Тема: Франческо Петрарка видатний італійський поет гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість почуттів, оспівування кохання у «Книзі пісень»Дата конвертації01.05.2016
Розмір86.4 Kb.
Уроки за творчістю Франческо Петрарки ( 8 клас )
Урок 1

Тема: Франческо Петрарка – видатний італійський поет - гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість почуттів, оспівування кохання у «Книзі пісень»


Мета: познайомити учнів з життям Франческо Петрарки та його місцем у літературі доби Відродження;

дати загальну характеристику «Книги пісень»;

удосконалювати навички аналізу художнього тексту;

повторити відомості з теорії літератури;

виховувати повагу до особистих почуттів людини.
Обладнання: портрет Ф. Петрарки, тексти сонетів, що вивчаються
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Література: Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – Львів: Видавництво при Львівському державному університеті видавничого об'єднання “Вища школа”, 1982

Зміст уроку
І. Організаційний момент (оголошення теми, мети та змісту уроку) .

ІІ. Слово вчителя

« Божественна комедія» Данте відкрила італійським письменникам шлях до оновлення літератури. Поступово активізується процес звільнення людського розуму від релігійних шор середньовіччя. Лідерами нового мистецтва стають Франческо Петрарка і Джованні Боккаччо.

Перший італійський гуманіст Петрарка народився у 1304 році в Ареццо - невеликому містечку поблизу Флоренції. Невдовзі родина перебралася у Пізу, а звідти – в Авіньйон . За бажанням батька Петрарка вивчав право у Болонському університеті, проте після його смерті покинув навчання, зробивши вибір на користь творчості. У Авіньйоні Петрарка прийняв духовний сан, що дало йому засоби до життя. З 1330 року працює секретарем у кардинала Колонни. Це аж ніяк не зв’язувало поета. Він дбає про свій розвиток, про самовдосконалення, захоплюється античністю, вивчає стародавні рукописи, багато подорожує. Пізніше залишає службу, оселяється у невеличкому маєтку і повністю присвячує себе творчості і науковим заняттям. Його слава поета зростає, однак найбільше захоплення у сучасників викликає його людська індивідуальність. У 1341 році вдячні шанувальники увінчали поета лаврами в Римі.

Напружена творча праця не ізолювала поета від суспільства. Його хвилює доля Італії, гнітять і обурюють невпинні суперечки між її частинами .

У 1353 році Петрарка повертається на батьківщину. Протягом останніх 20 років його творча активність не спадає. Помер поет 1374 році за своїм робочим столом з пером у руці, поклавши голову на розгорнуту книгу.

Літературна спадщина поета величезна. Це, насамперед, героїчна поема «Африка», задумана як національна епопея на зразок «Енеїди» ; морально- філософські трактати, вірші, листи та інші латиномовні твори. Однак найбільший успіх мала « Книга пісень» («Канцоньєре»), написана живою італійською мовою. Поет працював над нею майже 30 років. За цей час було здійснено 9 редакцій збірки: перша налічувала всього 25 віршів, а остання – 365 (за кількістю днів у році) сонетів , канцон, мадригалів, балад.

Вважається, що поштовхом для створення збірки стала випадкова зустріч у квітні 1327 року. У церкві Святої Клари Петрарка побачив красуню - дівчину, яку пізніше оспівав під іменем Лаура де Нов. Інший квітень – 1348 року – стане чорною датою для поета: Лаура помре від чуми. Проте Петрарка продовжить писати тужні ліричні вірші, доповнюючи збірку циклом «На смерть донни Лаури».

На жаль, про справжню Лауру нам нічого не відомо. Існує думка, що поет придумав її, створивши масштабний за глибиною образ коханої. Що ж, якби Бога не існувало, його варто було б вигадати…
III. Актуалізація опорних знань
а) Словникова робота
NB. Сонет – канонічна форма вірша з чотирнадцяти рядків, що складається з двох катренів і двох терцетів.

Італійський сонет – сонет із схемою римування авав авав cdc dcd ( або cde cde).

Канцона – ліричний вірш XIII-XVII століть про високе кохання.

Мадригал – невеликий вірш-комплімент.


Б) Питання для обговорення
- Як трактувалася тема кохання за часів Середньовіччя?

- Згадайте розказану Данте історію Паоло і Франчески. У чому полягав «новий погляд» Данте?


IV. Аналіз поетичних текстів
а) Сонет 16: «Благословенні місяць, день і рік…»
- Що конкретно благословляє ліричний герой? Чи можна в одному переліку змішувати такі поняття, як час (місяць, день, рік, година, пора) і простір (край, місцина)? Що автор хоче цим сказати?

- Як ви розумієте слово сп’янила? Які відчуття воно передає? Які асоціації викликає?

- У якому значенні вжито слово бранець? На що натякає ліричний герой?
- Про який біль іде мова? Чому біль, а не щось інше?

- Хто такий Ерот? У чому його сила? Чому ця сила приносить біль?

- «Рана … пройшла в його тайник»… Як, на вашу думку, образ рани пов'язаний з образом кохання? Що може знаходитися у «тайнику серця»?
- Які відчуття викликає кохання у ліричного героя? Прокоментуйте кожен з цих проявів.

Зітхання – жаль

Порив – бажання

Плач – безнадія

Мрія – оптимізм
- Як пов’язані кохання і творчість? Чи є зв'язок між «рядками» і «мислю»?
- Яке слово у сонеті є ключовим? Яка думка в ньому закладена? Чому кожна строфа починається з цього слова? Який ефект цим досягається?
- Чому у сонеті відсутні і ім’я коханої, і якісь деталі її образу?

- Яким настроєм сповнений твір?


б) Порівняйте запропонований варіант перекладу з перекладом Дмитра Павличка.
- У чому полягають відмінності? Який варіант вам більше подобається? Чому?
в) Сонет 132: «Як не любов, то що ж це бути може?.»
- Про які почуття ліричного героя свідчить перший рядок? У чому полягають його сумніви?

- Які дві сторони любові бачить герой?

- Прокоментуйте вирази «солодкі муки», «скорбота нищівна», «живлюща смерте», «втіха навісна». Як ви їх розумієте? Чи зустрічались ви вже з подібним поетичним прийомом? Як він називається?

NB. Оксюморон – засіб художньої виразності, сполучення двох протилежних за значенням слів.
- Чому героя хвилює запитання «Чужій чи власній волі я служу…»?

- У чому сенс порівняння стану закоханості з «хистким човном без керма»?

- Як у сонеті відображені сумніви гуманістів доби Відродження стосовно місця людини в картині світу?
г) Виразне читання сонета учнями
- Як ви думаєте, хто з ваших товаришів точніше передав зміст твору? Чому?
V. Підсумкове слово вчителя
Як ви вже зрозуміли, головною темою « Книги пісень» було кохання літературного героя . Кохання потаємне, гріховне з так званої християнської релігії , болюче, але таке бажане. Автор досліджує глибину душі героя, гостроту його переконань. сповідуючи повагу до людини, її почуттів і внутрішнього світу.

Звичайно ж, стражданнями закоханого героя коло тем збірки не обмежується. Є у ній відомі про дружбу і природу, про багатства душі людини, філософські та естетичні роздуми про автора. Але для багатьох поколінь книга стала памятникомкоханню- тій силі. Що рухає сонцем і світилами.Домашнє завдання:

- опрацювати статтю підручника « Петрарка» ( с.298-299);

- підготувати виразне читання напамять одного із сонетів Петрарки;

- у зошити виписати із сонетів слова і словосполучення, що характеризують донну Лауру.Урок 2.

Тема: Любов Петрарки до Лаури як джерело його інтимної лірики. Образ Лаури у творах Петрарки.Мета: удосконалювати навички аналізу та інтерпретації перекладного поетичного тексту;

поглиблювати поняття про інтимну лірику;

виховувати повагу до жінки та особистих переживань людини.
Обладнання: тексти творів, запропонованих для аналізу.
Тип уроку: комбінований урок.
Зміст уроку.

I. Вибіркова перевірка читання сонетів напам'ять з аргументацією вибору саме цього твору з-поміж інших.
II. Аналіз поетичних текстів.
а) Сонет 162: “Щасливі квіти й благовісні трави...”
- Окресліть художній простір твору. Знайдіть ключову (опорні) образи реального світу.

(Сонце величаве

Ріки голубі

Ліси вільготні, тихі, густі

Гаї прозорі

Віти


Фіалки

Квіти щасливі

Трави благовісні

Пісок


Сліди святі

..........................Підводні скелі)

- Розтлумачте сенс епітетів при ключових образах. Яке додаткове змістове навантаження вони несуть?

- Які почуття викликає у вас описана ліричним героєм картина природи? А у героя? Підтвердіть свої судження, спираючись на текст. Що саме викликало у героя стан ейфорії?

- Як співвідноситься з описаним світом кохана ліричного героя?( Вона частка цього світу, його душа; трави прим'яті нею, на піску лишились її сліди, фіалки у любовній блідноті, ріки омивають її очі і перебирають їх блиск.)

- Яке місце займає в описаному світі ліричний герой? Про які підводні скелі йде мова?

- Які деталі опису коханої, її зовнішності і звичок знаходимо у тексті?

- Ви вже знаєте, що ім'я Лаура скоріше за все, вигадане. Чому автор обирає для коханої саме його? Які асоціації викликає у вас це ім'я?ДовідкаЛавр (за “Словником символів” Джека Трессідера)

Перемога, мир, очищення, захист, божественність, таємні знання, безсмертя. Ароматні різновиди лавра були коронаційною емблемою в Греції та Римі не лише для воїнів, а й для поетів... Лавр асоціювався з багатьма богами, включаючи Діоніса, Зевса, Геру, Артеміду; він був емблемою миру і тріумфу... Християнський символ вічного життя .Міф про Дафну


Якось, образившись на Аполлона, Ерот пустив йому в серце стрілу, що викликає кохання. А іншою - тою, що вбиває кохання – поцілив у серце німфі Дафні, доньці річкового бога Пенея. Втікаючи від закоханого бога, Дафна попросила допомоги у батька і перетворилася на вічнозелене лаврове деревце. Засмучений Аполлон прикрасив лавровим вінком свою голову, а листям – кіфару і колчан.
- Як ім'я зв'язує героїню з навколишнім світом?

( Лаура – лавр – рослина – природа – світ. )


б) Сонет № 267: “Де погляд ніжний ...”


  • Які нові характеристики донни Лаури відкриваються у творі ?

( Погляд ніжний, постать горда, струнка постава, чарівний вид, мова бентежна, сміх, що жалить, висока душа. )

- Чи можна за цими ознаками змалювати портрет? Чому?

- Чому літературний герой не акцентує увагу слухача на реалістичних подробицях? Про що це свідчить? Може, він їх сам не помічає?

- Що означає питання “ДЕ”, яка його роль у тексті?


NB. Анафора – засіб художньої виразності, повторення перших слів рядків у поетичному тексті .
- Як змінюється настрій ліричного героя після другого катрена?

- Як ліричний герой переживає смерть коханої? Чи змінилися його почуття і переживання?

- Чому його надії були лише у словах, а не у серці?

- Настрій сонета. Чи можна назвати печаль ліричного героя темною, безпросвітною, тяжкою?

- Від якого раю відмовився герой?

В) Сонет № 312: “Ні зоряних небес мандрівні каравани...”


- Який уже відомий вам поетичний прийом і з якою метою використано у двох перших строфах?

- Спробуємо розшифрувати знаки поетичного всесвіту перших строф.


Зоряних небес мандрівні хори – філософія

Байдаки – подорожі


Лицарів полки – війна

Звіра глибокої нори – полювання

Вісті – знання

Строф рядки – творчість

Співання дам – краса, любов


- Чому саме це не торкатиме більше серця ліричному героєві?

- ” Я кличу смерть ...”- говорить герой. Але ж думки про самогубство – гріх! Що хоче сказати автор? Невже не боїться божої кари?

- Кого герой прагне зустріти після смерті ?

- Але ж ті, хто кличе смерть, потрапляють до пекла, а дона Лаура у раю. Чи ні? Аргументуйте вашу думку.


III. Узагальнення вивченого.
а) Перевірка домашнього завдання :
- Якими словами і словосполученнями поет змальовує портрет коханої?

- Спробуйте оцінити рівень індивідуалізації. Чи на здається вам, що подібні компліменти можна говорити кожній коханій ?NB. Штампи – стереотипні вирази, шаблонні фрази, що механічно повторюються у типових ситуаціях.
б) Бесіда
- Чого більше у героїні сонетів – живого земного начала чи ідеалізованої мрії? Відповідь аргументуйте.

- Чи обов’язково у художньому творі переживання автора повинні співпадати переживаннями ліричного героя? Як співвідносяться автор і його герой?

- Що може слугувати джерелом інтимної лірики?
IV. Підведення підсумків уроку.
Домашнє завдання:

- прочитати восьму оповідку другого дня з “Декамерона” Боккаччо (с.306-317)- індивідуально (для бажаючих) – намалювати донну Лауру такою, якою її бачив поет


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка