Тема: Духовно-ціннісні парадигми старшої школи через призму профільного навчанняСкачати 173.26 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір173.26 Kb.
Тема: Духовно-ціннісні парадигми старшої школи

через призму профільного навчання
І.Теоретична частина.

1.Зміст поняття про духовно-ціннісні парадигми старшої школи через

профільного навчання.

2.Напрямки формування духовно-ціннісних рис учнів.

ІІ. Практична частина.

1.Розробка уроку української літератури

2.Розробка уроку зарубіжної літератури

3.Розробка уроку з курсу “Людина і світ”


Автор: Скорик Тетяна Анатоліївна

Анотація:

Робота розкриває можливості профілізації старшої школи та формування духовно- ціннісних категорій на уроках профільних класівЗадачі роботи

1. Розкрити умови формування духовно-ціннісних орієнтирів учнів в

процесі профільного навчання.

2.Проаналізувати вплив предметів гуманітарного циклу на формування рис

громадянськості у старшокласників.Мета роботи:

1.Показати шляхи реалізації задач формування духовно-ціннісних

орієнтирів на уроках суспільно-гуманітарного циклу.

2.Показати позитивну роль інноваційних технологій в практичній

діяльності, вплив на формування креативної особистості.

І.Теоретична частинаДуховно-ціннісні парадигми старшої школи

через призму профільного навчання

Профільне навчання набуло значення однієї з найактуальніших і найважливіших проблем у розвитку системи освіти в старшій школі. Духовно-ціннісні парадигми повинні забезпечити формування умінь та навичок духовної культури , ціннісних категорій для старшокласників. Школа четвертий рік впроваджує філологічний та історичний напрям профільного навчання в 10-11класах.В процесі профілізації реалізуються такі духовно - ціннісні орієнтири :

* формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технологічної

компетенції учнів;

* формування громадянської зрілості , готовності до свідомої громадсько -

трудової діяльності;

* формування готовності до оволодіння майбутньою професією;

* виховання позитивних рис характеру , високого культурного рівня учнів.

Для сучасного суспільства проблема формування духовності особливо актуальна. Рівень духовності, моралі, культурні запити та потреби сучасної молоді є одним із найбільш вагомих соціокультурних характеристик українського суспільства, а перспективи їхнього розвитку визначають майбутнє України.Система ціннісних орієнтирів навчально-виховного процесу така:

 • ціннісна основа взаємодії вчителя та учня в освітньому процесі;

 • національне виховання з метою формування громадянської позиції молоді на основі націокультурної ідентифікації та синтезу в її рамках цінностей загально цивілізаційного плану та традиційних цінностей українського суспільства;

 • культурно - ціннісна переорієнтація буття та діяльності людини.

Суттєвими рисами формування духовно - ціннісних категорій є:

 • відмова від претензій на формування єдиного світогляду;

 • установка на рівність різноманітних видів досвіду;

 • універсальність здібностей ;

 • орієнтація на культурно - національний плюралізм;

 • зміщення фокуса змісту освіти у сферу культури;

Предмети історичного напряму – історія, правознавство – створюють умови для забезпечення становлення особи як суб’єкта національного будівництва, носія самосвідомості. Українська мова та література, зарубіжна література сприяють вихованню рис громадянськості.

Задача вчителя створити своєрідне педагогічне середовище:

 • давати учням всебічний розвиток;

 • навчити розумно розпоряджатись правом вибору предметів, знань;

 • дати можливість розвитку обдарованим дітям;

 • інтелектуальний розвиток повинен поєднуватись з моральним;

 • виховання виходить на перший план;

 • втілюється принцип полікультурності;

 • відбувається інтеграція освіти в європейську;

 • важлива роль належить громадянському вихованню.

Предмети профільного навчання готують конкурентноспроможного випускника, адаптованого до вимог суспільства. З цією метою при викладанні історії, української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови застосовуємо:

 • інтерактивні методики;

 • інформативно - комунікаційні методи роботи;

 • проектні технології;

 • індивідуальну роботу з обдарованими учнями;

 • залучаємо учнів до участі в різних конкурсах, олімпіадах.

Вважаємо, що дані форми та методи роботи формують духовно - ціннісні категорії старшокласників


Українська література

11 клас
ТЕМА УРОКУ:

Народжені «відлигою». Епоха. Доля. Поезія.
ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ:

- дослідити вплив суспільно- історичних процесів на життя і творчість поетів-

шістидесятників, їх зв’язок із дисидентським рухом;


 • розвивати навички текстуального аналізу ліричних творів в контексті історико-

літературних тенденцій доби;


 • вдосконалювати вміння опрацювання літературно - критичних джерел;
 • розвивати навички застосування навчальної інформації, роботи в групах;
 • підвищувати культуру виразного читання поезій;
 • прищеплювати фаховий інтерес до художнього слова;
 • вирорбляти навички критичного осмислення історії і сучасності;
 • формувати внутрішній світ учнів, активну життєву позицію;
 • виховувати повагу до глибоких і самодостатніх особистостей;
 • спонукати до роздумів над сенсом життя і власним вибором духовних цінностей і пріоритетів.

Тип уроку:

Майстерня узагальнюючого характеру та формування ціннісних орієнтирів.Епіграф уроку:

…Пам’ятайте,

Що на цій планеті,

Відколи сотворив її пан Бог,

Ще не було епохи для поетів,

Але були поети для епох

Л.Костенко

Міжпредметні зв’язки:

Історія, музика


ПЕРЕБІГ УРОКУ
І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності .

1. Вступне слово – звернення вчителя до учнів – читачів (на фоні музики

Л. Бетховена “Місячна соната”)


 • Згідно давньому повір’ю, життя людини асоціюється з життям певної зірки. Кажуть, що коли народжується людина,- на небі спалахує її зірка. Вона наділяє людину долею і горить доти, поки живе людина. Яскраво горять зірки тих людей, хто живе повноцінно і плідно. А зорі тих, хто живе абияк, ледь помітні і тьмяні. Може, це лише повір’я? Чи справді все для людини визначено зарання? Що таке доля? Над цим питанням завжди замислювались філософи і кожен з нас. Сьогодні на уроці я пропоную замислитись і вам. Адже ми будемо говорити про трьох яскравих зірок на літературному небокраї епохи 60–х років ХХ століття В.Симоненка, Л.Костенко, В.Стуса.

Епоха, на яку випала їх доля, була складною і суперечливою. ЇЇ по- різному називають :“епоха відлиги”, “епоха застою”. Сьогодні ми спробуємо встановити, чи залежить доля людини, зокрема талановитої, лише від зірок. А може доля залежати від епохи і самої людини? Чому їх називають поети – шістидесятники.

ОРІЄНТАЦІЙНО - ПРОГНОСТИЧНА ЛІНІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ

ІІІ. Оголошення теми та знайомство з епіграфом.

У Ліни Костенко є такі слова, які будуть епіграфом до нашого уроку.

…Пам’ятайте,

Що на цій планеті,

Відколи сотворив її пан Бог,

Ще не було епохи для поетів,

Але були поети для епох

А тема уроку “ Народжені «відлигою». Епоха. Доля. Поезія.”


ІV. Очікувані результати.

1.Постановка проблемного запитання. • Чому у Л.Костенко з’явились такі слова?

Відповідь на це ви знайдете після вашої роботи на уроці.

 • Життя і творчість таких яскравих зірок нікого не залишає байдужим. Вони запалюють у душах вогонь почуттів. Символічно його можна зобразити ось так ( показати вогники). З одного боку він – яскравий, з другого- менш яскравий.

Напишіть на цих вогниках, що ви хотіли б дізнатися на уроці або відчути

В кінці уроку ми проаналізуємо колір вогника, який спалахнув у душі.

(учні записують)

V. Історичний коментар.


 • Досліджувати будь - яке явище мистецтва, у тому числі і літературне, неможливо поза історичним , культурологічним, лінгвосоціальним контекстом .

Отже, розглядаючи творчість шістидесятників, маємо брати до уваги стан розвитку культури в 60 –ті роки ХХ століття.

 • Історичне дослідження

ОРІЄНТАЦІЙНО - ПРОГНОСТИЧНА ЛІНІЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ


VІ. Сприймання та осмислення матеріалу.

1.Слово вчителя.

Що мали дати і що дали поети – шістдесятники для розвитку літератури у ту епоху глобальних зрушень у всіх сферах суспільного життя? Чи можемо ми назвати їх життя подвигом? Важко говорити про них, цих в'язнів власного сумління, цих, бунтівливих і гнівних, ніжних і ліричних птахів, яким часто обтинали крила, не пускаючи у політ. Межа часу розділила їх на тих, що уже пішли від нас, і тих, хто ще крокує, бо вистояв. Їх не можна судити, а треба просто зрозуміти і оцінити належно, подякувати за ті хвилини насолоди, які ми отримуємо від їх поезій. Ми ще раз звертаємося до них, щоб осягнути корінь і крону, переболіємо їх болями, прочитаємо написане кров’ю їхнього серця , щоб зрозуміти : кров – це дух.
1.Представлення творчого продукту.

Методичний коментар.

Клас поділено на 4 групи. Кожній групі дано випереджувальне завдання:

На основі додаткової фахової літератури створити портрет поета в контексті доби, дослідити індивідуальність та тематичні домінанти творчості, їх зв’язок з суспільним життям, дібрати поезії і зробити текстуальний аналіз, дослідити оціну творчості літературною критикою.

1група - Епоха. Доля. Поезія В.Симоненко

2 група - Епоха. Доля. Поезія Л.Костенко.

3 група - Епоха. Доля. Поезія В.Стуса.Розподіл обов’язків:

1.”Літературознавець”- досліджує життєвий і творчий шлях, складає характеристику, підсусовує роботу групи, добирає афоризми.

2.”Критик” – досліджує тематичні домінанти творчості, робить тектуальний аналіз, складає таблицю “ Творчий доробок”.

3.”Декламатори”- виразне читання та декламування поезій.

4.Досліджують оцінку поета літературною критикою.

2.Проміжна рефлексія та самокорекція.

“ Синтез думок”- відповідь на проблемне запитання.3.Оцінка роботи груп.

“Експерти” надють оцінку роботи груп.VІІ. Контроль навчальних досягнень.

Тестова перевірка знань.
VІІІ. Підсумок уроку. Слово - епілог вчителя.

У ході ваших досліджень з’ясовано, що епоха не цінує геніїв за їх життя – вона згадує про них занадто пізно. Якасть жорстока закономірність: час

палить , нищить генія невблаганними вироками , але коли збагне втрату , схиляється у пошані перед ним. Творчість поетів – шістдесятників – подвиг.

Їх твори пережили не одну епоху і залишились актуальними для сьогодення . А деякі з них отримали друге життя – в музиці. Композитор А .Пашкевич написав

музику до поезії “Лебеді материнства”.(Виконують учні)

Підбиття підсумків.


 • Скоро у дорогу, самостійне життя, вирушити і ви. За давнім звичаєм, вишитий рушник давали у дорогу на щастя, на долю. Я теж простелю перед вами рушник. Візьміть свої вогники, на яких ви писали на початку уроку свої сподівання, прочитайте ще раз і з’ясуйте, якого кольору вогник зараз горить у вашій душі. Візьміть ці вогники і приколіть на рушник долі.

( Учні проколюють вогники)

 • У ваших душах горять яскраві вогники від нашого уроку. Це добре. Чим більше таких вогників буде спалахувати у ваших душах, тим світліше буде життя. Хочеться вірить, що вони розгоряться так яскраво, що зірка вашої долі засяє на якомусь небі. Так повинно бути у житті. Живіть яскраво, щоб залишити у житті хороший слід на землі.

Виставлення оцінок.

1.За роботу в групах.

2.За виконання тестів.

ІХ.Домашнє завдання

Написати твір - роздум на тему “ Що таке життя?”

Урок з курсу «Людина і світ» 11 клас
Мета уроку:

1.Формувати світогляд, позитивне ставлення до життя.

2.Розвивати уявлення про багатогранність сучасного світу. Вчити

висловлювати власну думку.

3.Виховувати повагу, любов до інших.

Обладнання:

художні твори О.Хайяма, вислови, поезії про мету людського життя, музичні твори Б. Охуджави.Тип уроку: урок-диспут
ХІД УРОКУ

І. Повідомлення теми, мети уроку.

1.Вступне слово вчителя.

Один східний володар захотів пізнати всю історію людства. Мудрець приніс йому 500 томів. Зайнятий державними справами, цар відіслав його, наказавши викласти все в більш стислій формі. Через 20 років мудрець повернувся. Історія людства займала 50 томів, але цар був занадто старий, щоб подолати стільки книг і знову відіслав мудреця .Пройшло ще 20 років , і постарілий мудрець приніс до володаря один- єдиний том, який вміщав усю премудрість світу, яку той прагнув пізнати. Однак цар лежав на смертному одрі і у нього не залишилось часу , щоб прочитати навіть одну книгу.Тоді мудрець виклав історію людства в одному рядку: «Людина народжується, страждає і помирає». • Тож для чого людина приходить у цей світ?

 • Для того, щоб помучитись, постраждати і безслідно піти у забуття?

 • Який смисл у цьому всьому?

Відповідь на це питання шукали люди в усі часи.на сьогоднішньому уроці ми спробуємо поспілкуватись і посперечатись із наймудрішими світу цього.

2.Встановлення правил спілкування. • не перебивати

 • говорити спокійно

 • говорити по черзі

 • поважати думку інших

Ви можете поділитись на групи за принципом:

 • народжені взимку;

 • народжені весною;

 • народжені літом;

 • народжені восени

( Можна сформувати групу дорослих , присутніх на уроці)

ІІ.Робота над темою уроку.

1.Кожна група одержує і досліджує вислів О.Хайяма.

1 група Для чого світу ти?

Ніщо ти перед ним

Існуєш ти чи ні- прирмара все і дим

Безодні з двох боків буття твого зіяють

А поміж ними ти, ніщо у світі цім.

2 група Мы послушные куклы в руках у творца!

то сказано мною не ради словца,

Нас по сцене Всевышний по ниточке водит

И пихает в сундук, доведя до конца.

3 група Мы источник веселья и скорби родник,

Мы вместилище скверны и чистый родник,

Человек, словно в зеркале мир- многолик,

Он ничтожен, и он же безмерно велик!

4 група Много лет размышлял я над жизнью земной

Непонятного нет для меня под луной

Мне известно, что мне ничего неизвестно!

- Вот последняя правда, открытая мной! • Учениця читає вірш В.Симоненка

Скільки б не судилося страждати

Все одно благословлю завжди

День, коли мене родила мати

Для життя, для щастя, для біди.

День, коли мої маленькі маленькі губи

Вперше груди мамині знайшли,

День, що мене вперше приголубив

Ласкою проміння із імли.

Як мені даровано багато,

Скільки в мене щастя, чорт візьми!

На землі сміятись і страждати,

Жити і любить поміж людьми!

3. Проблемне завдання № 2.


 • Перед вами листки паперу і фломастери.

 • Спробуйте намалювати модель власного щастя.

 • Захистити свою модель перед класом.

4.Проблемне завдання № 3.

 • зробити фігурки з паперу(дівчата- дівчат, хлопчики- хлопчиків);

 • напишіть на фігурках в чому для вас сенс життя, вашу мрію;

 • приколоти фігурки до плакату.

(нас багато, у кожного своя мрія, кожен по-своєму вбачає сенс життя, але всі ми живемо в одному суспільстві)

5.Аналіз висловів про щастя. • щастя в дітях;

 • щастя, коли ти потрібний, коли тебе розуміють;

 • Щастя - в гармонії людини з природою, з оточуючими, з єдиною людиною. І з собою безумовно.

 • щасливий той, хто жив хоч би хвилинку.

5.Аналіз змісту вірша.

Щастя- це вічна дорога земна

Щастя- це літо, зима і весна,

Щастя- це сонце, злива існіг,

Щастя- це пісню ділити на всіх.

Щастя- це віра в добро і любов,

Щастя- це музика вільних дібров,

Щастя- це друзі ірідний твій дім,

Щастя- це світ, подарований всім!


 • Що думаєте ви з цього приводу?

6.Виступ учня.

Ольга Скороходова втратила зір і слух. Вона навіки замкнута в самотності власного тіла .Але хіба повернеться язик назвати її нещасною?

Послухайте її вірш.

Думают иньіе- те, кто звуки сльішит,

Те, кто видят солнце, звездьі и луну:

-Как она без зренья красоту опишет,

Как поймет без слуха, звуки и весну?!

Я усльішу запах и росьі прохладу,

Легкий шелест листьев пальцами ловлю…

Утопая в сумрак, я пройду по саду,

И мечтать готова, и сказать люблю…

Пусть я не увижу глаз твоих сиянье,

Не усльішу голос ласковый, живой,

Но слова без звука – чувства трепетанье

Я ловлю и слышу быстрою рукой.


 • Хіба це вірш нещасної людини, яка втратила сенс свого життя?

( Прагнення самовдосконалення – це теж мета життя)

 • Думка П.Загребельного

“ Треба працювати, втомлюватися, страждати і вірити. Нікому не дано право прогавити своє життя.”

7.Творче завдання по групах.

Спробуйте намалювати те, що заважає людям бути щасливими.

8.Робота над висловами.

Л.Толстой * Пора припинити чекати від життя несподіваних дарунків, а самому робити своє життя

Б.Окуджава * Давайте говорить. Друг другом восхищаться

Высокопарных слов не следует бояться

Давайте, горевать и плакать откровенно,

То вместе, то поврозь, а то- попеременно.

Давайте, жить во всем друг другу потакая

Тем более, что жизнь, короткая такая.

П.Загребельний • Страшне напруження душі- може , то і є життя?

9. Виступ гостей

10.Спробуйте скласти вірш. Творче завдання по групах.

Життя штормить, а я чекаю…

Обридло борсатись в безодні шалу хвиль.

Життя бурлить, той … не утихає

Поки життя штормить, доти воно …

ІІІ.Підсумок диспуту.

Загальний смисл існування для всіх людей – любити життя і робити його кращим.

Пісня групи ЧАЙФ “ А не спеши ты нас хоронить»

УРОК ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 9 КЛАСІ
Тема уроку:

Урок – комплекс. “Асоціативний аналіз поезії про кохання Г. Гейне

З трояндою в руці”Очікувані результати:


 • улюблені вірші;

 • роботи асоціативний аналіз поезій про кохання;

 • виявити власне ставлення до морально- етичних проблем, взаємовідносин людей.

Обладнання:

портрети поетів- романтиків, опорна схема, роздатковий матеріал, виставка світлин, зміст поезії для аналізу.Епіграф уроку:

Первинніше сущого всього- любов

У піснях молодих перше слово- любов

Бідний вигнанцю світу кохання,

Знай, що всього життя

Передмова- любов!

Омар Хайям
Структура уроку

І. Мотивація навчальної діяльності.( 3 хв.)

1.Вступне слово вчителя.

2.Робота з епіграфом уроку.

ІІ. Оголошення теми та очікуваних результатів( 3 хв.)

1.Методичний прийом “Моя думка…”ІІІ. Обмін інформацією.(10 хв.)

1.Робота в парах. Обговорення учнями уривків творчих робіт.

2.Створення “ Посібника закоханим”.

І V. Інтерактивна вправа ( 10 хв.)

Розігрування ситуації за ролями.

1.Фронтальна бесіда.

2. Інсценізація.

3. “Коло ідей”. Доля людини і доля троянди.

V. Читання поезії ( 12 хв.)

“З трояндою в руці”

1.Декламування віршів М.Рильського про Гейне.

2.Асоціативний аналіз поезії.

3.Аналіз опорної схеми “ Поетичне слово кровообігу”

4.Складання образної картини “ Кохання – вічне” • музика про кохання;

 • літературна композиція

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія.( 5 хв.)

1.Розгляд експозиції “ Весільні світлини”.VІІ. Домашнє завдання. Оцінювання.( 2 хв.)
ХІД УРОКУ.

І. Мотивація навачльної діяльності.

1.Вступне слово вчителя.

 • Кожен поет і прозаїк, драматург і людина зовсім не пречетна до літератури, “пише” у своєму житті свою власну історію кохання. Ми пропонуємо історію про кохання очима учнів 9 класу.

2. Робота з епіграфом уроку.
Первинніше сущого всього- любов

У піснях молодих перше слово- любов

Бідний вигнанцю світу кохання,

Знай, що всього життя

Передмова- любов!

Омар Хайям


 • Сьогоднішній урок ми присвячуємо поезії про кохання.

ІІ.Оголошення теми та очікуваних результатів.

Вчитель зачитує найкращу роботу з теми.

Любов велике почуття. Це почуття в усі часи і народи однаково хвилювало людей.Кохання торжествує на світі. Воно поза віком і часом. Воно звеличує людину. Кохання хочуть всі… Про нього мріють, його чекають. Кохання залишає в людині яскраві переживання, стає прикладом для нащадків на століття. Це Ромео і Джульєтта, Данте і Біатриче, Петрарка і Лаура.

ІІІ. Обмін інформацією. Робота в парах.

1.Обговорення учнями уривків творчих робіт. • Кохання обов’язково прийде до кожного з вас. Якими словами ви його зустрінете?

2. Створення “ Посібника закоханим”. Презентація учнями власних творчих робіт з тем.

 • В цей посібник ми вмістимо поезії про кохання, власні думки.

І V. Інтерактивна вправа. “Розігрування ситуації за ролями”.

1.Фронтальна бесіда.

Любов- передмова всього. Любовю наповнені почуття героїв казки Г.Х.Андерсона “Снігова Королева”. Любов Герди до КАя врятувала його від льодових тенет. Давайте вийдемо за рамками казки і пофантазуємо: • Як склалося подальше життя Герди і Кая?

 • Чи переросла їхня дружба в кохання?

2.Інсценізація. Уривок з казки “Снігова Королева”.

Висновок .

Можливо їхня дружба переросла в кохання. Я впевнена, що вони разом. Можливо і зараз вирощують квіти, які їх зблизили в дитинстві. Можливо стали такими( входять казкові герої з трояндами в руках).

1.Кай виконує пісню “Білі троянди”

2.Герда декламує вірш А.Леонової “Троянди”.

3. “Коло ідей”. Доля троянди і людини.

Вчитель.


В поезії про троянду Герда олюднила цю квітку, назвавши її володаркою.

 • Які асоціації викликає у вашій уяві квітка троянда?

 • Що спільного в долі людини і троянди?

 • Чи можна стверджувати про різні асоціації від споглядання на троянду?

V. Робота над змістом поезій.

Вчитель пропонує зробити асоціативний аналіз поезії німецького романтика Г.Гайне “Поезії про кохання”. 1. Декламування вірша про Г.Гайне українського поета М.Рильського.

 • Чому в поезії М.Рильського Арлекін змальований з трояндою в руці?

2.Асоціативний аналіз поезії

- Уявіть собі природні барви, звуки, запахи щезли.Люди дивляться на рінобарв’я світу і не бачать його, прислухаються і не чують його.Саме таку поезію створив Гайне. 1. Виразне декламування вірша.

 2. Фронтальна бесіда.

 • Які образи передають болючі ознаки вмирання природи?

 • Які барви і звуки зникли?

3.Аналіз поезії учнями.

4.Слово вчителя.

Ліричний герой Г.Гайне все сприймає з перебільшенням. Іноді він блазень Арлекін з трояндою в руці, а іноді- закоханий П’єро.

Знову наче в лабірінті,

Думки сплутані снуються.

Із закоханого дурня,

На кущах пташки сміються.

Як бвчимо, свої поезії Гайне створював з різними настроями. Це викликає різні асоціації. Ми можемо зробити їх аналіз за схемою.

5. Аналіз опорної схеми “ Поетичне коло кругообігу”.

Квітка-------------запах

--------------колір

--------------фактура

---------------світ природи

Автор


Людина
Образ ------------творчість

-------------краса

-------------жіночість

-------------- мистецтво

-------------мрія

-------------трагедія

В організмі людини є два кола кругообігу. Замикаються вони в серці. Так і поезія, наче людськесерце, збагачується природними явищами, пропускає їх через себе, розширює нові значення. Поет кричить: “ Кохаю!”, але не часто не чує відповіді.

6.Складання образної картини “Вічне кохання” 1. Прослуховування пісні на слова М.Рильського “ Чого являєшся мені…”

 2. Літературна композиція “ Вогник кохання”

Учні декламують вірші відомих митців.

VІ. Підбиття підсумків. Рефлексія. Самооцінювання та оцінювання досягнень учнів.

VІІ.Домашнє завдання. Коментар завдання.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка