Тема: Економічний потенціал національної економіки. Сектори національної економіки: домашніх господарств, підприємницький, державний, зовнішній. Сукупні доходи та сукупні витратиСкачати 88.83 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір88.83 Kb.
#10934
ТипПлан проведення
Тема: Економічний потенціал національної економіки. Сектори національної економіки: домашніх господарств, підприємницький, державний, зовнішній. Сукупні доходи та сукупні витрати.

Мета: сформувати поняття «національна економіка», «сукупні доходи», «сукупні витрати», «макроекономічна рівновага»; з’ясувати структурні елементи виробничого потенціалу національної економіки,сукупних доходів і витрат; підвести учнів до розуміння цілісності економіки; розвивати вміння встановлювати зв’язки між секторами національної економіки, пояснювати параметри економічної рівноваги; виховувати економічне мислення, уважність.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручники, опорні схеми, картки для перевірки знань, матеріали преси та Internet, матеріали рішень сесій районної та міської ради.

План проведення уроку

І. Організаційний момент ( 1 хв.)

ІІ. Перевірка домашнього завдання ( 10 хв.)

 1. Розв’язування задач за картками, перевірка виконання завдання біля дошки з поясненням (2 учні)

 2. Робота з класом. Виконання вправи «Чи вірні твердження?» Відповідь обгрунтувати.

 • Бухгалтерський прибуток за розміром дорівнює виторгу від реалізації виробленої продукції. ( ні ) (виторг – явні витрати)

 • Девізом для категорії неявних (альтернативних) витрат є: «Я за це не сплачую, але я це втрачаю». (так) (це втрачені можливості)

 • Підприємництво – це самостійна, на власний ризик господарська діяльність, спрямована на отримання доходу. ( ні ) (не доходу, а прибутку)

 • Малий бізнес є передумовою створення ринкової економіки. (так) (це конкуренція, гнучкість виробництва, внесок у НТР, створення середнього класу, стабільність у суспільстві).

ІІІ. Актуалізація опорних знань ( 2 хв.)

 1. Пригадайте, що таке мікроекономіка та макроекономіка.

 2. Які чотири суб’єкти економічної діяльності взаємодіють в системі ринкової економіки?

ІV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності ( 2 хв.)

Ви вже знаєте, що макро- і мікроекономіка є двома складовими частинами сучасної ринкової економічної теорії. Процеси, що відбуваються на рівні первинних ланок економіки, визначають характер і результати національного господарства.Предметом макроекономіки є аналіз закономірностей і механізму функціонування національної економіки як єдиного цілого. Відомий американський економіст П.Семюелсон визначає зміст макроекономіки як вчення про обсяги, динаміку національного виробництва, безробіття та інфляцію, оптимальний розподіл створеного національного продукту.

Отже, наступним етапом нашого дослідження є національна економіка, суб’єкти макроекономічних відносин та їх взаємодія, умови досягнення економічної рівноваги.V. Вивчення нового матеріалу ( 17 хв.)

1. Поняття про національну економіку.Національна економіка – це система господарчих суб’єктів та економічних зв’язків між ними на основі загальнодержавного поділу праці.

 • Які дві сфери входять до складу господарського комплексу України?

 • (Аналіз опорних схем)

 1. Економічний потенціал національної економіки, його види:

 • виробничий (сукупність засобів виробництва);

 • природно-ресурсний (природні ресурси країни);

 • трудовий (кількість та якість робочої сили);

 • фінансовий (грошові фонди підприємств, громадян, держави);

 • науковий (мережа наукових установ) та ін.

 1. Сектори національної економіки:

 • домогосподарський

 • підприємницький

 • державний

 • іноземний

 • (Аналіз ролі кожного сектору в економічному кругообігу за опорними схемами)

 1. Структура сукупних доходів і витрат

 • Наведіть приклади доходів і витрат будь-якого суб’єкта економіки.

Доходи і витрати усіх суб’єктів в межах держави називаються сукупними доходами і витратами.

 • (Аналіз сукупних доходів і витрат за опорними схемами).

 • Повідомлення про доходи і витрати в структурі місцевих бюджетів.

Доходи

Міський бюджет

Районний бюджет

Податки (єдиний, прибуткові, місцеві, на власність та ін..)

7,389 млн.грн

13,212 млн.грн.

Неподатк. Надходження (оренда, продаж землі )

305 тис.грн.

1,312 млн.грн

Офіційні трансферти (дотації, субвенції)

721 тис.грн.

99,741 млн.грн.

Всього

8,888 млн.грн

114,393 млн.грн


Видатки

Міський бюджет

Районний бюджет

Державне утримання

1,440 млн.грн
Освіта, культура, охорона здоров’я та ін..

5,089 млн.грн.
Соціальний захист

11 тис.грн.
ЖКГ, будівництво, транспорт

2, 359 млн.грн.
Інші галузі

36 тис.грн.
Всього

8,888 млн.грн

114,393 млн.грн

Але для оптимального функціонування економіки країни необхідна відповідність також між сукупним попитом і пропозицією.

 1. Сукупний попит і пропозиція. Умова макроекономічної рівноваги.

Сукупний попит (AD) – відображає різні обсяги товарів і послуг, які всі вітчизняні та зарубіжні суб’єкти готові придбати за певного рівня цін. Сукупна пропозиція (АS) – це загальна кількість товарів і послуг, які можуть бути запропоновані за певного рівня цін.

 • (Креслення схеми взаємодії сукупного попиту і сукупної пропозиції, визначення точок рівноважного рівня цін і рівноважного обсягу національного виробництва).

 • Сформулюйте на основі аналізу схеми умову макроекономічної рівноваги: АS=AD.

VI. Закріплення нових знань ( 8 хв.)

Виконання вправи «Чи вірні твердження?» Відповідь обгрунтувати. 1. Фінансовий потенціал країни визначається сукупністю грошових фондів державних підприємств. (ні) (усіх суб’єктів економічної діяльності)

 2. Рівень життя в країні залежить передусім від стану функціонування сфери матеріального виробництва. (так)

 3. Сукупний попит формують домогосподарства відповідно до рівня їх доходів. (ні) (не тільки домогосподарства, а й фірми, держава, іноземні суб’єкти)

 4. Національна економіка повинна бути спрямована на досягнення рівноваги між сукупними доходами і сукупними витратами. (ні) (ще необхідна рівновага між сукупним попитом і пропозицією)

VII. Підсумки уроку.( 5 хв.)

Формування висновків, оцінювання роботи учнів на уроці, враження.Домашнє завдання: опрацювати § 20, підготувати виступи щодо прогнозу майбутнього економічного розвитку України.

Додаток 1

Національна економіка

Матеріальна сфера

Нематеріальна сфера

Сфера матеріального виробництва: промисловість, с/г,будівництво, транспорт, зв'язок, торгівля

Сфера невиробничих послуг: наука, освіта, охорона здоров’я, культура, інші послуги


Сектори національної економіки • Домогосподарський сектор
 • пропонування власних ресурси на ринках (праці, ресурсів)

 • купівля споживчих благ

 • збереження решти доходу

 • Підприємницький сектор

 • купівля засоби виробництва

 • пропозиція благ

 • інвестування

 • Державний сектор
 • закупівля благ

 • стягнення податків

 • пропозиція грошей

 • Іноземний сектор
 • обмін товарами, послугами, капіталом і валютами

Структура сукупних доходів та витрат

Сукупні доходи

Сукупні витрати • доходи домашніх господарств: заробітна плата, соціальні трансферти (пенсія, стипендія, пільги, субсидії, допомоги тощо)

 • доходи підприємств: прибуток та амортизація

 • доходи держави: податки на прибутки фірм і доходи домогосподарств

 • витрати домогосподарств: (споживчі витрати: продовольчі та непродовольчі товари, оплата послуг тощо)

 • витрати фірм: інвестиції (придбання капітальних ресурсів)

 • державні витрати на придбання готової продукції та ресурсів

 • чистий експорт (різниця між експортом та імпортом)

Додаток 2.

Чи вірні твердження? Відповідь аргументуйте.

І. Перевірка засвоєння попередньої теми.

 1. Бухгалтерський прибуток за розміром дорівнює виторгу від реалізації виробленої продукції.

 2. Девізом для категорії неявних (альтернативних) витрат є: «Я за це не сплачую, але я це втрачаю».

 3. Підприємництво – це самостійна, на власний ризик господарська діяльність, спрямована на отримання доходу.

 4. Малий бізнес є передумовою створення ринкової економіки.

ІІ. Закріплення нових знань

 1. Фінансовий потенціал країни визначається сукупністю грошових фондів державних підприємств.

 2. Національна економіка повинна бути спрямована на досягнення рівноваги між сукупними доходами і сукупними витратами.

 3. Витрати одних суб’єктів господарювання стають доходами для інших.

 4. Рівень життя в країні залежить передусім від стану функціонування сфери матеріального виробництва.

Розв’язування задач .

 1. Пані Катерина, яка працювала агентом у приватній фірмі із заробітною платою 2000 грн. на місяць, вирішила відкрити власну туристичну фірму. Оренда приміщення й обладнання обійшлася в 50000 грн. на рік. На оплату ліцензії Катерина використала 400 грн., які отримала як відсоток з банківського вкладу. Заробітна плата працівниці – студентки становить 12000 грн. на рік. Розрахуйте бухгалтерський та економічний прибуток фірми, якщо загальний річний дохід склав 150000 грн.

 2. Фірма «Флай» виробляє літаки. При випуску 19 літаків середні загальні витрати фірми становлять 6 млн. доларів. Випуск 20-го літака коштуватиме фірмі 26 млн. доларів. Розрахуйте середні загальні витрати фірми при виробництві 20 літаків.

 3. За грудень 2011 року молочний комбінат «Корівка» виробив 5000 пакетів сметани, 1000 літрів кефіру та 300 кг масла. Сметану продали по ціні 9 грн. за пакет, кефір – по 8 грн. за літр, а масло - по 70 грн. за кілограм. Витрати на виробництво склали 50000 грн. Визначте рентабельність виробництва комбінату через обчислення прибутку або через відношення загального доходу до загальних витрат.

Тести. Прізвище учня:

 1. Відсоток – це дохід, який отримує:

а) підприємець б) власник капіталу в) акціонер г) власник землі

2. Відношення прибутку до величини витрат, виражене у відсотках, це:

а) продуктивність б) граничний дохід в) рентабельність г) ціна

3. Власник земельної ділянки отримує від здачі її в оренду дохід, що називається:

а) капітал б) акція в) вексель г) рента

4. Фірма є рентабельною, якщо відношення загального доходу (ТR) до загальних витрат (ТС) дорівнює:

а) 0,75 б) 0 в) 1,2 г) 0,5

5. Які з наведених витрат належить до постійних витрат фірми:

а) плата за сировину та матеріали б) заробітна плата адміністрації в) заробітна плата робітників г) плата за оренду приміщення

6. Правило максимізації прибутку, або «золоте правило бізнесу» можна виразити формулою:

а) МR=МС=Р б) ТС=ТR в) Рr=ТR – ТС г) ТС=FC+VC

7. Яку суму отримає власник 20000 грн. через місяць, якщо позичить їх під 12% річних з помісячною виплатою відсотків?а) 50 грн. б) 100 грн. в) 120 грн. г) 200 грн.
Каталог: Rmk
Rmk -> Молодший школяр: психологічні основи навчання та виховання
Rmk -> Рмк- районний методичний новини кабінет відділу освіти Чутівської рда
Rmk -> На допомогу молодим вчителям
Rmk -> Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Rmk -> «Професійне здоров’я педагога, як проблема сучасної школи»
Rmk -> Управлінський аспект організації внутрішкільної методичної роботи
Rmk -> Методичні рекомендації щодо організації у загальноосвітніх навчальних закладах роз’яснювальної роботи з питань
Rmk -> Кам'янець – подільська рда управління освіти, молоді та спорту районний методичний кабінет рецензенти
Rmk -> Уроку к-ть годин зміст навчального матеріалу
Rmk -> Відділ освіти богуславської районної державної адміністрації районний методичний кабінет грудень 2010 р. №4

Скачати 88.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка