Тариф и ват “родовід банк” з операцій емісії та обслуговування платіжних карток visa int в рамках проекту «родовід банк-козирна карта» для фізичних осіб, які є клієнтами мережі ресторанів «Козирна карта»Скачати 165.43 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір165.43 Kb.Т А Р И Ф И

ВАТ “РОДОВІД БАНК” з операцій емісії та обслуговування платіжних карток VISA Int.

в рамках проекту «РОДОВІД БАНК-КОЗИРНА КАРТА» для фізичних осіб, які є клієнтами мережі ресторанів «Козирна карта»

(карткові рахунки в національній валюті, в доларах США, в Євро)

(діють з 13.08.2007р.)


з/п

Вид операції

Вартість операції за платіжною карткою:

Строки оплати та форма оплати

Visa Classic *

Visa Gold


1

Розрахунково-касове обслуговування (надалі - РКО) платіжної картки (надалі - ПК)


1.1

Кожної додаткової** ПК, емітованої на строк до двох років:

гривневий еквівалент

30 дол. СШАгривневий еквівалент

60 дол. СШАНа момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

1.2

Кожної основної ПК, емітованої на строк до двох років після закінчення строку дії попередньої ПК:

гривневий еквівалент

20 дол. СШАгривневий еквівалент

40 дол. СШАНа момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

1.3

Кожної додаткової** ПК, емітованої на строк до двох років після закінчення строку дії попередньої додаткової ПК:

гривневий еквівалент

20 дол. СШАгривневий еквівалент

40 дол. СШАНа момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

1.4

При емісії кожної втраченої, вкраденої, пошкодженої, розмагніченої, вилученої банкоматом іншого банку ПК:

гривневий еквівалент

10 дол. СШАгривневий еквівалент

20 дол. СШАНа момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

1.5

При кожному відновленні ПІН-коду

гривневий еквівалент

1 дол. СШАгривневий еквівалент

1 дол. СШАНа момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

1.6

Кожної терміново емітованої ПК на строк до двох років (при початковій емісії, емісії після закінчення строку дії попередньої, втраті, крадіжці, пошкодженні, розмагніченні, вилученні банкоматом іншого банку) – див. Примітки п.п. 3-4:

гривневий еквівалент

100 дол. СШАгривневий еквівалент 200 дол. США

На момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

1.7

При кожному запиті копії документа, який підтверджує операцію за ПК, крім операцій Т&E

гривневий еквівалент

10 дол. СШАгривневий еквівалент

10 дол. СШАНа момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

1.8

При кожному запиті копії Т&E Document - документ, який підтверджує операції за ПК при оплаті прокату автомобілів, авіаквитків, готельних послуг та інших операцій, здійснених під час морських круїзів

гривневий еквівалент

30 дол. СШАгривневий еквівалент

30 дол. СШАНа момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

1.9

При вилученні ПК банкоматом іншого банку (за винятком технічних збоїв банкоматів)

гривневий еквівалент

15 дол. СШАгривневий еквівалент

15 дол. СШАСписується Банком з КР Держателя не пізніше 5-го робочого дня з дати списання платіжною системою такої суми з коррахунку Банку.

2.

Призупинення/зупинення операцій за розрахунками з ПК:

2.1.

Шляхом постановки ПК у локальний електронний стоп-лист з використанням засобів SMS (при кожній постановці)

5 грн.

5 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

2.2.

Шляхом постановки ПК у електронний стоп-лист (на строк до 1 тижня за кожний окремий регіон***) (при кожній постановці)

гривневий еквівалент

10 дол. СШАгривневий еквівалент

10 дол. СШАНа момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

2.3.

Шляхом постановки ПК у паперовий стоп-лист (на строк до 1 тижня за кожний окремий регіон***) (при кожній постановці)

гривневий еквівалент

25 дол. СШАгривневий еквівалент

25 дол. СШАНа момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

3

Кожне термінове поповнення КР (термін поповнення – 1 година з моменту надходження коштів у Банк)

50 грн.

50 грн.

Готівкою - особисто Держателем до моменту здійснення операції.

4

Проценти, що нараховуються на залишок коштів на КР (% річних)

1 % за КР у грн.,

1 % за КР в іноземній валюті1 % за КР у грн.,

1 % за КР в іноземній валютіПроценти нараховуються та сплачуються на КР щомісяця відповідно до умов Договору.

5

Нарахування процентів за користування овердрафтом за КР (% річних)

50 % за КР у грн.,

30 % за КР в іноземній валюті50 % за КР у грн.,

30 % за КР в іноземній валютіПроценти нараховуються та списуються Банком з КР щомісяця з розрахунку фактичної кількості днів користування.

6

Плата за перевищення витратного ліміту за картковим рахунком (за кожний випадок)

10 грн.

10 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

7

Плата за непогашення у встановлені строки овердрафту (за кожний випадок)

10 грн.

10 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

8

Розмір пені за непогашення у встановлені строки кредитної лінії та/або овердрафту та нарахованих процентів за користування кредитною лінією та/або овердрафтом (% в день)

1,6 %

1,6 %

Пеня нараховується на день її утримання з Держателя на залишок простроченої заборгованості за кредитною лінією та/або овердрафтом та сумою нарахованих, але не сплачених процентів за кредитною лінією та/або овердрафтом з урахуванням фактичної кількості днів прострочення.

9

Штраф за неналежне виконання умов Договору щодо здійснення обов’язкового щомісячного погашення частини заборгованості за використаною кредитною лінією

1 % від суми заборгованості за кредитною лінією, мінімум 10 грн.

1 % від суми заборгованості за кредитною лінією, мінімум 10 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

10

Плата за кожне зняття готівки в мережі установ та банкоматів ВАТ “РОДОВІД БАНК”

0,75%, мінімум 1 грн.

0,75%, мінімум 1 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

11

Плата за кожне зняття готівки в мережі українських банків та їх банкоматів (без врахування комісії інших банків)

1,2% + 5 грн.

1,2% + 5 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

12

Плата за кожне зняття готівки в закордонних банках та їх банкоматах (без врахування комісії інших банків)

1%, мінімум гривневий еквівалент 3 дол. США

1%, мінімум гривневий еквівалент 3 дол. США

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

13

Плата за кожне зняття готівки за рахунок кредитних коштів та/або овердрафту в мережі установ та банкоматів ВАТ “РОДОВІД БАНК”

3%, мінімум 10 грн.

3%, мінімум 10 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

14

Плата за кожне зняття готівки за рахунок кредитних коштів та/або овердрафту в мережі українських банків та їх банкоматів (без врахування комісії інших банків)

3% + 15 грн.

3% + 15 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

15

Плата за кожне зняття готівки за рахунок кредитних коштів та/або овердрафту в закордонних банках та їх банкоматах (без врахування комісії інших банків)

3 %, мінімум гривневий еквівалент 5 дол. США

3 %, мінімум гривневий еквівалент 5 дол. США

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

16

Курс, за яким Банк здійснює перерахунок суми за операцією у валюту КР

За курсом Банку

За курсом Банку

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

17

Плата за кожне надання довідки про стан КР

10 грн.

10 грн.

На момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

18

Плата за кожне отримання інформації щодо залишку на КР з банкомату іншого банку (за кожну операцію)

гривневий еквівалент

0,25 дол. США за кожний запитгривневий еквівалент

0,25 дол. США за кожний запитСплачується в день здійснення розрахунків за КР.

19

Плата за кожне надання позачергової виписки з КР

5 грн.

5 грн.

На момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

20

Плата за кожну зміну добових обмежень на кількість та суму операцій за ПК (за кожну ПК)

5 грн.

5 грн.

На момент здійснення операції готівкою - особисто Держателем, або безготівково - за його дорученням, обумовленим в Договорі, при поданні відповідної заяви до Банку та наявністю відповідної суми коштів на КР.

21

Послуги з надання додаткових виписок за КР/ПК:

21.1

Плата за надання міні-виписки з банкомату ВАТ “РОДОВІД БАНК” (за кожний запит)

0,2 грн.

0,2 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

21.2

Плата за надання міні-виписки про останню операцію за ПК з використанням засобів SMS за запитом (за кожне відправлене Банком повідомлення)

0,3 грн.

0,3 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

21.3

Плата за надання міні-виписки про останню операцію за ПК та суму витратного ліміту з використанням засобів SMS за запитом (за кожне відправлене Банком повідомлення)

0,3 грн.

0,3 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

21.4

Плата за надання міні-виписки про останню операцію за ПК з використанням засобів SMS в автоматичному режимі (за кожне відправлене Банком повідомлення)

0,3 грн.

0,3 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

21.5

Плата за надання міні-виписки про суму витратного ліміту з використанням засобів SMS в автоматичному режимі (за кожне відправлене Банком повідомлення)

0,3 грн.

0,3 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

22.

Послуги з надання додаткових виписок за КР/ПК з використанням системи “Home-банкінг за платіжними картками”:

22.1

Плата за надання виписки про доступний залишок коштів за КР

0,25 грн.

0,25 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

22.2

Плата за надання виписки про історію авторизації за ПК

0,25 грн.

0,25 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

22.3

Плата за надання виписки по операціях за КР

0,25 грн.

0,25 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

22.4

Плата за надання виписки про заблоковану суму за КР

0,25 грн.

0,25 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

22.5

Плата за надання виписки про добові обмеження по ПК (суму та кількість операцій)

0,25 грн.

0,25 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

22.6

Плата за надання виписки про суму ліміту кредитування по КР

0,25 грн.

0,25 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

22.7

Плата за надання виписки про знаходження ПК у стоп-листі

0,25 грн.

0,25 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

22.8

Плата за надання виписки про кількість бонусів

0,25 грн.

0,25 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

22.9

Плата за надання виписки по операціях за бонусним рахунком

0,25 грн.

0,25 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

22.10

Плата за здійснення договірного списання

0,25 грн.

0,25 грн.

Сплачується в день здійснення розрахунків за КР.

* Картки зі знижкою 12%, 15% або 17%, яка надається клієнтам при здійсненні оплати товарів/робіт/послуг у мережі ресторанів «Козирна карта»

** Додаткова ПК класом, що не вище за клас основної картки

*** Регіони для платіжної системи VISA Int.: США, Канада, країни Центральної та Південної Америки, країни Азіатського та Тихоокеанського регіону, країни Центральної та Східної Європи, Близького Сходута Африки (в т.ч. Україна та всі країни близького зарубіжжя), країни Європейської Співдружності.
Примітки:

 1. Усі Тарифи Банку відповідно до п. 1, які Держатель вносить готівкою сплачуються у гривнях за курсом НБУ на день здійснення платежу.

 2. Усі Тарифи Банку, які списуються з КР за дорученням Держателя сплачуються у гривнях за курсом Банку, встановленому на день здійснення розрахунків.

 3. При терміновій емісії ПК відповідно до п. 1.6 Тарифи п.п. 1.1 – 1.4 не застосовуються.

 4. Термінова емісія ПК в межах м. Києва – до одного робочого дня, в межах України до двох робочих днів, з моменту обробки файлу персоналізації управлінням продуктів карткового бізнесу ВАТ “РОДОВІД БАНК”.

 5. Можлива наступна комбінація відкриття КР (основного/додаткового):

  1. грн./дол.США;

  2. грн./Євро

 6. Операції, встановлені цими Тарифами, не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість згідно з Законом України “Про податок на додану вартість”.

 7. Емісія та обслуговування додаткових ПК, за виключенням ПК в рамках проекту «РОДОВІД БАНК-КОЗИРНА КАРТА», здійснюється з дотриманням:

  1. Розмірів та умов внесення коштів незнижувального залишку на карткові рахунки за платіжними картками MasterCard Int. або Visa Int. ВАТ “РОДОВІД БАНК” для фізичних осіб.

  2. Тарифів ВАТ “РОДОВІД БАНК” з операцій емісії та обслуговування платіжних карток MasterCard Int. або VISA Int. для фізичних осіб.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка