Тема: Другий етап діагностики психічних хвороб. Визначення типу внутрішньої картини хвороби при психічних захворюваннях. Оцінка переважання ендогенного, екзогенно-органічного та психогенного типу реакційСкачати 117.92 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір117.92 Kb.
#41838

Методична розробка практичного заняття з пропедевтики психіатрії

для студентів 3 курсу медичного факультету №2 (спеціальність – медична психологія).ТЕМА: Другий етап діагностики психічних хвороб. Визначення типу внутрішньої картини хвороби при психічних захворюваннях. Оцінка переважання ендогенного, екзогенно-органічного та психогенного типу реакцій.
І. Актуальність теми: На другому етапі діагностики психічних захворювань (конструювання діагнозу) основне місце приділяється визначенню переважання тих чи інших типів реакцій: екзогенного та екзогенно-органічного, реактивного, ендогенного. Ґрунтуючись на виявленому на першому етапі діагностики рівні психічних розладів, лікар може оцінити ці порушення в плані типів реакцій, що дасть можливість попередньо думати про нозології даного стану. Якщо на першому етапі виявлені розлади були віднесені до психотичного рівня, то їх можна кваліфікувати наступними групами психозів: ендогенними, екзогенними і екзогенно-органічними або реактивними.
ІІ. Навчальні цілі заняття.
Мати уявлення (α – І): типи реагування на захворювання, типи внутрішньої картини хвороби.
Знати (α – ІІ): класифікацію типів реакцій, основні характеристики кожного типу реакцій, зміст поняття «внутрішня картина хвороби», класифікацію типів ВКХ, особливості кожного типу
Оволодіти (α – ІІІ): навичками діагностики типів реакцій та видів внутрішньої картини хвороби.
Вміти (α – ІІІ): визначати тип психічного реагування, визначати тип внутрішньої картини хвороби, визначати тактику поведінки лікаря з пацієнтами, залежно від типу їх реагування на захворювання; вести бесіду із пацієнтами враховуючи їх індивідуально-психологічні особливості та характер відношення до захворювання.
ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі): деонтологічні принципи спілкування з хворими, правові аспекти діагностики та лікування психічних хвороб, урахування індивідуально-психологічних особливостей пацієнта на різних етапах діагностичного процесу.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліна

Знати

Вміти

 1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни:

Нормальна фізіологія

Загальна психологія


Нормальна анатомія

Нормальна фізіологія


Експериментальна психологія

Фізіологія ВНД

основні закономірності формування психіки в процесі видової еволюції й розвитку окремого індивідууму.

Будова головного та спинного мозку, їх структурна та функціональна організація


володіти методами психологічного дослідження окремих психічних процесів
 1. Наступні дисципліни ті, що забезпечуються:

Психіатрія

Патопсихологія

Терапія
 1. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни):

Тема1,2,3,4
V. Зміст теми заняття:

Екзогенний тип психічного реагування являє собою психічні реакції, стани, що виникають внаслідок органічних уражень головного мозку. Під органічними причинами в психіатрії прийнято розуміти будь-які нефункціональні (непсихогенні) причини, що безпосередньо впливають на головний мозок людини. До них відносяться черепно-мозкові травми, судинні та інфекційні захворювання головного мозку, пухлини, а також інтоксикації.

До психогенного типу психічного реагування відносять психічні реакції, стани, причини яких криються в психотравмуючому впливі життєвих подій. Будь-яка подія, конфлікт, фрустрація або життєва ситуація можуть викликати розлад, який відносять до психогенним типу.

Під ендогенним типом психічного реагування мають на увазі психічні реакції, стани, викликані внутрішніми (ендогенними), спадково-конституціональними причинами.

Нижче будуть наведені деякі психопатологічні синдроми, що мають достатньо підстав для віднесення їх до одного з типів психічного реагування. Тобто

прогноз, але це не викликає у нього емоцій тривоги і неспокою. У таких хворих іноді легко утворюється неадекватна (завищена) модель очікуваних результатів лікування та «сверхоптимальна» модель отриманих результатів лікування.

Гіпернозогностичний тип - у хворого є перебільшено яскраве емоційне забарвлення переживань, пов'язаних з хворобою, при цьому формується занижена модель очікуваних результатів лікування.

Прагматичний тип емоційного ставлення до хвороби: хворий знаходиться в діловому контакті з лікарями, прагне до реальної оцінки хвороби та прогнозу, приділяє увагу оптимальній організації лікувальних та профілактичних заходів.

В основі формування нозогностичних емоційних відносин лежать певні особливості структури особистості, сформовані насамперед вихованням. Психологічні критерії мають велике значення для диференціювання поведінки, що визначається типом нозогностичних відносин, від симуляції і агравації.

Як свідчать клінічні факти і результати попередніх досліджень, структура внутрішньої картини хвороби може бути різною у хворих різних нозологічних форм. «Питома вага» різних складових ВКХ залежить і від преморбідних особливостей особистості. Неоднаково представлені у свідомості окремі елементи ВКХ.

Спостерігається певна динаміка ВКБ з різним співвідношенням її елементів на різних етапах захворювання. При деяких захворюваннях переважаючі спочатку чуттєві елементи ВКХ можуть повністю зникати. їх місце можуть займати результати розумової переробки хворим факту захворювання і емоційна оцінка хвороби. Різна по структурі і динаміці ВКХ створює специфічні і надзвичайно важливі умови розвитку перебудови особистості хворого. Психологічний аналіз мотиваційної сфери хворих показує, що зміна ВКХ може сприяти виникненню нової провідної діяльності у хворих, в рамках якої і відбувається формування патологічних рис особистості.
VІ. План та організаційна структура заняття.


п/п


Основні етапи заняття,

їх функції та змістНавчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Контролю, наочності, інструктивні, обладнання, тощоРозподіл

часу1

2

3

4

5

6

1

2


3

4

56
7Підготовчий етап

Організація заняття

Постановка навчальної мети та мотивація

Контроль вихідного рівня знань: 1. класифікацію типів реакцій,

 2. основні характеристики кожного типу реакцій,

 3. зміст поняття «внутрішня картина хвороби»,

 4. класифікацію типів ВКХ, особливості кожного типу

Основний етап заняття

Формування професійних вмінь та навичок: 1. Вміти визначати тип психічного реагування,

 2. Вміти визначати тип внутрішньої картини хвороби,

 3. Вміти визначати тактику поведінки лікаря з пацієнтами, залежно від типу їх реагування на захворювання;

 4. Вміти вести бесіду із пацієнтами враховуючи їх індивідуально-психологічні особливості та характер відношення до захворювання.

Підсумковий етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичокПідведення підсумків заняття
Домашнє завдання


ІІ

ІІ


ІІ

ІІ

ІІІІІІ

ІІІіндивідуальна теоретична співбесіда (опитування) • тестовий контроль ІІ рівня

 • рішення типових задач ІІ рівня

формування навичок:

практичний тренінгМетод формування вмінь:

професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних, ситуаційних задачМетод контролю навичок: індивідуальний контроль навичок та їх результатів

Метод контролю вмінь:

Аналіз та оцінка результатів психодіагностики • Тестовий контроль ІІІ рівня

Питання ІІ рівня Таблиці

Тести ІІ рівня Малюнки

Задачі ІІ рівня Структурно- логічні схеми, аудіо- та відео матеріали


Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми

Текстові ситуаційні нетипові задачі.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Рекомендована література1-3 хв

10-25%

10-25%60-90%
10-20%


VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття
1. Психічні реакції, стани, що виникають внаслідок органічних уражень
головного мозку це:

а) екзогенний тип психічного реагування

б) ендогенний тип психічного реагування

в) психогенний тип психічного реагування

г) особистісний тип психічного реагування

2. Психічні реакції, стани, причини яких криються в психотравмуючому впливі життєвих подій це:

а) екзогенний тип психічного реагування

б) ендогенний тип психічного реагування

в) психогенний тип психічного реагування

г) особистісний тип психічного реагування


3. Психічні реакції, стани, викликані внутрішніми (ендогенними), спадково-конституціональними причинами це:

а) екзогенний тип психічного реагування

б) ендогенний тип психічного реагування

в) психогенний тип психічного реагування

г) особистісний тип психічного реагування
5. У структурі ВКХ виділяють рівні:

а) чуттєвий

б) емоційний

в) інтелектуальний

г) мотиваційний

д) всі перераховані вище

6. Тип ВКХ, який характеризується тверезою оцінкою свого стану, активним
сприянням успіху лікування, називають:

а) гармонійний

б) ергопатичний

в) анозогностичний

г) тривожний

д) іпохондричний

7. Тип ВКХ, який характеризується занепокоєнням і підозрілістю щодо несприятливого розвитку захворювання, пошуком інформації про хворобу та її лікування, пригніченим настроєм, називають:

а) гармонійний

б) ергопатичний

в) анозогностичний

г) тривожний

д) іпохондричний

8. Тип ВКХ, який характеризується активним відкиданням думки про хворобу та її наслідки, зневажливим ставленням до хвороби, небажанням лікуватися, називають:

а) гармонійний

б) ергопатичний

в) анозогностичний

г) тривожний

д) іпохондричний
Література.

 1. Менделевич В. Д. Психиатрическая пропедевтика: Практическое руководство для врачей и студентов. 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ТОО
  «Техлит»; "Медицина», 1997., с. 165-167

 2. Морозов Г.В., Шуйський Н.Г. Введение в клиническую психиатрию (пропедевтика в психиатрии). - Н.Новгород: Изд-во НГМА, 1998г., с. 132- 133

 3. В. Л. Гавенко, Г. А. Самардакова, В. И. Коростий. Пропедевтика психиатрии.

Издательство: Феникс : 2003 г. - 192 стр

 1. Крепелин Э. Введение в психиатрическую клинику. 2004г - 493 стр.

 2. Коркина М. В., Лакосина Н. Д., Личко А. Е. Психиатрия: Учебник. — М.: Медицина, 1995. — 608 с.; ил. — [Учеб. лит. Для студентов мед. вузов]

Підготувала: асистент Герасимук В.А.Затверджено на засіданні кафедри, прот.№_ від «__»__ 2012 р.

Каталог: downloads -> medpsychology
medpsychology -> Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі
medpsychology -> Тема класифікація порушень психофізичного розвитку по типу дизонтогенезу. І. Актуальність теми
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> „Первісне уявлення про душу. Анімізм. Тотемізм. Фетишизм.”
medpsychology -> Патопсихологічна семіотика при шизофренії та афективно-ендогенних психозах 4 год
medpsychology -> Індивідуальна психологія Адлера
medpsychology -> Предмет, методи дослідження історії психології, завдання
medpsychology -> Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків
medpsychology -> «Визначення ефективності психокорекції»
medpsychology -> Календарний план практичних та самостійних занять під керівництвом викладача з «Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці» для студентів VІ курсу медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»

Скачати 117.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка