Тема 1: управління формуванням та розвитком потенціалу підприємстваСторінка9/15
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.42 Mb.
#10606
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Рис. 7.7 Метод профілю об'єкту

Основною перевагою методу профілю об'єкту – є можливість виділення значної кількості конкурентних переваг та їх кількісного виміру. Його недоліком - суб’єктивність оцінки характеристик, що може вплинути на точність оцінювання.Модель аналізу Мак-Кінсі “7S”. Назва моделі походить від назви компанії і семи факторів, семи слів, які починаються на англійській мові на букву “S” (strategy – стратегія, skill – навички, shared values – загальноприйняті цінності, structure – структура, systems – системи, staff – кадри, style –стиль). Ця модель була розроблена консалтинговою фірмою “ МАК-КІНСІ “ з США.

Даний підхід передбачає виділення наступних факторів, які впливають на розвиток фірми: (рис.7.8)


СтратегіяНавички Цінності

Структура Системи Штат Стиль

фірми (правила, процеси) (структура, досвід) поведінки

Рис. 7.8 Модель аналізу Мак-Кінсі “7S” • Стратегія

 • Навички

 • Цінності

 • Структура фірми

 • Системи (правила, процеси)

 • Штат ( структура, досвід)

 • Стиль поведінки

В основу методу Мак-Кінсі покладені такі основні оцінні показники: стратегічне положення фірми; привабливість ринку.

Стратегічне положення фірми рекомендується оцінювати за такими індикаторами: • відносний розмір фірми;

 • доля ринку;

 • порівняна рентабельність;

 • чистий дохід;

 • технологічний стан;

 • керівництво та персонал.

Привабливість ринку рекомендується оцінювати за наступними показниками: абсолютний розмір; темпи зростання ринку; ціноутворення; структура конкуренції; галузева норма прибутку…

Після аналізу перерахованих показників будується матриця, яка представлена на рисунку 7.9.
Вибірково інвестувати

Інвестувати

 1. Предпринимателю в качестве оплаты за партию компьютеров предлагают партию кроссовок или ремонт офиса или взять деньги.

 2. Пути финансирования жизни студента (второкурсник, старшекурсник, вечерник), (иногородние, местные).

 3. Как делать ремонт офиса, какую перепланировку делать, обои и т. п.

 4. Чем выгодней заняться, имея помещение и компьютер?

 5. Чем выгодней заняться, имея помещение не первом этаже и подсобные помещения?

 6. Что необходимо для начала деятельности по производству книгопечатной продукции?

 7. Возможности использования интернета для зарабатывания денег.


Олины темы
 1. Перепродавать или производить печатную продукцию (книги)

 2. Покупать оборудование для печати книг или арендовать или лизинг?
Інвестувати

 1. Предпринимателю в качестве оплаты за партию компьютеров предлагают партию кроссовок или ремонт офиса или взять деньги.

 2. Пути финансирования жизни студента (второкурсник, старшекурсник, вечерник), (иногородние, местные).

 3. Как делать ремонт офиса, какую перепланировку делать, обои и т. п.

 4. Чем выгодней заняться, имея помещение и компьютер?

 5. Чем выгодней заняться, имея помещение не первом этаже и подсобные помещения?

 6. Что необходимо для начала деятельности по производству книгопечатной продукции?

 7. Возможности использования интернета для зарабатывания денег.


Олины темы
 1. Перепродавать или производить печатную продукцию (книги)

 2. Покупать оборудование для печати книг или арендовать или лизинг?П
Інвестувати

 1. Предпринимателю в качестве оплаты за партию компьютеров предлагают партию кроссовок или ремонт офиса или взять деньги.

 2. Пути финансирования жизни студента (второкурсник, старшекурсник, вечерник), (иногородние, местные).

 3. Как делать ремонт офиса, какую перепланировку делать, обои и т. п.

 4. Чем выгодней заняться, имея помещение и компьютер?

 5. Чем выгодней заняться, имея помещение не первом этаже и подсобные помещения?

 6. Что необходимо для начала деятельности по производству книгопечатной продукции?

 7. Возможности использования интернета для зарабатывания денег.


Олины темы
 1. Перепродавать или производить печатную продукцию (книги)

 2. Покупать оборудование для печати книг или арендовать или лизинг?
Вибірково інвестувати

Вибірково інвестувати

Виходити з ринку

Виходити з ринкуВиходити з ринку

ривабливість ринкуСтратегічне положення фірми


добре середнє погане

висока

середня

низька


Рис. 7.9 Матриця “Стратегічне положення / привабливість ринку” згідно з методом Мак-Кінсі

Матриця, подана на рисунку, останні роки підлягає суворій критиці, що стосується в основному наслідків застосування рекомендацій, що були зроблені на основі матриці. Наприклад, якщо стратегічне положення фірми оцінюється як слабке, а її ринок як невигідний, відповідно до теорії з нього потрібно виходити.

Даний метод при аналізі привабливості ринку і стратегічного положення фірми враховує значну кількість факторів, які є найбільш вагомими для визначення сили бізнесу і привабливості ринку.

Недоліки методу:

а) при оцінюванні всіх приведених факторів за 5-ти бальною шкалою велике значення має суб’єктивність оцінювання .

в) подані рекомендації для реалізації стратегії, що наведені в матриці фірм “Мак-Кінсі” і “ General Electric ”, носять поверхневий характер.

Методика аналізу конкурентоспроможності за системою 111-555 розроблена експертним інститутом Торгово-промислової палати Російської федерації в 1996 році під науковим керівництвом кандидата економічних наук Ліпсіца І.В. Для вивчення факторів, що впливають на конкурентоспроможність, було вибрано 114 промислових підприємств. Оцінка проводилась експертним методом, в основу було покладено думки керівників цих 114 підприємств.

Оцінювались конкурентоспроможність, якість і ціна продукції. Були прийняті інтервали оцінок – від 0 до 5. Один бал присвоювався при низькому рівні фактора на думку експертної групи, а 5 балів – при високому. Так для конкурентоспроможності і якості один бал – це найгірший рівень, а для ціни, навпаки, - найкращий. Оцінка “5” для конкурентоспроможності і якості найкращий варіант, а для ціни – найгірший. Середньому рівню відповідають 3 бала.

Класичні варіанти:

551 – традиційне: висока конкурентоспроможність, висока якість, низька ціна (характерно для багатьох товарів японських і американських фірм, деяких європейських фірм). Це кращий варіант, варіант XXI століття;

555 – європейське (все високе);

511 – східно-азіатське (висока конкурентоспроможність при низькій якості і низькій ціні).

Для забезпечення наглядності аналізу конкурентоспроможності рекомендується будувати діаграми за парами таких показників:


 • якість – конкурентоспроможність

 • ціна – конкурентоспроможність

 • ціна – якість

 • обсяг продажу – конкурентоспроможність

 • ціна – обсяг продажу

Аналіз діаграми показує, що при середній якості промислової продукції переважає її низька конкурентоспроможність, для середньої конкурентоспроможності характерна висока якість, а для високої конкурентоспроможності – висока якість при незначній частці середньої і низької якості.

Крім вище перерахованих методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства на сьогодні існує дуже багато таких методів.


7.3. Управління конкурентоспроможністю підприємства

Управління конкурентоспроможністю підприємства може здійснюватися у розрізі наступних напрямків діяльності.


Таблиця 7.11Критерії та напрямки оцінки конкурентоспроможності

Напрямки діяльності

Критерії та напрямки оцінки

 1. Виробнича діяльність

Обсяг виробництва продукції та її асортимент

Матеріально-технічне забезпечення

Виробнича потужність підприємства

Стан матеріально-технічної бази
Собівартість виробництва

Організація виробничо-технологічного процесу

Обсяг послуг

 1. Фінансова діяльність

Обсяг та структура капіталу, його ціна

Рентабельність діяльності та використання капіталу

Фінансовий стан та платоспроможність підприємства

Обсяг та склад оборотного капіталу та його використання

Тривалість операційного циклу та його окремих елементів

Структура та напрямки використання фінансових ресурсів підприємства

Рівень та ритмічність виплат дивідендів

Обсяг та склад інвестиційних вкладень

 1. Кадрова робота

Забезпеченість робочою силою (укомплектованість штатів та їх відповідність потребам)

Продуктивність та ефективність праці

Рівень заробітної платні та соціальних виплат, його відповідність ринковому рівню

Стабільність складу колективу (плинність кадрів та її причини)

 1. Комерційна діяльність

Асортиментна політика

Цінова політика

Рекламна діяльність

Організація господарських зв’язків, їх стабільність та ефективність

Характер комерційних угод та їх ефективність

Конкурентоспроможність реалізованої продукції

 1. Організаційна та управлінська діяльність

Система планування

Оперативне управління

Професійний рівень керівників та спеціалістів

Раціональність оргструктури

Інформаційне забезпечення, технологія управлінняПитання для роздуму, самоперевірки, повторення

1. Дайте визначення поняття “конкурентоспроможність потенціалу підприємства”. Наведіть приклади підприємств, що знаходяться на різних рівнях конкурентоспроможності потенціалу.

2. Назвіть основні два типи конкурентних переваг. Чому зазвичай вони не поєднуються для забезпечення більш міцної конкурентної позиції?

3. Охаракте ризуйте чинники утримання конкурентної переваги за М. Портером. Наведіть приклади.

4. З яких етапів складається процедура оцінювання конкурентоспроможності обєкта?

5. Які існують методи оцінки конкурентоспроможності?

6. Що таке стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства? В чому полягає

Його мета та завдання?

7. Охарактеризуйте зміст етапів застосування SWOT- аналізу.

8. Що таке сильні і слабкі сторони, можливості та загрози?

9. Який з методів стратегічного аналізу найбільш орієнтований на задоволення вимог споживачів?

Чому виникла необхідність його розробки?

10. Основу якого методу стратегічного аналізу становить аналіз впливу розробленої стратегії на прибутковість підприємства?

Завдання, вправи, тести

Завдання 1:


   1. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі залежить від якості, ефективності управління, організації виробництва, відповідає потенціалу:

а) першого рівня конкурентоспроможності;

б) другого рівня конкурентоспроможності;

в) третього рівня конкурентоспроможності;

г) четвертого рівня конкурентоспроможності.

2. Загроза появи нових конкурентів на певному ринковому сегменті:

а) знижує потенціал прибутковості сегменту;

б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту;

в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності;

г) усе перераховане вірно.

3. Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва продукції з унікальними споживчими властивостями, орієнтована на :

а) дешеві канали збуту;

б) низькі витрати;

в) стандартизацію товарів;

г) диференціацію товарів.

4. Пряме порівняння окремих індикаторів конкурентоспроможності з метою визначення переваг і недоліків порівнюваних підприємств – це зміст методу:

а) рангів;

б) різниць;

в) балів;

г) моделювання.

5. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу:

а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз модернізації, аналіз досвіду;

б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання;

в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз досвіду, аналіз результатів;

г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання.

6. SWOT –аналіз потенціалу підприємства націлений:

а) на максимальне задоволення потреб споживачів;

б) на забезпечення максимальної ефективності використання потенціалу;

в) на визначення привабливості ринку взагалі та виявлення позиції підприємства на ньому;

г) на виявлення сил і слабостей, загроз і можливостей з метою розвитку сил у відповідності з обмеженими можливостями.

7. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою SWOT –аналізу?

а)об’єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;

б) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється;

в) потужна підтримка прийняття конкурентних управлінських рішень;

г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства.

8. До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не належить:

а) репутація ( імідж );

б) соціальна відповідальність;

в)законодавча та нормативна база;

г) трудові ресурси.

9. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів – це:

а) показник інтенсивності конкуренції;

б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства;

в) звичайна конкурентна сила підприємства;

г) абсолютна конкурентна сила підприємства.

10. Якщо вектор спрямовується у нижній лівий квадрант системи координат SPACE,рекомендованою стратегією є:

а) консервативна стратегія;

б) захисна стратегія;

в) конкурентна стратегія;

г) агресивна стратегія.
Завдання 2:

Провести SWOT – аналіз можливостей та загроз зовнішнього середовища для компанії «Коровай», яка спеціалізується на виробництві хлібобулочної продукції. Самостійно визначити оцінки ( за 10-бальною шкалою ) та імовірності наведених парних факторів. Розрахувати загальні значення оцінок можливостей та загроз. Результати аналізу представити в таблиці 7.1.


Таблиця 7.1Аналіз можливостей та загроз діяльності підприємстваМожливості

Вага

Оцінка

Загрози

Вага

Оцінка

Бали

Зваж. бали

Бали

Зваж. бали

1

Зростання ділової активності в країні


Зниження ділової активності в країні


2

Зростання податкового тиску


Зниження податкового тиску


3

Послаблення конкуренції


Посилення конкуренції


4

Поліпшення демографічної ситуації


Погіршення демографічно ситуації


5

Зменшення вартості сировини і матеріалів


Збільшення вартості сировини і матеріалів


Загальна оцінка


Загальна оцінкаЗавдання 2:

Оцінити конкурентну силу та абсолютну конкурентну силу компанії ІВС, яка здійснює свою діяльність в галузі інформаційних технологій. Вихідна інформація про силу конкурентних позицій компанії та її основних конкурентів наведена в табл.. 7.2. Шкала вимірювання від 0 (min) до 10 (max) балів.Завдання 3:

На основі інформації попереднього завдання побудувати лінію конкурентного профілю компанії ІВС. Визначити, за якими позиціями підприємство випереджає конкурентів, а за якими – займає слабкі позиції в конкурентній боротьбі.

Таблиця 7.2

Вихідна інформація для оцінки конкурентної сили потенціалу підприємстваз/п


Чинник

Вага

Компанія ІВС

Конкуренти

1

2

3

4

1

Якість продукції

0,1

8

5

10

1

6

2

Ділова репутація

0,1

8

7

10

1

6

3

Рівень витрат

0,2

5

10

3

1

4

4

Технічний потенціал

0,05

10

1

7

3

8

5

Розробка та реалізація інновацій

0,1

9

4

10

5

1

6

Кадровий потенціал

0,2

5

7

10

1

4

7

Фінансовий стан

0,15

5

10

7

3

1

8

Менеджмент

0,1

9

4

10

5

1
Каталог: new -> lekcii
lekcii -> Конспект лекцій з навчальної дисципліни "управління кадрами" для студентів денної форми навчання
lekcii -> Конспект лекцій з курсу «соціальна психологія»
lekcii -> Тема 1: персонал організації як об’єкт менеджменту
lekcii -> Тема 1: суть І основи стратегічного управління підприємством
lekcii -> Тема 1: загальна характеристика управління проектами
lekcii -> Тема університетська освіта в контексті Болонського процесу
lekcii -> Імені михайла остроградського
lekcii -> Конспект лекцій з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання
lekcii -> Стандартизація І сертифікація продукції та послуг тема1: сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки
lekcii -> Навчальний посібник кременчук Видавництво пп щербатих О. В. 2009 ббк 67. 9(4Укр)308я73 М67


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка