Сутність креативностіСкачати 312.72 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір312.72 Kb.
#962

Сутність креативності

http://ua-referat.com/Сутність_креативності
Зміст 
"1-2" Вступ ............................................ .................................................. ............ 3 
1. Характеристика креативності, як особистісної здатності до творчості 5 
1.1 Поняття креативності ............................................... ................................ 5 
1.2 Креативність і творча фантазія ............................................. .......... 7 
2. Основні концепції дослідження креативності ................................... 12 
2.1 Загальна характеристика досліджень .............................................. ...... 12 
2.2 Концепція креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності .......................................... .................................................. ............................ 13 
2.3 Креативність з позиції своєрідності особистісних особливостей креативів 17 
3. Проблеми розвитку креативності як особистісної здатності до творчості 20 
3.1 Поняття творчої компетенції .............................................. ............ 20 
3.2 Аналіз основних проблем розвитку креативності .............................. 23 
Висновок ................................................. .................................................. . 26 
Список літератури ................................................ ....................................... 28 
Введення 

Внутрішня сутність людини, з усіма її вигинами і несподіванками, до цих пір залишається нерозгаданою загадкою, тому розкрити глибини цієї таємниці - складне завдання. Навіть якщо тільки трохи вдасться прочинити двері у неосяжні глибини людської сутності, то це буде означати вийти на дорогу, на дорогу розуміння процесу становлення людини, його історичного призначення, його передісторію, і відповідно його майбутнього. 

Як у справжньому, і в минулих століттях творча активність людини несе в собі не просто його особистісний розвиток, але і прогрес, створює культуру всього людства в цілому. Термін «творчість» вказує, і на діяльність особистості, і на створені нею цінності, які з фактів її персональної долі стають фактами культури. Творчість - це, перш за все відображення сутності людини, її ставлення до навколишнього світу, його бажання, мрії, почуття, які і рухають людство вперед ні дивлячись, ні на що.

В основі творчості лежить відкритість до можливостей світу. Творчо спрямована особистість більш відкрита для отримання зовнішньої інформації, вона переживає проблеми миру, як свої, її енергія не терпить смирення, шукає вихід, шляхи вирішення. 

Креативність - це здатність до творчості, здатність породжувати незвичайні речі, придумувати, знаходити, бачити світ якось по особливому. Цетворчість, яке корисне і на роботі, і в житті. Креативний людина - це вигадник. Це той, хто придумує і фантазує, роблячи життя яскравіше, цікавіше, перетворюючи все у щось нове, неповторне. 
Зараз саме той час, коли суспільство усвідомило це, і прагне розвивати в людині творчу нитку. І адже не даремно сучасні керівники, роботодавці, педагоги незалежно від роду діяльності,  вимагають від своїх колег, співробітників, учнів творчого підходу, винахідливості, різнобічності, оригінального новаторства, іншими словами креативності. І не дарма саме зараз на наших очах йде не просто розвиток прогресу, а його стрімкий біг. Тільки і встигаєш стежити, як на сторінках газет миготять заголовки «новий винахід», «рішення проблеми знайдено», «новітні моделі ...» і т. п. 

Актуальність креативності у наш час очевидна, вона всюди: і в анкеті з працевлаштування, і в реалізації ваших планів, і в кар'єрному зростанні, і в творчій самореалізації, і в культурі цивілізації, і в нестримному русі прогресу. ...

Осмисленням теми «Креативність як особистісна здатність до творчості», і звичайно іншими темами з психології займалися багато дослідників, як вітчизняні (тобто Російського і Радянського громадянства), так і закордонні (тобто іноземці). Ось список тих з них, які найбільше мені сподобалися: С. Л. Рубінштейн, А. Маслоу, Б. М. Теплов, Д. Б. Богоявленська, В.Ф. Вишнякова, Р. Мей. 

Метою даної роботи є: вивчення креативності, як особистісної здатності до творчості. 

У процесі наближення до мети встали наступні завдання: 
1. Охарактеризувати поняття креативності, як особистісна здатність до творчості. 
2. Розглянути основні концепції дослідження креативності. 
3. Проаналізувати проблеми розвитку креативності як особистісної здатності до творчості.

Практична значимість курсової роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані  психологічній і педагогічній діяльності, у соціально-культурної діяльності при організації заходів, розробці сценаріїв, екранізації науково-популярних фільмів і т.д. 1. Характеристика креативності, як особистісної здатності до творчості 

1.1 Поняття креативності 

«Креативність» (від англійського слова «creativity») - рівень творчої обдарованості, здатності до творчості, що становить відносно стійку характеристику особистості. Креативність - це здатність творити, створювати, привносити щось нове в цей світ. В останні роки цей термін отримав у вітчизняній психології широке поширення. І для того, щоб якомога краще в ньому розібратися слід дати поняття і ще декільком термінам: 
«Особистість» - це людина, як носій будь-яких властивостей. Особистість - результат процесу виховання і самовиховання. «Особистістю не народжуються, а стають», - писав О.М. Леонтьєв. Особистість - це людина, що усвідомлює свою унікальність, неповторність, індивідуальність (індивідуальність - особливості характеру і психічного складу, що відрізняють одного індивіда (індивідуум - окремий живий організм, особина) від іншого). Особистість - це сукупність вироблених звичок і переваг, психічний настрій і тонус, соціокультурний досвід та набуті знання, набір психофізичних рис та особливостей людини, що визначають повсякденну поведінку. 

«Здібності» - в тлумачному словнику В. Даля «здатний» визначається як придатний до чого-небудь або схильний, спритний, придатний, зручний; в тлумачному словнику С. Ожегова «здатність» це природна обдарованість, талановитість. Однак вважати здібності вродженими, даними від природи є помилкою - вродженими можуть бути лише анатомо-фізіологічні особливості, тобто задатки, що лежать в основі розвитку здібностей. Виникаючи на основі задатків, здібності розвиваються в процесі життєдіяльності людини, поза діяльністю ніякі здібності розвиватися не можуть. Жодна людина, якими б задатками він не володів, не може стати талановитим кінорежисером, актором, журналістом, музикантом або художником, не займаючись багато і завзято відповідною діяльністю. На основі одних і тих самих задатків можуть розвиватися неоднакові здібності, у залежності від характеру діяльності, від умов життя, оточуючих людей і багатьох інших чинників і нюансів окремої особистості. Здібності - це індивідуально-психологічні особливості особистості. 

«Творчість» - процес створення нових за задумом культурних і матеріальних цінностей. 

«Творча особистість» - це особистість з певним набором моральних, емоційних і вольових якостей, а також задатків, здібностей і талантів. Існують дві основні точки зору на творчу особистість: 
1. «Креативність» (творча здатність) властива кожній нормальній людині. Вона так само невід'ємна від людини, як здатність мислити, говорити і відчувати. При цьому цінність результату творчої діяльності не має особливого значення, головне, щоб результат був новим і значущим для самого «творця». Самостійне, оригінальне рішення школярем завдання, має відповідь, буде творчим актом, а самого його слід оцінювати як творчу особистість. 

2. Відповідно до другої точки зору, не кожну людину слід вважати творчою особистістю. Так як, визначальним чинником творчого акту є цінність нового результату, він повинен бути общезначім, бути неодмінно культурної, технологічної або який-небудь іншою цінністю для людства в цілому.

Як бачите, спільної думки немає, тому вирішувати для себе хто дійсно є творчою особистістю, вам доведеться самим. 

Ну от, все ще більше заплуталося, давайте узагальнимо. Отже, в даний час багато дослідників креативності приходять до суперечливих висновків. Тому Ф. Баррон і Д. Харрінгтон, підбиваючи підсумки досліджень у цій області, зробили такі узагальнення того, що відомо про креативності: 


«Креативність - це здатність реагувати на необхідність нових підходів і нових продуктів. Створення нового творчого продукту багато в чому залежить від особистості творця і сили його внутрішньої мотивації. 
Специфічними властивостями креативного процесу, продукту і особистості є їх оригінальність, спроможність, валідність, адекватність завданню. Креативні продукти можуть бути дуже різні за природою: нове рішення проблеми в математиці, відкриття хімічного процесу, створення музики, картини чи поеми, нової філософської або релігійної системи, інновація в юриспруденції, свіже рішення соціальних проблем та ін » 
На основі цього узагальнення виникає ще питання (у всякому разі, у мене): «А в чому ж все-таки полягає сама креативна здатність, суть цього процесу?» (Дивіться нижче). 

1.2 Креативність і творча фантазія 

Різні дослідження та тестування підводять до висновку, що психологічну основу креативної здатності становить творча фантазія, що розуміється як синтез уяви та емпатії (перевтілення). Потреба у творчості як найважливіша риса творчої особистості є не що інше, як постійна і сильна потреба у творчій фантазії. К. Паустовський писав: «... будьте ласкаві до уяви. Не уникайте його. Чи не женіться, не обсмикує і, перш за все не соромтеся його, як бідного родича. Це той жебрак, що ховає незліченні скарби Голконди ». Процес творчого (а, на мою думку, всяке таким є, навіть еротичне) фантазування зводиться до відходу від реальної дійсності до свого уявного «Я» і таким же умов (різниця ж між творчою фантазією творчої особистості і творчої фантазією нетворчої особистості, полягає в тому , що у першої йде непереборне прагнення до реалізації в реальності своїх вигадок, а у другої навпаки, можливо навіть вона боїться проявити серед інших 


особистостей свої вигадки; прикладом тут може бути серійний маніяк - вбивця, який винайшов - нафантазував і втілив у реальність новий спосіб вбивства, і людина, так скажемо з такою ж нездорової фантазією, але ніколи в реальності не проявляє її, хоча можливо дещо залежить і від обставин;-менш кровожерний приклад: письменник-фантаст, казкар та ін (який завгодно) фантазує і реалізовує свої вигадки в реальність, переносячи їх на папір, очевидно для того, щоб інші особи і не тільки могли його вигадки прочитати, зануритися в них, як ніби побувати в йогописьменника голові, і інший, скажімо, хлопець років 16, який всі ночі безперервно буває в ще більш неймовірні пригоди, проте у нього не виникає такої потреби, щоб інші могли дізнатися про його «нічних казках», і у нього навіть у голову не приходить те, що їх можна записати, розповісти і т.д. ... але знову ж таки це тільки моя суб'єктивна думка). 
Що ж спонукає творчу особистість постійно звертатися до творчої фантазії? Що є провідним мотивом у поведінці творчої особистості? Творча особистість постійно відчуває незадоволення, напруга неясну тривогу, виявляючи в реальній дійсності відсутність ясності, простоти, впорядкованості, завершеності та гармонії. Вона подібна до барометра, чуйно реагує на суперечності, дискомфорт, дисгармонію. За допомогою творчої фантазії творець усуває в своїй свідомості (і в несвідомому) ту дисгармонію, з якою він стикається в реальності. Він створює новий світ, в якому відчуває себе комфортно і радісно. Ось чому сам процес творчості і його продукти доставляють творцеві насолоду і вимагають постійного відновлення. Це пояснює, чому творчі люди постійно живуть в незадоволеності і радості. 
Слід визнати той факт, що творчі здібності можуть поєднуватися з деякими психопатологічним рисами. Двоїстість творця передбачає феномен «природного роздвоєння Я» на реальне «Я» і творче (уявлена) «Я». Поведінка творця у повсякденному житті нерідко здається «дивним», «дивакуватим». Сильна потреба в діяльності уяви і зосередженість на ній, що нерозривно пов'язано з допитливістю і потребою в нових враженнях надає творчим особистостям риси «дитячості». Наприклад, біографи Ейнштейна пишуть, що він був мудрий старець з всепонімающімі очима, і разом з тим в ньому було щось дитяче, він назавжди зберіг у собі подив п'ятирічного хлопчика, який вперше побачив компас. «Ігровий» компонент в акті уяви, мабуть, пояснюються часті любов творців, як і дітей, до ігор і жартів. А багато хто з них навіть порівнюють життя з грою, варто лише згадати відомі фрази: «Що наше життя - гра!» (А. С. Пушкін), «Світ - театр. У ньому жінки, чоловіки - усі актори. ... І кожен не одну грає роль »(В. Шекспір). 
Тут, щоб ви заплуталися остаточно, слід сказати, що існує таке поняття як творча гра. 
«Творча гра» - це не рід занять, не одна з якостей особистості, а стиль життя, вища потреба людини. Прагнення і здатність бути граючим «творцем» - невід'ємні, але часто не використовуються, властивості особистості. Розвиток цих властивостей, долучення до натхненню, внесення творчої гри в основу життєдіяльності перетворює світ людини, розцвічує його неймовірними фарбами, перетворюючи життя на захоплююче, чарівне пригода. Ведення творчої гри - спосіб здійснення життя, в основі якого: натхнення, азарт, захопливість, інтенсивність переживань. Не плутайте, будь ласка, творчу гру зі спортивної, азартною грою та ін, так як ці ігри проводяться у спеціально створеної обстановці (спортивної споруди, казино та ін.) Творча гра суттєво відрізняється від всіх інших, у цієї гри немає спеціально устраиваемого поля. Її стадіоном є життя, як така (просто не може бути творчої особистості, не залученої у творчу гру, адже гра це прямий місток вигадок з уяви в реальність, але так як творчу гру найкраще можуть оцінити тільки самі гравці «творчі особистості», то детально про цю гру розпитайте краще їх самих, а я повертаюся до креативності ...). 
Але, незважаючи на роздуми про гру необхідно розуміти, що дитяча або «наївна» креативність відрізняється від креативності дорослого, вона має іншу структуру та зміст. Дитяча креативність - це природна поведінка дитини на тлі відсутності стереотипів. Свіжий погляд дитини на світ - від бідності його досвіду і від наївного безстрашності його думки: «все дійсно може бути». Наївна креативність - характеристика віку і властива більшості дітей. Навпаки, креативність дорослих - явище далеко не масове. Безстрашність думки творця не носить наївний характер, воно передбачає багатий досвід, глибокі й обширні знання. Це безстрашність творчої сміливості, зухвалості, готовності до ризику. Творця не лякає необхідність засумніватися у загальновизнаному. Він відважно йде на руйнування стереотипів в ім'я створення кращого, нового, не боячиськонфліктів і т.п. А. С. Пушкін писав: «Є вища сміливість: сміливість винаходу». 
Творча сміливість - це риса творчого «Я», і вона може бути відсутнім у реального «Я» у повсякденному житті. Так імпресіоніст Маркові - сміливий новатор в живописі, в житті був досить сором'язливою людиною. Прикладом подвійності творчих натур також може служити відома «професорська» неуважність: заглибленість людини в свій уяв творчий світ іноді робить його поведінку в побуті не цілком адекватним, про таких людей нерідко говорять, що вони «не від світу цього», проте розсіяний в житті людина у творчості є дуже зосередженим, уважним і точним. Така подвійність може бути виявлена ​​і щодо інших особистісних якостей. 

Явно виражене прагнення до самоствердження творчого «Я» може приймати неприємні форми на рівні поведінки у реальному житті: заздрість до чужих успіхів, гордовито-агресивна манера викладати свої думки і т.п. Прагнення до інтелектуальної незалежності, характерне для творчих особистостей, часто супроводжується самовпевненістю, схильністю давати високу оцінку власних здібностей і досягнень. Така схильність відзначається вже у «творчих» підлітків. Відомий психолог К. Юнг стверджував: «Творча особистість не боїться виявити в поведінці протилежні риси своєї натури. Не боїться тому, що недоліки свого реального Я вона компенсує достоїнствами творчого Я ».

І все ж творчими особистостями можуть бути люди з будь-яким характером і будь-яким темпераментом. Творчими особистостями не народжуються, а стають. Креативна здатність виступає як ядро ​​творчої особистості. При цьому творча особистість характеризується не просто високим рівнем креативної здатності, але особливої ​​життєвої позицією людини, її ставленням до світу, до сенсу здійснюваної діяльності, постійної спрямованістю на творче дію в дійсному житті. 
2. Основні концепції дослідження креативності 
2.1 Загальна характеристика досліджень 
У цій главі я хочу розповісти, можливо, саму нудну «ботанірованную» на ваш погляд, частина моєї курсової роботи. Навіщо? А чи відомі вам імена тих творчих та науково підкованих особистостей, які і вивчили, і як кажуть, привели в порядок, осмислили творчість всього людства в цілому? І що ж вони вивели (та й взагалі, яким чином креативність можна розцінювати по науковому)? А як вони це зробили? Якщо ви знаєте відповіді на ці запитання або вони вам здаються не вартими уваги, то прошу не морочитися і відразу переходити до третин чолі ..., а тих, кому цікаво - вітаю. 

Отже, креативність з наукової точки зору розглядається як складне, багатопланове, неоднорідне явище, що виражається в різноманітті теоретичних і експериментальних напрямках її вивчення. За період від перших спроб вивчення творчих здібностей до теперішнього часу дослідниками створено велика детальна картина феноменології креативності. З вивченням креативності пов'язані такі розумні особистості як 3ігмунд Фрейд, К. Роджерс, Дж. Гілфорд, Е. Торренс, Р. Стернберг, Т. Амабайл, Я.А. Пономарьов, Д.Б. Богоявленська, AM Матюшкін, С. Л. Рубінштейн, А. Маслоу, Б. М. Теплов, В.Ф. Вишнякова, Р. Мей, Ф. Баррон, Д. Харрінгтон і інші (шкода, але всіх перелічити неможливо). Не дивлячись на ці пишні тріади поняття креативності в даний момент не можна назвати чітко визначеним і сталим як у зарубіжних, так і у вітчизняних дослідженнях, так що ще у кожного є свій шанс прояснити цю не менш загадкову сутність людини, ніж саме життя. 

Всі дослідження, присвячені вивченню креативності, можна розділити на дві області: 

1. Перша з них складають дослідження, що базуються на концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності. Представники «пізнавального» напряму досліджують взаємозв'язку між креативністю, інтелектом, когнітивними здібностями і реальними досягненнями. Найбільш яскравими представниками даного напрямку є: Дж. Гілфорд, С. Тейлор, Е. Торренс, А.Я. Пономарьов, С. Меднік. У їх роботах представлено, в основному, вплив інтелектуальні пізнавальних характеристик на здатність продукувати нові ідеї. 


2. Інший напрямок вивчає креативність з позиції своєрідності особистісних особливостей креативів. Багато експериментальних досліджень присвячені створенню «портрета творчої особистості», виявленню властивих їй характеристик, визначенню особистісних, мотиваційних та соціокультурних корелятів креативності. 

Найбільш яскравими представниками цього (другого) напрямку є: Ф. Баррон, А. Маслоу, Д. Б. Богоявленська. 2.2 Концепція креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності 

Творчі компоненти інтелектуальних процесів завжди привертали увагу багатьох вчених. Однак у більшості досліджень творчості фактично не враховувалися індивідуальні відмінності в цих самих творчих здібностях, хоча і визнавалося, що різні люди наділені цими здібностями не в рівній мірі. Інтерес до індивідуальних відмінностей у творчих здібностях позначився у зв'язку з очевидними досягненнями в області тестометріческіх досліджень інтелекту, а також з не менш очевидними недоліками в цій області. 

До початку 60-х років ХХ століття був уже накопичено масштабний досвід тестування інтелекту, що у свою чергу поставило перед дослідниками нові запитання. Зокрема, з'ясувалося, що професійні і життєві успіхи зовсім не прямо пов'язані з рівнем інтелекту, обчислюваним за допомогою тестів IQ. Досвід свідчив, що люди з не дуже високим IQ виявляються здатні на неабиякі досягнення, а багато інших, чий IQ значно вище, нерідко від них відстають. Було висловлено припущення, що тут вирішальну роль грають якісь інші якості розуму, які не охоплені традиційним тестуванням. Оскільки зіставлення успішності вирішення проблемних ситуацій з традиційними тестами інтелекту в більшості випадків показало відсутність зв'язку між ними, деякі психологи прийшли до висновку, що ефективність вирішення проблем залежить не від знань і навичок, вимірюваних інтелектуальними тестами, а від особливої ​​здатності «використовувати дану в задачах інформацію різними способами й у швидкому темпі ». Таку здатність назвали креативністю. 

Гілфорд вніс незамінний внесок у дослідження креативності, він виділив 16 інтелектуальних здібностей, що характеризують креативність. Серед них - швидкість (кількість ідей, що виникають за деяку одиницю часу), гнучкість (здатність перемикатися з однієї ідеї на іншу) і оригінальність (здатність продукувати ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих) мислення, а також допитливість (підвищена чутливість до проблем, що не викликає інтересу в інших), нерелевантна (логічна незалежність реакцій від стимулів). 

У 1967 році Гілфорд об'єднав ці фактори в загальному понятті «дивергентное мислення», яке відображає пізнавальну бік креативності: - «Під креативністю слід розуміти здатність відмовлятися від стереотипних способів мислення. Основою креативності є дивергентне мислення ... »(дивергентне мислення - це тип мислення, що йде в різних напрямках). Так само як і Гілфорд розглядає креативність Тейлор - не як єдиний фактор, а як сукупність здібностей, кожна з яких може бути представлена ​​в тій чи іншій мірі. Торренс визначає креативність як здатність до загостреного сприйняття недоліків, прогалин в знаннях, відсутніх елементів, дисгармонії, усвідомлення проблем, пошук рішень, здогади, пов'язані з недостатнім для вирішення, формування гіпотез, перевірка і повторна перевірка цих гіпотез, їх модифікація, а також повідомлення результатів. Модель креативності Торренса включає три фактори: швидкість, гнучкість, оригінальність. У даному підході критерієм є характеристики і процеси, що активізують творчу продуктивність, а не якість результату. 

Але повернемося знову до історії. Гілфорд вперше запропонував досліджувати креативність з допомогою звичайних тестів «олівець-і-папір». Одним з таких тестів був його «Тест Незвичайного Використання», а також «Тести творчого мислення» Е. Торренса. Вперше стало можливим проведення досліджень на звичайних людях, порівнюючи їх за стандартною «креативною» шкалою. Проте був і негативний ефект. Ряд дослідників критикували швидкі тести «олівець-і-папір« як неадекватні способи вимірювання креативності. Деякі ж вважали, що швидкість, гнучкість, оригінальність не вловлюють сутності креативності, і що дослідження творчих здібностей звичайних людей не може допомогти зрозуміти природу виняткових прикладів креативності. 


Спочатку Гілфорд включав до структури креативності крім дивергентного мислення здатність до перетворень, точність рішення і інші власне інтелектуальні параметри. Тим самим постулював позитивний зв'язок між інтелектом і креативністю. Але в експериментах виявилося, що високоінтелектуальні випробовувані можуть не проявляти творчої поведінки при вирішенні тестів, але не буває нізкоінтеллектуальних креативів. Пізніше Е. П. Торренс сформулював на основі фактичного матеріалу модель відносини креативності та інтелекту: при IQ до 120 балів інтелект і креативність утворюють єдиний фактор, при IQ понад 120 балів креативність стає не залежним від інтелекту чинником. 
У нашій країні в дослідженнях, проведених співробітниками лабораторії здібностей Інституту психології РАН, була виявлена ​​парадоксальна залежність: висококреатівние особистості гірше вирішують завдання на репродуктивне мислення (до них відносяться практично всі тести інтелекту), ніж всі інші випробовувані. Це, зокрема, дозволяє зрозуміти природу багатьох труднощів, які відчувають творчо обдаровані діти на шкільній лаві. Оскільки, згідно з даними цього дослідження, креативність протилежна інтелекту як здатності до універсальної адаптації (творчість антіадаптівно), то на практиці виникає ефект нездатності креативів вирішувати прості, шаблонні інтелектуальні завдання.

Отже, креативність і загальний інтелект є здібностями, які визначають процес рішення розумової задачі, але грають різну роль на різних його етапах. 

В іншому підході до концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності Пономарьова, креативність досліджується як процес, в якому виділяються різні фази, рівні і типи творчого мислення: 1 фаза - свідома робота (підготовка інтуїтивного проблиску нової ідеї); 2 фаза - несвідома робота (інкубація спрямовуючої ідеї); 3 фаза - перехід несвідомого у свідомість (переклад ідеї рішення в сферу свідомості); 4 фаза - свідома робота (розвиток ідеї, її остаточне оформлення та перевірка). У якості «ментальної одиниці» виміру творчесткості розумового акту, «кванта» творчості Пономарьов пропонує розглядати різницю рівнів, що домінують при постановці та вирішенні задачі (задача завжди вирішується на більш високому рівні структури психологічного механізму, ніж той, на якому купуються засоби до її вирішення) . 

Меднік також розглядає креативність як процес. Відповідно до цієї концепції креативність є процесом переконструювання елементів у нові комбінації, відповідно до поставленої задачі, вимогам ситуації і деяким спеціальним вимогам. Суть творчості по Меднік полягає в здатності долатистереотипи на кінцевому етапі розумового синтезу і в широті поля асоціацій. 
2.3 Креативність з позиції своєрідності особистісних особливостей креативів 

Багато досліджень креативності «особистісного» напряму, а серед них слід виділити Баррона, вивчають роль мотивації в творчому процесі, а також вплив різних факторів соціального середовища на розвиток креативності. Оскільки психологічні дослідження дотепер не виявили успадкованого індивідуальних відмінностей у креативності, як детермінанти творчих здібностей називають фактори зовнішнього середовища, які можуть зробити на їх розвиток як позитивне, так і негативний вплив. Баррон виділяє основні параметри соціального мікросередовища, що сприяють формуванню креативності: низька обгрунтованість поведінки, висока ступінь невизначеності, наявність зразка креативної поведінки, створення умов для наслідування творчому поведінки, предметно-інформаційна обогащенность, соціальне підкріплення творчої поведінки. 

Інший напрямок, автором якого є Маслоу, здатність до творчості, розглядає як установку на самореалізацію особистості. Головну роль в детермінації творчої поведінки відіграють мотивація, цінності, особистісні риси. Творчий процес пов'язаний з самоактуалізації, повної та вільної реалізацією своїх здібностей та життєвих можливостей. За Маслоу свобода, спонтанність, самоприйняття та інші риси дозволяють особистості найбільш повно реалізувати свій потенціал. 

Богоявленська визначає креативність як глибинне особистісне властивість, яка виражається в оригінальній постановці проблеми, наповненоюособистісним змістом. Вивчення творчості як продуктивної і спонтанного явища здійснювалося за допомогою методу, названого автором «Креативне поле». У цих дослідженнях було встановлено, «що процес пізнання детермінований прийнятої завданням лише на першій стадії. Потім, в залежності від того, чи розглядає людина рішення задачі як засобів для здійснення зовнішніх стосовно пізнання цілей чи воно саме є мета, визначається і доля процесу. У першому випадку він обривається, як тільки вирішується завдання. У другому виникає феномен саморуху діяльності. Богоявленська підкреслюють, що креативність є спільною особливістю особистості і впливає на творчу продуктивність незалежно від сфери прояву особистісної активності. 

Відсутність загальної великої теорії при різноманітті виявлених нових закономірностях і чинниках вказує на труднощі цієї теми. Хоча дослідження креативності активно ведуться ось вже декілька десятиліть, накопичені дані не стільки прояснюють, скільки заплутують розуміння цього явища. Досить сказати, що ще сорок років тому було дано понад 60 визначень креативності, а на цей момент їх уже неможливо порахувати. При цьому деякі дослідники іронічно відзначають: «Процес розуміння того, що таке креативність, сам вимагає креативного дії». 

На жаль, до теперішнього часу учені не досягли згоди навіть з приводу того, чи існує взагалі креативність, або вона є науковим конструктом? 
Втім, ті ж сумніви висловлюються і на адресу традиційного поняття «інтелект». Не доводиться дивуватися, що співвідношення цих понять викликає ще більше суперечок. На думку деяких американських психологів, більшість отриманих даних про співвідношення креативності та інтелекту дають можливість для виділення креативності «як поняття того ж рівня абстракції, що і інтелект, але більш смутно і невиразно вимірюваного». 

3. Проблеми розвитку креативності як особистісної здатності до творчості 

3.1 Поняття творчої компетенції 

У цьому розділі слід, перш за все, підвести підсумки попереднім головам, розповісти про користь отриманих та отриманих знань, дати практичні рекомендації до теми і т. д. ... Тому логічно буде, якщо я все узагальню і трохи розповім про вплив цієї самої креативності на творче розвиток особистості

На думку Є. Торренса, креативність включає в себе підвищену чутливість до проблем, до дефіциту або суперечливості знань, дії за визначенням цих проблем, з пошуку їх рішень на основі висунення гіпотез, з перевірки і зміни гіпотез, щодо формулювання результату рішення. 
Креативність - це творчі здібності індивіда, характеризуються готовністю до породження принципово нових незвичайних ідей, що відхиляються від традиційних або прийнятих схем мислення, а також здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем. Багатьом людям, що володіють творчої потребою, не вистачає творчої компетентності.

Можна виділити три аспекти такої компетентності: 

1. По-перше, наскільки людина готова до творчості в умовах багатомірності та альтернативності сучасної культури. 

2. По-друге, наскільки він володіє специфічними «мовами» різних видів творчої діяльності, так скажемо, набором кодів, що дозволяють йому дешифрувати інформацію з різних областей і перевести на «мову» своєї творчості (наприклад, як живописець може використовувати досягнення сучасної музики, чи вчений -економіст відкриття в галузі математичного моделювання). За образним висловом одного психолога, творці сьогодні схожі на птахів, що сидять на віддалених гілках одного і того ж дерева людської культури, вони далекі від землі і ледве чують і розуміють один одного. 

3. Третій аспект творчої компетентності є ступінь оволодіння особистістю системою «технічних» навичок та вмінь (наприклад, технологією мальовничого ремесла, особливістю роботи з фотографією), від якої залежить здатність здійснити задумані і «придумані» ідеї. 
Різні види творчості висувають різні вимоги до рівня творчої компетентності. Неможливість реалізувати творчий потенціал через недостатню творчої компетентності породило масове аматорська творчість, тобто «творчість на дозвіллі», хобі. Ці форми творчості доступні практично всім і кожному, людям, стомленим монотонної або надскладною професійною діяльністю. 
Так я захопилася і забула, що ви, можливо, не знаєте, що таке творча компетентність. 
«Творча компетентність» - це всього лише умова прояву креативної здатності. До таких же умов відносяться наявність загальних інтелектуальних і спеціальних засобів, які перевищують середній рівень, а також захопленість виконуваної завданням, ну і звичайно, життєві певні фактори, іменовані обставинами, якими так люблять прикриватися нереалізовані себе особистості. 
Творчість у сучасному світі все більше і більше починає розглядатися вже не як процес і навіть не як діяльність, але як характеристика особистості, спосіб або стиль життя, спосіб відносин зі світом. Доля творчості в індивідуальному розвитку визначається взаємодією, діалогом особистості з культурою. Г. Олпорт ще у своїй першої фундаментальної книзі «Особистість» писав: - «У кожного художника є свій стиль, як і в кожного композитора, піаніста, скульптора, танцюриста, поета, драматурга, артиста, оратора, фотографа, акробата, домогосподарки і механіка . Лише по одному стилю ми можемо дізнатися сонати Шопена, картини Ван Гога і пироги тітки Саллі. 

Стиль проявляється завжди, коли задіяно добре інтегроване та зріле поведінка особистості ». 

Іншими словами, творчість як вираження своєї індивідуальності в обмежених сферах практики не обов'язково означає писати картини, воно може виражатися і в таких побутових і повсякденних, на перший погляд, справах як приготування вечері, ремонт автомобіля і навіть миття підлог. Знову ж таки, наприклад, багато людей все життя вважають пиріжки своєї матері кращими в світі, що й говорить про прояв творчого підходу деяких матерів до приготування цих самих пиріжків та інших страв, а поєднане ще з любов'ю не тільки до дітей, але і до свого справі перетворює обід в незабутнє і неповторне. Якщо все ще сумніваєтеся, то подумайте про новий коронному рецепті салату, винайденому шеф-кухарем ресторану, це ж саме справжні творчість ... 

Добре, нехай так, але з чого варто почати розвиток цієї чудесної здібності? Багато і багато, абсолютно різних і навпаки абсолютно схожих існує думок і трактатів. Так, що я пропоную вам це вирішити на свій розсуд, і для більшої визначеності виявити разом зі мною основні проблеми розвитку цієї самої креативності в наступному підпункті. 3.2 Аналіз основних проблем розвитку креативності 
Наше життя пов'язана з безліччю правил і законів. Частина з них (наприклад, чищення зубів вранці, правила етикету, дорога від дому до роботи або до навчання, постійна розпорядок дня і багато чого іншого) виконується автоматично і рефлекторно. Шаблонність дій, нудьга від повторюваності та схожості буття вступають в протиріччя з даною людині здатністю бути «творцем». Людина прагнуть вирішити будь-яке протиріччя (так було споконвіку, постійні питання і пошуки відповідей). У автоматизмі дій і буденністю життя Це протиріччя вирішується шляхом придушення здатності до творчості, тобто придушення креативності (ось одна з найголовніших проблем розвитку креативності). 
Тому щоб розвинути креативність, перш за все, необхідно навчитися бачити речі в новому ракурсі, тобто, наприклад, шукати незвичайні способи застосування звичайних речей. При цьому здатність до творчості розквітає і це дає сильний поштовх для подальшого розвитку креативності. Не потрібно замикати себе за суспільні стереотипи. А щоб креативність розвивалася достатньо застосовувати ігровий момент: грайте, вигадуйте, фантазуйте, переносите вигадки (звичайно позитивні) в реальність. 
Задатки творчих здібностей притаманні будь-якій людині, будь-якій нормальній дитині. Треба зуміти розкрити їх і розвинути. Прояв творчих здібностей варіюють від великих і яскравих талантів до скромних і малопомітних. Але сутність творчого процесу однакова для всіх. Різниця лише в конкретному матеріалі творчості, масштабах досягнень і їх суспільної значущості. 

При традиційних формах навчання, дитина, здобуваючи і засвоюючи деяку інформацію, стає здатний відтворити вказані йому способи вирішення завдань, докази теорем і т.п. Однак він не бере участі у творчому пошуку шляхів вирішення поставленої проблеми і, отже, не набуває і досвіду такого пошуку. Чим більше відрізняється від знайомої що підлягає вирішенню проблема, тим важче для студента сам процес пошуку, якщо він не має специфічного досвіду. Тому нерідкі випадки, коли випускник середньої школи, успішно опанував матеріалом шкільної програми, не справляється з конкурсними екзаменаційними завданнями у ВНЗ (побудованими на тому ж матеріалі), оскільки вони вимагають нестандартного підходу до їх вирішення. 

Креативні здібності багато в чому залежать і формуються в діяльності тих, хто навчається, про це ніколи не варто забувати педагогам. Ніякоїрозповідь про роль гіпотези не зможе замінити у розвитку здібностей людини шлях до дослідження, нехай навіть маленькій, але самостійно висунутої гіпотези. Відомо також, що для вирішення ряду проблем доводиться відкидати всі традиційні шляхи і розглянути їх під зовсім новим, несподіваним кутом зору. Однак знання цього не забезпечує знаходження нового кута зору в процесі конкретного дослідження. Тільки практичний досвід дослідження розвиває цю здатність. Щоб передати творчий досвід, необхідно конструювати спеціальні ситуації, що вимагають творчого рішення і створюють для нього умови. 

Діти в переважній більшості не створюють нових цінностей для суспільства. Вони відтворюють цінності вже суспільству відомі і тільки в окремих випадках, на певному рівні свого розвитку і в залежності від організуючою діяльності старших, можуть створювати нові цінності і для суспільства. Тому стосовно процесу навчання творчість слід визначити як форму діяльності людини, спрямовану на створення якісно нових для нього цінностей, тобто важливих для формування особистості як суспільного суб'єкта. 

Ще однією проблемою для розвитку креативності є те, що саме по собі рішення завдань (як життєвих, так і різних інших) для більшості людей не є пріоритетним в їхньому житті. Можливо, найбільш прагматичне пояснення цьому полягає в тому, що значну частину нашого життя ми відпочиваємо на дивані, в нічному клубі і т.д., замість того, щоб наполегливо розмірковувати про яку-небудь проблеми, що вимагає творчого вирішення. 

Так що творчі акти часто слідують за періодами сну чи неробства, швидше за все, просто тому, що ці періоди займають багато часу. Творча особистість може відчути порив збудження, коли всі шматочки і крихти ідеї раптом стають на місце. Всі стосуються справи ідеї узгоджуються один з одним, а несуттєві думки ігноруються. Прикладів просвітління в історії творчих проривів безліч: відкриття будови молекули ДНК, винахід телефону, завершення симфонії, несподіваний навіть для режисера кінець фільму і багато іншого. Все це приклади того, як в момент прояснення в розумприходить творче рішення старої настирливої ​​завдання. 


Саме тому, що людина не використовує навіть чверті своїх можливостей, можна говорити про існування такого явища як творча закостенілість або про людей без будь-яких здібностей, хоча насправді такого бути не може. 
Розвиток креативності має свої особливості в кожному віковому періоді, причому різні фактори, що впливають на її динаміку, в тому чи іншому періоді, можуть набувати першорядне значення. Основними проблемами розвитку креативності як особистісної здатності до творчості є: повсякденність життя людини, закостенілість суспільних стереотипів, придушення творчої потреби; типовість системи навчання, заснованої нарозповідях, а не на наданні учням можливості отримувати знання через власний досвід, не пріоритетність знаходження вирішення завдань, або назвемо це не бажанням людини працювати в силу своїх можливостей. 
Висновок 

Виховання підростаючого покоління складає важливу задачу будь-якої соціальної системи. Але в розвиненому суспільстві формування нової людини як особистості, що володіє високими моральними якостями, творчим ставленням до дійсності, громадською активністю, перетворюється на головне завдання, будучи необхідною умовою його побудови. 


Найважливішим елементом культури і цивілізації людства є творчість. А передумовою творчості є креативність, яка в сучасному світі розцінюється як особистісна здатність до творчості. 

Необхідність враховувати у вихованні поколінь креативності очевидна, адже універсальний потенціал креативності може бути реалізований як на шляхах творення, так і на шляхах руйнування. Серед сучасних технічних пристроїв практично немає таких, які не могли б використовуватися на шкоду людині, хоча багато хто, і розроблялися, здавалося, лише для її блага. 


Шляхи і долі творчого потенціалу визначаються, насамперед, тим, як особистість поводиться зі своїм творчим потенціалом. Особливості особистості можуть стати нездоланною перешкодою для реалізації навіть самого грандіозного творчого потенціалу, але сильна і внутрішньо багата особистість може і в якійсь мірі компенсувати недолік обдарованості. Так, в американських дослідженнях креативності зустрічається така характеристика знаменитого письменника першої половини ХХ століття Томаса Вулфа: геній без таланту. Аналіз життєвого шляху видатних творців все більше призводить дослідників до висновку про те, що праця, здатність до навчання і захопленість своєю справою грають більш важливу роль, ніж власне обдарованість. Креативність це всього лише чинник особистості, зовсім не гарантує її успіх, але за певних умов вона може призвести до грандіозних досягнень. І в цілому важко не погодитися з Богоявленської, яка писала: «коли ми говоримо про великих творців, ми говоримо і про великих особистостей». Тому не варто розділяти ці три поняття (особистість, креативність, творчість), а необхідно знайти їх взаємодія, гармонію, як у вихованні успадкованих поколінь, так і у вихованні самих себе ... 
Список літератури 
1. Альтшуллер Г.С., Вєрткін І.М. Як стати генієм: життєва стратегія творчої особистості. Мінськ: Білорусь, 1994. 
2. Асмолов А.Г. Психологія особистості. М.: Сенс, 2001 
3. Богоявленська Д.Б. Вчора і сьогодні психології творчості / / Дорфман Л., Мартіндейл К., Петров В., махотки П., Леонтьєв Д., Купчик Дж. (ред.) Творчість у мистецтві - мистецтво творчості. М.: Наука; Сенс, 2000. 
4. Богоявленська Д.Б. Психологія творчих здібностей. М.: ВЦ «Академія», 2002. 
5. Борисова Н.Б. Розвиток функції самореалізації особистості (стаття, електронний варіант). 
6. Вишнякова В.Ф. Креативна психологія. Психологія творчого навчання. - Мінськ, 1995. 
7. Виготський Л.С. Зібрання творів: У 6 тт. М.: Педагогіка, 1983. Т. 3. 
8. Галин, А.Л. Особистість і творчість: психологічні етюди. - К.: Кн. вид-во, 1989. 
9. Дружинін В.М. Діагностика загальних пізнавальних здібностей (стаття, електронний варіант). 
10. Кружецкій, В.А. Психологія: підручник для учнів педучилищ. - М.: Просвещение, 1980. 
11. Кулагіна, І.Ю. Вікова психологія (розвиток дитини від народження до 17 років): навчальний посібник. - М.: Изд-во УРАО, 1997. 
12. Цибулю О. Н. Психологія творчості .- М.: 1978. 
13. Маслоу А. Нові рубежі людської природи. М.: Сенс, 1999. 
14. Мей Р. Мужність творити: нарис психології творчості. Львів: Ініціатива, 2001. 
15. Пономарьов, Я.А. Психологія творчості і педагогіка / Я.А. Пономарьов. - М.: Педагогіка, 1976. 
16. Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології, 1946. (Книга електронний варіант). 
17. Теплов Б. М. Проблеми індивідуальних відмінностей. М, 1961. 
18. Чудновський В.Е. Виховання здібностей і формування особистості. - М.: Знання, 1986. 
19. Шадриков В. Д. Психологія діяльності і здібності людини: Учеб. посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. М.: Изд. корпорація «Логос», 1996. 
20. Яковлєв В.Я. Філософські принципи креативності / Вісник Московського Університету. 2005. (Стаття, електронний варіант). 

Додати в блог або на сайт

Скачати 312.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка