Тема інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки



Сторінка4/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.2. Поняття та об’єкти патентного права.


Другий вид творчості становить науково-технічна діяльність, результати якої називають промисловою власністю. За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., до якої приєдналася Україна, до об'єктів промислової власності належать винаходи, загальнокорисні зразки, промислові рисунки і моделі, фабричні і товарні знаки, знаки обслуговування, фірмове найменування і вказівки про місце походження або найменування місця походження, а також запобігання недобросовісній конкуренції.

У цьому переліку не йдеться про раціоналізаторські пропозиції, секрети виробництва (ноу-хау), селекційні досягнення тощо. Проте в п. З ст. 1 цієї Конвенції уточнюється, що об'єктами промисловості можуть бути усі продукти, як вироблювані, так і природного походження.

Відповідно до чинного законодавства України про промислову власність до цієї групи об'єктів інтелектуальної власності належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, нерозкрита інформація, у тому числі секрети виробництва (ноу-хау), селекційні досягнення, раціоналізаторські пропозиції.

Отже, промислову власність можна визначити як результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані на користь суспільства у будь-якій доцільній діяльності людей. Промислова власність — один із видів інтелектуальної власності, є її складовою частиною.

Результати науково-технічної діяльності — це винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Спочатку надамо загальне визначення винаходу, корисної моделі та промислового зразка.



Винахід — це результат інтелектуальної діяльності, який робить можливим практичне вирішення конкретного завдання (проблеми) в будь-якій сфері діяльності людини.

Винахід розкривається також і через “об’єкт винаходу”, що володіє властивостями, характерними для будь-якого винаходу як творчого вирішення практичного завдання.

Згідно із чинним законодавством України об’єктом винаходу є продукт:


  • пристрій – конструкції і вироби (наприклад, машина, прилади, механізми, інструменти, транспортні засоби, обладнання тощо);

  • речовина – індивідуальні хімічні сполуки (високомолекулярні сполуки, об’єкти генної інженерії), композиції (сплави, суміші, склади) і продукти ядерних перетворень;

  • штамп мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини – індивідуальні штампи (бактерії, мікроскопічні: гриби, водорості, лишайники, безхребетні тварини тощо), а також консорціуми мікроорганізмів (змішані мікроорганізми);

спосіб – процеси виконання дій над матеріальним об’єктом за допомогою матеріальних об’єктів (наприклад, способи механічної обробки, хімічні технології тощо) та застосування раніше відомого продукту або способу за новим призначенням.

Корисна модель використовується в основному для таких результатів інтелектуальної діяльності, як пристрої і обладнання, тобто рішення в сфері механіки.

Промисловий зразок у найширшому смислі може бути визначений як орнаментальне або естетичне зовнішнє оформлення виробу. При цьому виріб повинен мати властивість тиражуватися, інакше цей об'єкт може бути визначений як твір мистецтва і охоронятися авторським правом.

Об’єктом промислового зразка, згідно Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, є форма, малюнок або розфарбування чи їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Об’єкти промислового зразка можуть бути:


  • об’ємними, тобто являють собою розвинуту об’ємно просторову структуру (зовнішній вигляд верстата, сільськогосподарської машини, мотоцикла, люстри тощо);

  • площинними (малюнки), тобто являють собою лінійно-графічні співвідношення елементів і фактично не мають об’єму (зовнішній вигляд килиму, хустки, тканини);

  • комбінованими – це поєднання елементів, властивих об’ємним і площинним промисловим зразкам (зовнішній вигляд інформаційного табло, виставкової конструкції, циферблата годинника тощо).

Промисловим зразком можуть бути цілий одиничний виріб, його частина (фари, різноманітні ручки, сідло для велосипеда), комплект (набір) виробів (меблевий гарнітур, чайний сервіз тощо), варіанти виробу (декілька стільців, що відрізняються один від одного фактурою і кольором оббивки).

Не є промисловими зразками: вироби, зовнішній вигляд яких зумовлений виключно їх технічною функцією (шайби, гайки і т.п.), друкована продукція: книжки, газети, журнали, буклети, проспекти, що охороняються авторським правом.

Створення і впровадження технічних удосконалень значною мірою залежить від правильного регулювання творчої діяльності, яка полягає у пошуках нових рішень з метою підвищення рівня виробництва, його ефективності і в підсумку — підвищення рівня добробуту народу України. Тому такі пошуки мають всебічно стимулюватися державою. Вони потребують чіткого правового забезпечення. Розробка таких рішень, їх оформлення, використання у народному господарстві породжують ряд правових відносин між авторами пропозицій, їхніми володільцями та особами й організаціями, що їх використовують. Ці відносини регулюються правом промислової власності або патентним правом, оскільки основним правоохоронним документом, який захищає об'єкти промислової власності, є патент (деякі результати науково-технічної творчості охороняються свідоцтвами або посвідченнями).

Патентну форму охорони об'єктів промислової власності в Україні запроваджено вперше. Патентне законодавство формується досить активно, оскільки така форма охорони результатів творчої діяльності найбільшою мірою відповідає вимогам ринкової економіки, хоч і є не бездоганною. Патентне законодавство має, передусім, стимулювати широкий розвиток науково-технічної творчості і використання її досягнень у народному господарстві України.


3.3. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.


Автором будь-якого результату творчої праці може бути громадянин України, громадянин будь-якої іншої держави або особа без громадянства, тобто це завжди буде фізична особа.

Громадяни можуть бути авторами винаходу, корисної моделі чи промислового зразка незалежно від віку, Іноді малолітні автори вносять цінні пропозиції, які використовуються у виробництві.

Поняття суб'єкта права на винахід, корисну модель чи промисловий зразок стосується як автора результату, так і його правонаступників — будь-яких фізичних і юридичних осіб, яким автор передав своє суб'єктивне майнове право на результати творчої праці. Такими правонаступниками можуть бути спадкоємці або інші особи, держава. Законодавчі акти про промислову власність передбачають випадки, коли суб'єктом права на результати творчої праці виступають саме юридичні особи, держава або її органи.

Суб'єктами зазначених прав можуть бути будь-які фізичні чи юридичні особи, до яких суб'єктивне право авторів переходить за договором або за заповітом.

Держава може стати суб’єктом зазначених прав у чітко визначених законом випадках. Так, права на винаходи, корисні моделі чи промислові зразки, строк охорони на які минув, стають надбанням суспільства.

Проте варто мати на увазі, що при переході суб’єктивних прав автора до інших осіб в усіх випадках за автором залишаються його особисті немайнові права.

Досить часто винахід, корисна модель чи промисловий зразок можуть бути створені не одним автором, а спільною творчою працею кількох співавторів. У такому разі складаються відносини, які прийнято називати співавторством. Але співавторство має місце лише тоді, коли воно має творчий характер. Надання технічної допомоги авторові іншими особами не є співавторством (наприклад, консультації, здійснення розрахунків, виготовлення моделей, креслярські роботи тощо).

За законодавством про промислову власність, відносини між співавторами визначаються угодою між ними. Склад співавторів може бути змінений патентним відомством України на підставі поданої співавторами заяви.

Нове законодавство про інтелектуальну власність істотно підняло роль ще одного суб'єкта права на результат творчої праці. Йдеться про роботодавця, з яким автор перебуває у трудових відносинах за договором найму.

Закони про винаходи, корисні моделі та промислові зразки містять норми, відповідно до яких право на одержання патенту має роботодавець, якщо винахід, корисну модель чи промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду авторові відповідно до економічної цінності винаходу, корисної моделі чи промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від використання зазначених об'єктів промислової власності. У свою чергу винахідник винаходу або корисної моделі чи автор промислового зразка має подати роботодавцеві письмове повідомлення про досягнутий ним результат творчої праці з описом, що розкриває сутність винаходу, корисної моделі чи промислового зразка настільки повно і ясно, що робить можливими його використання. При цьому треба мати на увазі, що іноді сам автор результату не спроможний скласти чітко і ясно опис винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. В такому разі він змушений вдаватися до допомоги самого роботодавця.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка