Тема лекції, її змістСторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ з предмету «Біофармація»


п/п

Тема лекції, її зміст

Кількість годин

1

2

3

1.
2.


3.

4.5.

6.
7.
VIII семестр

Введення в біофармацію. Мета та завдання дисципліни.


Біофармацевтичні терміни та поняття. Параметри фармацевтичної доступності. Методи її визначення. Загальні відомості про фармацевтичні показники.
Транспорт лікарських речовин в організмі. Біологічна доступність. Методи її визначення.
Взаємодія інгредієнтів лікарських препаратів та біологічна доступність.
Біоеквівалентність лікарських засобів. Основні поняття. Дослідження біоеквівалентності.
Фактори, що визначають побічні ефекти ліків.
Шляхи удосконалювання традиційних ліків. Підвищення розчинності важкорозчинних сполук.

2
4

4

2

22
2


Всього

18 годин
1

2

3

1.

2.


3.


4.

5.

6.7.

8.


IX семестр
Вимоги до лікарських форм на сучасному етапі розвитку фармації. Тверді терапевтичні системи.
Макромолекулярні терапевтичні системи з регульованим вивільненням лікарських препаратів. Трансдермальні терапевтичні системи.
"Транспортні" лікарські форми, виготовленні з використанням принципу солюбілізації (наночастинки, ніосоми, ліпідні мікросфери та ін.)

Магнитокеровані терапевтичні системи. Препарати типа А, що включають дрібнодисперсні частки металевого заліза. Препарати типа В, що включають дрібнодисперсні частки феритів. Застосування препаратів типа А і В.


Ліпосомні системи. Іх застосування для направленої доставки лікарських речовин в органи і тканини.
Стабільність лікарської форми. Фактори, що впливають на стабільність лікарської форми. Методи підвищення стабільності. Стабілізація та методи технології. Способи підвищення антимікробної стабільності ГЛЗ.
Процеси що протікають в лікарської форми при зберіганні. Терміни придатності. Визначення термінів зберігання лікарських форм методами "прискореного старіння". Шляхи підвищення термінів зберігання.
Роль матеріалів упаковки в забезпеченні стабільності лікарських засобів.

2

4


2


2

2

22

2


Всього

18 годинТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ «БІОФАРМАЦІЯ»


п/п

Тема заняття, його зміст

Кількість годин

1

2

3

1.
2.

3.

4.

5.6.

7.

8.9.

VIII семестр

Історія біофармації. Мета та задачі науки. Терапевтична нееквівалентність.

Фармацевтичні фактори. Біофармацевтичні терміни та поняття. Фармацевтична доступність. Методи її визначення. Загальні відомості про фармакокінетичні показники.

Лікарська форма і шляхи її введення, взаємодія між лікарською формою і шляхами її введення та вплив на ефективність лікарських засобів.

Механізми всмоктування лікарських речовин. Фактори, які впливають на всмоктування. Розподіл та метаболізм речовин в організмі.

Біологічна доступність. Поняття абсолютної та відносної біологічної доступності. Методи оцінки. Обчислювання скорості надходження речовин в організм.

Семінар.

Вплив магнітного поля, метеорологічних факторів, віку та статі людини, а також біоритмів на біологічну доступність. Алкоголь та куріння. Їх вплив на ефективність лікарських засобів.

Поняття біоеквівалентності та чинники, які впливають на біоеквівалентність. Основні напрямки досліджень біоеквівалентності.

Побічні ефекти ліків та шляхи удосконалення традиційних ліків. Розчинність важкорозчинних сполук, підвищення їх розчинності.

Залік.

2
2


2

2

22

2

22
Всього

18 годин1

2

3

1.


2.

3.
4.


5.

6.

7.


8.

9.


10.

11.


12.

13.


14.
15.

16.


17.
18.

IX семестр

Поняття терапевтична лікарська система (ТТС). Класифікація лікарських форм з контрольованим вивільненням. Тверді дисперсні системи (ТДС), методи приготування та визначення типу структури ТДС. Стабільність ТДС.

Мембранні плівчаті терапевтичні системи з дифузним вивільненням. Монолітні терапевтичні системи. Терапевтичні гідрогелеві системи та осмотичні міні-насоси.

Номенклатура та особливості трансдермальних терапевтичних систем.

Досягнення у вдосконаленні лікарських форм, поліпшення біологічної доступності лікарських речовин із них.

Біофармацевтичні аспекти вдосконалення виробництва традиційних лікарських форм з рідким дисперсним середовищем за індивідуальними прописами: розчини, суспензії, емульсії.

Лікарські препарати, виготовленні з використанням принципу міцелоутворення. Ліпідні мікросфери, ніосоми, наночастинки. Їх виготовлення та методи використання.

Біофармацевтичні аспекти вивчення косметичних лікарських форм. Сучасний асортимент лікарських речовин, який використовується в кліничній косметології, їх класифікація. Призначення та функції. Основна сировина, яка використовується для виготовлення косметичних лікарських форм, розширення асортименту допоміжних речовин, сучасні біофармацевтичні характеристики сировини. Номенклатура і технологія лікарських засобів на сучасному виробництві.

Семінар.

Ліпосоми, технологія приготування, структура. Шляхи введення і застосування ліпосом. Метод виробництва.

Поняття стабільність лікарських форм. Вплив стабілізаторів в технології лікарських препаратів. Стабілізація та методи технології. Антимікробна стабільність.

Терміни придатності, їх визначення (метод "прискоренного" старіння" за допомогою рівняння Ареніуса. Підвищення термінів зберігання.

Вимоги до матеріалів упаковки по забезпеченню стабільності.

Поверхнево-активні речовини (ПАР), їх використання для стабілізації гетерогенних систем. Класифікація, характеристика, механізм дії.

Пролонгатори. Солюбілізатори. Використання ПАР з метою заміни способу введення лікарських речовин, зниження дози та ін.

Семінар.


Лікарські форми для різних вікових категорій. Вікові обмеження вживання. Фармацевтична геріатрія як наука, вивчаюча специфіку лікарського забеспечення осіб похилого віку.

Гомеопатичні ліки. Принципи гомеопатії, особливості, специфічні лікарські засоби, які використовуються в гомеопатії.

Фармацевтичні несумісні поєднання лікарських засобів у різних лікарських формах. Фармакотерапевтичні несумісності з позиції біофармацїї.

Залік.

2

2

2


2
2

2

2


2

2


2

2

22

2
2


2

2
2


Всього

36 годинТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ЗА ПІДРУЧНИКАМИ ТА НАВЧАЛЬНИМИ ПОСІБНИКАМИ З ПРЕДМЕТУ «БІОФАРМАЦІЯ»


п/п

Тема, її зміст

1

2

1.
2.
3.

4.
5.


6.

7.
8.


9.
10.

11.
12.


13.


Лікарська форма і шляхи її введення, взаємодія між лікарською формою і шляхами її введення та вплив на ефективність лікарських засобів.

Вплив магнітного поля, метеорологічних факторів, віку та статі людини, а також біоритмів на біологічну доступність.

Алкоголь та куріння. Їх вплив на ефективність лікарських засобів.

Поверхнево - активні речовини (ПАР), їх використання для стабілізації гетерогенних систем. Класифікація, характеристика, механізм дії.

Пролонгатори. Солюбілізатори. Використання ПАР з метою заміни способу введення лікарських речовин, зниження дози та ін.

Біофармацевтичні аспекти вдосконалення виробництва традиційних лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем за індивідуальними прописами: розчини, суспензії, емульсії.

Досягнення у вдосконалені нових очних лікарських форм, поліпшення біологічної доступності лікарських речовин із них.

Біофармацевтичні аспекти вивчення косметичних лікарських форм. Сучасний асортимент лікарських речовин, який використовується в клінічній косметології, їх класифікація. Призначення та функції в організмі. Основна сировина, яка використовується для виготовлення косметичних лікарських форм, розширення асортименту допоміжних речовин, сучасні

біофармацевтичні характеристики сировини.

Номенклатура і технологія лікарських косметичних засобів на сучасному виробництві.

Лікарські форми для різних вікових категорій. Вікові обмеження вживання лікарських засобів. Фармацевтична геріатрія як наука, вивчаюча специфіку лікарського забезпечення осіб похилого віку.

Ліки для немовлят, основні вимоги. Принципи дозування лікарських речовин в педіатрії. Біофармацевтичні аспекти вдосконалення лікарських форм для дітей.

Фармацевтичні несумісні поєднання лікарських засобів у різних лікарських формах. Фармакотерапевтичні несумісності з позиції біофармації.

Гомеопатичні ліки. Принципи гомеопатії, особливості прописування рецептів. Специфічні лікарські засоби, які використовуються в гомеопатії.
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З ПРЕДМЕТУ «БІОФАРМАЦІЯ»

 1. Біофармація як один з основних теоретичних напрямків технології лікарських форм, її значення та вплив на розвиток фармацевтичної технології.

 2. Історія розвитку біофармації як науки.

 3. Фармацевтичні фактори. Їх вплив на терапевтичну ефективність ліків.

 4. Роль лікарської форми у сучасній фармакотерапії. Фактори, що впливають на швидкість та повноту вивільнення лікарських речовин з лікарської форми і на процеси всмоктування.

 5. Поняття про терапевтичну нееквівалентність лікарських засобів.

 6. Технологічна та біофармацевтична термінологія та поняття. Специфічні біофармацевтичні терміни.

 7. Визначення розпадаемості таблеток.

 8. Визначення швидкості розчинення.

 9. Визначення інтенсивності вивільнення (розчинення) діалізним методом.

 10. Розділові методи визначення інтенсивності вивільнення.

 11. Мембранні системи. Вивільнення лікарських речовин з м’яких тканин.

 12. Транспорт лікарських речовин в організмі. Механізми всмоктування лікарських речовин фактори, які впливають на всмоктування.

 13. Розподіл та метаболізм речовин в організмі. Вплив фармацевтичних факторів на транспорт лікарських речовин в організмі.

 14. Біологічна доступність лікарських форм: абсолютна та відносна ступінь біологічної доступності. Методи визначення. Визначення швидкості надходження речовин в організм.

 15. Вплив перемінних факторів на параметри біологічної доступності.

 16. Вплив магнітного поля, метеорологічних факторів, віку та статі людини, а також біоритмів на біологічну доступність.

 17. Алкоголь та куріння. Їх вплив на ефективність лікарських засобів.

 18. Поняття "взаємодія". Причини виникнення. Фармацевтична та фізична взаємодія інгредієнтів лікарських препаратів.

 19. Фармакокинетична та фармакодинамічна взаємодія.

 20. Комбіновані препарати.

 21. Побічна дія ліків. Фактори, що визначають побічні ефекти лікарських засобів.

 22. Лікарська форма як поєднання лікарських та допоміжних речовин. Вимоги до допоміжних речовин, їх класифікація. Приклади впливу допоміжних речовин на біодоступність та стабільність лікарських форм.

 23. Способи регулювання та керування процесами вивільнення лікарських речовин із лікарських форм. Пролонговані лікарські форми.

 24. Макромолекулярні терапевтичні системи. Мембранні та монолітні системи. Осмотичні мінінасоси.

 25. Солюбілізація та інші шляхи підвищення розчинності важкорозчинних лікарських речовин. Лікарські препарати, що виготовлюються на основі міцелоутворювання.

 26. Вимоги до лікарських форм на сучасному етапі розвитку фармації.

 27. Тверді дисперсні системи (ТДС). Методи виготовлення

 28. Класифікація твердих терапевтичних систем.

 29. Визначення типу структури ТДС. Стабільність при зберіганні ТДС.

 30. Макромолекулярні терапевтичні системи (МТС). Класифікація.

 31. Плівкові терапевтичні системи. Монолітні терапевтичні системи.

 32. Гідрогелеві терапевтичні системи

 33. Осмотичні міні-насоси.

 34. Трансдермальні терапевтичні системи (ТТС). Особливості виготовлення та контролю якості. Приклади.

 35. Магнитокеровані терапевтичні системи. Препарати типа А та типа В. Застосування.

 36. Досягнення фармацевтичної технології в галузі створення готових лікарських препаратів. Очні терапевтичні системи, імплантаціонні терапевтичні системи.

 37. Фармацевтична доступність препаратів. Методи та прибори для оцінки вивільнення лікарських речовин.

 38. Проблема створення пероральних та парентеральних лікарських форм з регульованою швидкістю вивільнення лікарських речовин. Приклади.

 39. Ліпосоми. Характеристика. Будова. Методи одержання та застосування.

 40. Стабільність лікарської форми.

 41. Способи стабілізації.

 42. Стабілізація гетерогенних дисперсних систем.

 43. Стабілізація емульсій.

 44. Способи підвищення антимікробної стабільності ГЛЗ.

 45. Процеси, що протикають в лікарської форми при зберіганні. Терміни придатності.

 46. Визначення термінів придатності лікарських форм методами "прискореного старіння".

 47. Роль матеріалів упаковки в забезпеченні стабільності лікарських засобів.

 48. Біофармацевтичні аспекти вивчення косметичних лікарських форм. Сучасний асортимент лікарських речовин, який використовується в клінічній косметології, їх класифікація. Призначення та функції в організмі.

 49. Основна сировина, яка використовується для виготовлення косметичних лікарських форм, розширення асортименту допоміжних речовин, сучасні біофармацевтичні характеристики сировини.

 50. Лікарські форми для різних вікових категорій. Вікові обмеження вживання лікарських засобів.

 51. Ліки для немовлят, основні вимоги. Принципи дозування лікарських речовин в педіатрії. Біофармацевтичні аспекти вдосконалення лікарських форм для дітей.

 52. Фармацевтична геріатрія як наука, вивчаюча специфіку лікарського забезпечення осіб похилого віку.

 53. Фармацевтичні несумісні поєднання лікарських засобів у різних лікарських формах. Фармакотерапевтичні несумісності з позиції біофармації.

 54. Гомеопатичні ліки. Принципи гомеопатії, особливості прописування рецептів. Специфічні лікарські засоби, які використовуються в гомеопатії.


ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА З ПРЕДМЕТУ «БІОФІРМАЦІЯ»

 1. Биофармация: Учеб. для студ. фармац. вузов и фак./ А.И.Тихонов, Т.Г.Ярных, И.А. Зупанец и др.; Под ред. А.И.Тихонова. - Х.: Изд-во НфаУ; Золотые страницы, 2003. - 240 с.: 18 ил.

 2. Практикум по биофармации: Учебн. Пособие для студентов вузов / под ред. А.И. Тихонов. - Х.: Изд-во Нфау: Золотые страницы, 2003. - 96 с.

 3. Промислова технологія ліків. У 2 т./ В.І. Чуєшов, М.Ю. Чернов, Л.М. Хохлова та ін; За ред. В.І. Чуєшова. - Х: Основа: Вид-во УкрФА, 1999. - Т.2. - 704 с.

 4. Биофармация: Учеб.-метод. пособие / А.И. Тенцова, Л.М. Козлова. - М.: Изд-во I ММИ, 1978. - 48 с.

 5. Государственные фармакопеи IX, X, XI изданий.

 6. Державна Фармакопея України / Держ. Під-во "Науково-експертний фармакоп. Центр." - Х., 2001. - 556с.

 7. Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств. В 2-х т. под ред. проф. И.М. Перцева и проф. И.А. Зупанца. - Харьков. Изд-во УкрФА 1999. т 1- 462 с., т 2 - 442 с.

 8. Муравьев И.А. Технология лекарств. - Т.2, М.: Медицина, 1980. - 704 с.

 9. Кондратьева Т.С. Технология лекарственных форм. - Т.1, Т.2, М.: Медицина, 1991.


ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКОВА

 1. Сборник "Определение высвобождения лекарственных веществ из различных лекарственных форм" . - Запорожье, 1980.

 2. Сборник "Биофармацевтические аспекты получения и назначения лекарства". - М.: Медицина 1971.

 3. Прогнозирование сроков годности лекарственных форм. Учебное пособие для студентов. Под ред Тенцовой А.И. М., 1977. - 52 с.

 4. Справочник фармацевта. Под ред. Тенцовой А.И. - М.: Медицина, 1981. - С. 190-211.

 5. Соловьев В.Н. Фармакокинетика. - М.: Медицина, 1980. - 384 с.

 6. Муравьев И.А., Козьмин В.Д., Кудрин А.Н. Несовместимости лекарственных веществ. - М.: Медицина, 1978. - 240 с.

 7. Тринус Д.П. Фармакотерапевтический справочник. - К.: Здоровье, 1988.

 8. Машковский М.Д. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1995.

 9. Глухоненко Б.Т. Справочник по лечебной косметике. - К.: Здоовье, 1990. - 295 с.

 10. Попова Т.А. Очерки по гомеопатии. Основные проблемы. - М..: Медицина, 1964. - 218 с.

 11. Компендиум 2000/2001. Лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коноваленко, А.П. Викторова. - К.: Морион, 2000. - 745с.

 12. Справочник Видаль. Лекарственные препараты России. - М.: ЗАО Астрафармм Сервис, 2001. - 709с.

 13. Усов И.Н., Фурсевич В.М., Кевра М.К. Фармакорецептурный справочник педиатра. - М.: Высшая школа, 1990. - 600с.

 14. Фарминдекс - 98. Лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коноваленко, А.П. Викторова. - К.: Морион, 1998. - 1087с.

 15. Арушанян Э.Б. Новые тенденции в хронофармакологии // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 1999. - № 1. - С. 3-5.

 16. Балткайс Я.Я., Фатеев В.А. Взаимодействие лекарственных веществ. - М.: Медицина, 1992. - 304 с.

 17. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии / Л.В. Деримедведь, И.М. Перцев, Е.В. Шуванова, И.А. Зупанец, В.Н. Хоменко; Под ред. проф. И.М. Перцева. - Х.: Мегаполис, 2001. - 784 с.

 18. Головенко М.Я. Біофармація та фармакокінетика // Вісн. фармакол. Та фармації. - 2002. - № 2. - С. 9-16.

 19. Закон України "Про лікарські засоби" від 04.04.96 № 123/96-ВР // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 22. - С.86.

 20. Киселева Г.С. Биоэквивалентность и качество лекарственных средств // Провизор. - 1998. - № 4. - С. 43-45.

 21. Киселева Г.С. Биофармацевтическая оценка качества лекарств // Фармац. Вестн. - 1998. - № 8. - С. 21.

 22. Кушніренко С. Властивості ліпосом і їх застосування в клінічній медицині // Ліки України. - 2003. - № 1. - С. 18-20.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ПРЕДМЕТУ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»

№ п/п

Тема

Години

1

Вступ до лабораторної діагностики. Клініко-лабораторні показники як критерії ефективності та безпеки лікарської терапії. Значення курсу у практичній діяльності провізора. Організація роботи клініко-діагностичної лабораторії.


2

2

Методи дослідження сечовиділення. Загальні властивості сечі. Методи визначення в сечі білка, цукру, кетонових тел, білірубіну. Мікроскопія сечових осадків. Зміни показників клінічного аналізу сечі при запальних захворюваннях сечовидільної системи.

2

3

Дослідження системи крові. Загальні відомості про склад крові та кро­вотворення. Основні клінічні показники системи крові. Загальні відомості про еритропоез. Фактори, які впливають на еритропоез. Загальний клініч­ний аналіз крові. Ретикулоцити. Гематологічна характеристика анемій.

2

4

Дослідження системи крові. Загальні відомості про лейкопоез. Фактори, які впливають на лейкопоез. Порушення лейкопоезу: лейкози, лейкопенії, лейкоцитоз, агранулоцитоз. Лейкоцитарна формула. Типові зміни лейкоцитарної формули при най­більш поширених захворюваннях внутрішніх органів.

Вплив лікарських препаратів на показники клініко-лабораторного обстеження.2

5

Визначення біохімічних показників крові. Загальний білок. Ферменті системи.

2

ВСЬОГО: 10 годин
Робочі програми

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»


№ п/п

Тема

години

1


Вступ до лабораторної діагностики

КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ. Визначення фізичних властивостей сечі: кі­лькості, кольору, прозорості, питомої ваги. Методи визначення реакції сечі, білка, цукру, кетонових тіл, жовчних пігментів. Дослідження сечово­го осаду.4

2


ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ КЛІНІЧНОГО АНАЛІЗУ СЕЧІ ПРИ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ (цистит, пієлонефрит, гломерулонефрит, сечокам'яна хвороба) та інших органів і систем організму (цукро­вий діабет, жовтяниця).

4

3

клінічне дослідження крові. Загальні відомості про склад крові та кровотворення. Морфологічні елементи крові. Загальний клініч­ний аналіз крові. Гемоглобін. Еритроцити. Колірний показник. Лейкоци­ти. Швидкість осідання еритроцитів.

4

4

клінічне ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ. Загальні відомості про лейкопоез. Лейкоцитарна формула. Гранулоцити (нейтрофіли, еозинофіли, базо­філи) та агранулоцити (лімфоцити, моноцити). Розрахунок лейкоцитарної формули. Типові зміни лейкоцитарної формули при патологічних проце­сах. Морфологічні зміни еритроцитів (анізоцитоз, пойкілоцитоз, елементи патологічного дозрівання). Ретикулоцити.

4

5КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ. Гематологічні характеристики анемій (постгеморагічної, залізодефіцитної, мегалобластної, гіпо- апластичної, гемолітичних) та гемобластозів.

4


6

Визначення біохімічних показників крові, що характеризують функціональний стан печінки (АлАТ, АсАТ, лужна фосфатаза, тимолова проба). Вимоги до проведення біохімічних досліджень, пристрої та обладнання, спектрофотометричні методи.

4

7

Принципи визначення маркерів інфекційного ураження печінки. Визначення специфічних антитіл до вірусів гепатитів. Використання імуноферментних методів для діагностування гепатитів.

4

8

вивчення мокротиння. Діагностичне значення, правила збору і загальні властивості мокротиння. Підготовка препаратів мокротиння для мікро­скопічного дослідження. Характеристика елементів, які входять до складу мокротиння. Мокротиння при різних захворюваннях: бронхіти, запальні процеси в легенях, туберкульоз, рак легень.

4

9

Дослідження калу. Копрограми.

4

10

Захист реферативних робіт.

Доповіді «Вплив лікарських препаратів на зміни клініко-лабораторних показників» (самостійно)4

ВСЬОГО: 40 години
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ПРЕДМЕТУ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА»


№ п/п

ТЕМА

години

1

Середній об'єм еритроцитів. Діаметр еритроцитів. Крива Прайс-Джонса.

4


2

Резистентність еритроцитів. Методи вивчення осмотичної, механічної, теплової та кислотної резистентності еритроцитів. Діагностичне значен­ня дослідження резистентності еритроцитів.

4


3

Методи дослідження гемостазу та згортання крові. Загальна кількість тромбоцитів та їх морфологія. Час кровотечі. Час згортання крові.

4


4

Імуногематологічні дослідження. Визначення груп крові системи АВО. Резус-фактор. Наслідки переливання крові, несумісної за групою або ре­зус-фактором. Імуноферментні методи вивчення гемопоетичних клітин. Полімеразна цепна реакція.

4


5

Дослідження кісткового мозку. Морфологія клітин кісткового мозку. Мієлограма. Кістково-мозкові індекси.

4


6

Визначення біохімічних показників, що характеризують функціональний стан серцево-судинної системи (ЛДГ, КК, холестерин та ін.)

4

7

Копрологічні методи дослідження. Проведення клінічного аналізу калу. Тлумачення результатів.

4
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка