Технічне обслуговування та налагодження зерносушильного обладнання у вп нубіп україни «агрономічна дослідна станція», С. Пшеничне, васильківського району київської областіСторінка9/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Визначення поверхні теплопередачі калорифера

Поверхню теплопередачі (м2) калорифера до сушарок обчислюють за формулою:F = , (19)

де Q — максимальне теплове навантаження на калорифер, Дж/год;k — коефіцієнт теплопередачі, Дж/(м2 град год);

t – різниця температур між теплообмінними середовищами, °С.6. Визначення продуктивності вентилятора, що подає повітря в сушильну установку

Вентилятор підбирають за максимальним обсягом повітря чи повітряногазової суміші, що нагнітається ним в сушарку чи відводиться з вежі, причому його продуктивність (м3/год) його:V = V0 L = V0 lW, (20)

де V0 — обсяг вологого повітря, що припадає на 1 кг сухого повітря, м3/кг;l — питомі витрати повітряно-газові суміші, кг/кг;

L загальні витрати суміші, кг/год;

W - продуктивність сушарки по випаруваній волозі, кг/год.

7. Визначення параметрів окремих елементів сушильної установки

Питома випарювальна здатність розпилювальних сушарок кг/(м3 год) визначається за формулою:W = = , (21)

де W — випарювальна здатність сушарки, кг/год;аv — об'ємний коефіцієнт теплообміну, Дж/(м3традтод);

t середня різниця температур, °С;r — схована теплота випарювання, Дж/кг;

V — обсяг вежі сушарки, м3.

Чисельне значення аv визначають за формулою Ликова:аv = 6,65 ( (, (22)

де G — продуктивність сушарки по сухому залишку, кг/год;F площа сушильної камери, м2;

 -- щільність сухих часток, кг/м3;

 — теплопровідність сушильної суміші за середньої температури її в сушарці в Дж/(м град год);

d — середній об'ємно-поверхневий діаметр сухих часток , м;

d — середня швидкість руху газів у сушарці, м/с;

v — швидкість витання сухих часток за середньої температури газів у сушарці, м/с.

Чисельне значення аv можна визначити також за емпіричною формулою, запропонованою Лур'є і Личаним:av = 4,187·103(3 + ( , (23)

де — коефіцієнт зрошення, кг/(м2тод);k — середній потенціал сушіння.

Знаючи питому випарювальну здатність w кг/(м3тод) і продуктивність сушарки по випаровуваній волозі W кг/год, орієнтовно можна визначити об'єм (м3) вежіV = . (24)

Продуктивність форсунки (м3/с) з механічним розпорошенням визначається за формулою:G = F (25)

де  — коефіцієнт витрати форсунки, що залежить від в'язкості маси, що розпорошується, діаметра отвору (0,1...0,9), причому для малих отворів і більшої в'язкості (я має мінімальне значення;F— площа перетину вихідного отвору форсунки, м- (діаметр отворів у форсунці d = 1...2,5 мм);

∆ — повний напір, Н/м2;

 — густина маси, що розпорошується, кг/м3.

Потужність двигуна (кВт) до розпорошувального диска рекомендується визначати за формулою проф. Г. А. Кука:

 = , (26)

де — колова швидкість обертання диска, м/с;М — продуктивність диска по вологому продукту, кг/год.

Потужність двигуна (кВт) до насоса, що подає масу до форсунки, визначається за формулою:

 = , (27)

де M()продуктивність сушарки, м3/год;р — тиск, створюваний насосом, Н/м2;

- механічний к.к.д. насоса.

Кількість працюючих форсунок

z = , (28)

де М0 —- продуктивність сушарки, м3/год;

G- продуктивність форсунки, м3/с за формулою (25).

Діаметр часток, одержуваних у результаті розпилення, складає:

а) при дисковому розпиленні за рекомендацією проф. М. Ю. Лур'є

d = м, (29)

де п - число обертів диска, об/хв;R - радіус диска, м;

- густина рідини, що розпорошується, кг/м3;a - поверхневий натяг рідини, що розпорошується, Н/м;

б) при форсунковому розпиленніd = k , (30)

де 1 , — густина повітря, кг/м3;v — швидкість струменя рідини при виході з форсунки, м/с;

g — прискорення сили ваги, кг/с2;

р — тиск рідини у форсунці, Па;

k — коефіцієнт, що залежить від виду рідини, яка розпорошується.

Радіус частки при виході з форсунки (м) визначають за формулою М. С. Панасенкова:R = , (31)

де D — діаметр отвору форсунки, м;

Rе — число Рейнольдса, що характеризує потік рідини, яка рухається, в отворі форсунки.

Тривалість польоту часток при сушінні розпиленням рекомендується визначати за формулою:

 = (32)

де Qкількість тепла, підведеного до продукту, Дж/год;

t — середня різниця температур між повітрям і розпилювальною масою, °С;

Мв - вагова продуктивність сушарки, кг/с.

а — коефіцієнт тепловіддачі від повітря до продукту, Дж/(м2 х град. год), визначається через критерій Nu, причому для цього випадку за формулами Л. І. Кудряшова:

Nu =2 + 0, 33 Ке0,5, при Rе = 0-100,

Nu =0,567 Rе 0,5, при 100< Rе <300.

Взагалі тривалість сушіння складає: 2...З с; при протитоці: 4...5 с при прямотоці, практично: 10...20 с.

Швидкість витання часток у повітрі при протитоці має бути меншою від швидкості руху повітря, що в сушарках рекомендують брати в межах 0,2...0,3 м/с.

Дальність польоту часток при розпиленні обчислюється за формулою, запропонованою проф. Г. А. Куком:S = · · ln , (33)

де r — радіус частки, м;

р і 1 — густина розпилюваної продукції і повітря, кг/м3;

і н — швидкість часток наприкінці і початку руху, м/с;

 — коефіцієнт, що залежить від режиму руху частки


Для ламінарного руху (Rе ≤ 2)

 = .

Ф = —Rе При перехідному режимі (Rе < 1000)

 = .

Для турбулентного руху (Rе ≥ 1000)  = 0,44. Середнє значення цього коефіцієнта при сушінні розпиленням беруть приблизно таким, що дорівнює 0,6

Rе = ,

де d діаметр частки, м;

u — швидкість руху частки, м/с;

— кінематична в'язкість повітря, м2/с.

Діаметр вежі (м) у практичних умовах берутьD = 2,25s,

де s — дальність польоту частки, м.

Висота вежі (м)

Н ≈ (1,1 -1,25) D..

Обсяг вежі в (м3) визначають за припустимим напруженням вежіV = , (34)

де W - випарювальна здатність вежі по випаруваній волозі, кг/год;w — напруження сушильної вежі, що залежить від виду висушуваного продукту, температури повітря і схеми сушильного процесу, кг/(м3тод).

У випадку висушування крові при t1 = 130° w = З...3,5; при t1 = 180° w = 5. ..6; при t1 = 200...250° w = 10...12; при t1 = 300...350° w = 15.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка