Тема: Цукровий діабет у дітей, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Цукровий діабет тип 1 І тип 2Сторінка1/9
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ

4 КУРСУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПЕДІАТРІЯ»

ТЕМА: Цукровий діабет у дітей, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Цукровий діабет тип 1 і тип 2.

Актуальність теми


Серед ендокринної патології цукровий діабет займає перше місце (більше 50% всіх ендокринних захворювань). Проблема ранньої діагностики та ефективного лікування цукрового діабету, його ускладнень є найбільш актуальною в сучасній ендокринології. Це пояснюється широким поширенням захворювання, постійним зростанням кількості дітей хворих на цукровий діабет. Головними причинами смерті та важких інвалідизуючих ускладнень цукрового діабету є: ниркова недостатність, сліпота, гангрена нижніх кінцівок, синдром Моріака. Знання клінічних проявів, діагностики та лікування цукрового діабету типу 1 та типу 2 дозволить зберегти повноцінне життя дитини, адже захворювання починається гостро і може призвести до діабетичної кетоацидотичної коми. Актуальність теми пов’язана зі складністю лікування діабету і його ускладнень.

Навчальні цілі


 1. Вивчити механізм дії інсулярного апарату в організмі здорової людини;

 2. Вивчити причини виникнення цукрового діабету, його клініку і ускладнення.

Знати:

 1. Місце цукрового діабету в структурі захворювань ендокринної системи.

 2. Захворювання, з якими необхідно провести диференціальний діагноз.

 3. Етіологію, патогенез цукрового діабету. Сучасні аспекти питання про цукровий діабет.

 4. Методи діагностики цукрового діабету.

Вміти:

 1. Обгрунтувати діагноз цукрового діабету клінічними, лабораторними і інструментальними методами.

 2. Вибрати при диференціальній діагностиці для кожної нозологічної одиниці характерні відмінні ознаки (по принципу алгоритму).

 3. Оформити історію хвороби, листок призначень.

Виховні цілі заняття:

Сформувати уявлення про вплив екологічних, соціальних і біологічних факторів на динаміку росту кількості хворих на цукровий діабет.

На матеріалі теми розвивати почуття відповідальності за своєчасність виявлення захворювання та правильність професійних дій для досягнення компенсації вуглеводного обміну.

При збиранні анамнезу врахувати деонтологічні і етичні аспекти.


Міждисциплінарна інтеграція


Дисципліни

Знати

Вміти

Забезпечуючи:

Анатомія
Гістологія
Фізіологія
Біохімія

Патфізіологія


Патанатомія

Пропедевтика внутрішніх хвороб
Топографію і будову підшлункової залози

Гістологічну будову острівців Лангерганса

Внутрішню секрецію підшлункової залози.

Хімію та обмін вуглеводів.

Патогенез цукрового діабету.

Морфологічні зміни в органах та тканинах при цукровому діабеті.

Клінічні прояви та методи лабораторної діагностики цукрового діабету


Пропальпувати підшлункову залозу.

Забезпечувані дисципліни


Госпітальна терапія

Нервові хвороби

Госпітальна педіатрія

Акушерство та гінекологія


Клініку, діагностику, лікування і профілактику цукрового діабету у дорослих та у хворих дитячого віку
Оцінити загальний стан хворого і встановити діагноз.


Провести диф.діагностику діабетичної нейропатії з іншими її видами.

Діагностувати цукровий діабет у дітей, у тому числі MODY-діабет.

Діагностувати гестаційний цукровий діабет.


Внутріпредметна інтеграція

Провести диф.діагностику цукрового діабету 1 і 2, пов’язаних з ендокринними захворюваннями та впливом хімічних речовин.


План і організаційна структура заняття


№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали метод. забезпечення

Час в хв.

1.

Підготовчий етап:

1. Організація заняття, постановка задач.


Заповнення акад.журналу

Акад.журнал, списки студентів

1

2.Постановка навчальних цілей


2

3. Контроль вихідного рівня знань та вмінь.

Другий

Фронтальне опитування, перевірка практичних навичок

Тести другого рівня. Перелік питань для опитування.

17

2.

Основний етап:

Самостійна робота студента під керівництвом викладача
Третій

Студенти самостійно проводять збір скарг, анамнезу, об’єктивний огляд.

Палата, фонендоскоп, апарат для вимірювання тиску, історія хвороби, листки призначення

45

3.

Заключний етап: 1.Контроль і корекція рівня професійних навичок.


Третій

Оформлення історії хвороби, оцінка результатів.

Студенти дають оцінку стану хворо-го (діагноз), роз-в’язують ситуаційні задачі, розшифро-вують ЕКГ, Rtg-грами, дані лабора-торних і інструмент. обстеженьСхема історії хвороби.

Історії хвороби, Rtg-грами, ЕКГ, аналізи, дані інструментальних методів обстежень.20

2.Підведення підсумків, оголошення оцінок.

3.Домашнє завдання, інструкція до виконання.

Підручники, конспекти лекцій.

Рекомендована література.

Перелік питань для опитування:


 1. Анатомія і фізіологія підшлункової залози.

 2. Структура інсуліну.

 3. Роль інсуліну в організмі.

 4. Етіологія і патогенез цукрового діабету.

 5. Класифікація цукрового діабету.

 6. Сучасні методи діагностики цукрового діабету.

 7. Диференціальний діагноз цукрового діабету.

 8. Основні клінічні симптоми цукрового діабету.

 9. Класифікація порушень глікемії.

 10. Клінічні особливості різних типів цукрового діабету у дітей.

 11. Діагностика цукрового діабету: рівень глікемії натще, тест толерантності до глюкози, глісовані білки, С-пептид.

 12. Критерії тяжкості перебігу захворювання.ЛІТЕРАТУРА:

 1. М.А.Жуковский. Детская эндокринология. М.: Медицина. - 1982. - 447 с.

 2. Педиатрия. Под ред. ДжГрефа. М.: Практика. - 1997. - 911 с.

 3. Э.П.Касаткина. Сахарный диабет у детей и подростков. М.:Медицина. - 1996. - 238 с.

 4. Б.А. Зелинский, Н.Б.Зелинская. Азбука больного сахарным диабетом. –Киев.: здоровье. –1991. –130 с.

 5. Ендокринологія. Підручник: П.М. Боднар П.М., О.М. Приступюк, О.В. Щербак та ін. За ред.: проф. П.М. Боднара. – К.: Здоров’я, 2002. – 512с.

 6. Ендокринологія. Підручник. А.С. Єфімов, П.М. Боднар, О.В. Большова – Зубковська та ін. За ред.: А.С. Єфімова. – К.: Вища школа, 2004. – 494с.

 7. Эндокринология. Учебник. И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.Ф. Фадеев. – М.: Гэотар, 2007. – 432 с.

 8. Використати навч.таблиці і схеми.


ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

Назвати найважливіший фактор регуляції секреції інсуліну:

  1. Рівень ліпідів в крові

  2. Рівень лактату в крові

  3. Рівень пірувата в крові

  4. Рівень гліцерину в крові

  5. Рівень глюкози в крові

 1. Ознака цукрового діабету 1-го типу:

  1. Початок хвороби поступовий

  2. Частота діабету у родичів

  3. Вік до початку захворювання старший 40 років

  4. Інсулінотерапія

  5. Інсулін плазми в нормі, або гіперінсулінемія

 1. Назвіть ознаки порушення толерантності до вуглеводів:

  1. Цукор крові натще 4,9 ммоль ∕ л; через 2 год. навантаження глюкозою – 6,2 ммоль ∕ л

  2. Цукор крові натще 7,2 ммоль ∕ л; через 2 год. навантаження глюкозою–12,2 ммоль ∕ л

  3. Цукор крові натще 4,8 ммоль ∕ л; через 2 год. навантаження глюкозою – 7,9 ммоль ∕ л

  4. Цукор крові натще 4,2 ммоль ∕ л; через 2 год. навантаження глюкозою–11,2 ммоль ∕ л

  5. Цукор крові натще 4,6 ммоль ∕ л; через 2 год. навантаження глюкозою–15,2 ммоль ∕ л

 1. Основний симптом цукрового діабету:

  1. Брадикардія

  2. Екзофтальм

  3. Поліурія

  4. Поллакіурія

  5. Схуднення

 1. Який орган уражається при цукровому діабеті?

  1. Наднирники

  2. Щитовидна залоза

  3. Нирки

  4. Шлунок

  5. Кишечник

 1. Синдром Моріака характеризується:

  1. ЦД 2 типу у дітей + ожиріння + статевий і фізичний недорозвиток + спленомегалія

  2. ЦД 1 типу у дорослих + ожиріння + + гіпогонадизм + гепатомегалія

  3. ЦД1 типу у дітей + дефіцит ваги + статевий і фізичний недорозвиток + гепатомегалія

  4. ЦД 1 типу у дітей + ожиріння + статевий і фізичний недорозвиток + гепатомегалія

  5. ЦД 2 типу у дорослих + ожиріння + гіпогонадизм + гіпотиреоз

7. Чим відрізняється інсулін людини від свинного інсуліну?

 1. Одною амінокислотою

 2. Двома амінокислотами

 3. Трьома амінокислотами

 4. Чотирма амінокислотами

 5. П’ятьма амінокислотами

8. Найбільш характерний симптом цукрового діабету:

 1. Поліартралгія

 2. Задуха

 3. Шкірний і генітальний свербіж

 4. Періодична поява набряків

 5. Безсоння

9. В якому віці найчастіше зустрічається цукровий діабет 2 типу?

 1. Від 10 до 20 років

 2. Від 20 до 30 років

 3. Від 30 до 40 років

 4. Від 40 до 50 років

 5. Старше 50 років

10. Найбільш часта причина цукрового діабету:

 1. Психічна і фізична травма

 2. Інфекція

 3. Спадковість

 4. Ожиріння

 5. ОхолодженняЗАДАЧІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЗАДАЧА 1.

У хворого хлопчика, 10 років, який має зріст 138 см та вагу 29 кг вперше виявлена глікемія натще16 ммоль/л, добова глюкозурія 60 г/л. Аналогічні показники були отримані також 3 дні тому. Поставте діагноз:A Порушення толерантності до глюкози;

B Цукровий діабет вперше виявлений 1 типу;

C Цукровий діабет вперше виявлений 2 типу;

D Ниркова глюкозурія;

E Транзиторна гіперглікемія

ЗАДАЧА 2.

Дівчинка О. 11 років, поступила з скаргами на підвищений сечопуск, спрагу, втрату маси тіла, спостерігається у дитячого гінеколога з діагнозом: грибковий вульвіт, проведене протигрибкове лікуваннян не дає ефекту. Яке обстеження необхідно призначити.A Загальний аналіз крові

B Аналіз крові на глюкозу

C Загальний аналіз сечі;

D Визначення печінкових проб у крові;

E Визначення електролітів крові

ЗАДАЧА 3.

Хворий 10 років. Після перенесеного грипу з’явились скарги на сухість у роті, спрагу, великий діурез, значну втрату ваги. При обстеженні виявлену суху шкіру, піодермію, кровоточивість ясен, збільшення печінки. Який найбільш ймовірний діагноз?А Нецукровий діабет

Б Вірусний гепатит

С Цукровий діабет

D Анорексія нервоза

Е Дифузний токсичний зоб

ЗАДАЧА 4.

При обстеженні підлітка виявлено глюкозурію – 12 г/л, глікемію – 4,5 ммоль/л. Тест на толерантність до глюкози: натще – 4,5 ммоль/л, через 1 год. – 7,5 ммоль/л, через 2 год. – 5,6 ммоль/л. Ваш попередній діагноз:A Ниркова глюкозурія;

B Цукровий діабет тип 1;

C Нецукровий діабет;

D Цукровий діабет тип 2;

E Порушення толерантності до глюкози
ЗАДАЧА 5.

До педіатра звернулася мати дівчинки, що скаржиться на відставання дитини в рості та статевому розвитку, часте сечовипускання, погане загоєння ранок на шкірі. Об’єктивно: рум’янець на щоках, сухість шкіри та слизових оболонок. Яке обстеження призначити дитині для уточнення діагнозу?A Аналіз крові на глюкозу;

B Загальний аналіз крові;

C Загальний аналіз сечі;

D Статевий гормональний фон

E Rtg – графія черепа

ЗАДАЧА 6.

Хлопчик, 16 років, скаржиться на втрату ваги (5-6кг за півроку), помірну сухість у роті, спрагу, поліурію. Хворіє 7-8 місяців. Зріст – 171см, вага – 52 кг. Шкіра та слизові оболонки помірно сухі. Глікемія натще – 10,1ммол/л; глюкозурія -20г/л, реакція сечі на ацетон –негативна. Яке дослідження дозволить з’ясувати тип цукрового діабету:A Визначення рівня глюкагону;

B Визначення HLA-антигенів;

C Глікемічний профіль;

D Визначення рівня С-пептиду;

E Титр антитіл до інсуліну

ЗАДАЧА 7.

Дівчинку, 15 років прооперовано з приводу гострого апендициту. Дефіцит маси тіла 10кг. Після операції рівень глюкози капілярної крові натще – 6,7ммоль\л, після їжі – 11,2ммоль\л, глікований гемоглобін - 8%. Дайте трактування наведеним даним:A Нормальні показники;

B Пацієнт входить до групи ризику з цукрового діабету;

C Порушена толерантність до глюкози;

D Цукровий діабет;

E Післяопераційна гіпоінсулінемія

ЗАДАЧА 8.

Дитина, 12 років, скаржиться на спрагу, часте сечовипускання, загальну слабкість, втрату ваги. Шкіра суха, щоки червоні, Дихання везикулярне. Тони серця звучні. Симптомів подразнення очеревини немає. Яке дослідження є найбільш інформативним для уточнення діагнозу:A Загальний аналіз крові;

B Загальний аналіз сечі;

C Аналіз сечі за Зимницьким;

D Аналіз крові на печінкові проби;

E Аналіз крові на цукор

ЗАДАЧА 9.

Дівчинка, 13 років, захворіла на цукровий діабет після ГРВІ. Отримувала 4 ін’єкції інсуліну короткої дії. Через 2 тижні від початку лікування почалися гіпоглікемії. Дозу інсуліну поступово зменшували до повної відміни. Зберігається нормоглікемія при глюкозурії. З чим пов’язаний такий стан:A Реакція організму на вірусну інфекцію;

B Транзиторна гіперглікемія;

C Ремісія цукрового діабету;

D Неправильна діагностика цукрового діабету;

E Особливості перебігу пубертатного періоду

ЗАДАЧА 10.

Дівчинка, 11 років, спостерігається у ендокринолога з приводу ожиріння. Батько хворіє на цукровий діабет. Зріст хворої – 150см, вага –57кг, АТ – 130/80мм рт.ст. Глюкоза крові натще – 5,4ммоль\л, холестерин – 5,2 ммоль/л. Які засоби первинної профілактики цукрового діабету для даної хворої:A Позбавитись зайвої ваги;

B Нормалізувати артеріальний тиск;

C Призначити гепатопротектори;

D Призначити сечогінні препарати;

E Призначити гіполіпідемічні засоби

ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ВИХІДНОГО РІВНЯ

1.E


2.D

3.C


4.C

5.C


6.D

7.A


8.C

9.E


10.C
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ЗАДАЧ

1.В


2.В

3.С


4.А

5.А


6.Д

7.Д


8.Е

9.С


10.А

ТЕМА: Хронічні ускладнення цукрового діабету у дітей: діабетична ретинопатія, нефропатія, нейропатія та діабетична стопа. Синдром Моріака.

Знання особливостей перебігу мікро- і макроангіпатій при цукровому діабеті є обов’язковим для лікарів усіх спеціальностей і особливо педіатрів. Проблема ранньої дігностики та ефективного лікування хронічних ускладнень цукрового діабету у дітей є актуальною.

На думку Комітету експертів по цукровому діабету при ВООЗ “діабет і його судинні ускладнення будуть постійно збільшуючим тягарем охорони здоров’я”. Розповсюдженість цукрового діабету – суттєвий фактор росту числа серцево-судинних захворювань, які розвиваються в більшості хворих на цукровий діабет, особливо у тих, які хворіють ним з дитинства.

Навчальні цілі


 1. Ознайомитися з епідеміологічними дослідженнями цукрового діабету України і у світі.

Знати:

 1. Фактори розвитку діабетичної макро-, мікроангіопатії, нейропатії

 2. Етіологію, патогенез діабетичної макро-, мікроангіопатії, нейропатії;

 3. Етіологію, патогенез синдрому діабетичної стопи у дітей

 4. Етіологію, патогенез синдрома Моріака


Вміти:

 1. Призначити необхідні обстеження для виявлення діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок, нефропатії, вегетативної та периферійної нейропатії;

 2. Аналізувати дані, отримані під час опитування та обстеження хворих з діабетичною ангіопатією та нейропатією;

 3. Призначити лікування при кожному виді ангіопатій та нефропатій.

 4. Призначити необхідні обстеження для виявлення синдрому Моріака у дітей.

 5. Оформити історію хвороби, листок призначень.

Виховні цілі заняття:

На матеріалі теми розвивати почуття відповідальності за своєчасність виявлення захворювання та правильність професійних дій для досягнення компенсації вуглеводного обміну як основного фактора профілактики хронічних судинних і неврологічних ускладнень цукрового діабету.

При збиранні анамнезу врахувати деонтологічні і етичні аспекти.

Міждисциплінарна інтеграція


Дисципліни

Знати

Вміти

Забезпечуючи:

Фізіологія

Біохімія


Патфізіологія
Патанатомія


Перетравлювання та всмоктування вуглеводів. Роль глюкози в забезпеченні пластичних та енергетичних потреб людини.

Обмін вуглеводів.

Патогенез ускладнень цукрового діабету.

Морфологічні порушення в органах та тканинах при цукровому діабеті.
Пропальпувати підшлункову залозу.

Забезпечувані дисципліни


Госпітальна терапія

Нервові хвороби


Госпітальна педіатрія


Акушерство та гінекологія

Госпітальна хірургія

Судинна хірургіяКлініку, діагностику, лікування і профілактику цукрового діабету у дорослих та у хворих дитячого вікуПризначити лікування хворим на цукровий діабет у разі гострих судинних порушень.

Диференціювати прояви діабетичних невропатій від невропатій іншого генезу.

Діагностувати цукровий діабет у дітей та підлітків (MODY-діабет).

Змінювати характер терапії під час вагітності, з урахуванням ускладнень.

Вносити корекції в лікування хворих з ускладненнями при цукровому діабеті.

Вносити корекції в лікування хворих з ускладненнями при цукровому діабеті.


Внутрішньопредметна інтеграція

Провести диф.діагностику цукрового діабету 2 типу від інших типів діабету, зумовлених дією гормональних і негормональних факторів


План і організаційна структура заняття


№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали метод. забезпечення

Час в хв.

1.

Підготовчий етап:

1. Організація заняття, постановка задач.


Заповнення акад.журналу

Акад.журнал, списки студентів

1

2.Постановка навчальних цілей


2

3. Контроль вихідного рівня знань та вмінь.

Другий

Фронтальне опитування, перевірка практичних навичок

Тести другого рівня. Перелік питань для опитування.

17

2.

Основний етап:

Самостійна робота студента під керівництвом викладача
Третій

Студенти самостійно проводять збір скарг, анамнезу, об’єктивний огляд.

Палата, фонендоскоп, апарат для вимірювання тиску, історія хвороби, листки призначення

45

3.

Заключний етап: 1.Контроль і корекція рівня професійних навичок.


Третій

Оформлення історії хвороби, оцінка результатів.

Студенти дають оцінку стану хворого (діагноз), розв’язують ситуаційні задачі, розшифровують ЕКГ, Rtg-грами, дані лабораторних і інструментальних обстеженьСхема історії хвороби.

Історії хвороби, Rtg-грами, ЕКГ, аналізи, дані інструментальних методів обстежень.20

2.Підведення підсумків, оголошення оцінок.

3.Домашнє завдання, інструкція до виконання.

Підручники, конспекти лекцій.

Рекомендована література.

Перелік питань для опитування:


 1. Патогенетична роль хронічної гіперглікемії в розвитку хронічних судинних і неврологічних ускладнень цукрового діабету у дітей.

 2. Класифікація ретинопатій. Клініка, діагностика.

 3. Класифікація нефропатій. Клініка, діагностика.

 4. Класифікація нейропатій. Клініка, діагностика.

 5. Поняття про синдром діабетичної стопи: класифікація, клініка, діагностика.

 6. Профілактика розвитку синдрому Моріака.

 7. Профілактика розвитку хронічних ускладнень цукрового діабету.

 8. Поняття про самоконтроль, значення його в запобіганні хронічним ускладненням цукрового діабету.

 9. Схема і терміни динамічного спостереження хворих на цукровий діабет із хронічними ускладненнями. Раціональне працевлаштування. Медико-соціальна експертиза.


Література


 1. Сахарный диабет и его осложнения у детей и подростков / Н.В. Филиппова, Е.А.Будрейко, Л.Д.Никитина и др. – Х., 2005. – 200 с.

 2. Ендокринологія. Підручник. А.С. Єфімов, П.М. Боднар, О.В. Большова – Зубковська та ін. За ред.: А.С. Єфімова. – К.: Вища школа, 2004. – 494с.

 3. Посібник з ендокринології. П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко, В.Є. Мілер’ян та ін. За ред.: П.М. Боднара і С.Д. Максименка. К.: Здоров’я, 2004. – 184с.

 4. Особливості ендокринної патології в різних вікових періодах: Проблеми та шляхи вирішення. Збірник / Відповідальний редактор Засл. діяч науки і техніки України Коренєв М.М.; – Харків, 2005.– 122 с.

 5. Эндокринология. Учебник: П.Н. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.И. Комиссаренко, А.М. Приступюк. Под ред.: проф. П.Н. Боднара. – Винница. Нова книга. 2007. – 344с.

 6. Эндокринология. Учебник. И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.Ф. Фадеев. – М.: Гэотар, 2007. – 432 с.

 7. Використати навч.таблиці і схеми.


ТЕСТИ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

 1. Скільки стадій виділяють в розвитку діабетичної нефропатії?

 1. Одну.

 2. Дві.

 3. Три.

 4. Чотири.

 5. П’ять.

2. Яка основна патогенетична ланка розвитку діабетичного гломерулосклерозу?

 1. Гіперкаліемілія.

 2. Порушення синтезу білків, жирів.

 3. Підвищена активність наднирників, гіпофізу.

 4. Аутоалергія.

 5. Гіперхолестеринемія.

3. Що поражається при діабетичній рентинопатії?

 1. Рогівка.

 2. Кон’юктива.

 3. Райдужна оболонка.

 4. Скловидне тіло.

 5. Судини сітківки.

4. Що таке синдром Альтгаузена-Сорокіна?

 1. Низький лейкоцитоз і наявність білка в сечі.

 2. Високий лейкоцитоз і наявність білка в сечі.

 3. Високий гемоглобін і наявність еритроцитів в сечі.

 4. Еритроцитоз і велика кількість лейкоцитів в сечі.

5. Скільки стадій виділяють в розвитку діабетичної ретинопатії?

 1. Одну.

 2. Дві.

 3. Три.

 4. Чотири.

 5. П’ять.

 1. Які мікроангіопатії бувають при цукровому діабеті?

  1. Атеросклероз аорти.

  2. Атеросклероз судин мозку.

  3. Нефроангіопатія.

  4. Атеросклероз периферичних судин.

  5. Генералізований атеросклероз.

 2. Розвиткові діабетичної мікроангіопатії сприяє дієта:

  1. Багата жирами.

  2. Багата вуглеводами.

  3. Багата білками.

  4. Багата жирами і бідна білками.

  5. Бідна жирами і багата білками.

 3. Характерна ознака синдрому Кіммельстіла-Уілсона:

  1. Ретинопатія.

  2. Артеріальна гіпотонія.

  3. Гіпоазотемія.

  4. Відсутність набряків.

  5. Гіпонатріємія.

9. Скільки стадій виділяють в розвитку мікроангіопатій нижніх кінцівок?

 1. Одну.

 2. Дві.

 3. Три.

 4. Чотири.

 5. П’ять.

10.Зміни в сечі при діабетичній нефропатії:

 1. Гіперстенурія.

 2. Відсутність гематурії.

 3. Відсутність піурії.

 4. Гематурія, гіалінові і зернисті циліндри.

 5. Наявність солей.


ЗАДАЧІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЗАДАЧА 1.

Для синдрому Моріка характерно:


 1. Затримка фізичного розвитку, гепатомегалія, цукровий діабет

 2. Випередження за показниками фізичного розвитку, спленомегалія, цукровий діабет

 3. Відповідний фізичний розвиток, гепатомегалія, спленомегалія

 4. Наднирникова недостатність, судоми, артеріальна гіпертензія

 5. Відповідний фізичний розвиток, гепатомегалія, артеріальна гіпертензія

ЗАДАЧА 2.

Вкажіть основні ознаки препроліферативної діабетичної ретинопатії: 1. Розширення вен сітківки

 2. Мікроаневризми

 3. Крововиливи

 4. Проліферативні зміни в сітківці

 5. Зниження або втрата зору

ЗАДАЧА 3.

Хворий К., 18 років від народження хворіє на цукровий діабет. Протягом останнього року доза інсуліну зменшилася на 14 ОД. В аналізі сечі: білк - 1,7 г/л, цукр - 0,8 %, багато еритроцитів, циліндрів. Зазначені ознаки є проявом:

А. Інсулінорезистентності

В. Діабетичної нефропатії

С. Декомпенсації цукрового діабету

D. Пієлонефриту

Е. Синдрому хронічного передозування інсуліну

ЗАДАЧА 4.

У хворої 15 років, що страждає на цукровий діабет протягом 8 років глікемія натще - 10,2 ммоль/л, постпрандіальна - 14,3 ммоль/л, добова глюкозурія - 41,1 г/л, альбумінурія - 230 мг / добу, АТ -110/70 мм рт ст. Визначіть діагноз?

A. Цукровий діабет 1 типу у стані декомпенсації, діабетична нефропатія

B. Цукровий діабет 1 типу у стані декомпенсації, діабетична мікроальбумінурія

C. Цукровий діабет 1 типу у стані декомпенсації, протеїнурія

D. Цукровий діабет 1 типу у стані декомпенсації, діабетична нефропатія, хронічна ниркова недостатність І ступеня

E . Цукровий діабет 1 типу у стані декомпенсації

ЗАДАЧА 5.

Жінка 18 років, хворіє на цукровий діабет з 2-річного віку, ускладнений прогресуючою діабетичною ретинопатією та нефропатією консультується стосовно можливості вагітності. Яка доцільна рекомендація хворій?

A. Вагітність небажана

B. Вагітність можлива при стійкій компенсації цукрового діабету

C. Вагітність можлива після проведення фотокоагуляції сітківки

D. Вагітність можлива при зменшенні протеїнурії

E. Вагітність протипоказана

ЗАДАЧА 6.

Які антигіпертензивні засоби найбільш доцільні у лікуванні хворих дітей на цукровий діабет з нефропатією?

A. Інгібітори АПФ

B. Селективні агоністи імідазолінових рецепторів

C. β-адреноблокатори

D. Блокатори кальцієвих каналів

E. Тіазидові діуретики

ЗАДАЧА 7.

Хворому на цукровий діабет 1 типу встановлено діагноз ”проліферативної діабетичної ретинопатії”. Який з вказаних методів лікування найдоцільніше призначити пацієнту? 1. Підтримка оптимального глікемічного контролю

 2. Лазерна фотокоагуляція

 3. Кріокоагуляція, вітректомія

 4. Контроль і корекція артеріального тиску

 5. Все вище зазначене

ЗАДАЧА 8.

Пацієнт 15 років, хворіє 10 років на цукровий діабет, скаржиться на наявність на гомілках обох ніг коричневих плям. При огляді: по передніх поверхнях обох ніг атрофічні коричневі плями діаметром до 1 см, оточені незміненою шкірою, безболісні. Ваш попередній діагноз:

A. Ліпоїдний некробіоз

B. Діабетична дерматопатія

C. Діабетиди

D. Діабетична ксантома

E. Ангіотрофоневроз

ЗАДАЧА 9.

Пацієнтка 14 років від народження хворіє на цукровий діабет, скаржиться пекучий біль в ногах, який посилюється в спокої, не може втриматись на п’ятках. Ознаки слабкості згиначів стоп від’ємні. Спостерігається зниження ахіллового і колінного рефлексів. Рівень глікемії протягом доби коливається в межах 7,2 – 9,0 ммоль/л. Ваш попередній діагноз:


 1. Цукровий діабет 1 тип, середньої важкості в стадії субкомпенсації. Діабетична дистальносиметрична полінейропатія нижніх кінцівок

 2. Цукровий діабет 1 тип, середньої важкості в стадії декомпенсації. Діабетична дистальносиметрична полінейропатія нижніх кінцівок

 3. Цукровий діабет 1 тип, важкої форми в стадії субкомпенсації. Діабетична дистальносиметрична полінейропатія нижніх кінцівок

 4. Цукровий діабет 1 тип, важкої форми в стадії декомпенсації. Діабетична моторна полінейропатія нижніх кінцівок

 5. Цукровий діабет 1 тип, середньої важкості в стадії декомпенсації. Діабетична моторна полінейропатія нижніх кінцівок.

ЗАДАЧА 10.

Пацієнтка 14 років хворіє на цукровий діабет протягом 10 років. Цукровий діабет в стані компенсації. Турбують біль у животі, здуття, неоформлені випорожнення, імперативні випорожнення уві сні. Ваш попередній діагноз?

A. Хронічний гепатит

B. Хронічний холецистит

C. Діабетичний гепатоз

D. Хронічний гастрит

E. Діабетична ентеропатія

ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1.D


2.B

3.D


4.D

5.C


6.C

7.D


8.A

9.D


10.D
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ ДО ЗАДАЧ

 1. А.

 2. С.

 3. В.

 4. В.

 5. С.

 6. А.

 7. Е.

 8. А.

 9. А.

 10. Е.


ТЕМА: Невідкладні стани за цукрового діабету у дітей.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка