Тема №1: вступ. Періодизація історії української літературної мовиСкачати 217.98 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір217.98 Kb.
ТЕМА №1: ВСТУП. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ.

 1. Предмет, завдання і значення курсу історії української літературної мови, його зв`язок з іншими філологічними дисциплінами.

 2. Розмежування понять „літературна мова”, „мова художньої літератури”, „народнорозмовна мова”, „книжна мова”.

 3. Походження української мови.

 4. Джерела та найголовніша література з історії української літературної мови.

 5. Періодизація історії української літературної мови.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища школа, 1971. – С. 5-96.

 2. Курс історії української літературної мови / за ред. І. К. Білодіда. – К.: АН УРСР, 1958. – Т.1. – С. 5-19.

 3. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.: АртЕк, 2001. – С. 3-9.

 4. Франко З.Т. Боротьба за українську мову в дожовтневий період // Мовознавство. – 1990. –№6. – С. 11-17.

 5. Франко З.Т. Функціонування української мови в радянський період // Мовознавство. – 1991. – №1. – С. 1-9.

 6. Жовтобрюх М.А. Євген Костянтинович Тимченко – вчений і педагог // Мовознавство. – №5. – С. 63-70.


ЗАВДАННЯ

І. Законспектувати (тезисно) статті, вміщені в „Історії української мови. Хрестоматія”. – К.: Либідь, 1996.

ІІ. Законспектувати статті:

Франко З.Т. Боротьба за українську мову в дожовтневий період // Мовознавство. – 1990. – №6. – С.11-17.

Франко З.Т. Функціонування української мови в радянський період // Мовознавство. – 1991. – №1. – С. 1-9.

Жовтобрюх М.А. Євген Костянтинович Тимченко – вчений і педагог // Мовознавство. – №5. – С. 63-70.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1.Що є предметом вивчення історії української літературної мови?

2.У чому полягає розмежування понять „літературна мова”, „мова художньої літератури”, „народнорозмовна мова”, „книжна мова”?

3.Які існують погляди вчених на проблему походження української мови?

4.Яка існує найголовніша наукова література та джерела вивчення історії української літературної мови?

5.У чому полягає суть періодизації історії української літературної мови?


ТЕМА №2: ЗАРОДЖЕННЯ ГРАМАТИЧНОЇ НАУКИ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ НА УКРАЇНІ У ХVІ – ХVІІ СТ.

1.Мовні особливості "Граматики словенської" Л.Зизанія (І596р.) та ”Граматики словенської” І.Ужевича (1643р.).

2."Граматика словенська" М.Смотрицького (І6І9р.), її значення для розвитку української граматичної науки.

3.Структура "Лексису" Л.Зизанія, його лексичні, морфологічні та фонетичні риси.

4."Лексиконь славенороскій" П. Беринди (1627р.), його структура, реєстр, основні мовні особливості.

5.Значенння "Синоніми славеноросской" невідомого автора, "Лексикона латинського" Є.Славинецького, "Лексикона словено-латинського" Є.Славинецького та А. Корецького-Сатановського, "Розмови" (ХVІ ст.), "Семимовника" невідомих авторів для розвитку української лексикографії.


ЛІТЕРАТУРА

1.Німчук В.В. Мовознавство на Україні в ХІV-ХVІІ ст. – К.: Наук.думка, 1985. – 223с.

2.Німчук В.В. Памво Беринда і його "Лексиконь славеноросскій и имень тлькованіе" // Лексикон славенороський Памво Беринди. Пам'ятки української мови ХVІІ ст. – К.: АН УРСР, 1961. – С.5-26.

3.Німчук В.В. "Лексис" Лаврентія Зизанія – перший український друкований словник // Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская. Пам'ятки української мови ХVІ-ХVІІ ст. – К.: Наук.думка, 1964. – С.7-23.

4.Німчук В.В. "Синоніма славеноросская" – пам'ятка давньої українсь­кої лексикографії // Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская. Пам'ятки української мови ХVІ-ХVІІ ст. – К.: Наук. думка, 1964. – С.93-98.

5.Німчук В.В. "Лексиконь латинський" та "Лексікон словено-латинський" і їх місце в історії старої української лексикографії // Лекси­кони Є.Славинецького та А. Корецького-Сатановського. Пам'ятки української мови. – К.: Наук.думка, 1973. – С.5-59.

6.Крижко О.А. Українська лексикографія кінця 16 – ІІ пол. 17 століття. Лекція для студентів філологічних факультетів. – Бердянськ, 2003. – 38с.
ЗАВДАННЯ

І.Зробити анотацію законспектованої праці:

Крижко О.А. Українська лексикографія кінця 16 - ІІ пол. 17 століття. Лекція для студентів філологічних факультетів. – Бердянськ, 2003. – 38с.

ІІ.Виписати по 10 словникових статей із "Лексису" Л.Зизанія, "Лексикону славенороського" П.Беринди.

ІІІ. Написати реферат на тему "Розвиток української лексикографії у ХVІ-ХVІІ ст." (загальний огляд).

ІV. За збірником Н.Д. Бабич (Історія української літературної мови. – Львів: Світ, 1993) виконати вправи №42, №43.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1. Яку структуру та мовні особливості мають „Граматика словенська” Л. Зизанія (1596 р.) та „Граматика словенська” І. Ужевича (1643 р.)?

2.Яке значення має „Граматика словенська” М. Смотрицького (1619 р.) для розвитку української граматичної науки?

3.Яку структуру, лексичні, морфологічні та фонетичні риси має „Лексисъ” Л.Зизанія?

4.Яку структуру, реєстр, основні мовні особливості має „Лексиконъ славенороскій” П. Беринди (1627 р.)?

5. У чому полягає значення „Синоніми славеноросской” невідомого автора, „Лексикона латинського” Є.Славинецького, „Лексикона словено-латинського” Є.Славинецького та А. Корецького-Сатановського „Розмови”, „Семимовника” невідомих авторів для розвитку української лексикографії?


ТЕМА №3: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ПОЧАТКОВОГО ПЕРІОДУ ФОРМУВАННЯ ЇЇ НА НАРОДНОРОЗМОВНІЙ ОСНОВІ. (КОЗАЦЬКА ДОБА 1648-1780 РР.).

1.Історичні умови формування української літературної мови на народнорозмовній основі, основні тенденції її розвитку.

2.Бурхливий розвиток українського фольклору і його вплив на тогочасну українську мову. Розвиток церковно-ораторської прози ІІ пол. ХVІІ ст.

3.Мовні особливоті державно-дипломатичних документів, художньої літератури (кінець ХVІІ – початку ХVІІІ ст.).

4.Графічна реформа Петра І (1708 р.). Причини занепаду старої української літературної мови.
ЛІТЕРАТУРА

1.Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища школа, 1971. – С.215-252.

2.Курс історії української літературної мови / за ред. І.К. Білодіда. – К.: АН УРСР, 1958. – Т.1. – С.95-136.

3. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.: АртЕк, 2001. – С.109-145.

4.Чепіга І.П. Народнорозмовні елементи у мові українських ділових текстів ХVІІ – І пол. ХVІІІст. // Мовознавство. –1992. – С.3-11.

5.Шевчук В. Мова й витворення культурних та духовних цінностей (ХVІІ –ХVІІІст.) // Дивослово. – 1996. – № 13. – С.16 -22.


ЗАВДАННЯ

І. Зробити анотації законспектованих статей:

Чепіга І.П. Народнорозмовні елементи у мові українських ділових текстів ХVІІ – І пол. ХVІІІст. // Мовознавство. – 1992. – С.3-11.

Шевчук В. Мова й витворення культурних та духовних цінностей (ХVІІ – ХVІІІст.) // Дивослово. – 1996. – № 13. – С.16 -22.

ІІ. За збірником Н.Д.Бабич (Історія української літературної мови. – Львів: Світ, 1993) виконати вправи №46, №47, №48, №53, №54, №58, №60, №61, №64.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1.Які історичні умови формування української літературної мови на народнорозмовній основі, основні тенденції її розвитку?

2.З якою історичною подією пов`язаний бурхливий розвиток українського фольклору, і який він мав вплив на тогочасну українську мову.?

3. Які мовні особливості мала церковно-ораторська проза ІІ пол. ХVІІ ст.?

3.Які мовні особливоті державно-дипломатичних документів, художньої літератури (кінець ХVІІ – початку ХVІІІ ст.)?

4.У чому полягає значення графічної реформи Петра І (1708 р.)?

5.Які причини спричинили до занепаду старої української літературної мови?
ТЕМА №4: Г.С.СКОВОРОДА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ.

1.Основні тенденції, що вплинули на творчість та мову творів Г.С.Сковороди.

2.Лексичні особливості творів Г.С.Сковороди.

3.Фонетична основа мови творів Г.С.Сковороди.

4.Фразеологія, використана у творах Г.С.Сковороди.
ЛІТЕРАТУРА

1.Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища школа, 1971. – С.235-238.

2.Курс історії української літературної мови / за ред. І.К. Білодіда. – К.: АН УРСР, 1958. – Т.1. – С.129-132.

3.Каустов А. Зооморфічна символіка у філософських творах Г.С. Ско­вороди // Укр.мова і літ. в школі. – 1990. – №10. – С.83-87.ЗАВДАННЯ

І.Виписати у констексті із творів Г.С.Сковороди власне авторські неологізми, вжиті письменником фразеологізми, старослов`янізми.

ІІ. Виконати за збірником Н.Д. Бабич (Історія української літературної мови. – Львів: Світ, 1993) вправу №65.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1.Яким типом мови писав свої твори Г.С. Сковорода?

2.Які елементи української мови широко представлені у піснях та віршах Г.С.Сковороди?

3. На яких творах Г.С. Сковороди позначився вплив російської мови?

4. Які фонетичні особливості мають твори Г.С. Сковороди?

5.Які із фразеологізмів, що вживаються у творах Г.С. Сковороди, належать до народної фразеології?


ТЕМА №5: ЛІТОПИСИ САМОВИДЦЯ, Г. ГРАБЯНКИ ТА С. ВЕЛИЧКА – ПАМ`ЯТКИ ІСТОРИКО-МЕМУАРНОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХVІІ – ПОЧАТКУ ХVІІІ СТ.

1.Основні джерела написання літописів Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка.

2.Структура козацьких літописів.

3.Стилістичні та лексичні особливості літопису Самовидця.

4.Мовні особливості літописів С. Величка та Г. Грабянки.
ЛІТЕРАТУРА

1.Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища школа, 1971. – С. 225-230.

2.Курс історії української літературної мови / за ред. І.К. Білодіда. – К.: АН УРСР, 1958. – Т.1. – С.117-123.

3.Батюк Л.І. Лексика літопису Самовидця // Дослідження і матеріали з української мови. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – Т.1. – С.24-36.

4.Жилко Ф.Т. Літературна мова ХVІІІ ст. – К., Л.: Рад. школа, 1948. – 22 с.

5.Житецький П.Г. „Енеїда” Котляревського у зв`язку з оглядом української літератури ХVІІІ ст. // Вибрані праці. Філологія. – К.: Наук. думка, 1987. – С.139-255.

6.Жовтобрюх М.А. Із досліджень фонетики української літературної мови першої половини ХVІІІ ст. // Наук. зап. Київ. пед. ін-ту. – К., 1948. – Т.7. – С.27-46.

7.Крижко О.А. Розвиток семантики побутової лексики українських літописів кінця 17 – початку 18 ст. (назви їжі, напоїв, продуктів харчування). – К.: Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 169с.ЗАВДАННЯ

І.Опрацювати запропоновану літературу.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1.Які основні джерела написання літописів Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка?

2.Яка структура козацьких літописів?

3.Які стилістичні та лексичні особливості літопису Самовидця?

4.Які мовні особливості літописів С. Величка та Г. Грабянки?


ТЕМА №6: МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРІВ І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ.

1.Мовностилістичні особливості поеми "Енеїда" та п'єси "Наталка-Полтавка".

2.Фонетична основа мови творів І.П. Котляревського.

3.Морфологічні та синтаксичні особливості творів письменника.

4.Лексичні та фразеологічні особливості поеми "Енеїда" та п'єси "Наталка-Полтавка".
ЛІТЕРАТУРА

1.Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища школа, 1971. – С.261-291.

2.Курс історії української літературної мови / за ред. І.К. Білодіда. – К.: АН УРСР, 1958. – Т.1. – С. 140-192.

3.Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.: АртЕк, 2001. – С.146-169.

4.Матвіяс І. Варіанти української літературної мови. – К.: АН України, 1998. – С.29-40.

5.Шевельов Ю. Традиції і новаторство в лексиці і стилістиці І.П.Котляревського. – Чернівці: Рута, 1998. – 80с.


ЗАВДАННЯ

І. За збірником Н.Д. Бабич (Історія української літературної мови. – Львів: Світ, 1993) виконати вправи № 68, 69.

ІІ.Виписати із поеми "Енеїда" та п'єси "Наталка-Полтавка" у контексті фразеологізми.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1.Чи в усіх жанрах художньої літератури використовувалася українська народнорозмовна мова?

2.У чому полягає історична роль „Енеїди” І.П. Котляревського?

3. Які стилістичні мовні засоби гумору та сатири використовуються у поемі „Енеїда” І.П.Котляревського?

4. Які із груп лексики широко використані у поемі „Енеїда” І.П. Котляревського?

5.Чи було недоліком вживання діалектизмів у поемі „Енеїда” І.П.Котляревського?

6. Які із фонетичних особливостей у поемі „Енеїда” є виявом полтавського діалекту?

7. Які із морфологічних особливостей у поемі „Енеїда” свідчать про вплив народнорозмовної мови на мову цього твору?

8. Чим відрізняється використання народної мови у п`єсі „Наталка-Полтавка” від поеми „Енеїда” І.П. Котляревського?

9.У чому полягає значення І.П. Котляревського в історії української літературної мови?ТЕМА №7: Т.Г.ШЕВЧЕНКО – ОСНОВОПОЛОЖНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. МОВА ТВОРІВ Т.Г. ШЕВЧЕНКА.

1.Мовностилістичні особливості творів Т.Г. Шевченка.

2.Лексика та фразеологія, вжита у поезіях Т.Г. Шевченка.

3.Морфологічні та синтаксичні особливості творів Кобзаря.

4.Фонетична основа мови Т.Г. Шевченка.

ЛІТЕРАТУРА

1.Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища школа, 1971. – С.291-308.

2.Курс історії української літературної мови / за ред. І.К.Білодіда. – К.: АН УРСР, 1958. – Т.1. – С.211-262.

3. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.: АртЕк, 2001. – С.154-220.

4.Коломієць М.П. Фразеологічна синоніміка мови творів Т.Шевченка // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 3-4. – С.40-43.

5.Русанівський В.М. Народнопоетичний та індивідуально-творчий складники Шевченкової мови // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 3-4. – С.36-40 .

6.Коломієць М.П. Семантико-стилістичні функції фразеологічних сино­німів у поезіях Т.Г. Шевченка // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С.33-38 .

7.Ващенко В.С. Народно-образні слова у поезіях Т.Г. Шевченка // Мовознавство. – 1985. – №2. – С.33-37 .

8.Пилинський М.М., Лепець К.Н. Невмируща сила слова (до 170-річчя з дня народження Т.Шевченка) // Мовознавство. – 1984. – № 3. – С.18-26 .

9.Мацько Л.І. Уся сила і вся краса нашої мови тільки йому одному відкрилася // Мовознавство. – 1989. – №2. – С.18-25.

10.Мойсієнко А. Порівняння в системі Шевченкового вірша // Дивослово. – 1996. – № 3. – С.25-30.
ЗАВДАННЯ

І. Зробити анотації законспектованих статей:

Коломієць М.П. Фразеологічна синоніміка мови творів Т.Шевченка // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 3-4. – С.40-43.

Русанівський В.М. Народнопоетичний та індивідуально-творчий складники Шевченкової мови // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 3-4. – С.36-40 .

Коломієць М.П. Семантико-стилістичні функції фразеологічних сино­німів у поезіях Т.Г. Шевченка // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С.33-38 .

Ващенко В.С. Народно-образні слова у поезіях Т.Г. Шевченка // Мовознавство. – 1985. – №2. – С.33-37 .

Пилинський М.М., Лепець К.Н. Невмируща сила слова (до 170-річчя з дня народження Т. Шевченка) // Мовознавство. – 1984. – № 3. – С.18-26 .

Мацько Л.І. Уся сила і вся краса нашої мови тільки йому одному відкрилася // Мовознавство. – 1989. – №2. – С.18

Мойсієнко А. Порівняння в системі Шевченкового вірша // Дивослово. – 1996. – № 3. – С. 25-30.

ІІ.Виконати за збріником Н.Д.Бабич (Історія української літературної мови. – Львів: Світ, 1993) вправи № 86, №87.

ІІІ.Виписати у контексті із творів Т.Г.Шевченка фразеологізми, синоніми, церковнослов`янізми.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1.Яка із ознак мови Т. Шевченка є основною?

2.Які із засобів художньої зображальності є типовими для поем „Наймичка” та „Кавказ” Т.Шевченка?

3.Які тематичні групи лексики відображені у мові творів Т. Шевченка?

4. Які слова у лексиконі Т. Шевченка не становлять лексичних норм української літературної мови?

5.У чому виявляється стилістичне використання релігійно-культової лексики?

6.Яка синоніміка найширше представлена у творах Т. Шевченка?

7.Які із фразеологізмів, відображених у творах Т. Шевченка, належать до народної фразеології?

8.Які із фонетичних особливостей мови творів Т. Шевченка є відхиленням від норм літературної мови?

9.Які із морфологічних та синтаксичних особливостей є типовими для мови творів Т.Шевченка?


ТЕМА №8: ГРАМАТИКО-ПРАВОПИСНІ ПИТАННЯ ТА ЛЕКСИКО-ГРАФІЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

1.Правописні системи XIX – початку XX ст.

2.Граматики на східноукраїнській та західноукраїнській мовній основі XIX – початку XX ст.

3.Українська лексикографія XIX – початку XX ст.ЛІТЕРАТУРА

1.Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища школа, 1971. – С.352-368.

2.Курс історії української літературної мови / за ред. І.К.Білодіда. – К.: АН УРСР, 1958. – Т.1. – С.310-317.

3. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.: АртЕК, 2001. – С. 221-289.

4.О.С.Афанасьєв-Чужбинський – поет-лексикограф. (До 175-річчя з дня народження) // Мовознавство. – 1992. – №3. – С.53-57.

ЗАВДАННЯ

І. Зробити анотації законспектованих статей:

О.С.Афанасьєв-Чужбинський – поет-лексикограф. (До 175-річчя з дня народження) // Мовознавство. – 1992. – №3. – С.53-57.

ІІ. Виконати за збірником Н.Д.Бабич (Історія української літературної мови. – Львів: Світ, 1993) вправи №106, № 107, №108.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1.Які функціонували правописні системи ХІХ – початку ХХ ст.?

2. Які були створені граматики на східноукраїнській та західноукраїнській мовній основі?

3. У чому полягає специфіка лексикографічних праць ХІХ – на початку ХХ ст.?


ТЕМА №9: „СЛОВАРЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ” Б. ГРІНЧЕНКА – ВЕРШИНА УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКАРСТВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

1.З історії створення словника. Основні принципи добору й опрацювання реєстру.

2.Основні характеристики словника: тип, способи побудови реєстру.

3.Морфологічні особливості слів, відбиті у словнику.

4.Фонетичні варіанти у „Словарі”.
ЛІТЕРАТУРА

1.Копиленко Н. З історії „Словаря української мови” Б. Грінченка // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1990. – №7.

2.Мовчун Л. Фонетичні варіанти у „Словарі української мови” за ред. Б.Грінченка // Дивослово. – 1994. – №9.

3.Тараненко О.Б. Грінченко і „Словарь української мови” // Дивослово. – 1994. – №12.

4.Словарь української мови / за ред. Б. Грінченка. – К., 1958. – Т.1-4.
ЗАВДАННЯ

І. Зробити анотації законспектованих статей.:

1.Копиленко Н. З історії „Словаря української мови” Б. Грінченка// Укр. мова і літ-ра в школі. – 1990. – №7.

2.Мовчун Л. Фонетичні варіанти у „Словарі української мови” за ред. Б.Грінченка // Дивослово. – 1994. – №9.

3.Тараненко О.Б. Грінченко і „Словарь української мови” // Дивослово. – 1994. – №12.

4.Словарь української мови / за ред. Б. Грінченка. – К., 1958. – Т.1-4 (вступна стаття).

ІІ. Виписати із Словаря української мови Б. Грінченка п`ять словникових статей.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1.Яка існує історія створення словника Б. Грінченка?

2.Які основні принципи добору й опрацювання реєстру словника?

3.Які основні характеристики словника: тип, способи побудови реєстру?

4.Які морфологічні особливості слів, відбиті у словнику?

5.Які фонетичні варіанти зафіксовані у „Словарі”?


ТЕМА №10: РОЗВИТОК НАУКОВОГО ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛІВ В КІНЦІ ХІХ – початку ХХ СТ.

1.Наукові розвідки та монографічні дослідження кінця ХІХ – початку ХХ століття.

2.Наукові, публіцистичні та літературно-критичні статті цього періоду.

3.Роль І. Франка у розвитку наукового та публіцистичного стилів.


ЛІТЕРАТУРА

1.Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища школа, 1971. – С.350-352.

2.Курс історії української літературної мови / за ред. І.К. Білодіда. – К.: АН УРСР, 1958. – Т.1. – С.301-310.

3.Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.: АртЕК, 2001. – С.221-289.


ЗАВДАННЯ

І. За збірником Н.Д. Бабич (Історія української літературної мови. – Львів: Світ, 1993) виконати вправу №95.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1.Які існують наукові розвідки та монографічні дослідження кінця ХІХ – початку ХХ століття?

2.Які наукові, публіцистичні та літературно-критичні статті були створені у цей період?

3.У чому полягає роль І. Франка у розвитку накового та публіцистичного стилю.


ТЕМА №11: ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 20-40-Х РР. ХХ століття. 1.Мовні особливості творів письменників-символістів (О. Олесь, П. Тичина).

2.Мовні особливості творів письменників-неокласиків (М. Рильський, М. Драй-Хмара, М.Зеров, П. Филипович).

3.Мовні особливості творів М. Хвильового, М. Куліша, М. Бажана, В. Сосюри, В.Підмогильного, А. Головка, Г. Епіка, Ю. Яновського.

4.Мовні особливості творів письменників, що належали до сатирико-гумористичної літе­ратури (брати Губенки – Остап Вишня і Василь Чечвянський).


ЛІТЕРАТУРА

1.Курс історії української літературної мови / за ред. І.К. Білодіда. – К.: АН УРСР, 1961. – Т.2. – С.15-128.

2.Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища школа, 1971. – С.409-414.

3.Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.: АртЕК, 2001. – С.300-369

4.Горбач О. Історія української мови. – Мюнхен, 1992.

5.Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус. – К., 1987.


ЗАВДАННЯ

І. Виписати із творів письменників 20-30-х рр. метафори, фразеологізми, неологізми, синоніми.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1.Хто із українських письменників цього періоду належали до символістів?

2.Які лексичні особливості спостерігаються у творах П.Тичини та О. Олеся?

3.Хто із українських письменників цього періоду належали до неокласиків?

4.У чому полягає суть неокласицизму щодо використання мовних засобів?

5.Які образні мовні засоби використовує у своїх творах М. Зеров?

6.Які неологізми використовує у своїх творах П. Филипович?

7.Хто із українських письменників цього періоду належали до групи ВАПЛІТЕ?

8.Які діалектні особливості спостерігаються у творах М. Хвильового?

9.Які стилістичні особливості спостерігаються у творах М. Куліша?

10.У чому полягають особливості вживання образних засобів у творах Т.Осьмачки?

11.Які групи термінологічної лексики використовує М. Бажан у своїх творах?

12.Які із морфологічних особливостей творів В. Сосюри є діалектними?

13.Які із груп лексики переважають у творах В. Підмогильного?

14.Які мовні особливості мають твори А. Головка?

15.Які мовні особливості має романтична проза Ю. Яновського?

16.Які фольклорні елементи використовує О. Вишня у своїх творах?
ТЕМА №12: ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 40-90-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ.

1. Мовні особливості творів письменників 40-90-х рр. ХХ ст. (А. Малишко, Богдан-Ігор Антонич, Ю. Клен, І. Багряний, У. Самчук, К. Греневичева, О.Зуєвський, І. Драч, О. Гончар, О.Довженко, М. Стельмах, О. Ільченко, П.Загребельний, Г. Тютюнник, Б. Антоненко-Давидович, О. Копиленко, А.Головко, Л. Первомайський, З. Тулуб, О. Вишня, І. Кочерга, Є.Маланюк, В.Симоненко, Л. Костенко, І. Драч, Б. Олійник, М. Вінграновський, В. Стус, Д.Павличко, Є. Гуцало, Ю. Мушкетик, В. Шевчук, Віра Вовк, Е. Андієвська, Ю.Тарнавський, Б. Рубчак).

2.Розвиток правописної системи у цей період. Розвиток українського мовознавства у 60-80-ірр.
ЛІТЕРАТУРА

1.Курс історії української літературної мови / за ред. І.К. Білодіда. – К.: АН УРСР, 1961. – Т.2. – С.15-128.

2.Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища школа, 1971. – С.409-414.

3.Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.: АртЕК, 2001. – С.310-408.

4.Горбач О. Історія української мови. – Мюнхен, 1992.

5.Огієнко І. Нариси з історії української мови: система українського правопису. Популярно-науковий курс з історичним освітленням. – Варшава, 1927.

6.Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус. – К., 1987.

7.Штець М. Літературна мова українців Закарпаття і Східної Словаччини після 1918 р. – Братислава, 1969.

8.Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства: історія вивчення української мови. Навчальний посібник. – К., 1991.

9.Бурячок А.А. Про концепцію нової редакції українського правопису // Мовознавство. – 1995. – №1. – С.16-19.

10.Ганців В.М. Проблеми нашої літературної мови // Мовознавство. – 1990. – №3. – С. 69-72.

11.Головащук М.Т. М.Т. Рильський і українська радянська лексикографія // Мовознавство. – 1985. – №2. – С.3-12.

12.Галич В. Асоціоніми у поетиці О. Гончара // Дивослово. – 1995. – №4. – С. 23-26.

13.Сидяченко Н.Г. Мова Михайла Стельмаха // Мовознавство. – 1992. – №2. – С.33-38.

14.Забужко Н.Я. Вивчення роману Л. Костенко „Маруся Чурай” // Укр. мова і л-ра в школі. – 1989. – №11. – С. 14-23.

15.Вітренко Р.І. „Україно! Ти – моя молитва...” // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1990. – №12. – С.21-31.

16.Ставицька Л.О. „...Я тільки приніс тобі запах слова” // Мовознавство. – 1993. – №6. – С. 28-34.

17.Ставицька Л.О. Серцем вистраждане слово // Мовознавство. – 1990. – №6. – С.23-29.


ЗАВДАННЯ

І.Зробити анотації законспектованих статей:

Галич В. Асоціоніми у поетиці О. Гончара // Дивослово. – 1995. – №4. – С. 23-26.

Сидяченко Н.Г. Мова Михайла Стельмаха // Мовознавство. – 1992. – №2. – С. 33-38.

Забужко Н.Я. Вивчення роману Л. Костенко „Маруся Чурай” // Укр. мова і л-ра в школі. – 1989. – №11. – С. 14-23.

Вітренко Р.І. „Україно! Ти – моя молитва...” // Укр. мова і літ-ра в школі. – 1990. – №12. – С. 21-31.

Ставицька Л.О. „...Я тільки приніс тобі запах слова” // Мовознавство. – 1993. – №6. – С. 28-34.

Ставицька Л.О. Серцем вистраждане слово // Мовознавство. – 1990. – №6. – С. 23-29.

ІІ. Виписати: а) з поезії В. Симоненка антоніми;

б) неологізми з творів П.Загребельного;

в) метафори з поезії Л. Костенко.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1.Які образні засоби використовує А. Малишко у своїх творах?

2.Які діалектні особливості спостерігаються у творах Б.-І. Антонича?

3.У чому специфіка метафор та порівнянь у творах Ю. Клена?

4.У чому новаторство мовотворчості І. Багряного?

5.Які мовні стихії впливали на мову творів У. Самчука?

6.Які мовні засоби використовує у своїх творах О. Зуєвський?

7.Яку стилістичну функцію виконують неологізми та архаїзми у творах Т.Осьмачки?

8.У чому полягає значення О.Гончара в історії української літературної мови?

9.Які лексичні особливості відображені у творах О. Довженка?

10.У чому виявляється майстерність М. Стельмаха у створенні метафор?

11.Яку стилістичну роль виконують синоніми у творах О. Ільченка?

12.Які фразеологізми та неологізми використовує П. Загребельний у своїх творах?

13.Які синтаксичні особливості відображені у творах Г. Тютюнника?

14.Яку лексику використовує Б. Антонечко-Давидович у своїх творах?

15.Які образні засоби використовують у своїх творах В. Симоненко та Л.Костенко?

16.Які основні особливості виділяють з-поміж інших поезію І. Драча?

17.Які фольклорні мовні елементи використовує М. Вінграновський у своїх творах?

18.Які образні засоби відображені у творах В. Стуса?

19.Яку стилістичну функцію виконують метафори у творах Д. Павличка?

20.Які мовні особливості творів Є. Гуцала та Ю. Мушкетика?

21.У чому новаторство В. Шевчука у використанні мовних засобів?

22.Які основні мовні особливості творів В. Дрозда?

23.Які мовні особливості творів письменників української діаспори (В. Вовк, Е.Андієвська, Ю. Тарнавський, Б. Рубчак)?

24.Які особливості правопису 1945 р. та його перевидання 1960 р. та правопису 1994 р.?

25.Які мовознавчі праці було створено у цей період?

26. Назвіть лексикографічні праці цього періоду.
ТЕМА №13: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ДОБИ ДЕРЖАВНОСТІ.

1.Закон „Про мови в Україні” (1989р.). Державна програма розвитку української мови до 2000 року.

2.Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови”.
ЛІТЕРАТУРА

1.Закон Української Радянської Соціалістичної республіки про мови в Українській РСР // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 5. – С.3-І0

2.Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови”.
ЗАВДАННЯ

І.Законспектувати:

Закон Української Радянської Соціалістичної республіки про мови в Українській РСР // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 5. – С.3-10.

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови”.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ:

1.У чому полягає суть закона „Про мови в Українській РСР”?2.Які функції виконує українська мова у різних сферах суспільного життя?


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка