Тема фармакотерапія захворюваньСкачати 217.85 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір217.85 Kb.
#15850
Схема методичної вказівки для студентів

ЗАНЯТТЯ № ____2_____ (практичне – 7 год.)

Тема

 1. ФАРМАКОТЕРАПІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ серцево-судинної СИСТЕМИ


Мета: вивчити загальні принципи проведення раціональної фармакотерапії захворювань серцево-судинної системи.

Вивчити загальні принципи проведення ефективної і безпечної фармакотерапії в дітей і людей літнього і старечого віку.


Професійна орієнтація студентів:

Однією з найважливіших проблем сьогодення є профілактика та лікування захворювань серця та судин. Знання механізмів дії, принципів адекватного призначення лікарських засобів, які використовуються для лікування захворювань серцево-судинної системи, мають велике практичне значення, оскільки смертність від серцево-судинної недостатності займає перше місце в світі по частоті виникнення.

Своєчасна діагностика хвороб серця і розпочате на до госпітальному етапі адекватне лікування пацієнтів вже сьогодні суттєво зменшують частоту тотальних випадків у найбільш розвинутих країнах Європи Ось чому вивченню актуальних питань фармакотерапії захворювань серця надають сьогодні такого важливого значення. В зв'язку з цим все більше значення має розробка раціональної фармакотерапевтичної тактики, яка б оптимально відповідала вимогам сьогодення.
Методика виконання практичної роботи.

Тема № 1 практичного заняття

Робота 1. Аналіз лікарської рецептури.

Робота 2. Демонстрація тематичних хворих.

Робота 3. Ситуаційні задачі.

Використовуючи довідкову літературу, порекомендуйте лікування: • хвора К., 32 років, скаржиться на болі в серці пекучого характеру.

 • хвора К., 24 років, що страждає гіпотонією.

 • хвора Н., 49 років, що страждає гіпертонічною хворобою II стадії;

- хворий Л., 15 р., з діагнозом: Нестабільна стенокардія

хворий Т., 54 р., з діагнозом: післяінфарктний кардіосклероз.

хворий. К., 65 р., що страждає стенокардією спокою.

Знайомство з тематичними хворими й аналіз ефективності проведеної фармакотерапії.

Робота 4. Аналіз сумісності лікарських призначень медикаментозних препаратів.

Проаналізуйте приведені нижче комбінації лікарських препаратів, укажіть, які з них раціональні, а які неприпустимі і чому:

- дигітоксин + адреноміметики; - дихлотіазид + дигітоксин;

- дигіталіс + анаприлін; - строфантин + калію хлорид;

- дигітоксин + атропіну сульфат; - пропранолол + празозин;

- гіпотіазид + ренітек; - ніфедипін + гіпотіазид;

- строфантин + дигитоксин; - верапаміл + пропранолол.

Робота 5. Знайомство з апаратурою, що використовується для проведення контролю за ефективністю і безпекою фармакотерапії ІХС, інфаркту міокарда, гіпертонічній хворобі, серцево-судинній недостатності і порушень мозкового кровообігу.

Робота 6. Ситуаційні задачі:

- До провізора звернувся хворий по допомогу з приводу сильного загрудинного болю з ірадіацією в ліву руку, лопатку. Тактика провізора?

- Хворий пред'явив провізору рецепт на анаприлін, виписаний лікарем-кардіологом, і на глібенкламід (манініл), виписаний лікарем-ендокринологом. Провізор відпустив необхідні препарати. Через добу хворого було доставлено в лікарню, де був поставлений діагноз - гіпоглікемічна кома. Поясніть механізм розвитку ускладнення. Яким чином провізор міг би запобігти цьому ускладненню?


 • Хворий пред'явив провізору рецепт на індометацин і неодикумарин, виписані лікарем-хірургом, і на ципрофібрат та нітронг, виписані лікарем-кардіологом.. Провізор відпустив необхідні препарати. Через 3 доби хворий поступив у лікарню з геморагічним синдромом (носова кровотеча, гематурія). Поясніть механізм розвитку ускладнення. Яким чином провізор міг би запобігти розвитку ускладнення?Програма самопідготовки студентів

Тема № 1 практичного заняття
 1. Етіологія, патогенез і клініка ревматизму, міокардиту, перикардиту.

 2. Етіологія і патогенез атеросклерозу. Значення цієї патології в розвитку серцево-судинних захворювань (ІХС, стенокардія, інфаркт міокарда).

 3. Етіологія, патогенетичні механізми і клініка ІХС. Основні клінічні форми ІХС (стенокардія, інфаркт міокарда), симптоматика, можливі ускладнення і наслідки.

 4. Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних засобів (нітрати, антагоністи кальцію, -адреноблокатори, антиагреганти).

 5. Загальні відомості про етіологію і патогенез артеріальної гіпертензії та гіпертонічної хвороби. Основні симптоми захворювання, варіанти протікання, можливі ускладнення та наслідки.

 6. Етіологія, патогенез, клініка серцевої і судинної недостатності. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що застосовуються при серцевій недостатності (серцеві глікозиди, інгібітори АПФ, діуретики, -адреноблокатри).

 7. Класифікація антиаритмічних препаратів. Засоби, що застосовуються при брадиаритміях.

Випишіть рецепти і вкажіть покази до призначення, шляхи введення і терапевтичну дозу для наступних лікарських засобів: аміодарон, амлодипін, анаприлін, атенолол, валідол, верапаміл, гепарин, гіпотіазид, дигітоксин, нітрогліцерин, сустак.

Семінарське обговорення теоретичних питань


Зразки тестових завдань та ситуаційних задач (навести 5-6 прикладів)

Тема № 1 практичного заняття


Завдання 1. На підставі даних таблиці, складіть схему лікування ревматизму з вказанням напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляху введення.
Напрямки фармакотерапії

Фармакологічні групи

Препарати

1

Антибактеріальна терапія2

Біцилінопрофілактика3

Пригнічення активності ревматичного процесу4

Корекція імунологічного гомеостазу5

При серцевій недостатності.
Завдання 2. На підставі даних таблиці, складіть схему лікування мітрального стенозу з вказанням напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляху введення.Напрямки фармакотерапії

Фармакологічні групи

Препарати

1

Антибактеріальна терапія2

При серцевій недостатності.3

При миготливій аритмії4

Зниження тиску в легеневих венах5

Профілактика тромбоемболій
Завдання 3. На підставі даних таблиці, складіть схему лікування ендокардиту з вказанням напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляху введення.Напрямки фармакотерапії

Фармакологічні групи

Препарати

Антибактеріальна терапія

1

Стрептококова інфекціяСтафілококова інфекціяКоринебактеріїСиньогнійна паличка2

Профілактика алергічних реакцій3

При ускладненнях (міокардит, дифузний гломерулонефрит)4

Профілактика тромбоемболій
Завдання 4. На підставі даних таблиці, складіть схему лікування атеросклерозу з вказанням напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляху введення.
Напрямки фармакотерапії

Фармакологічні групи

Препарати

1

Прискорення видалення ЛПДНЩ2

Зменшення утворення ХС-ЛПНЩ3

Зменшення всмоктування холестерину4

Стимуляція видалення ХС-ЛПНЩ5

Прискорення катаболізмуЛПНЩ6

Поліпшення функції печінки
Завдання 5. На підставі даних таблиці, складіть схему лікування стабільної стенокардії з вказанням напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляхи введення.Напрямки фармакотерапії

Фармакологічні групи

Препарати

1

Поліпшення коронарного кровообігу2

Зниження потреби міокарда в кисні3

Зниження тонусу периферичних артерій4

Поліпшення мікроциркуляції5

Зниження підвищеного загального рівня холестерину
Завдання 6. На підставі даних таблиці, складіть схему лікування нестабільної стенокардії з вказанням напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляху введення.Напрямки фармакотерапії

Фармакологічні групи

Препарати

1

Поліпшення коронарного кровообігу2

Зниження потреби міокарда в кисні3

Зниження тонусу периферичних артерій4

Попередження тромбоутворення
Завдання 7. На підставі даних таблиці, складіть схему лікування інфаркту міокарда з вказанням напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляху введення.Напрямки фармакотерапії

Фармакологічні групи

ІІрепарати

1

Купіювання больового синдрому2

Поліпшення коронарного кровообігу3

Зниження потреби міокарда в кисні4

Тромболітична терапія5

Купіювання аритміїЗавдання 8. На підставі даних таблиці, складіть схему лікування кардіогенного шоку з вказанням напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляху введення.Напрямки фармакотерапії

Фармакологічні групи

Препарати

1

Купіювання больового синдрому2

Підвищення скорочувальної функції міокарда3

Усунення гіповолемії4

Нормалізація артеріального тиску5

Нормалізація реологічних властивостей крові6

Нормалізація серцевого ритму7

Корекція кислотно-основного стану
Завдання 9. На підставі даних таблиці, складіть схему лікування артеріальної гіпертензії з вказанням напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляху введення.Напрямки фармакотерапії

Фармакологічні групи

Препарати

1

Зменшення об’єму циркулюючої крові2

Зниження серцевого викиду3

Зменшення периферичного опору судин4

Зниження пресорної дії ангіотензину ІІ5

Зниження периферичного опору судин6

Зменшення опору резистивних судин (артеріол)
Завдання 10. На підставі даних таблиці, складіть схему лікування хронічної серцевої недостатності с вказанням напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляху введення.Напрямки фармакотерапії

Фармакологічні групи

Препарати

1

Посилення скорочувальної функції міокарда2

Поліпшення діастолічної функції серця
3

Зменшення об’єму циркулюючої крові
4

Зменшення перед- і післянавантаження на міокард5

Уповільнення ремоделювання міокарда6

Зниження потреби міокарда в кисні7

Поліпшення метаболічних процесів
Завдання 11. На підставі даних таблиці, складіть схему лікування гострої судинної недостатності з вказанням напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляху введення.Напрямки фармакотерапії

Фармакологічні групи

ПрепаратиСтимуляція дихального і судинно-рухового центрів2

Підвищення судинного тонусу3

Стимуляція ЦНС і серцево-судинної діяльності4

Підвищення периферичного опору судин5

Стимуляція серцевої діяльностіб

Корекція кислотно-лужного стану
Завдання 12. На підставі даних таблиці, складіть схему лікування аритмій серця з вказанням напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляху введення.Напрямки фармакотерапії

Фармакологічні групи

Препарати

1

Синдром слабкості синусно-передсердного вузла2

Надшлуночкова тахікардія3

Передсердна екстрасистолія4

Шлуночкова екстрасистолія5

Шлуночкова пароксизмальна тахікардія6

Миготлива аритмія7

Блокада серця8

Фібриляція шлуночківЗавдання 13. Ознайомтеся з принципами комплексної терапії аритмій.

- при аритміях, обумовлених порушенням автоматизму і збудливості, показані седативні і снодійні засоби;

- при підвищенні тонусу блукаючого нерва - препарати з групи атропіну сульфат;

- при пароксизмальній шлуночковій тахікардії - лідокаїн, новокаїнамід;

- при пароксизмальній надшлуночковій тахікардії - серцеві глікозиди, верапаміл, анаприлін;

- при шлуночковій екстрасистолії, обумовленій підвищенням тонусу симпатичного нерва - новокаїнамід, кордарон, аймалін, анаприлін;

- при надшлуночковій екстрасистолії - анаприлін, верапаміл;

- для зниження збудливості серцевого м'яза і пригнічення ектопічних вогнищ автоматизму - новокаїнамід, хінідин, аймалін, лідокаїн,

- при атріовентрикулярній блокаді - атропіну сульфат, ізадрин, алупент,.

Вивчивши принципи комплексної терапії аритмій, призначте лікування:

- хворому Р., 45 років, з шлуночковою екстрасистолією і пароксизмальною шлуночковою тахікардією; випишіть рецепти;

- хворому К., 55 років, при пароксизмальній надшлуночковій тахікардії;

- хворій К.., 48 років, при атріо-вентрикулярній блокаді.

Завдання 14. Ознайомтеся з програмою лікування шлуночкової тахікардії в хворих гострим інфарктом міокарда при нормальному АТ:

- внутрівенно за 20 с вводять без розведення 80 мг лідокаїну.

- розводять 120 мг лідокаїну в 50 мл фізіологічного розчину і вводять внутрішньовенно зі швидкістю 17 кап./хв. (32 мкг/хв).

- через 10 хв без розведення внутрівенно вводять 40 мг лідокаїну.

- через 30-60 хв внутрівенно вводять новокаїнамід 10 % розчин по 10 мл.

- через 2-4 год протягом 3-5 хв уводять внутрівенно 50 мл аймаліну на 10 мл фізіологічного розчину.

- електроімпульсна терапія (10-50 Дж)


 • при відновленні синусового ритму проводять медикаментозну профілактику - ту ж, що і при шлуночковій екстрасистолії (лідокаїн - внутрішньовенно 400-600 мг, новокаїнамід - всередину 0,5 г 6 разів на добу, хінідин - 0,2 г 6 разів на добу.

Вихідний рівень знань та вмінь перевіряється шляхом розв’язування ситуаційних задач з кожної теми, відповідями на тести та конструктивні запитання.

(наявність комплектів тестів і ситуаційних задач у викладача)

Студент повинен знати:
Тема № 1 практичного заняття


 1. Етіологію, патогенез і клініку ревматизму, міокардиту, перикардиту.

 2. Етіологію і патогенез атеросклерозу. Значення цієї патології в розвитку серцево-судинних захворювань (ІХС, стенокардія, інфаркт міокарда).

 3. Етіологію, патогенетичні механізми і клініку ІХС. Основні клінічні форми ІХС (стенокардія, інфаркт міокарда), симптоматика, можливі ускладнення і наслідки.

 4. Клініко-фармакологічну характеристику антиангінальних засобів (нітрати, антагоністи кальцію, -адреноблокатори, антиагреганти).

 5. Загальні відомості про етіологію і патогенез артеріальної гіпертензії та гіпертонічної хвороби. Основні симптоми захворювання, варіанти протікання, можливі ускладнення та наслідки.

 6. Етіологію, патогенез, клініку серцевої і судинної недостатності. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що застосовуються при серцевій недостатності (серцеві глікозиди, інгібітори АПФ, діуретики, -адреноблокатори).

 7. Класифікацію антиаритмічних препаратів. Засоби, що застосовуються при брадиаритміях.

Студент повинен вміти:

Тема № 1 практичного заняття
Виписати рецепти і вказати показання до призначення, шляху введення й терапевтичну дозу для наступних лікарських препаратів: аміодарон, амлодипін, анаприлін, атенолол, валідол, верапаміл, гепарин, гіпотіазид, дигітоксин, нітрогліцерин, сустак, скласти схему лікування захворювань СС системи з указівкою напрямків фармакотерапії, назв препаратів, лікарської форми, разової дози, кратності і шляху введення.

Відповіді на тести і ситуаційні задачі:

Джерела інформації:

А. ОСНОВНІ

1. Белоусов Ю.Б., Моисеев B.C., Лепахин В.К. Клиническая фармаколо­гия и фармакотерапия.- М.: Универсум, 1993.- 398 с.

2. Бышенко В.В., Черных В.Ф., Черных В.П. Заболевания печени и жел-чевыводящих путей. - Харьков: Магистр Валентина, Прогресс, 1994.- 265 с.

3. Дроговоз С.М., Россихин В.В., Исакова Т.И., Зупанец И.А. Фармакотерапия заболеваний мочеполовой системы. Харьков: Основа, 1995.- 240 с.

4. Лукьянова Е.М., Тараховский Л.И. Фармакотерапия в педиатрии.- К.: Здоров'я, 1993.- 350 с.

5. Maвров И.И. Половые болезни.- М.: АСТ-Пресс, 1994.- 480 с.

6. Mашковский М.Д. Лекарственные средства. В двух томах.- 12-е изд,- М.: Медицина, 1994.- Т.1.- 721 с.; Т.2.- 685 с.

7. Комендиум 2001/2002 – лекарственные препараты /Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. – К.: Морион, 2001. – 1536 с.

8. Терапия: Пер. с англ., доп.// Гл. ред. Л.Г.Чучалин. – М.: ГЭОТАР, 1996 -1024с.

9. Тринус Ф.П. Фармакотерапевтический справочник. - Киев: Здоров’я, 1993.-589 с.

10. Фармакотерапия. Учебник для фармацевтических вузов и факультетов /Под ред. акад. Б.А.Самуры. - Москва, 1998.- 741 с.

11. Самура Б.А., Дралкін А.В. Фармакокінетика.- Харьков: Основа, 1995.-382с.

12. Чекман И.С. Осложнения фармакотерапии.- Киев: Здоров’я, 1980.- 287с.

13. Чекман И.С., Полещук А.П., Пятак О.А. Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии.- Киев: Вища школа, 1986.- 736 с.

14. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1995. - 656 с.


Б. ДОДАТКОВІ

1. Андрущенко Е.В., Красовская Е.А. Клиническая фармакология в терапевтической практике. - Киев: Вища школа, 1992.- 367 с.

2. Антимикробная терапия. Карманный справочник. Пер. с англ. /Дж.Сэнфорд, Д.Гилберт, Дж.Гербердннг, М.Сепде. - М.: Практика, 1996.-224 с.

3. Внутренние болезни: Лекции для студентов и врачей в двух томах /Под ред. Шулудко Б.И.- 2-е изд., испр. и доп.- Т.1.- Спб, 1994.- 48- с.; Т.2.- Спб, 1994.-480 с.

4. Гажев Б.Н., Виноградов Т.А., Мартынов В.К. Лечение болезней орга­нов дыхания у взрослых и детей.- СПб, 1997.- 240 с.

5. Глезер М.Г., Глезер Г.Л. Справочник по фармакотерапии сердечно­сосудистых заболеваний.- М.: Авиценна, ІОНИТИ, 1996.- 564 с.

6 Казаков B.C. Справочник врача общей практики. В двух томах. - Минск:

Высшейшая школа. - 1995.- T.I.- 599 с.; Т.2.- 624 с.

7. Кардиология в таблицах и схемах /Под ред. М.Фрида и C.Грайнса.- М.:

Практика. 1996.-733 с.

8. Клиническая эндокринология: Руководство /Под ред. И.Т.Старковой.-М.: Медицина, 1991.- 512 с.

9. Кольцов П.А., Шатихин А.И. Практическая гастроэнтерология.- М., 1994.-343 с.

10. Латогуз И.К., Телегина Н.Д., Михалин М.А. Внутренние болезни.-Харьков, 1994.- 583 с.

11. Лопаткин Н.А. Урология.- М.: Медицина, 1995.- 496 с.

12. Лужников Е.А. Клиническая токсикология. - М.: Медицина, 1994.-256с.

13. Неврология /Под ред. М.Самуэльса.- М.: Практика, 1996.- 638 с.

14. Скрипкин Ю.К., Машкиллейсон А.Л., Шарапова Г.Я. Кожные и вене­рические болезни. - М.: Медицина, 1995.- 464 с.

15. Тропические болезни: Учебник.- 4-е изд., персраб. и доп.- М.: Меди­цина, 1996.-544 с.

16. Ужигов Г-Н. Энциклопедия старости. - Ростов-на-Доігу: Изд. Феникс, 1996.- 640 с.


Автор: Мандзій З.П.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри_____ _____________2006 р. протокол № ___
Каталог: data -> kafedra -> theacher
theacher -> Бондаренко С. В. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості
theacher -> Специфічна профілактика інфекційних хвороб
theacher -> Зразки текстів диктантів для контрольної роботи Арфо серця мого!
theacher -> Методичні рекомендації для студентів 2 курсу німецького відділення з теми "Infinitiv" / Н. О. Федчишин. Теіпо, Ленком. 1997. 24 c
theacher -> Фізіологія теоретична основа медицини
theacher -> Судово-медичне визначення тяжкості тілесних ушкоджень
theacher -> Історія розвитку масажу. Системи масажу та його класифікація. Фізіологічні основи масажу
theacher -> Тема: Пієлонефрити
theacher -> Українське національно-культурне відродження кін. ХVIІІ- поч. ХХ ст

Скачати 217.85 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал