Тема. Григорій Сковорода. Життя і творчістьСкачати 68.61 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір68.61 Kb.
ШИРОКИЙ ШЛЯХ СКОВОРОДИ

Тема.Григорій Сковорода.Життя і творчість.

«Сад божественних пісень», «Байки Харківські».

Мета:ознайомити учнів із біографією Григорія Савича Сковороди,показати неповторність творчої спадщини видатного мислителя,поета,байкаря,розвивати здатність до аналізу життєвих фактів та їх узагальнення,виховувати інтерес до вивчення творчості Г.Сковороди шляхом самостійного опрацювання творів письменника.

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу.

Методи:лекція,бесіда,дослідження.

Обладнання:портрети Г.Сковороди,презентація слайдів із цитатами до його творчості та життя,твори мислителя,запис відеофільмів.

Випереджувальні завдання.

I група–біографи– доберуть вислови видатних осіб про поета-байкаря.

IIгрупа–дослідники творчості–виступлять із повідомленнями про особливості поетичних творів та байок Сковороди.

IIIгрупа–філософи–визначать моральні цінності,що випливають із філософських трактатів Сковороди.

Очікувані результати.Під час цього уроку учні зможуть відтворити основні етапи життя і творчості Сковороди,висловити своє ставлення до цінності його творчої спадщини.

Хід уроку

Демонструється слайд з епіграфом:Як проповідник правди і добра

Сковорода став народним ідеалом мудреця

М.Костомаров

-Демонструється відеоролик «Григорій Сковорода.Народжені в Україні»

I.Повідомлення теми,мети й завдань уроку.

-Запис до зошитів теми та епіграфа уроку.

Вступне слово вчителя.Є на світі долі,як яскравий спалах зорі,що крізь віки несуть спогад про людину з великим і чулим серцем.Серед таких–доля Григорія Сковороди.Він став сином не лише своєї доби,а зумів зазирнути в майбутнє,осмислити сенс буття,піднестися над буденністю.Тож сьогоднішній наш урок буде присвячений саме йому.Ви ознайомитеся з основними періодами життя Григорія Савича Сковороди,з його світоглядними позиціями.На уроці ми оглядово розглянемо поетичну та байкарську творчість митця.І не залишимо поза увагою ще одну грань його таланту–філософські роздуми,адже вони виникли на широкому життєвому шляху мудреця.II.Опрацювання нового матеріалу.

Демонструється слайд із висловом про Г.Сковороду

Учитель.Отже,надамо слово біографам,які заздалегідь отримали завдання віднайти вислови видатних осіб про Г.Сковороду,цікаві відомості про його життєпис і прокоментувати їх по можливості.

Учень-біограф.Я знайшов вислів М.Костомарова про всенародне визнання Г.Сковороди. «Небагато можна вказати таких народних осіб,як то був Сковорода та яких пам᾿ятає та поважає народ.На всьому обширі від Острогозька до Києва,в багатьох будинках висять його портрети;всякий письменний українець знає про нього ,ім᾿я його відоме між масами темного люду,його мандрівницьке життя є змістом оповідань;по деяких місцях нащадки,від батьків і дідів,знають про місця,що він відвідував,де любив перебувати,й указують на них з пошаною;мандрівні співці засвоїли його пісні…»На мою думку,ці слова доповнюють і пояснюють епіграф,адже із них випливає,що Г.Сковорода і справді був знавцем народного життя,близьким до народу,тому й став народним ідеалом мудреця.

Учитель.А які факти з життя Сковороди переконують у тому,що він був одним із найосвіченіших європейців?

Учень-біограф.Як приклад,я озвучу слова М.Слабошпицького. «Він мав змогу залишитися в Європі в сузір᾿ї найученіших людей свого часу й читати лекції в тамтешніх університетах,міг виїхати до столиці Російської імперії,як це робило багато видатних людей з України,і стати в ній осипаним почестями народним мужем.»

Учитель.Життя і творчість Г.Сковороди цікавили багатьох:народ складав про нього легенди,критики давали оцінку його творчості,поети писали вірші.

Учениця читає вірш П.Филиповича про Г.Сковороду.Слово вчителя.Чорнухи ще солодко спали тієї грудневої ночі.І тільки в одній хатині на околиці горіла свічка.То сільська жінка дарувала життя ще одній людині.Ішли провідувати породіллю,схилялися над малим,який безжурно спав міцним сном.І нікому ще тоді не дано було знати,що хлопчик,народжений тієї ночі в сім᾿ї Сави й Палажки Сковородів,стане нашою національною гордістю,велетом мислі і слова,однією з найвизначніших постатей в історії УкраІм᾿я його–Григорій Сковорода.

Демонстується відеоролик «Обличчя світової історії.Григорій Сковорода.»

Демонструється слайд із планом до біографії Г.Сковороди.

Учитель.Отож,продовжимо ознайомлюватися зі сторінками життєпису Г.Сковороди і вислухаймо цікаві факти від біографів.

1.Навчання в Академії.

1734 р.12-річний підліток несміливо увійшов до брами Київської академії.Не лише духовну потребу,а й насолоду відчував Г.Сковорода,вивчаючи грецьку й латинську мови.Захоплено слухав виклади з піїтики й риторики,поєднавши їх з опануванням філософії.Неабиякі здібності юнака відразу помітили викладачі й очільники академії.Тут він стає кращим співаком придворної капели імператриці Єлизавети.2.Мандри.

І виламавши палицю із тину,

Він темними бараками пішов

Кріпацьким дітям викладать латину,

Бентежити думками рабську кров.

З глибини душі приходить усвідомлення,що збагнути світ можна лише в тісних зв᾿язках з народом.Людина сильна своєю громадянськістю,своїм почуттям любові до рідної землі.Треба мандрувати–і рідною землею,і далекими світами,щоб пізнати правду буття,нести свободу думки. Останні 25 років свого життя Сковорода був мандрівним учителем,здобувши славу справжнього народного любомудра.Не змарнував,не розгубив він голосу своєї душі.3.Відмова від розкошів.

Григорій Савич Сковорода мужньо вистояв перед усіма життєвими спокусами–відмовився від служби при царському дворі,багатства,одруження.Він обрав свободу–матеріальну і духовну,аскетичний,зате високоморальний спосіб життя.Відзначався чистотою помислів,глибиною думок,силою волі,постійним самовдосконаленням,прагненням пізнати себе і світ.Завдяки цим чеснотам він був вищим за приземлене оточення,сповнене духовної черствості й жадоби до наживи.Демонструється слайд з коментарями до поезій Сковороди.

Учитель про поетичну творчість Г.Сковороди.

Як свідчать факти,протягом 1753-1785 років Григорія Сковороду часто навідувала муза,що спричинило появу збірки «Сад божественних пісень»,куди увійшло 30 віршів.Поетична спадщина Сковороди–ще одна грань його таланту.Запис у зошити цитат про поезію Сковороди.

Виступ учня-дослідника.

«Божественні пісні» не слід розуміти буквально,хоча Сковорода і вказує,що його « сад проріс із зерен священного писання».Збірка є своєрідним ліричним щоденником,в якому відбилися життєві події,роздуми,ліричний настрій їх автора.Хоча й досі думки про поетичну творчість Сковороди у науковців не співпадають,окремі вірші поета стали народними піснями.

Сучасні дослідники поетичної творчості Сковороди поділяють його вірші на чотири групи:ліричні,сатиричні,привітальні,релігійні.

Звучить запис пісні «Всякому городу нрав і права».

Учитель про байкарську творчість Сковороди.

У 1769-1774 роках Сковорода створив 30 оповідок,що склали знамениту збірку «Байки Харківські».Учні-дослідники.

Першу свою байку Сковорода написав для учнів Харківського колегіуму у 1760 році.Вона була написана в двох видах:латинськими та українськими віршами,називалася «Басня Есопова».

У байках любомудра знайшли продовження сатиричні мотиви давньої української літератури.Він фактично завершив українську байкарську традицію 17-18ст.,вивів байку як літературний жанр на шлях самостійного розвитку.Байки Сковороди вражали новизною.Це були не тисячоліттями усталені схеми,які використовували інші байкарі,а байки нового типу.Побудовані байки Сковороди на діалогах та контрастах.У багатьох автор використав народні сюжети.Науковці за тематикою поділяють байки Сковороди на три групи:байки про «сродну працю»,байки про «згубність сластолюбія»і байки,в яких висміяно людські вади.Байки Сковороди,звичайно,мали свої особливості.Вони були прозовими.Алегоричні образи звірів і птахів не завжди мали українські імена,а назви запозичені з Біблії чи античної літератури.Мораль у своїх байках Сковорода називає силою,підкреслюючи цим словом.у чому полягає суть(сила),повчальність кожної окремої байки.У багатьох байках явне філософське начало,тому в моралі Сковорода вдається до розмірковувань,проголошує ідеї.доводить істини.Ще однією особливістю сковородинських байок є те,що мораль у них переростає у невеликі філософські трактати.

Запис у зошити особливостей байок.

Учитель.Які духовні,моральні,філософські цінності лежать в основі світогляду Сковороди?

Виступ учнів-філософів.

-Свобода особистості як першооснова щастя.

-Зневага до життєвих спокус,чинів.

-Християнська любов,стриманість.

-Праця як джерело життя.

-Освіта для всіх.

-Рівність людей і народів перед Богом.

Такою була філософія Сковороди,близька і зрозуміла народові.Запис у зошити філософських поглядів мислителя.

Висновок.Значення Сковороди для української культури.

Учень-дослідник.

Місце цього великого мислителя в нашій культурі дуже важливе.Він у ній–не тільки надійний міст,що назавжди поєднав в одне ціле давні і нові часи.Г.Сковорода–уже принципово новий етап у житті української інтелігенції.Крім філософії,літературних творів і музики Сковороди,від нього лишився нам і урок справді рідкісного життя,приклад того, «як можна бути вільним серед неволі і святим посеред пекла».(М.Слабошпицький)III.Контроль засвоєння знань.

Складання сенкану про постать Сковороди,запис у зошити.Заключне слово вчителя.Минають десятиліття,переливаючись у віки.З часом відходять у забуття великі й малі події,імена їх учасників.Та є образи,які з віками не тьмяніють,а навпаки,набувають нового забарвлення,промовляють до своїх нащадків.До таких,безперечно,належить Григорій Сковорода.

IV.Підбиття підсумків(рефлексія).Учні вибирають початок фрази з рефлексивного екрана на дошціі,завершуючи її власними міркуваннями(Сьогодні я дізнався...Було цікаво…Я зрозумів,що…

Мене здивувало…Мені захотілося…Урок дав мені для життя…

V.Оцінювання.

VI.Домашнє завдання.Скласти і записати у зошити хронологічну таблицю.

Підготуватися до дискусії «У чому щастя людини».


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка