Технічні умови ту у 30. 0-33240054-001: 2005 ЗмістСкачати 265.45 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір265.45 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного департаменту

з питань зв’язку та інформатизації

Міністерства транспорту

та зв’язку України

"07" 06 2005 р. № 70

Система електронного документообігу органу виконавчої влади
ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 30.0-33240054-001:2005

Зміст

1 Сфера застосування

3

2 Нормативні посилання

3

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3

4 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

13

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮвання

13

6 ПРАВИЛА експлуатації

13

1 Сфера застосування

Ці технічні умови поширюються на систему електронного документообігу органу виконавчої влади (далі - СЕДО), призначену для забезпечення обміну електронними документами та повідомленнями з дотриманням вимог "Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1453.

Дотримання технічних умов забезпечує можливість:


 • уніфікації форматів обміну інформацією між органами виконавчої влади;

 • інтеграції СЕДО в єдину загальнодержавну систему електронного документообігу органів виконавчої влади.

2 Нормативні посилання

У цих технічних умовах є посилання на такі нормативні документи:

НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу

World Wide Web Consortium Recommendation 04 February 2004 Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Third Edition)

ГОСТ 5237-83 Аппаратура электросвязи. Напряжение питания и методы измерения.

ГОСТ 15150-80 Машины, приборы и другие технические изделия.

ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники.

ГОСТ 27201-87 Машины вычислительные электронные персональные.

ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ 12.1.030-87 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

ПУЭ-87 Правила устройства электроустановок.

Наказ Мінзв’язку від 29.10.96 № 232 Відомчі норми технологічного проектування. Електроустановки підприємств та споруд зв’язку України.

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1 СЕДО повинна відповідати вимогам цих технічних умов.

3.2 СЕДО повинна функціонувати з дотриманням вимог “Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1453 та “Примірної інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, затвердженою постановою КМУ №1153 від 17 жовтня 1997 року.

3.3 В СЕДО повинна забезпечуватися можливість: • одночасної роботи групи користувачів;

 • перевірки електронних документів на зараження вірусом та регулярне оновлення антивірусної бази даних;

 • використання надійних засобів електронного цифрового підпису;

 • візуального подання (у тому числі й друк на папері) електронних документів;

 • використання систем розпізнавання документів на папері та перевірки правопису.

3.4 В СЕДО повинні забезпечуватися:

 • простота і зручність її використання працівниками, що пройшли навчання (далі - користувачі);

 • виконання користувачами своїх службових обов'язків щодо діловодства в електронній формі;

 • захист від помилкового видалення даних, можливість зворотних дій користувача;

 • автоматичне заповнення полів форм для прискорення процесу введення інформації;

 • аудит введеної інформації;

 • надання засобів для відстеження (моніторингу) руху електронних документів між підрозділами органу виконавчої влади в процесі діловодства.

3.5 Функціонування СЕДО здійснюється з обов’язковим використанням інформації з довідників:

 • довідник видів електронних документів та повідомлень;

 • довідник органів виконавчої влади, які є учасниками обміну електронними документами та повідомленнями;

 • довідник фізичних осіб, які є учасниками обміну електронними документами та повідомленнями між органами виконавчої влади.

За необхідності СЕДО доповнюється довідниками та/або класифікаторами із загальносистемною або іншою інформацією, необхідною для її функціонування.

3.6 В процесі функціонування СЕДО забезпечується коректна взаємодія її програмних компонент з іншим інформаційно-телекомунікаційними системним, прикладним та інструментальним програмним забезпеченням робочих місць та серверів без порушення їх функціонування.

3.7 Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в СЕДО повинен реалізовувати відповідно до НД ТЗІ 2.5-004-99 наступний функціональний профіль безпеки: КА-2, КВ-1, ЦД-2, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-1, НВ-1, НА-2, НП-2 де:


КА-2

 • базова адміністративна конфіденційність

КВ-1

 • мінімальна конфіденційність при обміні

ЦД-2

 • базова довірча цілісність

ЦА-2

 • базова адміністративна цілісність

ЦО-1

 • обмежений відкат

ЦВ-2

 • базова цілісність при обміні

ДР-1

 • квоти

ДС-1

 • стійкість при обмежених відмовах

ДЗ-2

 • обмежена гаряча заміна

ДВ-2

 • автоматизоване відновлення

НР-2

 • захищений журнал

НИ-2

 • одиночна ідентифікація і автентифікація

НК-1

 • однонаправлений канал

НО-2

 • розподіл обов’язків

НЦ-1

 • КЗЗ з контролем цілісності

НТ-1

 • самотестування за запитом

НВ-1

 • автентифікація вузла

НА-2

 • автентифікація відправників

НП-2

 • автентифікація отримувача

В залежності від конкретної моделі загроз, порушника, політики безпеки перелік і їх рівень реалізації можуть уточнюватися для кожного конкретного об’єкту, де впроваджується СЕДО.

3.8 Програмні продукти, які використовуються для створення СЕДО, повинні мати експертний висновок або сертифікат відповідності вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації.

3.9 Органи виконавчої влади, які здійснюють обмін електронними документами і повідомленнями через свої СЕДО, виступають відправниками або одержувачами таких документів і повідомлень.

3.10 В процесі обміну електронними документами і повідомленнями взаємодія СЕДО з системами електронного документообігу органів виконавчої влади здійснюється через спеціальні телекомунікаційні мережі, у яких забезпечується безпека конфіденційної інформації, що є власністю держави.

В окремих випадках, за рішенням керівника органу виконавчої влади, відправлення цим органом електронного документа та/чи повідомлення може здійснюватися через телекомунікаційні мережі загального користування.

3.11 Обмін даними в СЕДО будується на основі обміну електронними документами і повідомленнями в XML-форматі.

3.12 В СЕДО не накладаються обмеження на структуру та зміст електронного документа.

3.13 В СЕДО забезпечується обмін такою інформацією:


 • електронні документи;

 • реєстраційні дані в електронній формі про електронний документ та його зміст;

 • повідомлення для відправника про прийняття (відхилення) вхідних електронного документа службою діловодства одержувача.

3.14 Кожне повідомлення, яке відправляється або одержується СЕДО, має відповідну структуру та наповнення згідно зі своїм призначенням. Кожен тип повідомлення займає відповідне місце в регламенті обміну повідомленнями відповідно до "Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади".

3.15 В СЕДО формування та оброблення повідомлень здійснюється за правилами: • повідомлення формується відповідно до рекомендацій XML 1.0;

 • при формуванні повідомлення використовується та обов‘язково зазначається кодова сторінка ”Windows 1251”;

 • повідомлення з відсутньою або некоректною ключовою частиною не оброблюються;

 • обов’язковими для формування та оброблення є тільки елементи, зазначені в цих технічних умовах. Допускається включення, без зміни базової структури повідомлення, інших елементів без будь-яких гарантій їх оброблення одержувачем.

 • при пустому значенні атомарних необов’язкових елементів повідомлення такі елементи можуть не формуватися. Відсутність такого елемента в повідомленні еквівалентна його пустому значенню. Перед використанням кожен елемент перевіряється на присутність в повідомленні.

Зазначені правила забезпечують можливість розширення форматів та їх сумісність, а також сумісність процедур оброблення повідомлень.

3.16 В СЕДО оброблюються такі типи повідомлень щодо обміну інформацією про електронний документ:Код

Назва

Призначення

info_doc

Інформація про електронний документ

Інформація про електронний документ в електронній формі (реєстраційні дані про документ та його зміст)

perform_reg

Підтвердження реєстрації

Підтвердження про реєстрацію електронного документа у одержувача
perform_nack

Відмова від прийняття

Відмова від реєстрації електронного документа одержувачем

3.16.1 Кожне повідомлення, що оброблюється в СЕДО, умовно поділяється на ключову та інформаційна частину.

Ключова частина повідомлення містить службові поля і містить, у тому числі, природний ключ для однозначної ідентифікації документа. Обробка повідомлення без ключової частини не здійснюється.

До ключової частини повідомлення належать такі дані:Назва

Код

Призначення

Тип

При­мітка

Реєстраційний номер

REGNUMBER

реєстраційний номер відправника електронного документа;

Символьне, 20 знаків

Унікальний в межах відправ-ника

Дата реєстрації

REGDATE

дата реєстрації електронного документа у відправника;

Символьне

‘dd.mm.yyyy hh:mm:ss’Відправник

PARTICSRC

код відправника повідомлен­ня (Код з довідника органів виконавчої влади).

Символьне, 20 знаків

Служ-бове

Одержувач

PARTICTRG

код організації-одержувача повідомлення (Код з довід­ни­ка органів виконавчої влади).

Символьне, 20 знаків

Служ-бове

Час відправки

SENDTIME

Час відправки відправником

Символьне

‘dd.mm.yyyy hh:mm:ss’Служ-бове

Код типу повідомлення

PACKAGETYPE

Код типу повідомлення

Символьне, 20 знаків

Служ-бове

Глобальний ідентифікатор

PACKAGE_GUID

Глобальний ідентифікатор повідомлення

Символьне, 40 знаків

Служ-бове

3.16.2 Повідомлення „Інформація про електронний документ” має таку структуру:

 • код пакета: info_doc.

 • призначення: для передачі одержувачу інформації про електронний документ, створений та зареєстрований відправником.

Повідомлення складається з ключової частини 3.16.1 та інформаційної частини, а також вузлів.

3.16.3 Інформаційна частина має такий склад:Назва

Код

Призначення

Тип

Примітка

Організація-відправник

CORR

Організація, відправник електронного документа

Вузол типу

„Організація”


Кому

ADDRPERS

Персона - адресат

Вузол типу „Персона”

Необов’яз-кове

Вид документа

DOCTYPE

Найбільш загальне визна­чення типу електронного документа: Лист, Доручення, Постанова

Вузол типу „Вид електронного документа”Короткий зміст

SHORTCONTENT

Короткий зміст електронного документа

Символьне, 4000 знаків
Питання

QUESTION

Опис питання

Символьне, 128 знаків
Дата контролю

DEADLINE

Дата контролю

Символьне:

‘dd.mm.yyyy’Необов’яз-кове

Дата закриття

CLOSEDATE

Вказується для електронних документів, що не потребують виконання

Символьне:

‘dd.mm.yyyy’Необов’яз-кове

Хто підписав

SIGNER

Хто підписав електронний документ у відправника (особа)

Вузол типу „Персона”
Деталі

ATTACHES

Елемент для переліку детальних сутностей

Вузол типу „Деталі”

Необов’яз-кове

Пункти

DOCITEMS

Перелік пунктів

Вузол типу „Пункти”

Необов’яз-кове

До документа

LINKDOC

Посилання на електронний документ

Вузол типу повідомлення “інформація про електронний документ”

Необов’яз-кове

3.16.4 Вузол „Організація”(ORGANIZATION) має такий склад:Назва

Код

Призначення

Тип

Примітка

Ідентифікатор

CODE

Унікальний ідентифікатор

Символьне, 20 знаків
Скорочена назва

CAPTION

Скорочена назва організації

Символьне, 128 знаків
Повна назва

DESCRIPTION

Назва організації

Символьне, 1000 знаків

Необов’язкове

ОКПО

OKPO

Код ЕДРПОУ

Символьне, 20 знаків

Необов’язкове

3.16.5 Вузол „Персона”(PERSON) має такий склад:Назва

Код

Призначення

Тип

Примітка

Ідентифікатор

CODE

Унікальний ідентифікатор

Символьне, 20 знаків
Прізвище

LASTNAME

персони прізвище

Символьне, 100 знаків
Ім'я

FIRSTNAME

Ім’я

Символьне, 50 знаків
По-батькові

MIDDLENAME

По-батькові

Символьне, 50 знаків
Посада

POSITION

Посада співробітника, у тій організації, звідки прийшов документ

Символьне, 250 знаків

Необов’язкове
Регіон

REGION

Регіон

Символьне, 50 знаків

Для звернень громадян

Соціальний стан

STATUS

Соціальний стан

Символьне, 50 знаків

Категорія

CATEGORY

Категорія

Символьне, 50 знаків

Адреса

ADDR

Адреса

Символьне, 250 знаків

3.16.6 Вузол „Вид документа”(DOCTYPE) має такий склад:Назва

Код

Призначення

Тип

Примітка

Ідентифікатор

CODE

Унікальний ідентифікатор

Символьне, 20 знаків
Назва

CAPTION

Назва виду документів

Символьне, 128 знаків3.16.7 Вид документа може приймати такі значення:CODE

CAPTION

01

Закон

02

Указ

03

Розпорядження

04

Доручення

05

Лист

06

Постанова

07

Рішення

08

Протокол

09

Запит

12

Телеграма

18

Звернення

3.16.8 Вузол „Деталі”(CONTENT) має такий склад:Назва

Код

Призначення

Тип

Примітка

Ім‘я файла

FILENAME

Оригінальне ім‘я файла

Символьне,

255 знаківНеобов’язкове

Застосування

APPLICATION

Ім‘я застосування для обробки файла

Символьне,

255 знаків


Опис змісту файла

DESCRIPTION

Опис змісту файла

Символьне, 2000 знаків

Необов’язкове

Бінарний зміст файла

DOCCONTENT

Бінарний зміст файла

Base64 ("bin.hex")

Для компресії використовується zip

Код типу

CONTENTTYPE

Код типу файла

Символьне, 50 знаків
Розмір файла

ORIGINAL_SIZE

Оригінальний розмір файла без компресії

Число, 8 знаків


Кількість байт Необов’язкове
Чи файл стиснений

COMPRESSED

Ознака компресії файла

Число „0” - без компресії, „-1” – компресія3.16.9 Вузол „Пункти”(DOCITEM) має такий склад:Назва

Код

Призначення

Тип

Примітка

Номер пункту

ITEMNUMER

Номер пункту електронного документа

Символьне,

5 знаків


Унікальний в межах електронного документа

Короткий опис

SHORTCONTENT

Короткий опис пункту електронного документа

Символьне, 4000 знаків
Термін виконання

DEADLINE

Термін виконання завдання по пункту електронного документа

Символьне:

‘dd.mm.yyyy’


Виконавці

PERFORMERS

Виконавці завдання по пункту електронного документа

Вузол типу

„Виконавці”


Рівень контролю

CTRLLEVEL

Рівень контролю для завдання по пункту електронного документа

Вузол типу

„Рівень контролю”


Примітки

NOTES

Додаткова інформація, у т.ч. інформація про періодичний контроль

Символьне, 255 знаків

Необов’язкове

3.16.10 Вузол „Виконавці”(PERFORMER) має такий склад:Назва

Код

Призначення

Тип

Примітка

Роль

ROLE

Роль виконавцю по відношенню до пункту електронного документа

Вузол типу „Ролі виконавців”
Виконавець

ORG

Організація - виконавець

Вузол типу „Організації”
Опис виконавця

PERF

Інформація про контролера або відповідального СКМУ

Символьне, 255 знаків
Термін виконання

DEADLINE

Термін виконання для поточного виконавця

Символьне:

‘dd.mm.yyyy’


Зміст завдання

TASK

Зміст завдання поточного виконавця

Символьне, 2000 знаків3.16.11 Вузол „Рівень контролю”(CTRLLEVEL) має такий склад:Назва

Код

Призначення

Тип

Примітка

Ідентифікатор

CODE

Унікальний ідентифікатор

Символьне, 20 знаків
Назва

CAPTION

Назва рівню контролю

Символьне, 128 знаків
3.16.12 Рівень контролю може приймати такі значення:CODE

CAPTION

EXT

Особливий контроль

INT

Контроль керівництва

NO

Низький

3.16.13 Вузол „Ролі виконавців” (ROLE) має такий склад:Назва

Код

Призначення

Тип

Примітка

Ідентифікатор

CODE

Унікальний ідентифікатор

Символьне, 20 знаків
Назва

CAPTION

Назва ролі

Символьне, 128 знаків3.16.14 Ролі виконавців може приймати такі значення:CODE

CAPTION

MAINOVV

Головний виконавець

COOPOVV

Співвиконавець

TOKNOW

До відома

CRTR

Контролер від СКМУ

CTRLUNIT

Відповідальний від СКМУ


3.16.15 Повідомлення „Підтвердження реєстрації” має таку структуру:

 • код пакета: perform_reg.

 • призначення: підтвердження про реєстрацію електронного документа у одержувача.

Повідомлення складається з ключової частини 3.16.1 та інформаційної частини.

Інформаційна частина має такий склад:Назва

Код

Призначення

Тип

Примітка

Реєстраційний номер у одержувача

CORREGNUMBER

Реєстраційний номер у одержувача

Символьне, 20 знаків
Дата реєстрації у одержувача

CORREGDATE

Дата реєстрації у одержувача

Символьне:

‘dd.mm.yyyy hh:mm:ss’3.16.16 Повідомлення „Відмова від прийняття” має таку структуру:

 • код пакета: perform_nack.

 • призначення: відмова від реєстрації електронного документа одержувачем.

Повідомлення складається з ключової частини 3.16.1 та інформаційної частини.

Інформаційна частина має такий склад:Назва

Код

Призначення

Тип

Примітка

Причина відмови

REASON

Причина відмови

Символьне, 128 знаків3.17 Інтерфейс між користувачем і СЕДО дає змогу забезпечити:

ергономічність взаємодії користувача з СЕДО;


 • взаємодію користувача з програмними компонентами СЕДО на основі прозорого та інтуїтивно зрозумілого діалогового графічного віконного інтерфейсу, з використанням піктограм функцій, режимів та операцій;

 • можливість для користувача оперувати професійно-орієнтованими поняттями предметної галузі діловодства державною мовою;

 • можливість зворотності дій користувача, а також обов’язкове підтвердження ним потенційно руйнівних дій з модифікації та відновлення даних;

 • можливість одержання користувачем довідкових даних про функціональні дані та характеристики СЕДО, зокрема шляхом отримання на екрані монітора контекстнозалежних підказок щодо виконання операцій, функцій тощо.

3.18 В СЕДО може застосовуватися система управління базами даних, в якій забезпечується надійне зберігання інформації в різноманітних форматах - як текстових, так і графічних чи мультимедійних, надання швидкого доступу до інформаційних ресурсів різноманітним прикладним системам з підтримкою достатньої продуктивності при підключенні запланованої кількості користувачів.

3.19 Конструкція СЕДО, її надійність та безпека повинні відповідати вимогам ГОСТ 21552-84.

3.20 Проектування технічних засобів СЕДО здійснюється з дотри­ман­ням вимог наказу Мінзв’язку від 29.10.96 № 232.

3.21 Місце встановлення та монтаж технічних засобів СЕДО повинні відповідати нормам та вимогам до розміщення обладнання електроустановок з урахуванням вимог ПУЭ-87.

3.22 Комплект поставки СЕДО має у своєму складі:


 • дистрибутив системи на компакт-диску та інструкцію з її інсталяції;

 • інструкцію користувача;

 • інструкцію адміністратора;

 • контрольний приклад.

3.23 Повний строк служби СЕДО з урахуванням модернізації складає не менше 10 років.

4 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

Загальний порядок створення і приймання СЕДО повинен відповідати вимогам ГОСТ 34.601-90.

Приймання СЕДО здійснюється державною (міжвідомчою) комісією, до якої мають бути залученими представники розробника системи, органу виконавчої влади та уповноважених органів, що відповідають за впровадження електронного документообігу в органах виконавчої влади України, та затверджується актом приймання-здавання науково-технічної продукції.

Приймання СЕДО відповідно до цих технічних умов складається з таких етапів:


 • СЕДО проходить стендові випробування з аналізом отриманих результатів, дослідну експлуатацію та приймальні випробування в органі виконавчої влади;

 • державною (міжвідомчою) комісією з приймально-здавальних випробувань встановлюється відповідність СЕДО цим технічним умовам;

 • після аналізу результатів роботи приймальної комісії приймається рішення про приймання СЕДО в цілому.

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮвання

Для контролю відповідності СЕДО розділу 3 цих технічних умов використовуються програми та методики випробувань, погоджені з уповноваженими органами, що відповідають за впровадження електронного документообігу в органах виконавчої влади.

Програми та методики випробувань повинні забезпечувати тестове покриття усіх вимог цих технічних умов і містити критерії оцінки відповідності методів випробувань та очікуваних результатів. Методи й умови контролю повинні бути максимально наближені до умов використання СЕДО.

6 УМови експлуатації

6.1 Експлуатація СЕДО повинна відповідати таким умовам:

- технічні засоби СЕДО повинні забезпечувати справне цілодобове її функціонування в нормальних кліматичних умовах, в закритих приміщеннях категорії УХЛ4.2, без постійної присутності персоналу при температурі та відносній вологості навколишнього середовища, визначених для персональної обчислювальної техніки, відповідно заданим вимогам до надійності і достовірності згідно з ГОСТ 15150-80; • експлуатація технічних та програмних засобів СЕДО має здійснюватися цілодобово без перерви, з застосуванням автоматичного резервного джерела живлення при аварійності електропостачанні, працездатність апаратури повинна автоматично відновлюватися;

 • електроживлення технічних засобів СЕДО здійснюється від мережі змінного струму напругою 220В з частотою 50Гц;

 • СЕДО повинна бути працездатною при електроживленні її технічних засобів від джерел безперебійного електроживлення, з вимогами до мережі живлення згідно з ГОСТ 523783;

 • час автономної роботи СЕДО від резервного джерела живлення - не менше 20 хвилин;

 • технічні засоби СЕДО повинні бути готовими до роботи відповідно до вимог цих ТУ не більш, ніж за 10 с. після подання на них електроживлення;

 • технічні засоби СЕДО повинні експлуатуватися в приміщеннях, які обладнані захисним заземленням згідно з вимогами ГОСТ 12.1.030-87.

  1. Експлуатація технічних засобів СЕДО повинна здійснюватися відпо­відно до рекомендованих норм навантаження, вказаних у документації на ці технічні засоби.

6.3 Види, періодичність і обсяги технічного обслуговування і ремонту технічних засобів СЕДО повинні відповідати вимогам, наведеним в експлуатаційній документації на відповідні технічні засоби.

Начальник Управління розвитку інформатизації Держзв’язку
Е.В. Бєлов


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка