Тема: Дослідження фізіологічних резервів організму. Адаптація до фізичних навантаженьСторінка5/5
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5

3.3 Рекомендована пітература:

- основна:

  1. Нормальна фізіологія / За ред. В. І. Філімонова.- К.: Здоров'я, 1994.- С.566-574.

2.Физиология человека / Под ред. Г. Й. Косицкого.- М.: Медицина, 1985.-С.531-532.

3. Посібник з нормальної фізіології / За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф.Д.Г.Наливайка.-К.: Здоров'я,1995.-С.113-119.


- додаткова:

  1. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека, 1998 . - С. 388-407.

2. Покровский В.М., Коротько Г.Ф. Физиология человека. - М.: Медицина, 1998.- Т. ІІ. - С.

3.Ткаченко Б.И.Основы физиологии человека . 1994.- Т.1 С. .

4.Шмидт Р. Физиология человека. - М.: Мир, 1996. Т. 2. 567 с.

Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

1. Поняття про стрес, стресовий фактор.

2. Поняття про адаптацію. Стадії розвитку процесу адаптації.

3. Умови і механізми виникнення тривалої адаптації за Гансом Сельє.

4. Тріада морфологічних проявів тривалої адаптації при дії стресового фактора за Гансом Сельє. .

5. Біологічна роль системи тривалої адаптаційної відповіді організму на дію стресового фактора.

6. Регуляція розвитку стійкого адаптаційного процесу.

7. “Плата”за адаптацію.

8. Механізми негайної адаптаційної відповіді організму на дію стресового фактора за Орбелі-Кенноном. Реакція симпато-адреналової системи при дії стресу на організм.

9. Адаптація до дії низької та високої температур.

10. Адаптація до гіпоксії.

11. Адаптація до невагомості.

12. Адаптація до психогенних факторів, дефіциту інформації, зміни біоритмів.

13. Вікові зміни адаптації.

14.Механізми реадаптації.
Б. Тести для самоконтролю (з єдиною відповіддю)

-II рівень  • з вибором декількох груп правильних відповідей з великої кількості даних - III рівень.

І.Який механізм термінової адаптації організма до дії стресового фактора?

1. Активація гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи.

2. Активація симпато-адреналової системи.*

3. Пригнічення діяльності ЦНС.

4. Активація діяльності видільної системи.

5. Все вірно.


ІІ.Який механізм довготривалої адаптації організма до дії стресового фактора?

1. Активація гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи.*

2. Активація симпато-адреналової системи.

3. Пригнічення діяльності ЦНС.

4. Активація діяльності видільної системи.

5. Все вірно.


ІІІ. Які зміни функцій виникають в організмі при термінових ситуаціях?

1. Підвищення АТ, прискорення кровообігу.

2. Зростання частоти серцевих скорочень і дихання.

3. Активація ліполізу, гліколізу і глікогенолізу в м’язах.

4. Зростання м’язової сили і посилення розумової діяльності.

5. Все вірно.*


І.Дія яких екстремальних факторів може викликати адаптацію людини?

1. Вплив низької та високої температури.

2. Вплив гіпоксії.

3. Різні режими рухової активності.

4. Дефіцит інформації, психогенні фактори.

5. Все вірно.*ІІ. Збільшення еритроцитів у крові жителів високогір’я обумовлено:

1. Впливом гіпоксії на синтез реніну в нирках*.

2. Збільшенням в крові РО2.

3. Збільшенням в крові СО2.

4.Зменшенням в крові СО2.

5. Все вірно.ІІІ. Які пристосувальні реакції розвиваються у людини при знаходженні в умовах високогір’я ?

1. Збільшення частоти дихання.

2. Збільшення вмісту СО2 в крові.

3. Зменшення вмісту О2 в крові та зниження чутливості перифнричних хеморецепторів до гіпоксії.

4. Ріст концентрації гемоглобіну.

5. Все вірно*.IV.Які фактори підвищують резистентність організму до екстремальних факторів високогір’я?

1. Багатоступенева адаптація*.

2. Тривалий сон.

3. Раціональне харчування.

4. Фізичне тренування.

5. Все вірно.V. Чому підйом водолаза на поверхню повинен здійснюватися дуже повільно?

1. Щоб не виникло газової емболії судин*.

2.Щоб СО2 встиг вивестися з організму.

3. Щоб в крові зменшився вміст СО2.

4. Щоб в крові збільшився вміст О2.

5. Все вірно.VІ. Дихання людини повітрям звичайного складу під високим тиском викликає:

1. Збільшення в крові О2.

2. Розчинення азоту в жировій тканині*.

3. Зменшення в крові СО2.

4. Збільшення в крові СО2.

5. Зменшення в крові азоту.VІІ. Швидкий підйом водолаза на поверхню спричиняє виникнення:

1. Кесонної хвороби*.

2. Полярної хвороби.

3. Десинхронозу.

4. Дезадаптації.

5. Все невірно.VІІІ. При адаптації до життя в полярних широтах відбувається:

1. Посилення ліпідного обміну.

2. Підвищення секреції щитовидної залози.

3. Підвищення секреції катехоламінів.

4. Підвищення секреції кортикотропіну та гормонів наднирників.

5. Все вірно.*ІХ. Зрив адаптації до дії низької температури називаєтьтся:

1. Десинхроноз.

2. Дезадаптацією.

3. Полярною хворобою*.

4. Кесонною хворобою.

5. Все невірно.Х. Які фактори відіграють роль у підвищенні неспецифічної резистентності організму?

1. Раціональне харчування.

2. Режим роботи та відпочинку.

3. Адаптуючі медикаментозні засоби.

4. Фізичне тренування, закалювання.

5. Все вірно*.ХІ.Який ефект викликають норадреналін і адреналін взаємодіючи з 1-адренорецепторами серця?

1. Позитивний хронотропний ефект.

2. Позитивний батмотропний ефект.

3. Позитивний дромотропний ефект.

4. Позитивний інотропний ефект.

5. Все вірно.*ХІІ. Який вплив здійснюють катехоламіни при стресі на матку?

1. Викликають скорочення.*

2. Викликають розслаблення.

3. Не впливають на збудливість.

4. Не впливають на скоротливість.

5. Все невірно.XІІI.Який сумарний ефект здійснюють гормони стреса на серцево-судинну систему?

1. Пригнічують її функцію.

2. Стимулюють її функцію.*

3. Зменшують транспорт крові.

4. Зменшують транспорт кисню та субстратів.

5. Все невірно.ХІV.Які зміни в головному мозку викликає стрес?

1. Пригнічує проведення збудження.

2. Активізує тканинне дихання та синтез нуклеїнових кислот.*

3. Пригнічує тканинне дихання.

4. Не викликає структурних змін.

5. Все невірно.XV. Чому норадреналін Кенноном названий гормоном “лева”?

1. Посилює апетит.

2. Зменшує апетит.

3. Посилює прояв емоцій і агресії та розвиток орієнтовних реакцій.*

4. Зменшує прояв емоцій і агресії та розвиток орієнтовних реакцій.

5. Все невірно.XVI. Чому адреналін Кенноном названий гормоном “кролика”?

1. Пригнічує обмін речовин.

2. Зменшує м’язову силу.

3. Приймає участь у формуванні страху.*

4. Збільшує діурез.

5. Зменшує артеріальний тиск.XVII. Як змінюється апетит при терміновій адаптації організму до дії стресового фактора?

1. Зростає.

2. Не змінюється.

3. Зменшується.*

4. Виникає булемія.

5. Виникає анорексія.ХVIІІ. Чим супроводжується адаптація до невагомості?

1.Вестибулярними розладами.

2. Зниженням енергетичного обміну.

3. Приливами крові до голови.

4.Порушенням мінерального обміну.

5.Все вірно*.ХІX. Які фактори діють на людину в умовах невагомості?

1. Зміна освітленості.

2. Десинхроноз.

3. Невагомість.

4.Зміна магнітного поля та радіації.

5.Все вірно*.XX. Чи змінюється кількість еритроцитів у крові жителів високогір’я ?

1. Не змінюється.

2. Зменшується.

3. Збільшується*.

4. Тимчасово збільшується.

5. Тимчасово зменшується.ХXI. Які стадії адаптації орагнізму до дії екстремальних факторів?

1. Стадії негайної та тривалої адаптації.

2. Аварійна та стійка стадії адаптації.

3. Фізіологічна та морфологічна стадії адаптації.

4. Термінова та тривала стадії адаптації.

5. Все вірно.*


В. Задачі для самоконтролю:

  • типові, стандартні, класичні, котрі не виходять за межу теоретичних даних, мають однозначний алгоритм розв'язку-II рівень.
1. До лікаря звернувся чоловік 43 років, який постійно мешкає в гірському селищі, що розташоване на висоті 2000 м над рівнем моря. Аналіз крові показує збільшеня кількості еритроцитів. Фізіологічні зміни яких показників необхідно врахувати лікарю при інтерпритації результатів обстеження?

Відповідь: кількість еритроцитів.
2. Чоловік 48 років знаходиться у стресовому стані внаслідок виробничого конфлікту. Які з гормонів приймають участь у запуску стресової реакції організму?

Відповідь: адреналін, норадреналін, кортикотропін.
3. Сексуальна активність людини збільшується у весняно-літній період і знижується в осінньо-зимовий. Який з наведених нижче гормонів приймає участь у реалізації сезонних змін синтезу тестостерону?

Відповідь: мелатонін.
4. При тимчасовому перебуванні в умовах високогір’я у людини виникає поліцитемія. Гіпоксія якого органу призводить до продукції еритропоетину і надлишкового вироблення еритроцитів?

Відповідь: гіпоксія нирок.
5. Під час екзамену у студента підвищився артеріальний тиск, збільшилась частота серцевих скорочень, частота дихання, посилилось потовиділення. Активацією якого відділу нервової системи визвані ці зміни?

Відповідь:активацією симпатичного відділу вегетативної нервової системи.
6. Жінка 30 років під час відпочинку на південному узбережжі Криму після тривалого знаходження під сонцем відчула слабкість, шум у вухах, запаморочення, після чого втратила свідомість. Порушення якої пристосувальної реакції обумовили виникнення цих симптомів?

Відповідь: дезадаптація в умовах високої температури - перегрівання.
7. Після отруєння чадним газом потерпілого розмістили в барокамеру, куди під високим тиском подали кисень. Знання яких фізіологічних властивостей сполук гемоглобіну дозволили використати гіпербаричну оксигенацію крові?

Відповідь: більша спорідненість гемоглобіну до кисню, ніж до чадного газу.
8. При швидкому підйомі на гору висотою 2500 м над рівнем моря в альпіністів спостерігали збільшення частоти серцевих скорочень, задуху. Що обумовило виникнення цих симптомів?

Відповідь: гостра гіпоксія.
9. До лікаря звернувся чоловік 38 років, керуючий крупним банком, із скаргами на головний біль, порушення сну, зниження працездатності, загальну слабкість, зниження потенції. Порушення якої пристосувальної реакції обумовили виникнення цих сиптомів?

Відповідь: порушення адаптації до психогенних факторів.
10. До лікаря звернувся чоловік 35 років із скаргами на знижений опір організму до інфекції. Які рекомендації може дати лікар?

Відповідь: закалювання організму-тренування холодом, водні процедури, зарядка під відкритим небом.
11. В клініці після певних порушень в межах лівої півкулі у хворого виникла зміна оцінки течії часу - хворий стверджує, що час зупинився.Яке порушення виникло у хворого?

Відповідь: порушення суб’єктивної оцінки часу.
12. Під час 2-х годинного заняття в аудиторії, яку тривалий час не провітрювали, у студентів зросла частота серцевих скорочень, частота дихання, з’явилась сонливість, відбулося зниження працездатності. Чим обумовлені зміни стану студентів?

Відповідь: зниженням вмісту кисню та збільшенням вмісту вуглекислого газу у вдихуваному повітрі.
13. До лікарні привезли хворого, якого швидко підняли з глибини моря 200 м, із скаргами на болі в кінцівках, головний біль, м’язову слабкість. Що могло обумовити появу цих скарг?

Відповідь: кесонна хвороба.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка