Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показникиСкачати 108.48 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір108.48 Kb.
Конспект відкритого уроку

з економіки в 11 класі

на тему:
«Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники»

Вчитель: Бобрюк Марія Василівна

2012-2013 н. р.

Тема уроку: Сутність грошей. Види грошей. Грошова маса та її показники.

Мета: розглянути функції грошей, види грошей, сучасні форми грошових розрахунків, забезпечити розуміння учнями ліквідності будь-якого активу; розвивати економічне мислення, стимулювати пізнавальний інтерес, уміння співвідносити теоретичні знання з практикою, виховувати уважність , культуру праці.

Обладнання: схеми «Грошова маса» та «Формула Фішера», роздавальний матеріал, презентація, відеофільм «Історія винаходів. Гроші», колекція грошей, пластикові картки.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

Інтерактивна вправа «Світлофор».


 1. Що називається попитом?

 2. Яка різниця між індивідуальним та ринковим попитом?

 3. Сформулюйте закон попиту.

 4. Що називається пропозицією?

 5. Що називається обсягом пропозиції?

 6. Сформулюйте закон пропозиції.

 7. Які три фундаментальні проблеми розв’язує ринкова економіка?

 8. Поясніть значення терміну ринкова рівновага.

 9. Яка ціна називається рівноважною?


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Перед учнями лежать гривні, сувенірні долари і євро, та гроші, які вже вийшли з обігу. Учні повинні пояснити чому для придбання якогось товару можна використати тільки гривні.


ІV. Повідомлення теми і мети уроку.

Мандруючи до витоків розвитку людини – натурального господарства, коли люди самі забезпечували себе всім необхідним, - ми з’ясуємо: • що стало причиною переходу до товарного виробництва;

 • які товари виконували роль грошей, тобто вільно обмінювалися на будь-який товар;

 • що називається грошима.


V. Засвоєння нових знань.

Учні отримують картки, які повинні заповнити в процесі вивчення нового матеріалу

Термін

Пояснення

Приклад

Бартерні операції

Монети

Паперові грошіФункції грошей

Міра вартості

Засіб обігу

Засіб нагромадження

Засіб платежу

Світові грошіВиди грошей

Повноцінні

Неповноцінні

ЗмішаніГрошові агрегати

M0

М1

М2

М3


Розуміння механізмів функціонування сучасного ринкового господарства неможливе без розуміння ролі грошей.

Спочатку обмін мав випадковий характер і вигляд прямого товарообміну Т-Т. Це називається бартером.

Надалі виник товарно-грошовий обмін Т1-Г-Т2.

Бесіда з учнями за планом


 1. Історія грошей.

 2. Функції грошей.

 3. Властивості грошей.

 4. Сучасні гроші.

Про історію грошей ми дізнаємося з фільму «Історія винаходів. Гроші». (додатки 1-3)

Гро́ші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. З утворенням світового ринку, деякі національні гроші виконують функції світових.

Грошова система — це визначена державою форма організації грошового обігу, що історично склалася й регулюється законами цієї держави. Її основу становить сукупність економічних відносин та інститутів, які забезпечують її функціонування. Кожна промислово розвинена країна має власну грошову систему, яку розвиває й вдосконалює для розвитку національної економіки

Передбачається, що ще 100 000 років тому виникли бартерні операції — прямий безгрошовий обмін товарами. Проте в безгрошових суспільствах в основному діяли подарунки або позики. Наступним етапом стало виникнення товарних грошей, тобто, коли в якості грошей використовувались різні матеріальні носії. Перша згадка про термін «гроші» датується 3000 роком до Р. Х., це був клинописний текст на глиняній табличці із Месопотамії.

З найдавніших часів грішми були різні товари: хутра звірів (слов’янські племена), металеві сокири, мушлі каурі тощо. Однак завдяки своїм фізичним властивостям найбільш вживаним загальним еквівалентом вартості дуже швидко стають благородні метали: золото та срібло. Згодом вони набирають форми монет.

У своїй «Історії» Геродот вказує, що першими використовувати металеві монети почали лідійці. Сучасні вчені вважають, що перші монети були з електрума і чеканились близько 650–600 р до Р. Х.  Швидке розповсюдження монет пов'язано із зручністю їх зберігання, дроблення і об'єднання, відносною великою вартістю при невеликій вазі та обсягу, що є дуже зручним при обмінних операціях.

Паперові гроші або банкноти були вперше використані в Китаї за часів династії Сун. Ці банкноти, відомі як «jiaozi», еволюціонували з векселів, що були у використанні з сьомого сторіччя. Тим не менш, вони не витісняють традиційних грошей, і були у використанні поряд з монетами. В Європі банкноти були вперше випущені Банком Стокгольма в 1661 році.
Функції грошей

Гроші виконують ряд важливих функцій: • Міра вартості — це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни. Для забезпечення виконання грошима функції міри вартості держава у законодавчому порядку впроваджує масштаб цін, та встановлює певну грошову одиницю розрахунків — національну валюту.

 • Засіб обігу — це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.

 • Засіб нагромадження — це функція, що пов'язана із здатністю грошей бути засобом збереження вартості, представником абстрактної форми багатства. Сутність цієї функції полягає в тому, що гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються на скарб.

 • Засіб платежу — це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.

 • Світові гроші — це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.


Практична вправа

Розглянемо ситуації.

Ви заходите до магазину та бачите, що модні джинси коштують 400 гривень. Чи можете ви, не маючи грошей, оцінити їх вартість та свою споживчу спроможність?

Коли підприємець підраховує свої витрати на вироб­ництво, доходи від реалізації та прибуток, чи потрібні йому для цього наявні гроші?

Отже, у цих прикладах функція, яку ідеально викону­ють гроші,—міра вартості.

Грошове вираження вартості ще не означає реалізацію товару. Ви ж ще не купили джинси, що сподобалися вам у магазині? Товаровиробники прагнуть виручити від продажу свого товару гроші, які стануть засобом придбання інших товарів, тобто виконають функцію засобу обігу. Таким чином, гроші стають посередником в обміні товарів та забезпечують (обслуговують) їх обіг, долаючи часові, просторові та індивідуальні кордони безпосереднього обмін одного товару на інші.

Чи згодні ви із твердженням: гроші є суттєвим товаром, який не годиться ні на що інше, крім як позбавитися від нього?

Інша ситуація: ваш батько 10 грудня отримує заробітну плату та сплачує комунальні платежі за минулий місяць листопад.

Ці приклади демонструють функцію грошей — засіб платежу.

Ваша родина може відмовиться від покупки пральної машини в кредит та обрати спосіб накопичення необ­хідної суми грошей. Тут гроші обслуговують накопи­чення вартості в її загальній абстрактній формі, вико­нуючи функцію засобу накопичення.

Нарешті, ще одна функція грошей — світові гроші.

Світові гроші — комплексна функція, яка повторює по суті всі функції, характерні грошам на внутрішньому ринку.


Види грошей

За критерієм матеріально-речового змісту розрізняють дві групи носіїв грошових властивостей: повноцінні (товарні та металеві) і неповноцінні (паперові та кредитні): • Повноцінні — це гроші, номінальна вартість яких відповідає вартості благородного металу, що міститься в них. До повноцінних відносять товарні та металеві гроші.

 • Неповноцінні гроші — це гроші, які не мають власної субстанціональної вартості. До них відносяться паперові, кредитні гроші та білонна (розмінна) монета.

 • Змішані форми грошей ─ гроші, якими користувалися в період переходу від повноцінних до неповноцінних грошей.

Товарні гроші — це різновид грошей, які є товаром (наприклад худоба, зерно, ракушки, хутра). Тобто предмети, які можна безпосередньо використовувати, проте одночасно, вони виступають і як еквівалент вартості інших товарів. Купівельна спроможність товарних грошей ґрунтується на вартості, властивій конкретному товару, який виступає в ролі грошей.

Металеві гроші спочатку з'явилися як шматки металу різної форми та ваги, з часом вони трансформувались у форму монет. Монета грошовий знак, виготовлений з металу (золота, срібла, міді або сплавів) встановлених законом ваги і форми, що використовується як засіб грошового обігу та платежу.

Паперові гроші — це гроші, що не мають самостійної вартості, або ця вартість не співрозмірна з номіналом. Вони випускаються державою для покриття своїх (бюджетних) витрат і наділяються нею примусовим курсом, визнаються законним платіжним засобом на всій території.

Кредитні гроші — це права вимоги до фізичних або юридичних осіб, спеціальним чином оформлений борг, зазвичай у формі переданого цінного паперу, які можна використовувати для покупки товарів (послуг) або оплати власних боргів. Оплата по таким зобов'язанням зазвичай проводиться у визначений термін, хоча є варіанти, коли оплата проводиться в будь-який час на першу вимогу. Кредитні гроші несуть в собі ризик невиконання вимоги. Кредитні гроші пройшли наступний шлях розвитку: вексель, банкнота, чек, електронні гроші, кредитні картки.

Грошові агрегати


Грошові агрегати — види грошей та грошових засобів, які відрізняються один від одного своєю ліквідністю, тобто можливістю швидкого перетворення в готівку, показники структури грошової маси.

Грошові агрегати це зобов'язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки, крім сектора загального державного управління та інших депозитних корпорацій. Складовими грошових агрегатів є фінансові активи у формі готівкових коштів у національній валюті, переказних депозитів, інших депозитів, коштів за цінними паперами, крім акцій, що емітовані депозитними корпораціями та належать на правах власності іншим фінансовим корпораціям, нефінансовим корпораціям, домашнім господарствам та некомерційним організаціям, що обслуговують домашні господарства. Залежно від зниження ступеня ліквідності фінансові активи групують у різні грошові агрегати М0, М1, М2 та М3.

Відповідно до методологічних правил НБУ виділяють грошові агрегати різного складу:


 • M0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями.

 • М1 грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті.

 • М2 грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити.

 • М3 (грошова маса) — грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.

Обсяги гривневих грошових агрегатів за роками, млн грн.Зако́н грошово́го о́бігу — загальний економічний закон, який визначає що протягом даного періоду для обігу необхідна лише певна об'єктивно обумовлена маса купівельних і платіжних засобів.

MV=PQ, де

М – грошова маса (кількість грошей, що перебувають в обігу),

V – швидкість обігу грошей (кількість угод, які кожна грошова одиниця обслуговувала впродовж року),

Р – середня ціна товарів і послуг (рівень товарних цін),

Q – кількість проданих товарів і послуг.

Ліквідність — ступень легкості, з якою будь-які активи (усе, що належить людині, фірмі чи державі на правах і власності) можуть бути перетворені їх власником на гроші.Сучасні гроші (додаток 4)

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Самостійна робота із взаємоперевіркою.

Визначити які функції виконують гроші в таких ситуаціях.1 варіант

1. Родина Федорових отримала відсотки зі свого депо­зитного рахунку в банку «Аваль» у розмірі 2400. грн.(Засіб платежу)

2. На сімейній раді члени родини вирішували купити кухонний комбайн за 1900 грн, новий телевізор за 1950 грн чи набір садових меблів за 1800 грн. (Міра вартості)

3. У зв'язку з прийнятим рішенням наступного дня родина купує набір садових меблів. (Засіб обігу)

4. Бабуся була незадоволена прийнятим рішенням, тому вирішила залишок від отриманих у банку гро­шей зберігати та відкладати з власної пенсії на по­купку кухонного комбайну. (Засіб накопичення)

5. Батько ж запропонував обміняти цю суму на євро. (Світові гроші).2 варіант

1. Мама отримала заробітну плату у розмірі 840 грн. (Засіб платежу)

2. Скоро новорічні свята, тому вона вирішила зайти після роботи до торгового центру подивитися, які подарунки можна придбати кожному члену родини та запланувати певні витрати. (Міра вартості)

3. У суботу родина завжди вирушає до супермаркету та закуповує продукти на тиждень. (Засіб обігу)

4. Діти, Сашко та Марійка, отримують свої кишень­кові гроші та складають у скарбничку. (Засіб накопичення)

5. Ніхто не здогадувався, який подарунок готує батько родини, отримавши свою премію у розмірі 1500 доларів. (Світові гроші).


VІІ. Підсумки уроку.

Усна рефлексія.

Учні висловлюються за схемою:На уроці я…

 • дізнався…

 • зрозумів…

 • навчився…

 • найбільший мій успіх – це …

 • найбільші труднощі я відчув…

 • я змінив своє ставлення до…

Оцінювання роботи учнів на уроці.
VІІІ. Домашнє завдання.

 1. Написати реферат про історію грошей в Україні.

 2. Опрацювати п. 3.5 підручника


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка