Тема 3: Розлади сприймання ( агнозії ). І. Актуальність темиСкачати 80.46 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір80.46 Kb.
#42087
Методична розробка практичного заняття з медичної психології

по темі: : « Розлади сприймання ( агнозії )»для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність – медична психологія).


ТЕМА 3: Розлади сприймання ( агнозії ).
І. Актуальність теми – у зв’язку із зростанням кількості неврологічних захворювань та уражень центральної нервової системи спричинених іншими чинниками значно почастішали випадки агнозтичних порушень, які до того ж значно погіршують якість життя пацієнта та порушують його повсякденне життя. Тому дуже важливим є вчасне виявлення таких порушень та їх корекція.

ІІ. Навчальні цілі заняття:
Мати уявлення (α – І): про будову основних сенсорних систем організму, про види порушення сприймання, види агнозій
Ознайомитись (α – І): із різними видами агнозій, які виникають при ураженні різних відділів кори головного мозку.

 1. Знати (α – ІІ): будову зорового аналізатора; функції окремих ланок зорового аналізатора і симптоматика їх уражень; будову і функціі шкірно-кінестетичного аналізатора. Шляхи проведення поверхневоі та глибокоі чутливості; ознаки верхньо- і нижньотім’яного синдромів; побудову і симптоми ураження різних відділів слухового аналізатора; основні агностичні порушення.
 1. Оволодіти (α – ІІІ):методами нейропсихологічного дослідження розладів сприймання.
 1. Вміти (α – ІІІ): діагностувати різні види агнозій.

ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі): деонтологічні принципи спілкування з хворими, правові аспекти діагностики та лікування хвороб центральної нервової системи, правила розуміючої (феноменологічної) психології.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція.Дисципліна

Знати

Вміти

 1. Попередні(забезпечуючі) дисципліни:

Нормальна фізіологія

Загальна психологія


Офтальмологія

ЛОР хворобиФізіологічні особливості функціонування основних сенсорних систем

поняття про психічні процеси, стани.
Принципи будови та функціонування зорового апарату
Принципи будови та функціонування слухового апарату

 1. Наступні дисципліни ті, що забезпечуються:

Психіатрія

Неврологія

Медична психологія
 1. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни):

Тема 6: порушення памяті та уваги при ураженні ЦНС.

Тема 9: нейропсихологічні синдроми при ураженні кори та підкірки.

V. Зміст теми заняття:

Теоретичні питання:

1. Зорова система. Будова зорового аналізатора.

2. Функції окремих ланок зорового аналізатора і симптоматика їх уражень;

3. Зорові агнозії.

4. Види зорових агнозій.

5. Предметна агнозія.

6. Агнозія на обличчя.

7. Оптико – просторова агнозія.

8. Агнозія на літери ( літеральна ).

9. Кольорова агнозія.

10. Симультанна агнозія.

11. Шкірно – кінестетичний аналізатор. Будова шкірно - кінестетичного аналізатора.

12. Шляхи проведення поверхневої і глибокої чутливості.

13. Тактильні агнозії.

14. Нижньотім’яний синдром (астеріогнозис);

15. Верхньотім’яний синдром (соматоагнозія).

16. Слуховий аналізатор.Будова слухового аналізатора;

17. Симптоми ураження різних рівнів слухового аналізатора.

18. Слухові агностичні порушення:

Слухова агнозія.

Аритмія .

Амузія.


Агнозіяце порушення здатності розпізнавання.

VІ. План та організаційна структура заняття.


Ос основні етапи заняття,

їх функції та змістНавчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Контролю, наочності, інструктивні, обладнання, тощоРозподіл

часу


Підготовчий етап.

Постановка навчальної мети та мотивація.

Контроль вихідного рівня знань.


 1. Симптоми ,які виникають при уражені різних ланок основних сенсорних систем

 2. Основні види агнозій.

Основний етап.

Формування професійних вмінь та навичок: 1. Навчитися діагностувати різні види агнозій

 2. Навчитися визначати місце ураження в залежності від наявної агнозії.

Підсумковий етап.

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок


Підведення підсумків заняття.
Домашнє завдання

ІІ
ІІ
ІІ
ІІІ

ІІІ


ІІІ

Індивідуальна теоретична співбесіда(опитування)

 • тестовий контроль ІІ рівня


метод формування вмінь:

професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних, ситуаційних задачМетод контролю навичок:

Індивідуальний контроль навичок та їх результатівМетод контролю вмінь:

 • Тестовий контроль ІІІ рівня


-питання ІІ рівня

-тести ІІ рівня

-структурно-логічні схеми

Алгоритм щодо формувань практичних навичок та професійних вмінь.

Таблиці, слайди.


Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Рекомендована література


2-3хв

10-25%

60-90%

10-20%

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття:

Тести з множинним вибором

 1. Які види агнозій відносяться до зорових?

А)літеральна+

Б)анозогнозія

В)предметна+

Г)агнозія текстури об’єкта

Д)симультанна


 1. Які агнозії мають найбільше клінічне значення?

А)зорові+

Б)смакові

В)слухові+

Г)тактильні+

Д)нюхові


 1. Які види синдромів виникають при ураженні тім'яної ділянки кори?

А)середньотім'яний

Б)нижньотім'яний+

В)загальнотім'яний

Г)верхньотім'яний+
 1. Які порушення виникають при ураженні правої скроневої долі?

А)сенсорна афазія

Б)амузія+

В)слухова агнозія+

Г)аритмія+

Д)кольорова агнозія
Тести на знаходження пар


 1. з'єднайте види агнозій з зоною ураження:

а) тім'яна доля а)зорові агнозії

б)скронева доля б)тактильні агнозії

в)потилична доля в)слухові агнозії


 1. вкажіть відомі вам типи зорових агнозій

а)

б)

В)Г)

Д)

Е)
 1. вкажіть типи слухових гностичних порушень

а)

б)

в)Варіант клінічної задачі.

1.Хворий В. 26 років отримав черепно-мозкову травму у потиличну ділянку. При дослідженні виявлено, що хворий не може назвати предмет, але правильно описує його частини, а також не може впізнати родичів доки не почує їхній голос.

Які види порушень спостерігаються у цього хворого?

2.Хворий А. 67 років переніс ішемічний інсульт. Зміни виявлені при огляді зі сторони вищих психічних функцій такі: хворий не може при обмацуванні предмета з закритими очима назвати його.

Вкажіть на ймовірну локалізацію ішемічного вогнища. Який нейропсихологічний синдром спостерігається у цього хворого?

Відповіді для самоконтролю. 1. У хворого спостерігається предметна зорова агнозія і агнозія на обличчя.

 2. У хворого вогнище у нижньотімяній ділянці. У нього спостерігається нижньотімяний синдром.Інформацію, яка необхідна для формування знань-вмінь, що забезпечують досягнення мети заняття, можна знайти у джерелах:
1. Е.Д. Хомская Нейропсихология - 4-е видання – Питер2007

2.І.М. Тонконогий А.Пуанте Клиническая нейропсихология Питер2007

3.А.Р. Лурия Высшие корковые функции человека

Питер 2008

4.учебник Клиническая психология 3-е издание под редакцией Б.Д. Карвасарского

Питер 2007

5. Топическая диагностика заболеваний нервной системы

А.В. Триумфов

Москва 1998.

Підготувала: ас. Московко Г.С.Затверджено на засіданні кафедри, прот.№_ від «__»__ 20 р.
Каталог: downloads -> medpsychology
medpsychology -> Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі
medpsychology -> Тема класифікація порушень психофізичного розвитку по типу дизонтогенезу. І. Актуальність теми
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> „Первісне уявлення про душу. Анімізм. Тотемізм. Фетишизм.”
medpsychology -> Патопсихологічна семіотика при шизофренії та афективно-ендогенних психозах 4 год
medpsychology -> Індивідуальна психологія Адлера
medpsychology -> Предмет, методи дослідження історії психології, завдання
medpsychology -> Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків
medpsychology -> «Визначення ефективності психокорекції»
medpsychology -> Календарний план практичних та самостійних занять під керівництвом викладача з «Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці» для студентів VІ курсу медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»

Скачати 80.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал