

4) можливість реально вплинути на поведінку інших людей?

2. Принцип паритету — це:

1) баланс між владою й обов'язками;

2) розподіл влади між членами групи за рішенням керівника;

3) побудова керівництва організацією на згоді та взаємопід-тримці;

4) розподіл повноважень між членами групи відповідно до тих завдань, що вони вирішують.

3. На чому базується еталонна влада:

1) статусі керівника як посадової особи;

2) унікальному досвіді, глибоких знаннях і практичних навичках;

3) власних, магнетичних якостях лідера;

4) таланті передавати частину своїх функцій іншій особі?

4. У чому полягає сутність поняття "лідер":

1) особа, яка здатна впливати на інших людей і спрямовувати їх зусилля на досягнення цілей організації;

2) особа, котра спрямовує і керує іншими людьми в їх сумісній діяльності для досягнення цілей організації;

3) особа, яка використовує владу з метою керування іншими людьми й досягнення цілей організації;

4) особа, котра має можливість впливати на інших і спрямовувати їх зусилля для досягненя своїх цілей?

5. Право керівника розпоряджатися підлеглими, мотивувати і контролювати їх працю та поведінку — це:

1) легітимна влада;

2) вплив;

3) формальний авторитет;

4) керівництво.

в. Що стверджується в підході до визначення факторів ефективного лідерства з позиції особистих якостей:

1) ефективність лідера визначається його манерою поведінки стосовно підлеглих;

2) найкращі з керівників володіють певною сукупністю загальних для всіх особистих якостей;

3) ефективність здійснення лідером своїх функцій залежить насамперед від зовнішніх факторів;

4) ефективним лідером може бути лише та особа, яка має повний авторитет у групі?

7. Хто запропонував "управлінську решітку" стилів керівництва:

1) Лайкерт;

2) Фідлер;

3) Мак-Грегор;

4) Блейк і Моутон?

8. Хто розробив модель керування, в якій зазначається, що немає універсального методу впливу на підлеглих і увага концентрується на процесі прийняття рішень:

1) Врум та Йєттон;

2) Блейк і Моутон;

3) Херсі та Бланшар;

4) Мітчел і Хаус?

9. За визначенням Р. Сейлса, директивна група — це:

1) група, що має ланцюг команд, спільне завдання, яке розуміють і поділяють всі ЇЇ члени;

2) група, яка характеризується формальною організаційною схемою та ланцюгом команд;

3) група, що існує для певного проекту або завдання;

4) група, що функціонує лише тому, що її члени хочуть бути разом.

10. У чому полягає сутність спеціального комітету:

1) група, сформована для досягнення певної мети або виявлення певної проблеми;

2) перманентно діюча група всередині організації, що має конкретну мету;

3) тимчасова група, сформована для досягнення певної мети чи виявлення певної проблеми;

4) тимчасова група, сформована з керівника та безпосередньо його підлеглих, які також можуть бути керівниками?

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка