Суть роботиСкачати 151.26 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір151.26 Kb.
#17535
ТипКонцепція
Курсова робота з дисципліни

Додрукарська обробка образотворчої (графічної) інформації


 1. Суть роботи


Скласти технічну підготовку проекту – поєднати способи і методи виробничого процесу підприємства для виконання замовлення згідно стандартів основних операцій одержання і переробки зображень (кваліфікаційний рівень – інженер з підготовки виробництва, експерт з обробки зображення). 1. Мета:

Закріпити і розширити обсяг засвоєння знань найновішої технічної інформації зі спеціальності, сприяти виробленню критичного творчого науково-інженерного підходу до розв’язання організаційних, технологічних і економічних питань виробництва.


 1. Концепція :

 1. Виходити з реальних технологічних умов, організаційної структури і економічних аспектів діяльності підприємства.

 2. Впроваджувати найновішу техніку, програмне забезпечення, обладнання і матеріали, ґрунтуватися на оригінальних наукових та інформаційних джерелах.

 3. Найвища оцінка – за відповідність, оригінальність і повноту, чіткість і систематизовану лаконічність представлення матеріалу (схеми, таблиці, виробничі інструкції і т. д.). 1. Завдання:


  1. Пропозиції щодо варіанту теми проблемного аналізу для аналітичного огляду видаються керівником курсової роботи.

  2. Об’єкт проекту і його технічні показники (напр., випуск дитячої книги, рекламного оголошення, ілюстрованого журналу; їх тираж, кольоровість і т. д.) студент обирає самостійно, виходячи з рекомендацій замовника та узгоджує з керівником роботи.

  3. Визначити найоптимальніші технологічні процедури і процеси на основі специфікацій і параметрів завдання замовлення.

  4. Розробити план клієнтського проекту згідно з затвердженими специфікаціями роботи. Визначити і розмістити ресурси, підібрати обладнання і матеріали, програмне забезпечення та ін.

  5. Визначити етапи, засоби і порядок контролю якості продукції і проміжних результатів виробничого процесу, що підлягають затвердженню замовником.

  6. Визначити кількісний склад і класифікаційний рівень виробничого персоналу, згідно національної (міжнародної) класифікації, тривалість виконання..

  7. Розробити схему розміщення робочих місць та заходи щодо безпеки праці. 1. Основні розділи курсової роботи


  1. Анотація. Найважливіші терміни (джерельні слова). Вступ (Обсяг – до 3 с.)

Висвітлити суть, призначення, мету, завдання, підкреслити важливість і перспективність розкриття проблем курсової роботи. Узагальнено подати скорочений зміст складових частин роботи, щоб читачі могли швидко охопити її суть.


  1. Аналітичний огляд (Обсяг – до 30 с.)

 1. Висвітлити і узагальнити оригінальні науково-технічні матеріали на задану тему, знайдені самостійно в Інтернеті, в друкованих та інших джерелах інформації . В аналітичному огляді окремим підрозділом висвітлити питання які стосуються технології відтворення об’єкту курсової роботи. Посилання на джерела пронумерувати згідно прийнятих стандартів.

 2. Аналітичний огляд завершити підрозділом ”Узагальнення і підсумки”, де розкрити перспективи і подати рекомендації до вдосконалення технологічних рішень. Усі питання висвітлити усесторонньо: з наукової, технологічної і економічної точок зору.

 3. Аналітичний огляд – це не збір будь яких відомостей рекламного характеру, а матеріал єдино концептуального самостійного аналізу, що засвідчує глибоке розуміння проблеми та навики критичного творчого інженерного підходу до вирішення важливих проблемних питань галузі.
 1. Технічна характеристика продукції (Обсяг – до 3 с.)

  1. Коротко охарактеризувати суть і призначення видання, визначити специфікації та вимоги до об’єкту проектування замовлення. Привести вітчизняні і міжнародні стандарти і нормативні матеріали, якими регулюється випуск даної продукції (включно з окремими операціями).

  2. У вигляді зведеної таблиці подати технологічні дані, які необхідні для виконання облікових операцій: видавництво, тип видання, вид друку, показники формату, обсяг, наклад, структуру видання, заповнення площі у відсотках різними видами тексту, таблицями, ілюстраціями та ін., характер і класифікацію образотворчих оригіналів, характеристики шрифтів, рубрикацію, варіант оформлення і спосіб скріплення, характеристики паперу і фарб та ін.
 1. Обґрунтування вибору технології та устаткування (Обсяг – 5 стор.)

 1. На альтернативній основі (з двох або більшої кількості варіантів) обґрунтувати вибір способу друку і технології до друкарської підготовки образотворчої інформації. Для основних етапів і процесів переробки образотворчої інформації розглянути можливі варіанти забезпечення потрібної якості при мінімізації затрат і вказати оптимальне рішення. В окремих таблицях подати узагальнене схематичне порівняння економічних та технічних показників для альтернативних схем випуску запроектованого видання, на основі якого здійснено вибір.

 2. Окремо розглянути такі основні етапи переробки образотворчої інформації:

 1. Описати і проаналізувати і оцінити матеріали замовника на повноту, придатність, відповідність і сумісність з засобами виробництва.

 2. Визначити схему перетворення фізичного оригіналу у цифрову форму, встановити показники вхідних і вихідних характеристик (розмір, роздільна здатність, кольорова модель, формати збереження).

 3. Оцінити якість цифрового зображення, запропонувати стратегію його подальшої обробки, редагування, забезпечення необхідного розміру, тонову і кольорову корекцію, ретушування

 4. Визначити порядок верстання елементів сторінки – описати перетворення цифрових файлів у форму, необхідну для виведення.

 5. Відзначити об’єкти і методи розв’язання задачі трепінгу

 6. На основі оцінки специфікації завдання визначити оптимальний метод спуску шпальт та необхідне програмне забезпечення.

 7. Обґрунтувати вибір програм, способів здійснення та основних параметрів кольроподілу і растрування зображень.

 8. Визначити етапи і засоби здійснення пробного друку і кольропроби, також обґрунтувати застосування різних вивідних пристроїв для виведення оригінал-макетів.
 1. Опис технологічного процесу (Обсяг – 10 с.)

 1. Розробити детальні інструкції для виготовлення файлових масивів (оригінал-макетів) призначених для виведення (копіювання) друкарських форм. Скласти регламент операцій щодо кваліфікаційних рівнів виконавців, обладнання, програмного забезпечення, матеріалів, технологічних режимів, порядку і засобів контролю якості для таких процесів:

 1. Виготовлення цифрових зображень з заданими вхідними і вихідними характеристиками (зокрема, методом компонування з окремих елементів, одержаних з застосуванням програм растрової і векторної графіки, з допомогою сканера, цифрової фотокамери, СD ROM і DVD ROM, захоплення з відео пристроїв, з ресурсів Інтернет та ін).

 2. Обробки і редагування зображення: подати короткі інструкції і основні параметри для операцій ретушування, тонової і кольорової корекції, обробки фільтрами, регулювання різкості.

 3. Кольроподілу зображень – розглянути варіанти схем здійснення: в програмах сканування, редагування, верстки та виведення. Навести типові приклади числових значень параметрів регулювання кольроподілу при застосування методів GCR та UCR (програми Adobe PhotoShop), гексахрому та додаткових фарб PANTONE для оригіналів різних типів.

 4. Растрування в у програмах редагування, верстки, виведення в PostScript та робочому потоці WorkFlow. Окремо розглянути застосування растрів Diamond Screening та Megadot з різними структурами і кутами повороту.

 5. Пробний друк і кольропроба. Подати технологічні схеми і параметри пов’язані з застосуванням різних вивідних пристроїв на етапах виведення пробних відбитків та оригінал-макетів.
 1. Заходи щодо організації технічного контролю за стандартами основних операцій (Обсяг –3 с.)

 1. Визначити порядок, засоби, вимоги та найважливіші параметри контролю основних етапів переробки образотворчої інформації. Узагальнити матеріал (блок-схеми, таблиці) за операціями і процесами, визначити кваліфікаційний рівень відповідальних за проведення контролю.

 2. Визначити проміжні результати виробничого процесу, які затверджуються замовником.
 1. Заходи для безпеки праці (Обсяг – 5. стор.)

Коротко висвітлити негативні фактори для здоров’я працівників на робочих місцях і подати рекомендації щодо поліпшення умов праці.


 1. Схема робочого місця (Обсяг – 1 стор.)

Подати план приміщень, в яких згідно нормативних умов розмістити обладнання і робочі місця для виконання операцій.


 1. Технологічні розрахунки (Обсяг – 5. стор.)

Подати формули і провести розрахунки основних параметрів для здійснення виробничого процесу: обсяг видання, кількість обладнання, матеріалів та реактивів і т. д.


 1. Подати детальний перелік використаної літератури.
 1. Подати предметний покажчик і визначення ключових термінів (глосарій). 1. Оформлення курсової роботи

 1. Курсову роботу оформити і представити у вигляді паперового і електронного видання

 2. Формат 60х84 /16; 61/2 х10 кв з к/т без к/ц

 3. Основний текст “Таймс” 10/12 світл., прям. , норм., абз. відст. 11/2 кр.

 4. Заголовки:

 5. 1 рівень: “Таймс” 12/14 п/ж., прям. , норм., проп. по центру

 6. 2 рівень: “Таймс” 10/12 п/ж., прям. , норм., проп. по центру зверху -- 2 стр.; знизу – 1стр

 7. 3 рівень: “Таймс” 10/12 п/ж., прям. , норм., проп. по центру зверху -- 1 стр.; знизу – 1стр

 8. Обов’язкові ілюстрації декоративного, відкритого, закритого і блочного характеру.

 9. Палітурку і титульну сторінку і її оборот оформити згідно прийнятих норм з зазначенням УДК, ISBN, анотації та відомостей про автора. На кінцевій шпальті вивести вихідні дані, які вказуються для цього типу видання.

 10. Решта параметрів вибрати самостійно.

 11. Носій електронного видання – CD ROM.

 12. Формат файлу рdf.

 13. Застосувати гіпертекстові виділення нумерацію розділів зі змістом, нумерацію рисунків і таблиць з посиланнями на них в основному тексті та ключові терміни з їх коротким означенням (глосарій).


7. Варіанти завдань для розділу Аналітичний огляд0. Колориметричне настроювання монитора І.

1. Монітор як тристимульний візуальний колориметр.

2. Не лінійність візуальний монітора-колориметр

3. Принцип роботи CMS з колориметром

Л-ра: А. Френкель, А. Шадрин. Колориметрическая настройка монитора. Теория и практика / М., Август-Борг, 2005 г.

http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles.htm1. Колориметричне настроювання монитора II.

4. Вибір параметрів колориметричного настроювання монітора.

5. Програмне забезпечення і обладнання.

6. Побудова профайла і його робота з CMS .

7. Використання монітора як кольоропробного пристрою

Л-ра: А. Френкель, А. Шадрин. Колориметрическая настройка монитора. Теория и практика / М., Август-Борг, 2005 г.

http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles.htm
2. Основні труднощі у розумінні параметрів і величин, які описують колориметричний процес.

1. Визначення кольору

2. … Детально висвітлити всі 20 зауважень, описаних в матеріалію.

Л-ра: А. Шадрин "ВОСПИТАНИЕ ПО ДОКТОРУ МАРГУЛИСУ" http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_news_hot18.htm

 1. Системи управління кольором (Color Menegement System - CMS) I.

 1. Мета, суть, призначення, історія і учасники Міжнародного консорціуму кольору (ІСС).

 2. Мета, суть, призначення і принцип дії CMS.

 3. Калібрування системи сканер-монітор-кольропроба- друкарська машина.

 4. Принципи побудови ICC – профілів ввідних і вивідних присттроїв.

Л-ра: Брюс Фрэзер та ін. Управление цветом К.: ООО “ТИД”ДС”, 2003 ч. 2


 1. Системи управління кольором (Color Menegement System - CMS) II.

  1. Продуктивність системи управління кольором

  2. Застосування цифрової проби і її узгодження з вивідним присроєм.

  3. Інструменти і контрольні шкали для управління і аналізу.

  4. Кольроподіл в системі управління кольором для виведення зображень на друк.

  5. Л-ра: Брюс Фрэзер та ін. Управление цветом К.: ООО “ТИД”ДС”, 2003 ч. 2
 1. Принципи, методи і засоби формування цифрових зображень


 1. Принципи оцифровування ділянок площі, тону і кольору. Зв’язок між ними.

 2. Закономірності сприйняття дрібних деталей та врахування їх при оцифровуванні площі зображення.

 3. Параметри відтворення дріних деталей і звязок між ними

 4. Закономірності кольорового сприйняття та узгодження їх з оцифровуванням кольорових зображень.

 5. Залежність оцифровування від гами кольорового охоплення

 6. Закономірності сприйняття тональних відтінків та врахування їх при тональному оцифровуванні.

 7. Залежність оцифровування від максимальної оптичної густини зображення.

 8. Характеристичні криві.

Л-ра: 1. Брюс Фрэзер та ін. Управление цветом К.: ООО “ТИД”ДС”, 2004 ч.1; 2. Шлихт Г. Ю. Цифровая обработка цветных изображений. М.: Издательство Эком, 1997

 1. Застосування модельних оригіналів (тестових шкал) для оцінки якості відтворення зображеннь

 1. Застосування цифрових і аналогових тест-шкал для калібрування сканерів, принтерів, друкарських машин/

 2. Теорія і практика застосування цифрових і аналогових тест-оригіналів для оптимізації кольорового процесу виготовлення репродукції.

 3. Роль тестової шкали в стандартах технології і поліграфії.

 4. Використання тестових шкал для визначення режимів обробки при виготовленні друкарських і фото– форм.

Література: http://www.rit.edu/~rycppr/new/Research%20&%20Publication/TT20.pdf

Знайти на сайті http://www.rit.edu/ файл TT20.pdf 1. Використання спектросенситометрів для контролю додрукарських процесів

 1. Призначення, принцип дії і будова спектрофотометра та денситометра.

 2. Типи цих приладів та їх виробники.

 3. Показники, які можна обрахувати на основі вимірювань: оптична щільність, кольорові характеристики, розмір і розтискування точки, показники трапу, контраст друку, кольорові відхилення. Суть цих явищ і формули, за якими здійснюється їх обрахунок.

Література: Пошук в Інтернеті
 1. Цифрова фотографія


 1. Призначення, принцип дії і будова і класифікація цифрових фотоапаратів

 2. Історія винайдення і розвитку, подальші перспективи.

 3. Переваги і недоліки цифрових фотоапаратів у порівнянні з аналоговими

 4. Оптичні властивості об’єктивів, світлофільтрів і світло приймачів.

 5. Технічні показники: пам'ять, спектральна чутливість, швидкодія, число пікселів

 6. 5. Стандартний кольоровий просторовий sRGB

 7. Цифрова обробка сигналу фотоапарата

Література: Гельмут Киппхан Энциклопедия по печатным средствам информации Издательство: Springer - МГУП – HEIDELBERG, 2003


 1. Засоби і методи проби і кольропроби

 1. Призначення, принцип реалізації і класифікація засобів проби і кольропроби.

 2. Види і типи одноколірної проби і кольорової проби і сфери їх застосування.

 3. Цифрова кольоропроба.

 4. Аналогова кольропроба: експонування через фотоформи, метод ламінування та ін.

 5. Принтерна кольоропроба.

 6. Порівняння застосування аналогових і цифрових проб у друкарському виробництві

 7. Контроль виробництва за виготовленою пробою: кольорова корекція, кольороподіл, регулюваня експозиції, зміна процедури обробки і. д.

Література: www. Rudtp.ru; prodtp

Пошук в Інтернеті
 1. Зображенння: види, одержання, обробка і ретушування І

 1. Класифікація та специфікація поліграфічних оригіналіві згідно стандартів ISO, ДСТУ, ОСТ.

 2. Пошук тематичних (історичних, індустріальних, комерційних та ін.) зображень у мережі Інтернет та комплектах CD i DVD; особливості їх відтворення. Правові засади щодо їх використання.

 3. Розробка робочого плану побудови зображення з окремих складових елементів згідно опису замовника.

 4. Оцінка якості аналогових і цифрових зображень, узагальнення видів дефектів і пошкоджень і засобів їх ретушування.

Література: ОСТ 29.106-90; 29.129-96;Оригиналы изобразительные для полиграфического репродуцирования. Общие технические условия


 1. Зображенння: види, одержання, обробка і ретушування ІІ

 1. Методи і засоби проведення тонової корекції зображень.

 2. Методи і засоби проведення кольорової корекції зображень.

 3. Застосування фільтрів (різкості та ін.) для поліпшення зображень.

 4. Умови сканування оригіналів для забезпечення співвідношень розмірів, маштабу та роздільної здатності.

Література: ОСТ 29.106-90; 29.129-96;Оригиналы изобразительные для полиграфического репродуцирования. Общие технические условия


 1. Принципи графічної векторної ілюстрації І

 1. Основні поняття. Переваги і недоліки растрової і векторної графіки

 2. Малювання. Базові точки і інструменти, палітри, градієнтів для малювання векторної графіки.

 3. Переміщення, видалення, обертання обєктів і осей x і y.

 4. Групування і розгрупування обєктів

 5. Модифікація форми і застосування спеціальних нструментів перетворення (обертання, масштабування відображення, і т.п.)

Література: Пошук в Інтернеті


13. Принципи графічної векторної ілюстрації ІІ

 1. Застосування спеціальних функцій до растрової об'єктів графіки , робота з
  складовими шляхами і масками

 2. Імпортування стилів з інших документів

 3. Робота з шарами

 4. Робота з шрифтами і їх модифікація

 5. Відкриття і імпорт та експорт художніх кольорових зображень

Література: Пошук в Інтернеті
14. Принципи формування зображення растрової графіки І.

 1. Основи растрової графіки. Переваги і недоліки растрової і векторної графіки

 2. Навігація інструментів і палітр і робочого столу.

 3. Виділення і замасковування зображень засновані: на інструментах виділення області; тону і кольору; через інструменти кривої Безьє та за допомогою масок і каналів.

 4. Створення і редагування, збереження, запамятовування і відновлення виділень

Література: Пошук в Інтернеті
15. Принципи формування зображення растрової графіки ІІ.

 1. Динамічні ефекти і перетворення зображення. Відображення і обертання, масштаб, ухил і перспектива

 2. Шрифти у растрових зображеннях. Текст як виділення. Формати.

 3. Роздільна здатність і розмір. Розмір зображення і полотна.

 4. Обробка зображення. Регулювання тону і густини. Негостре замасковування.

 5. Етика. Авторські права і обов'язки художника і фахівця
  Література: Пошук в Інтернеті
 1. Принципи одержання зображення

 1. Суть і порядок сканування зображень. Параметри роздільної здатності PPI, LPI, SPI, і DPI.

 2. Використання програмного забезпечення для обробки і одержання зображення з заданими вихідними вимогами.

 3. Сканування фотоплівок

 4. Photo CD додатки і процедури.

 5. Експорт та імпорт зображень зображення для використовування на WWW.

 6. Авторські права і обов'язки художника і фахівця

Література: Пошук в Інтернеті


 1. Принципи цифрового виведення

   1. Технічні засоби і програмне забезпечення для виведення (PostScript, nonPostScript,з та без використання мережі, передача файлів з використанням серверів, спулери, черги, програмного і апаратного растрового процесора).

   2. Друкування з допомогою PostScript: а) на лазерному пристрої; б) у PostScript-файлі з завантаженням в)у апаратному RIPі та іміджсеттері г) у програмному RIP.

   3. Друк за допомогою non-PostScript пристрою QuickDraw та експортування растрових даних зображення до принтера

Література: Пошук в Інтернеті
 1. Трап і спуск шпальт при компонуванні зображень

    1. Проблема трапу: причини виникнення при друкуванні та особливості зображень: критерії і змінні

    2. Порівняння традиційного і цифрового вирішення проблеми трапу у додрукарській підготовці

    3. Програмне забезпечення для трапу: застосування засобів DTP та спеціалізованих додатків.

    4. Порівняння традиційного і цифрових вирішення проблеми спуску шпальт у до друкарській підготовці.

    5. Програмне забезпечення для спуску шпальт: застосування засобів DTP та спеціалізованих додатків.

Література: Пошук в Інтернеті 1. Чорно-біла і кольорова растрова репродукція

 1. Технологічний процес виробничого процесу одержання чорно-білої і кольорової растрової репродукції

 2. Традиційне, стохастичне й інші технології растрування поліграфічних зображень .

 3. Селективне кольорове виправлення ретушування і обробка зображення в PhotoShop.

 4. Засоби і методи кольороподілу.

Література: Пошук в Інтернеті


Номер варіанту контрольної вибирати за двома останніми цифрами номера залікової книжки.

Якщо передостання цифра парна, то її треба замінити на 1, а якщо непарна - на 0. Останню цифру залишити без змін.

Наприклад,

якщо остання цифра - 41, то номер варіанту - 11;

якщо остання цифра - 96 то номер варіанту – 06,

якщо остання цифра - 10, то номер варіанту 00
Скачати 151.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал