Технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів в пункті пропуску через державний кордон для повітряного сполучення «Озерне» (Житомир)Сторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника Житомирського

прикордонного загону

20.03.2014 № 5 – од

Зареєстровано в Головному

управлінні юстиції у

Житомирський області

від 10.04.2014 за №3/1245


Технологічна схема

пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів в пункті пропуску через державний кордон для повітряного сполучення «Озерне» (Житомир)

І. Загальні положення
1.1. Ця Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в пункті пропуску через державний кордон для повітряного сполучення «Озерне» (Житомир) (далі – Схема пропуску) розроблена відповідно до додатку 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Митного кодексу України, Повітряного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про прикордонний контроль», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про карантин рослин» , постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року №751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю», від 21 травня 2012 року № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», від 20 березня 1995 року №198 «Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон», від 02 серпня 1995 року № 592 «Про затвердження Тимчасових правил контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації», від 28 січня 2004 року № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», наказу Державного департаменту авіаційного транспорту України та Міністерства внутрішніх справ України від 11 червня 1996 року № 168/397 «Про затвердження Правил супроводження в контрольованих зонах авіапідприємств матеріальних цінностей і пасажирів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 червня 1996 року за № 334/1359, наказу Державної митної служби України від 06 квітня 2004 року № 240 «Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 522/9121, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 342-р «Про відкриття пункту пропуску через державний кордон на аеродромі «Озерне» (Житомир)».
1.2. Схема пропуску врегульовує питання здійснення визначених законодавством України видів контролю та підвищення рівня взаємодії між контрольними службами та структурними підрозділами приватного підприємства «Авіакомпанія Озерне – Житомир» щодо забезпечення ритмічного функціонування пункту пропуску через державний кордон для повітряного сполучення «Озерне» (Житомир).

1.3. Схема пропуску координує діяльність усіх контрольних служб, приватного підприємства «Авіакомпанія Озерне – Житомир» та направлена на забезпечення виконання вимог законодавства з прикордонних питань, раціонального використання сил та засобів, уникнення дублювання функцій, які вживаються для додержання законності та правопорядку під час здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю.


1.4. Терміни, що вживаються в цій Схемі пропуску вживаються у значеннях наведених в Митному кодексі України, Законах України «Про прикордонний контроль», «Про державний кордон», «Про Державну прикордонну службу України», а саме:

авіаційна вантажна накладна - документ, що свідчить про укладення договору про повітряне перевезення товарів, прийняття товарів до перевезення та визначає умови перевезення;

авіаційний перевізник (далі - авіаперевізник) - будь-яка юридична чи фізична особа, яка виконує повітряні перевезення та має права експлуатанта авіаційної техніки;

вантажна відомість (каргоманіфест) - документ, у якому зазначаються номери авіаційних вантажних накладних, кількість вантажних місць, вага товарів, що завантажуються на борт (вивантажуються з борту) повітряного судна, що перебуває під митним контролем, та інші відомості, що використовуються під час переміщення товарів;

ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України - сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України у відповідному напрямку;

генеральна декларація – документ, форма якого визначена Міжнародними стандартами та рекомендованою практикою «Спрощення формальностей», що містить відомості про власника повітряного судна або виконавця рейсу, а також реєстраційний номер повітряного судна або його військовий знак, номер і дату виконання рейсу, назви аеропортів відправлення, проміжних посадок, час прибуття тощо;

декларант - особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої здійснюється декларування;

зона митного контролю - місце, визначене органами доходів і зборів в пунктах пропуску через державний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого органи доходів і зборів здійснюють митні формальності;

контролюючі органи і служби (суміжні служби) - підрозділи центральних органів виконавчої влади, які в пунктах пропуску через державний кордон контролюють додержання вимог чинного законодавства з питань прикордонного, митного, екологічного, ветеринарного, санітарного, фітосанітарного, епідеміологічного, радіологічного та інших державних видів контролю;

митна декларація - заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури;

митне оформлення - виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

митне забезпечення - одноразові номерні запірно-пломбові пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки, засоби електронного цифрового підпису та інші засоби ідентифікації, що використовуються органами доходів і зборів для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення;

митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку;

митний режим - комплекс взаємопов'язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення;

органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митниці та митні пости;

митні формальності - сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і органами доходів і зборів з метою дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи;

митні правила - встановлений Митним кодексом України та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред'явлення їх органам доходів і зборів для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем, або контроль за якими покладено на органи доходів і зборів цим Кодексом та іншими законами України;

паспортний документ - документ, що підтверджує громадянство громадянина України, іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства і виданий уповноваженими органами України, іноземної держави або статутними організаціями ООН, який дає право на переміщення через державний кордон і визнаний Україною;

перевізник - особа, яка здійснює перевезення товарів через митний кордон України та/або між органами доходів і зборів на території України або є відповідальною за такі перевезення;

пропуск товарів через митний кордон України - надання органом доходів і зборів відповідній особі дозволу на переміщення товарів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення;

попередній документальний контроль - контрольні заходи, які полягають у перевірці документів та відомостей, необхідних для здійснення державних санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю, та здійснюються органами доходів і зборів в пунктах пропуску через державний кордон України щодо товарів, у тому числі продуктів та сировини тваринного походження, що переміщуються через митний кордон України;

пропуск через державний кордон України - дозвіл підрозділу прикордонного контролю на переміщення через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів;

пункт пропуску через державний кордон (далі - пункт пропуску) - ділянка місцевості або частина прикордонної території залізничної, автомобільної станції, морського, річкового порту, аеропорту (аеродрому) з комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю й пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів;

режимні правила в зоні прикордонного контролю - порядок пропуску та перебування в зоні прикордонного контролю осіб і транспортних засобів (у тому числі службових транспортних засобів тощо), які здійснюють контроль (забезпечують здійснення контролю) пасажирів і транспортних засобів, вантажів, що переміщуються через державний кордон України; порядок прибуття, відправлення із зони прикордонного контролю громадян, транспортних засобів, товарів та інших предметів, що прибувають в Україну і вибувають за кордон, а також інші обмеження для запобігання незаконному перетинанню державного кордону України;

режимна зона - зона прикордонного контролю;

склад тимчасового зберігання - це відповідним чином облаштовані приміщення та/або криті чи відкриті майданчики, резервуари, холодильні чи морозильні камери, призначені для тимчасового зберігання товарів під митним контролем до поміщення їх у митний режим;

служба авіаційної безпеки – спеціальний підрозділ приватного підприємства «Авіакомпанія Озерне – Житомир», діяльність якого пов’язана із забезпеченням авіаційної безпеки і який виконує функції його захисту від актів незаконного втручання, інших протиправних дій на його безпечну, нормальну діяльність;

старший підрозділу митного оформлення – посадова особа митного поста «Житомир-Центральний», яка призначена начальником цього митного поста та здійснює керівництво діями посадових осіб митного поста у пункті пропуску;

старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон (далістарший прикордонних нарядів у пункті пропуску) - прикордонний наряд призначений для безпосереднього керівництва діями прикордонних нарядів в пункті пропуску. Старший прикордонних нарядів у пункті пропуску безпосередньо підпорядковується старшому зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби «Овруч»;

технічна посадка - посадка повітряного судна з некомерційною метою(без висадки/посадки пасажирів, навантаження/вивантаження товарів та предметів чи пошти), у зв'язку з метеорологічними умовами, для дозаправлення повітряного судна пально-мастильними матеріалами, з метою заміни екіпажу чи з інших причин;

товари - будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі;


II. Характеристика та умови функціонування пункту пропуску, види контролю, місця проведення прикордонного та митного контролю
2.1. Пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів здійснюється в пункті пропуску через державний кордон «Озерне» (Житомир) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року №342-р «Про відкриття пункту пропуску через державний кордон на аеродромі "Озерне" (Житомир)».
2.2. Пункт пропуску через державний кордон «Озерне» (Житомир) розташовано на території аеродрому «Озерне» (Житомир) військової частини А2038.

Пункт пропуску «Озерне»:

за видом транспортного сполучення – повітряний;

за категорією – міжнародний;

за характером транспортних перевезень – вантажний;

за режимом функціонування – постійний;

за часом роботи – у визначений час (з роботою контрольних служб за викликом)

Пункт пропуску через державний кордон для повітряного сполучення «Озерне» (Житомир) використовує можливості злітно-посадкової смуги аеродрому «Озерне» (Житомир) військової частини А2038, що забезпечує зліт та посадку повітряних суден в обох напрямках.

Межі території пункту пропуску «Озерне» (Житомир) визначені спільним наказом командира в/ч А2038 та директора приватного підприємства «Авіакомпанія Озерне-Житомир» від 04 вересня 2013 року № 336/20 «Про визначення та затвердження межі території міжнародного пункту пропуску для вантажного повітряного сполучення «Озерне» (Житомир) через державний кордон на аеродромі «Озерне» (Житомир)» і включають в себе по лінії стаціонарного огородження, у відповідності зі схемою (додаток 1).

Зони прикордонного контролю у пункті пропуску визначаються наказом начальника Житомирського прикордонного загону.

Зони митного контролю у пункті пропуску визначені рішенням начальника митного поста «Житомир - центральний» Житомирської митниці Міндоходів.

Під час здійснення оформлення повітряних суден закордонного прямування зони прикордонного та митного контролю на стоянках повітряних суден співпадають.


2.3. В пункті пропуску особи, транспортні засоби та вантажі, що перетинають державний кордон України підлягають прикордонному, митному контролю та контролю на безпеку цивільної авіації, а у інших випадках, встановлених законодавством України, санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю, контролю за вивезенням з території України культурних цінностей.
2.4. У разі в’їзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і ввезення товарів в Україну здійснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем і закінчується митним контролем, у разі виїзду (вивезення) товарів з України - розпочинається митним контролем і закінчується прикордонним контролем.

Контроль на безпеку осіб, транспортних засобів і вантажів (товарів) здійснюється при прибутті на територію України – після завершення прикордонного та митного контролю, при вибутті з території України – до початку митного контролю.

У випадках, установлених законодавством, товари пропускаються через державний кордон після здійснення посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, зазначених видів державного контролю.

В інших випадках санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), в пункті пропуску здійснюється посадовими особами митних органів у формі попереднього документального контролю відповідно до Порядку дійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року № 1030.


2.5. Прикордонний, митний а за потреби інші види контролю повітряних суден, а також осіб і вантажів (товарів), які на них перевозяться, здійснюється:

повітряних суден – на 1 або 2 стоянках для повітряних суден;

членів екіпажів повітряних суден та осіб, що супроводжують вантаж – на борту повітряного судна або у службових приміщеннях;

вантажів (товарів) – на бору повітряного судна та (або) на складі тимчасового зберігання.


III. Загальний порядок та послідовність контрольних операцій
3.1. Загальний порядок прибуття, перебування та вибуття будь - яких повітряних суден закордонного прямування з аеродрому, проведення необхідних заходів з авіаційної безпеки у відповідності з Додатком 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року «Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання», статті 72 Повітряного кодексу України, пункту 50 Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації», визначаються адміністрацією приватного підприємства «Авіакомпанія Озерне-Житомир» з врахуванням вимог законодавства України з прикордонних та митних питань.

На підставі пункту 3 Положення про службу авіаційної безпеки авіаційного суб'єкта, затвердженого наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15 березня 2005 року № 188, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 червня 2005 року за № 697/10977, заходи із забезпечення захисту, охорони та безпеки пасажирів, членів екіпажу, авіаційного персоналу, повітряних суден, об’єктів авіаційного суб'єкта та об'єктів радіонавігаційного забезпечення аеропорту, здійснює служба авіаційної безпеки.


3.2. Інформація про попередній план рейсів на наступну добу, де зазначається орієнтовний час прибуття/вибуття рейсів, тип літака, маршрут руху, щодобово, до 09.30 передається у всі служби, що беруть участь у обслуговуванні та оформленні повітряних суден, авіадиспетчером аеродорому.

Відповідно з вимогами пункту 4.5 глави 4 Положення про взаємодію в контрольованій зоні авіаційних суб'єктів служб авіаційної безпеки з підрозділами центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення авіаційної безпеки, затвердженого наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05 липня 2006 року № 482, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 881/12755, авіадиспетчер протягом доби забезпечує постійне надання інформації службам, які взаємодіють між собою, про рух літаків, перевезення вантажу та інших питань, пов'язаних із забезпеченням авіаційної безпеки.


3.3. З метою прискорення проведення прикордонного контролю осіб, які перетинають державний кордон України в пункті пропуску, здійснення аналізу та оцінки ризиків, авіаперевізники або уповноважені ними особи надсилають до Житомирського прикордонного загону та Житомирської митниці Міндоходів попередню інформацію про членів екіпажу (осіб, що супроводжують вантаж), імпортні, експортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами згідно із вимогами Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27 квітня 2012 року № 291/506/228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 року за № 740/21053.
3.4. Згідно з пунктом 1.6 Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами, затвердженому наказом Державної митної служби України 6 квітня 2004 року № 240, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 522/9121 (далі – Інструкція з організації митного контролю), у разі нетривалої стоянки повітряного судна, прикордонний контроль може здійснюватися одночасно з митним контролем. Якщо прикордонний і митний контроль повітряного судна здійснюється одночасно та спільно, посадовими особами відділу прикордонної служби та підрозділу митного оформлення складається акт про результати контролю повітряного судна за формою, що встановлюється центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері охорони державного кордону та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
3.5. У разі технічної посадки повітряних суден іноземних авіакомпаній службою авіаційної безпеки у продовж усього часу знаходження повітряного судна на стоянці вживаються заходи щодо недопущення проникнення сторонніх осіб на борт такого судна. Порядок переміщення (знаходження) у режимній зоні території пункту пропуску членів екіпажів таких повітряних суден визначається приватним підприємством «Авіакомпанія Озерне-Житомир», за погодженням (в разі необхідності) з відділом прикордонної служби та МП «Житомир-центральний» (далі – підрозділом митного органу).
3.6. У відповідності з пунктом 1.7 Інструкції про організацію митного контролю за відсутності на борту повітряного судна вантажів за рішенням посадової особи (старшого зміни) підрозділу митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення повітряного судна, митний контроль повітряного судна може здійснюватися документально без присутності посадових осіб митного органу на борту цього повітряного судна. Про таке рішення ця посадова особа (старший зміни) повідомляє представнику приватного підприємства «Авіакомпанія Озерне-Житомир» або авіаперевізника та старшого прикордонних нарядів у пункту пропуску. Документи на повітряне судно для оформлення у підрозділ митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення повітряного судна, передаються представником перевізника.
3.7. Посадка (висадка) осіб у повітряне судно, що прямуює через державний кордон, а також завантаження (вивантаження) повітряних суден у пункті пропуску, проводиться з дозволу посадових осіб відділу прикордонної служби та підрозділу митного оформлення.

Завантаження та розвантаження вантажів (товарів) на борт (з борту) повітряного судна зі складу тимчасового зберігання (на склад тимчасового зберігання) здійснюється на підставі документів, визначених у пунктах 15 та 28 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 (далі – Типова технологічна схема митного контролю), з дозволу посадових осіб відділу прикордонної служби і підрозділу митного оформлення, та під контролем посадової особи підрозділу митного оформлення. Операції з переміщення вантажів (товарів) з повітряного судна на склад тимчасового зберігання та зі складу тимчасового зберігання на борт повітряного судна контролюються посадовими особами митного органу шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю, або з використанням інших форм контролю, передбачених Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи.

Переміщення вантажів (товарів) з повітряного судна на склад і навпаки здійснюється транспортними засобами приватного підприємства «Авіакомпанія Озерне-Житомир» за спеціально встановленими маршрутами, у відповідності до схеми руху вантажу, затвердженої приватним підприємством «Авіакомпанія Озерне-Житомир» (додаток 2).
3.8. Оформлення вантажів (товарів) здійснюється в межах режимних зон контролю з моменту отримання дозволу підрозділу митного оформлення та відділу прикордонної служби на вивантаження (завантаження) з (на) борту літака.

Вантаж (товари), призначений для ввезення в Україну та вивезення з України, в тому числі й опломбований, підлягає обов’язковому огляду посадовими особами відділу прикордонної служби та підрозділу митного оформлення у порядку, встановленому законодавством України з прикордонних та митних питань.

Огляду підлягає весь вантаж. Упаковки, контейнери і таке інше, що мають ознаки ушкодження, розкриття або проникнення всередину, комісійно розкриваються і ретельно оглядаються.

Багаж, який прибув як досилка, іншим рейсом, оглядається в зоні митного контролю в присутності власника багажу (уповноваженої ним особи), посадових осіб зміни прикордонних нарядів та зміни підрозділу митного оформлення.


3.9. Іноземні й українські повітряні судна закордонного прямування при прибутті в пункт пропуску, у період стоянки та перед вибуттям з пункту пропуску, оглядаються за рішенням начальника відділу прикордонної служби на підставі: аналізу та оцінки ризиків або в разі надходження оперативної інформації про виявлення сторонніх осіб чи предметів заборонених до переміщення під час стоянки повітряного судна в пункті пропуску. У випадку, прийняття начальником відділу прикордонної служби (старшим прикордонних нарядів в пункті пропуску) рішення щодо огляду повітряного судна, до складу прикордонного наряду, який призначається для проведення прикордонного контролю повітряного судна, призначається спеціальна оглядова група. Огляд повітряного судна здійснюється тільки у супроводі особи із складу екіпажу, призначеної командиром повітряного судна.

Огляд повітряних суден здійснюється:

на відліт – до початку завантаження вантажу,

на приліт – після вивантаження вантажу.

Під час проведення огляду повітряного судна, члени екіпажу, які не задіяні у огляді судна, знаходяться у місці, визначеному старшим прикордонного наряду, який очолює комісію.
3.10. Рішення щодо проведення поглибленого огляду повітряних суден та вантажів приймається за наявності підстав, що відповідають Вичерпному переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 467 (далі – Вичерпний перелік), керівниками відділу прикордонної служби та підрозділу митного оформлення, з дозволу керівників Житомирського прикордонного загону і Житомирської митниці Міндоходів.

Поглиблений огляд повітряних суден здійснюється в місцях їх стоянок, вантажів – у спеціально обладнаних місцях, самостійно, спеціальним прикордонним нарядом або спільною спеціальною оглядовою групою.

В випадку проведення спільного поглибленого огляду повітряного судна та вантажу складається акт про результати огляду повітряного судна за формою, що встановлюється центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері охорони державного кордону та у центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
3.11. Особистий огляд особи проводиться у спеціально виділеному приміщенні із складанням протоколу про адміністративне затримання та протоколу особистого огляду відповідно до законодавства України.
3.12. Спільний переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення проводиться за наявності підстав, що відповідають Вичерпному переліку та рішення начальника Житомирської митниці Міндоходів або особи, яка його заміщає щодо проведення спільного переогляду транспортних засобів та вантажів комерційного призначення.

Спільний переогляд здійснюється за участю співробітників підрозділу митного органу з урахуванням норм та вимог статті 338 Митного кодексу України.


3.13. Вантажі (товари) та транспортні засоби, на яких вони переміщуються (за винятком повітряних суден) з метою вибуття за межі митної території України на склад тимчасового зберігання і в місця стоянки повітряних суден прибувають через контрольно – пропускні пункти аеродрому:

вантажі (товари) – за наявності матеріальної перепустки аеропорту та інших документів, визначених пунктом 28 Типової технологічної схеми митного контролю; 

автотранспортні засоби, на яких переміщуються вантажі (товари) – за наявності транспортної перепустки та за погодженням із старшим зміни митниці та старишим прикордонних нарядів у пункті пропуску.
3.14. Вантажі (товари) та транспортні засоби, на яких переміщуються вантажі (товари), за винятком повітряних суден, з території пункту пропуску на митну територію України вибувають через контрольно – пропускні пункти приватного підприємства «Авіакомпанія Озерне-Житомир»:

автотранспортні засоби, на яких переміщуються вантажі (товари) – за наявності транспортної перепустки приватного підприємства «Авіакомпанія Озерне-Житомир» з відміткою Державної прикордонної служби;

вантажі (товари) – за наявності матеріальної перепустки приватного підприємства «Авіакомпанія Озерне-Житомир» з відміткою Державної прикордонної служби та відповідних відміток підрозділу митного оформлення.
3.15. Вантажі (товари) та автотранспортні засоби, що їх переміщують, з (на) території пункту пропуску вибувають (прибувають) через контрольно – пропускний пункт приватного підприємства «Авіакомпанія Озерне - Житомир» відповідно схеми руху вантажу (додаток 2).
3.16. У разі наявності законних підстав щодо заримання повітряного судна, таке повітряне судно залишається на місці стоянки та береться під охорону службою авіаційної безпеки. Вживаються заходи щодо недопущення несанціонованого проникнення на борт стороніх осіб та взльоту повітряного судна.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка