Суть процесу вихованняСкачати 468.5 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір468.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни “Теорія виховання”

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1-2

ТЕМА: СУТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ


Навчальні цілі: студенти повинні:

Знати – значення поняття “виховання”, “національне виховання”, категоріальні ознаки виховання; сутність, зміст, завдання та структуру процесу виховання, обгрунтування понять “самовиховання”, “перевиховання”.

Уміти – визначати основні складові процесу виховання, показувати протиріччя як рушійну силу процесу виховання, розкривати особливості виховного процесу в початкових класах національної школи.

Ключові слова: виховання, зміст виховання, сутність виховання, категоріальні ознаки виховання, самовиховання, перевиховання, особливості виховного процесу.

ПЛАН


1. Педагогічна наука про виховання як процес формування особистості.

2. Виховний процес як система. Своєрідність процесу виховання в початкових класах.

3. Мета і завдання виховання в сучасній школі.

4. Сутність процесу виховання: основні протиріччя і рушійні сили.

5. Народно-педагогічні уявлення про виховання.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


Репродуктивний рівень:

1. Законспектуйте концепції виховання сучасної молоді, з метою визначення сутності, особливостей та завдань виховного процесу в початковій школі.

2. Занотуйте міркування видатних педагогів про значення національного виховання в житті людини.

3. Із наукових праць, вказаних у списку літератури, виберіть і проаналізуйте суть процесу виховання на сучасному етапі з позиції різних авторів.

4. Підберіть цитати з художніх і наукових текстів, прислів’я і приказки про виховання, національне виховання.

5. Занотуйте міркування видатних педагогів про значення національного виховання в житті людини.Частково-пошуковий рівень:

1. Складіть бібліографічний список із даної теми.

2. Проаналізуйте передачі телебачення з метою визначення їх впливу на виховання особистості молодшого школяра.

Творчий рівень:

1. Складіть словничок педагогічних термінів по даній темі на основі аналізу літератури. Для цього випишіть по 2-3 варіанти визначень кожного ключового терміну, що пропонуються авторами. Спробуйте сконструювати власні дефініції.

2. Обгрунтуйте свою точку зору на роль і значення особи педагога у виховному процесі сучасної школи.

3. Виховний процес, його структура (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми).

4. Самовиховання молодшого школяра (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми).

5. Перевиховання молодшого школяра (досвід побудови наочного посібника, опорної схеми).Теми рефератів:

1. Педагогіка національної школи і проблеми виховання.

2. Мета і завдання гуманістичного виховання.

3. Проблема мети виховання в сучасній школі.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) // Освіта. – 1992. – 2 грудня.

2. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформаційний збірник МОН України. – 1996. – № 13.

3. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості / Г.С.Костюк. – К., 1989.

4. Критерії моральної вихованості молодших школярів : книга для вчителя / за ред. І.Д. Беха, С.Д.Максименка. – К., 1989.

5. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні. – К., 2004. –18 с.

6. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад // Освіта. – 1993. – 3 вересня.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Бех І.Д. Виховання особистості : У 2 кн. Кн.1 : Особистісно орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади : навчально-методичне видання / І.Д.Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

2. Кочетов А.И. Организация самовоспитания школьников / А.И.Кочетов. – Минск : Нар. асвета, 1990. – 175 с.

3. Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах / Т.І.Левченко. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 512 с.

4. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка / М.Г.Стельмахович. – К. : ІЗМН, 1997. – 232 с.

5. Ступарик Б.М. Національна школа : витоки, становлення / Б.М.Ступарик. – К. : ІЗМН, 1998. – С. 295-305.

6. Ступарик Б.М. Школі – національне виховання молоді / Б.М.Ступарик. – Ів-Франківськ : Плай, 2005.

7. Цінності освіти і виховання : науково-методичний збірник / за заг. ред. О.В.Сухомлинської. – К., 1997.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ

1. Проаналізуйте вислів:

Кожен народ має свій особистий ідеал людини і вимагає від свого виховання відтворення цього ідеалу в окремих особах” (А.С.Макаренко).

2. Контрольні питання:

1. В чому суть процесу виховання?

2. Чому процес виховання є системою?

3. Що означає комплексність виховного процесу ?

4. Що означає безперервність виховного процесу?

5. Що є рушійною силою процесу виховання?

3. Педагогічна задача.

Дайте характеристику виховання:

а) як соціального явища

б) педагогічного процесу

4. Тест для контролю:

Дайте визначення поняття “виховний процес”.

В чому полягають відмінності понять “виховний процес” і “процес навчання”.

Назвіть характерні риси процесу національного виховання.

Укажіть основні компоненти виховного процесу.

Дайте характеристику понять:

- виховний процес –

- виховання –

- вихованість –

- рівень вихованості –

- діагностика вихованості –

- показники і критерії вихованості –

5. Проаналізуйте Концепцію національного виховання з погляду мети і основних напрямів національного виховання. Розкрийте сутність понять:

- мета національного виховання –

- загальнолюдські гуманістичні цінності –

- принципи загальнолюдської моралі –

- духовність, художньо-естетична освіченість і вихованість –

- трудова активність –

- фізична культура –

- екологічна культура –

- розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді –


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка